TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam mei 2024

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam mei 2024

1 mei 2024

Besant, A.
Le christianisme esotérique, ou les mystères mineurs
Annie Besant. – septieme ed. – Paris : Editions Adyar, 2001. – 290 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Esoteric christianity: or the lesser mysteries
sign.: THE-2-3-BESA-43a
Trefw.: theosofie, esoterisch christendom, godsdienst, Christus, mythen, mystiek, zoenoffer, wederopstanding, hemelvaart, drieëenheid, gebed, vergeving zonden, sakramenten, openbaring, mysteries, religie, Jezus, wederopstanding, zonde, sacramenten, atonement, do…

La généalogie de l’ homme
Annie Besant ; traduit de l’Anglais ; precede dúne preface. – 4eme ed. – Paris : Editions Adyar, 1992. – 193, [9] [. : ill., tab. ; 21 cm.
Titre origanal: The pedigree of man. – Benares & London : Theosophical Publishing Society, 1904
ISBN 2850000124
sign.: THE-2-3-BESA-60
Trefw.: theosofie, stamboom, mensheid, rondten, rassen, monaden, pitri’s, stoffelijk, evolutie, Weismann, klassen, maan, bollen, derde oog, Atlantis, Lemurië, Manu, eeuwigheid, vorm, zeven, vier, drie, schakels, planeten, vijf, subrassen, twee, natuur, dieren, l…

La mort et l’au-delà
Annie Besant. – nouvelle ed. – Paris : Editions Adyar, 1998. – 133 p. ; 21 cm. – (Théosophie ; 26)
Trad. de l’anglais. Trad. de : “Death and after.” – appendices.
ISBN 2850000590
sign.: THE-2-3-BESA-61
Trefw.: theosofie, dood, sterven, reïncarnatie, kamaloka

Reincarnation Karma
Annie Besant ; traduit de l’Anglais. – 6e ed. – Paris : Editions Adyar, 2001. – 159 p. ; 21 cm.
Op omslag: Reincarnation Karma – Theosophie
ISBN 285000054X
sign.: THE-2-3-BESA-20a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, karma

Le sentier du disciple
Annie Besant ; traduit de l’Anglais par H. Demirgian. – 6e ed. – Paris : Editions Adyar, 1990. – 183, [3] p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: The path of discipleship : four lectures delivered at the twentieth anniversary of the Theosophical Society, at Adyar, Madras december 27, 28, 29 and 30, 1895
ISBN 2850000604
sign.: THE-2-3-BESA-64
Trefw.: het pad, de weg, discipelschap, karma yoga, zuivering, controle van de gedachte, gedachtebeheersing, meditatie, het opbouwen van karakter, het leven van een discipel, de weg van de neofiet, de vier inwijdingen, toekomstige ontwikkeling van de mensheid, t…

Vers le temple
Annie Besant ; traduit de l’Anglais. – 9e ed. – Paris : Editions Adyar, 1992. – 168, [8] p. ; 21 cm.
ISBN 2850000612
sign.: THE-2-3-BESA-62
Trefw.: theosofie, loutering, gedachtebeheersing, karakter, geestelijke alchemie, drempel, evolutie, ontplooiing, groei, ontwikkeling, inwijding, pad, leerlingschap, bewustwording

Le pouvoir de la pensee ; sa maîtrise et sa culture
Annie Besant. – Paris : Editions Adyar , 1992. – 154 p. ; 21 cm.
Titre original: Thought power. – London & Benares : Theosophical Publishing Society, 1901
ISBN 2850000558
sign.: THE-2-3-BESA-63
Trefw.: theosofie, gedachtenkracht

Besten, L. den
Van animisme tot ietsisme : religie in de westerse samenleving
Leen den Besten ; verzorging omslag door René van der Vooren ; verzorging binnenwerk door Wim en Justus Bottenheft. – Amsterdam : Boom, 2007. – 384 p. : ill. ; 22 cm. – register, literatuur.
ISBN 9789085065005
sign.: REL-2-1-BEST-1
Trefw.: religie, ietsisme, magie, Israël, wetmatigheden, kosmische orde, gnosticisme, zintuiglijke kennis, Thomas van Aquino, God, pantheïsme, René Descartes, verlichting, christendom, metafysica, religieuze ervaringen

Boeke, Th.
Werkgemeenschap voor driegeleding van het sociale organisme ; Wat is driegeleding en wat is de werkgemeenschap
verantwoordelijk voor de tekst: Th. Boeke, D. Brull ; ontwerp: Robin van Rheenen / Jonas Studio, Amsterdam ; Druk: De Hobbitstee. – Ooststeeg, Wageningen : Werkgemeenschap voor driegeleding van het sociale organisme, 1974. – [8] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-9-1-BOEK-1
Trefw.: esoterie, antroposofie, sociale driegeleding, maatschappij

Bord, J.
Astral projection : understanding your psychic double
by Janet Bord. – Wellingborough, Northamptonshire : The Aquarian Press, 1973. – 64 p . ; 18 cm . – (Paths to inner power) – a selection of books on astral projection.
ISBN 0850301130
sign.: RAN-6-9-BORD-1
Trefw.: astrale projecties, levitation, astral body, astral traveling, geschiedenis

Brunton, P.
A la recherche du soi suprême
Paul Brunton ; traduit de l’Anglais. – troisieme ed. – Paris : Editions Adyar, 1992. – 294 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: The quest of the overself. – London : Rider & Co, 1938?
ISBN 2850000779
sign.: ESO-14-7-BRUN-17
Trefw.: meditatie, ego, esoterie, mysterie, zelfonderzoek, spiritualiteit, theosofie

Caspianya, S. de
Bezzari : our divine bambino boy
by Sarmatian De Caspianya. – Glasgow : Printed by William McLellan & Co, 1924. – 144 p. : portr., music. ; 22 cm.
“This volume relates an interesting and instructive experience in the life of the Rev. Dr. O.Z. Ha’nish, the world known leader of the Mazdaznan Movement”–Book jacket.
sign.: ESO-13-1-CASP-2a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, Otoman Zar-Adusht Haʼnish

Dalai Lama
Het goede hart : het Nieuwe Testament vanuit een boeddhistische visie
Dalai Lama ; Nederlandse vertaling Olga Preece-Planken en Alix Royer ; inleiding en Christelijke context Laurence Freeman, OSB ; vertaald uit het Tibetaans en annotatie Geshe Thubten Jinpa ; productie Jan-Paul Kool ; . – Tielt/Emst : Lanno/Maitreya , 1997. – 198 p. ; 23 cm.
Vertaling van: The good heart. – Boston : Wisdom Publications, 1996 – De Christelijke context ; verklarende woordenlijst van christelijke termen ; de Boeddhistische context ; verklarende woordenlijst van Boeddhistische termen ; Noten ; Tibet sinds de Chinese bezetting in 1950 ; Biografiën.
ISBN 9071886093
sign.: REL-12-3-DALA-54
Trefw.: Nieuwe Testament, Boeddhisme, Christendom, Dalai Lama, de bergrede, het koninkrijk van God, geloof, de verrijzenis, Tibet, mededogen, verdraagzaamheid

Drummond, H.
Natural law in the spiritual world
by Henry Drummond. – 15th ed. – London : Hodder and Stoughton, 1885. – xxv, 414, [6] p. ; 19 cm.
Fifteenth edition, completing thirty-ninth thousand
sign.: REL-2-1-DRUM-2
Trefw.: religie, natuurwetten, filosofie, geloof, wetenschap, levensfilosofie, ontwikkeling, parasitisme, reïncarnatie, christendom

Economische
De economische malaise en het standpunt der Rozekruisers
2e verbeterde dr. – Haarlem : Publicatie-Bureau van het Rozekruisers Genootschap, 1932. – 7 p. ; 15 cm. – (Vlugschrift ; No. 1)
Prijs 5 cent ; Bevat: Werkeloosheid en pessimisme ; Babson van “Babson’s Reports” ; De ziekte van het materialisme ; De Rozekruisers beginselen ; Een nieuw geloof gegrondvest op kennis ; De periode 1930-1936
sign.: ESO-5-3-ECON-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, economie

Eijk, J.F.W. van
Uw doden leven! : een kleine greep uit de spiritistische literatuur
bijeengebracht door J.F.W. van Eijk . – Baarn : Drukkerij Bakker, [1940]. – 31 p. ; 25 cm.
“De parel der godzaligheid”, J. de Noyer ; “Oud moedertje”, M.M.v.L.
sign.: RAN-6-1-EIJK-1
Trefw.: spiritisme, dood, wedergeboorte

Findlay, J.A.
The rock of truth ; or spiritualism, the coming world religion
by J. Arthur Findlay . – London : Rider & Co, 1933. – 321 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-FIND-6
Trefw.: spiritisme, religie, christendom, filosofie, Jezus

Hanish, O.Z.A.
Ainyahita in 23 Perlen
O.Z.A. Ha’nish. In deutscher Sprache herausgegeben von Otto Rauth. – 2. deutsche Zentral-ausg. – Stuttgart : Verlag “Der Silberstreifen”, 1960. – [12], 234, [1] p. : ill. ; 22 cm.
“Zeit 1973 Verlag Mazdaznan Ruf an die Welt, Hannover [1985]?” – Stich-Worter.
sign.: ESO-13-1-HANI-2d
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Ainyahita in pearls
from the original by Otoman-Zar-Adusht-Ha’nish. – Chicago, Illinois : Mazdaznan Press, [1913]. – 194 p. : portr. ; 24 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-51a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, Ainyahita, gezondheid, oefeningen

Ainyahita, die köstlichste Perle von Tibet : eine uralte, im Morgenland bekannte Sage
von Otoman Zar-Adusht Ha’nish. – Leipzig : Mazdazan Verlag ; David Ammann, 1911. – 154 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-2b
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Imanuel : Masdasnan-Denk-Lehre – Meister-Vorträge ; 1924: Bd. 1
von O.Z.A. Hanish ; Otto Rauth. – 1. bis 3. Tausend. – Leipzig : Masdasnan-Verlag, 1924. – [9], 197, [11] p. : ill. ; 23 cm.
Meister-Vortrage 1924. 1. Band
sign.: ESO-13-1-IMAN-1924Ia
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Imanuel : Masdasnan-Denk-Lehre – Meister-Vorträge ; 1924: Bd. 2
von O.Z.A. Hanish ; Otto Rauh. – Leipzig : Masdasnan-Verlag, 1924. – [8], 243, [5] p. : ill., portr. ; 23 cm.
Meister-Vortrage 1924. 2. Band – Stichworter.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1924II

von O.Z.A. Hanish ; Otto Rauh. – Leipzig : Masdasnan-Verlag, 1924. – [8], 243, [5] p. : ill., portr. ; 23 cm.
Meister-Vortrage 1924. 2. Band – Stichworter.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1924IIa
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Imanuel : Masdasnan-Denk-Lehre – Meister-Vorträge ; 1925: Bd. 1
von O.Z.A. Hanish ; bearbeitet und zusammengestellt voor Otto Rauth. – Leipzig : Masdasnan-Verlag, 1925. – [8], 160 p. ; 23 cm.
Meister-Vortrage 1925 1. Band – Stichworter.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1925Ia
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Imanuel : Masdasnan-Denk-Lehre – Meister-Vorträge ; 1925: Bd. 2
von O.Z.A. Hanish ; bearbeitet und zusammengestellt von Otto Rauth. – Leipzig : Masdasnan-Verlag, 1925. – [8], 198, [2] p. : ill. ; 21 cm. – Stichworter.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1925IIa
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Imanuel : Masdasnan-Denk-Lehre ; 1923
von O.Z. Hanish ; herausgegeben von Frieda Ammann. – 1. bis 3. Tausend. – Leipzig : Masdasnan Verlag, 1923. – 440 p. ; 23 cm.
Meister-Sonderheft der Masdasnan-Zeitschrift ; 1923 – Sachverzeichnis.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1923a

von O.Z. Hanish ; herausgegeben von Frieda Ammann. – 1. bis 3. Tausend. – Leipzig : Masdasnan Verlag, 1923. – 194-440 p. ; 22 cm.
Meister-Sonderheft der Masdasnan-Zeitschrift ; 1923 = Probeband – Sachverzeichnis.
sign.: ESO-13-1-IMAN-1923a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

De macht van den adem
O.Z. Ha’nish ; voorwoord Otoman Zar-Adusht Ha’nish ; vertaald uit het Engels. – 2e Nederlandschen druk. – Amersfoort : Mazdaznan Beweging, 1933. – 199 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-8
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, ademhaling, concentratie, genezing

Manthra : Avesta im Gebet
Leipzig???? : Deutsche Mazdaznanbewegung, 1972. – 84, [11] p. ; 21 cm.
Nachdruck aus dem Manthra 1927 Leipzig fur die Freunde der Mazdazanbewegung
sign.: ESO-13-1-HANI-53c
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Manthra : Avesta im Lied und Gebet
Meister O.Z.A. Hanish ; Vater David Ammann ; Mutter Frieda Amman-Brugger. – Edertal-Bringhausen : Verlag Mazdaznan – Ruf an die Welt, 199X?. – 25-183, 27-32 p. ; 20 cm.
Op omslag: Mazdaznan Manthra – Aryana Herisau
sign.: ESO-13-1-HANI-53b
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Mazdaznan : der Ruf an die Welt : die frohe Botschaft der Errettung des Menschen = Mazdaznan Ergänzungs-Lehre
von O.Z.A. Hanish ; mit Genehmigung von Frieda Ammann ; herausgegeben von Otto Rauth. – 1. bis 10. Tausend. – Bern : Kumata Verlag und Versandhaus, 1930. – 256 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-62a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Mazdaznan Drüsen-Kunde
nach O.Z.A. Hanish ; in deutscher Sprache bearbeitet und herausgegeben von O. Rauth. – 2. erweiterte Ausg. – Stuttgart : Verlag der Silberstreifen, 1959. – 292 p. : foto’s. ; 22 cm. – index.
sign.: ESO-13-1-HANI-38
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, Druzen, hygiene, endocrine klieren

Mazdaznan Rassenlehre
von O.Z.A. Hanish . – [Leipzig] : Mazdaznan Verlag und Versandhaus, [1933]. – 240 p. ; 22 cm. – Stich-Worter.
sign.: ESO-13-1-HANI-45a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, rassenleer

Omar Khayyam in his Rubaiyat : with a true history, life and biography of the Persian poet, astronomer and statesman
by Dr. Otoman Zar-Adusht Ha’nish. – Los Angeles, Calif : Mazdaznan Press, 1924. – LV, 48 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-104
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, dichters, soefisme

Hoyack, L.
De vloek van het imperialisme
Louis Hoyack. – Deventer : AE. E. Kluwer , 1948. – 196 p. ; 21 cm. – vertalingen.
sign.: RAN-2-1-HOYA-9
Trefw.: filosofie, imperialisme, oorlogen, Duitsland

Jäger, W.
Elke golf is de zee : mystieke spiritualiteit
Willigis Jäger ; bewerkt door Christoph Quarch ; vertaler, Piet Hermans ; afbeelding omslag, Masterfile Nederland b.v. ; druk en bindwerk, Wilco Amersfoort . – Rotterdam : Asoka, 2005. – 205 p . ; 21 cm .
Vert. van: Die Welle ist das Meer. – 11. Aufl. – Freiburg im Breisgau : Herder, cop. 2003
ISBN 9056700952
sign.: REL-2-2-JAGE-1
Trefw.: spiritualiteit, mystiek, mystieke ervaring, God, paradijs, religies, natuurwetenschap, demonen, sterven, spirituele leraren, zielzorgers, boeddhisme

Kampenhout, D. van
Rituelen : essentie, uitvoering en begeleiding
Daan van Kampenhout. – Amsterdam : Bres, 1993. – 192 p. : tek. ; 20 cm. – (Praktijkreeks) – alfabetisch register.
ISBN 9062290353
sign.: REL-2-3-KAMP-2
Trefw.: religie, sjamanisme, spiritualiteit, rituelen, indianen, bewustzijnsverruiming

Kelsang Gyatso, G.
Modern Buddhism : the path of compassion and wisdom
Geshe Kelsang Gyatso. – Ulverston, Cumbria ; Glen Spey, New York : Tharpa Publications, 2011. – xi, 420 p. : ill. ; 21 cm. – glossary, bibliography, index.
ISBN 9781906665081
sign.: REL-12-3-KELS-7
Trefw.: religie, boeddhisme, compassie, meditatie

Ocean of nectar : wisdom and compassion in Mahayana Buddhism
Geshe Kelsang Gyatso. – Ulverston, Cumbria ; Glen Spey, New York : Tharpa Publications, 1995. – viii, 592 p. : ill. ; 23 cm. – glossary, bibliography, index.
ISBN 0948006080
sign.: REL-12-3-KELS-8
Trefw.: religie, boeddhisme, Mahayana boeddhisme, compassie, wijsheid

Transform your life : a blissful journey
Kelsang Gyatso. – Ulverston : Tharpa, 1972. – VIII, 416. : ill.. ; 22 cm. – (Tharpa Publications) – index, bibliografie.
ISBN 9780948006753
sign.: REL-12-3-KELS-9
Trefw.: boeddhisme, compassie

Kiloby, S.
Liefdes stille transformatie : Het einde van je spirituele zoektocht
Scott Kiloby ; vertaling: Maggy Wishaupt ; omslagontwerp: Erik Thé ; foto omslag: Renaat Willaert ; lay-out: Studio 28 . – Amsterdam : Samsara Uitgeverij , 2011. – 306 p . ; 21 cm .
Vert. van: Love’s quiet revolution. – Charleston : BookSurge, 2008 – Aanbevolen literatuur .
ISBN 9789077228685
sign.: REL-11-6-KILO-1
Trefw.: spiritualiteit, filosofie, levenskunst, zelfverwerkelijking

Krishnamurti, J.
The Penguin Krishnamurti reader
edited, compiled by Mary Lutyens. – Harmondsworth : Penguin Books, 1970. – 251 p. ; 18 cm.
ISBN 140030719
sign.: REL-20-6-KRIS-46
Trefw.: religie

Leadbeater, C.W.
Onzichtbare helpers
door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. – nieuwe druk, 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – [4], 146, [2] p. ; 20 cm. – (De werken van C.W. Leadbeater ; II)
Vert. van: Invisible helpers. – London : Theosophical Publishing Society, 1899 – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-29h
Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, ka…

Mazdaznan Monats=Zeitschrift = Mazdaznan : Zeitschrift für Zarathustrische Philosophie, Körperpflege und Diätetik [Tijdschrift]
Leipzig : Verlag David Ammann ; herausgeber Frieda Ammann ; Otto Rauth; 1930.
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, tijdschriften

Meerloo, J.A.M.
Het web : van menselijke en sociale relaties
Joost A.M. Meerloo . – Den Haag : Sevire, 1962. – 111 p . ; 18 cm. – (Servire’s luxe pockets ; 65)
sign.: RAN-3-2-MEER-3
Trefw.: psychologie, sociale relaties, communicatie, archaïsche communicatie, filosofie, geestelijke dwang, massa-begoocheling, massa-dwang

Michael Digest Group
The Michael game
by The Michael Digest Group. – Orinda, Calif : Warwick Press, 1988. – 149 p. : ill. ; 22 cm.
“101 questions to ask a channel and more”–Cover – glossary.
ISBN 0941109013
sign.: RAN-6-6-MICH-5
Trefw.: geïnspireerde leringen, new age, spiritualiteit , Michael teachings

Murphy, J.
Onze kosmische vermogens
Joseph Murphy ; vert. [uit het Engels]: Gerard Grasman. – Haarlem : J.H Gottmer, 1986. – 184 p. ; 21 cm.
Vert. van; The cosmic power within you. – West Nyack : Parker, 1968
ISBN 9025719678
sign.: RAN-3-12-MURP-3
Trefw.: spirituele groei, universum, kosmische krachten, healing, afstemming, natuurkrachten, energie, trillingen

De weg naar een rijker leven
Joseph Murphy ; [vert. uit het Engels door Gerard Grasman]. – 4e dr. – Haarlem : Gottmer, 1987. – 188 p. ; 22 cm.
Vert. van; Infinite power for richer living. – West Nyack, N.Y. : Parker, 1969
ISBN 9025717012
sign.: RAN-3-12-MURP-4
Trefw.: spiritualiteit, psychologie

Norman, E.
This hollow earth
Eric Norman. – New York : Lancer Books, 1972. – 208 p. ; 18 cm. – (A Lancer book ; 75318)
sign.: RAN-8-1-NORM-2
Trefw.: oude beschavingen, holle aarde theorie, Atlantis, Shamballah, tunnels

Ortt, F.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
door Felix Ortt ; met een inleidend woord van Willem Groen. – Den Haag : Anti-Vivisectie Stichting, 1958. – 23 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-27
Trefw.: bijbel, vivisectie

De parel van grote waarde
door Felix Ortt. – z.p. : z.u., [ca. 1960]. – 19 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-70
Trefw.: christendom, Bijbel, liefde, Jezus

Pope, J.
The world according to Michael : an old Soul’s guide to the Universe
Joya Pope. – 4th ed., rev. – Orinda, CA : Affinity Press, 1989. – 152 p. ; 22 cm.
ISBN 0942663047
sign.: RAN-6-6-MICH-4
Trefw.: geïnspireerde leringen, new age , Michael teachings

Schippers, J.K.
Wie denk je dat je bent?
Justus Kramer Schippers ; redactie: Marte Meijs ; omslagontwerp: Hester Toorenburg ; vormgeving binnenwerk: Erik Thé. – Amsterdam : Samsara Uitgeverij , 2019. – 281 p . : ill. ; 21 cm .
Oorspronkelijke titel: Leven vanuit neutraliteit. – Katwijk : Panta Rhei, 1997
ISBN 9789492995247
sign.: REL-11-6-KRAM-1
Trefw.: advaita vedanta, ego, geweldloosheid, mediteren, vrije wil, geluk, eenheid, relaties, acceptatie, inzicht, reïncarnatie, liefde, seksualiteit, schuldgevoel, vergeving, geweten, angst, lijden, intuïtie, zelfonderzoek,

Shealy, N.
Occult medicine can save your life : a modern doctor looks at unconventional healing
C. Norman Shealy with Arthur S. Freese. – Bantam ed. – New York : Bantam Books, 1977. – 243 p. ; 18 cm. – selected readings, index.
ISBN 0553105124
sign.: RAN-5-1-SHEA-1
Trefw.: gezondheid, esp, holistisch, psychisch, occultisme, occult healing

Silver, J.
Voorspellingen : oude en nieuwe, tot aan het jaar 2050 ; de derde wereldoorlog : natuurrampen : ontdekkingen die het aanzicht van de wereld veranderen : de vrede der volkeren : bijbelse profetieën : Nostradamus : Mühlhiasl de woudprofeet : Jeane Dixon e.a.
Jules Silver ; [voorw. door Andreas Resch ; vert. uit het Duits door P. van Loon]. – Baarn : H. Meulenhoff, 1974. – 189 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Prophezeiungen bis zur Schwelle des 3. Jahrtausends. Genève, 1974 – bibliografie.
ISBN 9022401804
sign.: RAN-6-15-SILV-1
Trefw.: Nostradamus, profetieën, voorspellingen, religie

Simonis, I.
Boogschutter : 23 november-21 december : karakter, toekomst, liefde, geld, carrière, sport, gezondheid
Ina Simonis ; vormgeving en lay-out: Han Janssen . – Rijswijk : Elmar, 1983. – 95 p. : ill. ; 20 cm. – Tabellen voor de berekening van de ascendant.
ISBN 9061203600
sign.: RAN-7-2-SIMO-1
Trefw.: karakter, toekomst, liefde, geld, carrière, sport, gezondheid

Sivananda Radha, S.
Op zoek naar wijsheid : ontmoetingen met eenentwintig leermeesters
Swami Sivanda Radha, voorwoord door Arthur Hastings ; inleiding door Swami Sivananda Radha ; vertaling: Rudi Jansma. – Deventer : Ankh-Hermes, 1993. – 232 p. : ill. ; 22 cm.
Oorspr. titel: In the company of th wise – Remembering my teachers, reflecting the light – verklarende woordenlijst, register.
ISBN 9020280406
sign.: REL-11-2-SIVA-1
Trefw.: relgie, hindoeïsme, yoga, leermeesters, goeroes, geestelijke leerschool, initiatie, aspiranten, wijsheid

Steiger, B.
The tarot
Brad Steiger and Ron Warmoth . – 1st Award pr. – New York, London : Award Books ; Tandem Books,, 1969. – 168 p. : ill. ; 18 cm. – (Award Books ; A486S MAC)
sign.: ESO-7-2-STEI-I
Trefw.: esoterie, tarot, interpretaties

Stevens, J.
Tao to earth : Michael’s guide to relationships and growth
by José Stevens. – Orinda, Calif : Affinity Press, 1988. – ix, 329 p. : ill. ; 22 cm. – (A Michael speaks book) – appendices, glossary.
ISBN 0942663020
sign.: RAN-6-6-MICH-3
Trefw.: geïnspireerde leringen, new age, zelfontwikkeling, psychologie, Michael teachings

Watts, Alan
Behold the spirit – a study in the necessity of mystical religion
Alan Watts . – New York : Vintage Books ; Random House, 1971. – xxviii, 257 p. ; 19 cm. – (Vintage Books ; V-761) – bibliography.
ISBN 0394717619
sign.: REL-20-4-WATT-31

Wellman, A.
Spirit magic
Alice Wellman. – New York : Berkley Publishing Corporation, 1973. – 192 p. ; 18 cm. – (A Berkley Medallion book) – bibliography.
ISBN 0425024784
sign.: ESO-1-1-WELL-1
Trefw.: occultisme, magie, geesten, hekserij, tovenarij

Zaal, W.
Gods onkruid : Nederlandse sekten en messiassen
Wim Zaal. – Den Haag : Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, [1985]. – 112 p. ; 22 cm. – voornaamste bronnen.
ISBN 9023305264
sign.: REL-22-1-ZAAL-1