TVN Home » Nieuwsbrief » Theosofie op de radio

Theosofie op de radio

22 april 2020

Omdat door de huidige lockdown er geen lezingen en andere bijeenkomsten in loges en centra mogelijk zijn, noch evenementen op het ITC in Naarden, bieden we in deze nieuwsbrief een aantal theosofische audio en video uitzendingen aan, die ons, ook als we noodgedwongen thuiszitten en ook wel iets anders willen doen dan lezen, de kans geven toch bezig te zijn met onze studie.

Eerste van de vier radio uitzendingen van “Hello Radio Spirituality” die te beluisteren zijn via deze Nieuwsbrief, van Marleen Schefferlie, over De Stem van de Stilte
The Voice of the Silence werd voor het eerst gepubliceerd in 1889. Sindsdien is het vele malen herdrukt en in vele talen vertaald. Het was H.P. Blavatsky’s meest mystieke boek en haar aatste grote gift aan deze wereld. De laatste dienst aan degenen, wier spreekbuis ze was en aan hun werk voor de morele en mentale verheffing van de mensheid. Het is een van ’s werelds meest inspirerende boeken, een proza-gedicht dat ons aanspreekt door een beroep te doen op de goddelijkste instincten van onze aard.
Beluister hier de inspirerende woorden van Marleen over dit boek, wat alle theosofen zo na aan het hart ligt.

Tweede van de vier radio uitzendingen die te beluisteren zijn via deze Nieuwsbrief. Hello Radio Spirituality in gesprek met Wim Leys. Daarin komen een paar fundamentele zaken van de theosofie aan de orde, en belicht Wim een paar historische gebeurtenissen, zoals de vestiging te Adyar, het werk van Annie Besant, de aard van esoterische kennis in het oude Griekenland tegenover die kennis in onze tijd, de Mahatma’s, de huidige staat van de mensheid afgelezen aan het gedrag van politici, en de kansen die de huidige Pandemie onze zielegroei kan bieden. Een Theosofisch Tijdsbeeld

Derde van de vier radio uitzendingen die te beluisteren zijn via deze Nieuwsbrief. Hello Radio Spirituality in gesprek met Eric Verbugt over de componist Stockhausen
Karlheinz Stockhausen, 1928-2007, wordt beschouwd als een van de invloedrijkste componisten uit de tweede helft van de 20e eeuw. Voor veel mensen is zijn werk nogal ontoegankelijk. Maar Eric werpt hierop een verrassend licht door uit teleggen wat deze man inspireerde en hoe hij te werk ging. En bovenal door erop te wijzen dat hij een zeer spiritueel mens was, die zich liet inspireren door o.a. de Theosofie, De Geheime Leer, en Alice Bailey. Eenmaal op de hoogte gebracht van deze achtergrond ga je beslist anders luisteren naar zijn muziek. Klik hier om dit boeiende interview met Eric te beluisteren.

Vierde van de vier radio uitzendingen die te beluisteren zijn via deze Nieuwsbrief. José van der Loop sprak over ‘Overgave en vertrouwen in de Yoga Sutra’s van Patanjali’. Dit vinden we in de veelbeschreven sutra Isvara Pranidhana, en betekent devotie en overgave aan God (Īshvara). José schreef hierbij een belangwekkende inleiding over “Gevoelens”, die wij u niet willen onthouden en hier integraal plaatsen.
Voor overgave is vertrouwen nodig! Hoe doe je dat? Vertrouwen op het Bestaan is een kwaliteit die je kunt ontwikkelen. Vertrouwen is een zijnstoestand die niet gericht is op personen. ‘Ik vertrouw die of die’. Je kunt deze kwaliteit ontwikkelen door eerst het Bestaan in jezelf waar te kunnen nemen. Door bewust verbinding te maken, bijvoorbeeld door mantra, japa-meditatie of concentratie op het Bestaan in jezelf, in je hart. Als je dat doet kan je het Bestaan in jezelf gaan voelen. En als je de innerlijke beweging van het Bestaan in jezelf voelt kan je bijvoorbeeld ook gaan voelen welke richting het je aanwijst. Het is heel subtiel. ‘Goed in je gevoel zitten’ is daarom voorwaardelijk. Daarvoor moeten we eerst onze gevoelsblokkades oplossen die zijn ontstaan als gevolg van ons verleden en allerlei relaties en situaties. We zijn in ons hoofd ‘gevlucht’ om te overleven en zekerheid te vinden. En dan leef je meer vanuit je denken in plaats van je zuivere gevoel. Voor overgave heb je zoals gezegd vertrouwen nodig. Ten eerste in jezelf en je eigen gevoel en dat lukt alleen maar als je je eigen gevoelens helemaal toelaat en alle gevoelsnuances van jezelf leert kennen en omarmt. Het geleidelijk verdwijnen van de versluiering leidt tot een heel verfijnd gevoelsleven en enorme gevoelsdiepte en dàt is de manier waarop je God of het Bestaan ook in jezelf kunt waarnemen. Hoe kan je overgave en vertrouwen praktiseren in onzekere tijden? Overgave in tijden waarin het leven lekker loopt is het niet moeilijk. Je overgeven in uitdagende situaties en erop vertrouwen dat precies datgene gebeurt dat nodig is, dat is heel moeilijk om te doen. Een praktische toepassing en begin kan zijn om de moeilijke of spannende situatie waarin je je bevind toe te laten zoals deze is. Niet door je ermee te vereenzelvigen maar gewoon te laten zijn. Er is misschien onzekerheid over de toekomst, diep verdriet of lichamelijke pijn. Probeer het gewoon te voelen zoals het is. En te aanvaarden dat het zo is. Door aanvaarding en acceptatie haal je het gevecht uit de situatie. Door te voelen kan deze energie doorstromen precies zoals het is. Niet ertegen vechten, onderdrukken of beredeneren. Sta jezelf toe deze gevoelens gewoon te hebben en te laten zijn en dat het oké is. Dat is ook een stukje overgave aan de situatie en dan kan je lichaam verzachten, beter doorstromen. Wees zacht voor jezelf!”
Je kunt de uitzending hier beluisteren https://bit.ly/3bZrT4V