TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Happiness – een theosofische visie

Happiness – een theosofische visie

1 november 2022

Onderstaande citaten uit het werk van H P Blavatsky komen uit Theosophy Wiki. “Happiness” hier vertaald als “Geluk”.

Geluk, dat een relatieve toestand is, is alleen mogelijk binnen de paren van tegenstellingen: “Er kan geen geluk of gelukzaligheid zijn zonder een contrasterende ervaring van lijden en pijn.” (HP Blavatsky, Collected Writings vol. X 1988), 322.

Eenmaal geïncarneerd, is er ervaring van geluk en verdriet. Maar de theosofische literatuur verwerpt het idee dat geluk met materiële middelen kan worden bereikt. In feite is het tegenovergestelde waar.

“Geluk in dit stoffelijke leven is van net zo weinig belang met betrekking tot de gelukzaligheid van het ware geestelijke leven als de weinige jaren van elke menselijke cyclus op aarde in verhouding tot de miljoenen en miljoenen jaren die ieder mens in de subjectieve sferen doorbrengt., in de loop van elke grote cyclus van de activiteit van onze aardbol”. HP Blavatsky, Collected Writings vol. XI 105-106.

“Wij beweren dat alle pijn en lijden het gevolg zijn van gebrek aan Harmonie, en dat de verschrikkelijke en enige oorzaak van de verstoring van Harmonie egoïsme in een of andere vorm is. Daarom geeft karma aan ieder mens de feitelijke gevolgen van zijn eigen daden terug, [ . . . ] waarbij hij zal worden gedwongen te boeten voor al het lijden dat hij heeft veroorzaakt, net zoals hij in vreugde en blijdschap de vruchten zal plukken van al het geluk en de harmonie die hij heeft helpen produceren” . H P Blavatsky, De sleutel tot theosofie.

Dit is de basis van moraliteit:
“Geluk kan niet bestaan ​​waar de Waarheid afwezig is. Gebouwd op het drijfzand van menselijke fictie en hypothesen, is geluk slechts een kaartenhuis dat bij het eerste zuchtje wind ineenstort; het kan in werkelijkheid niet bestaan zolang egoïsme de overhand heeft in “beschaafde” samenlevingen. Zolang intellectuele vooruitgang weigert een ondergeschikte positie te aanvaarden aan ethische vooruitgang, en egoïsme niet zal wijken voor het altruïsme dat door Gautama Boeddha en Jezus wordt gepredikt, zal geluk voor alle leden van de mensheid een utopie blijven”. HP Blavatsky, Collected Writings vol. VIII , 77

“Daaruit volgt dat er geen enkele spirituele vooruitgang mogelijk is, als nog niet de hele mensheid geluk heeft bereikt. Pas dan kan het individu ook hopen permanent gelukkig te worden – want het individu is een onafscheidelijk deel van het geheel”. HP Blavatsky, Collected Writings vol. XI 105.

Volgens de theosofische visie is het leven op het fysieke gebied de toestand waarin iemand het verst verwijderd is van zijn ware aard. In feite kan echt geluk niet komen tot degenen wiens bewustzijn beperkt is tot de lagere niveaus. De meeste mensen hebben een veel diepere ervaring van geluk in de postmortale staat van Devachan dan gedurende het leven.

Voor verdere studie Theosophy and the Search for Happiness – A Besant and M Laramie. In de reeks “Modern Theosophy” waarin steeds een oude theosofische tekst naast een eigentijdse theosofische tekst over dat onderwerp wordt gegeven. Zie onze webshop voor alle titels in deze reeks.