TVN Home » Nieuwsbrief » Lokale activiteiten september – oktober 2021

Lokale activiteiten september – oktober 2021

16 augustus 2021

Vanaf begin 2020 konden er geen bijeenkomsten worden gehouden in onze loges en centra wegens Corona. In plaats daarvan werd er steeds meer geZOOMd, wat verassend goed liep en erg op prijs werd gesteld. Maar nu, september 2021 gaan de deuren weer open! In 13 plaatsen in Nederland vinden weer activiteiten plaats, zij het dat men wel de RIVM regels volgt, dus stel je van te voren op de hoogte van het beleid van de specifieke loge die je wilt bezoeken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de anderhalve meter regel en de mondkapjes in sommige gevallen nog tot november gelden.
Wat wordt aangeboden zijn: Openbare lezingen, ledenavonden, cursussen en studiegroepen, en ook nog ZOOM evenementen, zoals een online Tarot cursus van Centrum Nijmegen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de lokale activiteiten in september en oktober 2021, gerangschikt naar plaats.
Voor nadere informatie per plaats ga naar de linkerkolom van de websitepagina met lokale afdelingen of klik op de plaatsnaam in dit overzicht.

September 2021

Amersfoort
Ma 27 sept. Openingsmiddag
Informatie over plaats en tijd: amersfoort@theosofie.nl

Amsterdam
COVID-19 richtlijnen. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de bovenzaal in de Tolstraat. Daarbij worden de richtlijnen van de RIVM en Theosophical Society in acht genomen. Er is plaats voor 10 personen. Eenieder wordt gevraagd om zich uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de zaterdagbijeenkomst aan te melden. (e-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl of tel. 020-4203030) U krijgt bericht of er plaats is, of dat u op de reservelijst komt te staan. Bij verkoudheid en ziekte kunt u tot het laatste moment afzeggen, zodat de mensen van de reservelijst alsnog kunnen komen.

Za 25 sept. Gespreksgroep: De Geheime Leer, H.P. Blavatsky. Deel I. Het ontstaan van de Kosmos. (11:00)

Za 25 sept. Ledenbijeenkomst: Algemene Leden Vergadering van de Amsterdamse Loge van de T.V.N. (14:00)

Apeldoorn
Informatie agenda: http://apeldoorn.theosofie.nl of e-mail naar apeldoorn@theosofie.nl

Arnhem
Wo 1 sept. ZOOM. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (1) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 6 sept. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (1) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 13 sept. Opening seizoen – Pot luck (18:30)
Wo 15 sept. Gespreksgroep (09:30)
Ma 20 sept. Mindfulness meditatie (1) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 27 sept. Studiegroep De mystieke weg van Plato (1) (19:30)
Wo 29 sept. Gespreksgroep (09:30)

Assen
De Agenda najaar 2021 is alleen voor leden bekend. Zie website voor updates. http://theosofie-assen.blogspot.com

Den Haag
De Driejarige cursus De Stem van de Stilte en De Studiegroep Beginselen van de Esoterische Filosofie zijn vol. De Studiegroep Meditaties op de Yoga sutra’s van Pantañjali is uitgesteld.
Za 6 sept. Ledenavond. Opening van het seizoen

Za 11 sept. ZOOM. Cursus De Geheime Leer voor gevorderden door Ineke Vrolijk (14:00 – 16:30)

Ma 13 sept. Lezing: Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen door Guido Lamot (20:00)
Di 21 sept. Cursus Uitzicht door inzicht door Robert A. Pullen (20:00 – 22:00)
Za 27 sept. Ledenavond. Algemene Ledenvergadering (ALV)

Groningen
Afdeling Groningen heeft voorlopig nog geen activiteiten. Er is wel een Theosofische Studiegroep in het plaatsje Wirdum (Provincie Groningen). Info: Marjan Snakenborg, tel. 0596 203 476.

Haarlem
Informatie: Dhr. A. Robinson, tel. 023-5323193 of e-mail: arthurrbsn30@gmail.com

Leeuwarden
Informatie: Ellen de Grijs, tel. 0561 614 067

Naarden
Zo 5 sept. Centrale Groep (14:00)
Zo 12 sept. Zelf-transformatie Groep (14:00)
Zo 19 sept. Kennismaking met Theosofie (14:00)

Nijmegen
Zo 5 sept. Opening van het seizoen
Woe 8 sept Beginnerscursus Tarot (online) Acht woensdagavonden, ongeveer elke twee weken, van 19.30 – 21.30 uur Data: 8 en 22 sept, 6 en 20 okt, 3 en 17 nov, 1 en 15 dec 2021 Docent: José Swart. Kosten:  40 euro voor acht avonden (halve prijs igv smalle beurs) voor leden TVN  15 euro voor acht avonden. Opgave is noodzakelijk, via mail nijmegen@theosofie.nl of tel. 026 – 445 7205

Do 9 sept. Het Goddelijk Plan, leesgroep
Do 12 sept. Gespreksgroep Het proces van Zelf-transformatie Opgave is noodzakelijk via nijmegen@theosofie.nl of tel. 026 445 7205
Woe 22 sept Beginnerscursus Tarot (online)
Do 23 sept. Het Goddelijk Plan, leesgroep
Do 30 sept. Tetraktys gespreksgroep (online) Opgave vooraf noodzakelijk via nijmegen@theosofie.nl
website https://theosofienijmegen.wordpress.com of mail naar nijmegen@theosofie.nl

Roermond
Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via ZOOM. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan. Info: Joan Slagers tel. 06 2384 1288 of e-mail theosofieroermond21@gmail.com
Do 16 sept. ZOOM. Studiegroep basisthema’s theosofie, groep 1 door Joan Slagers (20:00 – 21:15)
Zo 26 sept. ZOOM. Studiegroep voor gevorderden, groep 2 door Joan Slagers (10:00 – 11:45)

Rotterdam
Informatie: e-mail tvnrotterdam@versatel.nl

Di 14 sept. Statutairverplichte A.L.V. Voorzitter ‘Shum’ opent de Algemene Leden Vergadering. Verkiezing van bestuur. Alleen voor leden en genodigden.
Di 21 sept. Uren met ‘Lao-Tze’ en ‘Confucius’ door Guido Lamot,
Di 28 sept. Bhagavad Gita deel 3 van 18, door Eric Jagernath

Utrecht
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873 of via e-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com

(de ZOOM cursus De Geheime Leer H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand is vol. Info: Joan Slagers, tel: 06 23841288 of e-mail joanslagers@gmail.com)

Ma 6 sept. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Di 7 Sept. Open huis/ontmoetingsavond (19.30), zaal open 19.00. Info: Willem van Gaalen, wvgaalen46@kpnplanet.nl
Vrij 10 sept. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 13 sept. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 17 sept. Studiegroep Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche’ (13:00 – 15:00) Info: Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
|Vrij 17 sept. Lezing Eenheid en verscheidenheid door Arend Heijbroek (20:00)
Ma 20 sept. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Di 21 sept. Studiegroep Inleiding in de theosofie (bij voldoende deelnemers!). (19:30 – 21:30) Info: Marijke Ahsmann, secretarislogeutrecht@gmail.com
Vrij 24 sept. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 27 sept. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com

Zeeland
Zo 5 sept. Studiegroep Theosofie en de wereldreligies. Naast de grote godsdiensten, worden ook de grondslagen van jaïnisme, sikhisme en soefisme belicht. (10:30-12:00)
Zo 19 sept. Leesgroep De Geheime Leer H.P. Blavatsky. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163

Zwolle
Bijeenkomsten in de VKK op dinsdagavond (20.00) Info: mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767 of e-mail c.kerssen@online.nl
Di 14 sept. Startbijeenkomst
Di 28 sept. Barborka 1 door Wies Kuiper

Oktober 2021

Amersfoort
Ma 11 okt. Studiemiddag
Ma 18 okt. Meditatie en genezingsdienst
Informatie over plaats en tijd: amersfoort@theosofie.nl

Amsterdam
COVID-19 richtlijnen. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de bovenzaal in de Tolstraat. Daarbij worden de richtlijnen van de RIVM en Theosophical Society in acht genomen. Er is plaats voor 10 personen. Eenieder wordt gevraagd om zich uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de zaterdagbijeenkomst aan te melden. (e-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl of tel. 020-4203030) U krijgt bericht of er plaats is, of dat u op de reservelijst komt te staan. Bij verkoudheid en ziekte kunt u tot het laatste moment afzeggen, zodat de mensen van de reservelijst alsnog kunnen komen.

Za 9 okt. Inleidende gespreksgroep: De Mahatma Brieven. (11:00)
Za 9 okt. Lezing: Inleiding tot de Bhagavad Gita door Marleen Schefferlie (14:00)
Za 23 okt. Dialoog: The book of life. Inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti door Javier Gomez Rodriguez (10:30)

Apeldoorn
Informatie agenda: http://apeldoorn.theosofie.nl of e-mail naar apeldoorn@theosofie.nl.

Arnhem
Ma 4 okt.  Studiegroep Geheime Leer deel I (2) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 11 okt. Openbare lezing: Plotinus en de Ziel door Dr. Rico Sneller (20:00)
Wo 13 okt. Gespreksgroep (09:30)
Wo 13 okt. ZOOM. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (2) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 18 okt. Mindfulness meditatie (2) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 25 okt. Studiegroep De mystieke weg van Plato (2) (19:30)
Wo 27 okt. Gespreksgroep (09:30)

Assen
De Agenda najaar 2021 is alleen voor leden bekend. Zie website voor updates. http://theosofie-assen.blogspot.com

Den Haag
(De Driejarige cursus De Stem van de Stilte en De Studiegroep Beginselen van de Esoterische Filosofie zijn vol. De Studiegroep Meditaties op de Yoga sutra’s van Pantañjali is uitgesteld.)
Di 5 okt. Cursus Uitzicht door inzicht door Robert A. Pullen (20:00 – 22:00)
Za 9 okt. ZOOM. Cursus De Geheime Leer voor gevorderden door Ineke Vrolijk (14:00 – 16:30)
Ma 11 okt. Lezing: Vleugels van de ziel door Thea Deege (20:00)
Za 16 okt. Cursus  Een weg naar zelftransformatie door Mark Becking (10:00 – 13:00)
Di 19 okt. Cursus Uitzicht door inzicht door Robert A. Pullen (20:00 – 22:00)
Ma 25 okt. Lezing: Vleugels van de ziel (verdieping) door Thea Deege (20:00)

Groningen
Afdeling Groningen heeft voorlopig nog geen activiteiten. Er is wel een Theosofische Studiegroep in het plaatsje Wirdum (Provincie Groningen). Info: Marjan Snakenborg, tel. 0596 203 476.

Haarlem
Informatie: Dhr. A. Robinson, tel. 023-5323193 of e-mail:arthurrbsn30@gmail.com

Leeuwarden
Informatie: Ellen de Grijs, tel. 0561 614 067.

Naarden
Zo 3 okt. Centrale Groep (14:00)
Zo 10 okt. Zelf-transformatie Groep (14:00)
Zo 17 okt. Kennismaking met Theosofie (14:00)

Nijmegen
Do 3 okt. Gespreksgroep Het Proces van Zelf-transformatie
Woe 6 okt. Beginnerscursus Tarot (online)
Do 7 okt. Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
Do 10 okt. Gespreksgroep Het proces van Zelf-transformatie
Woe 6 okt. Beginnerscursus Tarot (online)
Do 21 oktober Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
Do 24 okt. Gespreksgroep Het Proces van Zelf-transformatie
Do 28 okt. Tetraktys gespreksgroep (online)

Roermond
Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via ZOOM. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan. Info: Joan Slagers tel. 06 2384 1288 of e-mail theosofieroermond21@gmail.com
Do 14 okt. ZOOM. Studiegroep basisthema’s theosofie, groep 1 door Joan Slagers (20:00 – 21:15)
Zo 24 okt. ZOOM. Studiegroep voor gevorderden, groep 2 door Joan Slagers (10:00 – 11:45)

Rotterdam
Informatie: e-mail tvnrotterdam@versatel.nl

Di 05 okt. Rondetafelgesprek. Tijdens deze logeavond zullen wij via onderlinge gedachte-uitwisselingen diverse onderwerpen haarfijn uitpluizen.
Di 12 okt. Het Edele achtvoudige pad. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen, door Ineke Vrolijk
Di 19 okt. Hartchakra, bron van Liefde’ door Pierre van Eijl.
Di 26 okt. Bhagavad Gita deel 4 van 18, door Eric Jagernath.

Utrecht
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873 of via e-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com

(de ZOOM cursus De Geheime Leer H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand is vol. Info: Joan Slagers, tel: 06 23841288 of e-mail joanslagers@gmail.com)

Ma 4 okt. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Di 5 okt. Open huis/ontmoetingsavond (19.30), zaal open 19.00. Info: Willem van Gaalen, wvgaalen46@kpnplanet.nl
Vrij 8 okt. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 11 okt. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 15 okt. Studiegroep Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. (13:00 – 15:00) Info: Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
Vrij 15 okt. Lezing Video Krishnamurti: Bestaat God wel? door Peter Jonkers (20:00)
Ma 18 okt. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Di 19 okt. Studiegroep Inleiding in de theosofie (bij voldoende deelnemers!). (19:30 – 21:30) Info: Marijke Ahsmann, secretarislogeutrecht@gmail.com
Vrij 22 okt. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 25 okt. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com

Zeeland
Zo 3 okt. Studiegroep Theosofie en de wereldreligies. Naast de grote godsdiensten, worden ook de grondslagen van jaïnisme, sikhisme en soefisme belicht. (10:30-12:00)

Zo 17 okt. Leesgroep De Geheime Leer H.P. Blavatsky. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163
Leesgroep Rudolf Steiner. Steiner was begin van de 20ste eeuw hoofd van de esoterische school van de Theosophical Society Adyar. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163

Zwolle
Bijeenkomsten in de VKK op dinsdagavond (20.00) Info: mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767 of e-mail c.kerssen@online.nl
Di 12 okt. Lezing Healing Circles door Alice Bouwman
Di 26 okt. Barborka 2 door Wies Kuiper