TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » WERKEN AAN JEZELF – negatieve emoties

WERKEN AAN JEZELF – negatieve emoties

28 april 2020

Door zelf-waarneming leren wij in alle scherpte zien wat een grote rol negatieve emoties in ons leven spelen:
woede, irritatie, angst, achterdocht, haat, zich verongelijkt voelen, jaloezie, neerslachtigheid . . . een schier eindeloos gamma. Wij aanvaarden deze gewoonlijk als een onvermijdelijk bestanddeel van het leven, wij rechtvaardigen ze en verheerlijken ze zelfs in onze kunst. Ze dienen echter geen enkel positief doel en zijn alleen maar schadelijk, zowel door de macht die ze over ons uitoefenen alsook doordat ze de allerergste lekken vormen waaruit de energie wegvloeit die wij voor het ‘werken aan onszelf’ zo broodnodig hebben. Om tot werkelijke groei te komen, is het daarom onvoorwaardelijk nodig ons ervan te bevrijden; en het ìs mogelijk ons ervan te bevrijden want – en dat is van essentieel belang – de negatieve emoties liggen niet verankerd in ons wezen.

P.D. Ouspensky – Op zoek naar het wonderbaarlijke