TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » HET LIED VAN DE PAREL

HET LIED VAN DE PAREL

27 september 2020

Esoterie uit vervlogen tijden, over de pelgrimstocht van de ziel.
Deze prachtige tekst komt uit Syrië en Iran. Landen die in de recente en huidige tijd een dieptepunt in hun ontwikeling meemaken, waren eerder in hun cyclus op een spiritueel hoogtepunt. Zo wentelt het wiel, laten we dat steeds bedenken. Niets is hier blijvend, voorspoed en geluk zijn voorbijgaand, net als al het andere. Richt u zich op het stille middelpunt van het wiel, zoals de Ouden ons reeds voorhielden, en ga niet onder in zijn wenteling.
In de gnostische tekst ‘De Handelingen van Thomas’ treft men Het lied van de parel aan. Het werd waarschijnlijk in Edessa geschreven, wat toen in het Syrische cultuurgebied lag. Men denkt dat het geschreven is in de derde eeuw na Christus, maar dat het zijn oorsprong heeft in Iran (Parthië) in de 1e eeuw voor Christus. Het doet denken aan de Atma Gita (zie Theosofia 2020 nr. 2, juni) , en ook aan de parabel van Jezus van De Verloren Zoon in het Nieuwe Testament, maar nog meer aan het gnostische geschrift Het evangelie van de Pistis Sophia. Lees het hier en onderga de magische werkzaamheid ervan. Het lied van de parel