TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam september 2023

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam september 2023

2 oktober 2023

Activiteitenagenda
Activiteitenagenda : Agenda loges en centra
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 119-122
ISSN 00405868
Trefw.: Activiteitenagenda, Agenda loges en centra

Adressen
Adressen Theosofische Vereniging
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 142
ISSN 00405868
Trefw.: adressen, loges, centra

Adyar
The Theosophical Society (Adyar)
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 143
ISSN 00405868
Trefw.: The Theosophical Society (Adyar), geschiedenis, Blavatsky, Olcott

Theosofische boekhandel Adyar
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 102
ISSN 00405868
Trefw.: boekhandel, Adyar, Hodson, van Gelder

Amsterdamse
Amsterdamse Kring der Internationale School voor Wijsbegeerte ; Lezingencyclus 1963/1964 rond het thema weten en geloven
het bestuur van de Amsterdamse Kring. – Amsterdam : Amsterdamse Kring der Internationale School voor Wijsbegeerte, 1963/1964. – [8] p. ; 21 cm.
Bevat: Ter kennisname ontvangt U hierbij ons programma 1963/1964 ; Lezingencyclus 1963/1964 rond het thema “Weten en Geloven” ; Programma 1963/1964 ; Studiegroep Van den Bergh van Eysinga ; Samenstelling bestuur Amsterdamse Kring: W.H.B. Vermeulen, J.C.G. Hahn, Mevr. A.J.G. Methorst-Kuiper, Mevr. A.G. Spaanderman-Duyvis, Ir. J. Boel, Ir. J. Hoogendoorn ; Dinsdag, 15 oktober 1963, Prof.Dr. J.B. Ubbink, Utrecht – “Weten en geloven op het terrein der natuurwetenschap ; Dinsdag, 26 November 1963, Prof.Dr. P. Smits, Leiden – “Weten en geloven in de religie” ; Dinsdag, 28 Januari 1964, Dr. C.J. Schuurman, Amsterdam – “Weten en Geloven” ; Dinsdag 10 Maart 1964, Prof.Dr. L. Flam, Brussel – “Weten en Geloven” – Ter kennismane.
sign.: RAN-2-1-AMST-1
Trefw.: filosofie, programma’s, geloof, wetenschap

Broederschap
Broederschap misleiding of mogelijkheid? : openbare zomerschool Theosofische Vereniging in Nederland 31/7 – 8/8 1982
[met bijdragen van: Ronald Engelse ; Pim van Gelder ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ria Exel ; Josha v. Heumen ; Ad Rek ; Ineke Bouwman ; Wim Margadant ; Geoffrey Hodson ; Heleen v. Brussel ; Heleen v. Brussel ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ria Exel ; Josha v. Heumen ; Ad Rek ; Ineke Bouwman ; Wim Margadant ; Ronald Engelse ; Roelien de Lange en Roger Rundgvist ; Wouter van Beers ; Ria Exel ; Wouter van Beers ; Roelien de Lange en Roger Rundgvist ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ria Exel ; Ronald Engelse ; Ineke Bouwman ; Wim Margadant ; Ad Rek ; Josha v. Heumen ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ronald Engelse ; Ineke Bouwman ; Nel Kooyman ; Wim Margadant ; Trinette Stots ; Ad Rek ; Josha v. Heumen ; Ria Exel ; Ineke Bouwman ; Ineke Bouwman ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ronald Engelse ; Pim van Gelder ; Nel Kooyman ; Trinette Stots ; Josha v. Heumen ; Wim Margadant ; Jose en Sik Hallin en Zita Cornelis, Corrie Hendriks ; Floris Rommerts ; Floris Rommerts ; Nel v.d. Schoot ; Nel v.d. Schoot ; Leo Pinxten ; Toos Damen ; Ineke Bouwman ; Tineke Veldhorst-Haas ; Sarah Sanders ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ronald Engelse ; Josha v. Heumen ; Peter v.d. Linden ; Leo Pinxten ; Toos Damen ; Zita Cornellis en Jose Hallin ; Ineke Bouwman ; Tineke Veldhorst-Haas ; Sarah Sanders ; Ronald Engelse ; Trinette Stots ; Josha v. Heumen ; Helma Vermeulen – Kool]. – Utrecht : Theosofische Vereniging in Nederland, 1982. – [20] p. : ill. ; 21 cm.
Programma: Zaterdag 31 Juli: Vanaf 18.30 uur: In de Besant Hall: inschrijving deelnemers en koffie, opening, inleiding === Zondag 1 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Verdieping van de broederschapsgedachte d.m.v. een kritische benadering / Ronald Engelse ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Gespreksgroep over broederschaps-gedachte / Ronald Engelse ; Tafelronde / Pim van Gelder ; Astrologie ; Toos Damen ; Sacred dance en healing (1) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; De integratie van de persoonlijkheid (1) / Ria Exel ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je zelf en naar de ander / Josha v. Heumen ; Via zelfonderzoek naar broederschap (1) / Ad Rek ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Broederschap, liefde, seksualiteit / Wim Margadant ; Thee ; Warme maaltijd ; Music forms / Geoffrey Hodson === Maandag 2 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Ieder mensbeeld is momentopname van een beeld in ontwikkeling… Heleen v. Brussel ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Gespreksgroep n.a.v. de lezing van vanochtend / Heleen v. Brussel ; De mens in de astrologie / Toos Damen ; Sacred dance en healing (2) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Wat verstaan wij onder zielepersoonlijkheid? (2) / Ria Exel ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je zelf en naar de ander / Josha v. Heumen ; Via zelfonderzoek naar broederschap (2) / Ad Rek ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Broederschap, liefde, seksualiteit / Wim Margadant ; Gespreksgroep over de broederschapsgedachte / Ronald Engelse ; Thee ; Warme maaltijd ; De Eenhoorn en de Leeuw / Roelien de Lange en Roger Rundgvist ; Een weefsel van licht / Wouter van Beers === Dinsdag 3 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Hoe bouwen wij de “rainbow-bridge”? / Ria Exel ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding middagprogramma ; Workshops in- en met de natuur ; Thee ; Warme maaltijd ; Een weefsel van licht / Wouter van Beers ; De Eenhoorn en de Leeuw / Roelien de Lange en Roger Rundgvist ; Woensdag 4 Augustus – Ochtendprogramma: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Zelfrealisatie (1) / Toos Damen ; Sacred dance en healing (3) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Het ontwikkelen van de intuitie en wil als factor in het watermantijdperk (3) / Ria Exel ; Gespreksgroep over de broederschapsgedachte / Ronald Engelse ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Broederschap en genezing / Wim Margadant ; Via zelfonderzoek naar broederschap (3) / Ad Rek ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je Zelf en naar de ander (1) / Josha v. Heumen === Woensdag 4 Augustus – Middag- en Avondprogramma: Lunch ; Voorbereiding workshops ; Zelfrealisatie (2) / Toos Damen ; Sacred dance en healing (4) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Gespreksgroep over de broederschapsgedachte / Ronald Engelse ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Meditatief tekenen / Nel Kooyman ; Broederschap en genezing / Wim Margadant ; Broederschap met jezelf (1) / Trinette Stots ; Via zelfonderzoek naar broederschap (4) / Ad Rek ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je Zelf en naar de ander (2) / Josha v. Heumen ; Thee ; Warme maaltijd ; Ikonen en Mandalas / Ria Exel === Donderdag 5 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Theosofisch mensbeeld / Ineke Bouwman ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workhops: Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Zelfrealisatie (3) / Toos Damen ; Sacred dance en healing (1) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Gespreksgroep over de broederschaps-gedachte / Ronald Engelse ; Tafelronde / Pim van Gelder ; Meditatief tekenen / Nel Kooyman ; Broederschap met jezelf en het andere (2) / Trinette Stots ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je Zelf en naar de ander (3) / Josha v. Heumen ; Broederschap en genezing / Wim Margadant ; Thee ; Warme maaltijd ; Dansavond /Jose en Sik Hallin en Zita Cornelis, Corrie Hendriks === Vrijdag 6 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Broederschap, de wil tot synthese van groep en individu / Floris Rommerts ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding van het middagprogramma; Gespreksgroep / Floris Rommerts ; Natuurwandeling ; Roeitocht op het Naardermeer (max. 18 pers.) ; Thee ; Warme maaltijd ; Kreatieve avond === Zaterdag 7 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Het stramien van alle bestaan; Oerlogos – wet – monade / Nel v.d. Schoot ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Gespreksgroep n.a.v. de lezing van vanochtend / Nel v.d. Schoot ; Een weg naar “Heel-worden” (1) / Leo Pinxten ; Broederschap (1) Toos Damen ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Hatha Yoga / Tineke Veldhorst-Haas ; Kijken, waarnemen en zien / Sarah Sanders ; Sacred dance en healing (2) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Gespreksgroep over de broederschaps-gedachte / Ronald Engelse ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je Zelf en naar de ander (1) / Josha v. Heumen ; Thee ; Warme maaltijd ; “Broederschap in al haar schakeringen” – solo-toneel met Peter v.d. Linden === Zondag 8 Augustus: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Een weg naar “Heel-worden” (2) / Leo Pinxten ; Broederschap (2) / Toos Damen ; Sacred dance en healing (3) / Zita Cornellis en Jose Hallin ; Theosofische grondbeginselen / Ineke Bouwman ; Hatha Yoga / Tineke Veldhorst-Haas ; Kijken, waarnemen en zien / Sarah Sanders ; Gespreksgroep over de broederschaps-gedachte / Ronald Engelse ; Broederschap-Eenheid ; (3) / Trinette Stots ; Yoga en kreativiteit, als verbindend element naar je Zelf en naar de ander (2) / Josha v. Heumen ; Broederschap esoterisch / Helma Vermeulen – Kool – Dagindeling ; Genezingsgroep ; Plattegrond ; Prijzen ; Maaltijden.
sign.: THE-8-5-ZOME-1982
Trefw.: theosofie, zomerscholen, programma’s, Naarden, zomerschool, voordrachten, lezingen, workshops, activiteiten

Campert, S.
Editorial / Saskia Campert
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 100-101
ISSN 00405868
Trefw.: vrede, oorlog, politiek, De Geheime leer, vertrouwen, samenwerking

Cantor, C.I.
Feminisme, spiritualiteit en universele verwantschap / Catalina Isaza Cantor
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 123-129
ISSN 00405868
Trefw.: universele broederschap, ongelijkheden, mannen, vrouwen, religies, esoterische filosofie, Lucifer, Blavatsky, Besant, Moeder Aarde, boeddhisme, Geheime leer, feminisme, theosofie

Crowmarsh, P.
Over astrologie
Preston Crowmarsh ; [vert. uit het Engels door A. V. Bloembergen-Crom]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 79 p. ; 20 cm. – (Ankertjes ; [2])
Vert. van: First steps to astrology
ISBN 9020205528
sign.: RAN-7-1-CROW-1
Trefw.: astrologie, inleidingen, dierenriem, planeten, huizen, aspecten, gezondheid

Does, P.
Een lofzang op ‘O verborgen leven’ / Peter Does
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 103-108
ISSN 00405868
Trefw.: Annie Besant, atoom, trilling, universum, sterren zwaartekracht, eenheid, Bhagavad Gita, Krishna, verborgen, leven, liefde, licht intelligentie, Plato

Draeger, D.F.
Asian fighting arts
Donn F. Draeger, Robert W. Smith . – 7th pr. – Tokyo and Palo Alto, New York, San Francisco : Kodansha International, 1974. – 207 p. : ill. ; 27 cm. – appendices, select bibliography, Chinese martial arts books, methods of Chinese boxing, evolution of T’ai-chi boxing, index.
ISBN 0870110799
sign.: REL-18-1-DRAE-1
Trefw.: religie, vechtsporten, Azie, oosterse vechtkunsten

Getande
De getande rand
z.p. : z.u., 19XX. – [2] p. ; 28 cm.
sign.: ESO-4-4-GETA-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, de getande rand

Gorter, C.
De techniek der astrologie : practische handleiding voor het berekenen van alle soorten horoscopen
door Corn. Gorter ; bandontwerp: Wanda de Fretes. – Den Haag : J. Couvreur, [1976]. – 482, V p. : ill. ; 21 cm.
Fotomechanische herdr. van de oorspr. uitg.: Haarlem : Gorter, 1936 – tabellen.
sign.: RAN-7-6-GORT-1a
Trefw.: astrologie, berekeningen, technieken

Hittleman, R.
Yoga meditatie : een 30 dagen plan
Richard Hittleman ; vert. [uit het Amerikaans] door Sary van den Heuvel ; fotografie Thomas Burke ; ill. Robert Carlon. – Delft : Elmar, 1979. – 225 p. : ill. ; 19 x 23 cm.
Vert. van Richard Hittleman’s 30 days yoga meditation plan. – Bantam Books, 1978
ISBN 9061201853
sign.: REL-11-8-HITT-5
Trefw.: religie, hindoeisme, yoga, meditatie, oefeningen

Huebner, L.
Power through witchcraft
by Louise Huebner. – New York : Bantam Books, 1971. – 182 p. : ill. ; 18 cm. – (A Bantam Book ; N5713)
sign.: ESO-2-5-HUEB-1
Trefw.: esoterie, hekserij

Huibers, J.
Goede raa(t)d bij honing
Jaap Huibers, Yvonne van der Woerd ; met tek. van Gerry Daamen e.a. ; [voorw. door Dick Nicolai]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1978. – 78 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 39)
ISBN 9020205978
sign.: RAN-5-1-HUIB-2
Trefw.: gezondheid, voeding, bijenhoning, honing, voedingsleer, soorten

Muziek als geneesmiddel
Jaap Huibers. – Deventer : Ankh-Hermes, 1981. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 68)
ISBN 9020206338
sign.: RAN-1-3-HUIB-1
Trefw.: astma, muziek muziektherapie, melodie, ritme, harmonie, maat, pedagogiek, sclerosen, neurasthenie, hysterie, hyperventilatie, Goethe, Steiner, Paracelsus

Huysmans, E.
Doorbraak in onze evolutie : het esoterische verhaal achter onze lange evolutieweg naar 2012 en verder
Eric Huysmans. – Barneveld : Uitgeverij Boekenbent, 2012. – 247 p. : ill. ; 23 cm. – noten, gebruikte literatuur, index, oefeningen.
ISBN 9789085709510
sign.: RAN-3-12-HUYS-3
Trefw.: spiritualiteit, evolutie, 2012, levensboom, manifestaties, bewustzijn, kundalini, ego, toekomst

Licht op bewustzijn
Eric Huysmans. – Oldeberkoop : Uitgeverij Tattwa, 2010. – 304 p. : ill. ; 23 cm. – literatuur en bronnen.
ISBN 9789076407326
sign.: RAN-3-12-HUYS-2
Trefw.: zingeving, esoterie, bewustzijn, Maya’s, 2012, ego, mind, spiritualiteit, werkelijkheid, evolutie, basiswetten

Stairway to heaven : persoonlijk leiderschap in een tijd van bewustzijnstransformatie
Eric Huysmans. – Barchem : Uitgeverij Petiet, 2007. – 287 p. : ill, schema’s, tek, foto’s. ; 24 cm. – literatuur, trefwoordenregister.
ISBN 9789075636659
sign.: RAN-3-12-HUYS-1
Trefw.: bewustzijnstransformatie, transformatie, bewustzijn, God, kabbala, karma, tikun, reincarnatie, trillingen, chakra’s, abortus, channeling, demonen, ego, engelen, levensboom, Maya, transformatie,

Tijdloze wijsheid : de wijsheden van Meester Djwhal Khul, de huidige wereldsituatie en 2025 – het jaar van de beslissing
Eric Huysmans. – Barmeveld : Uitgeverij Boekenbent, 2023. – 319 p. : ill. ; 23 cm. – literatuurlijst, eindnoten.
ISBN 9789463285209
sign.: ESO-10-3-HUYS-1
Trefw.: esoterie, Alice Bailey, theoosfie, Meester Djwhal Khul, wijsheid, levensvragen, begoocheling

Langedijk, P.
Alpha-hersengolven : in relatie met ontspanning, concentratie, voorstellingsvermogen, creativiteit, faalangst, leren en geheugen
Pieter Langedijk. – Deventer : Ankh-Hermes, 1983. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 89) – boekenlijst.
ISBN 9020206532
sign.: RAN-5-1-LANG-4
Trefw.: gezondheid, hersenfysiologie, parapsychologie

Energiecentra en emotioneel-lichamelijke problemen : blokkades en therapie bij vermoeidheid, nek-, rug-, hart- en menstuatieklachten, migraine, faalangst, enz.
Pieter Langedijk en Agnes van Enkhuizen. – 3e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1986. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 93)
ISBN 9020206591
sign.: RAN-6-3-LANG-2
Trefw.: aura’s, genezingen, gezondheid, chakra’s, therapiën

Zelfgenezing door lichtenergie : in verband met psychosomatische ziekten, vermoeidheid, rugklachten, spanningen, pijnen, overgevoeligheid
Pieter Langedijk, Anges van Enkhuizen. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 79) – bijlagen.
ISBN 9020249436
sign.: RAN-6-3-LANG-3
Trefw.: gezondheid, genezingen, aura’s, chakra’s, alternatieve geneeswijzen, energievelden

Lawson-Wood, D.
Vingertop-tips voor eerste hulp : met acupressuur- en judo-drukpunten
D. en J. Lawson-Wood ; [vert. uit het Engels door Gijsbert Kuipers]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1975. – 80 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; [4])
Oorspr. titel : First-aid at your fingertips – drukpuntregister, register.
ISBN 9020205552
sign.: RAN-5-1-LAWS-1
Trefw.: gezondheid, acupressuur, geneeskunde

Leene, H.
La danse de Siva
Henk Leene ; [trad. du néerlandais]. – Oze – Haarlem – Kassel : Editions Ercee, 2009. – 38 p. ; 21 cm.
ISBN 5800045233044
sign.: ESO-5-6-LEEN-27 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Die Alchemie der Metalle : die Transplantation bei Paracelsus
Henk Leene. – Kassel : Rosenkreuz-Verlag ; Leene+Borkowski, 1975. – 210 p. : ill., 9 unnumbered leaves of plates. ; 21 cm.
Ubersetzung aus dem Niederlandischen; Titel der Originalsausgabe: “De alchemie der metalen – Paracelsus’ transplantation”. – Haarlem, 1975 – Anmerkungen und Hinweise, Bildbesprechung, Bibelstellenregister, Personenregister.
ISBN 3880330085
sign.: ESO-5-6-LEEN-34 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, alchemie, Paracelsus, metalen, transmutatie, mens, goud, natuur, spiritualiteit, hart, vuur, innerlijk, geestelijk, werking, trillingen, zevenvoudige, antimonium, zilver, hitte, kandidaat, goddelijke, kwik, krachten, elementen, k…

Die sieben Gemeinden in Asien
[Henk Leene]. – Kassel : RC ; Rosenkreuz-Verlag ; Leene + Borkowski, 1973. – 101 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-6-LEEN-19 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

L’ermite du neuvième chemin
Henk Leene. – Oze – Haarlem – Kassel : RC ; Editions Ercee , 1981. – 60 p. : ill. ; 21 cm.
Omslag: “Theth” : L’ermite du neuvième chemin ; Editions Ercee Domaine de Sivas ; Oze, Veynes
ISBN 9070436175
sign.: ESO-5-6-LEEN-29 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Der Feuertanz von Shiva
Henk Leene. – Haarlem – Kassel : RC ; Ercee-Verlag, 1984. – 33 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9070436221
sign.: ESO-5-6-LEEN-26 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Glaube – Hoffnung – Liebe ; Das fundamentale Dreieck
Henk Leene. – Haarlem – Kassel : RC ; Ercee-Verlag, 1981. – 39 p. : ill. ; 21 xm.
Ubersetzung aus dem Niederlandischen. Titel der Originalsausgabe: “Geloof – Hoop – Liefde” – Anmerkungen und Hinweise.
ISBN 9070436159
sign.: ESO-5-6-LEEN-21 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Les noces chymiques de Christian Rose-Croix
commentaire de Henk Leene. – Saint-Jean-de-la-Ruelle : Éditions Chanteloup, 1989. – 133 p. : ill. ; 21 cm.
Saint-Jean-de-la-Ruelle (1 rue Chanteloup, 45140) : Éd. Chanteloup, 1989
ISBN 2906013123
sign.: ESO-5-6-LEEN-32 (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rosencreutz, inwijdingen, alchemie, natuur, kandidaat, Poortwachter, zout, ego, Saturnus, eenheid, harmonie, kennis, waarheid, dood, wijsheid, elementen, scheikunde, woordindex, aan aanbevolen aanbidden aanbiedt aa…

Les péchés capitaux et les vertus originelles
Henk Leene ; [trad. du néerlandais]. – Oze – Haarlem – Kassel : RC ; Editions ERCEE, 1978. – 209 p. : ill., [2] uitklapbare bl. ; 21 cm.
Traduit de : De zeven hoofdzonden en de levensboom der oerdeugden ; Editions ERCEE, Domaine de Sivas, Oze 05400, Veynes
ISBN 9070436086
sign.: ESO-5-6-LEEN-31 (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Saturn, der Wächter vor der Pforte : der siebenfache und der achtfache Pfad
Henk Leene. – 3. Aufl. – Haarlem – Kassel : RC ; Ercee-Verlag, 1981. – 104 p. : ill. ; 21 cm.
Ubersetzung aus dem Niederlandischen; Titel der Originalsausgabe: Saturnus, de wachter aan de poort. – Haarlem, 1970
ISBN 9070436116
sign.: ESO-5-6-LEEN-22 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Die sieben Ursunden
Henk Leene. – 2. Aufl. – Haarlem – Kassel : RC ; Ercee-Verlag, 1981. – 81 p. ; 21 cm. – Sachregister.
ISBN 3880330042
sign.: ESO-5-6-LEEN-20 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Der siebente Tag der chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz
Henk Leene. – 2. Aufl. – Kassel : RC ; Rosenkreuz-Verlag ; Leene + Borkowski, 1979. – 65 p. ; 21 cm.
Die originalsausgabe erschien unter dem Titel: De zevende dag uit het scheikundig huwelik van Christianus Rosencreutz. – Kassel/Haarlem : Ercee Verlag, 1972 – Literaturhinweis.
ISBN 3880330050
sign.: ESO-5-6-LEEN-28 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rosencreutz, inwijdingen, alchemie, natuur, kandidaat, Poortwachter, zout, ego, Saturnus, eenheid, harmonie, kennis, waarheid, dood, wijsheid, elementen, scheikunde, woordindex, aan aanbevolen aanbidden aanbiedt aa…

Leene, M.
Het klein vitaminen boekje
Mia Leene. – Haarlem : RC ; Uitgeverij Ercee, 1984. – 26 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-6-LEEN-30 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Mein Stein, mein Lehrmeister
Mia Leene ; mit Illustration von Thalia ter Kuile. – Haarlem : Ercee Verlag, 1985. – 161 p. : ill. ; 21 cm. – Bibliographie.
ISBN 9070436230
sign.: ESO-5-6-LEEN-24 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Origine et sagesse des chiffres
Mia et Henk Leene ; [trad. du néerlandais].. – Oze – Haarlem – Kassel : RC ; Editions Ercee, 1979. – 153 p. : ill. ; 21 cm.
Traduit de Neerlandais – Titre original: De oorsprong van de getallenleer en zijn wijsheid. – Haarlem
sign.: ESO-5-6-LEEN-25 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Eine plauderei met Pflanzen : Krauter erzahlen
Mia Leene. – Haarlem – Kassel : RC ; Ercee-Verlag, 1983. – 353 p. : ill. ; 21 cm.
Ubersetzung aus dem Niederlandischen; Titel der Originalsausgabe: Praat eens met planten – kruiden vertellen. – Haarlem (Niederlande), 1981 – Register, Bibliographie.
ISBN 9070436191
sign.: ESO-5-6-LEEN-23 (DOOS048)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

MacLaren, L.
Gesprekken ; 1987: Gesprekken met zijn heiligheid Shri Shantananda Sarasvati, Shankaracarya van Jyotir Math – 1987 –
Leon MacLaren ; vertaling, mededeling Paul G. van Oyen. – [Amsterdam] : Conversion Productions, 2005. – 89 p. ; 21 cm. – (Gesprekken ; 1987) – verklarende woordenlijst van gebruikte termen in het Sanskriet.
ISBN 9076392315
sign.: REL-11-5-MACL-1
Trefw.: religie, hindoeisme, Shri Shantananda Sarasvati, gesprekken

Gesprekken ; 1989: Gesprekken met zijn heiligheid Shri Shantananda Sarasvati, Shankaracarya van Jyotir Math – 1989 –
Leon MacLaren ; vertaling, mededeling Paul G. van Oyen. – [Amsterdam] : Conversion Productions, 2008. – 106 p. ; 21 cm. – (Gesprekken ; 1989) – verklarende woordenlijst van gebruikte termen in het Sanskriet.
ISBN 9789076392349
sign.: REL-11-5-MACL-2
Trefw.: religie, hindoeisme, Shri Shantananda Sarasvati, gesprekken

Gesprekken ; 1991: Gesprekken met zijn heiligheid Shri Shantananda Sarasvati, Shankaracarya van Jyotir Math – 1991 –
Leon MacLaren ; vertaling, mededeling Paul G. van Oyen. – [Amsterdam] : Conversion Productions, 2001. – 104 p. ; 21 cm. – (Gesprekken ; 1991) – verklarende woordenlijst van termen in het Sanskriet.
ISBN 9789076392363
sign.: REL-11-5-MACL-3
Trefw.: religie, hindoeisme, Shri Shantananda Sarasvati, gesprekken

Gesprekken ; 1993: Gesprekken met zijn heiligheid Shri Shantananda Sarasvati, Shankaracarya van Jyotir Math – 1993 –
Leon MacLaren ; vertaling, mededeling Paul G. van Oyen. – [Amsterdam] : Conversion Productions, 2009. – 88 p. ; 21 cm. – (Gesprekken ; 1993) – verklarende woordenlijst van termen in het Sanskriet.
ISBN 9789076392370
sign.: REL-11-5-MACL-4
Trefw.: religie, hindoeisme, Shri Shantananda Sarasvati, gesprekken

Olsen, S.
Heilige geometrie, theosofie en de transformatie van bewustzijn / Scott Olsen & Melodi Simay Acar
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 134-139
ISSN 00405868
Trefw.: geometrie, platonische lichamen, Pythagoras, Plato, initiatie, theosofie, Boek van Dzyan, De Geheime leer, Blavatsky, natuur, symmetrie, wetenschap, David Bohm, transformatie, bewuszijn

Onbegrensde
De onbegrensde mens : bijlage bij Theosofia april 1981 ; Openbare Zomerschool Theosofische Vereniging in Nederland 24 – 30 juli 1981
[met bijdragen van: Nel van der Schoot ; Toos Damen ; Daniel van Egmond ; Frank Kouwe ; Ria Exel ; Theo Galle ; Corrie Heppener ; Betty van Kipshagen ; Nel van der Schoot ; Roelien de Lange en Roger Rundquvist ; Noor Helwig ; Ronald Engelse ; Toos Damen ; Daniel van Egmond ; Frank Kouwe ; Ria Exel ; Theo Galle ; Corrie Heppener ; Betty van Kipshagen ; Nel van der Schoot ; Ronald Engelse ; Gerard Croiset ; Mellie Uyldert ; Ko van der Velpen ; Daniel van Egmond ; Roelien de Lange en Roger Rundquvist ; Toos Damen ; Daniel van Egmond ; Ronald Engelse ; Ria Exel ; Theo Galle ; Corrie Heppener ; Jo Onvlee ; Ad Rek ; Nel van de Schoot ; Toos Damen ; Daniel van Egmond ; Ronald Engelse ; Ria Exel ; Theo Galle ; Corrie Heppener ; Jo Onvlee ; Ad Rek ; Nel van de Schoot ; Mevr. Gerding – Le Comte ; Helma – Vermeulen-Kool ; Toos Damen ; Daniel van Egmond ; Ronald Engelse ; Theo Galle ; Corrie Heppener ; Ad Rek ; Nel van der Schoot ; Roelien de Lange en Roger Rundquvist]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1981. – [12] kolommen. : ill. ; 21 cm.
Programma: Vrijdag 24 juli – Opening ; Inleiding tot de studiedagen en kennismaking === Zaterdag 25 juli – De onbegrense mens? / Nel van der Schoot – Workshops: Symboliek / Toos Damen ; Geheime Leer / Daniel van Egmond ; Tafelronde / Frank Kouwe ; De 7 psychologische mensen-typen in verband met de 7 energieen (1) / Ria Exel ; Woord en werkelijkheid (1) / Theo Galle ; Voeding geven aan bewustworden van het proces van leven en groei / Corrie Heppener ; Via oersymbolen naar mezelf / Betty van Kipshagen ; Inleiding tot de theosofie / Nel van der Schoot ; Mens en natuur en haar verbindende krachten / Roelien de Lange en Roger Rundquvist ; Universele dans van de vrede / Noor Helwig === Zondag 26 juli – De mens, kroon van de schepping? / Ronald Engelse ; Workshops – De mens als middelpunt van tijd en ruimte / Toos Damen ; Geheime Leer ; Daniel van Egmond ; Tafelronde / Frank Kouwe ; De 7 psychologische mensen-typen in verband met de 7 energieen (3) / Ria Exel ; Woord en werkelijkheid (2) / Theo Galle ; Voeding geven aan bewustworden van het proces van leven en groei / Corrie Heppener ; Via oersymbolen naar mezelf / Betty van Kipshagen ; Inleiding tot de theosofie / Nel van der Schoot ; De mens , kroon van de schepping? / Ronald Engelse === Maandag 27 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; De samenwerking van mens en natuur / Mellie Uyldert ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Thee concert / Ko van Velpen piano ; Thee ; Warme maaltijd ; Bonte avond === Dinsdag 28 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; Ons denkvermogen: vloek of gave? / Daniel van Egmond ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Broodmaaltijd ; Voorbereiding middagprogramma ; Workshop in en met de natuur ; Thee ; Warme maaltijd ; Het regenboogspel / Roelien de Lange en Roger Rundqvist === Woensdagmorgen 29 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Grens-grensverlegging-grens-verwijding – a. ik en de ander (1) / Toos Damen ; Geheime Leer (1) / Daniel van Egmond ; De natuur in de mens – de mens in de natuur / Ronald Engelse ; De zeven bewustzijnscentra in de mens (1) / Ria Exel ; Woord en werkelijkheid (1) / Theo Galle ; Voeding geven aan en bewustworden van het proces van leven en groei / Corrie Heppener ; T’ai – Chi / Jo Onvlee ; Broederschap en hoger zelf lager zelf en masker zelf (1) / Ad Rek ; Inleiding tot de theosofie / Nel van der Schoot ; Broodmaaltijd === Woensdagmiddag 29 juli – Workshops: Grens- grensverlegging – grensverwijding b. binnen-wereld -buitenwereld (2) / Toos Damen ; Geheime Leer (2) Daniel van Egmond ; De natuur in de mens – de mens in de natuur / Ronald Engelse ; De zeven bewustzijnscentra in de mens (2) / Ria Exel ; Woord en werkelijkheid (2) / Theo Galle ; Voeding geven aan bewustworden van het proces van leven en groei / Corrie Heppener ; Tái – Chi / Jo Onvlee ; Broederschap en hoger zelf lager zelf en masker zelf (2) / Ad Rek ; Inleiding tot de theosofie / Nel van de Schoot ; Kabouters, gnomen en fantomen, ontmoetingen met de elfenwereld / Mevr. Gerding – Le Comte === Donderdag 30 juli – Ervaring en verlichting / Lezing Helma – Vermeulen-Kool ; Workshops – Grens – grensverlegging – grensverwijding c. de dynamiek van de menselijke weg (3) / Toos Damen ; De Geheime Leer (3) / Daniel van Egmond ; Drievoudige oorsprong van de mens / Ronald Engelse ; Woord en werkelijkheid / Theo Galle ; Voeding geven aan en bewustworden van het proces van leven en groei / Corrie Heppener ; Broederschap en hoger zelf lager zelf en masker zelf (3) / Ad Rek ; Inleiding tot Theosofie / Nel van der Schoot ; Bomen / Roelien de Lange en Roger Rundquvist – Dagindeling ; Voor kinderen ; Prijzen ; Deelnemerskaarten ; Akkommodatie ; Maaltijden ; Plattegrond.
sign.: THE-8-5-ZOME-1981a
Trefw.: theosofie, zomerscholen, programma’s, Naarden, zomerschool, voordrachten, lezingen, workshops, activiteiten

Parchment, S.R.
The just law of compensation
by S.R. Parchment. – republished. – Mokelumne Hill, California ; San Francisco : Health Research ; San Francisco Center, Rosicrucian Fellowship, 1967. – 126, [2] p. ; 15 cm.
“A labor of love in the cause of universal brotherhood.”
sign.: ESO-5-2-PARC-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wetten, compenstatie, discussies, religie, evolutie

Parker, E.
Astrologie en haar praktische toepassing
Else Parker. – 9e herziene dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1984. – 227, [1] p. : ill. ; 25 cm.
De eerste vier drukken verschenen bij Uitgeverij L.J. Veen, Amersfoort – Logarithmentafel.
ISBN 9020250000
sign.: RAN-7-1-PARK-1b
Trefw.: astrologie, geboortehoroscopie, toepassingen, dierenriem, huizen, horoscopen, planeten

Polano, H.
The Talmud : selections from the contents of that ancient book, its commentaries, teachings, poetry and legends : also brief sketches of the men who made and commented upon it
translated from the original by H. Polano. – London and New York : Frederick Warne & Co, 1973. – xi, 372 p. ; 19 cm.
ISBN 0723202621
sign.: REL-7-1-POLA-1
Trefw.: religie, jodendom, Talmud

Poole, P. le
Overpeinzing / Peter le Poole
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 141
ISSN 00405868
Trefw.: overpeinzing, Krishnamurti, Ommen, waarheid

Ritman, R.
Oog in oog met Jacob Böhme
Rachel Ritman ; [voorwoord] Esther Ritman ; redactie: Mirjam Duivenvoorden ; eindredaktie: Natalie Koch. – Amsterdam : In de Pelikaan, 2019. – 72 p. : ill. ; 23 cm. – (Asclepiusreeks ; 9) – namenregister.
sign.: ESO-14-1-RITM-1
Trefw.: esoterie, Jacob Böhme

Schefferlie, M.
Radio Lila: esoterie in de ether / Marleen Schefferlie
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 109-112
ISSN 00405868
Trefw.: Radio Lila, esoterische zender, dialoog, wijsheid, spiritualiteit, ZOOM, interviews, nieuwsbrief, uitzendingen

Signaal
Het Signaal ; II: Zomernummer 1917
onder leiding van de Kunstgroep “Het Signaal” ; gedrukt by Duwaer & Van Ginkel, Amsterdam. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917. – IV, 55 p., 38 p. pl. : ill., fig. ; 29 cm.
Inhoud – Tekst – Dr. H.A. Naber – La rose de la somme (geillustreerd)- p. 1 ; Albert Verwey – De aarde – p. 16 ; Constant van Wessem – Eenige notities over muziek – p. 17 ; Francois Pauwels – De nachtelijke sleepster – p. 19 ; Emile Boulan – Une constellation de jeunes poetes francais – p. 23 ; C. Bloem – Regen in den zomernacht – p. 35 ; L. van der Swaelmen – Pour l’architecture (geillutreerd) – p. 37 ; J.G. Danser – In den avond – De verloren vrouw – p. 50 ; Leo Rikmenspoel – Gebeden uit den rampzaalgen tijd – p. 52 ; Piet van Wijngaerdt – De moderne schilderkunst en het publiek – p. 54 ; Reproducties – Odilon Redo, J.H. Toorop ; De schilders van “Het Signaal”: Le Fauconnier, Piet van Wijngaerdt, Mervr. Fernhout-Toorop, Alma, De Smet, C.J. Maks, D. Koning, Saalborn, Gos ; Moderne Russische schilders: Kantchalovsky, Javlensky – Nathalie Gontscharowa, Maroussia le Falconnier ; Moderne architectuur in Holland: Dr. H.P. Berlage, Van Lochem, Jan de Meyer, Gratema, J.C. van Epen ; Modern interieur in Holland: Dr. H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel, Jac. v.d. Bosch, J.C. van Epen ; Nagekomen: A. van Zegen, Carel J.A. Begeer
sign.: RAN-1-2-SIGN-1II (DOOS048)
Trefw.: kunst, theosofie

Spiegel der parapsychologie : tweemaandelijks tijdschrift uitg. door de Parapsychologische Studiekringen te Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam [Tijdschrift]
1966.
Trefw.: parapsychologie, tijdschriften, G. Zorab, J.G. Blom, L.W.A. van Herpt, Milan Ryzl, S.R. Asperen de Boer, Karlis Osis

Twine, J.
Het nieuw esoteries weten ; 1 (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 48 p. : ill., diagr. ; 22 cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 1)
Bevat: De drie aanzichten Gods – Eerste Hoofdstuk ; De weg van de universele lering – Tweede Hoofdstuk ; De vervulling van de Christuseis – Derde Hoofdstuk ; De ladder met de negen treden – Vierde Hoofdstuk ; De worsteling op de eerste drie treden – Vijfde Hoofdstuk – Diagram 1: De zeven perioden van het Arische tijdvak ; Diagram 2: De ladder van negen (1e aanzicht) ; Einde eerste deel.
sign.: ESO-5-4-TWIN-4Ia (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, God, universele lering, Christus, Ladder

Het nieuw esoteries weten ; 2 (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 48 p. : ill., schema. ; 22 cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 2)
Bevat: De heilige begeerte Christi – Eerste Hoofdstuk ; De cosmische twee-eenheid – Tweede Hoofdstuk ; Het Adam-Eva ribverhaal – Derde Hoofdstuk ; Macrocosmische cellenbouw – Vierde Hoofdstuk ; De magische ademhaling – Vijfde Hoofdstuk – Schema cosmiese tweeenheid man-vrouw.
sign.: ESO-5-4-TWIN-4IIa (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, twee-eenheid, Adam-Eva, cellenbouw, magische ademhaling

Het nieuw esoteries weten ; 3 (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 48 p. ; 22 cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 3)
Bevat: Eerste Hoofdstuk – De vierdimensionale Christusopenbaring ; Tweede Hoofdstuk – Het lichtelement Christi ; Derde Hoofdstuk – De bloedbeschermende procedure ; Vierde Hoofdstuk – Het mysterie van het bloed ; Vijfde Hoofdstuk – De eerstelingen des geestes – Wereld van de ene Centrale Geest. De ene en volstrekte Geest wordt uit God voortgebracht.
sign.: ESO-5-4-TWIN-4IIIa (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christusopenbaring, bloedbescherming, God, geest

Het nieuw esoteries weten ; 4 (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 57 p. : ill.,diagr. ; 22 cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 4)
Bevat: Eerste Hoofdstuk – Het magische bouwwerk Gods ; Tweede Hoofdstuk – De involutionaire inwijding in haar zeven aanzichten ; Derde Hoofdstuk – Het Goddelijke verlossingsplan ; Vierde Hoofdstuk – De twaalf stromen rond het Godsplan ; Vijfde Hoofdstuk – De twaalf stromen rond het godsplan (vervolg) – Diagram van de 14 werelden (13 + 1) ; De methode van volmaking (12 + 1 + 1) ; Involutionaire werelden ; Overzicht van het Goddelijke Verlossingsplan ; De zeven werelden ; De zeven inwijdingen ; De zeven krachten ; De nieuwe zeven-voudige spiraal ; De 12 voudige openbaring in het Godsplan.
sign.: ESO-5-4-TWIN-4IVa (DOOS047)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kosmologie, openbaring, magie, God, involutionaire inwijding, Goddelijk verlossingsplan, twaalf stromen

Van
Van Atlantis naar Aquarius : openbare zomerschool Theosofische Vereniging in Nederland 25 – 31 juli 1980
[met bijdragen van: Jan Boerlage ; Toos Damen ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Frank Kouwe ; Leo Pinxten ; arah Sanders ; Trinette Stots ; Dorothy Vasseur ; J.H. v.d. Kamer ; Daniël van Egmond ; Toos Damen ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Frank Kouwe ; Leo Pinxten ; Sarah Sanders ; Jo Stots ; Dorothy Vasseur ; Stanley Kubrick ; Ronald Engelse ; Dorothy Vasseur ; Paula Schreurs ; Toos Damen ; Daniël van Egmond ; Ronald Engelse ; Bert Esser ; Ria Exel ; Ad Rek ; Trinette Stots ; Dorothy Vasseur ; Toos Damen ; Frank Duyf ; Daniël van Egmond ; Ronald Engelse ; Ria Exel ; Ad Rek ; Trinette Stots ; Dorothy Vasseur ; Top de Bordes ; Daniël van Egmond ; Toos Damen ; Frank Duyf ; Daniël van Egmond ; Bert Esser ; Ria Exel ; Trinette Stots ; Ad Rek ; Dorothy Vasseur]. – Utrecht : Theosofische Vereniging in Nederland, 1980. – [16] p. : ill. ; 21 cm.
Programma: Vrijdag 25 juli: Op deze openingsdag is er geen gezamenlijk diner ; Voor de kinderen ; In de Besant Hall: Inschrijving deelnemers ; Opening ; Inleiding tot de studiedagen en kennismaking door middel van spel dans en meditatie === Zaterdag 26 juli: Ontbijt ; Inschrijving nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; “Het Aquariustijdperk- en wat heeft dat met Atlantis te maken? / Jan Boerlage ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Astrologie als weg naar bewustwording – Aquarius: een magisch woord, een werkelijkheid die we zelf maken / Toos Damen ; “Zelfherinnering” in ons dagelijks leven (1) / Daniël van Egmond ; Visualiseer je eigen zonneteken ; Ria Exel ; Tafelronde / Frank Kouwe ; “Droomspiegel” / Leo Pinxten ; Jung (1) / Sarah Sanders ; Meditatieve workshop / Trinette Stots ; Houding-Stemming-Uitstraling / Dorothy Vasseur ; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; “De Keizer en de Nachtegaal” Sprookjes van Hans Chr. Andersen / J.H. v.d. Kamer === Zondag 27 juli ; Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; “Van Atlantisch naar Aquarius bewustzijn” / Daniël van Egmond ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: “Astrologie als de weg naar bewustwording” – De “Wet van beweging” en de eigenlevenscyclus / Toos Damen ; Zelfherinnering in ons dagelijks leven” (2) / Daniël van Egmond ; “Symbolische groepsdans van de astrologische mandala / Ria Exel ; Tafelronde / Frank Kouwe ; “Droomspiegel / Leo Pinxten ; Jung (2) / Sarah Sanders ; Godsdiensten en hun invloeden op de mens / Jo Stots ; Houding-Stemming-Uitstraling / Dorothy Vasseur ; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Film: “2001: a space Odyssey” van Stanley Kubrick === Maandag 28 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; “Het ontstaan van een nieuw soort denken” / Ronald Engelse ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding middagprogramma ; Workshops in en met de natuur ; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; “Aarde, water, lucht, vuur – ik” / Dorothy Vasseur === Dinsdag 29 juli: Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; “Astrologie als de weg naar zelfkennis” / Paula Schreurs ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Vrije middag; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Bonte avond === Woensdagmorgen 30 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; Voorbereiding workshops ; Workshops: ochtendprogramma aanvang 10.30 uur ; “Astrologie als de weg naar bewustwording (1) – De kringloop v. noodzakelijkheid / Toos Damen ; “Zelfherinnering in ons dagelijks leven (1) / Daniël van Egmond ; “Het ontstaan van een nieuw soort denken” / Ronald Engelse ; “Planeetsymboliek en individuatie” / Bert Esser ; “Visionaire anthropologie (1) – “Visualisatie en innerlijk beleven van andere culturen” / Ria Exel ; “Broederschap en Hogerzelf, Lagerzelf en Maskerzelf” (1) / Ad Rek ; Het groepsproces / Trinette Stots ; Houding-Stemming-Uitstraling / Dorothy Vasseur ; Voor middagprogramma: zie volgende bladzijde === Woensdagmiddag 30 juli: Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops ; “Astrologie als weg naar bewustwording” – De zeven wegen der zaligheid (2) / Toos Damen ; Alice Bailey en de Arcaneschool / Frank Duyf ; “Zelfherinnering” in ons dagelijks leven (2) / Daniël van Egmond ; “Het ontstaan van een nieuw soort denken” / Ronald Engelse ; “Visionaire anthropologie” (2) – Visualiseer jezelf als ruimtevaartschip (of bol) en verken de ruimte / Ria Exel ; “Broederschap en Hogerzelf, Lagerzelf en Maskerzelf” (2) / Ad Rek / Het groepsproces (2) Trinette Stots ; “Bewegingservaring, contrast verwant” / Dorothy Vasseur ; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; “Alleen met je hart kun je goed zien” – Solotoneel ; De kleine prins / Top de Bordes === Donderdag 31 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers ; Gezamenlijke stilte ; “De verwerkelijking van het Aquarius bewustzijn” / Daniël van Egmond ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: “Astrologie als weg naar bewustwording” – Levensweb en levensopgave (3) / Toos Damen ; Alice Bailey en de Archaneschool / Frank Duyf ; “De verwerkelijking van het Aquarius bewustzijn in ons dagelijks leven” / Daniël van Egmond ; “Praktische toepassing van de astrologie in het individuatieproces” / Bert Esser ; Visionaire anthropologie – Visualiseer een samenleving in de toekomstige maatschappij (3) / Ria Exel ; Het groepsproces (3) / Trinette Stots ; “Broederschap en Hogerzelf, Lagerzelf en Maskerzelf” (3) / Ad Rek ; “Bewegingservaring, contrast verwant” / Dorothy Vasseur ; Thee – Evaluatie en sluiting van de studiedagen. – Dagindeling ; Personalia van de sprekers ; Prijzen ; Deelnemerskaarten ; Akkommodatie ; Maaltijden ; Plattegrond.
sign.: THE-8-5-ZOME-1980
Trefw.: theosofie, zomerscholen, programma’s, Naarden, zomerschool, voordrachten, lezingen, workshops, activiteiten

Warris, L.
Openbaring, symboliek van het Hebreeuws
Liliane Warris ; met een voorwoord van H. Verweij ; kleurenreprodukties binnenwerk: Rita Franck ; omslagillustratie Dan Rubinstein. – Katwijk : Servire, 1981. – 228 p. : ill. ; 25 cm.
Op omslag: Openbaring, symboliek van het Hebreeuws : structuur van mens en wereld in taal en getal – Bijbel-index, index.
ISBN 9063251351
sign.: REL-7-1-WARR-1
Trefw.: religie, jodendom, symboliek, Hebreeuws

Westerse
Westerse mystiek en occultisme : geestelijke stromingen in het westen : openbare zomerschool Theosofische Vereniging in Nederland 20 – 25 juli
[met bijdragen van: Jan Boerlage ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Gabrielle Faustie ; Margreet Meijer ; Sarah Sanders ; Frank Kouwe ; Soefibeweging ; Leo Pinxten ; Henk Dubbink; Toos Damen ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Gabrielle Faustie ; Margreet Meijer ; Sarah Sanders ; Frank Kouwe ; Soefibeweging ; Erik Sietsma ; Mia Gessner ; Mary Heijboer-Barbas ; Daniël van Egmond ; Paula Schreurs ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Margreet Meijer ; Sarah Sanders ; Leo Pinxten ; Floris Rommerts ; Floris Rommerts ; Daniël van Egmond ; Ria Exel ; Margreet Meijer ; Leo Pinxten ; Soefibeweging ; Erik Sietsma ; Floris Rommerts]. – Utrecht : Theosofische Vereniging in Nederland, [1979]. – [12] p. : ill. ; 21 cm.
Programma: Vrijdag 20 juli: Op deze openingsdag is er geen gezamenlijk diner. Er kan echter wel op eigen gelegenheid gedineerd worden in Sattvika ; In de Besant Hall: Inschrijving deelnemers en koffie ; Opening ; Inleiding tot de studiedagen en kennismaking ; Muziek === Zaterdag 21 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; Occulte bewegingen van het westen / Jan Boerlage ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Gurdjieff / Daniël van Egmond ; Creatieve expressie / Ria Exel ; Schilderen en ontdekken / Gabrielle Faustie ; Sprookjes van Grimm / Margreet Meijer ; Zelfkennis, weg naar meditatie / Sarah Sanders ; Tafelronde / Frank Kouwe ; Musical tuning / Soefibeweging ; Symboliek / Leo Pinxten ; Thee ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Film: “Jonathan livingston Seagull” === Zondag 22 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; “De Neoplatonisten” / Henk Dubbink; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops: Astrologie en expressie / Toos Damen ; Inwijdingen / Daniël van Egmond ; Creatieve expressie / Ria Exel ; Schilderen en ontdekken / Gabrielle Faustie ; Sprookjes van Grimm / Margreet Meijer ; Mandala’s I en concentratie / Sarah Sanders ; Tafelronde / Frank Kouwe ; Drumexperiment / Soefibeweging ; Kabbalah / Erik Sietsma ; Thee ; Warme maaltijd/ broodmaaltijd ; Parsifal van Wagner en muziek / Mia Gessner === Maandag 23 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; “De christelijke mystieke weg” / Mary Heijboer-Barbas ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Vrije middag ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Bonte avond === Dinsdag 24 juli: Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; “De esoterische traditie van het westen” / Daniël van Egmond ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops ; Astrologie en Parsifal / Paula Schreurs ; Gurdjieff / Daniël van Egmond ; Creatieve expressie / Ria Exel ; Sprookjes van Grimm / Margreet Meijer ; Mandala’s II en meditatie / Sarah Sanders ; Jung; / Leo Pinxten ; Findhorn / Floris Rommerts ; Thee ; Warme maaltijd/ broodmaaltijd ; Soefi-dansen === Woensdag 25 juli ; Ontbijt ; Inschrijven nieuwe deelnemers en koffie ; Gezamenlijke stilte ; New age groepen / Floris Rommerts ; Gelegenheid tot het stellen van vragen ; Warme maaltijd/broodmaaltijd ; Voorbereiding workshops ; Workshops ; Magie / Daniël van Egmond ; Creatieve expressie / Ria Exel ; Sprookjes van Grimm / Margreet Meijer ; Symboliek / Leo Pinxten ; Vrije dansexpressie / Soefibeweging ; Kabbalah / Erik Sietsma ; Findhorn / Floris Rommerts ; Thee ; Evaluatie en sluiting van de studiedagen – Dagindeling ; Personalia van de sprekers ; Prijzen ; Deelnemerskaarten ; Akkommodatie ; Maaltijden ; Plattegrond.
sign.: THE-8-5-ZOME-1979a
Trefw.: theosofie, zomerscholen, programma’s, Naarden, zomerschool, voordrachten, lezingen, workshops, activiteiten

Wyatt, T.
De geheime rijken van de natuur / Tim Wyatt
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. Jaargang 124 (2023), No.3 (September), p. 113-118
ISSN 00405868
Trefw.: mensen, deva’s, natuurgeesten, engelen, mythen, bewustzijn, Leadbeater, Hodson, van Gelder, waarneming