TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » 6-Delige lezingenreeks door Annine van der Meer: Maria Magdalena Ontsluierd

6-Delige lezingenreeks door Annine van der Meer: Maria Magdalena Ontsluierd

7 november 2021

Zes online lezingen bij het boek Maria Magdalena Ontsluierd door Dr. Annine van der Meer te beginnen op zondag 3 oktober met vervolglezingen op 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari en 6 maart 2022. Ook tijdens en zelfs na de lezingencyclus kan men instappen. De reeks wordt gegeven in samenwerking met Drs. Karin Haanappel en is te zien via haar Webinar-systeem. Vandaar dat er kosten aan verbonden zijn. Zie https://www.kunstgeschiedenisacademie.nl/lezingencyclus-annine-van-der-meer-over-maria-magdalena-ontsluierd/.

Werkwijze. Iedere deelnemer krijgt een PDF van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala (te downloaden in de online leeromgeving). Per college wordt het evangelie aan de hand van een hand-out achtereenvolgens in zes delen doorgenomen. Verbindingen worden gelegd naar Vrouwe Wijsheid uit Oud-Israël en de apocriefe teksten van het Oude en Nieuwe Testament die niet tot het mainstream joden- en christendom behoren. Maar juist daar kun je achterliggende informatie over Wijsheid terugvinden die de woorden en daden van Miryam de Migdala en Jeshua als dochter en zoon van Wijsheid betekenis geven. Daarnaast ontvangt men een PDF met het vierde Evangelie van de Geliefde Leerling alias Johannes; in deze tekst worden de verschillen met het Evangelie van Miryam aangegeven. Soms heeft ‘Johannes’ grote delen toegevoegd, soms een enkele zin die Miryam wel geeft, weggelaten.

Opzet van de lezingencyclus

Zondag 3 oktober. Het Evangelie van Miryam. De opening en de jaren 29 en 30.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala, p. 1-4
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 69-129.
Thema’s zijn o.a.: Wijsheid of Geest, Licht en Duisternis; de doop en de bruiloft te Kana.

Zondag 7 november. Het jaar 31 en het begin van het jaar 32.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala, p. 5-14.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 131-223.
Thema’s zijn o.a.: voor de tweede keer van boven geboren worden uit de Baar-Moeder, de heilige Geest of Wijsheid; het levende water, genezen en het brood van leven.

Zondag 5 december. De rest van het jaar 32.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 15-22.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 225-291.
Thema’s zijn o.a.: het onderricht in de tempel; het conflict met de farizeeën; het licht van de wereld, het visioen; de blinden die ziend worden.

 Zondag 9 januari 2022. Het begin van het jaar 33.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 23-31.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 293-389.
Thema’s zijn o.a.: de opstanding van Lazarus, de schat in de akker, het mosterdzaadje, over het enkel- of éénvoudig worden of Mensworden, de betekenis van de zalving van het hoofd van Jezus door Miryam de Migdala; de laatste maaltijd met Miryam als opvolger van Jeshua.

Zondag 6 februari. Het jaar 33
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 32-36
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 391-461
Thema’s zijn o.a.: arrestatie van Jeshua, ondervraging door Pilatus, kruisiging, Miryam als eerste getuige van de opstanding en het optreden van Miryam de Migdala in Bethanië aan het van de week ten overstaan van alle leerlingen.

Zondag 6 maart. Het slot van het evangelie. Miryams hemelreis. De wegen scheiden zich
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 36-40.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 463-515
Thema’s zijn o.a.: haar zevenvoudige opgang langs de Boom van Leven, haar ontmoeting met de stralende Vrouwe Wijsheid, de verdeelde reactie van de leerlingen en de vraag wie de geliefde leerling uit het evangelie van Johannes nu uiteindelijk is.  
Tot slot opnieuw de kernvraag: Wat is de boodschap van Maria Magdalena voor mensen van nu?

Praktisch
De lezingen vinden live plaats via een webinarsysteem. Je bent zelf niet te zien of te horen. Vragen kunnen gesteld worden via de chat en zullen na afloop van de lezing beantwoord worden. Een dag voor aanvang van een lezing ontvang je van Team Karin Haanappel een mail met je persoonlijke link om live aanwezig te zijn bij de lezing. Na afloop van de lezing wordt de opname in de online leeromgeving geplaatst.

Data: zondagen in seizoen 2021-2022, start om 11.00 uur
3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart
Je hebt tot 1 september 2022 toegang tot alle lezingen & aanvullingen in de online leeromgeving.

Duur: ca. 2,5 uur per lezing plus eventuele uitloop voor vragen.
Prijs: € 222,00 p/p (deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar).

Het is aan te raden om het boek Maria Magdalena Ontsluierd aan te schaffen voordat de lezingencyclus start. KLIK HIER om het boek te bestellen.
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!
Aanmelden voor de lezingencyclus Maria Magdalena Ontsluierd kan hier.