TVN Home » Nieuwsbrief » Citaten voor de zomer

Citaten voor de zomer

1 juni 2022

Het menselijk verstand wordt door een bijzonder noodlot achtervolgd, vanwege een bepaalde manier waarop het dingen inziet: het wordt lastig gevallen door vragen waar het niet omheen kan. Die krijgt het juist vanwege zijn eigen aard voorgelegd, hoewel het ze niet kan beantwoorden: ze gaan zijn eigen capaciteiten te boven.
Immanuel Kant

Het bestaan van vervolmaakte mensen, en de mogelijkheid om met hen in contact te komen en door hen onderwezen te worden, zijn prominent aanwezig onder de grote nieuwe waarheden die de theosofie naar de westerse wereld gebracht heeft. Zo ook de waarheid van het verbazingwekkende feit dat de wereld niet blindelings afglijdt naar anarchie, maar dat haar vooruitgang onder de controle staat van een perfect georganiseerde hiërarchie. Uiteindelijke mislukking, zelfs voor de kleinste van haar eenheden, is onmogelijk.
C.W. Leadbeater

Het is belangrijk om vragen te stellen, maar antwoord geven heeft vaak niet zo’n haast.
Jostyn Gaarder – De Wereld van Sophie|

Als het menselijk brein zo eenvoudig was dat we het konden begrijpen, dan zouden we zo dom zijn dat we het toch niet zouden begrijpen.
Jostyn Gaarder – De Wereld van Sophie

Langs elke weg met een hart wil ik gaan. Daar ga ik dan, ademloos kijkend.
Carlos Castaneda

If you’re tired learn to rest, not to quit.
Paul Brunton

Life is what happens while you are making other plans” toegeschreven aan John Lennon
Een mooie manier om een bepaalde werking van Karma te omschrijven . . .