TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Seminar The Voice of the Silence – an insight into the Mystery and Purpose of Life

Seminar The Voice of the Silence – an insight into the Mystery and Purpose of Life

1 mei 2019

By Martin Leiderman, at the ITC Naarden, June 21st – 25th 2019

De voertaal van dit seminar is Engels.

Dit seminar zal de deelnemers een unieke gelegenheid bieden te komen tot een dieper begrip van de basis van De Stem van de Stilte / The Voice of the Silence (VOS), met het doel haar sleutel ideeën te leven en met elkaar te delen. Dit bekende boekje zal worden bestudeerd op een moderne, illustratieve en interactieve manier, die ons begrip ervan uitdaagt en vergroot.

Onderdeel van dit seminar zijn ook lezingen over: Plato over de deugden, Plato’s Allegorie van de Grot, en een dia voorstelling van de overeenkomsten van het Egyptische Dodenboek met De Stem van de Stilte.
De deelnemers ontvangen een handout met de Allegorie van de Grot en een selectie van citaten uit diverse bronnen

Neem je eigen exemplaar mee van De Stem van de Stilte, of schaf een Engels exemplaar aan. Aanbevolen is de uitgave van TPH Adyar, golden jubilee edition. Daarin zijn de verzen genummerd, met dezelfde nummering als de Nederlandse. Deze is er ook als Adyar Mini uitgave, 11 x 7,5 cm.

Het idee is onszelf op het Pad te zien, nu weer alleen reizend en dan weer in gezelschap, en met karmisch-sociale verantwoordelijkheden tegenover onze medereizigers en de natuur. De ziel moet gaan door de zeven portalen (analoog aan de zeven paramita’s) en ziet zich dan geconfronteerd met hindernissen. Een ruim begrip van het Pad en van meditatie op het Pad leidt ons tot een beter begrip van wie we zijn, waar we zijn op het Pad, en welke belemmeringen en obstakels (intern en extern) we het hoofd moeten bieden.

Aan het eind zal blijken dat de meeste teksten uit de Stem van de Stilte zullen zijn behandeld.

Voor meer informatie  zieProgram -The Voice of Silence en registreer hier: Registration-form-seminar-Martin-Leiderman-2019