TVN Home » Product categorieën: overige-uitgevers

Overige Uitgevers

8 maart 2019

De Adelaar in Zijn Vlucht

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Henri W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper.

221 Pagina’s | Eerste druk 1974, tweede druk 2015 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9788187326366.

Engels origineel: The Flight of the Eagle | Published in 1972, 2005 edition | Krishnamurti Foundation, London, England | ISBN: 9781596750012.

‘ De adelaar laat in zijn vlucht geen spoor na; de man van de wetenschap wel. Als we het probleem van de vrijheid onderzoeken, hebben we niet alleen de wetenschappelijke benadering nodig, maar ook de vlucht van de adelaar, die geen spoor achterlaat! ‘

In De Adelaar in zijn Vlucht zijn twaalf toespraken samengebracht, die Krishnamurti in 1969 hield in London, Amsterdam, Parijs en Saanen. Als een adelaar scheert hij van de ene Europese hoofdstad naar de andere en overal vertolkt hij de kern van zijn boodschap: de oplossing van het menselijke problemen als angst, geweld en verdeeldheid ligt in het begrijpen van het probleem. Het antwoord ligt niet buiten de vraag, maar ligt in de vraag zelf besloten. We zijn echter zo gericht op het vinden van antwoorden, dat we ons geen nauwkeurig beeld kunnen vormen van het probleem, waardoor we een echte oplossing zelf in de weg zitten.

Velen beschouwen de adelaar in zijn vlucht als een van de belangrijkste publicaties van Krishnamurti. Het behandelt essentiële thema’s als vrijheid, verandering, geweld, vrede en de openheid voor het onbekende.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Vrijheid; Denken, Genot en Leed’ (blz. 12):

” Wat is angst? (Neem vooral, als ik die suggestie mag geven, niet zomaar aan wat de spreker zegt, hij heeft geen enkel gezag, hij is geen leraar, geen goeroe. Want als hij een leraar was, waren jullie zijn volgelingen en als jullie zijn volgelingen waren, richtten jullie jezelf zowel als de leraar te gronde). We proberen erachter te komen wat de waarheid is in dit probleem van de angst en dat wel zo volledig, dat de geest nooit meer angstig zal zijn en daardoor innerlijk, psychisch, vrij is van al het afhankelijk zijn van een ander. Het mooie van vrij zijn is dat je geen spoor achterlaat. “

 

 

Auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711178
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gita – The Song Celestial with Introduction and Notes

By Sir Edwin Lester Arnold (1832 – 1904), introduction by Alan Jacobs.

188 Pages | First published in 1885 as The Celestial Song, this is the 2006 edition | Hardcover | Watkins Publishing, London |  ISBN: 9781842931240.

” There lives a Master in the hearts of Men, maketh their deeds, by subtle pulling-strings, dance to what tune He will. With all thy Soul Trust Him, and take Him for thy succour, Prince! “

The Bhagavad Gita, or Song Celestial, is the sacred testament central to Hinduism, the most ancient of the great world religions. Brahman is the Absolute Supreme Reality underlying all forms. Human beings accumulate Karma as a result of their actions in innumerable incarnations, until they obtain liberation through the practices of devotion and knowledge. The Bhagavad Gita, as the essential gospel of Hinduism, explains mankind’s predicament and points the way to freedom.

This poetic gospel is attributed to the Divine Messenger, Lord Krishna, who on the battlefield gives the warrior-prince, Arjuna, detailed and profound spiritual guidance. Arjuna is perplexed by his involvement in a war and Lord Krishna unveils inspiring philosophical wisdom leading to the solution of Arjuna’s problem and his self-realization.

 

 

Auteur: Arnold, E.
ISBN: 9781842931240
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

The Divine Language of Celestial Correspondences

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

341 Pages | Facsimile edition of the original 1913 edition | Kessinger Publications Ltd., Montana, USA | ISBN 1564598284.

A study in planetary and spiritual vibrations, with an account of the involution and evolution of the Soul. 

CONTENTS:

Chapter 1 – Sun in the diferrent Houses
Chapter 2 – The Meaning of the different Degrees
Chapter 3 – Symbolization of Zodiacal Signs
Chapter 4 – How to erect a Horoscope
Chapter 5 – How to read a Nativity
Chapter 6 – How to prognosticate Events
Chapter 7 – Directions
Chapter 8 – Important Aphorisms
Chapter 9 – How to prove the Moment of Birth
Chapter 10 – The Nativity of Jesus, Napoleon I, and H.P. Blavatsky
Chapter 11 – Some astronomical Short-cuts.

APPENDIX TO PART II:

Transits of superior Planets
Houses of New York, London
Examples of Ephemerides
Logarithms.

From page 308:

” In Figure 11 (on page 309), we have the astral portrait of that gifted student of mysticism, Helena P. Blavatsky, who founded the present Theosophical Society on this planet in the nineteenth century. The student will note the 13th degree of Cancer ascending symbolized as follows: – A caduceus between two moons – one crescent, the other gibbous. It denotes a person of extreme capacity in the pursuit of knowledge, a penetrating mind and retentive memory. The native will accomplish wonders in the pursuit of subtle sciences. The temper is changeful like the moon and subject to fits of hope and despondency of more or less rapid alternation. The native is likely to travel much and be subject to many changes, but the chief characteristics are versatility and aptitude in the gaining of knowledge. With the symbol of Hermes dominant in the nature, the native will be either a linguïst, doctor, or distinguished scholar. Hermes or Mercury was strong, being in Virgo. This degree succinctly and clearly defines her life and her excellent though not faultless work. A most noticeable satellitum is the Sun, Mars, Saturn and Mercury, all in the third house, that is mind. “

Auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564598284
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Echo’s uit de Gnosis | Deel II Visioenen, Mysterieën en Ritualen

Door George R.S. Mead (1863-1933), samengesteld door en met introductie van Peter Huijs.

256 Pages | 2013 | Hardcover | Rozekruis Pers, Haarlem.

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten, dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook serieuze zoekers naar een hogere waarheid. Deze laatsten waren aangetrokken door het opschrift dat boven de toegang hing: de plaats voor de genezing van de ziel. Het is de verdienste van Georg Mead, als eerste modern gnosticus, dat hij in deel II van Echo’s uit de Gnosis de exotische and voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk, dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.

” Zoekt u God, u zoekt het schone. Er is één pad, dat er heen leidt: toewijding verenigd met Gnosis. Want de toegewijde ziel stijgt op naar de geest, die haar naar het licht van de Gnosis leidt. En zo’n ziel wordt nooit moe God’s lof te zingen en zegeningen uit te storten over alle mensen en in navolging van haar meester allen goed te doen in woord en daad. ” – Hermes Trismegistus.

 

 

Auteur: Mead, G.R.S., comp. by Huijs, P.
ISBN: 9789067324267
Quantity

Prijs: € 24,50

Loading Updating cart…

Cycles of Eternity – An Overview of the Ageless Wisdom

By Tim Wyatt.

111 Pages | First published in 2016 | Paperback | Leeds Theosophical Society in association with Firewheel Books, West Yorkshire.

Everything in the universe, seen and unseen, is alive, connected and on an eternal evolutionary journey. Universal laws and inter-connected ideas, pre-dating and underpinning science, philosophy and religion, explain the ev0lution and workings of both the universe and human beings. This is known as The Ageless Wisdom, or Theosophy. This ancient knowledge offers a compelling, comprehensive and convincing view of ourselves and the cosmos, and yet it is entirely modern in its outlook.

Cycles of Eternity explains how and why this is important to you.

From Chapter 4. ‘Infinite Cycles’, p. 76:

” Central to the Ageless Wisdom, is that all life proceeds in regular cycles of activity and rest. Some occur in a fraction of a second. Others take trillions of years to complete. These life-cycles all have exactly the same pattern: birth, growth, maturity, decline and ‘death’ followed by re-birth. Nothing stays the same for a moment. There is always constant change. This applies to atoms, human beings, planets and galaxies. Everything is ultimately destroyed and recycled. Cyclic evolution underpins not only the unity of all life, but also other universal laws such as reïncarnation and karma. These patterns – long and short – are central to the unfoldment of the universe and everything in it. There are numerous types of cycles and many different names for them. They all have a greater or lesser influence on us. Exploring these great cycles of cosmic ev0lution can be mind-bendingly complicated and convoluted – especially since our knowledge of them remains incomplete. Examining where we are in the grand scheme of things, how we got here and where we are heading gives us a deeper perspective on our own lives and reinforces the idea, that each of us plays an immortal role. “

 

Auteur: Wyatt, T.
ISBN: 9780956145147
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

CWL Speaks – C.W. Leadbeater’s Correspondence concerning the 1906 Crisis in the Theosophical Society

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), compiled by Pedro Oliveira with a Foreword by Robert Ellwood.

316 Pages | Second printing 2018 | Paperback | Olive Tree Publishing.

Charles Webster Leadbeater  (1854 – 1934) joined the Theosophical Society in 1883 in London and travelled with H.P. Blavatsky (1831 – 1891) to India in 1884. He helped Col. Henry S. Olcott () in his work for Buddhist education in Ceylon, now Sri Lanka. While at the Headquarters of the Theosophical Society at Adyar, Madras, in India, he was taught some meditation exercises by one of Madame Blavatsky’s spiritual Teachers, who had accepted him as a Chela (disciple), in 1884. The exercises helped him to develop the faculty of clairvoyance.

From 1900 to 1905 he was a popular international lecturer for the TS, concentrating his visits to the United States. Some American families wanted their sons to accompany him in his travels to be trained in Theosophical work by him. In 1906, he was charged by the leadership of the American Section of the TS with giving sexual education to some boys under his care. Something still taboo in those days, but nowadays considered to be part of a normal curriculum. Following an enquiry in London, presided over by Col. Olcott, he resigned his membership of the Society.

For many, the episodes of 1906 sealed his image as an immoral man, although he was never charged or prosecuted in any country. He never defended himself of the accusations. After 110 years, all his relevant correspondence regarding that crisis is gathered together in this book. For the first time, his full thoughts and views about those events are presented to the public. Here, CWL speaks.

From page 274:

” One evening, Mr. Leadbeater, on our return to his room after our swim, told me that one of the boys had a remarkable aura. I asked which one, and he said it was the boy named Krishnamurti. I was surprised, for I already knew the boys, as they had been coming to me and to Subramanyam in the evenings to help in connection with their school home work, and it was evident that Krishnamurti was not one of the bright students. Then Mr. Leadbeater told me that Krishnamurti would become a great spiritual leader and a great speaker. I asked, ‘How great?’ As great as Mrs. Besant’? He replied, ‘Much greater’. And shortly after that he said that Krishnamurti would be the vehicle for the Lord Maitreya, the coming Teacher, who inspired Jesus. He was directed to help in training the boy for that purpose, which would be fulfilled, he told me, ‘unless something goes wrong’. This, I want to emphasize, in justice to Mr. Leadbeater. ” (Ernest Wood)

Auteur: Leadbeater, C.W., comp. by Oliviero, P., Foreword by Ellwood, R.
ISBN: 9780646973050
Quantity

Prijs: € 28,50

Loading Updating cart…

Secret Doctrine References Reprinted: A 1977 List

By an anonymous author.

22 Pages | Published in 1977 | Softcover | Wizards Bookshelf, San Diego | No ISBN.

Two-hundred titles out of the 750 hard cover books cited in Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine (1888) are reprinted or reset and made available (again) in 1977. The reason for the book list in this little publication should be obvious. It is not quite an easy way to read The Secret Doctrine! Few have a fit background in the basic fundamentals of languages like Greek, French, Hebrew, and Sanskrit plus some German and Russian. This altogether, plus a basic view of ancient religions, that only can come from reading those works connected with each. This grand view seems fundamental to discern the various terms, pantheons, deities and the rest.

Despite the effort necessary to unveil the teachings of The Secret Doctrine, it represents an unique journey for every reader. This little publication mentions the works, that are cited in the work. Although the list of references is not complete, may it be of support. And may it allow any reader of The Secret Doctrine to go deeper . . .

Auteur: Anon.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,10

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

201 Pages | First edition 2018 | Hardcover (cloth) | Fohat Production, Ojai, California.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born.

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553512
ISBN: 9780997553512
Quantity

Prijs: € 31,50

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

201 Pages | First edition 2018 | Soft cover | Fohat Production, Ojai, California.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born.

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553505
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

De Geheimen van Meditatie – Een Praktische Gids voor Innerlijke Vrede

Door Davidji.

234 Bladzijden | Tweede druk 2016 | Paperback | Altamira

In De Geheimen van Meditatie laat Davidji je kennismaken met verschillende meditatietechnieken. Hij analyseert meditatie onder meer aan de hand van ademhaling, mindfulness, biofeedback, geluid, chakra’s, tantra en chanting. Davidji deelt zijn persoonlijke ervaringen met je en laat zien dat meditatiebeoefening een positieve impact heeft op gezondheid, relaties, emotioneel welzijn en spiritueel leven. Op toegankelijke wijze moedigt hij je aan de meditatietechniek te zoeken, die het beste bij jouw persoonlijkheid past. Op die manier kun je meditatie eenvoudiger integreren in je dagelijks leven in je dagelijks leven, zodat je steeds toegang hebt tot je innerlijke rustpunt.

Uit Deel 2 – ‘Vele Wegen naar Een-heid’ (blz. 73):

” Hoe meer je erover praat en denkt,

des te verder dwaal je van de waarheid af.

Houd op met praten en denken

en er is niets wat je niet zult begrijpen.

Terugkeren naar de kern betekent de diepere zin ontdekken,

maar ijdele schijn najagen betekent de bron over het hoofd zien.

Op het moment van de innerlijke verlichting

overstijg je oppervlakkige schijn en leegte. “

– Het zen-gedicht Xinxin Ming (Hsin Hsin Min) in Het Oog Slaapt Nooit van Dennis Genpo Merzel.

 

 

 

auteur: Davidji
ISBN: 9789401301091
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Bhagavad Gita – A New Translation

223 Pages | Originally published by Harmony Books a divison of Random House Inc. in 2000, first paperback edition | Soft cover | Three Rivers Press – The Crown Publishing Group, New York

Stephen Mitchell is widely known for his ability to make ancient masterpieces thrillingly new, to step in where many have tried before and create versions that are definitive for our time. His celebrated translations of the Tao Te Ching, Rilke, and The B0ok of Job have won the hearts of readers and critics alike. The Bhagavad Gita is universally acknowledged as one of the world’s literary and spiritual masterpieces. It is the core text of the Hindu tradition and has been treasured by American writers from Emerson to T.S. Eliot.

There have been more than two hundred English translations of the Gita, but none of them, until now, is a superlative literary text in its own right. This translation sings with the clarity, the vigor, and the intensity of the original Sanskrit.

From Chapter 4 – ‘The Yoga of Wisdom’, (p. 72 & 73) [4.3 – 6 / 4.7 – 11]:

The Blessed Lord said:

” Many times I have been born, and many times you (Arjuna) have also. All these lives I remember; you recall only this one. Although I am unborn, deathless, the infinite Lord of all beings, through my own wondrous power I come into finite form. Whenever righteousness falters and chaos threatens to prevail, I take on a human body and manifest myself on earth.  In order to protect the good, to destroy the doers of evil, to ensure the triumph of righteousness, in every age I am born. Whoever knows, profoundly, my divine presence on earth is not reborn when he leaves the body, but comes to me. Released from greed, fear, anger, absorbed in me and made pure by the practice of wisdom, many have attained my own state of being. However men try to reach me, I return their love with my love; whatever path they may travel, it leads to me in the end. “

 

 

auteur: Mitchell, S.
ISBN: 0609810340
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Bhagavad Gita – The Song Divine

98 Pages | First printing 2000 | Hard cover | Torchlight Publishing, Badger

Based on the Bhagavad-gita As It Is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977).

The Bhagavad-gita, India’s greatest spiritual treatise, contains far too much drama to remain the exclusive property of philosophers and religionists. Woodham presents the timeless wisdom of the Gita in contemporary English poetry, bringing to life its ancient yet perennially applicable message. It recounts in metered stanzas the historic conversation between Krishna, the Supreme Mystic and the mighty warrior Arjuna as they survey the battlefield preparations for the greatest world war of all time.

Krishna’s illuminating conversation with Arjuna forms the core of the Mahābhārata’s teachings, that has proven so inspiring to millions. Yet, it’s easy to overlook Krishna in the thicket of Bhagavad-gita translations. Most dismiss Krishna as a myth or a mouthpiece for some greater formless Being. To do so is to miss the central point of the Bhagavad-gita: bhakti, or joyous loving devotion to Krishna. The greatest luminaries of India’s rich spiritual heritage, such as Ramanuja, Madhva and Caitanya, have all drawn this devotional conclusion from Bhagavad-gita.

 

 

 

 

auteur: Woodham, C.E.
ISBN: 1887089268
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Rainbow Body – A History of the Western Chakra System from Blavatsky to Brennan

516 Pages | 2016 Soft cover | Ibis Press /  NICHOLAS HAYS, Inc., Lake Worth

Scores of books have been written on the chakras – the psycho-energetic centers distributed along the spine, perceived clairvoyantly as wheels of light. Based on the teachings of Indian Tantra, the chakras have been used for centuries as focal points for healing, meditation, and achieving a gamut of physical. emotional, and spiritual benefits – from improved health to ultimate enlightenment.

Contemporary yoga teachers, energy healers, psychics, and self-help devotees think of the chakra system as thousands of years old. Yet the most common version in use in the West today came together as recently as 1977, the result of an unintentional, century-long collaboration between esotericists, clairvoyants, scholars of Indian philosophy, mythologists, psychologists, yogis, and energy healers.

Never before has the story been told of how the Western chakra system developed from its roots in Indian tantra, through Blavatsky to Leadbeater, Steiner to Alice Bailey, Jung to Joseph Campbell, Ramakrishna to Aurobindo, and Esalen to Shirley MacLaine and Barbara Brennan.

Kurt Leland  has written on astral projection, near-death experiences, and the transcendent possibilities of music. He is a National Lecturer for the Theosophical Society America, and a classical musician and composer. He maintains a consulting and teaching practice called ‘Spiritual Orienteering’.

auteur: Leland, K.
ISBN: 9780892542192
Quantity

Prijs: € 28,95

Loading Updating cart…

Hsün Tzu – Basic Writings

177 Pages | First edition 1963, 1966 | Paperback | Columbia University Press, New York

Hsün Tzu (born ca. 312 B.C.) set forth the most complete, well-ordered philosophical system of his day. Although basically Confucian, he differed with Mencius, his famous predecessor in the Confucian school, by asserting that the original nature of man is evil. To counteract this evil, he advocated self-improvement, the pursuit of learning, the avoidance of obsession, and constant attention to ritual in all areas of life. He also expounded on such objects as military affairs, Heaven, music, and the rectification of names. On government, Hsün Tzu believed that the rulers of the nation should play a crucial role in the process of educating and uplifting the population.

With a translation by the noted scholar Burton Watson, Basic Writings includes an introduction to the philosopher in relation to Chinese history and thought. Readers familiair with Hsün Tzu’s work will find that Whatson’s lucid translation breathes new life into this classic. For those not yet acquainted with Hsün Tzu – Basic Writings will reach a new generation whol will find his ideas on government, language, and order and safety in society surprisingly close to the concerns of our age.

Translations from the Asian Classics

 

auteur: Watson, B.
ISBN: 0231086075
Quantity

Prijs: € 21,55

Loading Updating cart…

Integrating and Managing the Personal Shadow – Intelligent Handling of Our Dark Energy

116 Pages | 2016 | Paperback | Vijay Nicole Imprints Private Limited, Chennai

For many of the ancient traditions and some psychological approaches the great obstructer of the inner development is fear. It generates insecurity; it pressures the searcher to decline his intentions and finally, in order to sleep peacefully, he assumes that retracting and not acting was smart, however he loses the opportunity to experience life.

” If we understand that fears are just thoughts, we can free ourselves from them. ” Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986)

These thoughts are part of the personal shadow. They destroy the possibilities of living and reduce our potential. This book explains the personal shadow and its effects on life. The bird’s meaning of life is flying, that’s why it has wings, the snake is to slither and therefore it has a body equipped for this movement. Likewise, human beings possess divine potential and therefore they need to develop that potential. Shadows affect the inner development.

This book discusses:

 1. Effect on inner development
 2. Effects of management of light and shadow in the human being such as wisdom, ignorance, darkness and shadow
 3. Explanation of shadow effects through fables
 4. Approach of shadow in psychology
 5. Methods to know our personal shadow and how to measure the effect of personal shadow in our lives?
 6. An alchemy model to face the shadow
 7. Transforming powers of change

This book also presents ideas and schemas, that combine science, philosophy and the ancient mystical traditions. It aims to help readers integrate their personal shadow and thus lead a fulfilling and productive life.

 

auteur: Jauli, I. and Reig, E.
ISBN: 9788182094475
Quantity

Prijs: € 11,00

Loading Updating cart…

I Tjing – In Alle Eenvoud

160 Bladzijden | 2010 | Hard cover | George Hulskramer en Uitgeverij Altamira-Becht B.V., Haarlem

Of je nu op het punt staat een grote of een kleine beslissing te nemen, het meer dan oude Chinese Wijsheids- en orakelboek I Tjing helpt je een stap verder. Alles wat je nodig hebt om dit handzame boekje te gebruiken, zijn drie muntjes, een pen of potlood en een stuk papier. Raadpleeg een van de vierenzestig hexagrammen – zeslijnige patronen – , dat dan tevoorschijn komt en doe er je voordeel mee. I Tjing in alle eenvoud is door zijn formaat, opzet en uitwerking een betrouwbare metgezel, die je overal mee naartoe kunt nemen en die jou nooit in de steek laat.

auteur: Hulskramer, G.
ISBN: 9789069638874
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Tao – De Levende Religie van China

317 Bladzijden | Eerste druk 1988, 9de druk 2009 | Paperback | J.M. Meulenhoff

In Tao beschrijft Kristofer Schipper in heldere taal de geschiedenis van de Chinese leer. Hij verdiept zich in de rituelen, die erbij horen en de elementen, waaruit de leer is opgebouwd, zoals de grote aandacht voor het mensenlijk lichaam en de kosmologie. Tao is zowel een uitstekende inleiding voor buitenstaanders als waardevol studiemateriaal voor wie al meer vertrouwd is met de leer. Tao is veel meer dan een godsdienst, het is een manier van kijken en een manier van in het leven staan. Een religie zonder gelovigen en zonder canonieke leerstellingen.

Het boek biedt meerwaarde voor iedereen, die meer over China te weten wilt komen. In alles wat in de afgelopen eeuw in dit machtige rijk is voorgevallen, zowel onder het maoïsme als tijdens de gigantische industrialisatie, heeft de Tao bewust of onbewust doorgewerkt.

Kristofer Schipper (1934 – heden) was hoogleraar aan de Leidse Universiteit en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs en is opgeleid tot taoïstisch meester.

auteur: Schipper, K.
ISBN: 9789029077316
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

The Language of MA – The Primal Mother: The Evolution of the Female Image in 40,000 Years of Global Venus Art

By Dr. Annine van der Meer.

587 Pages | Published in 2013 | Softcover | Uitgeverij A3 Boeken | ISBN: 9789082031300.

This is the first pioneering study of global ‘Venuses’, who are part of an ancient and contemporary art traditionally called ‘Venus Art’ – the Art of Primal Mother(s), the Art of the female ancestors. Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace, in which women and feminine values play or have played a central role, in which MA or the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

To date Venus Art has been understood, neglected and not integrally researched. The Art has become eroticised and sexualised. The purpose of this book is to rehabilitate Venus Art with Venus seen and honored as manifestation of the divine Mother MA.

From Chapter 2 – ‘The Book in a Nutshell’ (p. 15):

” Part 1 consists of eight chapters, part 2 the same. This is no coincidence. Three and four make seven. Seven plus one makes eight. In eight begins a new octave, a new time, a new mankind. In the lemniscate of the eight. the independent feminine and masculine come together in perfect balance. By bringing the forgotten feminine into the picture, balance and connection is created with the masculine. Unity. “

 

 

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789082031300
Additional DescriptionMore Details

Remember MA • Welcome a new art historical approach that defi nitively maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women. • Remember the primal mothers, who much later were called ‘Venuses’ and sometimes pin-ups. This book rehabilitates them as the first leaders of humanity. • Learn about a global feminine system of symbols that shows an astonishing consistency and coherency. • Witness how prehistoric cultures produced much more feminine art than masculine art. • Understand why the feminine was pictured so often in old and modern female-friendly societies of peace and balance. • Learn to discern an ancient primal mother from a later goddess, priestess and worshipper. • See how a male system of symbols is laid over the older feminine system of symbols; now the female image is devalued and the world is changed in a valley of tears. • Meet the lost Lady of Old Israel in images and texts and see how she is transculturally transformed into Mary, the Lady of all Nations in Christianity. Dr Annine E.G. van der Meer (1953) is a Dutch historian of religion and holds a PhD in theology from the University of Utrecht. She is the author of several books. She has travelled widely to retrace the universal hidden Mother in sacred texts, art and symbols. She is founder and president of the Dutch PanSophia Academy, school of Wisdom, where she also teaches. In July 2010 33 women of international standing in their particular fields were honoured in the ‘Manifest Female Energy’. Annine van der Meer was one of six Dutch women to be decorated. According to the manifest, they have contributed to transformation processes in the world; a new world, in which feminine and masculine energies mutually inspire each other and are growing towards a new, powerful and creative world order.

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Krishnamurti over Krishnamurti – ‘Krishnamurti’s Notebook’

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986).

288 Pagina’s | Eerste druk 2004 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062719792.

‘ Krishnamurti’s Notebook is a spiritual treasure. The words inside offer the intimate spirit of a truly remarkable presence, poetic, gracious, vast as the sky and wonderfully wise.’ – Jack Kornfield (auteur).

‘ This Notebook, with its matter-of-fact descriptions of Krishnamurti’s almost daily experiences of mystical states, was a privilege to read. In the past, I have found Krishnamurti’s ideas hard to grasp, no doubt because I was trying to grasp them. But this Notebook seems sometimes to paralyze my thought and allow Krishnamurti to work on me on a deeper level. ‘ – John Cleese (auteur).

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062719792
Additional DescriptionMore Details

Toen in 1976 de 1e druk verscheen van Krishnamurti’s Notebook (in 1981 vertaald met als Nederlandse titel “Aantekeningen”) was direct al duidelijk dat dit een uniek spiritueel document was waarin Krishnamurti zijn waarnemingen, ervaringen en bewustzijnstoestanden beschrijft. Het bleek geen gewoon dagboek, omdat het nauwelijks ingaat op de dagelijkse dingen in het leven van alledag maar veel meer aantekeningen bevat over zijn persoonlijke spirituele ontwikkeling en de grote betrokkenheid met het leven op aarde. Krishnamurti beschrijft zijn bijna dagelijkse maar altijd onverwachte spirituele gemoedstoestanden die – zoals hij aangeeft – gepaard gingen met fysieke pijnen en die van grote betekenis bleken te zijn voor zijn wijze levenslessen. Bij de eerste druk werd er vanuit gegaan dat deze met de hand geschreven teksten compleet waren. In 2000 werden 32 nieuwe handgeschreven aantekeningen gevonden die volledig aansloten bij de eerdere teksten en het beeld van de innerlijke beroeringen van Krishnamurti compleet maakten.

Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Child Exodus from Tibet

By Birgit van de Wijer.

144 Pages | April 2006 | Softcover | Birgit van de Wijer, uitgever | ISBN 9078464011.

Tibetan parents send their children to school abroad in massive numbers . . . thousands never arrive: they die from freezing, starvation, exhaustion, hypothermia; they are caught by the Chinese or Nepalese police and sent back over the border. How desperate must a parent be to entrust their child to strangers to undertake a thousand kilometre journey in a strange convoy over the snowbound Himalayas? Since the Chinese occupation of independent Tibet in 1950, the country has slowly been choking in a stranglehold. In the early Eighties, dying Tibet began to send its children to India.

In this book Birgit van de Wijer for the first time illuminates this horror from all angles: why children flee, how many flee, their escape routes, the risks they run, their reception in Nepal and India, and the psychological consequences. Above all, the children tell their stories themselves. The book is based on interviews, that the author conducted on the spot at great risk. The book grew from the conviction of an author, who hopes that this exodus can finally be stopped.

auteur: Wijer, B. van de
ISBN: 9078464011
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

Jacob Boehme – Western Esoteric Masters Series

By Jacob Boehme (1575 – 1624), edited by Robin Waterfield. ISBN 1556433573

239 Pages | Copyright 2001 | Softcover | North Atlantic Books, Berkeley, California.

Hihgly regarded among Christian mystics, Jacob Boehme was famous for his inspired and provocative analysis of the nature and being of God. Grounded in Paracelsus, the Kabbala, astrology, alchemy and the Hermetic tradition, Boehme articulated a revelatory theology, which emphasized the process, whereby God comes to know Himself.

Boehme reasoned that from His illimitable oneness, God was unable to truly apprehend Himself as God in all His splendor. Thus, God had to become an incarnated, limited being, for only through experience could He satisfy His need for self-understanding. Driven by a series of spiritual epiphanies, Boehme boldly proclaimed his new revelations, rejecting the narrow dogmatism and bibliolatry of mainstream sentiment. His subsequent prosecution by church authorities led to banishment from his home town of Goerlitz, and continued harassment by more orthodox thinkers. After his death in 1624, his writings continued to provoke debate among mystics and scholars investigating the nature of good and evil, creation and God’s will.

This anthology serves an an introduction to Boehme’s thought and will bring readers deeper into his philosophy. Part One gives biography and context of Boehme’s writings and their influence on later scientists, alchemical researchers and poets. Part Two contains selections from Boehme’s works grappling with his main themes including the birth of God and the vindication of His goodness. Of particular interest are a number of letters from Boehme, which have never appeared previously in English.

 

auteur: Boehme, J./Waterfield, R. (ed.)
ISBN: 1556433573
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Science of Nature

By Oluf Tyberg.

79 Pages | Published in 1993 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0913004871.

The three fundamentals of classical physics were Space, Time, Matter; but Einstein has introduced a four-dimensional space-time, and all objects thus become events. This, together with other recent scientific pronouncements, helps Mr. Tyberg to establish his main-point – that behind extrinsic physical Nature there lies an intrinsic organic Nature.

 

From page 4:

” Truth is within ourselves; it takes no rise

From outward things, whate’er you may believe.

There is an inmost center in us all,

Where truth abides in fulness; and around,

Wall upon wall, the gross flesh hems it in,

This perfect clear perception – which is truth. “

 • Browning – Paracelsus.

NB: The Point Loma Series is dedicated to publishing creative writings from the Wisdom Religion, that express the essential underlying unity of life, including philosophy, science, ethics, myth, sacred literature, and the world’s religions.

auteur: Tyberg, O.
ISBN: 0913004871
Quantity

Prijs: € 17,24

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Persian Legacy and the Edgar Cayce Material

By Kevin J. Todeschi.

145 Pages | First printing July 2000 | Softcover | A.R.E. Press, Virginia Beach, U.S.A. | ISBN 0876044739.

In a psychic reading for himself, clairvoyant Edgar Cayce (1877 – 1945) told of an ancient civilization that arose on the plains of present-day Iran, centuries before the Persia of Cyrus, Darius, Xerxes, and Alexander the Great. That civilization, he said, created a unique center of healing, a focal point for commerce, and a spiritual emphasis that gave birth to the Zoroastrian religion.

Cayce said he had lived in that civilization in a past life and that the remains of his body could still be found in a cave a few miles from the contemporary city of Shustar. Eventually, Cayce gave more than six hundred readings for various other people, who he said had also lived in the unique desert society between seven and nine thousand B.C. While archaeologists have yet to discover this ancient society, readers will be impressed and fascinated by the cohesiveness of Cayce’s Persian story as it was told in readings over a twenty-year period. Taken together, those stories detail a flourishing culture that began a healing and spiritual ministry, whose impact was felt upon the world over thousands of years. Presented here for the first time is Edgar Cayce’s intriguing account of civilization just waiting for discovery by the modern world.

 

auteur: Todeschi, K.J.
ISBN: 0876044739
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

Mechanistic and Nonmechanistic Science -An Investigation into the Nature of Consciousness and Form

By Dr. Richard L. Thompson.

254 Pages | Copyright 1981, first edition, second printing | Softcover | The Bhaktivedanta Book Trust, U.S.A. | ISBN: 0892131489.

From the Introduction:

The first 8 Chapters of this book are devoted to a critique of modern scientific theories and the parallel introduction of the basic elements of the theoretical system of bhakti-yoga. In the 9th Chapter, Thompson shows how these elements provide the theoretical framework for a practical process of obtaining absolute personal knowledge. The analysis of current mechanistic theories is intended to reveal some of their deficiencies, and to show the need for some kind of nonmechanistic alternative. This analysis does not prove that the systemof bhakti-yoga is the only possible alternative, but it does show that this system is a reasonable candidate.The validity of bhakti-yoga can be demonstrated conclusively only by means of the practical observational process of bhakti-yoga itself, and this is discussed in the 9th Chapter.

” In Mechanistic and Nonmechanistic Science Dr. Thompson makes a number of cogent arguments against the usual scientific picture of life and evolution (which do not accept the existence of higher or subtler levels of organization). He also presents a clear alternative model. I think it is an important book, which would be of interest to many people. “

 • Brian Josephson  – Nobel Prize for Physics (1973).
auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0892131489
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

By Dr. Richard L. Thompson.

447 Pages | Copyright & first edition 1993, 2nd printing 1994, revised 2nd edition 1995 | Softcover | Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida | ISBN: 0963530941.

Who are They? Where do They come from? What can we expect from Them?

Since 1947 researchers have exhaustively documented the reality of Ufo’s. But questions still remain about the origins of these strange craft and the intentions of the beings, who pilot them. In Alien Identities, Thompson shows, that the answers may lie in the records of an ancient civilization with thousands of years of contacts with extra-terrestial races. Startling parallels between modern UFO accounts and the ancient Sanskrit writings of India give fresh insights into the identity and purpose of UFO visitors.

From Chapter 6 – ‘Transhuman Contact in Vedic Civilization’ (p. 210);

” In the ancient Vedic civilization, contact with various nonhuman races was on a solid footing. Celestial ṛṣis and Devas would regularly visit the courts of great earthly kings. There were established diplomatic relationships and satisfying mutual understandings between leading members of human society and representatives of other societies in the cosmic hierarchy. This is illustrated by the description in the Bhāgavata Purāṇa of the Rājasūya sacrifice performed by King Yudhiṣṭhira, which took place according to traditional dating about 5.000 years ago in the city of Indraprastha, near present-day Delhi. “

 

auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0963530941
Quantity

Prijs: € 25,87

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Quests Old and New

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first edition in 1913 by G. Bell & Sons, Ltd, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. – ISBN 0922802793

from the Preface:

” All the studies or sketches in this volume are illustrative of the quest of reality, the search for truth, or the restless striving of the human soul for the satisfaction of its needs, spiritual or philosophical, mystical or psychical. The subjects are gleaned from the past and present, from east and west; and all of them, each in their different ways, seem to the writer to be of deep interest and great importance, even though some are little known and may appear on first acquaintance somewhat strange. “

CONTENTS:

 1. The Way of the Spirit of ancient China
 2. The Doctrine of the true Man in ancient Chinese mystical philosophy
 3. Spiritual reality in progressive Buddhism
 4. The ideal life in progressive Buddhism
 5. Some features of Buddhist psychology
 6. The doctrine of reincarnation ethically considered
 7. Some mystical experiments on the frontiers of early Christendom
 8. The meaning of Gnosis in the higher forms of Hellenistic religion
 9. ‘The Book of the Hidden Mysteries’ by Hierotheos
 10. The rising psychic tide
 11. Vaihinger’s philosophy of the ‘As If’
 12. Bergon’s intuitionism
 13. Eucken’s activism.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0922802793
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Did Jesus Live 100 B.C.?

By George R.S. Mead (1863-1933).

442 Pages | Photo copy of the first 1903 edition, The Theosophical Publishing Society, London & Benares | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. – ISBN1564591301

From I. – Foreword:

” When some five and a half centuries before the Christian era the Buddha arose in ancient Āryāvarta to substitute actuality for tradition, to break down the barriers of convention, and throw open the Way of Righteousness to all, irrespective of race or birth, we are told that He set aside the ancestral scriptures of His race and times and preached a Gospel of self-reliance and a freedom from bibliolatry that will ever keep His memory green among the independent thinkers of the world.

When the Christ arose in Judaea, once more to break down the barriers of exclusiveness and preach the Way to the ‘Amme ha-aretz’, the rejected of the ceremonialists and legal purists, we are told that He extended the aegis of His great authority over the ancient writings of His fellow-countrymen, and cited the Torah as the very Law of God Himself. 

We are assured by Traditionalists that the Incarnation of Deity Itself, the very Giver of that Law, explicitly attested the genuineness of the Five Books; He with His inerrant Wisdom, asserted that Moses wrote them, just as it was believed by the people of His day. Whereas, if there be anything certain in the whole field of Biblical research, it is that this cannot be the whole truth of the matter. 

It has been said in excuse, that the Christ did not come on earth to teach His disciples the ‘higher criticism’. This may well be so, and yet it is a fact of profound significance that, as we shall see in the course of the present enquiry, even in His day, this very Torah and much more the Prophets and Sacred Writings, were called in serious question by many. “

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591301
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Concerning H.P.B. (Stray Thoughts on Theosophy)

By George R.S. Mead (1863-1933).

Pages | Photo copy | Reprinted from The Theosophical Review, Vol. XXXIV , 1904/1919 | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A.

I (Wisdom) love them that love me – Prov. viii, 17. Where there is mystery, it is generally supposed that there must also be evil. ” – Byron.

Let us for a few minutes turn our thoughts together to the woman without whom, in every probability, there would have been no Theosophical movement to-day as we understand it. Let us consider briefly the crude and blundering question: ‘Do you believe in Blavatsky?

To me this question sounds strange, sounds even if I may say so, vulgar. ‘Blavatsky’ No one who knew her, knew her thus tout court. For her enemies even, while she lived, she was Madame Blavatsky, or at least H.P. Blavatsky; while for her friends and lovers she was Helena Petrovna, or H.P.B., or the ‘Old Lady’ – which last once gave occasion to a pretty witticism of a friend, who slyly remarked that it would have been awkward had Madame been Monsieur.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564592529
Quantity

Prijs: € 3,20

Loading Updating cart…

The Book of Enoch The Prophet

Translated by Richard Laurence.

192 Pages | 1995, Secret Doctrine Reference Series | Softcover | Wizards Bookshelf, San Diego, U.S.A. | ISBN 091351067x.

In the  year 1773, after a period of almost total obscurity lasting 1500 years, the Scottisch explorer, James Bruce, discovered in what is now Ethiopia, The Book of Enoch. He writes:

‘Amongst the articles I consigned to the library at Paris was a very beautiful and magnificent copy of the prophesies of Enoch, in large quarto.; another is amongst the books of scripture, that I brought home., standing immediately before the Book of Job, which is its proper place in the Abyssinian Cannon: and a third copy I presented to the Bodleian Library at Oxford, by the hands of Dr. Douglas, the Bishop of Carlisle’. 

It rested there, forgotten, until 1821 when Laurence issued his first translation of which there were many editions, culminating in the revised edition of 1883, compiled from notes in his estate. As a former professor of Hebrew at Oxford, Laurence’s familiarity with Kabbalah and the Zohar (as shown in the introductions of earlier editions) gave him unique qualifications that were especially useful in translating a work of this type. The very profound and encyclopedic work on comparative religion and hermetic philosophy. The Secret Doctrine by Helena Petrovna Blavatsky, refers to this edition on 37 occasions. It is reprinted here verbatim.

auteur: Laurence, R. (tr.)
ISBN: 091351067x
Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Why are You being Educated? – Talks at Indian Universities

By Jiddu Krishnamurti (1895–1986).

132 Pages | First edition 2002, reprinted in 2004 | Softcover | Krishnamurti Foundation, India | ISBN: 8187326395.

This book consists of six talks, that Krishnamurti gave at Indian Universities of Technology between 1969 – 1984.

Krishnamurti’s chief concern here is to awaken students to the fact that the pursuit of knowledge does not liberate man from his ignorance of himself. While knowledge is indispensable, it also creates the illusion that we have the intelligence to meet the challenges of life. This makes us neglect the vast and subtle field of the human psyche. This perspective comes through clearly in these talks, which therefore have significance not just for the young, but also for parents, teachers, and all those interested in the deeper issues of life.

From page 39:

” So if we come back to the fundamental question: what is ignorance? Ignorance, is this unawareness of the whole structure of and nature of the mind, the brain and of all its movement; that is the very essence of ignorance. You learn from books and from your professors, pass examinations, get a few degrees and get a job – that is nothing. That is necessary in this mad world, but to be totally unaware of the extraordinary movement, the beauty, the subtlety, the quickness of all that inward movement, to be unconscious, to be unaware of it is not only ignorance; it brings its own destruction. “

 

 

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326395
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

The Flight of the Eagle

By Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986).

180 Pages | Published in 1972, 2005 edition | Krishnamurti Foundation, London, England | ISBN:  9788187326366.

Dutch translation: De Adelaar in Zijn Vlucht | 221 Pagina’s | Eerste druk 1974, tweede druk 2015 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9788187326366.

‘In its flight, the eagle leaves no trace; yet a man of science does. If we wish to investigate the problem of freedom, not only do we need to incorporate the scientific approach, we also need to incorporate the flight of the eagle, which leaves no trace! ‘

The Flight of the Eagle contains twelve speeches presented by Krishnamurti in Londen, Amsterdam, Paris and Saanen in 1969. Behaving like an eagle, he flies from one European capital to the other and everywhere he spreads the core of his message: the solution to human problems, such as fear, violence and separation concentrates on a refined understanding of the problem. The answer cannot be discovered outside the question, it is silently present in the question itself. As humans, we are generally so driven in our quest of finding answers, we are seldomly capable of becoming aware of the problem in a diligent manner. And so, we are often standing in the way, preventing herewith a real solution to emerge.

Many consider The Flight of the Eagle to represent one of the most important publications of Krishnamurti. It deals with essential subjects, such as freedom, change, violence, peace and an openness for the unknown.

From Chapter 1 – ‘Freedom; Thinking, Pleasure and Suffering:

” What is fear? (Do not take at face value what a speaker says – if I may suggest this. He has no authority, he is no teacher, no guru. Because when he is a teacher, you are his followers and if you are followers, you ruin both yourselves and the teacher). We aim to discover truth in this problem of fear so thoroughly, the mind will never be fearful again and because of this will be inwardly, psychologically, liberated from being dependent on others. The beauty of being liberated is one leaves no trace . . . “

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326360
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

A Flame of Learning – Krishnamurti with Teachers

By Jiddu Krishnamurti (1895–1986).

205 Pages | Copyright 1993 | Softcover | Mirananda, Den Haag | ISBN: 9062718299.

Many educators and parents have found Krishnamurti’s insights into the human condition and the nature of learning especially relevant to the education of children. For them and for others, who wish to live sanely and wisely in a world of growing confusion and who wish their children to do the same, this book will be a valued addition to his previous works.

In discussions with teachers at Brockwood Park School, which he founded in England in 1969, Krishnamurti assumes the role of a person coming to teach in such as school. Frankly and directly, he explores the new teacher’s relationship with the school, with his colleagues and especially with students, questioning the nature of freedom and authority, the place of motive and self-interest, the source of fear and violence, and the possiblity of awakening intelligence and sensitivity to order. In the course of the exploration, they go into the nature of investigation itself, and consider the necessity for the clarity of observation and communication.

Above all, Krishnamurti challenges the teachers – and the reader – to look at the need for radical psychological change, and to consider the possibility of such change in all human beings.

” My concern . . . is to awaken this intelligence in my students, so that they will be free. “

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9062718299
Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

Kundun – A Biography of the Family of the Dalai Lama

By Mary Craig.

391 Pages | First published in Great Britain, first paperback edition 1998 | Paperback | Counterpoint, Washington.

Here is the story of Tibet as told by its remarkable first family – a story of reïncarnation, coronation, heartbreaking exile, and finally the tenacious efforts of a holy man to save a nation and its people.

From the Foreword:

” We Tibetans are resilient, patient and resourceful. Ours is just a cause. We continue to be confident that the truth will ultimately triumph and our land and people will once more be free. Would the Chinese consider the Tibetan question so sensitive if our cause was dead? Under difficult circumstances we have kept the Tibetan spirit and a sense of hope alive. However, it is clear that these efforts alone will not be sufficient to bring about a final positive solution. Therefore, I appeal to the readers of this book to support the Tibetan people, so that ultimately they may again live in peace and dignity. – His Holiness the 14th Dalai Lama. “

From Chapter ‘Lord of the Lion Throne’, p. 68:

” He is supposed to be the temporary embodiment of a god . . . called upon to lead, comfort and improve sinful, sufferinf mankind, and to teach the way to release. It is throughout the same being who sits on the Lhasa throne in successive embodiments. The secret person, the spiritual reality of the Dalai Lama, is immutable and only his body changes, a perishable vessel employed to reach down to the lowly human level and to make the dazzling light of the truth he embodies accessible to our limited understanding. ” – Giuseppe Tucci, To Lhasa and Beyond.

 

auteur: Craig, M.
ISBN: 1887178910
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia

By Harold G. Coward, Julius J. Lipner and Katherine K. Young.

139 Pages | 1989 | Soft cover | State University of New York Press, Albany | ISBN: 0887067646.

Modern Western approaches to India often have focused on metaphysics at the expense of ethics, leading many to see Hinduism as only concerned with the esoteric and the otherwordly. The chapters of this book offer case study explorations, that are selected and presented to invite comparisons with the modern West. Such comparisons will help to remove the apparent otherworldly nature of Hindu thought from the minds of Western readers, as well as give depth to and new significance to Indian ideas in the areas of medical ethics, social ethics, and human rights. The case studies demonstrate that Indian thought has not ignored deep reflection on ethical problems that are presenting serious challenges to the modern world. They demonstrate, that Hinduism has a firm grounding in ethics, even when the most difficult questions are raised.

 

auteur: Coward, H.G./Lipner, J.J./Young, K.K.
ISBN: 0887067646
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Secret of the Golden Flower – A Chinese Book of Life

Translated and explained by Richard Wilhelm (1873 – 1930), with a commentary by Carl Gustav Jung (1875 – 1961).

149 Pages | First published in 1931; new, revised & augemented edition, 1962 | Soft cover | Harcourt Brace & Company, USA | ISBN: 9780156799805.

The Secret of the Golden Flower, the treatise that forms the central part of this book, was discovered by Professor Wilhelm, who recognized it as essentially a practical guide to the integration of the personality. His German translation, published in the autumn of 1929 shortly before his death, was immediately hailed by Jung as a link between the insights of the East and his own psychological research, a relationship explored by the great analytical psychologist in a brilliant and significant commentary.

This edition also contains part of another Chinese meditation text, the Hui Ming Ching or The Book of Consciousness and Life, and is illustrated with numerous plates and drawings.

A quotation about ‘detachment’ (p. 122):

” A halo of light surrounds the world of the law.

We forget one another, quiet and pure, altogether powerful and empty.

The emptiness is irradiated by the light of the heart of heaven.

The water of the sea is smooth and mirrors the moon its surface.

The clouds disappear in blue space; the mountains shine clear.

Consciousness reverts to contemplation; the moondisk rests alone. “

 • From the Hui Ming Ching
auteur: Wilhelm, R.
ISBN: 9780156799805
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Index to The Secret Doctrine – Original 1888 Edition

By Helena Petrovna Blavatsky.

172 Pages | Original Edition London 1888 | The Theosophy Company, Los Angeles

This Work I dedicate to all True Theosophists, in every Country and of every Race, For they called it forth, and for them it was recorded. – Dedication of The Secret Doctrine by H.P.B.

All references in this Index are to the Original Edition of The Secret Doctrine (London: 1988), and to its photographic facsimile reproduction by The Theosophy Company. Each subject is treated sequentially, beginning with the earliest statement in the first volume, followed by the other references in order throughout the two volumes. Thus, the Index affords an abstract of every subject both in accordance with the Author’s development of the text, and with the importance attached to it by her. What will be found most important of all by the student is the value to be derived from carefully going over all the references on any given subject.

It may be added, that to bring this long-needed adjunct to The Secret Doctrine within the reach of students at a moderate price, the voluntary labors of many of their Fellows in the great Cause of Theosophy and the Theosophical Movement have been given without stint. To all these helpers goes the grateful acknowledgment of

THE THEOSOPHY COMPANY

November 17, 1939

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 0938998021
Quantity

Prijs: € 9,08

Loading Updating cart…

A Modern Panarion – A Collection of Fugitive Fragments

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

504 Pages | A facsimile of the original edition of 1895 | Hardcover | The Theosophical Company, USA.

The title A Modern Panarion has been taken from the controversial Panarion of the Church Father Epiphanius, in which he attacked the various sects and heresies of the first four centuries of the Christian era. The Panarion was so called as being a ‘basket’ of scraps and fragments. We are told. that this Panarion was ‘ a kind of medicine chest, in which he had collected means of healing against the poisonous bite of the heretical serpent. ‘ A Modern Panarion is of a like nature with the intent of the Christian Father; only in the nineteenth century, heresy has in many instances become orthodoxy, and orthodoxy heresy, and the Panarion of H.P. Blavatsky is intended as a means of healing against the terrors of ecclesiasticism, dogma and bigotry, and the blind negation of materialism and pseudo-science.

– Editors.

 

 

 

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 0938998226
Quantity

Prijs: € 17,36

Loading Updating cart…

Vedanta Philosophy – Five Lectures on Reïncarnation (1908)

By Swami Abhedananda (1886 – 1936).

99 Pages | Photocopy of the Original 1908 edition | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564598861.

CONTENTS:

Chapter 1 – Reïncarnation

Chapter 2 – Heredity and Reïncarnation

Chapter 3 – Evolution and Reïncarnation

Chapter 4 – Which is Scientific, Resurrection or Reïncarnation?

Chapter 5 – Theory of Transmigration.

From Chapter 2 – ‘Heredity of Reïncarnation’ (p. 47):

” Those, who accept the truth of Reïncarnation do not blame their parents for their poor talents, or for not possessing extraordinary powers, but they remain content with their own lot, knowing that they have made themselves as they are to-day by their own thoughts and deeds in their previous incarnations. They understand the meaning of the saying ‘what thou sowest, mus thou reap’, and always endeavor to mould their future by better thoughts and better deeds. They explain all the inequalities and diversities of life and character by the law of ‘Karma’, which governs the process of Reïncarnation as well as the gradual evolution of the germs of life from lower to higher stages of existence. “

auteur: Abhedananda (Swami)
ISBN: 1564598861
Quantity

Prijs: € 13,16

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…