TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Meditatie – literatuursignalering

Meditatie – literatuursignalering

8 oktober 2022

Volgens Vicente Hao Chin Jr. (Uit de brochure Richtlijnen voor Meditatie):

1. Meditatie heeft twee doeleinden: het verwerven van dagelijkse gelijkmoedigheid en het verwerven van het transcendente (bovenzintuiglijk) leven.

2. De beoefening wordt gekenmerkt door de groeiende aanwezigheid van een fundamentele factor: bewustzijn zonder te oordelen.

3. Het welslagen hangt af van (a) regelmatige beoefening, (b) de mate van bewustzijn in het dagelijks leven en (c) de samenhang tussen iemands dagelijks gedrag en het meditatieve leven.

Een andere mooie omschrijving van wat meditatie is komt uit de Tibetaanse Nyingmatraditie: Door te leren mediteren kunnen we uitstijgen boven onze normale manier van doen, en een staat bereiken vrij van zorgen. Een staat waarin geen wedijver meer is, geen verlangen naar bezit, geen wanhopige worsteling en rusteloosheid, geen honger naar prestatie: een ambitieloos zijn, waarin aanvaarding noch afwijzing zijn, hoop noch vrees. Een staat waarin we langzamerhand al die emoties en concepten die ons gevangen hielden kunnen loslaten in de ruimte van natuurlijke eenvoud.

Hierbij een lijst van 24 publikaties over meditatie, verkrijgbaar in onze webshop. De Nederlandse vertaling van het boekje “A yoga of light” van Geoffrey Hodson is inmiddels verkrijgbaar.