TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » In memoriam Mary Anderson 1929 – 2020

In memoriam Mary Anderson 1929 – 2020

1 mei 2020

Op 14 april 2020 is overgegaan naar het hogere leven Mary Andersen.

Mary werd geboren op 11 november 1929 in Glasgow, Schotland. Toen haar vader gestorven was opende haar moeder en zij een vegetarisch pension, en Mary leerde Frans. Later bezocht ze St. Andrews University and behaalde haar MA in Latijn, Duits, en Aardrijkskunde. Midden jaren vijftig verhuisde Mary naar Londen waar ze lid werd van de Theosophical Society. In de jaren zestig verhuisde ze naar Bazel, Zwitserland van 1966 tot 1971 was ze voorzitter van de TS in Zwitserland, waar ze verbleef bij Claire Wyss, voorzitter van de Europese Federatie van de TS (EFTS), van 1969-71, tot Claire overleed. Ze gaf veel lezingen in Europa en hielp op verschillende andere manieren. Vanaf 1989 tot 1995 was ze secretaris van de EFTS, gevolgd door haar vertrek om zich te vestigen in Adyar, terwijl ze in de EFTS Executive bleef. Vervolgens werd ze van 1996 tot 2001 internationaal vice-president, toen ze de functie van internationaal secretaris bekleedde, zoals gevraagd door de toenmalige internationale president Radha Burnier, tot 2008, toen ze zich in Engeland vestigde.
Mary heeft ook veel artikelen gepubliceerd en enkele boekjes, waarvan het prachtige “The Garden of Theosophy” nog verkrijgbaar is.
Mary was altijd vriendelijk, zachtaardig, humoristisch en altijd bereid te luisteren. Velen hebben dierbare herinneringen aan haar en zullen haar missen. Ze was 50 jaar lang een groot theosoof. Moge het licht haar vergezellen.