TVN Home » Nieuwsbrief » Video van “De helende kracht van Imaginatie” door Jan Taal (voorjaarsdag 15 februari 2020)

Video van “De helende kracht van Imaginatie” door Jan Taal (voorjaarsdag 15 februari 2020)

1 januari 2022

In het kader van ons thema “Latente vermogens in de mens” vond er een voorjaarsdag plaats op het ITC, in de Besant Hall, op 15 februari 2021.
“De helende kracht van Imaginatie” van Jan Taal.
Jan Taal is gezondheidspsycholoog en verbonden aan de Amsterdam School voor Imaginatie. Ontwerper van de Verbeeldingstoolkit voor mensen die met kanker, chronische ziekte of crisis zijn geconfronteerd.
Verbeelden is als ademen – we doen het van nature voortdurend. Imaginatie is de bewuste variant ervan. Het brengt ons in contact met de dimensie die voorafgaat aan tijd en ruimte, met het Grotere Zelf. Dat is het innerlijke gebeid waar de subtiele energiën die ons leven bepalen zich bevinden. Door ik-sterk en kundig contact te maken met de innerlijke beeldenwereld gaan zelfversterkende, spirituele bronnen zich openen. Moderne imaginatietherapie is zeer behulpzaam om genezing te bereiken, zoals Jan Taal in deze voordracht aantoont. Ook de valkuilen en de mogelijke gevaren werden besproken.
Voor wie dit gemist heeft, maar ook voor wie het wel heeft bijgewoond en het nog een keer wil zien/horen: hier is de video op YouTube, gemaakt door Guido Lamot.
De voordrachten van de najaarsdag van 31 oktober 2021 zullen in de volgende nieuwsbrieven worden gepubliceerd, maar u kunt ze nu al zien op ons youtube kanaal.