TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » H.P. Blavatsky zelf over het gezag van de Geheime Leer

H.P. Blavatsky zelf over het gezag van de Geheime Leer

11 september 2021

Theosofen worstelen weleens met de vraag Als ik in theosofische literatuur dingen tegenkom die niet in de Geheime Leer behandeld worden, of die niet helemaal op dezelfde manier behandeld worden, hoe moet ik daar dan mee omgaan?

Over de vraag of de Geheime Leer alles bevatte wat er aan esoterie te melden zou zijn, en de enige bron van ware theosofie zou zijn heeft Blavatsky zelf zich al uitgelaten aan het einde van deel 2.

Gelukkig maar, want aan onfeilbare boeken, als allerhoogste autoriteit, zoals die in de exoterische religies door orthodoxe groepen gezegd worden te bestaan, hebben we geen behoefte meer.

GL deel 2: p. 903 onderaan (eng. 795 half) “ . . . dan zal dit boek de voorloper worden van nog veel meer van dergelijke boeken . . . ”

Gl deel 2: p.906 0nderaan (eng. 797 onderaan) “Maar onze uiteenzettingen zijn volstrekt niet volledig, en ze pretenderen ook niet de volledige tekst te geven . . . het werk is te gigantisch om door één persoon te worden ondernomen, laat staan te worden voltooid. Onze voornaamste zorg was eenvoudig de bodem voor te bereiden . . deze twee delen vorman slechts het werk van een pionier . . . er is een begin gemaakt . . .”

GL deel 2: p728 laatste al. (eng. 640 derde al.) “En hier moet men een laatste opmerking toestaan. Geen echte theosoof, van de meest onwetende tot de geleerdste, behoort aanspraak op onfeilbaarheid te maken over iets dat hij over occulte zaken zegt of schrijft. . . zo zijn er fouten gemaakt in Isis ontsluierd, in Esoterisch boedhisme, enz., en ook in dit boek (GL) zal men waarschijnlijk meer dan één fout vinden. Dit is niet te vermijden. Indien een groot of zelfs een klein boek over zulke diepzinnige onderwerpen volkomen zonder fouten en blunders moest zijn, zou het van de eerste tot de laatste bladzijde moeten zijn geschreven door een groot adept, zo niet door een avatar. Alleen dan zouden we zeggen: ‘Dit is inderdaad een boek zonder fout of vlek!’ Maar zolang de kunstenaar onvolmaakt is, hoe kan zijn werk dan volmaakt zijn? ‘Eindeloos is het zoeken naar waarheid!’ . . Want wie van ons kan beweren dat hij over de hele waarheid beschikt, zelfs over één klein onderdeel van het occultisme?”

Satyan nasti paro dharma

Geen leringen boven waarheid