TVN Home » Nieuwsbrief » Literatuursignalering: Handboek Hindoeïsme – Rudi Jansma

Literatuursignalering: Handboek Hindoeïsme – Rudi Jansma

29 augustus 2022

Wie aan de studie van het Hindoeïsme begint merkt al gauw dat dit een schier eindeloos onderwerp is. Het Hindoeïsme is wellicht de meest omvangrijke religie van deze planeet. Studie ervan is voor Theosofen heel interessant, omdat er vele raakvlakken zijn met Theosofie. De Nederlandse theosoof Rudi Jansma ( 1949 – 2017) die in 2004 naar India emigreerde heeft een zeer bruikbaar Handboek over deze oude religie geschreven met 52 korte hoofdstukken. Heel prettig leesbaar, van kaft tot kaft, en als naslagwerk.

Een greep uit de inhoud:
Eén god vele goden, eeuwig heelal of schepping?, Samsara, Dharma, Ahimsa, Karma, Reïncarnatie, Yoga, Triguna, Trimurti, symbolen, goden en godinnen, de vier Yuga’s (tijdperken), de tien Avatara’s van Vishnu, de religieuze en filosofische literatuur, de vier fasen van het leven, de vier doelen van het leven, de Veda’s, Rishi’s, Yajna, rita – satya – tapas, Upanishaden, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Purana’s, zes wijsgerige scholen, wijzen en heiligen, pelgrimsoorden, heilige steden, heilige rivieren, festivals.

Het boek is te bestellen in onze webshop

Zie het eerdere bericht in deze Nieuwsbrief over Rudi’s overlijden, gepubliceerd op 20 oktober 2017

Hierbij een voorbeeld, Twee pagina’s van het artikel over yoga, zo beknopt en helder.