TVN Home » Nieuwsbrief » Wijsheid

Wijsheid

5 mei 2024

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.”
– S. Suzuki

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet. Maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk.
– Seneca

Haat is een vergif wat je zelf inneemt en dan hoopt dat het een ander treft
– Willem Glaudemans

De bewoordingen van de Thorah zijn het gewaad van de Thorah. Wee hem die dit gewaad voor de Thorah zelf houdt