TVN Home » Nieuwsbrief » ZIJN IS – Een boek dat geen boek wil zijn – Jaap Vos

ZIJN IS – Een boek dat geen boek wil zijn – Jaap Vos

29 augustus 2022

Een nieuw boek van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging in Nederland. 100 bladzijden – hardcover. ISBN: 9789061751014 – prijs € 10,00

Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data. Dít boek beoogt al het geschrevene te comprimeren tot het uiterste minimum om de innerlijke bron te raken en beoogt deze veelheid aan data terug te brengen tot het uiterste minimum. Het is als het ware Een boek dat geen boek wil zijn. En vanwege de esthetische vormgeving zou je het net zo goed ook kunnen beschouwen als een kunstwerk. Het vraagt meditatieve aandacht van de lezer, en geduld om te zoeken naar de Waarheid in het Zelf. Theosofie geeft enorm waardevolle inzichten en het zoeken naar waarheid adhv De Geheime Leer inspireerde de schrijver. Metafysica niet in lange verhandelingen maar in Kernwoorden, ontdek het Zelf. Dit werk verdient om te worden gepubliceerd, voor alle Theosofen, en voor iedereen die het bevatten kan.

Jaap Vos is kunstenaar, graficus en lid van de Theosofische Vereniging in Nederland.