TVN Home » Product categorieën: voeding

Voeding

9 februari 2019

Little Tyke – The True Story of a Gentle Vegetarian Lionness

By Georges H. Westbeau.

150 Pages | Copyright 1975, first Re-Quest edition 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606058.

Born to be a bewildered and frustrated mother on a somber September day, the lionness Little Tyke set the world thinking anew. She was to fire the deepest thoughts within us and to remind us of an ancient prophecy. She was to bring out out heart-felt tenderness in a most unexpected manner.

A tragedy and a miracle were to occur minutes apart. The tragedy took only seconds. The miracle would last nine years, and to many it lasts to this very day . . .

From Chapter ‘The Vegetarian’ (p. 32, 33 & 34).

“At four years of age Little Tyke was a mature African lionness, and she weighed three hundred and fifty-two pounds. Every year, she became more gentle. We had practically given up the hope of creating in Little Tyke a taste for meat, […] On one occasion, I asked a young visitor this question, and it was he, who put my mind at ease. He turned to look at me with serious eyes, then asked; ‘Don’t you read your Bible?’ I admitted, I didn’t read it as much as I probably should. He continued; ‘Read Genesis 1:30 and you will get your answer. ‘ At my first opportunity I got my Bible and turned to the passage he had indicated. To my astonishment, I read these words:

‘And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat; and it was so.’

We didn’t worry anymore about Little Tyke’s diet. We had already worked out one which she loved. It consisted of cooked cereals, raw eggs and milk. Did she thrive on it? Well, one of this country’s most able zoo curators said Little Tyke was the best of her species he had ever viewed! “

auteur: Westbeau, G.H.
ISBN: 0835606058
Quantity

Prijs: € 7,94

Loading Updating cart…

Vegetarianism and Occultism

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

72 Pages | Reprint 2001 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593689.

Leadbeater explains in definite and simple terms, on grounds of health, economy, ecology, ethics and spirituality, why the vegetarian diet is best for humans. He quotes numeral medical and other authorities of his time to show how unnecessary it is to slaughter millions of animals and birds for food and what  effects the killing and consumption of the flesh has on the physical, emotional and mental nature of the persons involved. The arguments put forth in this book in favour of vegetarianism are finding more and more support in the present day.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 8170593689
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

. . . Een Kern van Broederschap – 100 Jaar Theosofische Vereniging in Nederland 1897 – 1997

Door Ruud Jansen.

228 Pagina’s | Jubileumboek, uitgegeven in 1997 | Hardcover, incl. Noten, Register & Illustraties | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 906175725.

The Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) en enkele anderen. De belangrijkste doelstelling van deze vereniging is het vormen van een kern van Broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Daarnaast heeft men zich het aanmoedigen van een vergelijkende studie van godsdienst, filosofie en wetenschap en het onderzoeken van de vermogens, die in de mens sluimeren ten doel gesteld.

Sinds 1878 is het Hoofdkwartier van deze internationale vereniging gevestigd te Adyar, Madras, India. De Theosofische Vereniging in Nederland – de Nederlandse Afdeling van de Theosophical Society – werd in 1897 opgericht. Dit boek bevat het verhaal van honderd jaar Theosofie in Nederland. In de vorige eeuw hadden in het Westen nog maar weinig mensen gehoord van begrippen als yoga, meditatie, karma, reïncarnatie, aura’s en chakra’s. Het is de verdienste geweest van Mevr. Blavatsky dat deze termen nu gemeengoed geworden zijn in onze cultuur. Vooral in de wereld van de New Age wordt veelvuldig geput uit Theosofische bronnen.

In Nederland is de Theosofische Vereniging na een bloeiperiode in de twintiger jaren van de 20ste eeuw, nu veel minder bekend dan de talloze New Age groeperingen, die de laatste decennia zijn opgekomen. Vanwege haar honderdjarig bestaan is zij echter in staat te verwijzen naar diepere achtergronden en een samenhangend esoterisch wereldbeeld te schetsen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Inleiding’ (blz. 11):

” De Theosophical Society werd opgericht om allen samen te brengen, die een helder inzicht trachten te verkrijgen in de ware aard van de mens en de samenstelling van het universum. De Society streeft drie doeleinden na:

  1. Het vormen van een kern van de Universele Broederschap der Mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de vermogens, die in de mens sluimeren.

De Theosophical Society kent geen vastomlijnde leer of dogma’s, maar biedt wel een aantal thema’s aan, die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling. “

 

auteur: Jansen, R.
ISBN: 906175725
Additional DescriptionMore Details

Eind negentiende eeuw hadden in het westen nog maar weinig mensen gehoord van begrippen als yoga, meditatie, karma en reïncarnatie, aura’s en chakra’s. Het is de verdienste geweest van mevrouw Blavatsky en de Theosopfische Vereniging dat deze termen nu gemeengoed geworden zijn in onze cultuur. Na een bloeiperiode in de twintiger jaren is in Nederland de Theosofische Vereniging veel minder bekend dan de talloze New Age groeperingen die de laatste decennia zijn opgekomen. Vanwege haar honderdjarig bestaan is zij echter in staat te verwijzen naar diepere achtergronden en kan ze een samenhangend esoterisch wereldbeeld schetsen. Geschreven voor zowel leden als belangstellenden, geeft dit boek fragmenten weer uit honderd jaar Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Het is niet de geschiedenis. Hoewel zo nauwkeurig mogelijk is het zeker niet volledig en allesomvattend. Iedereen die zich in de geschiedenis verdiept, van in dit geval de TVN, zal er op zijn of haar geheel eigen wijze tegen aankijken, al blijven gevonden feiten vaststaand. Zo zult u in dit boek de eigen benadering van de auteur lezen. De titel van het boek verwijst naar het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging: ‘het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.’ De schrijver heeft gekozen voor een thematische opzet: in dertig hoofdstukken worden vele onderwerpen uit de geschiedenis van de Vereniging besproken. Hierbij werd de chronologische volgorde zoveel mogelijk in acht genomen.  In de eerste tien hoofdstukken wordt de historie van de beginjaren van de Vereniging besproken, daarna volgen enkele hoofdstukken over de invloed van de theosofie op de kunst en kunstenaars. De overige hoofdstukken kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Wellicht verdienen enkele hoofdstukken bijzondere vermelding. Zo wordt in hoofdstuk 17 het werk van Nederlandse theosofen in Nederlandsch-Indië beschreven – een in veel boeken over de geschiedenis van Indië veronachtzaamd onderwerp. Hoofdstuk 24 biedt in een terugblik een overzicht van honderd jaar theosofisch verenigingsleven, en in hoofdstuk 27 wordt de positie van de Vereniging te midden van verwante organisaties beschreven. Dit boek is een boek om bij de hand te houden – ook het formaat nodigt daartoe uit.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…