TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Lid worden van de Theosofische Vereniging Nederland

Lid worden van de Theosofische Vereniging Nederland

20 april 2024

Nationaal lidmaatschap.

Elk nationaal lid ondersteunt door zijn lidmaatschap de vereniging, krijgt in het algemeen reductie op de toegangprijs van nationale activiteiten en ontvangt het blad Theosofia. Zij kunnen gratis gebruik maken van de theosofische bibliotheek in Amsterdam. Daarnaast krijgen nieuwe leden de eerste twee jaar maandelijks brieven die verschillende aspecten van theosofie en de Theosofische Vereniging belichten.

De meeste theosofen beschouwen het lidmaatschap van de vereniging als meer dan alleen lid zijn van een club. Het betekent meewerken aan het realiseren van de doelstellingen, in het bijzonder door het praktiseren van een daarmee samenhangende levenshouding, niet alleen tussen leden onderling, maar ook in het dagelijks leven buiten de vereniging. Daarbij is van belang dat ieder lid vrij is te kiezen hoe hij invulling geeft aan zo’n levenshouding, uitgaande van zijn persoonlijke inzicht in de betekenis van de doelstellingen.

Lidmaatschap van een plaatselijke afdeling

Wie nationaal lid is kan, als hij of zij daarvoor kiest, ook lid worden van een plaatselijke afdeling: een loge of centrum. Hoewel loges en centra onderdeel zijn van de TVN, bepalen zij grotendeels zelf op welke wijze en onder welke voorwaarden zij leden aannemen, mits dit in overeenstemming is met de nationale en internationale statuten. Instemming met de doelstellingen van de vereniging is daarbij het uitgangspunt.

Voorwaarde voor lidmaatschap

De enige voorwaarde om lid te kunnen worden is instemming met de drie doeleinden van de vereniging[i]. Het belangrijkste doeleinde is het idee van broederschap met alle mensen.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie van een loge of centrum is niet inbegrepen in de contributie voor het nationaal lidmaatschap. Deze bedraagt in de regel niet meer dan enkele tientjes per jaar.

Kosten lidmaatschap Theosofische Vereniging

  • Voor 2020: € 74,- per jaar (inclusief Theosofia)
    gezinsleden: € 37,- per jaar (zonder Theosofia)

Procedure aanvraag tot lidmaatschap

Wanneer u lid wilt worden van de TVN en een plaatselijke loge of centrum, kunt u een gesprek aanvragen bij het bestuur van die loge of dat centrum.
Aanvraag tot uitsluitend nationaal lidmaatschap kan worden gedaan via dit aanvraagformulier. Daarna volgt een kort kennismakingsgesprek met de voorzitter van de TVN. Vervolgens wordt men geregistreerd als lid van de TVN en daarmee van de internationale vereniging, de Theosophical Society die haar basis heeft in India, in Adyar, Chennai. Voor nadere informatie wende men zich tot het secretariaat, tel. 020 – 676 56 72 of e-mail: .

[i] De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.