TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-10-2 Alice A. Bailey (Engels)

ESO-10-2 Alice A. Bailey (Engels)

Bailey, A.A.
Between war and peace
New York : Lucis Publishing Company , 1942. – 160, [2], p. ; 21 cm. – Bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-13
Trefw.: orlog, wereldoorlog, evolutie, materialisme, spiritualiteit, mentale instelling, geestesgesteldheid, karma, haat, wraak, pijn, democratie, totalitair,

A compilation on sex
compiled by a student who has imposed his own punctuation on some of the original text ; from the writings of Alice A. Bailey and the Tibetan master, Djwhal Khul. – 3rd printing. – New York, London : Lucis Publishing Company, Lucis Press Ltd, 1990. – [12], 148 p. ; 19 cm.
ISBN 0853301360
sign.: ESO-10-2-BAIL-26
Trefw.: esoterie, seksualiteit, esoterische visie, energieën, discipelschap, huwelijk, ouderschap, chakra’s, kundalini, tantra, ziekten, homoseksualiteit, stralen, astrologie, deva’s, theosofie, kosmisch, mysteriën

The consciousness of the atom [a series of lectures delivered in New York City]
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucifer Publishing Co, 1922. – 163 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-10a

by Alice A. Bailey. – 3rd ed. – London ; New York : John M. Watkins ; Lucis Publishing Co, 1934. – 163 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-1

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucifer Publishing Co, 1927. – 100 p. ; 23 cm.
sign.: BAIL Cons

by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucifer Publishing Co, 1922. – 163 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-10
Trefw.: esoterie, evolutie, subsanties, groepsevolutie, mens, denken, bewustzijn, wetenschap, occultisme, heelal, atoom, atomen, kosmische evolutie, theosofie

Death : the great adventure
compiled by two students ; from the writings of Alice A. Bailey and the Tibetan master, Djwhal Khul. – 3rd pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1998. – xii, 144 p. ; 19 cm. – glossary, index.
ISBN 0853301387
sign.: ESO-10-2-BAIL-27
Trefw.: esoterie, theosofie, dood, ziel, angsten, zielekrachten, sterven, muziek, waarnemingen, wetten, bevrijding, bewustzijn, terugtrekkingen, magnetisme, processen, beginsels, technieken, persoonlijkheid, reïncarnatie, pelgrim, evolutie

The destiny of the nations
by Alice A. Bailey. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1949. – 152 p. ; 22 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-2

by Alice A. Bailey. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1949. – 152 p. ; 22 cm. – index.
sign.: BAIL Dest

by Alice A. Bailey. – 5th pr., 2nd paperback ed. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1974. – vi, 161 p. ; 19 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-2
Trefw.: esoterie, zeven stralen, volkeren, geestelijk leven, inwijdingen, Christus, religie, wereldbeschouwingen

I. Discipleship in the new age
by Alice A. Bailey. – 3th ed. – London : Lucis Press Limited, 1948. – xv, 790 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume One)
sign.: ESO-10-2-BAIL-8

by Alice A. Bailey. – 5th ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xv, 790 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume One)
sign.: BAIL Disc I

by Alice A. Bailey. – 5th ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xv, 790 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume One)
sign.: ESO-10-2-BAIL-3

by Alice A. Bailey. – 5th ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xv, 790 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume One)
sign.: ESO-10-2-BAIL-8a
Trefw.: esoterie, toespraken, persoonlijke instructies, zes stadia van discipelschap, ashram’s, astraalgebieden, theosofie, begoocheling, bewustzijn, brein, hersenen, Christus, dienst, discipelen, zeven stralen, genezingen, groepen, hiërarchieën, intuitie, inwij…

II. Discipleship in the new age : volume two
by Alice A. Bailey ; introduction Foster Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xiii, 768 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume Two)
sign.: ESO-10-2-BAIL-19

by Alice A. Bailey ; introduction Foster Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xiii, 768 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume Two)
sign.: BAIL Disc II

by Alice A. Bailey ; introduction Foster Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1955. – xiii, 768 p. ; 22 cm. – (Discipleship in the new age ; Volume Two)
sign.: ESO-10-2-BAIL-4
Trefw.: esoterie, toespraken, leringen over meditatie en inwijdingen, persoonlijke instructies, mysteriën, aanwijzingen, antahkarana, ashrams, bewustzjin, H.P. Blavatsky, theosofie, Christus, religie, denkvermogen, discipelen, meester D.K., energieën, evolutie, …

Education in the new age
by Alice A. Bailey ; preface by Oliver L. Reiser. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1954. – xiv, 174 p. ; 22 cm. – synopsis, index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-15

by Alice A. Bailey ; preface by Oliver L. Reiser. – 8th printing. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Limited, 1974. – xiv, 174 p. ; 22 cm. – synopsis, index.
sign.: BAIL Educ

by Alice A. Bailey ; preface by Oliver L. Reiser. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1954. – xiv, 174 p. ; 22 cm. – synopsis, index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-5
Trefw.: esoterie, opvoeding, Antahkarana, meditatie, dienst, new age, doeleinden, ontwikkeling, rassen, waterman tijdperk, culturen, persoonlijkheid, denkvermogen, occultisme, wetenschap, bewustzijn

Esoteric Astrology
Alice A. Bailey. – 3rd paperback ed. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press, 1976. – ix, 742 p. : ill. ; 24 cm. – (A Treatise on the Seven Rays ; III) – index.
sign.: BAIL Esot

Alice A. Bailey. – Second Edition, 1953. – New York : Lucis Publishing Company, 1953. – ix, 742 p. : ill. ; 24 cm. – (A Treatise on the Seven Rays ; III) – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-14
Trefw.: esoterie, astrologie, dierenriem, zeven stralen, stralen, theosofie, esoterische astrologie, hiërarchieën, wetenschap, driehoeken, krachten, planeten, rassen, tekens, sterrenbeelden, Christus, kosmologie

Esoteric teachings on sex
by Alice A. Bailey. – New York : School for Esoteric Studies, 19XX. – 68 p. ; 28 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-31
Trefw.: esoterie, seksualiteit, leringen

The externalisation of the hierarchy
by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – Tunbridge Wells, Kent : Lucis Press Limited, 1958. – xi, 744 p. ; 24 cm. – index.
sign.: BAIL Exte

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – Tunbridge Wells, Kent : Lucis Press Limited, 1958. – xi, 744 p. ; 24 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-7

by Alice A. Bailey. – 2nd ed.. – New York ; London : Lucis Trust, 1958. – ix, 701 p. : ill. ; 24 cm. – index.
ISBN 0853301069
sign.: ESO-10-2-BAIL-16
Trefw.: esoterie, theosofie, overgangsperioden, zaadgroepen, nieuwe tijdperken, wereldbeeld, mensenlot, bestemming, karma, stanza’s, hiërarchieën, evolutie, avatars, Atlantis, werkzaamheden, Wesak, rassen, wortelrassen, relige, cyclussen, Christus, ashrams

Fear : its causes and the overcoming of this universal problem
a compilation from the books written by Alice A. Bailey with the master Djwhal Khul. – Kent, England : Sundial House, Nevill Court, 19XX. – 15 p. ; 28 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-33
Trefw.: esoterie, angst, dood

From Bethlehem to Calvary : The Initiations of Jesus
Alice A. Bailey. – First Edition, 1937. – New York : Lucis, 1937. – xi, 515. ; 21 cm. – bibliography, sermons.
sign.: ESO-10-2-BAIL-17
Trefw.: inwijding, Jezus, Christus

From Bethlehem to Calvary : the initiations of Jesus
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1937. – xi, 515 p. ; 22 cm. – bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-8

by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1937. – xi, 515 p. ; 22 cm. – bibliography.
sign.: BAIL From
Trefw.: esoterie, religie, christologie, theosofie, Jezus, Jezus van Nazareth, geloofsleven, Bethelehem, Golgotha, inwijdingen, geboorte, doop, verheerlijking, kruisiging, opstanding, hemelvaart, Koninkrijk, christendom, Christus, gnosticisme

From intellect to intuïtion
Alice A. Bailey. – 6th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press, 1965. – 275 p. ; 24 cm. – bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-11

Alice A. Bailey. – London ; New York : John M. Watkins ; Lucis Publishing Co, 1933. – 179 p. ; 22 cm. – bibliography.
sign.: BAIL From

Alice A. Bailey. – London ; New York : John M. Watkins ; Lucis Publishing Co, 1933. – 179 p. ; 22 cm. – bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-1

Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Co, 1932. – 271. ; 21 cm. – bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-11

Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Co, 1932. – XV, 271 p. ; 21 cm. – bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-1a
Trefw.: esoterie, crisissen, opvoeding, aard der ziel, meditatie, denkvermogen, verlichting, intuïtie, concentratie, waarnemingen, religie, zintuigen, gedachtenwereld, theosofie

The functions of the new group of world servers
by Alice A. Bailey. – Tunbridge Wells, Kent : Lucis Publishing Company, 1935. – 11 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-5

by Alice A. Bailey. – Tunbridge Wells, Kent : Lucis Publishing Company, 19XX. – 11 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL Func

by Alice A. Bailey. – Tunbride Wells, Kent : Lucis Publishing Company, 1935. – 11 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-32
Trefw.: esoterie, werelddienaren

Glamour : a world problem
by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Press Company, 1950. – xiv, 272 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-20

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Press Company, 1950. – xiv, 272 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL Glam

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Press Company, 1950. – xiv, 272 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-9

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Press Company, 1950. – xiv, 272 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-9
Trefw.: esoterie, intuïtie, filosofie, theosofie, begoocheling, illusie, maya, rassen, inspiratie, technieken, licht, wachter op de drempel, engelen, tegenwoordigheid, wereldbegoocheling, ademhaling, wereldproblematiek

Initiation, human and solar
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York City : Lucifer Publishing Co, 1922. – [20], 225 p. ; 24 cm. – glossary.
sign.: ESO-10-2-BAIL-6

by Alice A. Bailey. – 8th printing. – New York City ; London : Lucifer Publishing Co ; Lucis Press, 1967. – xv, 240 p. ; 24 cm. – glossary, index.
sign.: BAIL Init

by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York City : Lucifer Publishing Co, 1922. – [20], 225 p. ; 24 cm. – glossary.
sign.: ESO-10-2-BAIL-6a

by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York City : Lucifer Publishing Co, 1922. – [20], 225 p. ; 24 cm. – glossary.
sign.: ESO-10-2-BAIL-10
Trefw.: esoterie, theosofie, inwijdingen, zonne-inwijding, aspecten, hiërarchieën, zelfbewustzijn, bewustzijn, planeet-logos, mensheid, planeten, afdelingen, Manoe, wereldleraar, Christus, Mahachohan, meesters, mahatma’s, proefpad, discipelen, groepen, deva’s, k…

The labours of Hercules
by Alice A. Bailey. – reprinted. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Limited, 1977. – 111 p. ; 24 cm.
sign.: BAIL Labo

by Alice A. Bailey. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Limited, 1974. – 111 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-28

by Alice A. Bailey. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Limited, 1974. – 111 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-18
Trefw.: esoterie, dierenriem, sterrenbeelden, Hercules, astrologie, geestelijk leven, discipelen, mythologie, tekens

Letters on occult meditation
received and edited by Alice A. Bailey. – 3rd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1930. – [16], 372 p. ; 24 cm. – glossary, index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-2

received and edited by Alice A. Bailey. – 4th edition. – New York : Lucis Publishing Company, 1939. – [16], 372 p. : ill. ; 24 cm. – glossary, index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-2a

received and edited by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1930. – [16], 372 p. : ill. ; 24 cm. – glossary, index.
sign.: BAIL Lett

received and edited by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York City : Lucifer Publishing Co, 1922. – [18], 357 p. ; 24 cm. – glossary.
sign.: ESO-10-2-BAIL-12
Trefw.: esoterie, meditatie, occultisme, brieven, ego, voertuigen, trillingen, zeven stralen, Heilige Woord, karma, persoonlijkheid, krachten, vorm, kleur, klank, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, scholen, onderafdelingen, graden, stoffelijk lichaam, emotion…

The light of the soul : its science and effect : a paraphrase of the yoga sutras of Patanjali
with commentary by Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Company, 1927. – xvii, 428 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-12

with commentary by Alice A. Bailey. – 9th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press LTD, 1974. – xvii, 458 p. ; 24 cm. – index.
sign.: BAIL Ligh

with commentary by Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Company, 1927. – xvii, 428 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-12a

with commentary by Alice A. Bailey. – 7th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press LTD, 1970. – xvii, 458 p. ; 24 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-22

with commentary by Alice A. Bailey. – 15th pr. – New York : Lucis Publishing Company, 1927. – xvii, 428 p. ; 19 cm. – index.
ISBN 0853301123
sign.: ESO-10-2-BAIL-22
Trefw.: esoterie, licht, ziel, religie, hindoeïsme, Yoga sutra’s van Patanjali, theosofie, commentaren, wortelrassen, eenwording, raja-yoga, yoga, religie, meditatie, zielekrachten, bewustzijn

Master index of the books of Alice A. Bailey
[Alice A. Bailey]. – New York : Lucis Publishing Company, 1998. – vii, 794 p. ; 19 cm. – index.
ISBN 0853301441
sign.: ESO-10-2-BAIL-13
Trefw.: esoterie, indexen, theosofie, A.A. Bailey

The new group of world servers
by Alice A. Bailey. – Tunbridge Wells, Kent : z.u., 19XX. – 35 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL New

by Alice A. Bailey. – Tunbridge Wells, Kent : Edson Printers, 1936. – 15 p. ; 35 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-36 (ESO-DOOS-012)
Trefw.: esoterie

The next three years (1934 – 1935 – 1936)
[Alice A. Bailey]. – New York City ; Faversham Kent : Lucis Publishing Company, 1934. – 37 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-34 (ESO-DOOS-012)

[Alice A. Bailey]. – New York City ; Faversham Kent : Lucis Publishing Company, 1934. – 37 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-34a (ESO-DOOS-012)
Trefw.: esoterie, theosofie, politiek, religie, wetenschap, onsterfelijkheid, reïncarnatie, wereldbeschouwingen

De nieuwe (esoterische) psychologie Deel II
Geautoriseerde vertaling Regina L.V. Tierrie-Versteegh. – Den Haag : Servire, 1955. – 576 pg.. ; 24 cm. – (Een verhandeling over de zeven stralen ; Deel II)
A treatise on the seven rays
sign.: ESO-10-2-BAIL-27

The phenomenon of death
[Alice A. Bailey]. – Tunbridge Wells, Kent : Sundial House, 1970. – 27 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-35 (ESO-DOOS-012)
Trefw.: esoterie, dood, terugtrekking

Ponder on this
compiled by a student who has imposed his own punctuation on the original text ; from the writings fo Alice A. Bailey and the Tibetan master, Djwhal Khul. – 9th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1996. – [16], 431 p. ; 19 cm. – reference index.
ISBN 085330131X
sign.: ESO-10-2-BAIL-24
Trefw.: esoterie, beschouwingen, veronderstellingen, lessen, discipelen, agni, eenlijnigheid, mysteriën, antahkarana, aspiranten, astraallichaam, theosofie, verschijnselen, astrologie, aura’s, ademhaling, gezondheid, boeddha, religie, oorzakelijk lichaam, kracht…

The present world crisis
by Alice A. Bailey. – [New York, N.Y.] : [United States Unit of Service], [1930]. – 29, [2] p. ; 23 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-40 (ESO-DOOS-012)
Trefw.: esoterie, wereld-crisis, occultisme, theosofie, Tweede Wereldoorlog

Problems of humanity
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucis Publishing company, 1947. – [3], 260 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL Prob

by Alice A. Bailey. – London : Lucis Press Limited, 1948. – [3], 260 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-14
Trefw.: esoterie, wereldbeschouwingen, wederopbouw, mensheid, psychologie, problemen, kinderen, kapitaal, arbeid, rassen

The reappearance of the Christ
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1948. – 189 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL Reap

by Alice A. Bailey. – London : Lucis Press Limited, 1948. – 189 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-15

by Alice A. Bailey. – London : Lucis Press Limited, 1948. – 189 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-11
Trefw.: esoterie, Christus, Messias, wederkomst, Jezus, messias-verwachting, leerstellingen, religie, avatars, vrede, bewustzijn

The reappearance of the Christ : (pamphlet)
by Alice A. Bailey. – 4th pr. – New York : Lucis Publishing Company, 1948. – 15 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-29
Trefw.: esoterie, wederkomst, Christus

The return of the Christ
by Alice A. Bailey. – Tunbridge Wells, Kent : [Lucis Publishing Company], 1948. – 15 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-30
Trefw.: esoterie, wederkomst, Christus

The seven rays of life
compiled by a student from the writings of Alice A. Bailey and the Tibetan master, Djwhal Khul. – 1st pr. – London ; New York : Lucis Press Ltd ; Lucis Publishing Company, 1995. – ix, 365 p. ; 19 cm. – index.
ISBN 0853301425
sign.: ESO-10-2-BAIL-23
Trefw.: esoterie, zeven stralen, theosofie

The soul : the quality of life
from the writings of Alice A. Bailey and the Tibetan Master, Djwhal Khul ; compiled by a student who has imposed his own punctuation on the original text. – 5th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press, 2006. – xii, 274 p. ; 19 cm. – reference index.
ISBN 0853301328
sign.: ESO-10-2-BAIL-39
Trefw.: esoterie, ziel, leven, theosofie

The soul and its mechanism : the problem of psychology
by Alice A. Bailey ; foreword by H.A. Overstreet. – 3rd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Press Company, 1951. – 160 p. ; 22 cm. – appendix, bibliography.
sign.: ESO-10-2-BAIL-16

by Alice A. Bailey ; foreword by H.A. Overstreet. – New York City : Lucis Publishing Company, 1930. – 136 p. ; 24 cm. – appendix, bibliography.
sign.: BAIL Soul
Trefw.: esoterie, ziel, mechanismen, psychologie, klieren, etherisch lichaam, levens lichaam, aard der ziel, oosterse leringen, energie, krachtcentra, theosofie

Telepathy : and the etheric vehicle
by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1951. – ix, 197 p. ; 22 cm.
sign.: BAIL Tele

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1951. – ix, 197 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-17
Trefw.: esoterie, telepathie, etherisch lichaam, telepathie, leringen, energieën, wetenschap, planetaire leven, denkvermogen, theosofie

A treatise on cosmic fire
by Alice A. Bailey. – 6th pr. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1964. – xxv, 1316 p. ; 24 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-18

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company , 1930. – xxv, 1316 p. ; 21 cm. – index.
sign.: BAIL Trea

by Alice A. Bailey. – 4th ed. – New York : Lucis Publishing Company , 1951. – xxvi, 1316 p. ; 24 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-9a

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1930. – xxv, 1316 p. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-9
Trefw.: esoterie, vuur, kosmisch vuur, verhandelingen, macrokosmos, microkosmos, Stanza’s van Dzyan, zeven stralen, persoonlijkheid, etherisch lichaam, prana, kundalini, tantra, ruggegraat, astraalgebieden, bewegingen, economie, wetten, evolutie, bewustzijn, cyc…

A treatise on the seven rays ; Vol. I: The new psychology
by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1950. – xxv, 430 p. ; 23 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume I) – tabulations on the rays.
sign.: ESO-10-2-BAIL-20

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1945. – xxv, 430 p. ; 23 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume I) – tabulations on the rays.
sign.: ESO-10-2-BAIL-3 I

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1945. – xxv, 430 p. ; 23 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume I) – tabulations on the rays.
sign.: BAIL Trea I

by Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Company, 1942. – xi, 751 p. : ill. ; 24 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume II)
sign.: ESO-10-2-BAIL-3 II

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1945. – xxv, 430 p. ; 23 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume I) – tabulations on the rays.
sign.: ESO-10-2-BAIL-20
Trefw.: esoterie, stralen, zeven stralen, psychologie, theosofie, doeleinden, leven, Christendom, ziel, oorsprong, bewustzijn, licht, monade, evolutie, ontwikkeling, inwijding, plan, natuurrijken, zonnestelsel, rassen, cyclische openbaring, ego, wetten

A treatise on the seven rays ; Vol. II: Esoteric psychology
by Alice A. Bailey. – 1st ed. – London ; New York : Lucis Publishing Company, 1942. – [12], 751 p. ; 22 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume II)
sign.: BAIL Trea II

by Alice A. Bailey. – first ed.. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Publishing Company, 1942. – [12], 751 p. ; 23 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume II)
sign.: ESO-10-2-BAIL-19

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London ; New York : Lucis Press Limited ; Lucis Publishing Company, 1950. – [12], 751 p. ; 22 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume II)
sign.: ESO-10-2-BAIL-19
Trefw.: esoterie, psychologie, zeven stralen, theosofie, ego, ziel, zielegroei, inwijding, grondstellingen, opoffering, dienst, terugstoten, vooruitgang, voorschriften, persoonlijkheid, lichamen, technieken, wereld-dienaren, hiërarchie, psychische vermogens

A treatise on the seven rays ; Vol. III: Esoteric astrology
by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1951. – x, 742 p. ; 22 cm. – (A Treatise on the Seven Rays ; Volume III) – appendix, index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-37
Trefw.: esoterie, astrologie, dierenriem, zeven stralen, stralen, theosofie, esoterische astrologie, hiërarchieën, wetenschap, driehoeken, krachten, planeten, rassen, tekens, sterrenbeelden, Christus, kosmologie

A treatise on the seven rays ; Vol. IV: Esoteric healing
by Alice A. Bailey. – 7th pr 2nd paperback ed. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Limited, 1975. – ix, 771 p. ; 22 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume IV) – index.
sign.: BAIL Esot

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1953. – ix, 771 p. ; 22 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume IV) – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-7

by Alice A. Bailey. – 2nd ed. – London : Lucis Press Limited, 1953. – ix, 771 p. ; 22 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume IV) – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-6
Trefw.: esoterie, esoterische genezing, psychologie, oorzaken, ziekten, karma, groepsleven, genezingen, dood, reïncarnatie, wetten, zeven stralen, theosofie, H.P. Blavatsky, sterven, teruggeven, ziel, devachan

A treatise on the seven rays ; Vol. V: The rays and the initiations
by Alice A. Bailey. – 3rd printing. – New York, London : Lucis Publishing Company, Lucis Press Ltd, 1970. – xii, 820 p. ; 19 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume V) – appendix, index.
sign.: BAIL Rays

by Alice A. Bailey. – 9th pr., 5th paperback ed. – New York, London : Lucis Publishing Company, Lucis Press Ltd, 1993. – xii, 820 p. ; 19 cm. – (A treatise on the seven rays ; Volume V) – appendix, index.
ISBN 0853301220
sign.: ESO-10-2-BAIL-25
Trefw.: esoterie, zeven stralen, inwijdingen, filosofie, groepsinwijdingen, ziel, wetten, voorspellingen, hiërarchie, theosofie, licht, mensheid

A treatise on white magic or the way of the discipline
by Alice A. Bailey. – 4th ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1945. – xii, 675 p. ; 23 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-4a

by Alice A. Bailey. – 4th ed. – New York : Lucis Publishing Company, 1945. – xii, 675 p. ; 24 cm. – index.
sign.: ESO-10-2-BAIL-21

by Alice A. Bailey. – New York : Lucis Publishing Company, 1934. – xiii, 640 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-10-2-BAIL-4
Trefw.: esoterie, magie, witte magie, aspecten, mens, discipelen, leerlingschap, occultisme, studie, persoonlijkheid, adem, ziel, astraal gebied, kracht, cyclische eb en vloed, cyclussen, gedachtevormen, hart, keel, oog, astraalgebieden, energie, hiërarchie, ast…

The unfinished autobiography
Alice A. Bailey. – 3rd printing. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1973. – xi, 304 p. ; 20 cm. – appendix.
sign.: BAIL Unfi

Alice A. Bailey. – 5th pr., 3rd paperback ed. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1981. – xi, 304 p. ; 20 cm. – appendix.
sign.: ESO-10-2-BAIL-38

Alice A. Bailey. – New York ; London : Lucis Publishing Company ; Lucis Press Ltd, 1951. – xi, 304 p. ; 22 cm. – appendix.
sign.: ESO-10-2-BAIL-21
Trefw.: esoterie, autobiografieën, Alice A. Bailey, geschiedenis, Arcane School

Van Bethlehem tot Golgotha
geautoriseerde vertaling. – Wassenaar : Servire, 1975. – 247 pg.. ; 21 cm.
Form Bethlehem to Calvary – index.
ISBN 9060775163
sign.: ESO-10-2-Bail-26

geautoriseerde vertaling. – Wassenaar : Servire, 1975. – 247 pg.. ; 21 cm.
Form Bethlehem to Calvary – index.
ISBN 9060775163
sign.: ESO-10-2-Bail-26b