TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Lokale activiteiten Juni 2021

Lokale activiteiten Juni 2021

23 mei 2021

Juni 2021

Amersfoort

Zoompresentaties Zorg voor de ziel. Meer informatie via de website en E-mail:

Amsterdam

Voor informatie, E-mail: of tel. 020-4203030.

Apeldoorn

Zie website http://apeldoorn.theosofie.nl/programma.html.

Arnhem

In verband met de Coronacrisis gelden voor onze bijeenkomsten de algemene regels van het RIVM en van Boekhandel Hijman. Voorlopig geldt per avond het maximum van 20 personen. Met betrekking tot de studiegroepen is er de mogelijkheid om in overleg, indien nodig, over te gaan op zoom of skype  (info: of tel. 026 351 5355). Wegens de Corona regels graag van te voren opgeven.

Juni
Wo 9 Jun. ZOOM Studiegroep Geheime Leer Deel 1 door Ineke Vrolijk (19.30 – 21.30)

Assen
Zie website voor updates. http://theosofie-assen.blogspot.com

Den Haag

Helaas is het nog steeds niet mogelijk fysieke bijeenkomsten te organiseren, maar gelukkig hebben we een alternatief in de vorm van ZOOM. Data in 2021 onder voorbehoud, info:

JUNI

Op 7 juni staat de volgende ZOOM-lezing om het programma:

‘Het Thomasevangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie’ door Guido Lamot

14 juni Ledenavond Sluiting van het seizoen

Groningen
Informatie over de Studiegroep via Marjan Snakenborg, tel. 0596 203 476 www.facebook.com/TVN-Groningen

Haarlem
Voor informatie: A. Robinson, E-mail: , tel. 023 532 3193 of 06 5888 9102

Leeuwarden/ Wolvega
Voor informatie: Ellen de Grijs tel. 0561 614 067

Limburg/ Roermond
In verband met Covid 19 verlopen de bijeenkomsten momenteel middels ZOOM op maandagavond. De zoom-sessies duren slechts anderhalf uur inclusief pauze. Zodra een juiste gelegenheid is gevonden om de bijeenkomsten met in acht neming van de RIVM regels weer live te organiseren wordt dit aan de deelnemers voorgelegd. Informatie: contact: Martein van de Goor. Secretaris. e-mail 
tel. 06 2317 3188, website: theosofieroermond.nl

Juni
Ma 21 jun. Zoom online studiegroep

Naarden
Aanmelden is vooralsnog bij alle bijeenkomsten noodzakelijk, en er gelden voor de groepen verschillende voorwaarden om te kunnen deelnemen. Deze voorwaarden zijn te vinden via de webpagina met volledige informatie van de betreffende groep.
E-mail .

Juni
Zo 6 jun. Centrale groep (14.00 – 16.00)
Zo 20 jun. Zelf-transformatie Groep 1 door Mark Becking (19.30 – 22.00)

Nijmegen
Wij volgen de maatregelen van de overheid rond corona. In verband met de maatregelen rond corona is het noodzakelijk om je ruim van te voren aan te melden voor al deze activiteiten via of tel. 026 445 7205. (* De cursussen Zelf-transformatie gaan slechts door voor zover de overheidsmaatregelen dit toelaten.)

Juni
Zo 6 jun. *Cursus Zelf-transformatie door Willy Lammers (11.00 – 13.00)
Zo 20 jun. *Cursus Zelf-transformatie door Willy Lammers (11.00 – 13.00)
Basiscursus Spiritualiteit en theosofie op zondagmorgen: vijf zondagochtenden van 11.00 – 13.00 uur. Data: worden vastgesteld bij voldoende geïnteresseerden.

Rotterdam

E-mail:
Vanaf september 2019 hebben onze bijeenkomsten plaatsgevonden in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.
In het voorjaar van 2021 beginnen we weer met online bijeenkomsten met behulp van Zoom in verband met de coronamaatregelen. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan op via het E-mailadres .
De ZOOM lezingen zijn van 20.00-22.00  uur, om ca. 19.30 ontvangt u per mail de link waarmee u kunt meedoen.
De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden. Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker. De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma. De toegangsprijs bedraagt € 7,- (leden € 3,-). De online avonden met Zoom zijn gratis.

Utrecht
Zolang het coronavirus nog onder ons is kunnen we niets met zekerheid plannen. Over het niet doorgaan van een activiteit wordt je door de contactpersoon van die activiteit op de hoogte worden gesteld. Evenals wanneer er een activiteit weer wel doorgaat. Voor actuele info: utrecht.theosofie.nl

Zeeland

2020/2021 studiejaar Krishnamurti. Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Saskia Campert, E-mail: of tel. 0113 854243/ 0626 056163.

Zwolle

Vanwege de coronamaatregelen hebben we momenteel geen bijeenkomsten. Zodra het weer mogelijk is, geldt het volgende.
De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn normaliter op dinsdagavond; aanvang 20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur. In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig. Voor de programmering in Corona-tijd neem contact op.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767       of E-mail