TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Corona – laten we proberen het te begrijpen . . .

Corona – laten we proberen het te begrijpen . . .

1 april 2020

Vier korte beschouwingen over het Corona virus: Theosofisch, Wetenschappelijk, Astrologisch en Occult.

Theosofisch
Hoe kan je als theosofie-student tegen de razendsnelle verspreiding van het corona-virus aankijken? Saskia Campert van TVN Centrum Zeeland schrijft het volgende.
Er bestaat er geen toeval, en ieder gevolg heeft een oorzaak. Door alle eeuwen heen heeft de mensheid geleden onder epidemieën zoals tyfus, pest, cholera, enz. Steeds werd ontdekt wat de oorzaak was (vuil water, slechte hygiëne, overbevolking, ondervoeding, enz.). Steeds weer vonden knappe koppen een (genees)middel om deze ziekten te verslaan. Steeds weer komt een nieuwe plaag naar voren. Het is een eindeloze cirkelbeweging van goede tijden – slechte tijden.
Blijkbaar hebben we ook dit keer met elkaar weer oorzaken gecreëerd waardoor vernietigende virussen kunnen toeslaan. Je kan denken aan de manier waarop wij met de dieren omgaan, onze ongebreidelde reislust, onze eetgewoonten, de bacteriële en chemische oorlogvoering die steeds grotere vormen aanneemt, de overbelasting van het milieu, het sleutelen aan DNA, de schrijnende armoede in delen van de wereld…om maar iets te noemen.
Laten we hopen dat we de gedwongen rust die ons nu wordt opgelegd, gaan gebruiken om te beseffen dat we andere keuzes kunnen maken. Niet alleen in het groot, maar ook bij onszelf. Kijkend naar ons eigen leven, zien we ongetwijfeld zaken die beter kunnen. Als dat bij iedereen op aarde gebeurt, is de ellende van deze crisis niet voor niets geweest. Dan kan je de corona-crisis zien als een eye-opener, die ons hopelijk meer inzicht brengt.

Wetenschappelijk
Buitengewoon verhelderend verhaal van Prof. Eric Snijder van het Leids UNC video LUMC

Astrologisch
Er wordt al enige tijd veel gesproken over de nu heersende Saturnus – Pluto conjunctie. De Heer van Karma (Saturnus) ontmoet de Heer van de Onderwereld (Pluto). In de mensenwereld: machtstrijd. Zie bijvoorbeeld tussen Turkije en Griekenland (Europese Unie), waar de vluchtelingen (Maan) de dupe van geworden zijn. En zoemen we even uit dan zien we de hele mensheid in een machtstrijd met een wereldomvattend virus.
De astroloog Johan Ligteneigen merkt op dat allerlei aspecten hierin een rol spelen, maar vooral de progressieve Ascendant driehoek Venus-radix-Nederland die loopt tot oktober 2020 en de Progressieve Venus vierkant Ascendant-radix-Nederland die loopt to oktober 2021. M.a.w. we zijn hier voorlopig nog niet vanaf, hoewel in oktober 2020 wel een (tijdelijke) opluchting te zien zal geven. Wie hier meer over wil weten kan naar de website van Johan Ligteneigen gaan Astrologie voor Serieuze Beoefenaars.

Occult
Mij bereikte een bericht van de Duiste antroposoof Thomas Mayer, waarin hij uitlegt dat bacillen hun oorsprong hebben in de Oude Maanketen, en dat virussen in onze Aardeketen altijd vergezeld gaan van elementalen die ontstaan zijn in de slachthuizen, volgens Rudolf Steiner, die dit in een bijeenkomst voor theosofen in 1907 vertelde. (Hij was toen nog lid van de Theosophical Society en voorzitter van de Duitse tak).
Mayer stelt voor om deze elementalen mee te nemen in je gebeden. “Zij zoeken ook de Christus” zegt hij als antroposoof.
Ik kan me dat goed voorstellen. Ik heb in mijn meditatie het virus geroepen en met liefde omhult. Het resultaat was direct voelbaar: een grote dankbaarheid ervoer ik van dit halfintelligente wezen, wat door de Heren van Karma gestuurd wordt naar de mensen, als gevolg van hun wreedheden tegenover de dieren. Dat karma moet ingelost worden, dat lot moet voltrokken worden. Maar zo’n virus is ook maar een wezen in deze tijd-ruimtelijke wereld dat lijdt en verlossing zoekt. (Blavatsky zegt steeds alles heeft bewustzijn. Denk niet dat er zoiets als dode materie bestaat. Alles heeft leven, en is ergens op de evolutieladder op weg).
Nu theosofen dagelijks gaan mediteren om het lijden van de mensen te verlichten zou ik ervoor willen pleiten om ook het virus zelf niet steeds door onze bril te zien die altijd tegenstellingen en vijanden ziet, maar te zien als iets in de natuur wat een “lotsvoltrekker” is. Neem dit ongelukkige wezen ook mee in je meditaties, omhul het met liefde en merk het effect hiervan.

Wim Leys