TVN Home » Product categorieën: overige-uitgevers

Overige Uitgevers

19 december 2019

Hoe Overleef Ik Mezelf?

Door Jörg Berger.

215 Pagina’s | Gepubliceerd in Duitsland in 2015, Nederlandse vertaling 2019 | Softcover | KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht | ISBN: 9789023957751.

Duits origineel: Meine Stacheln – Wie Sie Ihre Schwächen Entschärfen | Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH. 2015.

‘Als we onder druk staan, reageren we geprikkeld. Soms kwetsen we anderen, maken we hen aan het schrikken of stellen we hen teleur. Ook mensen, die we graag mogen, maken we het weleens moeilijk. Hoe ga je met die negatieve eigenschappen van jezelf om? En hoe verander je ze’?

In dit boek beschrijft Jörg Berger beproefde manieren om inzicht te krijgen in onszelf, onze eigen moeilijke kanten en valkuilen. Ook geeft hij handvatten om ons gedrag te veranderen. Hierbij gaat hij uit van zeven persoonlijkheidstypen, zoals grensoverschrijders, negatievelingen en energieverslinders. Het boek is rijkelijk voorzien van voorbeelden uit het dagelijks leven en bevat concrete adviezen.

Afkomstig uit de Inleiding (blz. 8, 9, 10 & 11):

” Als je mensen begeleidt, kom je ook hun zwakke punten tegen en dan moeten ze zich op jou kunnen verlaten. Wie zich begrepen en geaccepteerd voelt, kan ook pijnlijk zelfinzicht aan. Mensen schrikken daar even van, maar hervinden vervolgens hun evenwicht. Een berouwvol gevoel je anders te moeten gedragen, verandert in het bevrijdende gevoel je anders te kunnen gedragen. Er doen zich nieuwe mogelijkheden voor om contacten aan te gaan en met anderen samen te werken. Het zijn de volgende acht typen moeilijk gedrag, die andere mensen kwesten, teleurstellen of zelfs bedreigen:

 1. Grenzen overschrijden
 2. Misleiden
 3. Energie verslinden
 4. Intimideren
 5. Afkeuren
 6. Vermijden
 7. Wraak nemen
 8. Meegaande mensen. “
Auteur: Berger, J.
ISBN: 9789023957751
Quantity

Prijs: € 17,99

Loading Updating cart…

Brieven uit de Hel

Door C.S. Lewis (1898 – 1963), vertaling door Arend Smilde.

175 Bladzijden | Negende druk 2018 | Softcover | Uitgeverij Kok, Kampen | ISBN: 9789043526579.

Oorspronkelijke titel: The Screwtape Letters, copyright 2002, Uitgeverij Kok, Kampen.

Een ervaren duivel schrijft brieven naar zijn neefje (een duivel in opleiding) om hem de fijne kneepjes van het vak te leren: hoe je christenen en andere spirituele mensen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen, Met The Screwtape Letters, verschenen in 1942 en opgedragen aan zijn vriend Tolkien, werd C.S. Lewis in een klap een bekende schrijver. Het boek is sindsdien voortdurend herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling, Brieven uit de Hel, die sinds 1947 meer dan twintig keer is herdrukt.

C.S. Lewis kende alleen het Christendom, maar elke occultist / esotericus zal uit dit werk veel kunnen leren van de machinaties van wat in algemene termen “de tegenstander” kan worden genoemd. Observeer je eigen gedachten en gevoelens en met dit boek kun je inzicht krijgen in je onbewuste drijfveren en “de tegenstander” in jezelf. Zeer leerzaam voor hen die Het Pad gaan.

Auteur: Lewis. C.S.
ISBN: 9789043526579
Quantity

Prijs: € 18,99

Loading Updating cart…

Het Spirituele Leven – Mystiek voor het Dagelijks Bestaan

Door Evelyn Underhill (1875 – 1941), vertaald door Renata Barnard en Marga Haas.

Evelyn Underhill was in haar tijd een van de meest gelezen auteurs over spiritualiteit. En nog steeds is haar werk zeer de moeite waard. In deze bundel helpt Underhill ons om ons leven in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf staand, maar als onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt ons aan stappen te zetten op de geestelijke weg. Maar welke stap we ook zetten, het is vruchteloos als die niet ook doorwerkt op alle andere lagen van het bestaan. Ze put uit een diepgravende studie van de Christelijke Mystiek. Haar horizon is echter breed; de spirituele dimensie van onze werkelijkheid is immers door iedereen te ervaren, niet alleen door christenen. Velen zullen zich in haar woorden herkennen – ook mensen, die zich niet meer thuis voelen in de Kerk.

De theologen Renata Barnard en Marga Haas verzorgden een eigentijdse en frisse vertaling van dit kleine Meesterwerk. Deze bundel is geschikt voor persoonlijke verdieping, maar ook om in een groep te lezen en te bespreken.

Afkomstig uit Deel IV: ‘Enkele vragen en problemen’ (blz. 71):

” Wie het spirituele leven serieus neemt, kan niet anders dan maatschappelijke vraagstukken bezien vanuit het perspectief van de eeuwigheid en nooit vanuit dat van lands- of eigenbelang. Dat betekent voor onze overtuiging uitkomen, bijvoorbeeld door in te gaan tegen vooringenomenheid en vooroordeel, compromissen afwijzen en alleen stemmen op hen, die dit onbaatzuchtige gezichtspunt delen. Als we zo zouden handelen, zou langzaam maar zeker een denktank ontstaan – een spirituele partij zo je wilt – die op de lange termijn zijn invloed in het land zou doen gelden. Maar dit vraagt veel geloof, hoop en liefde. En vooral moed. “

Auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789043531511
Quantity

Prijs: € 15,99

Loading Updating cart…

Inwijding – Priesteres in Egypte

Door Elisabeth Haich (1897 – 1994), vertaling dra. C. Keus.

393 Pages | Oorspronkelijke uitgave 1960, Nederlandse vertaling 1978, vijftiende druk | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes, onderdeel van VBK, Utrecht | ISBN: 9789020215908.

Oorspronkelijke titel: Einweihung uitgegeven door Eduard Fankhauser Verlag, Thielle.

‘Het lezen van Inwijding is deel uitmaken van de inwijding zelf . . . ‘

Inwijding begint met de jeugd van Elisabeth Haich; een tijd, waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt, maar ook in contact staat met een andere wereld. Dit contact zet zich voort als zij volwassen wordt, gaat studeren en uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Haar leven lang is Elisabeth op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen, die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao. Ze maakt kennis met de rijkdom van de Egyptische Geheime Leer over wiskunde, astrologie en filosofie, kosmologie en piramidebouw. De weg, die Elisabeth in haar leven volgt is vol beproevingen en lessen, die haar karakter vormen. Op haar weg van zelfrealisatie gaat tenslotte haar diepste wens in vervulling met haar Inwijding tot priesteres.

Afkomstig uit de laatste blanco pagina’s:

” Het Zelf is het leven en de enige werkelijkheid, en wie in het Zelf is ingewijd,

wat eigenlijk wil zeggen dat hij zichzelf volledig heeft leren kennen,

heeft alles en allen gelijkelijk lief, want hij is een met hen. “

Auteur: Haich, E.
ISBN: 9789020215908
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Spiritualiteit en Energie – De Kundalinie Kwestie

Door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven.

336 Bladzijden | Eerste druk 2016, tweede druk 2010 en derde druk 2011 | Softcover | Uitgeverij Synthese | ISBN: 9789062710492.

Gezondheid en Spiritualiteit hebben alles te maken met energie. In ons bekken bevindt zich een bron van sterk geconcentreerde kracht, in India ‘kundalini’ genoemd. Op de juiste wijze circulerend draagt zij bij aan bewust- en heelwording. Maar dezelfde energie kan ook ernstige psychische en lichamelijke ontregelingen teweegbrengen. De achtergrond ligt vaak in een ongeluk(je), zoals een val op het staartbeen, of in heftige emoties, een psychotrauma of uitputting. Maar ook een onjuiste beoefening van yoga, meditatie of andere vormen van bewustzijnstraining kan tot grillige kundalini-problemen leiden.

Dit boek bevat vijftien persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen over raadselachtige kwalen, waarvoor vaak geen organische oorzaak is te vinden, en psychiatrische stoornissen. Ook komen aan de orde paranormale en spirituele ervaringen, waardoor je onnodig van slag kunt raken. De auteurs geven nuttige aanwijzingen om je energieproces in harmonie te brengen en baseren zich daarbij op hun ruime praktijkervaring en kennis van zaken. Bovenal biedt het boek een nieuw perspectief op spiritualiteit, een heldere visie op energie, genezing en creatieve zelfverwerkelijking.

Uit Hoofdstuk 19: ‘Respect voor het Sacrale’ (blz. 305):

” Inwijding of ‘initiatie’ betekent ‘door de poort van het geheim gaan’, het geheim dat we zelf in wezen zijn. Het leven zelf kan je inwijden zonder dat je daar persoonlijks iets voor doet, maar je kunt je ook laten inwijden door iemand, die je op de innerlijke weg is voorgegaan. In de loop der geschiedenis zijn er vele inwijdingswegen ontstaan, de ‘vele wegen naar Rome’. Maar zoals we in dit boek hebben gezien, leiden niet alle wegen daarheen – sommige leiden er juist ver van af en zijn dan ook eerder dwaal- of omwegen. Het hoeft geen ramp te zijn om eens in een valkuil te belanden, ook dat kan leerzaam zijn. Maar als er extra kundalini-energie in omloop is gekomen, wordt het des te belangrijker – en zelfs noodzakelijk – om je af te stemmen op je verbinding tussen hemel en aarde, de ‘genezende leidraad’. Dat is universeel gegeven; het gaat bij iedereen om die verbinding. Voor het herstellen daarvan en je afstemming daarop is eigenlijk altijd wel enige assistentie nodig; vandaar dat er wordt gezegd dat niemand de hele weg zonder enige hulp kan volbrengen – was dat wel zo, dan zou het ego zich als een Baron van Münchhausen aan zijn eigen haar uit het moeras kunnen trekken. Als je je laat begeleiden op een inwijdingsweg en inderdaad in ‘Rome’ wilt uitkomen, zou zo’n weg moeten inhouden, dat je wordt geholpen om in oprechtheid je echte eigen weg te gaan – niet die van je ‘ik’ maar die van je Zelf. “

 

 

Auteur: Kampschuur, P. & Beckhoven van, A.
ISBN: 9789062710492
Quantity

Prijs: € 25,95

Loading Updating cart…

The Mind of Adi Shankaracharya

By Y. Keshava Menon.

121 Pages | Published in 1976 | Jaico Publishing House, India | No ISBN.

On the intellectual level, Indian philosophy is logical and rational and proceeds on the same kind of axioms, overt or implied, as Western philosophy. Shankara was one of the most subtle of Indian philosophers, and though for him intellectual dexterity was not an end in itself, the reader will find some reasoning worthy of his steel in the following pages. Equally, however, it would be an error to bring to Shankara the same spirit of mesmerised reverance that many Christians bring to the Elizabeth English of the Authorised Version of the Bible. Reverence and blind faith are also not enough. Perhaps the most helpful thing that can be said is that the reader who wants to get the best out of Shankara should approach him with a cool, constructively critical mind, but determined to study philosophy as a whole and not to reject conclusions out of hand. There is ratiocination in plenty for him, but if he is not prepared to test the philosophy for himself, he would have gained little from Shankara.

From the Introduction (p. VII):

” Though he is considered one of the foremost of India’s philosophers, Shankara is also one of the most misunderstood. We have heard fire-eating revolutionaries advance the theory that the essence of Shankara philosophy is on all fours with the materialistic interpretation of life formulated by Hegel, on which is built the edifice of Marxism. Pandit Jawarharlal Nehru, in the course of his record of the cultural history of the world, testifies to Shankara’s merits as an outstanding Shaivite. In his own time, Shankara was hailed as Shanmathatshapanacharya (founder of six faiths). Obviously, all of them cannot very well be right. Much of the misunderstanding of Shankara’s position may be due to the absence of a lucid presentation of his life and works in a comprehensive and readable form. This short monograph is an attempt to meet that need for the benefit of those, who have no previous acquaintance with philosophy. “

Auteur: Menon Keshava, Y.
ISBN:
Quantity
Loading Updating cart…

Venus is geen Vamp – Het Vrouwbeeld in 35.000 Jaar Venuskunst

Door Annine van der Meer.

456 Pages | Uitgegeven in 2009 | Softcover | Academie PanSophia i.s.m. A3 Boeken, Geesteren | ISBN: 9789077408674.

In dit boek maakt Annine van der Meer een einde aan het geseksualiseerde, gedemoniseerde en patriarchale beeld van de Oervrouw. Ze rekent af met het vrouwloze beeld van de prehistorie, zoals de Vaderlandse geschiedenis ons voorschotelt. Als een ware pionier brengt Annine van der Meer orde in de chaos van de Venuskunst, de sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst, die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. En dan blijkt, dat er geen sprake is van chaos, maar van een coherente symbooltaal, die universeel en mondiaal is. Dat vrouwelijke kunst – in tegenstelling tot mannelijke kunst – in grote hoeveelheden is vervaardigd volgens een uniform standaardmodel, dat over vele millennia is overgeleverd. Het bewijs wordt geleverd dat vrouwelijkheid gerespecteerd is en centraal geeft gestaan zonder daarbij de balans met het mannelijke in de oude egalitaire samenlevingen te verstoren.

Dit boek bestaat uit twee delen. In deel I brengt de schrijfster de Venuskunst in kaart met een typologie en classificatie van soorten en stijlen. Varianten en lichaamshoudingen plaatst ze in een chronologisch kader tegen de achtergrond van een complexer wordende samenleving. De kunst spiegelt de natuur en de man-vrouwverhouding in die cultuur. Over de hele linie laat Venuskunst een verharding en militarisering van de samenleving zien, waarin de positie van de vrouw en dus het vrouwbeeld verslechtert.

 • DEEL 1: behandelt de periode 35.000 – 10.000 v. Chr. – vanaf het moment dat de vroeg-moderne mens zich in Europa verspreidt tot het moment dat de laatste ijstijd afloopt en de overgang van jagen en voedselverzamelen naar landbouw inzet.
 • DEEL 2: behandelt de verschillende thema’s en de bijbehorende symbolen per cultuur en chronologisch vanaf 10.000 v. Chr. tot het jaar o. De thema’s zijn: Venus’ vormen en getallen. haar lievelingsplekken, haar partnerdieren, haar geliefde bomen en planten, haar opvallendste lichaamsdelen, haar favoriete kleding, hoofdtooi en uitrusting, en haar kenmerkende lichaamshoudingen. Tot slot is er aandacht voor Maria, die veel van Venus’ symbooltaal meeneemt naar de christelijke periode.

Afkomstig uit Hoofdstuk 6: ‘Haar favoriete Kleding, Hoofdtooi en Uitrusting’ (blz. 355):

CYPRUS

” Cyprus is het eiland van Aphrodite. Hier is door de eeuwen heen zo veel vrouwelijke kunst gevonden, dat het modebeeld zich goed laat volgen. Aan de basis ligt een oeroude natuurreligie en vruchtbaarheidscultus rond de Anassa of de soevereine, die vanaf 3.000 aantoonbaar in de kunst aanwezig is. Zij leeft voort in volksverhalen als de Righena (van het Latijnse ‘regina’ of koningin). Er wordt verhaald dat zij in velden, grotten, bronnen en bergen leeft. Het liefst verblijft zij in afgelegen grotten hoog in de bergen. Zij is liefdevol, maar kan ook wreed zijn; ook naar haar minnaar toe. Zij ondergaat Oosterse invloeden uit Egypte en Klein-Azië. Een hele tijd loopt zij naar goed oud-Oosters gebruik naakt of in doorschijnende kleding. Vanaf de 12de en 11de eeuw bereiken de Kretenzers en Grieken het eiland; ze vermengen zich met de inheemse bevolking. Nu ‘vergriekst’ de Anassa tot de Griekse godin, die later Aphrodite wordt genoemd. “

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789077408674
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

Insights From The Masters – A Compilation

By Fiona C. Odgren.

250 Pages | First published in 2016 | Softcover | Axis Mundi Books, Winchester UK & Washington U.S.A. | ISBN: 9781785353383.

Insights From The Masters is a compilation of The Mahatma Letters, a remarkable correspondence, that took place between two Masters, Koot Humi and Morya, and two influential British men. The Letters are currently held in the British Library, London UK. With this compilation the author has taken what she considers to be the most interesting themes regarding esoteric knowledge presented by the Masters and made their teachings more accessible to the public. The Letters contain answers on subjects relating to Birth and Death, truth on Afterlife and Reincarnation, Occult Science and Phenomena, Karma and Dharma etc. and all while portraying the unconditional love and humour of these advanced Souls.

From the Foreword (p. 3):

” Morya was Blavatsky’s personal spiritual Teacher, whom she had met numerous times in her life. He had saved her life on more than one occasion and she recalled having visions of him as a child. She came to actually meet him for the first time in London, in 1851, when he was part of an entourage invited to have an audience with Queen Victoria. He was a Rajput prince by birth and was described once by Blavatsky as being ‘one of the old warrior race of the Indian desert’. He was exceptionally tall (six feet, eight inches) and splendidly built – a superb type of manly beauty. K.H. sometimes referred to him as ‘my bulky brother’. Morya also usually signed his name with his initial. He was not highly proficient in the English language and spoke of himself as ‘using words and phrases lying idly in my friend’s brain’, meaning of course the brain of Koot Humi. “

 

 

Auteur: Odgren, F.C.
ISBN: 9781785353383
Quantity

Prijs: € 27,95

Loading Updating cart…

Waarheid is een Land zonder Wegen

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door May Verheyen.

175 Pagina’s | Copyright 1954, Nederlandse vertaling 2014 | Softcover | BBNC Uitgevers, Amersfoort | ISBN: 9789045316895.

Engels origineel: On Truth | Published in 1954 | Krishnamurti Foundation of America | ISBN: 978-0062510129.

‘ Religie betekent het onverschrokken verkennen, sceptisch bevragen en onderzoeken wat waarheid is. Dat is religie.  – Ojai, 2 mei 1981. ‘

Waarheid is een Land zonder Wegen daagt de lezer uit tot zelfonderzoek en dialoog. Waarom zouden we ons druk maken om wegen, om waarheid om wat anderen zeggen, vraagt Krishnamurti ons in een van de vele diepgaande gesprekken, die dit boek rijk is. Waarom maak je het niet voor jezelf uit? En hoe doe je dat?

Zien wat er feitelijk is, wat zich op dit moment voordoet, is het enige waar het op aankomt, volgens Krishnamurti. Of het nu gaat over economische, sociale, religieuze, politieke of psychische vraagstukken, ontdek wat is – en vergeet wat zou moeten zijn. Ons grote struikelblok is het verlangen naar veiligheid, naar iets wat volmaakt bevredigend is en beklijft. En als er geen veiligheid blijkt te bestaan, houden we onszelf voor dat we op weg zijn naar de waarheid, Terwijl waarheid, zo oppert Krishnamurti, misschien eerder is als in een boot zitten zonder roeispaan – we ontdekken, bewegen, leren, blijven gaande.

Uit: ‘Bombay 12 maart 1950’ (blz. 35):

” Waarheid vind je niet door boeken, vrome toewijding of zelfopoffering: waarheid leer je kennen wanneer de geest vrij en kalm is. En die vrijheid, die kalmte van de geest komt alleen wanneer de feiten van zijn relaties begrepen worden. Zonder dat begrip leidt wat de geest ook doet, alleen maar tot meer problemen. Maar een geest, die vrij is van al zijn projecties kent een staat van kalmte, waarin alle problemen zijn verdwenen, en alleen dan wordt het tijdloze, het eeuwige geboren. Waarheid is dan niet langer een kwestie van kennis, niet iets wat je je moet herinneren of wat je moet herhalen, niet iets om te laten drukken en in het buitenland te verspreiden. Waarheid is dat wat ‘is’. Waarheid heeft geen naam en daarom heeft de geest er geen toegang. “

 

Auteur: Krishnamurti, J.
ISBN:: 9789045316895
Quantity

Prijs: € 16,99

Loading Updating cart…

De Adelaar in Zijn Vlucht

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Henri W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper.

221 Pagina’s | Eerste druk 1974, tweede druk 2015 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9788187326366.

Engels origineel: The Flight of the Eagle | Published in 1972, 2005 edition | Krishnamurti Foundation, London, England | ISBN: 9781596750012.

‘ De adelaar laat in zijn vlucht geen spoor na; de man van de wetenschap wel. Als we het probleem van de vrijheid onderzoeken, hebben we niet alleen de wetenschappelijke benadering nodig, maar ook de vlucht van de adelaar, die geen spoor achterlaat! ‘

In De Adelaar in zijn Vlucht zijn twaalf toespraken samengebracht, die Krishnamurti in 1969 hield in London, Amsterdam, Parijs en Saanen. Als een adelaar scheert hij van de ene Europese hoofdstad naar de andere en overal vertolkt hij de kern van zijn boodschap: de oplossing van het menselijke problemen als angst, geweld en verdeeldheid ligt in het begrijpen van het probleem. Het antwoord ligt niet buiten de vraag, maar ligt in de vraag zelf besloten. We zijn echter zo gericht op het vinden van antwoorden, dat we ons geen nauwkeurig beeld kunnen vormen van het probleem, waardoor we een echte oplossing zelf in de weg zitten.

Velen beschouwen de adelaar in zijn vlucht als een van de belangrijkste publicaties van Krishnamurti. Het behandelt essentiële thema’s als vrijheid, verandering, geweld, vrede en de openheid voor het onbekende.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Vrijheid; Denken, Genot en Leed’ (blz. 12):

” Wat is angst? (Neem vooral, als ik die suggestie mag geven, niet zomaar aan wat de spreker zegt, hij heeft geen enkel gezag, hij is geen leraar, geen goeroe. Want als hij een leraar was, waren jullie zijn volgelingen en als jullie zijn volgelingen waren, richtten jullie jezelf zowel als de leraar te gronde). We proberen erachter te komen wat de waarheid is in dit probleem van de angst en dat wel zo volledig, dat de geest nooit meer angstig zal zijn en daardoor innerlijk, psychisch, vrij is van al het afhankelijk zijn van een ander. Het mooie van vrij zijn is dat je geen spoor achterlaat. “

 

 

Auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711178
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

The Serpent Power

By Arthur Avalon, also known as Sir John George Woodroffe (1865–1936):

500 Pages | First published by Luzac & Co in 1918, this fascimile edition has been carefully scanned and reprinted in the traditional manner | Softcover | The Lost Library, Glastonbury | ISBN: 9781906621230.

The Serpent Power comprises translations and commentary on two ancient Sanskrit texts:

 1. De ṣaṭ-cakra nirūpaṇa (Description of and Investigation into the Six Bodily Centres).
 2. De pādukā-pañcaka (Fivefold Footstool of the Guru).

In addition to practical yoga instruction, Avalon gives a detailed explanation of the chakra system and writes with such clarity and elegance on the often misunderstood topics of meditation and mantra.

From Chapter 1: ‘The Six Centres and the Serpent Power’ (p. 2):

” This (kuṇḍalinī) Yoga is effected by a process technically known as ṣaṭ-cakra-bheda, or piercing of the Six Centres (cakra) or Lotuses (padma) of the body (which the work describes) by the agency of kuṇḍalinī-śakti, which, in order to give it an English name, I have here called the Serpent Power. Kuṇḍala means coiled. The Power is the Goddess (devī) Kuṇḍalinī, or that which is coiled; for Her form is that of a coiled and sleeping serpent in the lowest bodily centre, at the base of the spinal column, until by the means described She is aroused in that Yoga, which is named after Her. Kuṇḍalinī is the Divine Cosmic Energy in bodies. “

 

Auteur: Avalon, A.
ISBN: 9781906621230
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Ancient Wisdom – An Outline of Theosophical Teachings

By Annie Besant (1847 – 1933).

338 Pages | First published by The Theosophical Society in 1897, this fascimile edition has been carefully scanned and reprinted in the traditional manner | Softcover | The Lost Library, Glastonbury | ISBN: 9781906621346.

Annie Besant’s classic introduction to Theosophy.

In the present Volume, an attempt will be made to place Theosophy before the reader simply and clearly, in a way which shall convey its general principles and truths as forming a coherent conception of the universe, and shall give such detail as it is necessary for the understanding of their relations to each other.

From the Introduction:

” Right thought is necessary to right conduct, right understanding to right living and the Divine Wisdom – whether called by its Sanskrit name of Brahmā Vidyā, or its modern Greek name of Theosophia, Theosophy – comes to ther world as at once an adequate philosophy and an all embracing religion and ethic. “ – Annie Besant.

 

 

Auteur: Besant, A.
ISBN: 9781906621346
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Fairy Faith in Celtic Countries

By Walter Yeeling Evans-Wentz (1878 – 1965).

524 Pages | First published by Henry Frowde in 1911, this fascimile edition has been carefully scanned and reprinted in the traditional manner | Softcover | The Lost Library, Glastonbury | ISBN: 9781906621100.

The most scholarly work on fairies ever published.

This rare book contain priceless ethnographic fieldwork and provides an invaluable snapshot of the fairy belief system taken at the cusp of modernity. There are regional surveys of fairy faith in Ireland, Wales, Scotland, Brittany and the Isle of Man.

Examining each of the hypothetical explanations of the fairy phenomena in turn, including theories of fairies as reclusive dwarfs, disembodied spirits or figments of human imagination, the author concludes that they may indeed be a manifestation of inhabitants of a higher reality that only some people are able to view, let alone understand.

From Section I – The Living Fairy-Faith (B):

In the Beauty of the World lies the ultimate redemption of our mortality. When we shall become at one with Nature in a sense profounder even than the poetic imaginings of most of us, we shall understand what we now fail to discern. ” – Fiona MacLeod.

 

Auteur: Evanz-Wents, W.Y.
ISBN: 9781906621100
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gita – The Song Celestial with Introduction and Notes

By Sir Edwin Lester Arnold (1832 – 1904), introduction by Alan Jacobs.

188 Pages | First published in 1885 as The Celestial Song, this is the 2006 edition | Hardcover | Watkins Publishing, London |  ISBN: 9781842931240.

” There lives a Master in the hearts of Men, maketh their deeds, by subtle pulling-strings, dance to what tune He will. With all thy Soul Trust Him, and take Him for thy succour, Prince! “

The Bhagavad Gita, or Song Celestial, is the sacred testament central to Hinduism, the most ancient of the great world religions. Brahman is the Absolute Supreme Reality underlying all forms. Human beings accumulate Karma as a result of their actions in innumerable incarnations, until they obtain liberation through the practices of devotion and knowledge. The Bhagavad Gita, as the essential gospel of Hinduism, explains mankind’s predicament and points the way to freedom.

This poetic gospel is attributed to the Divine Messenger, Lord Krishna, who on the battlefield gives the warrior-prince, Arjuna, detailed and profound spiritual guidance. Arjuna is perplexed by his involvement in a war and Lord Krishna unveils inspiring philosophical wisdom leading to the solution of Arjuna’s problem and his self-realization.

 

 

Auteur: Arnold, E.
ISBN: 9781842931240
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

The Divine Language of Celestial Correspondences

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

341 Pages | Facsimile edition of the original 1913 edition | Kessinger Publications Ltd., Montana, USA | ISBN 1564598284.

A study in planetary and spiritual vibrations, with an account of the involution and evolution of the Soul. 

CONTENTS:

Chapter 1 – Sun in the diferrent Houses
Chapter 2 – The Meaning of the different Degrees
Chapter 3 – Symbolization of Zodiacal Signs
Chapter 4 – How to erect a Horoscope
Chapter 5 – How to read a Nativity
Chapter 6 – How to prognosticate Events
Chapter 7 – Directions
Chapter 8 – Important Aphorisms
Chapter 9 – How to prove the Moment of Birth
Chapter 10 – The Nativity of Jesus, Napoleon I, and H.P. Blavatsky
Chapter 11 – Some astronomical Short-cuts.

APPENDIX TO PART II:

Transits of superior Planets
Houses of New York, London
Examples of Ephemerides
Logarithms.

From page 308:

” In Figure 11 (on page 309), we have the astral portrait of that gifted student of mysticism, Helena P. Blavatsky, who founded the present Theosophical Society on this planet in the nineteenth century. The student will note the 13th degree of Cancer ascending symbolized as follows: – A caduceus between two moons – one crescent, the other gibbous. It denotes a person of extreme capacity in the pursuit of knowledge, a penetrating mind and retentive memory. The native will accomplish wonders in the pursuit of subtle sciences. The temper is changeful like the moon and subject to fits of hope and despondency of more or less rapid alternation. The native is likely to travel much and be subject to many changes, but the chief characteristics are versatility and aptitude in the gaining of knowledge. With the symbol of Hermes dominant in the nature, the native will be either a linguïst, doctor, or distinguished scholar. Hermes or Mercury was strong, being in Virgo. This degree succinctly and clearly defines her life and her excellent though not faultless work. A most noticeable satellitum is the Sun, Mars, Saturn and Mercury, all in the third house, that is mind. “

Auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564598284
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Echo’s uit de Gnosis | Deel II Visioenen, Mysterieën en Ritualen

Door George R.S. Mead (1863-1933), samengesteld door en met introductie van Peter Huijs.

256 Pages | Uitgegeven in 2013 | Hardcover | Rozekruis Pers, Haarlem | ISBN: 9789067324267.

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten, dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook serieuze zoekers naar een hogere waarheid. Deze laatsten waren aangetrokken door het opschrift dat boven de toegang hing: de plaats voor de genezing van de ziel. Het is de verdienste van Georg Mead, als eerste modern gnosticus, dat hij in deel II van Echo’s uit de Gnosis de exotische and voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk, dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.

” Zoekt u God, u zoekt het schone. Er is één pad, dat er heen leidt: toewijding verenigd met Gnosis. Want de toegewijde ziel stijgt op naar de geest, die haar naar het licht van de Gnosis leidt. En zo’n ziel wordt nooit moe God’s lof te zingen en zegeningen uit te storten over alle mensen en in navolging van haar meester allen goed te doen in woord en daad. ” – Hermes Trismegistus.

 

 

Auteur: Mead, G.R.S., comp. by Huijs, P.
ISBN: 9789067324267
Quantity

Prijs: € 24,50

Loading Updating cart…

Cycles of Eternity – An Overview of the Ageless Wisdom

By Tim Wyatt.

111 Pages | First published in 2016 | Paperback | Leeds Theosophical Society in association with Firewheel Books, West Yorkshire | ISBN: 9780956145147.

Everything in the universe, seen and unseen, is alive, connected and on an eternal evolutionary journey. Universal laws and inter-connected ideas, pre-dating and underpinning science, philosophy and religion, explain the ev0lution and workings of both the universe and human beings. This is known as The Ageless Wisdom, or Theosophy. This ancient knowledge offers a compelling, comprehensive and convincing view of ourselves and the cosmos, and yet it is entirely modern in its outlook.

Cycles of Eternity explains how and why this is important to you.

From Chapter 4. ‘Infinite Cycles’, p. 76:

” Central to the Ageless Wisdom, is that all life proceeds in regular cycles of activity and rest. Some occur in a fraction of a second. Others take trillions of years to complete. These life-cycles all have exactly the same pattern: birth, growth, maturity, decline and ‘death’ followed by re-birth. Nothing stays the same for a moment. There is always constant change. This applies to atoms, human beings, planets and galaxies. Everything is ultimately destroyed and recycled. Cyclic evolution underpins not only the unity of all life, but also other universal laws such as reïncarnation and karma. These patterns – long and short – are central to the unfoldment of the universe and everything in it. There are numerous types of cycles and many different names for them. They all have a greater or lesser influence on us. Exploring these great cycles of cosmic evolution can be mind-bendingly complicated and convoluted – especially since our knowledge of them remains incomplete. Examining where we are in the grand scheme of things, how we got here and where we are heading gives us a deeper perspective on our own lives and reinforces the idea, that each of us plays an immortal role. “

 

Auteur: Wyatt, T.
ISBN: 9780956145147
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

CWL Speaks – C.W. Leadbeater’s Correspondence concerning the 1906 Crisis in the Theosophical Society

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), compiled by Pedro Oliveira with a Foreword by Robert Ellwood.

316 Pages | Second printing 2018 | Paperback | Olive Tree Publishing ISBN: 9780646973050.

Charles Webster Leadbeater  (1854 – 1934) joined the Theosophical Society in 1883 in London and travelled with H.P. Blavatsky (1831 – 1891) to India in 1884. He helped Col. Henry S. Olcott () in his work for Buddhist education in Ceylon, now Sri Lanka. While at the Headquarters of the Theosophical Society at Adyar, Madras, in India, he was taught some meditation exercises by one of Madame Blavatsky’s spiritual Teachers, who had accepted him as a Chela (disciple), in 1884. The exercises helped him to develop the faculty of clairvoyance.

From 1900 to 1905 he was a popular international lecturer for the TS, concentrating his visits to the United States. Some American families wanted their sons to accompany him in his travels to be trained in Theosophical work by him. In 1906, he was charged by the leadership of the American Section of the TS with giving sexual education to some boys under his care. Something still taboo in those days, but nowadays considered to be part of a normal curriculum. Following an enquiry in London, presided over by Col. Olcott, he resigned his membership of the Society.

For many, the episodes of 1906 sealed his image as an immoral man, although he was never charged or prosecuted in any country. He never defended himself of the accusations. After 110 years, all his relevant correspondence regarding that crisis is gathered together in this book. For the first time, his full thoughts and views about those events are presented to the public. Here, CWL speaks.

From page 274:

” One evening, Mr. Leadbeater, on our return to his room after our swim, told me that one of the boys had a remarkable aura. I asked which one, and he said it was the boy named Krishnamurti. I was surprised, for I already knew the boys, as they had been coming to me and to Subramanyam in the evenings to help in connection with their school home work, and it was evident that Krishnamurti was not one of the bright students. Then Mr. Leadbeater told me that Krishnamurti would become a great spiritual leader and a great speaker. I asked, ‘How great?’ As great as Mrs. Besant’? He replied, ‘Much greater’. And shortly after that he said that Krishnamurti would be the vehicle for the Lord Maitreya, the coming Teacher, who inspired Jesus. He was directed to help in training the boy for that purpose, which would be fulfilled, he told me, ‘unless something goes wrong’. This, I want to emphasize, in justice to Mr. Leadbeater. ” (Ernest Wood)

Auteur: Leadbeater, C.W., comp. by Oliviero, P., Foreword by Ellwood, R.
ISBN: 9780646973050
Quantity

Prijs: € 28,50

Loading Updating cart…

Secret Doctrine References Reprinted: A 1977 List

By an anonymous author.

22 Pages | Published in 1977 | Softcover | Wizards Bookshelf, San Diego | No ISBN.

Two-hundred titles out of the 750 hard cover books cited in Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine (1888) are reprinted or reset and made available (again) in 1977. The reason for the book list in this little publication should be obvious. It is not quite an easy way to read The Secret Doctrine! Few have a fit background in the basic fundamentals of languages like Greek, French, Hebrew, and Sanskrit plus some German and Russian. This altogether, plus a basic view of ancient religions, that only can come from reading those works connected with each. This grand view seems fundamental to discern the various terms, pantheons, deities and the rest.

Despite the effort necessary to unveil the teachings of The Secret Doctrine, it represents an unique journey for every reader. This little publication mentions the works, that are cited in the work. Although the list of references is not complete, may it be of support. And may it allow any reader of The Secret Doctrine to go deeper . . .

Auteur: Anon.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,10

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

201 Pages | First edition 2018 | Hardcover (cloth) | Fohat Production, Ojai, California | ISBN: 9780997553512.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born. “

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553512
Quantity

Prijs: € 31,50

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

201 Pages | First edition 2018 | Soft cover | Fohat Production, Ojai, California | ISBN: 9780997553505.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born. “

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553505
Quantity

Prijs: € 24,00

Loading Updating cart…

Bhagavad Gītā – A New Translation

By Stephen Mitchell.

223 Pages | Originally published by Harmony Books a divison of Random House Inc. in 2000, first paperback edition | Softcover | Three Rivers Press – The Crown Publishing Group, New York | ISBN: 0609810340.

Stephen Mitchell is widely known for his ability to make ancient Masterpieces thrillingly new, to step in where many have tried before and create versions that are definitive for our time. His celebrated translations of the Tao Te Ching, Rilke, and The B0ok of Job have won the hearts of readers and critics alike. The Bhagavad Gītā is universally acknowledged as one of the world’s literary and spiritual masterpieces. It is the core text of the Hindu tradition and has been treasured by American writers from Emerson to T.S. Eliot.

There have been more than two hundred English translations of the Gītā, but none of them, until now, is a superlative literary text in its own right. This translation sings with the clarity, the vigor, and the intensity of the original Sanskrit.

From Chapter 4 – ‘The Yoga of Wisdom’, (p. 72 & 73) [4.3 – 6 / 4.7 – 11]:

The Blessed Lord said:

” Many times I have been born, and many times you (Arjuna) have also. All these lives I remember; you recall only this one. Although I am unborn, deathless, the infinite Lord of all beings, through my own wondrous power I come into finite form. Whenever righteousness falters and chaos threatens to prevail, I take on a human body and manifest myself on earth.  In order to protect the good, to destroy the doers of evil, to ensure the triumph of righteousness, in every age I am born. Whoever knows, profoundly, my divine presence on earth is not reborn when he leaves the body, but comes to me. Released from greed, fear, anger, absorbed in me and made pure by the practice of wisdom, many have attained my own state of being. However men try to reach me, I return their love with my love; whatever path they may travel, it leads to me in the end. “

auteur: Mitchell, S.
ISBN: 0609810340
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Bhagavad Gītā – The Song Divine

By Carl E. Woodham.

98 Pages | First printing 2000 | Hardcover | Torchlight Publishing, Badger | ISBN: 1887089268.

Based on the Bhagavad Gītā As It Is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977).

The Bhagavad Gītā, India’s greatest spiritual treatise, contains far too much drama to remain the exclusive property of philosophers and religionists. Woodham presents the timeless wisdom of the Gita in contemporary English poetry, bringing to life its ancient yet perennially applicable message. It recounts in metered stanzas the historic conversation between Krishna, the Supreme Mystic and the mighty warrior Arjuna as they survey the battlefield preparations for the greatest world war of all time.

Krishna’s illuminating conversation with Arjuna forms the core of the Mahābhārata’s teachings, that has proven so inspiring to millions. Yet, it’s easy to overlook Krishna in the thicket of Bhagavad Gītā translations. Most dismiss Krishna as a myth or a mouthpiece for some greater formless Being. To do so is to miss the central point of the Bhagavad Gītā: bhakti, or joyous loving devotion to Krishna. The greatest luminaries of India’s rich spiritual heritage, such as Ramanuja, Madhva and Caitanya, have all drawn this devotional conclusion from Bhagavad Gītā .

auteur: Woodham, C.E.
ISBN: 1887089268
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Pyramids and Stonehenge

By Alfred Percy Sinnett (1840 – 1921).

27 Pages | Softcover | First published in 1893, 3rd edition 1958, reprinted 1970 | Henry Ling Limited, The Dorset Press, Dorchester, Dorset | ISBN: 722952503.

Two lectures delivered before The Theosophical Society, London, in 1892-93 and now reprinted in 1958 in respose to repeated requests arising out of modern interest in the Pyramids, Stonehenge and also Atlantis. Their value is felt to lie in the text as originally given, and no attempt has therefore been made to revise them.

auteur: Sinnett, A.P.
ISBN: 722952503
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Rainbow Body – A History of the Western Chakra System from Blavatsky to Brennan

By Kurt Leland.

516 Pages | Published in 2016 | Softcover | Ibis Press /  NICHOLAS HAYS, Inc., Lake Worth | ISBN: 9780892542192.

Scores of books have been written on the chakras – the psycho-energetic centers distributed along the spine, perceived clairvoyantly as wheels of light. Based on the teachings of Indian Tantra, the chakras have been used for centuries as focal points for healing, meditation, and achieving a gamut of physical. emotional, and spiritual benefits – from improved health to ultimate enlightenment.

Contemporary yoga teachers, energy healers, psychics, and self-help devotees think of the chakra system as thousands of years old. Yet the most common version in use in the West today came together as recently as 1977, the result of an unintentional, century-long collaboration between esotericists, clairvoyants, scholars of Indian philosophy, mythologists, psychologists, yogis, and energy healers.

Never before has the story been told of how the Western chakra system developed from its roots in Indian tantra, through Blavatsky to Leadbeater, Steiner to Alice Bailey, Jung to Joseph Campbell, Ramakrishna to Aurobindo, and Esalen to Shirley MacLaine and Barbara Brennan.

Leland has written on astral projection, near-death experiences, and the transcendent possibilities of music. He is a National Lecturer for the Theosophical Society America, and a classical musician and composer. He maintains a consulting and teaching practice called ‘Spiritual Orienteering’.

auteur: Leland, K.
ISBN: 9780892542192
Quantity

Prijs: € 28,95

Loading Updating cart…

Hsün Tzu – Basic Writings

By Hsün Tzu (born ca. 312 B.C.).

177 Pages | First edition 1963, 1966 | Softcover | Columbia University Press, New York | ISBN:

Translations from the Asian Classics

Hsün Tzu set forth the most complete, well-ordered philosophical system of his day. Although basically Confucian, he differed with Mencius, his famous predecessor in the Confucian school, by asserting that the original nature of man is evil. To counteract this evil, he advocated self-improvement, the pursuit of learning, the avoidance of obsession, and constant attention to ritual in all areas of life. He also expounded on such objects as military affairs, Heaven, music, and the rectification of names. On government, Hsün Tzu believed that the rulers of the nation should play a crucial role in the process of educating and uplifting the population.

With a translation by the noted scholar Burton Watson, Basic Writings includes an introduction to the philosopher in relation to Chinese history and thought. Readers familiair with Hsün Tzu’s work will find that Whatson’s lucid translation breathes new life into this classic. For those not yet acquainted with Hsün Tzu – Basic Writings will reach a new generation whol will find his ideas on government, language, and order and safety in society surprisingly close to the concerns of our age.

auteur: Watson, B.
ISBN: 0231086075
Quantity

Prijs: € 21,55

Loading Updating cart…

Integrating and Managing the Personal Shadow – Intelligent Handling of Our Dark Energy

By I. Jauli and E. Reig.

116 Pages | Uitgegeven in 2016 | Softcover | Vijay Nicole Imprints Private Limited, Chennai | ISBN: 9788182094475.

For many of the ancient traditions and some psychological approaches the great obstructer of the inner development is fear. It generates insecurity; it pressures the searcher to decline his intentions and finally, in order to sleep peacefully, he assumes that retracting and not acting was smart, however he loses the opportunity to experience life.

” If we understand that fears are just thoughts, we can free ourselves from them. ” –  Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986)

These thoughts are part of the personal shadow. They destroy the possibilities of living and reduce our potential. This book explains the personal shadow and its effects on life. The bird’s meaning of life is flying, that’s why it has wings, the snake is to slither and therefore it has a body equipped for this movement. Likewise, human beings possess divine potential and therefore they need to develop that potential. Shadows affect the inner development.

This book discusses:

 1. Effect on inner development
 2. Effects of management of light and shadow in the human being such as wisdom, ignorance, darkness and shadow
 3. Explanation of shadow effects through fables
 4. Approach of shadow in psychology
 5. Methods to know our personal shadow and how to measure the effect of personal shadow in our lives?
 6. An alchemy model to face the shadow
 7. Transforming powers of change

This book also presents ideas and schemas, that combine science, philosophy and the ancient mystical traditions. It aims to help readers integrate their personal shadow and thus lead a fulfilling and productive life.

 

auteur: Jauli, I. and Reig, E.
ISBN: 9788182094475
Quantity

Prijs: € 11,00

Loading Updating cart…

I Tjing – In Alle Eenvoud

Door George Hulskramer.

160 Bladzijden | Uitgegeven in 2010 | Hardcover | George Hulskramer en Uitgeverij Altamira-Becht B.V., Haarlem | ISBN:9789069638874.

Of je nu op het punt staat een grote of een kleine beslissing te nemen, het meer dan oude Chinese Wijsheids- en orakelboek I Tjing helpt je een stap verder. Alles wat je nodig hebt om dit handzame boekje te gebruiken, zijn drie muntjes, een pen of potlood en een stuk papier. Raadpleeg een van de vierenzestig hexagrammen – zeslijnige patronen – , dat dan tevoorschijn komt en doe er je voordeel mee. I Tjing in alle eenvoud is door zijn formaat, opzet en uitwerking een betrouwbare metgezel, die je overal mee naartoe kunt nemen en die jou nooit in de steek laat.

auteur: Hulskramer, G.
ISBN: 9789069638874
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

TAO – De Levende Religie van China

Door Lao Tzu (601 BC – unknown), commentaar door Kristofer Schipper.

317 Bladzijden | Eerste druk 1988, 9de druk 2009 | Softcover | J.M. Meulenhoff Uitgeverij | ISBN:

In TAO beschrijft Kristofer Schipper in heldere taal de geschiedenis van de Chinese Leer. Hij verdiept zich in de rituelen, die erbij horen en de elementen, waaruit de leer is opgebouwd, zoals de grote aandacht voor het mensenlijk lichaam en de kosmologie. Tao is zowel een uitstekende inleiding voor buitenstaanders als waardevol studiemateriaal voor wie al meer vertrouwd is met de leer. Tao is veel meer dan een godsdienst, het is een manier van kijken en een manier van in het leven staan. Een religie zonder gelovigen en zonder canonieke leerstellingen.

Het boek biedt meerwaarde voor iedereen, die meer over China te weten wilt komen. In alles wat in de afgelopen eeuw in dit machtige rijk is voorgevallen, zowel onder het maoïsme als tijdens de gigantische industrialisatie, heeft de Tao bewust of onbewust doorgewerkt.

Kristofer Schipper was hoogleraar aan de Leidse Universiteit en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs en is opgeleid tot taoïstisch meester.

auteur: Schipper, K.
ISBN: 9789029077316
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

Studies in the Middle Way – Being Thoughts on Buddhism Applied

By Christmas Humphreys (1901 – 1983).

169 Pages | Softcover | Published in 1984 | Curzon Press and the Theosophical Publishing House U.S.A. | ISBN: 0835603067.

This work sets out to emphasize the inner life as a constant moving on and the mover as a pilgrim travelling along an ancient Way. This Way to ultimate Reality was called by Gautama the Buddha the ‘Middle Way’, the Path between the introverted life of contemplation and the extrovert life of action in the world of men. Whilst this book as a whole is of no one school of Buddhism, it aims toward an understanding and also an application of Buddhist principles in Western society, and a means whereby that Way may be traversed.

auteur: Humphreys, C.
ISBN: 0835603067
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gītā – A Guide to Navigating The Battle of Life

By Ravi Ravindra.

302 Pages | First edition 2017 | Paperback | Shambhala Publications, Inc, Boulder, U.S.A. | ISBN:

‘ All there is, is KRISHNA. ‘

Upon hearing this famous and enigmatic line from the Gita’s seventh chapter when he was a boy, Ravi Ravindra embarked on a journey to understand its deep meaning. The search led him far beyond the tradition from which the text originally arose to an exploration of World Mystical Wisdom, including Zen, Christianity, Yoga, and particularly the teachings of J. Krishnamurti (1895 – 1986) and G.I. Gurdjieff (1866 – 1949).

Dr. Ravindra’s fresh prose translation with wide-ranging commentary is the fruit of that life-long process. It stands out from the many other versions with its assertion, that the Bhagavad Gita is at heart a universal Guide to navigating the battle of life required of each and every one of us. It is through that navigation, he shows, that we can discover and connect with the KRISHNA deep within ourselves: the Eternal Witness, who is above the battle, and who is, ultimately and joyfully, All there is . . .

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 987654321
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

The Language of MA – The Primal Mother: The Evolution of the Female Image in 40,000 Years of Global Venus Art

By Dr. Annine van der Meer.

587 Pages | Published in 2013 | Softcover | Uitgeverij A3 Boeken | ISBN: 9789082031300.

This is the first pioneering study of global ‘Venuses’, who are part of an ancient and contemporary art traditionally called ‘Venus Art’ – the Art of Primal Mother(s), the Art of the female ancestors. Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace, in which women and feminine values play or have played a central role, in which MA or the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

To date Venus Art has been understood, neglected and not integrally researched. The Art has become eroticised and sexualised. The purpose of this book is to rehabilitate Venus Art with Venus seen and honored as manifestation of the divine Mother MA.

From Chapter 2 – ‘The Book in a Nutshell’ (p. 15):

” Part 1 consists of eight chapters, part 2 the same. This is no coincidence. Three and four make seven. Seven plus one makes eight. In eight begins a new octave, a new time, a new mankind. In the lemniscate of the eight. the independent feminine and masculine come together in perfect balance. By bringing the forgotten feminine into the picture, balance and connection is created with the masculine. Unity. “

 

 

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789082031300
Additional DescriptionMore Details

Remember MA • Welcome a new art historical approach that defi nitively maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women. • Remember the primal mothers, who much later were called ‘Venuses’ and sometimes pin-ups. This book rehabilitates them as the first leaders of humanity. • Learn about a global feminine system of symbols that shows an astonishing consistency and coherency. • Witness how prehistoric cultures produced much more feminine art than masculine art. • Understand why the feminine was pictured so often in old and modern female-friendly societies of peace and balance. • Learn to discern an ancient primal mother from a later goddess, priestess and worshipper. • See how a male system of symbols is laid over the older feminine system of symbols; now the female image is devalued and the world is changed in a valley of tears. • Meet the lost Lady of Old Israel in images and texts and see how she is transculturally transformed into Mary, the Lady of all Nations in Christianity. Dr Annine E.G. van der Meer (1953) is a Dutch historian of religion and holds a PhD in theology from the University of Utrecht. She is the author of several books. She has travelled widely to retrace the universal hidden Mother in sacred texts, art and symbols. She is founder and president of the Dutch PanSophia Academy, school of Wisdom, where she also teaches. In July 2010 33 women of international standing in their particular fields were honoured in the ‘Manifest Female Energy’. Annine van der Meer was one of six Dutch women to be decorated. According to the manifest, they have contributed to transformation processes in the world; a new world, in which feminine and masculine energies mutually inspire each other and are growing towards a new, powerful and creative world order.

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine – Abridged and Annotated by Michael Gomes

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged and annotated by Michael Gomes.

257 Pages | Published in 2009 | Softcover | Tarcher/ Penguin Books | ISBN: 9781585427086.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s masterwork on the origin and evolution of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Published since 1888 only in expensive, two-volume editions of some 1400 pages, it has long eluded the grasp of modern readers- until now.

auteur: Blavatsky, H.P./Gomes, M. (ed.)
ISBN: 9781585427086
Additional DescriptionMore Details

This single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s famous stanzas on the genesis of life and the cosmos – mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and which form the heart of The Secret Doctrine. Gomes scrupulously scales down the book’s key writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and elusive author, one of the most intriguing personages of the nineteenth century. At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctrine brings unprecedented accessibility to the key esoteric classic of the modern era.

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Krishnamurti over Krishnamurti – ‘Krishnamurti’s Notebook’

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986).

288 Pagina’s | Eerste druk 2004 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062719792.

‘ Krishnamurti’s Notebook is a spiritual treasure. The words inside offer the intimate spirit of a truly remarkable presence, poetic, gracious, vast as the sky and wonderfully wise.’ – Jack Kornfield (auteur).

‘ This Notebook, with its matter-of-fact descriptions of Krishnamurti’s almost daily experiences of mystical states, was a privilege to read. In the past, I have found Krishnamurti’s ideas hard to grasp, no doubt because I was trying to grasp them. But this Notebook seems sometimes to paralyze my thought and allow Krishnamurti to work on me on a deeper level. ‘ – John Cleese (auteur).

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062719792
Additional DescriptionMore Details

Toen in 1976 de 1e druk verscheen van Krishnamurti’s Notebook (in 1981 vertaald met als Nederlandse titel “Aantekeningen”) was direct al duidelijk dat dit een uniek spiritueel document was waarin Krishnamurti zijn waarnemingen, ervaringen en bewustzijnstoestanden beschrijft. Het bleek geen gewoon dagboek, omdat het nauwelijks ingaat op de dagelijkse dingen in het leven van alledag maar veel meer aantekeningen bevat over zijn persoonlijke spirituele ontwikkeling en de grote betrokkenheid met het leven op aarde. Krishnamurti beschrijft zijn bijna dagelijkse maar altijd onverwachte spirituele gemoedstoestanden die – zoals hij aangeeft – gepaard gingen met fysieke pijnen en die van grote betekenis bleken te zijn voor zijn wijze levenslessen. Bij de eerste druk werd er vanuit gegaan dat deze met de hand geschreven teksten compleet waren. In 2000 werden 32 nieuwe handgeschreven aantekeningen gevonden die volledig aansloten bij de eerdere teksten en het beeld van de innerlijke beroeringen van Krishnamurti compleet maakten.

Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

The Self and Its Problems

By Charlotte W. Woods.

182 Pages | The Blavatsky Lecture for 1919 | Photo copy (1992) from the first edition published by The Theosophical Publishing House, London in 1922 | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564592642.

CONTENTS:

1. The Problem of the Self from Descartes to Kant.
2. The Problem of the Self in Current Philosophy.
3. The Problem of the Self in Theosophic Mysticism.
4. An Examination of the Forgoing Standpoints.
5. Conclusion.

From Chapter 4: ‘An Examination of the Forgoing Standpoints’:

” We have thus arrived at a definition of the self in our philosophy; it is the ground and condition of the manifold of experience, the unity, purpose, and wholeness, which give meaning to bare multiplicity and stability to that which is mobile and changing . . . “

auteur: Wood, C.W.
ISBN: 1564592642
Quantity

Prijs: € 17,70

Loading Updating cart…

Child Exodus from Tibet

By Birgit van de Wijer.

144 Pages | April 2006 | Softcover | Birgit van de Wijer, uitgever | ISBN 9078464011.

Tibetan parents send their children to school abroad in massive numbers . . . thousands never arrive: they die from freezing, starvation, exhaustion, hypothermia; they are caught by the Chinese or Nepalese police and sent back over the border. How desperate must a parent be to entrust their child to strangers to undertake a thousand kilometre journey in a strange convoy over the snowbound Himalayas? Since the Chinese occupation of independent Tibet in 1950, the country has slowly been choking in a stranglehold. In the early Eighties, dying Tibet began to send its children to India.

In this book Birgit van de Wijer for the first time illuminates this horror from all angles: why children flee, how many flee, their escape routes, the risks they run, their reception in Nepal and India, and the psychological consequences. Above all, the children tell their stories themselves. The book is based on interviews, that the author conducted on the spot at great risk. The book grew from the conviction of an author, who hopes that this exodus can finally be stopped.

auteur: Wijer, B. van de
ISBN: 9078464011
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

Jacob Boehme – Western Esoteric Masters Series

By Jacob Boehme (1575 – 1624), edited by Robin Waterfield.

239 Pages | Copyright 2001 | Softcover | North Atlantic Books, Berkeley, California | ISBN: 1556433573.

Hihgly regarded among Christian mystics, Jacob Boehme was famous for his inspired and provocative analysis of the nature and being of God. Grounded in Paracelsus, the Kabbala, astrology, alchemy and the Hermetic tradition, Boehme articulated a revelatory theology, which emphasized the process, whereby God comes to know Himself.

Boehme reasoned that from His illimitable oneness, God was unable to truly apprehend Himself as God in all His splendor. Thus, God had to become an incarnated, limited being, for only through experience could He satisfy His need for self-understanding. Driven by a series of spiritual epiphanies, Boehme boldly proclaimed his new revelations, rejecting the narrow dogmatism and bibliolatry of mainstream sentiment. His subsequent prosecution by church authorities led to banishment from his home town of Goerlitz, and continued harassment by more orthodox thinkers. After his death in 1624, his writings continued to provoke debate among mystics and scholars investigating the nature of good and evil, creation and God’s will.

This anthology serves an an introduction to Boehme’s thought and will bring readers deeper into his philosophy. Part One gives biography and context of Boehme’s writings and their influence on later scientists, alchemical researchers and poets. Part Two contains selections from Boehme’s works grappling with his main themes including the birth of God and the vindication of His goodness. Of particular interest are a number of letters from Boehme, which have never appeared previously in English.

 

auteur: Boehme, J./Waterfield, R. (ed.)
ISBN: 1556433573
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Science of Nature

By Oluf Tyberg.

79 Pages | Published in 1993 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0913004871.

The three fundamentals of classical physics were Space, Time, Matter; but Einstein has introduced a four-dimensional space-time, and all objects thus become events. This, together with other recent scientific pronouncements, helps Mr. Tyberg to establish his main-point – that behind extrinsic physical Nature there lies an intrinsic organic Nature.

 

From page 4:

” Truth is within ourselves; it takes no rise

From outward things, whate’er you may believe.

There is an inmost center in us all,

Where truth abides in fulness; and around,

Wall upon wall, the gross flesh hems it in,

This perfect clear perception – which is truth. “

 • Browning – Paracelsus.

NB: The Point Loma Series is dedicated to publishing creative writings from the Wisdom Religion, that express the essential underlying unity of life, including philosophy, science, ethics, myth, sacred literature, and the world’s religions.

auteur: Tyberg, O.
ISBN: 0913004871
Quantity

Prijs: € 17,24

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Persian Legacy and the Edgar Cayce Material

By Kevin J. Todeschi.

145 Pages | First printing July 2000 | Softcover | A.R.E. Press, Virginia Beach, U.S.A. | ISBN: 0876044739.

In a psychic reading for himself, clairvoyant Edgar Cayce (1877 – 1945) told of an ancient civilization that arose on the plains of present-day Iran, centuries before the Persia of Cyrus, Darius, Xerxes, and Alexander the Great. That civilization, he said, created a unique center of healing, a focal point for commerce, and a spiritual emphasis that gave birth to the Zoroastrian religion.

Cayce said he had lived in that civilization in a past life and that the remains of his body could still be found in a cave a few miles from the contemporary city of Shustar. Eventually, Cayce gave more than six hundred readings for various other people, who he said had also lived in the unique desert society between seven and nine thousand B.C. While archaeologists have yet to discover this ancient society, readers will be impressed and fascinated by the cohesiveness of Cayce’s Persian story as it was told in readings over a twenty-year period. Taken together, those stories detail a flourishing culture that began a healing and spiritual ministry, whose impact was felt upon the world over thousands of years. Presented here for the first time is Edgar Cayce’s intriguing account of civilization just waiting for discovery by the modern world.

 

auteur: Todeschi, K.J.
ISBN: 0876044739
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

Mechanistic and Nonmechanistic Science -An Investigation into the Nature of Consciousness and Form

By Dr. Richard L. Thompson.

254 Pages | Copyright 1981, first edition, second printing | Softcover | The Bhaktivedanta Book Trust, U.S.A. | ISBN: 0892131489.

From the Introduction:

The first 8 Chapters of this book are devoted to a critique of modern scientific theories and the parallel introduction of the basic elements of the theoretical system of bhakti-yoga. In the 9th Chapter, Thompson shows how these elements provide the theoretical framework for a practical process of obtaining absolute personal knowledge. The analysis of current mechanistic theories is intended to reveal some of their deficiencies, and to show the need for some kind of nonmechanistic alternative. This analysis does not prove that the systemof bhakti-yoga is the only possible alternative, but it does show that this system is a reasonable candidate.The validity of bhakti-yoga can be demonstrated conclusively only by means of the practical observational process of bhakti-yoga itself, and this is discussed in the 9th Chapter.

” In Mechanistic and Nonmechanistic Science Dr. Thompson makes a number of cogent arguments against the usual scientific picture of life and evolution (which do not accept the existence of higher or subtler levels of organization). He also presents a clear alternative model. I think it is an important book, which would be of interest to many people. “

 • Brian Josephson  – Nobel Prize for Physics (1973).
auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0892131489
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

By Dr. Richard L. Thompson.

447 Pages | Copyright & first edition 1993, 2nd printing 1994, revised 2nd edition 1995 | Softcover | Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida | ISBN: 0963530941.

Who are They? Where do They come from? What can we expect from Them?

Since 1947 researchers have exhaustively documented the reality of Ufo’s. But questions still remain about the origins of these strange craft and the intentions of the beings, who pilot them. In Alien Identities, Thompson shows, that the answers may lie in the records of an ancient civilization with thousands of years of contacts with extra-terrestial races. Startling parallels between modern UFO accounts and the ancient Sanskrit writings of India give fresh insights into the identity and purpose of UFO visitors.

From Chapter 6 – ‘Transhuman Contact in Vedic Civilization’ (p. 210);

” In the ancient Vedic civilization, contact with various nonhuman races was on a solid footing. Celestial ṛṣis and Devas would regularly visit the courts of great earthly kings. There were established diplomatic relationships and satisfying mutual understandings between leading members of human society and representatives of other societies in the cosmic hierarchy. This is illustrated by the description in the Bhāgavata Purāṇa of the Rājasūya sacrifice performed by King Yudhiṣṭhira, which took place according to traditional dating about 5.000 years ago in the city of Indraprastha, near present-day Delhi. “

 

auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0963530941
Quantity

Prijs: € 25,87

Loading Updating cart…

The Human and the Divine – Nine-fold Relationship to Śrī Piļļai Lokācārya and Madame Blavatsky

By N.C. Ramanujachary.

172 Pages | First limited edition 1995 | Softcover | Prapti Books, Madras, India | No ISBN.

The lives of Śrī Piļļai Lokācārya and Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) were irradiated by the Great Ones who are ever seeking for interpreters of Occult Knowledge in the outer world . . . Their contribution and catholicity of thought remain a source of perennial inspiration to the true aspirants of Divine Wisdom.

From Section C – ‘Present and Future of the Thoughts: (p. 136):

” The teachings of any philosopher necessary are expressions of the Eternal Wisdom. Each one has dealt with the reality of the world, the organic relation of all life to the Divine Principle, the workings within the Cosmos, which are all matters of great appeal to a rational human. Stressing the solidarity of man, aiding him and his mind to the cosmic Mind, and leading each to the inevitable state of embracing the whole of the Universe has been the effort of both PL and HPB in their own chosen way. ” 

auteur: Ramanujachary, N.C.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 8,85

Loading Updating cart…

An Enduring Philosopher (T. Subba Row) – A Sequel to A Lonely Disciple

By N.C. Ramanujachary.

61 Pages | First limited edition 1995 | Softcover | Prapti Books, Madras, India | No ISBN.

T. Subba Row, an outstanding figure in the early days of the Theosophical Society after the Founders, Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) and Colonel Henry Steel Olcott (1832 – 1917) came to India, was highly respected for his wide-ranging erudition and knowledge of esoteric philosophy and practice. He had many things to reveal on Occult Science and Philosophy. This slim volume, second in the series, includes seven essays vividly written.

From page VI:

” . . . You are wrong in distrusting Subba Row’s writings. He does not write willingly, to be sure, but he will never make a false statement. – Ten to one – it will never receive the attention it deserves – Why? Simply, because his statements contain sober facts, and that what your prefer generally is fiction so long as the latter dovetails with, and answers preconceived theories. ” 

 • Master K.H. in: ‘Letter No. 93’ (Winter 1883) The Mahatma Letters to A.P. Sinnett.

 

auteur: Ramanujachary, N.C.
ISBN: No ISBN
Quantity

Prijs: € 3,63

Loading Updating cart…

Indian Philosophy – Volume 1

By Dr. Sarvepalli Radhakrishnan (1888 – 1975).

738 Pages | First published in 1923, 1999 edition | Oxford India Paperbacks | Softcover | Oxford University Press, New Delhi | ISBN: 0195638190.

Long acknowledged as a classic, this pioneering study of Indian thought charts a fascinating course through an intricate history. From the ṛg-veda to Rāmānujā, Radhakrishnan traces the development of Indian philosophy, while showing its growth as a single tradition of thought through the ages. Individual philosophers and their views are interpreted in the light of this broad argument. Throughout, the author’s concern is to show ancient philosophical texts at their best and relate these to contemporary issues of philosophy and religion. The essential elements of individual texts and philosophies are emphasized in order to prevent meaning and significance from being obscured by detail. Parallels between Indian and Western philosophical traditions are also regularly drawn.

From the Introduction (p. 25):

” The founders of philosophy strive for a socio-spiritual reformation of the country. When the Indian civilisation is called a Brāhmanical one, it only means that its main character and dominating motives are shaped by its philosophical thinkers and religious minds, though, these are not all of Brāhmin birth. The idea of Plato, that philosophers must be the rulers and directors of society is practised in India. The ultimate truths are truths of spirit, and in the light of them actual life has to be refined. “

auteur: Radhakrishnan, S.
ISBN: 0195638190
Quantity

Prijs: € 22,69

Loading Updating cart…

What Death Really Is, Questions We All Ask – Journey through the Portals of Change to the Heart of the Universe

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

122 Pages | Copyright 1986 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego, California | ISBN: 0913004480.

Dutch translation: Wat de Dood Werkelijk Is, Vragen die Wij Allen Stellen | Copyright 1986 | Stichting ISIS, International Study-Centre for Independent Search for Truth, ‘s-Gravenhage ISBN: 9073257018.

‘ LIGHT for the Mind
LOVE for the Heart
UNDERSTANDING for the Intelligence

ALL THREE must be satisfied
Before One
Can have PEACE. ‘

What Death Really Is, is a concise handbook to understanding the processes of dying and the after death states. It answers some of the most pertinent questions, that one has about after-death consciousness. Drawing from various world Wisdom traditions, G. de Purucker reaches into the heart of the subject in a clear and understandable manner.

From Chapter ‘Summing Up’ (p. 114 & p. 115):

” Man is a god manifesting in a physical body, but through an intermediate psychological apparatus. He is a divine flame encased in gross substance or matter, manifesting feebly at the present time in his evolutionary journey the wondrous faculties and powers of the god within, but showing them nevertheless at least somewhat. For man can think, and thinking is a wondrous faculty. He can cast his thought beyond the stars. He can reason. He can draw deductions from premisses. He can raise himself aloft on the wings of his imagination, and, guided by reason, soar beyond the confines of the Polar Star. Man can feel. He has compassion. He has pity for the helpless, for the hopeless, a yearning to aid those, who need aid. All these are divine faculties. Even in so small a degree as these examples testify does man show forth the working of the god within him. “

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 0913004480
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Occult Glossary – A Compendium of Oriental and Theosophical Terms

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

201 Pages | First edition 1933, second ands revised edition 1996 | Hardcover | Theosophical University Press, Pasadena, California | ISBN: 1557000506.

Dutch translation: Occulte Woordentolk – Een Handboek van Oosterse en Theosofische Termen | Second revised edition 2011 | Theosophical University Press, Den Haag | ISBN: 9789070328955.

Modern theosophical writings contain numerous terms and concepts drawn from the sacred literatures of antiquity, most of which are not found in modern dictionairies. Other have entered the vernacular with such a diversity of meanings they are in danger of losing their clarity and usefulness. Like the term occult, which simply means ‘hidden’ (as when a star is ‘occulted’ by a moon or planet), their philosophical depth has been obscured by layers of popular connotation. A succinct and reliable guide to this specialized terminology is required.

In print since 1933, The Occult Glossary fills this need. Defining some 300 (Sanskrit) terms most frequently found in the field of metaphysics, it serves also as a fine introduction to theosophy. A scholar of Occidental and Oriental languages and philosophies, Dr. G. de Purucker was well qualified to elucidate these terms, and to explain the spiritual import of such themes as karma, reïncarnation, planetary and solar cycles, universal brotherhood, and man’s evolutionary pilgrimage.

From the flyleaf:

” Genuine occultism, divorced from ethics, is simply unthinkable because impossible. There is no genuine occultism, which does not include the loftiest ethics, that the moral sense of mankind can comprehend. Occultism means the study of the hid things of Being, the science of life or universal nature. [It] embraces not merely the physical, physiological, psychological and spiritual portion of man’s being, but has as equal and indeed a perhaps wider range in the studies dealing with the structure and operations as well as the origin and destiny of the cosmos. ” 

 

 

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 1557000506
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Golden Precepts (of Esotericism) – A Guide to Enlightened Living

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

170 Pages | Published in 1931, copyright 1971 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego, California | ISBN: 0913004022.

Dutch translation: Gulden Regels der Esoterische Wijsbegeerte | Uitgegeven in 1976 | Stichting ISIS, International Study-Centre for Independent Search for Truth, ‘s-Gravenhage | ISBN: 9070163551.

Golden Precepts is a handbook for those following the path to the heart of the universe. De Purucker’s expression of the timeless ‘Wisdom’ carries with it a quality of living spiritual experience and inspiration. Integrating Theosophy, Vedanta and Buddhist teachings, this book of mystical guidance is a light for all following ‘the inner path of enlightenment’.

G. de Purucker is regarded as the most profound expositor and commentator of the 20th century on the Theosophic teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). His works cover areas of metaphysical, philosophical and mystical expression. Golden Precepts is his pre-eminent mystical writing, a guide book and invitation to participate in the experience of the spirit.

From its backflap:

” Human beings essentially are kin to the gods, kin to the Cosmic Spirits. The Universe is our Home. We cannot ever leave it. We are its children, its offspring, and therefore all that there is, is of boundless Space, is we ourselves in our inmost. We are native there, and boundless Space is our home, and our instinct tells us therefore that ‘all is well’. “

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 0913004022
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Clothed with the SUN – The Mystery-tale of Jesus the Avatara

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

45 Pages | First published in 1938, second printing 1944, second edition and edited in 1972 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego, California | ISBN: 091300406.

Dutch translation: Bekleed met de ZON – het Mysterie-verhaal van Jezus | Uitgegeven in 1972 | Stichting ISIS, International Study-Centre for Independent Search for Truth, ‘s-Gravenhage | ISBN: 9070163195.

Jesus lived. Whatever name he may have had, the individual known as Jesus (the Hebrew name being Jeshua or Joshua), was an actual man, a great Sage. He did indeed live. He was, furthermore, an initiate into the secret doctrine of his period; and around him, after his death, grew up legends and tales, which were woven in later days – say a century after his death- into the so-called Gospels.

But who was Jesus? Nobody really knows. There is not one, single definite, conclusive, and proving answer to this question – not a single answer, which is know to be a certainty. When did Jesus live? When was he born? The answers to these questions are still unfound and still occupy the attention of not a small army of scholars and students; but behind all the cloud of uncertainty and the dust of conflicting opinions and, through all the ages since Jesus, later called the Christ, came and taught his fellow-men, through all and behind all this, we nevertheless discern the sublime figure of a Great Teacher.

From page 23:

” Believe not, said in substance the Syrian Sage of old to his disciples, ‘men when they come to you and tell you: ‘Lo, I am the Christ, follow me!’ Or when another one comes and says: ‘Lo, I am the Christ follow me!’ Believe them not. But when one comes before you, in the name of the Christ-spirit, and tells you to follow Truth whose ringing tones are heard in every normal heart of man, and who speaks in the name of the god within, in the name of the inner Christ, in the name of the inner Buddha, then said in substance the Syrian Sage, ‘He is my own. Follow him. “
auteur: Purucker, G. de
ISBN: 091300406
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

ESP of Quarks and Superstrings

248 Pages | First edition 1999, reprint 2005 | Hardcover | New Age International Limited Publishers, New Delhi | ISBN: 8122412092.

In his forthcoming book The Image of God in Matter, Phillips provides further confirmation of the validity of the yogic psychic ability exercised by Annie Besant (1847 – 1933) and Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934) to magnify subatomic particles. The source of this independent support is the Jewish mystical tradition called Kabbalah, which is based upon the cosmic blueprint of the so-called ‘Tree of Life’.

Phillips proves that this geometrical object embodies the mathematics of superstring theory and encodes the structure of the superstring constituents of quarks as clairvoyantly described by the two Theosophists. He shows that Jewish mysticism, as well as Pythagorean mathematics, share a common ground with recent scientific discoveries about the nature of matter and space-time, whose relation to higher  realities is proved to confirm certain Theosophical teachings. Clairvoyant, mystical and scientific insights are shown to be in harmony with one another, because each expresses in its own way the profound truth, that matter ultimately embodies the nature of God symbolised by the ‘Tree of Life’.

From the Conclusion (p. 243):

” With the information revealed in ‘Occult Chemistry’ a great expansion of our knowledge of Chemistry lies in front of us. It is just because this expansion is inevitable, that our clairvoyant investigators have toiled patiently for thirty years. They have claimed no recognition from chemists or physicists, because clearly will sooner or later be woven into the whole fabric of truth. The fact that this generation of scientists hardly knows anything at all of an extraordinary work of research extending for thirty years matters little, when we contemplate the long vistas of scientific investigations which the imagination sees awaiting mankind. “

 

 

 

 

auteur: Phillips, S.M.
ISBN: 8122412092
Quantity

Prijs: € 45,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >