TVN Home » Nieuwsbrief » Artikelen » De boeken van Annie Besant

De boeken van Annie Besant

9 juni 2024

Annie Besant schreef vele opmerkelijke boeken en pamfletten, meer dan 300. Haar vermogen om de moeilijke materie van de Geheime Leer en de Theosofie voor leken begrijpelijk te maken werd geroemd. Ze was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld. Onderaan dit artikel vindt u de link naar alle boeken van Annie Besant die momenteel via onze Webshop online te bestellen zijn.

Maar eerst iets over haar opmerkelijke leven, in dienst van de mensheid.

Annie Besant 1847-1933, was de tweede president van de ‘Theosophical Society’ van 1907 tot 1933.

Ze was in haar jeugd een vroom christen en trouwde op 20-jarige leeftijd met dominee Frank Besant. Ze kregen een zoon, Arthur Digby, en een dochter, Mabel.

Maar later begon ze toch een kritische houding aan te nemen tegenover een aantal christelijke dogma’s en de kerk. Het was geen gebrek aan geloof, maar haar spirituele karakter wat niet alleen wilde geloven, maar ook begrijpen. In 1872 brak ze met de kerk en werd vrijdenker. Dit leidde ook tot een echtscheiding.

Ze ging alsnog studeren aan London University. In 1874 verbond ze zich met de ‘National Secular Society’ en werkte samen met de bekende vrijdenker Charles Bradlaugh. Ze werd redacteur van zijn blad ‘The National Reformer’ en schreef veel boeken en pamfletten. Ze werd ook actief in de socialistische beweging van die tijd en het werk van de vakbonden.

Maar haar spirituele natuur bracht haar toch weer aan het zoeken in de geesteswetenschappen en in de spirituele bewegingen van die tijd. Ze kreeg van W.T. Stead (hoofdredacteur van een krant) een exemplaar van de ‘Secret Doctrine’ van Blavatsky met het verzoek er een recensie van te schrijven. Dit maakte haar zo enthousiast dat ze een interview met mevrouw Blavatsky vroeg en op 21 mei 1889 werd ze lid van de Theosophical Society in Londen, waar Blavatsky toen verbleef.

In 1893 vertrok ze naar India met Colonel Olcott. Behalve dat ze zich met tomeloze energie inzette voor de theosofie richtte ze zich ook op maatschappelijke en politieke hervormingen in de Indiase samenleving. Zo stichtte ze scholen, ook voor meisjes, en zette zich in voor vrouwenrechten. Ze reisde veel in India en over de hele wereld om lezingen te geven over theosofie. Ze was een begenadigd spreker. George Bernard Shaw, de beroemde toneelschrijver waar ze mee bevriend was in haar vrijdenkers periode in Londen, had haar al ‘de beste spreker van het Verenigd Koninkrijk’ genoemd. Ook deed ze samen met de eveneens helderziende Charles Leadbeater occult onderzoek.

Vanaf 1908 begon ze met de uitbreiding van het landgoed in Adyar, waar in 1882 het hoofdkartier van de Theosophical Society gevestigd was.

In 1910 nam ze het voogdijschap op zich van Krishnamurti, toen 14, en zijn jongere broertje Nityananda.

In 1913 brak een nieuwe periode aan in Annie Besants leven. Op verzoek van Shamballa werd ze politiek actief in India. Ze wist de verscheurde Indian National Congress party te herenigen. Ze richtte een krant op en een radiozender. India moest meer zeggenschap over haar eigen aangelegenheden krijgen, losser van het Britse koloniale bestuur. Ze werd zelfs president van deze partij, die vandaag de dag nog de grootste partij in het democratische India is, en werkte nauw samen met Gandhi. Ze werd zelfs in 1917 voor enige tijd door het Britse koloniale bewind geïnterneerd wegens staatsgevaarlijk gedrag. Onder druk van de Indiase bevolking werd ze echter korte tijd later weer vrijgelaten. In 1921 werd ze als voorzitter van de Congress Party afgelost door Gandhi. “Zonder Besant was er geen Gandhi geweest” zeggen de tegenwoordige Indiase historici.

Ze stierf op 20 september, 11 dagen voor haar 86e verjaardag, in Adyar.

Literatuur van en over Annie Besant