TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam Januari 2023

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam Januari 2023

4 januari 2023

Abbot, A.E.
The number three : its occult significance in human life
A.E. Abbot. – 28 Dean Road, London : Emerson Press, 1962. – 57 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-7-19-ABBO-2
Trefw.: numerologie, occultisme, drie, getallenleer, esoterie

The number seven : its occult significance in human life
A.E. Abbot. – 28 Dean Road, London : Emerson Press, 1962. – 57 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-7-19-ABBO-3
Trefw.: numerologie, occultisme, zeven, getallenleer, esoterie

Ambelain, R.
Traité d’astrologie ésotérique
Robert Ambelain. – Paris : Editions Adyar, 1952. – 254, [2] p. : ill., fig. ; 25 cm. – notes bibliographique.
sign.: RAN-7-4-AMBE-1
Trefw.: astrologie, esoterische astrologie, theosofie, interpretaties

Arenson, A.
The interior of the earth, as based upon the investigations of Rudolf Steiner
a lecture delivered in 1914 by A. Arenson. – reprinted. – London ; New York : Rudolf Steiner Publishing Co. ; Anthroposophic Press, 1944. – 19 p. ; 22 cm. – Some other works published by The Rudolf Steiner Publishing Co..
sign.: ESO-9-1-AREN-1
Trefw.: esoterie, antroposofie, onderzoek, aarde, evolutie, theosofie, krachten, spiritualiteit, wezens woordindex – able 5 above 3 absorbs 2 accessible 2 accomplished 2 accordance 3 according 2 account 2 active 4 activities 3 activity 11 actually …

Arnau, F.
De geheimen der magie
Frank Arnau ; vertaling [uit het Duits door] J. Vos. – Utrecht / Antwerpen : A.W. Bruna & Zoon, 1968. – 320 p. : ill. ; 21 cm. – (Bruna Boeken)
Vertaling van Macht und Geheimnis der Magie. – Hannover : Fackelträger-Verlag Schmidt-Küster GmbH, 1965
sign.: ESO-1-1-ARNA-1
Trefw.: magie, helderziendheid, grafomanie, hypnose, alchemie

Atkinson, W.W.
Practical psychomancy and crystal gazing : a course of lessons on the psychic phenomena of distant sensing, clairvoyance, psychometry, crystal gazing, etc.
by William Walker Atkinson. – Chicago ; London : Advanced Thought Publishing Co. ; L.N. Fowler & Co, 1908. – 93, [3] p. ; 18 cm.
sign.: RAN-3-11-ATKI-1
Trefw.: parapsychologie, helderziendheid, kristallen bollen, psychometrie, kristalkijken, psychomantie, astraal woordindex – able 30 about 20 above 8 ac- 2 accident 2 accompanied 2 account 5 accounts 3 acquaintance 3 acquainted 4 across 3 act 4 ac…

Bernard, R.
Creation of the superman
by Raymond Bernard. – republished. – Mokelumne Hill, California : Health Research, 1970. – 75, [8] p. : ill. ; 28 cm.
sign.: RAN-5-1-BERN-1
Trefw.: gezondheid, dieet, ziekten, voeding, menselijk lichaam, klieren, parthenogenesis woordindex – able 4 about 7 absorbed 11 acco 2 accomplished 4 according 6 act 4 activity 2 actual 2 actually 2 addition 2 advent 2 afford 2 after 9 after-de…

Besant, A.
De dood-en daarna?
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – 104 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 3)
Oorspr. titel: Death, and after? – bijlage.
sign.: THE-2-2-BESA-8c
Trefw.: theosofie, dood, sterven, devachan, kamaloka, reïncarnatie

De drie paden (tot vereeniging met God) en Dharma : lezingen gehouden te Benares op de zesde en achtste jaarlijksche conventie van de Indische afdeeling der Theosofische Vereeniging 19, 20 en 21 October 1896 en 25, 26 en 27 Oct. 1898
[Annie Besant ; vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 156 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 16e serie, no. 91/93)
sign.: REL-11-3-BESA-5
Trefw.: theosofie, Bhagavadgita, drie paden, karma mârga, gnyâna mârga, bhakti mârga, dharma, verschillen, evolutie, goed en kwaad, religie, yoga, hindoeïsme, leven, mens, liefde, kwaad, wijsheid, ontwikkeling, begeerte, toewijding, karma, evolutie woordindex…

Essays and addresses ; Vol. I. Psychology
by Annie Besant. – 2nd ed. – Hollywood, Los Angeles, California : Theosophical Publishing House, American Branch “Krotona”, 1919. – [6], 311 p. ; 18 cm. – (Essays and Adresses ; Vol. I)
sign.: THE-2-1-BESA-134b
Trefw.: theosofie, psychologie, ziel, individualiteit, emoties, hypnotisme, geheugen, herinneringen, reïncarnatie, helderziendheid, healings, gezondheid, bewustzijn, denken, mentaal, astraal, vibraties, brein, gebieden, evolutie, hypnose, verschijnselen, kennis,…

De evolutie der ziel, het doel van het leven
door A. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Nederl. Theosophische Vereeniging, 1896. – 19 p. ; 19 cm.
Voordracht gehouden te Amsterdam, 8 September 1896
sign.: THE-2-2-BESA-13a
Trefw.: theosofie, evolutie, ziel, reïncarnatie, voordrachten, goddelijke geest, goddelijk leven, geboorte, leven, mens, kracht, geest, vermogens, wereld, groei, ontwikkeling woordindex – aard 2 aarde 12 afgescheiden 2 al 17 aldus 5 alle 3 allen 3 alle…

De grondleringen der theosofie
door Annie Besant ; C. Jinarajadasa. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., [ca.1950]. – 38 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-15
Trefw.: theosofie, dood, reïncarnatie, vorige levens, karma, broederschap, Theosofische Vereninging, grondleringen, leven, mens, lichaam, wereld, stof, geest, wetenschap, religie woordindex – aangeboren 4 aangenomen 3 aangetrokken 2 aangezicht 2 aanleg 2 …

In defence of hinduism
a booklet written for Hindu boys by Annie Besant. – Benares City and London ; Adyar, Madras : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 189X?. – [4], 72 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-1-BESA-70
Trefw.: theosofie, goden, trimurti, krshna, shraddda, wetenschap, evolutie, ramayana, religie, wereld, denken woordindex – able 6 about 4 above 6 accepting 2 according 3 accusation 2 act 3 acted 4 action 3 actions 5 active 3 activities 5 activity …

In den Buitenhof
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. W. Boissevain ; geautoriseerde uitgave. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1927. – 134 p. ; 21 cm.
Vert. van: In the Outer Court. – London etc.] : Theosophical Publishing Society [etc.], 1895
sign.: THE-2-2-BESA-19c
Trefw.: theosofie, loutering, gedachtebeheersing, karakter, geestelijke alchemie, drempel, evolutie, ontplooiing, groei, ontwikkeling, inwijding, pad, leerlingschap, bewustwording

Het levensraadsel : en hoe de theosofie dit oplost
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.-M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 123 p. : plates. ; 16 cm.
Vert. van: The riddle of life, and how theosophy answers it. – London : Theosophical Publishing House, 1911
sign.: THE-2-2-BESA-28d
Trefw.: theosofie, zonnestelsel, werelden, sterfelijke lichamen, onsterfelijkheid, stoffelijk lichaam, astraallichaam, verstandslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, vorige levens, liefde, haat, karma, koord, gedachtekracht, Pad, broeders woordindex – lichaam…

On moods
by Annie Besant. – repr. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1906. – 14, [2] p. ; 19 cm.
Reprinted from the “Theosopical Review”
sign.: THE-2-1-BESA-117b
Trefw.: theosofie, stemmingen, emoties, gevoel, astraal, wijsheid, logos, depressies, psychologie, wijsheid, licht, veranderingen woordindex – able 10 about 3 above 3 absolutely 2 accept 2 accus- 2 act 4 affect 4 affected 3 after 4 afterwards 2 ali…

De ontwikkeling van leven en vorm : vier lezingen gehouden te Adyar, Madras 1898
door Annie Besant ; naar de 3e Engelsche uitg. vert. door J.G.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – [4], 168 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie, No. 88/90)
Evolution of life and form : four lectures delivered at the twenty-third anniversary meeting of the Theosophical Society, Madras, 1898. – Madras ; London ; Benares : Theosophist Office ; Theosophical Publishing Society, 1898
sign.: THE-2-2-BESA-39
Trefw.: theosofie, oude en moderne wetenschap, goden, evolutie van leven, onsterfelijkheid, reïncarnatie, evolutie van vorm, cyclussen, leven, vorm, evolutie, mens, wetenschap, heelal, trillingen, gebieden, vemogens, ishvara, bewustzijn, verstand, goden woord…

Populaire voordrachten over theosofie
door Annie Besant ; [uit het Engels] vert. door Adri van der Linde. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1915. – 114 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-51
Trefw.: theosofie, ladder des levens, reïncarnatie, karma, werking, terugwerking, drie werelden, oorzaak en gevolg, leven, wereld, mens, lichaam, bewustzijn, evolutie, wetenschap, vormen, denken, karma, kennis, dood, begeerte, karakter, liefde woordindex – aa…

Reïnkarnatie
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – 101 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2) – bladwijzer.
sign.: THE-2-2-BESA-54

door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1898. – 101 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 2) – bladwijzer.
sign.: THE-2-2-BESA-54a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, evolutie, occultisme, wedergeboorte, mens, leven, lichaam, ego, stoffelijk, verstandelijk, ontwikkeling, hersenen, denken, vormen, krachten, openbaring, tijd, vermogens, werktuigen, begeerte, gebieden, filosofie, waarheid, menshe…

Theosofie en het menschelijk leven
vier voordrachten gehouden op de negen-en-twintigste jaarlijksche bijeenkomst der Theosofische Vereniging in Benares, december 2014 , door Annie Besant. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1908. – 123 cm. ; 17 cm.
Vert. van: Theosophy in relation to human life : four lectures delivered at the twenty-ninth anniversary meeting of the Theosophical Society, at Benares, December, 1904. – Benares : Theosophical Publishing Society, 1905
sign.: THE-2-2-BESA-64b
Trefw.: theosofie, mens, godsdienst, sociologie, politiek, wetenschap, maatschappij, kennis, wijsheid, kinderen, opvoeding, waarheid, toestanden, geboorte, evolutie, groei, sociologie, occultisme woordindex – aandacht 3 aandeel 2 aangaande 6 aangeboden 2 …

Vier voordrachten over theosofie
door Annie Besant ; voorw. J.J. Hallo ; [vert. uit het Engels]. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1904. – [6], 90 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-75d
Trefw.: theosofie, leringen, esoterisch christendom, Christus, religie, God, stof, wedergeboorte, leven, mens, Jezus, wereld, kennis, kerk, goddelijk, lichaam, ontwikkeling, wetenschap, drieëenheid, bewustzijn, wijsheid woordindex – aanbad 2 aandacht 2 aand…

De zeven beginselen van den mensch
Annie Besant ; vert. uit het Engelsch naar de herz. en verbeterde uitg. (15e duizend) door Johan van Manen. – 2e Hollandsche uitg. – Weltevreden : Minerva, 1898. – 111 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91a
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid, leven, tijd, voordrachten, Bradlaugh, politiek woordindex – aangaande 2 acht 3 a…

Beste
Beste Lezer
[met bijdragen van: Arend Heijbroek ; Sonja van Leeuwen ; Franziska Roos ; A.M. Haas. – z.p. : z.u., [1976]. – 12 p. ; 30 cm.
“Uranos, orgaan der Jong Theosofen in Nederland februari 1976” ; Bevat: Beste Lezer ; Inhoud ; Weekenden ; De taak en de plaats van de Jong Theosofen in de toekomst / door Arend Heijbroek ; Mensbeeld, psychologisch en esotherisch / door Sonja van Leeuwen ; Voor zoekers ; Een bestudeerder van de Theosofie bekijkt Don Juan nader / door Franziska Roos, vertaling A.M. Haas
sign.: THE-2-B-1-BEST-2
Trefw.: theosofie, Jong Theosofen, weekenden, taken, toekomst mensbeeld, zoekers, bestudeerders

Besterman, T.
A dictionary of theosophy
by Theodore Besterman ; preface, introd. Th. B.. – London : Theosophical Publishing House, 1927. – xviii, 147 p. ; 22 cm. – dictionary, bibliography.
sign.: THE-2-B-1-BEST-1b
Trefw.: woordenboeken, theosofie, naslagwerken

Bloxam, M.
A talk on The Great Pyramid of Gizeh and its message to the Anglo-Saxon race
by M. Bloxam. – Worthing, Sussex : From the Author, 1930. – 15 p. : ill. ; 19 cm.
To be obtainend from the author, 23, Alexandria Road, Worthing, Sussex, June, 1930 ; A talk on God’s witness in stone and its message to the Anglo-Saxon race
sign.: RAN-8-4-BLOX-1
Trefw.: pyramides, lezingen, Egypte, boodschappen

Boeken
Boeken van het Rozekruis
Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 16 p. ; 20 cm.
De boeken, in deze catalogus vermeld, zijn in de boekhandel verkrijgbaar of rechtstreeks bij de Rozekruis-Pert ; Uitgeverij van de Internationale School van het Rozekruisers Genootschap “Lectorium Rosicrucianum” Bakenessergracht 5, Haarlem (Nederland)
sign.: ESO-5-4-BOEK-1a (DOOS044)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, literatuur, boeken

Buttlar, J. von
Reizen in de eeuwigheid : de mens als overwinnaar van tijd en ruimte
Johannes v. Buttlar ; [vert. uit het Duits door A. Thijssen]. – De Bilt : Fontein Folio, 1975. – 216 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van Reisen in die Ewigkeit. – Düsseldorf : Econ, 1973 – bibliografie en bronvermelding .
ISBN 9026130139
sign.: RAN-2-2-BUTT-2
Trefw.: wetenschap, tijdreizen, oneindigheid, paranormale verschijnselen, astrobiologie

Campbell, R.J.
De nieuwe theologie
door R.J. Campbell ; uit het Engelsch vert. door M.J.v.d.W. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – vi, 202 p. ; 21 cm.
Vert. van: The new theology, 1907
sign.: REL-6-2-CAMP-1a

door R.J. Campbell ; uit het Engelsch vert. door M.J.v.d.W. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – vi, 202 p. ; 21 cm.
Vert. van: The new theology, 1907
sign.: REL-6-2-CAMP-1b
Trefw.: religie, theologie, theosofie, God, Jezus, goed en kwaad, zonde, christendom

Cel
“De Cel”
z.p. : z.u., 195X?. – 73 p. ; 22 cm.
Aantekening: Dit stuk is geschreven door leden van het Genootschap Lectorium Rosicrucianum, omstreeks 1950. A. dec 1961
sign.: ESO-5-4-CEL-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, toneelstukken

Chaney, E.
The masters and Astara ; The great work of the Penetralia, book 1
Earlyne Chaney ; created with Robert Chaney ; illustrations by Frances Paelian. – Upland, California : Astara, 1976. – 100, [12] p. : ill. ; 27 cm. – (Astara’s library of mystical classics)
ISBN 0918936136
sign.: RAN-6-6-CHAN-1
Trefw.: geinspireerde leringen

Constable, F.C.
Telergy (the communion of souls)
by Frank C. Constable. – London ; New York : K. Paul, Trench, Trubner & Co. ; E.P. Dutton & Co, 1918. – v, 113, [1] p. ; 20 cm.
sign.: RAN-3-11-CONS-1
Trefw.: telepathie, parapsychologie

Cooper, I.S.
Reïncarnatie
Irving S. Cooper ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverij, [1969]. – 102 p. ; 20 cm. – ([Grote Lotusreeks])
sign.: RAN-6-7-COOP-3a
Trefw.: reïncarnatie, theosofie, wedergeboorte, bewijzen

Reincarnation : the hope of the world
by Irving S. Cooper. – London : The Theosophical Publishing House, 1917. – xi, 110, [5] p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-C-1-COOP-5
Trefw.: reïncarnatie, theosofie

Damstra, M.N.
Telepathic mechanism in dreams
by Marten N. Damstra. – Utica, New York : State Hospitals Press, 1952. – 35 p. ; 25 cm.
Reprinted from The Psychiatric quarterly, vol. 26, pages 100-134, 1952 – references.
sign.: RAN-3-11-DAMS-1
Trefw.: telepathie, dromen, denken, bewustzijn, emoties, psychologie, mechanismen, onderbewustzijn

Denning, M.
The Llewyllyn practical guide to creative visualization : the dynamic way to success, love, plenty and spiritual power
by Melita Denning and Osborne Phillips. – 2nd pr. – St. Paul, Minn., U.S.A. : Llewellyn Publications, 1981. – ix, 225 p. : ill. ; 21 cm. – appendices.
ISBN 0875421830
sign.: RAN-3-1-DENN-1
Trefw.: parapsychologie, visualisaties, spiritualiteit, verbeelding, creativiteit, technieken

Der Theosophische Pfad [Tijdschrift]
Berlin : Die Theosophische Gesellschaft, Arbeitskreis Unterlengenhardt Die Theosophische Gesellschaft Point Loma, Blavatskyhaus, Deutsche Abteilung; 1914/1915.
Trefw.: theosofie, tijdschriften, Duits, Theosofisch Genoostchap

Duncan, A.D.
The fourth dimension : a Christian view of occultism
by Anthony D. Duncan. – London & Oxford : Mowbrays, 1975. – vii, 125 p. ; 22 cm.
ISBN 0264661990
sign.: ESO-1-1-DUNC-1
Trefw.: esoterie, occultisme, christendom, religieuze aspecten, magie, spiritualiteit, meditatie

Eenzaamheid
Eenzaamheid
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 19XX. – [6] p. ; 29 cm.
Het Rozekruisers Genootschap ; Bakenessergracht 3, Haarlem
sign.: ESO-5-4-EENZ-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, eenzaamheid, microkosmos, brochures

Eerenbeemt, N. van den
Het Aquarius boek
Noud van den Eerenbeemt ; boekverzorging Edward Beerlage & Daniel Mok. – Amsterdam : De Appelbloesem Pers, Aquarius Stichting, 1971. – 70, [2] p. : ill. ; 30 cm. – aanbevolen boeken.
sign.: ESO-1-1-EERE-1
Trefw.: esoterie, macrokosmos, microkosmos, zeven sferen, vier elementen, goed en kwaad, verstand, geest, vibraties, polariteit, oorzaak en gevolg

Egmond, D. van
Theosofie en Theosofische Beweging als inspiratiebronnen
Daan van Egmond. – z.p. : z.u., 19XX. – [5] p. ; 30 cm. – noten, literatuurlijst.
sign.: THE-2-E-1-EGMO-8
Trefw.: theosofie, Theosofische Beweging, goddelijke wijsheid, bewustzijn, godsdiensten, boeddhisme, H.P. Blavatsky

Egyptische
De Egyptische oer-gnosis door J. van Rijckenborgh prijs f. 12.90
Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – [4] p. ; 17 cm.
sign.: ESO-5-4-EGYP-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, boekaankondigingen, folders

Ellis, K.
Prediction and prophecy
Keith Ellis. – London : Wayland Publishers, 1973. – 192, [8] p. : ill., portr. ; 24 cm. – books for further reading, index.
ISBN 0853402337
sign.: RAN-6-5-ELLI-1
Trefw.: voorspellingen, divinaties, bijgeloof, orakels, tarot, theosofie

Ephraïm
Het vierde boek van Ephraïm : de eenvoudige waarheid
Amsterdam : G.W. Geurds, 1977. – 89 p. ; 30 cm.
sign.: RAN-6-6-EPHR-1
Trefw.: geinspireerde leringen, Ephraïm, esoterie, waarheid, kosmos, mens, God, vrije wil

Er
Er wordt u een sleutel gereikt
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, [1965]. – [5] p. ; 20 cm.
Het Rozekruisers Genootschap ; Bakenessergracht 3, Haarlem
sign.: ESO-5-4-ER-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brochures

Es, C. van
Scorpio, de Arendsmensch
lezing gehouden op 15 november 1934 door den heer C. van Es, voor N.I.V.A.S.. – Bandoeng : Ned. Ind. Vereen. v. Astron. Astrol. Studie ; G.C.T. van Dorp & Co, 1934. – 16 p. ; 25 cm.
23 October tot 22 November zijn karakter verwachtingen tot het j. 1941
sign.: RAN-7-3-ES-1
Trefw.: astrologie, scorpio

Flint, L.
Stemmen
Leslie Flint ; [vert. uit het Engels door Daniel Blish]. – De Bilt ; Merksem : De Fontein ; Westland, 1973. – 180 p. ; 21 cm. – (Fontein Folio)
Vertaling van Voices in the dark. – Macmillan London Ltd., 1971
ISBN 9026130015
sign.: RAN-6-1-FLIN-1
Trefw.: geïnspireerde leringen, spiritisme, parapsychologie

Garfield, R.
Superforce : the ancient laws of magic at work
by Rorke Garfield. – New York : Samuel Weiser, 1976. – 127 p. ; 22 cm.
ISBN 0877283532
sign.: ESO-2-1-GARF-1
Trefw.: esoterie, occultisme, magie, wetten, parapsychologie, hekserij

Ginkel, H.J. van
Een nieuwe cathechismus
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 152 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-4b
Trefw.: theosofie, geestelijk leven, religie,

Orde van internationale gemengde vrijmetselarij ; Vrijmetselarij onder de arbeidersstanden
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V.T.U.M. = Theosofische Uitgevers Maatschappij, [1917]. – 23 p. ; 24 cm.
Bevat: Vrijmetselarij onder de arbeidersstanden ; Algemene beschouwingen over de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselari ; I. De Gemengde Vrijmetselarij ; II. De vrouw – 20e Eeuw ; III. De mensch – grondbeginselen ; IV. Verkondiging van het menselijk recht ; V. Organisatie van de Internationale orde der gemengde vrijmetselarij ; VI. Beginselverklaring
sign.: ESO-4-1-GINK-4a

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V.T.U.M. = Theosofische Uitgevers Maatschappij, [1917]. – 23 p. ; 24 cm.
Bevat: Vrijmetselarij onder de arbeidersstanden ; Algemene beschouwingen over de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselari ; I. De Gemengde Vrijmetselarij ; II. De vrouw – 20e Eeuw ; III. De mensch – grondbeginselen ; IV. Verkondiging van het menselijk recht ; V. Organisatie van de Internationale orde der gemengde vrijmetselarij ; VI. Beginselverklaring
sign.: ESO-4-1-GINK-4b
Trefw.: esoterie, vrijmetelarij, Gemengde Vrijmetselarij, theosofie, arbeiders

Guénon, R.
Le théosophisme : histoire d’une pseudo-religion
René Guénon. – Paris : Nouvelle Librairie Nationale, 1921. – 310 p. ; 20 cm. – (Bibliothèque Française de Philosophie)
sign.: THE-4-3-GUEN-1a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, kritieken, mahatma’s, mahatma-brieven, boeddhisme, spiritisme, religie, Annie Besant, christendom, esoterie, Rudolf Steiner, antroposofie, kerk, moraal, politiek, J. Krishnamurti, Alcyone, vrijmetselarij, C.W. Leadbeater, versc…

Hartmann, F.
Geheimschulen der Magie und okkulte Übungen
Dr. Franz Harmann. – 3. Aufl. – Leipzig : Das Theosophische Verlagshaus, 1933. – 31, [1] p. ; 23 cm.
Eerder verschenen in: Lotusblüthen. 1898. I. Semester. (S. 161 – 192, S. 256 – 278) ; Separatdruck aus den Lotusblüthen
sign.: THE-1-7-HART-6b
Trefw.: theosofie, esoterie, geheimscholen, magie, occultisme, oefeningen

Herlaar, M.
Introductie boek : “De esoterische leer door de eeuwen heen”
Maria Herlaar. – Amsterdam : Pleorama esoterische school, 1992. – 21 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: ESO-1-1-HERL-1
Trefw.: esoterie, occultisme, theosofie, geheime leer, mysterien

Hesselink, F.
Staat de wetenschap het geloof aan de onsterfelijkheid in den weg?
ontkennend beantwoord door F. Hesselink ; voorwoord van den Heer J. S. GÖBEL te Utrecht en aanvullende artikelen van den heer H. N. DE FREMERY te Bussum, met portretten van KATIE KING en SIR WILLIAM CROOKES en andere illustratie’s. – Middelburg : G.A.W. van Straaten, 1904. – 158 p. : ill. ; 22 cm.
Electrische Boek- en Lichtdrukkerij Gebr. Van STRAATEN, Middelburg. — 1904 —
sign.: RAN-6-1-HESS-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap, onsterfelijkheid

Heuer, H.M.
Hax pax max : Wunder und Geheimnisse des Okkultismus
Hanns Manfred Heuer. – 1. Aufl. – Hamburg : Merlin Verlag, 1973. – 296 p. : ill. ; 21 cm. – Quellenangabe.
ISBN 3875360346
sign.: ESO-1-1-HEUE-1
Trefw.: esoterie, occultisme, wonderen, mythologie, weerwolven, levitatie, telepathie, christendom, hekserij, rozenkruisers

Holzer, H.
Heksen en demonen : alles over het bovennatuurlijke
inleiding Hans Holzer ; Nederlandse vertaling door Wim Witteveen. – Helmond : Uitgeverij Helmond, 1974. – 252 p. : ill. ; 31 cm. – verklarende termenlijst, register.
ISBN 9025265073
sign.: ESO-2-5-HOLZ-3
Trefw.: esoterie, occultisme, hekserij, demonen, geschiedenis, demonologie

Inzicht
Inzicht is de open poort … tot het nieuwe leven
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 19XX. – 16 p. ; 14 cm.
sign.: ESO-5-4-INZI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inzicht, brochures

Jameison , B
Explore your past lives
by Bryan Jameison ; edited by Anita Dakin & Karen Rahal ; cover illustration by David R. Miles. – Van Nuys, California, U.S.A. : Astro-Analytics Publications, 1976. – viii, 61 p. : ill. ; 28 cm. – suggested reading list.
sign.: RAN-6-7-JAME-1
Trefw.: reincarnatie, vorige levens

Jaquin, N.
De hand van de mens : practische verhandeling over de wetenschap van het handlezen, waarin de psychologische, sexuele, bijgelovige en medische kanten in ’t bizonder belicht worden
door Noel Jaquin ; geautoriseerde vert. van Miek Janssen ; met 69 illustraties. – ‘s-Gravenhage : J. Philip Kruseman, [1934]. – 272 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The hand of man. – London : Faber and Faber, 1933 – index.
sign.: RAN-7-18-JAQU-1
Trefw.: handlijnkunde, chiromantie, psychologie, divinaties, voorspellingen, wetenschap, vormen, symboliek, gezondheid, seksualiteit, zielslijnen, ziekten, diagnostiek, handen, hoofdlijnen, lijnen, vingers, mensen, levenslijnen, lichaam, psychologie, vrouwen, we…

Jinarajadasa, C.
Eerste beginselen der theosofie
door C. Jinarajadasa ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door Max Westendorp. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1924. – XVI, 265 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: First principles of theosophy. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishin House, 1921
sign.: THE-2-10-JINA-27
Trefw.: theosofie, grondbeginselen, evolutie, evolutietheorie, wetenschap, zonnenstelsels, plantenrijk, dierenrijk, mens, leven, groepszielen, zeven stromen, deva’s, etherische stoffen, zeven stralen, werelden, rastypen, bewustzijn, Logos, Eeuwige Nu, Lemurië, w…

The law of Christ : sermons by a buddhist at the church of St. Alban (Liberal Catholic) Sydney
by C. Jinarajadasa. – 2nd ed. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, 1947. – vi, 353 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-10-JINA-57c
Trefw.: theosofie, Christus, religie, Vrij-Katholieke Kerk, VKK

King, S.
Mana physics : the study of paraphysical energy
by Serge King. – New York : Baraka Books, 1978. – 172 p. ; 21 cm. – bibliography, subject index.
ISBN 0882389882
sign.: RAN-3-1-KING-1
Trefw.: parapsychologie, occultisme, wetenschap, oudheid, Mesmer, Odic force, Wilhelm Reich, pyramides, radionics, vivaxis

Kingsland, W.
De ware H.P. Blavatsky (the real H.P. Blavatsky) : een studie in theosofie en een nagedachtenis aan een groote ziel
door William Kingsland ; vert. [uit het Engels] door G.L. en J.W. Boissevain. – [fotomech. herdr. van de uitg.: Amsterdam, 1932]. – Den Haag : J. Couvreur, [1979]. – IX, 336 p. : portr. ; 22 cm.
Vert. van: The real H. P. Blavatsky. – London : Watkins, 1928
sign.: THE-4-4-KING-2b
Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging, studies, spiritisme, Amerika, Isis Ontsluierd, Indië, De Geheime Leer, Society for Psychical Research

Kok, D.J.P.
Beschermers der mensheid
D.J.P. Kok. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1978. – 75, [1] p. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9070163136
sign.: THE-3-6-KOK-3
Trefw.: theosofie, mensheid, wijsheid, mededogen, hierarchieën, meesters, H.P. Blavatsky, pad, leelingen, bewustzijn, inwijdingen, mysteriën, evolutie

Koleloff, V.
De oergrond des levens
door Vano Koleloff ; in ’t Hollandsch overgebracht door C. Aq. Libra. – Amsterdam : De Vrij Religieuze Tempel, Leider: K.H. Noest Jr, [1925]. – 39 p. ; 15 cm. – (Wereldbeeld)
Op omslag: a) De Wet – de natuurlijke Weg ; b) Het natuurlijke, volmaakts, vreugdevolle Leven ; 3) De levende lichtende Waarheid
sign.: ESO-15-1-KOLE-1a
Trefw.: esoterie, wetten, leven, waarheid, religie

Kosmische
Kosmische omwenteling en het grote spel
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 197X?. – 19 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-4-KOSM-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kosmische omwenteling, gnosis

Krishnamurti
Krishnamurti in Sri Lanka : op 5, 6, 12 en 13 november zal Krishnamurti lezingen houden in Colombo. Rondom deze lezingen wordt een 15 daagse reis georganiseerd
Vera Lemm ; Han Stive. – Amsterdam : Vera Lemm ; Han Stive, 1983. – [7] p. ; 30 cm.
sign.: REL-20-8-KRIS-14
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, georganiseerde reizen, voordrachten, reisprogramma’s, Sri Lanka, reisinformatie

Kruisheer, J.
De ladder des levens
J. Kruisheer. – Amsterdam : Theosofische Ver. Ned. Afd., 19XX. – 8 p. ; 16 cm.
sign.: THE-2-K-1-KRUI-27a
Trefw.: Trefwoorden: theosofie, evolutie, reïncarnatie, wetenschap, Bernhardt Bavinck, H.P. Blavatsky, , leven, levensladder, Leibniz, monaden, Arthur Eddington, James Jeans, Arthur Compton, Max Planck, geestelijke werelden, fysieke werelden, occultisme, levensb…

De synthese der godsdiensten
Jan Kruisheer. – Blaricum : Uitgave der Theos. Ver., 1950. – 70 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-K-1-KRUI-8
Trefw.: theosofie, godsdiensten, wijsheid, waarheid, vrouwelijk beginsel, drie-eenheid, nederdaling, zondeval, immanentie Gods, moraal, volmaking, bevrijding

Leadbeater, C.W.
Eenvoudig leerboek der theosofie
door C.W. Leadbeater ; uit het Engelsch vert. door M.J.M.M. – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – 151 p. ; 20 cm.
Vert. van: A text-book of theosophy. – Adyar, Madras : Published by the Theosophist Office, 1912
sign.: THE-2-6-LEAD-13d
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gev…

Schets van de theosofie
door C.W. Leadbeater ; vert. [uit het Engels] door C.W. Dijkgraaf. – 7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – 64 p. ; 15 cm.
Vert. van: An outline of theosophy. – London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1902
sign.: THE-2-6-LEAD-31c
Trefw.: theosofie, inleidingen, leringen, uiteenzettingen, zonnestelsels, evolutie, zevenvoudige samenstelling van de mens, leven na de dood, reïncarnatie, wederbelichaming, planeetketens, studies, helderzienheid, occultisme, toekomst van de mens, oorzaak en gev…

Malchus, M.
The secret grimoire of Turiel
by Marius Malchus. – 1st ed. – London : The Aquarian Press, 1960. – 44 p. : ill. ; 22 cm.
The great arcanum : (the rites of ceremonial magick ; Purports to be a rewritten English translation of a Latin manuscript dated 1518
sign.: ESO-2-2-MALC-1
Trefw.: esoterie, occultisme, magie, grimoires, Turiel, hekserij, geesten, invocaties, geuren able 3 abraham 3 according 2 adonay 7 agla 4 al 3 all 44 almighty 6 alpha 3 alt 2 am 2 amacor 2 amen 21 an 4 anael 2 and 269 angels 8 answer 2 an…

Mallet, E.M.
First steps in theosophy
by Ethel M. Mallet. – 3rd ed. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1910. – xi, 93, [2] p. : ill. ; 23 cm.
sign.: THE-2-M-1-MALL-1a
Trefw.: theosofie, inleidingen, wijsheid, wedergeboorte, reïncarnatie, wetten, oorzaak en gevolg, evolutie, individu, lichamen, etherisch dubbel, geest, gedachtekracht, leven na de dood, werelden, broederschap, devachan, astraal, mentaal, kama-loka, wil, wereld,…

Mayo, G.
Coué voor kinderen
door Gertrude Mayo ; met een voorw. van Emile Coué ; vert. [uit het Eng.] door A. Kerdijk. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. – viii, 126 p. : ill, portr. ; 20 cm.
Vert. van: Coué for children. – New York : Dodd, Mead and company, 1923
sign.: RAN-3-10-COUE-8a
Trefw.: psychologie, Emile Coué, kinderen, gezondheid

Mededelingen
Mededelingen van het Rozekruisers Genootschap
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1965. – [4] p. ; 22 cm.
Lezingen in de maand juni 1965 ; Alle lezingen vangen aan om 10.30 uur v.m.
sign.: ESO-5-4-MEDE-65/6

Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1965. – [4] p. ; 20 cm.
Lezingen in de maand oktober 1965 ; Alle lezingen vangen aan om 10.30 uur v.m.
sign.: ESO-5-4-MEDE-65/10
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mededelingen, agenda’s, folders

Meesters
De meesters van wijsheid
z.p. : z.u., 19XX. – 3 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-M-1-MEES-1
Trefw.: theosofie, meesters, wijsheid, mahatma’s, Mahatma-brieven, H.P. Blavatsky, occultisme, Martines de Pasqually

Moses
The Sixth and seventh books of Moses : or, Moses’ magical Spirit-Art, known as the wonderful arts of the old wise Hebrews, taken from the mosaic books of the Cabala and the Talmud, for the good of mankind : translated from the German, word for word, according to old writings, with numerous engravings
Moses ; translated by Rabbi Chaleb. – reprinted. – Mokelumne Hill, California : Health Research ; Egyptian Publishing Company, 1972. – 190, [4] p. : ill. ; 22 cm.
sign.: ESO-7-1-MOSE-1
Trefw.: esoterie, kabbala, magie, psalmen, verzen, magie, God, Mozes, zes, zeven, gebeden, engelen

Mühlematter, Y.
Accelerating human evolution by theosophical initiation : Annie Besant’s pedagogy and the creation of Benares Hindu University
Yves Mühlematter. – Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2023. – xii, 423 p. : ill. ; 24 cm. – (Okkulte Moderne ; Band 6)
Originally presented as the authors’s thesis (doctoral) under the title: “Accelerating Evolution in Annie Besant’s Theosophy” – bibliography, list of figures, list of tables, historical persons index, person index, publications index, subjects index.
ISBN 9783110794564
sign.: THE-4-6-MUHL-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Annie Besant, pedagogiek, India, Dvivedi, Subba Row, H.P. Blavatsky, dharma, inwijdingen, evolutie, vedanta, filosofie, religie, Benares, bewustzijn abhaya 4 abhyasa 3 abilities 2 ability 9 able 46 abnormal 3 about 191 …

Muir, G.
Doden zoeken contact : een helderziende vertelt
Gaye Muir ; [vert. uit het Engels door Inge Maassen]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1985. – 207 p. ; 21 cm.
Vert. van My route to the other world. – Altstätten : Panorama, 1983
ISBN 9020254596
sign.: RAN-6-1-MUIR-1
Trefw.: spiritisme, helderziendheid, communicatie, overledenen, nabestaanden, Engeland, verschijnselen, mediums, mediumschap

Nationale
Nationale Raadsvergadering te houden op zaterdag 23 mei 1970 te Amsterdam, gebouw Isis, Tolstraat 158. Aanvang 11.15 uur
Amsterdam : TVNA, 1972. – 8 p. ; 28 cm.
sign.: THE-2-N-1-NATI-1
Trefw.: theosofie, raadsvergaderingen, Amsterdam, Isis, loges, notulen, jaarverslagen, bestuursverkiezingen, Theosofia, E.Ph. Kuilart, F.R.M.Th. Gouverne, J. Godefroi, Loge Broederschap, P.C. Meulemanstichting, H.J.G. Klinkert, Loge Rajadharma, Proklos, boekhand…

Nieuwe
Nieuwe boeken van de Uitgevers der Theosofische Vereniging * Amsterdam ; 1949
Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1949. – 14 p. ; 19 cm.
sign.: THE-8-2-AMST-1949b (DOOS044)
Trefw.: theosofie, catalogie, fondscatalogi, uitgeverscatalogi, literatuur

Olcott, H.S.
Oude dagboekbladen : de ware geschiedenis der Theosofische Vereeniging ; 1
door Henry Steel Olcott ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – IV, 308 p. ; 25 cm. – (Oude Dagboekbladen ; Deel I)
sign.: THE-4-5-OLCO-2Ic
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, biografie, H.P. Blavatsky, lijkverbranding, reïncarnatie, dubbel, spiritisme, Hardinge Britten, verschijnselen, New York, kennis, occultisme, brieven, mediums, geloof, waarheid woordindex – aanbevelen …

Oude dagboekbladen : de ware geschiedenis der Theosofische Vereeniging ; 2
door Henry Steel Olcott ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 306 p. ; 25 cm. – (Oude Dagboekbladen ; Deel II)
sign.: THE-4-5-OLCO-2IIc
Trefw.: theosofie, autobiografieën, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Bombay, wonderen, Ceylon, genezingen, Simla, reizen, India, mensen, leven, lichaam, tempels, hindoeisme, genezingen, Benares woordindex – aanbidden 3 aanbidding 3 aanbieden 4 aanbie…

Opening
De opening
Haarlem : Kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum, 19XX. – [8] p. ; 14 cm.
sign.: ESO-5-4-OPEN-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, opening, brochures

Petri, C. de
Verklaring van de Broederschap van het Rozekruis
Catharose de Petri ; Jan van Rijckenborgh. – Haarlem : Lectorium Rosicrucianum, 1960. – 1 p. ; 35 cm.
Haarlem, 21 december 1960 ; Vouwfolder
sign.: ESO-5-4-PETR-8
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, verklaringen

Philostratus
The gospel of Apollonius of Tyana : according to Philostratos
condensed and Englished and copyright 1900 by Kenneth Sylvean Guthrie. – Medford, Mass ; New York : Prophet Publishing Company ; Theosophical Publishin Co, 1900. – 73, [3] p. : ill. ; 29 cm.
sign.: REL-4-4-GUTH-3
Trefw.: religie, Apollonius of Tyana, wijsheid, filosofie abide 2 able 5 about 33 above 3 accept 5 according 9 account 10 accusation 5 accuse 2 accused 5 achilles 3 added 3 addressed 2 admittance 2 advanced 2 advice 10 advise 2 advised 4 af …

Pilkington, J.M.
Alternatieve geneeswijzen en uw gezondheid : de andere geneeskunde, vroeger en nu
J. Maya Pilkington & The Diagram Group ; [vert. uit het Engels door Chris Mouwen]. – Baarn : Bigot & Van Rossum, 1992. – 160 p. : ill. ; 28 cm. – (New Age Bibliotheek)
Op omslag: Rijk geïllustreerd werkboek ; Vert. van Alternative healing and your health. – New York : Ballantine Books, 1991 – verklarende woordenlijst, register.
ISBN 9061343755
sign.: RAN-5-1-PILK-1
Trefw.: gezondheid, alternatieve geneeswijzen, new age, geneeskunde

Ontdek de kracht van uw geest : eeuwenoude en moderne technieken om gebruik te maken van de onuitputtelijke krachten van uw geest
J. Maya Pilkington & The Diagram Group ; [vert. uit het Engels door Chris Mouwen]. – Baarn : Bigot & Van Rossum, 1991. – 160 p. : ill., diagr., schema’s, tek., tab. ; 28 cm. – (New Age Bibliotheek)
Op omslag: Rijk geïllustreerd werkboek ; Vert. van Your mind over matter. – New York : Ballantine Books, 1990 – register.
ISBN 9061343631
sign.: RAN-3-10-PILK-1
Trefw.: gedachtenkracht, technieken, new age, voorspellingen, parapsychologie, bewustzijnsverruiming, levenskunst, zelfverwerkelijking, filosofie

Ontdek uw vorige levens : eeuwenoude en moderne technieken om de geheimen van reïncarnatie te onthullen
J. Maya Pilkington & The Diagram Group ; [vert. uit het Engels door Chris Mouwen]. – Baarn : Bigot & van Rossum, 1990. – 160 p. : ill. ; 28 cm. – (New Age Bibliotheek)
Op omslag: Rijk geïllustreerd werkboek ; Vert. van Who were you? – New York : Ballantine, 1988 – verklarende woordenlijst, register.
ISBN 9061343399
sign.: RAN-6-7-PILK-1
Trefw.: reïncarnatie, meditatie, visualisatie, regressie, telepathie, spiritisme, parapsychologie, vorige levens, geschiedenis, leven en dood, new age

Pinxten, L.
Drugs : een informatief verhaal en middel tot discussieaanzet, t.b.v. de kadercursus der theosofische vereniging ’76 – ’77
Leo Pinxten. – z.p. : z.u., 1976. – 11 p. ; 30 cm. – literatuurlijst.
sign.: RAN-6-4-PINX-1
Trefw.: verdovende middelen, drugs, afhankelijkheid, theosofie, LSD, alcohol

Powell, A.E.
Le corps causal
Arthur E. Powell ; traduit de l’anglais. – Paris : Editions Adyar, 2000. – 341 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2850002178
sign.: THE-2-P-2-POWE-15
Trefw.: theosofie, oorzakelijk lichaam, evolutie, monades, atomen, hiërarchie, groepsziel, individu, oorzakelijk lichaam, leven na de dood, reïncarnatie, thrishna, ego, herinneringen, vorige levens, inwijding, boeddhisme, bewustzijn, monade, vijf sferen, leven, …

Le système solaire
par A.E. Powell ; traduit de l’anglais. – Paris : Éditions Adyar, 2002. – 401 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2850002275
sign.: THE-2-P-2-POWE-14
Trefw.: theosofie, solar systeem, evolutie, rassen, buddha’s, ronden, schakels, bollen, wortelrassen, mensheid, dieren, ontwikkeling

Praag, H. van
Karl Marx, profeet van een nieuwe tijd
H. van Praag. – Deventer : Ankh-Hermes, 1976. – 110 p. ; 22 cm. – (Occident-serie westerse wijsheid) – bibliografie.
ISBN 9020252542
sign.: RAN-2-1-PRAA-3
Trefw.: filosofie, Karl Marx, economie

Purucker, G. de
H.P. Blavatsky : the mystery
Gottfried de Purucker, in collaboration with Katherine Tingley. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1974. – XVI, 242. ; 23 cm.
ISBN 091300414
sign.: THE-3-2-PURU-25a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysterie, spiritualiteit, psychologie, licht, god, wetenschap, hierarchie, natuur, onzichtbare werelden, evolutie, mens, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

Put, M.
Art nouveau in Amsterdam, 1895-1910
Max Put, tekst ; Pim van Schaik, fotografie ; voorwoord Vincent van Rossum ; adviezen, eindredactie en registers Hans Koenen . – 4e dr. – Amsterdam : Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 2022. – 255 p. : ill. ; 28 cm. – noten, begrippenlijst, registers, literatuur, herkomst illustraties.
ISBN 9789079156481
sign.: RAN-1-2-PUT-1
Trefw.: kunst, art nouveau, Amsterdam, woonhuizen, kantoren, horeca, tegelwerk, symboliek, Berlage, De Bazel, François Caron, Eduard Cuypers, Joseph Herman, Johan Hartkamp

Ramtha
Love yourself into life : select teachings and wisdom of Ramtha
Ramtha. – master edition. – Eastsound, Washington : Sovereignty Publishing Company, 1983. – xiii, 494 p. ; 28 cm. – references.
sign.: RAN-6-6-RAMT-4
Trefw.: geinspireerde leringen, liefde, wijsheid, leringen

Reglementen
Reglementen van het Kerkgenootschap “Lectorium Rosicrucianum”
z.p. : z.u., 19XX. – 22 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-REGL-1
Trefw.: esoterie, rozenkuisers, reglementen, “Lectorium Rosicrucianum”, bepalingen, bestuur, erediensten, sacramenten, financien, kerkelijke tucht, geldmiddelen

Rijckenborgh, J. van
De grote omwenteling
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis Pers, [1950]. – 239 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: ESO-5-4-RIJC-12
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Het mysterie van leven en dood
door Jan van Rijckenborgh. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1962. – 77 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-30
Trefw.: leven, dood, waarheid, werkelijkheid, kruisgang, gnosis

Riko, A.J.
Handboek ter beoefening van het magnetisme : het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken
door A.J. Riko ; met portret van Mesmer en 24 afbeeldingen. – 3e geheel herz. en verm. uitgave, herdruk. – ‘s-Gravenhage : Boekh. v/h. Gebr. Belinfante, 1923. – XXIV, 373 p. : ill. ; 20 cm. – bibliographie, index.
sign.: RAN-6-2-RIKO-1
Trefw.: paranormale verschijnselen, magnetisme, hypnose, suggestie

Rozekruisers
Het Rozekruisers Genootschap
Haarlem : Het Rozekruisers Genootschap, 19XX. – [8] p. ; 16 cm.
sign.: ESO-5-4-ROZE-6
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brochures, Het Rozekruisers Genootschap

Sayjan, L. de
Magie des Sexus ; oder, Pan – Amrita – Yoga
von Lus de Sayjan. – Freiburg im Breisgau : Verlag Hermann Bauer, 1966. – 156, [4] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-1-1-SAYJ-1
Trefw.: esoterie, magie, Pan, Amrita, Yoga, nous, wedergeboorte, seksualiteit, pranayama, gedachtenkracht

Schmid, J.
Reisen in den Mond, in mehrere Sterne und in die Sonne : Geschichte einer Somnambüle in Weilheim an der Teck im Königreiche Württemberg in den Jahren 1832 und 1833 : ein Buch, in welchem alle über das Jenseits wichtige Aufschlüsse finden werden
Josef Schmid. – Esslingen : Selbstverlag, 1920. – [4], 316 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-3-1-SCHM-2
Trefw.: bijgeloof, waarzeggerij, somnabulisme, slaapwandelen

Schoot, N. v.d.
Aan alle werkers – TVNA, Amsterdam, 24 maart 1972
N. v.d. Schoot. – Amsterdam : TVNA, 1972. – 4 p. ; 28 cm.
sign.: THE-2-S-1-SCHO-5
Trefw.: theosofie, programma’s, 75-jarig bestaan TVN, HPB-groep, yoga-groep, beleidsgroep, expressie-groep, geschiedenis, studieweek, meditatie, bewustzijn

Schoot-Groot, N. v.d.
De theosofische feestdagen
[door Nel v.d. Schoot-Groot]. – z.p. : z.u., 19XX. – 2 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-S-1-SCHO-6
Trefw.: theosofie, feestdagen, Stichtingsdag, Witte Lotusdag, Adyardag

Sinnett, A.P.
Occult essays
by A.P. Sinnett. – London and Benares : The Theosophical Publishing Society, 1905. – 226 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-5-SINN-15b
Trefw.: theosofie, essays, verhalen, reïncarnatie, herinneringe, toekomst, leven na de dood, occultisme, dieren, kennis, politiek, vrouwen, sociologie, aardbevingen, ether, leven

Steiner, R.
De tijd waarin wij leven
voordracht van Dr. Rudolf Steiner, gehouden te Heidenheim op 12 juni 1919. – z.p. : z.u., 19XX. – 10 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-9-4-STEI-125
Trefw.: esoterie, antroposofie

Wat liefde in onze wereld betekent
Rudolf Steiner. – z.p. : z.u., 19XX. – 7 p. ; 30 cm.
Rudolf Steiner, Zurich, 17 december 1912
sign.: ESO-9-4-STEI-126
Trefw.: esoterie, antroposofie, liefde, christusimpuls

Stok, J.E. van der
De drie theosofische centra Adyar – Sydney – Naarden
een verkorte vrije bewerking van 4 lezingen gegeven te Naarden tussen 1950-1957 door Prof. J.E. van der Stok naar een vertaling van mevr. L. Cardinaal. – Naarden : St. Michael’s House, 19XX. – 3 p. ; 30 cm.
De drie occulte centra ; St. Michael’s House – Valkenveenselaan 19 1411 GT Naarden – Tel. 02159 – 45121
sign.: THE-2-S-1-STOK-22
Trefw.: theosofie, centra, occultisme, Adyar, Sydney, Naarden, dharma, ceremonieel werk, geschiedenis, doelstellingen

Swann, I.
Buitenzintuiglijke waarneming natuurlijk
Ingo Swann ; met een voorwoord van Marilyn Ferguson ; inleiding Harold E. Puthoff ; vert. uit het Engels door Hanneke Sevink. – Deventer : Ankh-Hermes, 1989. – 208 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van Natural ESP : the ESP core and its raw characteristics. – Toronto [etc.] : Bantam Books, 1987 – aanbevolen literatuur, register.
ISBN 9020255258
sign.: RAN-6-16-SWAN-2
Trefw.: parapsychologische oefeningen, buitenzintuiglijke waarneming, parapsychologie, ESP

The Theosophical Path [Tijdschrift]
[-], Theosophical University Press; 1921/1922.
Trefw.: tijdschriften, theosofie, Theosofisch Genootschap

Theosofie
Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk
door verschillende schrijvers ; voorwoord de uitgevers ; [vert. uit het Engels]. – 1e bundel, 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VII, 151 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-M-1-MAN-2b
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, socialisme, marxisme, politiek, economie, maatschappij, Theosofische Vereniging, vrijheid, gelijkhheid, broederschap, kapitalisme

Tibbits, W.
Veiled mysteries of India
by Mrs. Walter Tibbits. – London : Eveleigh Nash & Grayson, 1929. – 265 p. : ill. ; 23 cm. – index.
sign.: REL-11-1-TIBB-1
Trefw.: religie, India, theosofie, mysterien, H.P. Blavatsky, mysterien ability 2 able 9 about 49 above 62 abraham 2 absence 4 absolute 2 abu 2 abul 2 abyss 3 abyssinian 2 accents 4 accept 4 accepted 2 access 3 accident 4 accompanied 8 accomp…

Tucker, W.J.
Your stars of destiny
by Wm. J. Tucker. – London : Science & Astrology ; L.N. Fowler & Co, [1935]. – 144 p. : ill., tab. ; 19 cm. – appendix.
sign.: RAN-7-3-TUCK-2
Trefw.: astrologie

Tweeduizend
Tweeduizend jaar geleden ….
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, [1965]. – [12] p. ; 20 cm.
Het Rozekruisers Genootschap ; Bakenessergracht 3, Haarlem
sign.: ESO-5-4-TWEE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brochures, vrijheid, Bijbel, God

Twitchell, P.
All about Eck
by Paul Twitchell. – 3rd printing. – Las Vegas, Nevada : The Illuminated Way Press, 1973. – 88 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-9-1-TWIT-7
Trefw.: Eck

Vangh, A.
Magie en kaarsen
door Aba Vangh ; vertaling [uit het Frans] Aad Devries. – Brussel : Uitgeverij S.P.E., 1995. – 125 p. : ill. ; 24 cm.
Oorspronkelijke titel: Magie, bougies. – Editions du savoir être, 1994
ISBN 2873871008
sign.: ESO-2-2-VANG-1 (DOOS044)
Trefw.: esoterie, occutisme, magie, kaarsen, rituelen, vuur, helderziendheid, geloof, vodou

Vigers, D.
Atlantis rising
by Daphne Vigers. – 2nd ed. – London : The Aquarian Press, 1952. – 178 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-8-2-VIGE-1
Trefw.: Atlantis, ontstaan, ondergang

Vlaardingen, W.L. van
Erfelijkheids-theorie
door W.L. van Vlaardingen. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 45 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: THE-2-V-1-VLAA-2
Trefw.: theosofie, biologie, erfelijkheidsleer, evolutie, genen, begrippen, groepszielen, atomen, kiemcellen, reïncarnatie, afstamming, schepping, Ego, Emile Marcault, chromosomen

Walters, D.
Chinese astrologie : het interpreteren van de openbaringen van de boodschappers des hemels
Derek Walters ; [vert. uit het Engels door Vivian Franken]. – Katwijk aan Zee : Servire, 1989. – 443 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van Chinese astrology. – Wellingborough : The Aquarian Press, 1987 – appendices, bibliografie, bibliografische appendix, index.
ISBN 9063253257
sign.: RAN-7-3-WALT-4
Trefw.: astrologie, Chinese astrologie, interpretaties

Ware
Ware menswording is het levensdoel
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, [1965]. – [5] p. ; 20 cm.
Het Rozekruisers Genootschap ; Bakenessergracht 3, Haarlem
sign.: ESO-5-4-WARE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, menswording, brochures, innerlijke processen, christendom

Wat
Wat is de weg van bevrijding
Haarlem : Kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum, 19XX. – [8] p. ; 14 cm.
sign.: ESO-5-4-WAT-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, bevrijding, brochures

Wat weet gij van theosophie
[Den Haag] : Nederlandse Afdeling van het Theosofisch Genootschap, [ca. 1955]. – 18 p. ; 21 cm.
Deze uitgave is verzorgd door C.A.J. van Dishoeck – Bussum
sign.: THE-2-W-1-WAT-6a
Trefw.: theosofie

Wedgwood, J.I.
Varieties of psychism
by J.I. Wedgwood ; with a foreword by Annie Besant. – Adyar : Theosophical Publishing House, 1914. – xii,109 p. ; 15 cm.
sign.: THE-2-W-1-WEDG-3a
Trefw.: theosofie, psychisme, spiritisme

Whyte, G.H.
Reincarnation : a key to the riddle of life
by G. Herbert Whyte. – London : John M. Watkins, 1918. – 84 p. : portr. ; 19 cm. – biographical note, some other books on this subject.
sign.: RAN-6-7-WHYT-1
Trefw.: reincarnatie, onsterfelijkheid, kinderen, vorige levens

Winckelmann, J.
Der Weg nach Drüben : okkulte Erlebnisse und Erfahrungen eines Naturwissenschaftlers
Joachim Winckelmann. – Preetz/Holst : Schwentine-Verlag, 1949. – 96 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-1-1-WINC-1
Trefw.: esoterie, occultisme, natuurwetenschap, spiritisme

Yatri
De ongekende mens
orginele illustraties en fotografie door Yatri ; vert. uit het Engels ; red. Philip Ryde. – Heemstede : Altamira, 1990. – 288 p. : ill. ; 22 cm.
Vert. van The unknown man. – Florence : Labyrinth, 1988 – bibliografie, aanbevolen literatuur.
ISBN 906963094X
sign.: RAN-2-2-YATR-1
Trefw.: wetenschap, evolutie, religie, new age, mystiek