TVN Home » Nieuwsbrief » Centrum Haarlem van de TVN

Centrum Haarlem van de TVN

1 mei 2024

Recent werd door Georges van den Boorn namens de Theosofische Vereniging in Nederland het Centrum Haarlem nieuw leven ingeblazen. Er vinden inmiddels maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin theosofische en esoterische onderwerpen besproken worden die ook wel bekend zijn als Oude Wijsheidsleer. Deze verwijst naar de grote waarheden die sinds de dageraad der mensheid in alle tijdperken door wereldleraren en wijzen zijn doorgegeven. Deze waarheden die veelal de pure kern uitmaken van religies zijn ook wel in de vorm van parabels, mythen en legenden versluierd weergegeven. Elke maand is er als zodanig een bijeenkomst in het centrum van Haarlem waarin deze onderwerpen aan de orde komen.
Aanmelding kan plaatsvinden per mail:  De eigen bijdrage is € 5 per avond.
Aanbevolen literatuur klik hier

Meer informatie op de pagina van Centrum Haarlem.