TVN Home » Nieuwsbrief » Boekhandel » ZIJN IS – Een boek dat geen boek wil zijn – Jaap Vos

ZIJN IS – Een boek dat geen boek wil zijn – Jaap Vos

4 januari 2023

Een nieuw boek van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging in Nederland. 100 bladzijden – hardcover. ISBN: 9789061751014 – prijs € 10,00

Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data. Dít boek beoogt al het geschrevene te comprimeren tot het uiterste minimum om de innerlijke bron te raken en beoogt deze veelheid aan data terug te brengen tot het uiterste minimum. Het is als het ware Een boek dat geen boek wil zijn. Een boek wat de omgekeerde richting volgt als de boeken die wij kennen, geschreven met veel woorden om aan het noumenale een vorm te geven in de fenomenale wereld. Dus dit is juist een boek wat wil ontsnappen aan de fenomenale wereld om de lezer weer te voeren tot de noumenale wereld. Een boek vergelijkbaar met een reeks van meditaties.
En vanwege de esthetische vormgeving zou je het net zo goed ook kunnen beschouwen als een kunstwerk. Het vraagt meditatieve aandacht van de lezer, en geduld om te zoeken naar de Waarheid in het Zelf. Theosofie geeft enorm waardevolle inzichten en het zoeken naar waarheid – De Geheime Leer inspireerde de schrijver. Metafysica niet in lange verhandelingen maar in Kernwoorden, ontdek het Zelf. Dit werk verdient om te worden gepubliceerd, voor alle Theosofen, en voor iedereen die het bevatten kan.

Jaap Vos is kunstenaar, graficus en lid van de Theosofische Vereniging in Nederland.