TVN Home » Nieuwsbrief » Lokale activiteiten november – december 2021

Lokale activiteiten november – december 2021

7 november 2021

Vanaf begin 2020 konden er geen bijeenkomsten worden gehouden in onze loges en centra wegens Corona. In plaats daarvan werd er steeds meer geZOOMd, wat verassend goed liep en erg op prijs werd gesteld. Maar sinds september 2021 zijn de deuren weer open! In 13 plaatsen in Nederland vinden weer activiteiten plaats, zij het dat men wel de RIVM regels volgt, dus stel je van te voren op de hoogte van het beleid van de specifieke loge die je wilt bezoeken. Want zoals bekend gelden er weer strengere maatregelen sinds de toename van de besmettingen en ziekenhuisopnamen in november.
Wat wordt aangeboden zijn: Openbare lezingen, ledenavonden, cursussen en studiegroepen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de lokale activiteiten in november en december 2021, gerangschikt naar plaats.
Voor nadere informatie per plaats ga naar de linkerkolom van de websitepagina met lokale afdelingen of klik op de plaatsnaam in dit overzicht.

November 2021
Amersfoort
Geplande bijeenkomsten vinden plaats in Baarn (adres op te vragen via tel. 035-541 7118). Als de corona maatregelen het toelaten zullen enkele lezingen in Amersfoort worden gehouden. Informatie via e-mail: amersfoort@theosofie.nl
Ma 8 nov. Studiemiddag 
Ma 15 nov. Meditatie / Genezingsdienst

Amsterdam
COVID-19 richtlijnen. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de bovenzaal in de Tolstraat. Daarbij worden de richtlijnen van de RIVM en Theosophical Society in acht genomen. Er is plaats voor 10 personen. Eenieder wordt gevraagd om zich uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de zaterdagbijeenkomst aan te melden. (e-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl of tel. 020-4203030) U krijgt bericht of er plaats is, of dat u op de reservelijst komt te staan. Bij verkoudheid en ziekte kunt u tot het laatste moment afzeggen, zodat de mensen van de reservelijst alsnog kunnen komen.
Za 6 nov. Gespreksgroep: De Geheime Leer, H.P. Blavatsky. Deel I. Het ontstaan van de Kosmos. (11:00)
Za 6 nov. Gespreksgroep naar het boek van I.K. Taimni: Een weg tot zelfontdekking. (14:00)

Apeldoorn
De studiegroep gaat verder met het studieboek van Eckhart Tolle: ‘De Kracht van het NU‘. Informatie via e-mail: apeldoorn@theosofie.nl.
Di 4 Nov. Studieavond.
Di 18 Nov. Studieavond.

Arnhem
Ma 1 nov. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (3) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 8 nov. Openbare lezing: Inspiratie, extase en oer-ervaring door Dr. Rico Sneller (20:00)
Wo 10 nov. Gespreksgroep (09:30)
Wo 10 nov. ZOOM. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (3) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 15 nov. Mindfulness meditatie (3) Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 22 nov. Studiegroep De mystieke weg van Plato (3) (19:30)
Wo 24 nov. Gespreksgroep (09:30)
Ma 29 nov. Algemene Ledenvergadering (alleen leden)

Assen
De Agenda najaar 2021 is alleen voor leden bekend. Zie website voor updates: http://theosofie-assen.blogspot.com. Voor het lezen van de ZOMER-HERFST Editie 2021: http://digitalenieuwsbrief.blogspot.com/2021/09/zomer-herfst-editie-2021.html

Den Haag
Nieuw adres voor alle bijeenkomsten: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV  Den Haag, tvndenhaag@gmail.com
Ma 1 nov. Lezing. Ghandi – dr. Suman Khanna Aggarwal (20:00)
Di 2 nov. Cursus Uitzicht door inzicht door Robert A. Pullen (20:00 – 22:00)
Ma 8 nov. Lezing: Wat is Yoga?: het leerboek van Patañjali door Victor van Bijlert (20:00)
Za 13 nov. ZOOM. Cursus De Stem van de Stilte, Studiejaar 3 door Ineke Vrolijk (11.00 – 13.30)
Za 13 nov. ZOOM. Cursus ‘Geheime Leer III, esoterische opstellen en instructies door Ineke Vrolijk (14:00 – 16:30)
Di 16 nov. Cursus Uitzicht door inzicht door Robert A. Pullen (20:00 – 22:00)
Za 20 nov. Cursus Een weg naar zelftransformatie door Mark Becking (10:00 – 13:00)
Ma 22 nov. Ledenavond. Stichtingsdag.|
Wo 24 nov. ZOOM. Module Moderne tijd: Descartes, door Dr Rico Sneller (09:30 – 21:00)
Ma 29 nov. Lezing: Wat leert het Yoga Sutra van Patañjali?: filosofische achtergronden van Patañjali’s Yoga door Victor van Bijlert (20:00)

Groningen
Afdeling Groningen heeft voorlopig nog geen activiteiten. Er is wel een Theosofische Studiegroep in het plaatsje Wirdum (Provincie Groningen). Info: Marjan Snakenborg, tel. 0596 203 476.

Haarlem
Informatie: Dhr. A. Robinson, tel. 023-5323193 of e-mail:arthurrbsn30@gmail.com

Leeuwarden
Informatie: Ellen de Grijs, tel. 0561 614 067.

Naarden
Aanmelden: in verband met het maximum aantal deelnemers zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is, dient men zich voor elke bijeenkomst vooraf aan te melden, zo mogelijk via e-mail. (naarden@theosofie.nl)

Za 6 nov. Meditatiegroep (14:00 – 15:00)
Zo 7 nov. Centrale Groep (14:00 – 16:00)|
Zo 14 nov. Zelf-transformatie Groep door Mark Becking (14:00 – 17:00)
Za 20 nov. Meditatiegroep (14:00 – 15:00)
Zo 21 nov. Kennismaking met Theosofie door Ingmar de Boer (14:00 – 16:00)

Nijmegen
Informatie via de website https://theosofienijmegen.wordpress.com of e-mail nijmegen@theosofie.nl

Wo 3 nov. ZOOM. Tarotcursus door José Swart (19:30 – 21:30)
Do 4 nov. ZOOM. Leesgroep door Els Sengers en Jan Schoorl. (19:30 – 21:45)
Zo 7 nov. Gespreksgroep. Zelf-transformatie door Willy Lammers. (10.00 – 12.00)
Wo 17 nov. ZOOM. Tarotcursus door José Swart (19:30 – 21:30)
Do 18 nov. ZOOM. leesgroep door Els Sengers en Jan Schoorl. (19:30 – 21:45)
Zo 21 nov. Basiscursus Spiritualiteit en theosofie. Opgave via nijmegen@theosofie.nl of via 026 – 445 7205. (10:30 – 12:30)
Do 25 nov. ZOOM. Tetraktys-filosofie door José Swart (19:30 – 21:45)
Zo 28 nov. Gespreksgroep. Zelf-transformatie door Willy Lammers. (10.00 – 12.00)

Roermond
Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via ZOOM. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan. Info: Joan Slagers tel. 06 2384 1288 of e-mail theosofieroermond21@gmail.com

Zo 7 nov. Groep innerlijke ontwikkeling door Joanna Slagers. (10:00 12:00)
Do 11 nov. ZOOM. Beginnersgroep theosofie, groep 1 door Joan Slagers (20:00 – 21:15)
Zo 21 nov. ZOOM. Studiegroep voor gevorderden, groep 2 door Joan Slagers (10:00 – 11:45)

Rotterdam
Informatie via e-mail tvnrotterdam@versatel.nl

Di 2 nov. Rondetafelgesprek. (20:00 – 22:00)
Di 9 nov. Het Edele achtvoudige pad. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen, door Ineke Vrolijk. (20:00 – 22:00)
Di 16 nov. Gefascineerd door Tolstojs geloofsopvatting. We weten niet waar we vandaan komen en waar we heengaan en dat noem ik God, door Siewert Haverhoek. (20:00 – 22:00)
Di 23 nov. De 7 lichamen van de mens en waarom je dit moet weten, door Gerold Kort. (20:00 – 22:00)
Di 30 nov. Bhagavad Gita deel 5 van 18, door Eric Jagernat. (20:00 – 22:00)

Utrecht
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873 of via e-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
(de ZOOM cursus De Geheime Leer H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand is vol. Info: Joan Slagers, tel: 06 23841288 of e-mail joanslagers@gmail.com)

Ma 1 nov. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Di 2 nov. Open huis/ontmoetingsavond (19.30), zaal open 19.00. Info: Willem van Gaalen, wvgaalen46@kpnplanet.nl
Di 2 nov. Studiegroep Inleiding in de theosofie (bij voldoende deelnemers!). (19:30 – 21:30) Info: Marijke Ahsmann, secretarislogeutrecht@gmail.com
Ma 8 nov. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 12 nov. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 15 nov. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 19 nov. Studiegroep Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. (13:00 – 15:00) Info: Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
Vrij 19 nov. Lezing Mensbeeld en innerlijke transformatie door Ingmar de Boer (20:00)
Ma 22 nov. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 26 nov. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 29 nov. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com

Zeeland
Zo 7 nov. Studiegroep Theosofie en de wereldreligies. Naast de grote godsdiensten, worden ook de grondslagen van jaïnisme, sikhisme en soefisme belicht. (10:30-12:00)
Zo 21 nov. Leesgroep De Geheime Leer H.P. Blavatsky. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163
Leesgroep Rudolf Steiner. Steiner was begin van de 20ste eeuw hoofd van de esoterische school van de Theosophical Society Adyar. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163

Zwolle
Bijeenkomsten in de VKK op dinsdagavond (20.00) Info: mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767 of e-mail c.kerssen@online.nl
Di 9 nov. Powell 1: The mental plane. Compositie, structuur, functie; gedachtenvormen 1; ‘healing circle’-meditatie door Alice Bouwland en anderen. (20:00)
Di 23 nov. Barborka 3 door Wies Kuiper. (20:00)

December 2021

Amersfoort
Geplande bijeenkomsten vinden plaats in Baarn (adres op te vragen via tel. 035-541 7118). Als de corona maatregelen het toelaten zullen enkele lezingen in Amersfoort worden gehouden. Informatie via e-mail: amersfoort@theosofie.nl
Ma 6 dec. Meditatie / Genezingsdienst
Ma 13 dec. LICHTFEEST. Wil je een witte kaars met standaard meenemen? 

Amsterdam
COVID-19 richtlijnen. Wegens de toegenomen Covid dreiging gaan de bijeenkomsten in december niet door.

Apeldoorn
De studiegroep gaat verder met het studieboek van Eckhart Tolle: ‘De Kracht van het NU‘. Informatie via e-mail: apeldoorn@theosofie.nl.

Di 2 dec. Studieavond.
Di 16 dec. Lichtfeest.

Arnhem
Ma 6 dec. Studiegroep Geheime Leer Deel 1 (4) door Ineke Vrolijk (19:30)
Wo 8 dec. Gespreksgroep (09:30)
Wo 8 dec. ZOOM. Studiegroep Geheime Leer deel 1 (4) door Ineke Vrolijk (19:30)
Ma 13 dec. Studiegroep Gevallen Engelen door Sandra van Dalen (1) (19:30)
Ma 20 dec. Kerst/Lichtviering, leden en genodigden
Wo 22 dec. Gespreksgroep (09:30)
Ma 28 dec. Kerstvakantie

Assen
De Agenda najaar 2021 is alleen voor leden bekend. Zie website voor updates: http://theosofie-assen.blogspot.com. Voor het lezen van de ZOMER-HERFST Editie 2021: http://digitalenieuwsbrief.blogspot.com/2021/09/zomer-herfst-editie-2021.html

Den Haag
Nieuw adres voor alle bijeenkomsten: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV  Den Haag, tvndenhaag@gmail.com.

Za 11 dec. ZOOM. Cursus De Stem van de Stilte, Studiejaar 3 door Ineke Vrolijk (11.00 – 13.30)
Za 11 dec. ZOOM. Cursus Geheime Leer III, esoterische opstellen en instructies door Ineke Vrolijk (14:00 – 16:30)
Ma 13 dec. Lichtfeest (20:00)
Wo 22 dec. ZOOM. Module Moderne tijd: Spinoza, door Dr Rico Sneller (09:30 – 21:00)

Groningen
Afdeling Groningen heeft voorlopig nog geen activiteiten. Er is wel een Theosofische Studiegroep in het plaatsje Wirdum (Provincie Groningen). Info: Marjan Snakenborg, tel. 0596 203 476.

Haarlem
Informatie: Dhr. A. Robinson, tel. 023-5323193 of e-mail:arthurrbsn30@gmail.com

Leeuwarden
Informatie: Ellen de Grijs, tel. 0561 614 067.

Naarden
Aanmelden: in verband met het maximum aantal deelnemers zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is, dient men zich voor elke bijeenkomst vooraf aan te melden, zo mogelijk via e-mail. (naarden@theosofie.nl)

Za 4 dec. Zelf-transformatie Groep door Mark Becking (14:00 – 17:00)
Za 4 dec. Meditatiegroep St. Michael’s House (14:00 – 15:00)
Zo 5 dec. Centrale Groep (14:00 – 16:00)
Za 8 dec. Meditatiegroep St. Michael’s House (14:00 – 15:00)
Zo 19 dec. Kennismaking met Theosofie door Ingmar de Boer (14:00 – 16:00)

Nijmegen
Informatie via de website https://theosofienijmegen.wordpress.com of e-mail  nijmegen@theosofie.nl

Wo 1 dec. ZOOM. Tarotcursus door José Swart (19:30 – 21:30)
Do 2 dec. ZOOM. leesgroep door Els Sengers en Jan Schoorl. (19:30 – 21:45)
Zo 5 dec. Basiscursus Spiritualiteit en theosofie. Opgave via nijmegen@theosofie.nl of via 026 – 445 7205. (10:30 – 12:30)
Zo 12 dec. Gespreksgroep. Zelf-transformatie door Willy Lammers. (10.00 – 12.00)
Wo 15 dec. ZOOM. Tarotcursus door José Swart (19:30 – 21:30)
Do 16 dec. Eindejaarsbijeenkomst 2021 (19:30 – 21:30)
Zo 19 dec Basiscursus Spiritualiteit en theosofie. Opgave via nijmegen@theosofie.nl of via 026 – 445 7205. (10:30 – 12:30)

Roermond
Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via ZOOM. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan. Info: Joan Slagers tel. 06 2384 1288 of e-mail theosofieroermond21@gmail.com

Zo 5 dec. Groep innerlijke ontwikkeling door Joanna Slagers. (10:00 12:00)
Do 9 dec. ZOOM. Beginnersgroep theosofie, groep 1 door Joan Slagers (20:00 – 21:15)
Zo 19 dec. ZOOM. Studiegroep voor gevorderden, groep 2 door Joan Slagers (10:00 – 11:45)

Rotterdam
Informatie via e-mail tvnrotterdam@versatel.
|
Di 7 dec. Rondetafelgesprek. (20:00 – 22:00)
Di 14 dec. Het Edele achtvoudige pad. Met al haar handelingen vanuit vrijheid, niet vanuit verplichtingen, door Ineke Vrolijk. (20:00 – 22:00)Di 21 dec. Het Thomas-evangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie, door Guido Lamot. (20:00 – 22:00)

Utrecht
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873 of via e-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com

(de ZOOM cursus De Geheime Leer H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand is vol. Info: Joan Slagers, tel: 06 23841288 of e-mail joanslagers@gmail.com)

Ma 6 dec. Raja Yogadoor Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 3 dec. Lezing Esoterische aspecten van het kerstfeest door Jose Versteeg (20:00)
Di 7 dec. Open Huis/ontmoetingsavond (19.30), zaal open 19.00. Info: Willem van Gaalen, wvgaalen46@kpnplanet.nl
Di 7 dec. Studiegroep Inleiding in de theosofie (bij voldoende deelnemers!). (19:30 – 21:30) Info: Marijke Ahsmann, secretarislogeutrecht@gmail.com
Vrij 10 dec. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 13 dec. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 17 dec. Studiegroep Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. (13:00 – 15:00) Info: Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
Vrij 17 dec. Besloten bijeenkomst: Lichtfeest, viering van de Zonnewende (17:00)
Ma 20 dec. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com
Vrij 24 dec. Meditatie door Wouter van Beers (19:30)
Ma 27 dec. Raja Yoga door Ildiko Flesch (19:30 – 22:30). Info: ildikoflesch@gmail.com

Zeeland
Zo 5 dec. Studiegroep Theosofie en de wereldreligies. Naast de grote godsdiensten, worden ook de grondslagen van jaïnisme, sikhisme en soefisme belicht. (10:30-12:00)
Leesgroep De Geheime Leer H.P. Blavatsky. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163
Leesgroep Rudolf Steiner. Steiner was begin van de 20ste eeuw hoofd van de esoterische school van de Theosophical Society Adyar. Info: secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of tel. 0113 854 243 / 0626 056 163

Zwolle
Bijeenkomsten in de VKK op dinsdagavond. Info: mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767 of e-mail c.kerssen@online.nl
Di 14 dec. Lichtfeest. Reflectie over de oude jaarcyclus : loslaten en opnieuw beginnen; twaalf heilige nachten. (20:00)