TVN Home » Nieuwsbrief » José van der Loop – Yogafilosofie – 20 oktober 2022

José van der Loop – Yogafilosofie – 20 oktober 2022

29 augustus 2022

Advaita Vedanta – de onmiddellijkheid van het oneindige

Deze online lezing via Zoom wordt gegeven door José van der Loop (www.yogafilosofie.nl) in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland (www.theosofie.nl)

Donderdag 20 oktober 2022 van 19.30 – 21.30 uur
Kosten € 15 – na betaling via Tikkie ontvang je een Zoom link
Aanmelden kan via

De non-dualistische Advaita Vedanta is een alom geliefde stroming die door talloze mensen wordt gepraktiseerd. Het Sanskrit woord Advaita betekent ‘geen tweeheid’. Geen tweeheid maar eenheid tussen het Oneindig Bewustzijn en jezelf. Daarmee wordt bedoeld dat er geen onderscheid bestaat tussen subject en object, mens en God en tussen de micro- en makrokosmos. Advaita stelt dat dit onderscheid betrekkelijk en conceptueel is en daarmee niet de juiste voorstelling van de werkelijkheid.

Non-dualistische Advaita Vedanta is een prachtige weg die langs kennis en beoefening van bepaalde methoden uiteindelijk leidt tot de directe ervaring van Onbegrensde, Oneindige en Tijdloze wijsheid en kennis die voorbij het denken maar tòch binnen het bereik van de mens ligt. De methoden van Advaita Vedanta zijn gericht op het maken van onderscheid tussen het Werkelijke en de grote illusie, en de gerichtheid op het Oneindig Bewustzijn.

Non-dualiteit wordt door meerdere religieuze en filosofische stromingen omarmd. Zoals christelijke mystiek, Tantrisch Saivisme en het Boeddhisme. In de Indiase tradities is de non-dualistische filosofie bekend uit klassieke geschriften zoals de Upanishaden, de Bhagavad Gita en geschriften als de Viveka Chudamani van de klassieke leraar en filosoof Shankara. Deze geschriften vertellen ons ook wat het Oneindig Bewustzijn is en wat het zelfconcept is waaraan voorbij gegaan moet worden.

Vele Advaita leraren hebben hun benadering en methodes gedeeld en onderwezen, zoals de bekende Advaita leraren Ramana Maharshi en Sri Nisargadatta. Hun inzichten benaderen het Oneindige elk vanuit een andere zienswijze. Ramana Maharshi door juist de wortel van het persoonlijk ‘ik-bewustzijn’ op te lossen en Sri Nisargadatta door zijn directe confrontaties en gerichtheid op het IK BEN Bewustzijn in jezelf. Leraren als Alexander Smit en Wolter Keers brachten Advaita naar Nederland en onderwezen velen in hun satsangs.

Kennis en begrip van Advaita Vedanta door de geschriften, leraren en methodes die worden aangereikt is onontbeerlijk om Advaita Vedanta praktisch toe te passen. Zowel de Advaita leraren als de klassieke geschriften, talloze moderne boeken en praktische methodes geven je aanwijzingen, ‘pointers’ in de richting die je zelf loopt op weg naar de directe ervaring van het Oneindige dat in ons allemaal aanwezig is.

Advaita Vedanta is een mooie en rijke weg, die ook aanvullend aan andere vormen van yoga en wijsbegeerte gepraktiseerd kan worden.

In deze lezing krijg je inzicht en overzicht in:

  • De essentie van Advaita Vedanta
  • Klassieke Advaita geschriften
  • Eigentijdse ideeën over Advaita
  • Klassieke en moderne Advaita leraren en hun opvattingen
  • Vergelijkingen met andere tradities zoals het Christendom
  • Praktisch toepasbare methodes

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden.

——————–oooooo——————–

De volgende voordrachten van José in deze reeks staat gepland voor 24 november 2022 en 26 januari 2023 over De Yoga-Sutra’s van Patanjali
en
De Yoga van Jezus – overeenkomsten tussen de yogatradities en het Christendom 23 maart 2023