TVN Home » Nieuwsbrief » Het nieuwe goud – wegen naar de werkelijkheid – 3 september 2022, 09:00–17:00, Antropia, Driebergen

Het nieuwe goud – wegen naar de werkelijkheid – 3 september 2022, 09:00–17:00, Antropia, Driebergen

26 juni 2022

Graag willen wij je attent maken op een initiatief van leden van de Antroposofische Vereniging, de Stichting Rozenkruis en de Theosofische Vereniging en je uitnodigen voor een symposium dat we organiseren op 3 september 2022: 
Het nieuwe goud | wegen naar de werkelijkheid  
3 september 2022 09:00–17:00 Antropia 
Antropia, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, Nederland 

Samen zijn we al een tijdje aan het onderzoeken hoe ons gezamenlijk spiritueel mensbeeld een wenkend perspectief op de huidige tijd en zijn grote uitdagingen kan bieden. Het ligt immers voor de hand om de mens als het probleem van veel van de crises te zien. Wij denken juist dat de mens (ook) de oplossing is. 
Als je naar de diverse vraagstukken van onze tijd kijkt, dan ontkom je niet aan de indruk dat we ons op een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid bevinden. Op allerlei niveaus lijkt het erop dat we tegen grenzen aanlopen, of anderszins in crises belanden: ecologisch, politiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, individueel.  
In diverse esoterische en spirituele tradities, die als onderstroom altijd al aanwezig zijn geweest in de westerse geschiedenis en daarbuiten, is een mensbeeld bewaard gebleven dat grotendeels vergeten is geraakt in deze op het moderne, wetenschappelijke perspectief geënte voorstelling van zaken. Dat is een spiritueel, positief mensbeeld, een mensbeeld waarin de wereld geenszins beter af zou zijn zonder de mens. Integendeel: zonder de mens zou de wereld zinloos zijn; de mens draagt de belofte in zich van een toekomstige ontwikkeling die wezenlijk is voor de hele wereld.  
Onze gezamenlijke zoektocht naar en inspiratie door de grote, universele wijsheid tradities heeft in oktober vorig jaar al tot een mooie en hoopgevende bijeenkomst geleid. Op zaterdag 3 september a.s. willen we weer een bijeenkomst organiseren. Nu een symposium met een grotere groep geïnteresseerden in dit thema. Mensen die op de één of andere manier de muren proberen te slechten van het materialistische denken en die op zoek zijn naar een ander perspectief op het leven en de werkelijkheid. 
Het symposium dat we organiseren heet “Het Nieuwe Goud”. Onze intentie is een interactieve bijeenkomst waar veel te halen is en waar je ook uitgenodigd bent om te geven. Om elkaar te inspireren en te ontmoeten. Over het symposium kun je meer lezen op de website het nieuwe goud. Daar kun je je ook aanmelden. 

Het lijkt me leuk je zaterdag 3 september te kunnen verwelkomen!  Hartelijke groet, 
Wim Leys 
Voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland