TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam december 2021

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam december 2021

19 december 2021

https://www.theosofie.nl/bibliotheek/catalogus/

Adressen
Adressen Theosofische Vereniging
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 198
ISSN 00405868
Trefw.: Adressen Theosofische Vereniging, centra, loge

Agenda
Activiteiten agenda
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 171-172, 177-178
ISSN 00405868
Trefw.: activiteiten, agenda, loge, centra, lezingen, studiegroepen, leesgroepen

Beers, W. van
120-jarig Jubileum van Loge Utrecht / Wouter van Beers
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 170-179
ISSN 00405868
Trefw.: jubileum, Loge Utrecht, Maria Magdalena, Annine van der Meer, geschiedenis

Bölsche, W.
De dagen der schepping : schets eener ontwikkelingsgeschiedenis der natuur
naar het Duitsch van Wilhelm Bölsche ; door W. Buekers ; met tien platen. – Amsterdam : J.C. Dalmeijer, 190X. – 109 p. : ill. ; 20 cm.
Uitgegeven voor “Kosmos”, Vereeniging van Natuurvrienden, door J.C. Dalmeijer, te Amsterdam
sign.: RAN-8-5-BOLS-4
Trefw.: evolutie, schepping, geschiedenis

Boyd, T.
Drie gedachten / Tim Boyd
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 154-157
ISSN 00405868
Trefw.: gedachten, Boyd, gesprekken, Tibet, boeddhisme, Blavatsky, oppervlakken, Lucy Oliver, zintuigen, stroom, ritme, wegen

Carington, W.
Three essays on consciousness
by Whately Carington. – London : George Allen and Unwin, 1934. – 30 p. ; 25 cm.
Reprinted from “The London Forum”, Feb.-April, 1934 ; Bevat: I. The universality of consciousness ; II. The unity of consciousness ; III. The evolution of consciousness
sign.: RAN-3-1-CARI-2
Trefw.: wetenschap, bewustzijn, theosofie

Dreien, Chr. von
Uiteindelijk komt alles goed : hoe we zelf een volmaakte wereld kunnen scheppen
Christina von Dreien ; vertaald [uit het Duits] door Jörgen van Drunen. – Eeserveen : Uitgeverij Akasha, 2020. – 94 p. ; 22 cm.
ISBN 9789460152054
sign.: RAN-9-1-DREI-2
Trefw.: spiritualiteit, esoterische kennis

Farrer-Halls, G.
Werken met karma : uw karma begrijpen en transformeren
Gill Farrer-Halls ; [vert. uit het Engels: Hans Keizer ; red.: Vitataal]. – Utrecht : Veltman, 2008. – 128 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van Working with karma : understanding and transforming your karma. – London : Octopus, cop. 2007
ISBN 9789059208070
sign.: RAN-6-7-FARR-1
Trefw.: karma, zelfhulpboeken, transformatie, karma, reïncarnatie, wijsbegeerte, psychologie, geestelijk leven

Hamaker-Zondag, K.
Michel Nostradamus : de mens achter de mythe : in het licht van zijn horoscoop
Karen M. Hamaker-Zondag. – Amstelveen : Symbolon, 2000. – 232 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9074899579
sign.: RAN-7-2-HAMA-5
Trefw.: astrologie, Michel Nostradamus, horosopen

Hancock, G.
Heaven’s mirror : quest for the lost civilization
Graham Hancock, Santha Faiia. – London ; New York : Penguin Books, 1999. – 336 p. : ill. ; 27 cm. – (Channel Four book) – references, index.
ISBN 0140289259
sign.: RAN-8-5-HANC-4
Trefw.: oude beschavingen

Hogue, J.
Messiahs : the visions and prophecies for the Second Coming
John Hogue. – Shaftesbury, Dorset ; Boston, MA ; Ringwood, Victoria : Element Books, 1999. – 256 p. : ill. ; 27 cm. – selected bibliography, index.
ISBN 1862044422
sign.: RAN-6-15-HOGU-2
Trefw.: voorspellingen, messiasverwachtingen, profeten, messianisme, eindtijdverwachtingen, geloof

King, G.
The nine freedoms
by George King ; introduction Charles E. Abrahamson. – Los Angeles, Calif : The Aetherius Society, 1963. – 200 p. : ill., plates. ; 24 cm.
In 1998 verschenen onder de titel van: The nine freedoms : an authoritative metaphysical treatise on the progress through ascension to cosmic existence
sign.: ESO-1-1-KING-3
Trefw.: esoterie, occultisme, Maldek, Lemurie, Atlantis, kosmologie, spirituele oefeningen, onsterfelijkheid, evolutie, kosmisch bewustzijn

The twelve blessings : the cosmic concept for the new Aquarian Age by the Master Jesus in His overshadowing of George King
George King. – London : The Aetherius Press, 1958. – 59 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-6-KING-1a

George King. – 3rd impr., revised ed. – London : The Aetherius Press, 1961. – 63 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-6-KING-1
Trefw.: geinspireerde leringen, religie, christendom, kosmologie, Jezus Christus, occultisme, new age, ruimte theologie

Leadbeater, C.W.
The perfume of Egypt : and other weird stories
by C.W. Leadbeater. – 6th ed. – Adyar, Madras, India : The Theosophical Publishing House, 1978. – vi, 265, [3] p. ; 19 cm.
ISBN 0835670864
sign.: THE-2-5-LEAD-43c

by C.W. Leadbeater. – 3rd ed. – Adyar, Madras, India : The Theosophical Publishing House, 1936. – vi, 265, [3] p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-5-LEAD-43d

by C.W. Leadbeater. – Adyar, Madras, India : The Theosophist Office, 1911. – [9], 321 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-5-LEAD-43

by C.W. Leadbeater. – 3rd ed. – Adyar, Madras, India : The Theosophical Publishing House, 1936. – vi, 265, [3] p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-5-LEAD-43b

by C.W. Leadbeater. – 2nd ed. – Adyar, Madras, India : The Theosophist Office, 1912. – [6], ii, 306, [6] p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-5-LEAD-43a
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, reïncarnatie, inwijdingen, Egypte, occulte romans, romans, verhalen

Leeuw, J.J. van der
Eenige beschouwingen over “Het Tweede Leven” van P. Pijl
J.J. van der Leeuw. – Leiden : J.J. van der Leeuw, 1916. – 11 p. ; 35 cm.
J.J. van der Leeuw ; Leiden, 10, 11, 12 Oct. 1916
sign.: THE-2-L-2-LEEU-21
Trefw.: theosofie, Het tweede leven, Piet Pijl, commentaren

Maria
Maria Magdalena in esoterisch perspectie / verslag
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 196-197
ISSN 00405868
Trefw.: lezing van Annine van der Meer: Maria Magdalena in esoterisch perspectief, loge Utrecht, jubileum, The Gospel of the beloved Companion, Johannesevangelie, Thomasevangelie, het Evangelie van Filippus, gnostische teksten

Nehru, K.V.K
Menselijke evolutie: het goddelijk plan / K.V.K. Nehru
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 180-188
ISSN 00405868
Trefw.: mensheid, doelen, evolutie, geschiedenis, biologische evolutie, bewustzijn, persoonlijkheid, zelf, hersenonderzoek, brein, natuur, onderwijs, opvoeding, denkvermogen, ontwikkeling

Olcott, H.S.
Old diary leaves : the only authentic history of The Theosophical Society ; III: Third Series, 1883-87
by Henry Steel Olcott. – London ; Madras : The Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1904. – vii, 444 p. ; 20 cm. – (Old Diary Leaves ; Third Series, 1883-1887) – index.
sign.: THE-4-5-OLCO-1III

by Henry Steel Olcott. – 2nd edition. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, 1929. – viii, 446 p. ; 19 cm. – (Old Diary Leaves ; Third Series, 1883-1887) – index.
sign.: THE-4-5-OLCO-1IIId

by Henry Steel Olcott. – London ; Madras : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1904. – vii, 444 p. ; 20 cm. – (Old Diary Leaves ; Third Series, 1883-1887) – index.
sign.: THE-4-5-OLCO-1IIIb
Trefw.: theosofie, autobiografieën, geschiedenis, Theosofische Vereninging, Pondichery, meesters, mahatma’s, Koot Humi, Damodar, healings, SPR report, H.P. Blavatsky, Ceylon

Old diary leaves : the only authentic history of The Theosophical Society ; V: Fifth Series, January, 1893 – April, 1896
by Henry Steel Olcott. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1932. – vi, 531, [3] p. ; 19 cm. – (Old Diary Leaves ; Fifth Series, january, 1893 – april, 1896) – index.
sign.: THE-4-5-OLCO-1Vb

by Henry Steel Olcott. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1932. – vi, 531, [3] p. ; 19 cm. – (Old Diary Leaves ; Fifth Series, january, 1893 – april, 1896) – index.
sign.: THE-4-5-OLCO-1V
Trefw.: theosofie, autobiografieën, geschiedenis, Theosofische Vereniging, healings, religie, esoterie, Max Muller, Annie Besant, Jugde, boeddhisme, spiritisme

Oliveira, P.
Is theosofie een geloof geworden? / Pedro Oliveira
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 164-169
ISSN 00405868
Trefw.: theosofie,geloof, Blavatsky, Besant, Leadbeater, goddelijke wijsheid, Theosophical Society, Hugh Shearman, Meesters

Redactie
Van de redactie
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 152-153
ISSN 00405868
Trefw.: redactie, inleiding, inhoud, vertrouwen

Register
Register
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 173-175
ISSN 00405868
Trefw.: register, artikelen, schrijvers

Riel, B. van
Chakra’s : de deur
Bert van Riel. – Rijswijk : R.E., 1985. – 52 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-3-RIEL-1
Trefw.: chakra’s, diverse chakra’s, magnetiseren, nadies lijnen

Saint-Martin, L.-C. de
Theosophic Correspondence between Louis Claude de Saint-Martin (the “unknown philosopher”) and Kirchberger, Baron de Liebistorf (member of the Grand Council of Berne) [1792-1797]
Louis Claude de Saint-Martin ; translated and edited by Edward Burton Penny. – Covina, California : Theosophical University Press, 1949. – XXXI, 326 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-6-1-SAIN-10

Louis Claude de Saint-Martin ; translated and edited by Edward Burton Penny. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1982. – xxxi, 326 p. ; 22 cm.
ISBN 0911500626
sign.: ESO-6-1-SAIN-10a
Trefw.: esoterie, theosofie

Sender, P.
Het benaderen van de Mahatma Brieven / Pablo Sender
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 189-195
ISSN 00405868
Trefw.: Sinnett, Hume, Esoterisch Boeddhisme, Mahatma’s, Meesters, brieven, publiceren, Meester KH, psychische overdracht, occulte ‘materialisatie, begrippen, leerlingen

Solara
11:11 : Inside the doorway
Solara ; cover design Solara & AArela ; drawings AArela Antara. – 4th ed. – Whitefish, Mont : Star-Borne Unlimited, 1998. – 372 p. : ill. ; 22 cm.
Eleven eleven
ISBN 1878246054
sign.: RAN-6-6-SOLA-2
Trefw.: geinspireerde leringen, spiritualiteit, new age, romans, SF

El*An*Ra : the healing of Orion
Solara ; cover painting by Geoffrey Chandler ; interior illustrations Siolana / Raney Alexanders ; book design by Solara & Elara Zacandra. – 2nd ed. – Eureka, Montana : Star-Borne Unlimited, 1991. – 271 p. : ill. ; 22 cm.
“October 1991”–T.p. verso. ; “October 1991”–T.p. verso. “Part one of the 11:11 trilogy.”
ISBN 1878246046
sign.: RAN-6-6-SOLA-1
Trefw.: geinspireerde leringen, spiritualiteit, new age, romans, SF

How to live large on a small planet
Solara. – 2nd ed. – Eureka, MT : Star-Borne Unlimited, 1996. – 335 p. ; 22 cm.
ISBN 1878246321
sign.: RAN-6-6-SOLA-3
Trefw.: geinspireerde leringen, spiritualiteit, new age, romans, SF

Vandekerkhove, C.
Engelen of Egregoren / Christian Vandekerkhove
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 158-163
ISSN 00405868
Trefw.: gedachtevormen, gedachtegolven, emoties, engelen, esoterie, Eliphas Levi, aura, transformeren, Rupert Sheldrake, krachten

Vreede, A.G.
Priestercursus ; Afdeeling 05: Een ruimer Wereldbeeld (193X)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secretaris-Penningmeester: Pr. D.J. van Hinloopen Labberton. – Naarderstraat 252 ; Huizen N.-H. : Vrije Katholieke Kerk, 193X?. – div. p. ; 30 cm.
Schriftelijk geleide dagelijksche studie voor kerkleden ; Inleiding in de leer en de liturgiek der Kerk ; Kerkcursus
sign.: REL-6-8-PRIE-05
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 06: Geschiedenis en Letterkunde (194X)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secr. penn.: Pr. Ir. C.J. van Bijlert. – Arnhem ; Wageningen : Vrije Katholieke Kerk, 194X. – div. p. ; 30 cm.
Priestercursus ; Afdeeling VI (Godsdienst en Letterkunde)
sign.: REL-6-8-PRIE-06
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 06: Geschiedenis en Letterkunde ; Serie A, B, C, D (194X?-1947)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secr. penn.: Pr. Ir. C.J. van Bijlert. – Wageningen : Vrije Katholieke Kerk, 1946?-1947. – div. p. ; 30 cm.
Priestercursus ; Subdiakencursus ; Afdeeling VI (Geschiedenis en Letterkunde), Serie A, B, C, D
sign.: REL-6-8-PRIE-06abc
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 07: Kerkwerk – Morgengebeden (1936-1937-1938-1939)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secr. penn.: Pr. D.J. van Hinloopen Labberton. – Naarderstraat 252 ; Huizen N.H. : Vrije Katholieke Kerk, 1936-1939. – div. p. ; 30 cm.
Schriftelijk geleide dagelijksche studie voor kerkleden ; Inleiding in de leer en de liturgie der Kerk
sign.: REL-6-8-PRIE-07
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 07: Kerkwerk ; Godsdienstonderwijs – Diakencursus voordrachten (19XX)
principaal Mgr. Dr. A.G. Vreede ; N.H. Reuvers. – Meentweg 8, Naarden : Vrij Katholieke Seminarie, 19XX. – 9 p. ; 30 cm.
sign.: REL-6-8-PRIE-07b
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 07: Kerkwerk ; Serie A (1942)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secr. penn.: Pr. Ir. C.J. van Bijlert. – Arnhem : Vrije Katholieke Kerk, 1942. – div. p. ; 30 cm.
Priestercursus ; Afdeeling 07: Kerkwerk ; Serie A
sign.: REL-6-8-PRIE-07a
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 08 Nieuwe Reeks ; Subdiakencursus Afdeeling 03 Nieuwe Reeks – De Innerlijke Opbouw van het Geestesleven (1947)
Principaal: Mgr. Dr. A.G. Vreede ; Secretaris: E. Koppelaar. – Dantelaan 45, Utrecht : Vrij Katholiek Seminarie, 1947?. – div. p. ; 30 cm.
Afdeeling VIII Nieuwe Reeks ; Subdiakencursus Afdeeling III Nieuwe Reeks
sign.: REL-6-8-PRIE-08a
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 08: Een ruimer Wereldbeeld (193X)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede. – Pl. Parklaan 18, Amsterdam : Vrije Katholieke Kerk, 19XX. – div p. ; 30 cm.
Priestercursus ; Afdeeling VIII
sign.: REL-6-8-PRIE-08
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Priestercursus ; Afdeeling 09: Een diepere wereldbeschouwing (193X)
Leider: Mgr. Dr. A.G. Vreede. – Pl. Parklaan 18, Amsterdam : Vrije Katholieke Kerk, 193X?. – div. p. ; 30 cm.
Priestercursus ; Afdeeling IX ; Een diepere Wereldbeschouwing
sign.: REL-6-8-PRIE-09
Trefw.: religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, cursusmateriaal, Tweede Wereldoorlog, studiemateriaal

Wannée, J.C.
Zwijgen
J.C. Wannée. – z.p. : z.u., 1935. – 12 p. ; 24 cm.
Op omslag: Zwijgen, februari 1935
sign.: RAN-3-2-WANN-5
Trefw.: psychologie

Wicherink, J.
Achter de 2012 Horus-zon
J.A.M. Wicherink. – Eindhoven : Piramidions, 2008. – 101 p. : ill. ; 22 cm.
Dit boek is een bundel van artikelen die eerder in de maandbladen, ‘Spiegelbeeld’, ‘Frontier Magazine’ en het Amerikaanse tijd-schrift ,’Atlantis Rising’ gepubliceerd zijn geweest.
ISBN 9789081304740
sign.: RAN-6-6-WICH-1
Trefw.: geinpireerde leringen

Willeumier-Schalij, J.M.
Magie en mystiek : expressie en experiment
J.M. Willeumier-Schalij ; met een voorwoord van J. Bastiaans. – Assen : Van Gorcum & Comp ; H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1971. – 108 p. ; 20 cm. – noten.
ISBN 9023208404
sign.: ESO-2-1-WILL-1
Trefw.: esoterie, magie, mystiek, christendom, geloof

Woodward, F.L.
The Buddha’s path of virtue : a translation of the Dhammapada
by F.L. Woodward ; with a forew. by Ponnambalam Arunachalam. – Madras, London : Theosophical Publishing House, 1921. – xxii, 102 p. ; 16 cm.
sign.: REL-12-2-WOOD-1

by F.L. Woodward ; with a forew. by Ponnambalam Arunachalam. – 3rd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – xxvi, 109 p. ; 16 cm.
sign.: REL-12-2-WOOD-1b

by F.L. Woodward ; with a forew. by Ponnambalam Arunachalam. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, 1929. – xxiv, 105, [3] p. ; 17 cm. – (The Asian Library)
sign.: REL-12-2-WOOD-1c

by F.L. Woodward ; with a forew. by Ponnambalam Arunachalam. – 3rd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1949. – xxvi, 109 p. ; 16 cm.
sign.: REL-12-2-WOOD-1a
Trefw.: religie, boeddhisme, canonieke teksten, Dhammapada, vertalingen, theosofie

Zohra
Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief
Zohra Noach ; [red. Johannes van Wijgerden … et al. ; afb. Bep Uitdewilligen]. – Bilthoven : Zohra Noach Foundation, 2008. – 52 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789079551019
sign.: ESO-10-3-ZOHR-17
Trefw.: esoterie, psychosofia, hedendaagse spiritualiteit in relatie met wetenschap, religie en maatschappij