TVN Home » Nieuwsbrief » Boekhandel » Literatuursignalering The Voice of the Silence – De Stem van de Stilte

Literatuursignalering The Voice of the Silence – De Stem van de Stilte

10 juli 2019

Naar aanleiding van het op handen zijnde seminar van Martin Leiderman over “The Voice of the Silence” hierbij een overzicht van de verschillende uitgaven van dit werkje, en de verschillende commentaren die er in de loop van de tijd verschenen zijn, die momenteel in onze webshop verkrijgbaar zijn.
Dit bijzondere boekje noopt al vanaf het begin tot meditatief lezen. Het zet je eigenlijk meteen op “Het Pad”. Voor wie een spirituele ontwikkelingsweg gaat wordt het al gauw een onmisbare reisgenoot; blijvend, steeds opnieuw inspirerend; de lezer voelt zich getild naar een hoger niveau.

Publikaties over De Stem van de Stilte verkijgbaar via de webshop van de Theosofische Vereniging in Nederland.