TVN Home » Nieuwsbrief » Studiegroep Theosofie Limburg, Roermond

Studiegroep Theosofie Limburg, Roermond

27 september 2020

Roermond/ Boukoul
De studiegroep over de Oude Wijsheidstraditie is opgestart in september 2019 als een verdere verdieping van de voorafgaande bezinningsbijeenkomsten over bewustzijn en transformatie. Ze heeft zich ten doel gesteld dieper door te dringen in de zin en betekenis van de werkelijkheid achter de materiële wereld, in de evolutie van al wat leeft en de onverbrekelijke samenhang of Eenheid van al wat is. Inmiddels hebben zich ook andere belangstellenden aangesloten.
De bestaande groep is vooral geschikt voor hen die zich middels boeken of anderszins al enigszins georiënteerd hebben op thema’s rond de oude Wijsheid.
Er bestaat daarnaast ook de mogelijkheid met de bestudering te beginnen in de aanvangsgroep. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Hoe werkt de studiegroep
Iedere maand bestuderen we een vooraf bepaalde tekst uit een theosofisch boek of geschrift en 1 x per maand ontmoeten we elkaar om onze bevindingen en vragen met elkaar uit te wisselen. De samenkomst vindt plaats in een gemoedelijke sfeer. Duur van de bijeenkomst is bij live-besprekingen 2 uur inclusief pauze.
In verband met Covid 19 verlopen de bijeenkomsten momenteel middels ZOOM. De zoom-sessies duren slechts anderhalf uur inclusief pauze. Zodra een juiste gelegenheid is gevonden om de bijeenkomsten met in acht neming van de RIVM regels weer live te organiseren wordt dit aan de deelnemers voorgelegd. Inmiddels is besloten zondagochtend 4 oktober om 10.00 u een live-bijeenkomst plaats te laten vinden in Horn, nabij Roermond. De ruimte is zeer royaal en levert met het in acht nemen van de RIVM-regels geen enkel probleem op. Neemt u svp even contact op als u er bij wil zijn.
De ZOOM-bijeenkomsten vinden tot nu toe plaats op een maandagavond. Wanneer besloten wordt de live-bijeenkomsten te continueren vinden de bijeenkomsten echter  plaats op een zondagochtend in de maand van 10.00 tot 12.00 u. Afhankelijk van de huidige ontwikkelingen rondom de verspreiding van Covid 19 zal in de maand oktober besloten worden of er in november weer gewerkt gaat worden middels zoom, of dat we opnieuw live gaan.
Noot: Bij voldoende aanmeldingen kan er ook een groep opgestart worden in Zuid-Limburg.
Wanneer we vanaf november weer zoom gebruiken zijn de data:
 2/11- 30/11- 28/12 2020,  1/02- 1/03- 29/03- 26/4- 24/5- 21/6 2021.
Eventuele Live-bijeenkomsten op zondagochtend staan gepland op:
4 oktober, 15 november en 20 december.

Informatie en begeleiding: Joan Slagers  06-23841288 joanslagers@gmail.com

Geen Godsdienst boven Waarheid