TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Seminar 21 – 25 juni 2019 van Martin Leiderman op YouTube “The Voice of the Silence”

Seminar 21 – 25 juni 2019 van Martin Leiderman op YouTube “The Voice of the Silence”

26 december 2019

“The Voice of the Silence – An Insight into the Mystery and Purpose of our Life”

Op het You Tube-kanaal van het ITC staan momenteel tien videofilms klaar over het Zomerseminar 2019. In zeven lezingen en drie worshops geeft Martin Leiderman ons een duidelijk inzicht in de stappen op het Pad. Behalve tot de kern van dit bijzondere boekje door te dringen, plaatst hij het ook in een breder verband door de analogie met Plato’s grot en het Egyptische dodenboek te behandelen. Erg frappant, bijzonder leerzaam.
Bij elke film wordt je getroffen door de eenvoud en de deskundigheid van de spreker om de vele en brede verbanden te bevatten, te verwerken en toe te passen.

Session 1 – The Human Drama. Trials and Lessons for the Path. Part 1

Session 2 – The Human Drama. Trials and Lessons for the Path. Part 2

Session 3 – Workshop: The Virtues (Paramitas) as Antidote to Obstacles on the Path. Part 1

Session 4 – The One Path is really Two. Part 1

Session 5 – The One Path is really Two. Part 2

Session 6 – Workshop: The Virtues (Paramitas) as Antidote to Obstacles on the Path. Part 2

Session 7 – Occult and Esoteric Teachings in the Voice of the Silence

Session 8 – The Egyptian Book of the Dead – A Visual Experience of the Path

Session 9 – Workshop: Plato’s Allegory of the Cave & the Platonic Virtues

Session 10 –  The Mystery of the Human and the Bodhisattva Cycles of Rebirth