TVN Home » Nieuwsbrief » Wijsheid van Thales van Milete

Wijsheid van Thales van Milete

22 november 2022

Thales van Milete (ca. 640-546 v.Chr.) was een filosoof, astronoom en meetkundige. Hij was een van de Zeven Wijzen van het oude Griekenland, de eerste van de zogenaamde Ionische Filosofen. Hij leefde in Milete in Klein Azië (ligt nu in Turkije), en hij creëerde een sensatie door de berekening en voorspelling van een zonsverduistering in 585 v.Chr. Van hem wordt gezegd dat hij de leermeester was van Pythagoras.
Net als van de andere presocraten (filosofen die leefde vóór Sokrates – 470 v.Chr.- 399 v.Chr.), is er heel weinig bewaard gebleven van zijn teksten, slechts enkele fragmenten, zoals deze:

  • Wat is het meest blijvende van alles? De Hoop, want zij zal er nog zijn als al het andere verloren is gegaan.
  • Wat is het beste van alles? Vrijheid, want zonder dit is er niets goed.
  • Wat is het snelste van alles? De gedachte, want in nog geen minuut vliegt zij naar de andere kant van het universum.
  • Wat is het sterkste van alles? De noodzaak, want door haar moet de mens zich uiteenzetten met alle gevaren van het leven.
  • Wat is het makkelijkste van alles? Anderen raad geven.
  • Wat is het moeilijkste van alles? Zichzelf kennen.

    Vooral deze laatste twee moeten ons te denken geven . . .