TVN Home » Nieuwsbrief » Boekpresentatie van Dr. Rico Sneller tijdens het webinar “Philosophy: Between Inspiration and Ecstasy”

Boekpresentatie van Dr. Rico Sneller tijdens het webinar “Philosophy: Between Inspiration and Ecstasy”

1 januari 2021

Online Webinar and Book Launch
Webinar Philosophy: Between Inspiration and Ecstasy
Book LaunchPerspectives On Synchronicity, Inspiration, And The Soul
by Rico Sneller
Virtual Event (Zoom): Monday 25th January 2021, 15:00-16:30 Dutch Time
Dit evenement is in het Engels

Het nieuwe boek van Dr. Rico Sneller onderzoekt de menselijke psyche (‘ziel’) tegen de achtergrond van de voortdurende en altijd versnellende techno-wetenschappelijke revolutie. Deze revolutie, hoewel niet noodzakelijk een bedreiging voor de mensheid, laat vaak vreemd genoeg de mens buiten beschouwing, en erkent al helemaal niet het bestaan van de ziel.
Over het algemeen verkent dit boek een psycho-filosofische traditie, geworteld in het romantische denken (van Schelling en Schopenhauer tot Klages en Jung), die tot nu toe ten onrechte werd verwaarloosd, zo niet onderdrukt door het reguliere materialisme en positivisme. Het pleit sterk voor een intellectueel verslag van de ziel.
Klik hier voor informatie over het hele programma en registratie voor deelname.