TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Binnenland » Lokale activiteiten van de TVN in April 2023

Lokale activiteiten van de TVN in April 2023

12 maart 2023

In 16 plaatsen in Nederland vinden weer activiteiten plaats.
Wat wordt aangeboden zijn: Openbare lezingen, ledenavonden, cursussen, studie- en meditatie groepen, zoom bijeenkomsten, video’s.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de lokale activiteiten in april 2023, gerangschikt naar plaats.
Voor nadere informatie per plaats kun je klikken op de plaatsnaam in dit overzicht. Of u kunt op de website ga via het tabje ‘locaties en agenda’ naar ‘plaatselijke afdelingen’ gaan, en klikken op de plaatsnaam in de linkerkolom.

April 2023

Amersfoort

Voor het adres van de bijeenkomsten en voor informatie kunt u bellen met Martie Veldhuis tel. 035 – 541 7118. E-mail loge:

Ma 17 apr. Studiemiddag
 over het boek van Andrew Welburn Aan de wortels van het Christendom (14.30)
Ma 24 apr. Jaarvergadering/ Lezing door Martie Velthuis Mystiek en Muziek (14.30)

Amsterdam
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de bovenzaal in de Tolstraat. Eenieder wordt gevraagd om zich uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de zaterdagbijeenkomst aan te melden. (e-mail: of tel. 020-4203030) U krijgt bericht of er plaats is, of dat u op de reservelijst komt te staan.

Za 08 apr. Inleidende gespreksgroep: De Mahatma Brieven (11.00)
Za 08 apr. Ledenbijeenkomst: Algemene Leden Vergadering van de Amsterdamse Loge van de T.V.N. (14.00)
Za 22 apr. Gespreksgroep naar het boek van J. Mills: Leven in wijsheid (11.00)
Za 22 apr. Gespreksgroep naar het boek van J. Krishnamurti: Een zaadje van een miljoen jaar oud (14.00)     


Apeldoorn
Informatie via e-mail: of telefoon 055 522 1983

Do 06 apr. Studieavond over het boek de Chakra’s van C.W. Leadbeater
Do 20 apr. Studieavond over het boek de Chakra’s van C.W. Leadbeater

Arnhem
Lokatie lezingen: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem. Alle AVOND-activiteiten, zoals studiegroepen etc. vinden plaats in de boeksalon van Boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 te Arnhem, hiervoor wordt de zij-ingang gebruikt.

Ma 03 apr. Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 door Ineke Vrolijk (19.30)
Wo 05 apr. ZOOM Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 door Ineke Vrolijk (19.30)
Wo 12 apr. Gespreksgroep over Het Christelijk-Kabbalistisch dodenboek van Daniël van Egmond (09.30)
Ma 17 apr. Studiegroep De mystieke weg van Plato door Ineke Vrolijk (19.30)
Wo 19 apr. ZOOM Studiegroep De mystieke weg van Plato door Ineke Vrolijk (19.30)
Ma 24 apr. Kennismaken met Theosofie door Martha Ram-Lameris (19.30)
Wo 26 apr. Gespreksgroep over Het Christelijk-Kabbalistisch dodenboek van Daniël van Egmond (09.30)

Assen
De studie is alleen voor leden Zie de website voor meer informatie: http://theosofie-assen.blogspot.com

Den Haag
Adres voor cursussen en lezingen: Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag,

Za 08 apr. ZOOM Meditatiecursus Zoek naar de weg van Rohit Mehta door Ineke Vrolijk (10.30) Aanmelden: L. van Rijn, 071 – 5171166 of
Za 08 apr. ZOOM Studiegroep Geheime leer III, esoterische opstellen en instructies door Ineke Vrolijk (14.00)
Ma 17 apr. Lezing: Psychedelica en mystieke ervaring door Michiel van Elk (19.30)
Wo 19 apr. ZOOM Helende Kring door Marijke Trouw (19.30)
Ma 24 apr. Gespreksavond over Mens en Techniek: 4 Integratie van techniek en mens (19.30)

Groningen
Loge Groningen heeft voorlopig geen activiteiten of website. Info via tel. 059 220 3330 of e-mail

Haarlem
Gespreksgroep over theosofie. Nadere informatie via Georges van den Boorn: 06 1209 4535 of

Leeuwarden
Centrum ‘Broederschap’. Voor informatie: Ellen de Grijs, tel. 0561 614 067

Naarden
Voor meer informatie en aanmelden

Za 08 apr. Meditatie Groep (14.00)
Za 08 apr. Zelf-transformatie Groep (14.00)
Zo 16 apr. Verdiepingsgroep (14.00)
Za 22 apr. Meditatie Groep (14.00)
Di 25 apr. ZOOM Kennismaking met de Theosofie (19.30)
Zo 30 apr. Centrale Groep (14.00)

Nijmegen
Informatie via de website https://theosofienijmegen.wordpress.com of e-mail . De basiscursus Spiritualiteit en theosofie wordt ingepland bij voldoende belangstelling, aanmelden of info kan via of 026 445 7205.

Zo 02 apr. Gespreksgroep Zelfontdekking door Willy Lammers (10.00)
Do 06 apr. Gespreksavond Theosofie Praktische Mystiek (19.30)
Di 11 apr. Gespreksgroep Toegepaste Theosofie door Jan Schoorl (19.30)
Do 13 apr. ZOOM Interactieve Tetraktys-filosofie groep (19.30)
Zo 16 apr. Gespreksgroep Zelfontdekking door Willy Lammers (10.00)
Do 20 apr. Gespreksavond Theosofie Praktische Mystiek (19.30)
Di 25 apr. Gespreksgroep Toegepaste Theosofie door Jan Schoorl (19.30)
Zo 30 apr. Gespreksgroep Zelfontdekking door Willy Lammers (10.00)

Roermond
Informatie over de geplande bijeenkomsten: Joan Slagers tel. 06 2384 1288 of e-mail .

Do 06 apr. ZOOM Studiegroep I Theosofie voor beginners door Joan Slagers (20.00)
Zo 16 apr. Groep Innerlijke Ontwikkeling door Joan Slagers (10.00)
Do 20 apr. ZOOM Studiegroep II voor gevorderde beginners door Joan Slagers (20.00)
Zo 30 apr. Studiegroep voor gevordenen door Joan Slagers (10.00)

Rotterdam
Lokatie bijeenkomsten en lezingen: Soeficentrum, Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam. Lezingen kunt u ook online via Zoom volgen, na uw aanmelding via ontvangt u kort voor de lezing de uitnodiging met uw ZOOM-link.

Di 04 apr. Rondetafelgesprek. Diverse ingebrachte onderwerpen door de logeleden (20.00)
Di 11 apr. Het Edele achtvoudige pad, en vervolgens De Paramita’s door Ineke Vrolijk. (20.00)
Di 18 apr. Lezing: ‘Voelen’ is de brandstof voor transformatie en transmutatie door Willem Boeren (20.00)
Di 25 apr. Vervolg op de Bhagavad Gita door Eric Jagernath. (20.00)

Utrecht
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873 of via e-mail: (de ZOOM cursus De Geheime Leer H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand is vol. Info: Joan Slagers, tel: 06 23841288 of e-mail )

Elke maandagavond voor gevorderden: Raja yoga door Ildiko Flesch. (19.30). Elke Vrijdagochtend voor beginners. Contact:

Di 04 apr. Open huis/ontmoetingsavond vanaf 5 of meer aanmeldingen. Contact: Marijke Ashmann, (19.30)
Vrij 07 apr. Meditatie door Wouter van Beers (19.30)
Vrij 14 apr. Algemene Ledenvergadering (19.30)
Di 18 apr. Studiegroep Inleiding in de theosofie, gaat door met  minstens 5 deelnemers! Contact: Marijke Ahsmann, (19.30)
Vrij 21 apr. Studiegroep Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Contact: Frans Brouwer, (13.00)
Vrij 21 apr. Meditatie door Wouter van Beers (19.30)
Vrij 21 apr. Lezing: Karma is meer dan je denkt. Arend Heijbroek (voorzitter Internationaal Theosofisch Centrum Naarden) licht toe wat de wet van karma (herstel van evenwicht) voor ons betekent, nu we dat evenwicht als individu en als deel van de mensheid voortdurend verstoren (20.00)

Zeeland
Studie-lokatie t/m juni 2023 in Op ’t Hof Olmenstein in Kloetinge (gem. Goes). Contact: secretaris Saskia Campert, of tel. 0626 056 163.

Zo 02 apr. Studiegroep n.a.v. het boek Uitzicht door Inzicht van Robert A. Pullen (10.30)

Zwolle
Bijeenkomsten in de VKK op dinsdagavond (20.00) Info: mevr. C. Kerssen, tel. 06 4146 9767 of e-mail

Di 18 apr. Studie uit Het Goddelijk Plan (deel 2) van G. Barborka door Alice Bouwland (20.00)
Di 25 apr. Studie uit Het Goddelijk Plan (deel 2) van G. Barborka door Alice Bouwland (20.00)