TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam september 2022

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam september 2022

20 augustus 2022

https://www.theosofie.nl/bibliotheek/catalogus/

Activiteitenagenda
Activiteitenagenda
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 123-126
ISSN 00405868
Trefw.: agenda, loges, centra, lezingen, gesprekgroepen

Adressen
Adressen Theosofische Vereniging
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 146
ISSN 00405868
Trefw.: adressen, loges, centra

Baker, J
Viveka Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid /Jenny Baker
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 138-145
ISSN 00405868
Trefw.: De Viveka – Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid, Sanskriet, Blavatsky, denkvermogen, zelf, Bhagavad Gita, bevrijding, vrijheid, waarheid, onderscheidingsvermogen, toewijding, Apsolute

Besant, A.
Het grote visioen (Annie Besant’s plan voor een nieuwe wereld)
verzameld uit de werken van Annie Besant door G.S. Arundale. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1947. – 204 p. : portr. ; 20 cm.
Vert. van The great vision : Annie Besant’s plan for the new world. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1944
sign.: THE-2-2-BESA-16c
Trefw.: theosofie, idealisme, visioenen, toekomst

Occult chemistry : a series of clairvoyant observations on the chemical elements
by Annie Besant and Charles W. Leadbeater ; revised edition edited by A.P. Sinnett. – revised edition. – London : Theosophical Publishing House, 1919. – iv, 109, x p. : plates. ; 25 cm.
sign.: THE-2-4-BELE-15b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme, scheikunde, elementen, atomen

Speeches & writings of Annie Besant
Annie Besant. – [enlarged] 3rd ed. – Madras : G.A. Natesan & Co, [1921]. – [2], 2, [6], 479, [9] p. : ill., portret, maps. ; 19 cm.
“This is a thoroughly revised and enlarged edition of ‘For India’s uplift'”–In “Note to the new edition.” – Books on India.
sign.: THE-2-1-BESA-277
Trefw.: theosofie, voordrachten, geschriften, India, politiek, onderwijs

Wat de mysticus bedoelt met “het eeuwige nu” : zondag 16 juli 1905
[Annie Besant]. – z.p. : z.u., 1905. – 20 cm. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-112

Bilimoria, E.D.
Unfolding consciousness : exploring the living universe and intelligent powers in nature and humans ; 1: A panoramic survey – Science contrasted with the perennial philosophy on consciousness and man
Edi Bilimoria ; foreword David Lorimer. – London : Shepheard-Walwyn Publishers, 2022. – lxxxvi, 369 p. : ill. ; 30 cm. – (Unfolding consciousness ; Volume I)
“A tour de force on science and the philosophia perennis in three volumes” – appendices, endnotes.
ISBN 9780856835360
sign.: THE-2-B-1-BILI-3I
Trefw.: theosofie, bewustzijn

Unfolding consciousness : exploring the living universe and intelligent powers in nature and humans ; 2: Peering down the microscope – Man’s internal landscapes
Edi Bilimoria. – London : Shepheard-Walwyn Publishers, 2022. – xviii, 232 p. : ill. ; 30 cm. – (Unfolding consciousness ; Volume II)
“A tour de force on science and the philosophia perennis in three volumes” – appendices, endnotes.
ISBN 9780856835377
sign.: THE-2-B-1-BILI-3II
Trefw.: theosofie, bewustzijn

Unfolding consciousness : exploring the living universe and intelligent powers in nature and humans ; 3: Gazing through the telescope – Man is the measure of all things
Edi Bilimoria. – London : Shepheard-Walwyn Publishers, 2022. – xxii, 383 p. : ill. ; 30 cm. – (Unfolding consciousness ; Volume III)
“A tour de force on science and the philosophia perennis in three volumes” – appendices, endnotes.
ISBN 9780856835384
sign.: THE-2-B-1-BILI-3III
Trefw.: theosofie, bewustzijn

Unfolding consciousness : exploring the living universe and intelligent powers in nature and humans ; 4: Index, references and resources, further reading
Edi Bilimoria. – London : Shepheard-Walwyn Publishers, 2022. – vii, 172 p. : ill. ; 30 cm. – (Unfolding consciousness ; Volume IV)
“A tour de force on science and the philosophia perennis in three volumes” – glossary, further reading, general index.
ISBN 9780856835445
sign.: THE-2-B-1-BILI-3IV
Trefw.: theosofie, bewustzijn

Blavatsky, H.P.
Five years of theosophy : mystical, philosophical, theosophical, historical and scientific essays, selected from “The Theosophist”
[H.P. Blavatsky] ; pref. to the 2nd and rev. ed. G.R.S.M. [=Mead] ; G.M. ; Damodar K. Malavankar ; H.P.B. ; C.C. Massey, E.H. Morgan ; E.D. Ewen ; A. Sarman ; P. Sreeneevas Row ; T. Subba Row ; F. Hartmann ; A Parsi ; H.P. Blavatsky ; T.S. ; Mohini M. Chatterji ; Lay Chela ; An English ; S. Ramaswamier ; Rajani Kant Brahmacharin ; L. Salzer ; Nobin K. Bannerji ; N.C. Paul . – facsimile. – Los Angeles : The Theosophy Company, 1980. – [6], 575 p. ; 19 cm. – glossary, index.
sign.: THE-1-1-BLAV-19e
Trefw.: religie, hindoeïsme, Upanishads, Bhagavadgita, Ab-E-Hyat, abhava, Adam Kadmon, adepten, adhibhautika, adhidaivika, adhikamasanshas, adhishthanum, adhyátmika, advaita, adwaitee, aerial form, ahankara, Ahriman, ahum, Akasha, alchemie, Amulam Mulam, anahata…

Brodie-Innes, J.W.
The true church of Christ : exoteric and esoteric
by J.W. Brodie-Innes. – London ; New York, Madras : Theosophical Publishing Society ; The Path ; Theosophical Society, 1892. – 130, [6] p. ; 23 cm. – appendices.
sign.: REL-6-9-BROD-1a
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, Christus, Jezus, exoterie, theosofie, esoterie

Campert, S.
Aandacht voor het ongeboren kind / Saskia Campert
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 113-119
ISSN 00405868
Trefw.: aandacht, ongeboren kind, embryo, wet zwangerschap, abortus, foetus, theosofie, Blavatsky, Isis Ontsluierd I, onderzoek

Sara Ortega van Vloten / Saskia Campert
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 120-122
ISSN 00405868
Trefw.: Sara Ortega van Vloten, interview, jongerenbijeenkomsten, jongerenconferenties in Brazilië, deelnemers, boodschappen, toekomst

Cannon, A.
Karma en levenslot (the power of karma in relation to destiny)
door Alexander Cannon ; geautoriseerde vert. uit het Engels door J.H.W. Boelens ; naschrift van den vertaler. – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, 1938. – 180, [4] p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: The power of karma in relation to destiny
sign.: ESO-15-1-CANN-1c
Trefw.: esoterie, karma, reïncarnatie, magie, bewustzijnsgebieden, spiritisme, trillingen, astrale lichaam, etherische lichaam, geestelijke genezing, gezondheid, arische volken, yoga, steen der wijzen, theosofie

Crow, W.B.
The science of dreams: a study of sleep and dreams
by W.B. Crow. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, [1935]. – 42 p. : ill. ; 25 cm.
Diamond Jubilee 1875-1935
sign.: RAN-3-6-CROW-1
Trefw.: dromen, slaap, theosofie

Davies, P
Blauwdruk van de kosmos : het scheppend vermogen van de natuur bij de ordening van het heelal
Paul Davies ; vert. [uit het Engels] door Patty Adelaar. – Amsterdam : Contact, 1991. – 246. : ill. ; 23 cm.
Vert. van The cosmic blueprint : new discoveries in nature’s creative ability to order the universe. – New York, N.Y. [etc.] : Simon & Schuster, 1988 . – Oorspr. uitg.: London : Heinemann, 1987 – register.
ISBN 9025468608
sign.: RAN-8-6-DAVI-1
Trefw.: wetenschap, universeel ontwerp van de kosmos, fundamentele orde, geheime scheppingskracht, evolutieleer, computerkunde, astrofysica, kosmoligische beschouwingen

Dullaeri, C.
Groot waarzegboek : bevattende de kunst van het waarzeggen en voorspellen van de toekomst uit de stand der sterren, met waarzegkaarten, met speelkaarten en uit de lijnen der hand, tevens volledig droomboek
samengesteld door Cory Dullaeri. – 6e dr. – Bussum : Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V, 19XX. – 152, [9] p. : ill. ; 20 cm.
Oorspronkelijke uitgave onder de auteursnaam Dullaert: Amsterdam : Mulder & Co., 1946
sign.: RAN-7-23-DULL-1
Trefw.: orakels, waarzeggen, voorspellingen

Fidus
Lotoskönigin
von Fidus. – Woltersdorf bei Erkner-Berling : Fidus-Verlag, 1890. – 1 p. : ill. ; 14 x 9 cm.
sign.: RAN-1-2-FIDU-100
Trefw.: ansichtkaarten, kunst, Fidus, theosofie

Tochter des Künstlers
von Fidus. – Woltersdorf bei Erkner-Berling : Fidus-Verlag, 1918. – 1 p. : ill. ; 14 x 9 cm.
sign.: RAN-1-2-FIDU-33
Trefw.: ansichtkaarten, kunst, Fidus, theosofie

Gebeden
De gebeden der verschillende Godsdiensten zoals ze te Adyar worden uitgesproken
z.p. : z.u., 19XX. – [3] p. ; 33 cm.
Op binnenkant: “Het gebed der verschillende godsdiensten, zoals dat te Adyar wordt uitgesproken”
sign.: REL-2-1-GEBE-1
Trefw.: religie, gebeden, geloof, theosofie, Adyar, godsdiensten

Glory of life
The glory of life is; to love, not to be loved ; to give, not to get ; to serve, not to be served ; to be a strong hand in the dark, to another in a time of need ; to be a cup of strength to any soul ; in a crisis of weakness ; this is to know the Glory of Life!
z.u. : z.p., 19XX. – 1 p. ; 8 x 14 cm.
Getypte tekst op briefje
sign.: RAN-2-1-GLOR-1
Trefw.: filosofie, gezegden

Groote
De Groote Pyramide
z.p. : z.u., 19XX. – [8] p. : ill. ; 28 cm.
sign.: RAN-8-4-GROT-1
Trefw.: religie, Egypte, pyramide, bouwkunst, symboliek

Grossman, D.M.
Leven in Kali Yuga / David M. Grossman
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 107-112
ISSN 00405868
Trefw.: Egypte, China, Indië, Veda’s, cyclussen, Blavatsky, Kali Yuga, altruïsme, ecologie, karma i reïncarnatie, wetenschap

Grumbine, J.C.F.
Telepathy; or, The science of thought transference
by J.F.C. Grumbine. – London : L.N. Fowler, 1915. – 124, [4] p. ; 19 cm.
sign.: RAN-3-11-GRUM-2
Trefw.: telepathie, gedachtekracht

Haeckel, E.
Die Welträthsel : gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie
von Ernst Haeckel. – 7. unveranderte Aufl. – Bonn : Verlag von Emil Strauss, 1901. – 473 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-HAEC-1
Trefw.: filosofie, wereldraadsel, studies, monisme, metafysica, religie, antropologie, theologie, zedeleer, godsdiensten, christendom, God, natuur, wereld, kosmologie, onsterfelijkheid, reïncarnatie, bewustzijn, ziel, biologie

He who knows
He who knows not and knows not he knows not, he is a fool, shun him ; He who knows not – and knows that he knows not, he is simple, teach him ; He who knows, and knows not he knows, he is asleep, wake him ; He who knows and knows he knows, he is wise, follow him
z.p. : z.u., 1958?. – 1 p. ; 11 x 15 cm.
Handgeschreven tekst op kaartje
sign.: RAN-2-1-HE-1
Trefw.: filosofie, gezegden

Heer, J. de
Anti-christelijke stroomingen : theosophie, spiritisme, Christian Science, de Apostolischen, de Mormonen, de Ster van het Oosten, de Orde van Zeven
door Joh. de Heer. – 2e verm. dr. – Rotterdam : Joh. de Heer, 19XX. – 82 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Een Antichristelijke Drieëenheid. – 1915
sign.: THE-5-1-HEER-3a
Trefw.: theosofie, kritieken, religie, christendom, Drieëenheid, spiritisme, Christian Science, Apostolischen, Mormonen, De Orde van de Ster van het Oosten, De Orde van Zeven, J. Krishnamurti, wederkomst wereldleraar, messiasverwachting, Bijbel, reïncarnatie, ka…

Körner , E.M.
Kabbalistische Zukunfts-Prognosen für Jedermann
von Eberhard Maria Körner . – Warpke-Billerbeck : Baumgartner-Verlag, 1955. – 39 p. : ill. ; 21 cm. – (Aktuelle Probleme ; Sonderdruck 209) – Literatur.
sign.: ESO-7-1-KORN-1
Trefw.: esoterie, kabbala, voorspellingen, astrologie

Krishnamurti
Krishnamurti : een korte inleiding – Krishnamurti – Wat zegt Krishnamurti? – Krishnamurti en opvoeding – De Stichting Krishnamurti Nederland
Apeldoorn : Stichting Krishnamurti Nederland, 199X. – [6] p. : portr. ; 21 cm.
Vouwfolder
sign.: REL-20-8-KRIS-12a
Trefw.: religie, Jiddu Krishnamurti, inleidingen

Labout, L.W.J.
Kort verslag der lezing over de Groote Pyramide, gehouden den 11den Februari 1927 voor de Loge “Broederschap” der Theos. Ver. Amsterdam
Louis W.J. Labout. – Amsterdam : Loge “Broederschap” Theos. Ver., 1927. – 3 p. ; 34 cm.
sign.: RAN-8-4-LABO-1

Louis W.J. Labout. – Amsterdam : Loge “Broederschap” Theos. Ver., 1927. – 3 p. ; 40 cm.
sign.: RAN-8-4-LABO-1a
Trefw.: religie, Egypte, lezingen, Grote Pyramide, theosofie, Loge Broederschap, Cheops, Gizeh, meetkunde, geschiedenis, bouwkunst

Lezingenserie
Lezingenserie over Egypte in de oudheid
J.R. Boerlage. – Amsterdam : z.u., 1954/1955. – [7] p. : ill. ; 31 cm.
sign.: REL-4-1-LEZI-1a (DOOS039)
Trefw.: religie, Egypte, oudheid, lezingen, kunst, mysteriën, geschiedenis, wetenschap, Thoth, dodenboek, astrologie, theosofie

Meester
O Meester van alle Meesters ; Heer van de godsdiensten der wereld
z.p. : z.u., 191X?. – 1 p. : ill. ; 24 x 17 cm.
Tekst: “O Meester van alle Meesters ; Heer van de godsdiensten der wereld. Daal wederom af tot de aarde die U zoo nodig heeft ; en kom de volkeren ter hulp die naar Uwe tegenwoordigheid verlangen = Spreek het woord van Vrede dat den stryd der natien zal beslechten ; Spreek het woord van Broederschap dat de kampende klassen hun eenheid zal doen beseffen ; Kom met den glans Uwer liefde ; Kom met de Majesteit Uwer macht en bevryd de wereld die smacht naar U doorwien alleen wij onze EENHEID kunnen beseffen”
sign.: THE-6-1-MEES-1
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, aanroepen, kunst, affiche

O, Meester van de Grote Witte Loge ; Heer van de godsdiensten der wereld …
z.p. : z.u., 191X?. – 1 p. ; 15 x 22 cm.
Tekst: “O, Meester van de Grote Witte Loge ; Heer van de godsdiensten der wereld ; Die wederom verblijft op de aarde, die U nodig heeft ; Leidt Gij onze voeten naar de wegen van Waarheid en Liefde ; Spreek het Woord van Vrede = Dat de volkeren hun strijd zal doen beslechten ; Spreek het Woord van Broederschap ; Dat de kampende klassen hun eenheid zal doen beseffen ; Leidt ons met het Licht van Uwe Liefde ; Sterk ons met het Licht van Uwe Liefde ; Sterk ons met de Heerlijkheid van Uw macht ; Dat in U en door U de wereld moge worden geheeld en gered ; O Gij, die de Leeraar zijt van engelen zowel als van mensen”
sign.: THE-6-1-MEES-2
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, aanroepen

Munzebrock, W.J.
Mystiek en cosmos
door W.J. Munzebrock. – Amsterdam : Uitgeverszaak Gnosis, [1947]. – 104 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-7-4-MUNZ-2
Trefw.: astrologie, mystiek, cosmos

Myers, F.W.H.
De mensch en de dood : een korte schets van F.W.H. Mijers’ werk “De menschelijke persoonlijkheid en haar overleving van den dood des lichaams” : met een kritisch overzicht en commentaar
F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2b
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

Redactie
Van de redactie / Saskia Campert
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 104-105
ISSN 00405868
Trefw.: samenwerking, Brazilië, Rozenkruis, antroposofie

Rijckenborgh, J. van
Dei gloria intacta : het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige rozekruis voor de nieuwe eeuw
door J. van Rijckenborgh. – 2e herz. druk. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1957. – XIII, 244 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-6a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, christendom, mysteriën

Schubert, H.
Schicksalsdeutung aus Namen und Geburtstag
von Harlod Schubert. – Hamburg : Uranus-Verlag Max Duphorn, 192X?. – 48 p0. ; 21 cm.
sign.: RAN-7-19-SCHU-1
Trefw.: numerologie

Shearman, H.
The round of experience
by Hugh Shearman. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1962. – v,110 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-S-2-SHEA-11
Trefw.: theosofie ervaring, verlichting, integratie

Solomko, S. de
Ordre de l’Etoile d’Orient
S. de Solomko. – Paris : Societe Theosophique de France, 19XX. – 1 p. : ill. ; 14 x 9 cm.
sign.: THE-6-1-SOLO-1
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, kunst, Sergey Solomko, ansichtkaarten

Sorkhabi, R.
Oude wijsheid in de Perzische traditie / Rasoul Sorkhabi
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 129-136
ISSN 00405868
Trefw.: Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, Zoroaster, Perzië, koninklijke perkamenten, Historiën, Herodotus, De Shahnameh (of Boek der Koningen), Mahabharata, Ramayana, kalief Harun al-Rashid, Huis van Wijsheid, Javidan Kherad, persische literatuur

Southall, J.E.
Silence
this message is an extract from “The power of stillness” published by the late J.E. Southall, and now out of print ; published by the Friends’Literature Committee. – 12th ed. – London : Friends Book Centre, 19XX. – [4] p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-7-SOUT-1
Trefw.: religie, christendom, stilte, zwijgen

Thakur, S.C.
Christian and Hindu ethics
by Shivesh Chandra Thakur ; foreword Geoffrey Parrinder. – London : George Allen and Unwin, 1969. – 216 p. ; 23 cm. – bibliography, index.
ISBN 0041700228
sign.: REL-6-5-THAK-1
Trefw.: religie, christendom, hindoeisme, ethiek

Thoth
Thoth : de Atlantische Priesterkoning
z.p. : z.u., 1949. – 6 p. : ill. ; 29 cm.
Februari 1949 ; Stencils
sign.: RAN-8-4-THOT-1
Trefw.: Atlantis, pyramides, Thoth, bouwkunst, Egypte, Cheops, Undal, Unal, Koningskamer, Mozes, krachten, kristal, kabbala, vrijmetselarij

Tol, P. van
Het bewandelen van het pad naar zelf-transformatie: Internationale bijeenkomst van jong theosofen in Naarden / Pauline van Tol en Elmer Overdeves
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 123 (2022), No.3 (September), p. 127-128
ISSN 00405868
Trefw.: theosofen, zelf-transformatie, Tim Boyd, Vicente Hao Chin Jr., bewustzijn, boeddhisme

Twitchell, P.
The spiritual notebook
8th pr. – Menlo Park, California : IWP Publishing, 1982. – 219, [2] p. ; 18 cm. – index.
ISBN 0914766155
sign.: RAN-9-1-TWIT-6
Trefw.: spiritualiteit, Eckankar, Eck

Verheij-Borré, R.J.F.
Over magnetiseren : paranormaal genezen
door R.J.F. Verheij-Borré. – Driebergen-Rijsenburg : Uitgeverij Zevenster, 1986. – 86 p. : ill., tek., tabellen. ; 21 cm.
ISBN 9070414945
sign.: RAN-6-2-VERH-1
Trefw.: magnetisme, magnetiseren, geschiedenis, altenatieve geneeswijzen, gezondheid, klachten, patienten, paranormale geneeswijzen, antroposofie

Over magnetiseren [folder]
door R.J.F. Verheij-Borré. – Galjoen, Lelystad : Esoterische Boekhandel “De la Mata”, 19XX. – [4] p. ; 21 cm.
Folder
sign.: RAN-6-2-VERH-2
Trefw.: magnetiseren, folders, magnetisme

Wedgwood, J.I.
The place of ceremonies in the spiritual life : being the substance of two sermons preached at the church of St. Michael and all angels, Huizen, Holland, on 28th august and 4th september, 1927
by J.I. Wedgwood. – London : The St. Alban Press, 1927. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-8-WEDG-6
Trefw.: religie, Vrije Katholieke Kerk, ceremonie, geestelijk leven, theosofie, VKK

A tract for the times : an open letter addressed to the clergy of The Liberal Catholic Church on the continent of Europe
by J.I. Wedwood. – [Letchworth] : [The St. Christopher Press], 1928. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: REL-6-8-WEDG-9a
Trefw.: religie, christendom, Vrij-Katholieke Kerk, VKK, theosofie, Europa

Why worry
Why worry? “There are only two things to worry about, either you are healthy or you are sick. If you are healthy, then there is nothing to worry about. But if you are sick there are only two things to worry about, either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. But if you die there are only two things to worry about, either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, then there is nothing to worry about. And if you to go hell, you’ll be so darn busy shaking hands with your friends you won’t have time to worry.”
z.p. : z.u., 19XX. – 1 p. ; 10 x 21 cm.
Getypte tekst op papiertje ; Op achterkant: Daniel Douglas Home
sign.: RAN-2-1-WHY-1
Trefw.: filosofie, gezegden, zorgen