TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Kennismaken met de TVN en het ITC

Kennismaken met de TVN en het ITC

11 april 2021

Kennismakingsprogramma voor nieuwe leden en belangstellenden

Weekend 25 en 26 September 2021 op het ITC te Naarden

De huidige tijd heeft veel van onze zekerheden aan het wankelen gebracht. Een lastige tijd, maar ook een geweldige kans om ons te bezinnen op wat echt van belang is en wat niet. Gesprekken over de innerlijke kwaliteit van ons leven zijn hierbij behulpzaam.

De Theosofische Vereniging in Nederland en het Internationaal Theosofisch Centrum organiseren een kennismakingsprogramma voor nieuwe leden en belangstellenden. Kennismaking met een aantal praktische aspecten van theosofie, met elkaar en met onszelf. Het wordt een gevarieerd en ontspannen programma met korte inleidingen (dus geen lange lezingen!), gesprekken, dialogen, meditatie, workshops, zelfstudie, wandelingen op ITC. Om in Corona-tijd veilig te kunnen werken en mekaar ook echt te kunnen ontmoeten zijn er maximaal 30 deelnemers. In geval van overnachten krijgt iedereen een eigen kamer met badkamer, terwijl het ITC een grote zaal heeft waar nu 30 personen veilig samen kunnen zijn.

Dagindeling weekend

8.30 ontbijt voorbereiden

9.00 ontbijt, opruimen en afwassen

10.00 start ochtendprogramma

12.00 voorbereiden lunch

12.30 lunch, opruimen en afwassen

13.30 start middagprogramma

15.00 theepauze

15.30 gespreksgroep/ vrije tijd?

17.30 voorbereiden diner

18.00 diner, opruimen en afwassen

19.30 start avondprogramma

Programma

We bereiden een reeks korte inleidingen voor, maar kijken ook nadrukkelijk wat er leeft bij de deelnemers. Onderwerpen kunnen onder andere zijn: Geschiedenis Theosophical Society, Theosofische Vereniging in Nederland en het Internationaal Theosofisch Centrum, Theosofisch mensbeeld, De eenheid van de wereldreligies, De Geheime Leer, Meditatie, Vereniging in Verandering, Ceremonieel werk, Karma en Reïncarnatie, De Meesters van Wijsheid, Gulden treden. Verder stellen we ons voor een aantal thema’s uit te diepen door middel van dialogen, zoals wat is waarheid, wat is de zin van ons leven, vrijheid en gebondenheid/ commitment. Wandeling op het terrein van het ITC, al of niet meditatief.

Vervolgdagen

Bij voldoende belangstelling willen we een aantal vervolgdagen organiseren. Omdat dit losse dagen zijn is dit makkelijke (en goedkoper) te organiseren. De dagen zullen te zijner tijd met de deelnemers worden besproken.

Inschrijven

We willen de kosten zo laag mogelijk houden, (€ 70 voor het weekend en € 15 voor de losse dagen) dus doen we zo veel mogelijk dingen zelf, gaan we zelf koken, afwassen etc. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Loes Moreno: evenementen@theosofie.nl. Inschrijving op volgorde van aanmelding. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Je krijgt dan ook aanvullende informatie over de praktische aspecten van het weekend. Als het maximaal aantal wordt overschreden kom je op een wachtlijst te staan.