TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-14-1 Jacob Böhme

ESO-14-1 Jacob Böhme

Aalders, W.J.
Jacob Böhme
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 3)
sign.: ESO-14-1-AALD-1

door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie, No. 3)
sign.: REL-6-6-AALD-13
Trefw.: esoterie, religie, mystiek, Jacob Böhme

Boehme
Boehme : ‘een zeer lichte morgenster is opgestaan’ : symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Haarlem : Rozekruispers, 2001. – 66, [6] p. : ill. ; 22 cm. – (Symposionreeks ; 3) – literatuur.
ISBN 9067322482
sign.: ESO-14-1-BOEH-1
Trefw.: esoterie, Jacob Böhme, teksten, religie, metafysica, filosofie, psychologie, mystiek, rozenkruisers

Böhme, J.
The aurora
by Jacob Boehme ; edited by C.J.B and D.S.H. ; translated by John Sparrow. – London : John M. Watkins; James Clarke, 1960. – xlvii, 723 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-14-1-BöHM-1
Trefw.: esoterie, Aurora

Aurora of Morgenrood in opgang : (dat is: De wortel of moeder der filosofie, astrologie en theologie naar de beschrijving der natuur) 
door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – 3e dr., fotomechanische herdr. – Amsterdam : W. N. Schors, 1979. – 336 p. ; 22 cm.
Vert. van: Aurora, das ist: Morgen Röthe im Aufgang und Mutter der Philosophie
ISBN 906378032
sign.: ESO-14-1-BÖHM-2b

door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – Haarlem : Hora Est, [1934]. – 336 p. ; 21 cm.
Vert. van: Aurora, das ist: Morgen Röthe im Aufgang und Mutter der Philosophie
sign.: ESO-14-1-BÖHM-2

door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – Amsterdam : W. N. Schors, 19XX. – 336 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-14-1-BOEH-1

door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – Haarlem : Hora Est, [1934]. – 336 p. ; 21 cm.
Vert. van: Aurora, das ist: Morgen Röthe im Aufgang und Mutter der Philosophie
sign.: ESO-14-1-BÖHM-2a

door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – Haarlem : Hora Est, [1934]. – 336 p. ; 21 cm.
Vert. van: Aurora, das ist: Morgen Röthe im Aufgang und Mutter der Philosophie
sign.: BOEH Auro
Trefw.: esoterie, filosofie, astrologie, theologie, mystiek

Christosophia : ein christlicher Einweihungsweg
Jakob Böhme ; herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1975. – 216 p. ; 21 cm. – Literaturhinweise.
ISBN 359100006x
sign.: ESO-14-1-BöHM-24
Trefw.: esoterie, mystiek, christendom, inwijdingen

De la signature des choses ou de l’engendrement et de la définition de tous les etres
Jacob Boehme ; avant-propos Sédir ; petits traités transcrits en substance et vocabulaire des termes rares par Sedir. – Paris : z.u., 1908. – 210 p. ; 23 cm. – supplément.
sign.: ESO-14-1-BöHM-3
Trefw.: esoterie

De l’election de la grâce ou de la volonté de Dieu envers les hommes
Jacob Boehme ; avec une préface de Sédir ; traduit de l’Allemand pour la première fois par Debeo. – Paris : Bibliothèque Chacornac, 1928. – 246 p. ; 23 cm. – (Les Classiques de l’Occulte)
sign.: ESO-14-1-BöHM-4
Trefw.: esoterie

De vita mentali, of, Het leven voorbij de zinnen 
Jakob Böhme ; inl. Gerhard Wehr ; vertaling [uit het Duits] Aleid C. Swieringa en Bé L. Dijkmeijer. – Heemstede : Altamira, 1989. – 83 p. ; 18 cm. – (De tijdlozen)
Vert. van: Vom übersinnlichen Leben. – Stuttgart : Ogham Verlag, 1986 – literatuuropgave.
ISBN 9069630907
sign.: ESO-14-1-BöHM-5

Jakob Böhme ; inl. Gerhard Wehr ; vertaling [uit het Duits] Aleid C. Swieringa en Bé L. Dijkmeijer. – [2e dr.]. – Heemstede : Altamira, 1994. – 95 p. ; 16 cm. – (De tijdloze Klassiekers)
Vert. van: Vom übersinnlichen Leben. – Stuttgart : Ogham Verlag, 1986 – literatuuropgave.
ISBN 9069633329
sign.: ESO-14-1-BöHM-2
Trefw.: esoterie, mystiek, religie, geestelijk leven, evangeliën, goddelijke wijsheid

Hooge ende diepe gronden van ’t drievoudigh leven des Menschen
door Iacob Böhmen, anders Teutonicus genaemt, beschreven anno 1620 ; [voorrede door V.L.] ; [vert. uit het Duits]. – Fotomechanische herdr. – Amsterdam : W.N. Schors, [1970]. – [12], 424 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-14-1-BöHM-6
Trefw.: esoterie, mystiek, spiritualiteit, religie, gnosticisme, kosmologie

Jacob Boehme
Jacob Boehme ; edited and introduced by Robin Waterfield ; series editor Nicholas Goodrick-Clarke. – Berkeley, California : North Atlantic Books, 2001. – 239 p. : ill. ; 22 cm. – (Western Esoteric Masters Series) – bibliography, appendix.
ISBN 1556433573
sign.: ESO-14-1-BöHM-7
Trefw.: esoterie, Jacob Böhme, biografieën, geschriften, theologie, mystiek

Jakob Böhme. Der schlesische Mystiker.
Einleitung und Auswahl von Charles Waldemar. – München : Wilhelm Goldmann verlag, 1959. – 212, [12], p. : ill. ; 19 cm. – (Goldmanns gelbe taschenbücher ; Band 598) – Namen- und Sachverzeignis, Chronologische Folge der Schriften Böhmes, Textnachweis, Literaturübersicht, Çü.
sign.: ESO-14-1-BÖHM-1
Trefw.: Openbaringen, microkosmos, macrokosmos, goddelijkheid, natuur, Christus, geest, materie, licht, duisternis, God, reincarnatie, wedergeboorte, religie, bidden, vasten,

The key of Jacob Böehme : an explanation of the deep principles of Jacob Behmen in thirteen figures ; The clavis: or an explanation of some principal points and expressions in his writings
Jacob Böehme ; introduction by Adam McLean ; translated by William Law. – Edinburgh : Magnum Opus Hermetic Sourceworks, 1981. – [5], 58 p. : ill. ; 22 cm. – (Magnum Opus Hermetic Sourceworks ; Number 9)
sign.: ESO-14-1-BöHM-8
Trefw.: esoterie, Jacob Böhme, hermetica, alchemie, mystiek

Leven in de eenvoud van Christus : een bloemlezing
Jacob Boehme ; vertaald en van een inleiding en aanteekingen voorzien door A.H. de Hartog. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1998. – 131 p. : ill. ; 23 cm. – (Boeken van wijsheid en schoonheid ; 4)
Herz. en verkorte uitg. van: Uren met Jacob Boehme : een keur van stukken uit zijne werken. – Baarn : Hollandia, 1915
ISBN 9067321982
sign.: ESO-14-1-BöHM-9
Trefw.: esoterie, mystiek, godsdienst, christusprincipe, bloemlezingen, spiritualiteit, rozenkruisers

Böhme, J.
Morgenrood in opgang : dat is, de wortel of moeder van de filosofie, astrologie en theologie naar de beschrijving van de natuur of Beschrijving naar de natuur hoe alles geweest is en in het begin geworden is, hoe de natuur en elementen creatuurlijk zijn geworden. Ook over de beide hoedanigheden kwaad en goed waaruit alle dingen hun oorsprong hebben en hoe het nu is werkt. En hoe het aan het einde van deze tijd worden zal. Ook hoe Gods en het helse rijk gesteld is en hoe de mensen in beide creatuurlijk werken. Alles uit de ware grond in de kennis van de geest in het bewegen Gods, met ijver voorgesteld
door Jacob Böhmen ; opnieuw vertaald [uit het Duits] naar de tekst van Böhmes manuscript van 1612 ; afbeeldingen Jan Luyken. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2018. – 396 p. : ill. ; 25 cm.
Ondertitel op omslag: nieuwe vertaling aan de hand van Böhmes oertekst uit 1612 ; Op omslag en Franse titelpagina: Aurora ; Vertaling van: Morgen Röte im Auffgang. – Görlitz, 1612
ISBN 9789067324670
sign.: ESO-14-1-BOHM-2c
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, gnostici, christelijk, goddelijk, heilig, Lucifer

Böhme, J.
I. Mysterium Magnum : or an exposition of the first book of Moses called Genesis
by Jacob Boehme ; edited by C.J.B. ; translated by John Sparrow. – 2nd impr. – London : John M. Watkins, 1965. – xxvi, 407 p. ; 23 cm. – (Mysterium Magnum ; Volume One)
sign.: ESO-14-1-BöHM-10Ia
Trefw.: esoterie, mystiek, religie, mysteriën

II. Mysterium Magnum : or an exposition of the first book of Moses called Genesis
by Jacob Boehme ; edited by C.J.B. ; translated by John Sparrow. – 2nd impr. – London : John M Watkins, 1965. – [4], 409-849 p. ; 23 cm. – (Mysterium Magnum ; Volume Two) – table.
sign.: ESO-14-1-BöHM-10II

by Jacob Boehme ; edited by C.J.B. ; translated by John Sparrow. – 2nd impr. – London : John M Watkins, 1965. – [4], 409-849 p. ; 23 cm. – (Mysterium Magnum ; Volume Two) – table.
sign.: ESO-14-1-BöHM-10IIa

I. Mysterium Magnum : or an exposition of the first book of Moses called Genesis
by Jacob Boehme ; edited by C.J.B. ; translated by John Sparrow. – 2nd impr. – London : John M. Watkins, 1965. – xxvi, 407 p. ; 23 cm. – (Mysterium Magnum ; Volume One)
sign.: ESO-14-1-BöHM-10I
Trefw.: esoterie, mystiek, religie, mysteriën

Het Mysterium Magnum, ofte een verklaaring over het Eerste Boek Mosis : van de openbaaring des goddelijken woords, door de drie principien van ’t godlijk weesen, en van den oorspronk des waerelds en der schepping : Daar in het rijk der natuur, en het rijk der genaden verklaart word. Tot meerder verstand van het Oude en Nieuwe Testament: wat Adam, en wat Christus is: en hoesich den mensch in ’t licht der natuur selver erkennen en betrachten moet, wat hy is, en waar in sijn tijdlijk en eeuwig leeven, ook sijn zaligheyd en verdoemenis in bestaat. Een verklaring van het weesen aller weesen: om voor de liefhebbers, in de godlijke gaaven, verder na te denken
beschreeven 1623 door Jacob Böhme, anders genaamt Teutonicus Philosophus ; en nu uyt het Hoogduyts vertaalt, en door verscheyde liefhebbers nagesien en gecorrigeert. – Fotomechanische herdr. van de uitg.: Amsterdam : Jacob Claus ; Willem Lamsvelt, 1700. – Amsterdam : Schors, 197X. – [12], 368, [1], 356, [24] p. : ill. ; 23 cm. – (2 delen)
Vert. van: Mysterium magnum, oder Erklärung über das erste Buch Mosis. – Amsterdam : Jacob Claus : Willem Lamsvelt, 1700 – register.
sign.: ESO-14-1-BöHM-11
Trefw.: esoterie, mystiek, mysteriën, Genesis, bijbelboeken, Mozes, evangeliën, commentaren, verklaringen, interpretaties, onderzoek, bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, goddelijkheid, schepping, Jakob Böhme (1575-1624), spiritualiteit

Mysterium Pansophicum : theosophisch-pansophische Schriften
Jakob Böhme ; herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1980. – 163, [5] p. ; 21 cm. – Literaturhinweise.
ISBN 3591081477
sign.: ESO-14-1-BöHM-12
Trefw.: esoterie, mystiek, theosofie

Over het bovenzinnelijke leven : een samenspraak van een leraar met zijn leerling
door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – 6e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1998. – 69, [3] p. ; 16 cm.
Vert. van: Vom übersinnlichen Leben. – 1622. – 1e dr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Rozekruis Genootschap, 1939
ISBN 9067322083
sign.: ESO-14-1-BöHM-13
Trefw.: esoterie, mystiek, spiritualiteit, religie, geestelijk leven, rozenkruisers

Over het bovenzinnelijke leven : zijnde een samenspraak van een leraar met zijn leerling
geschreven door Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits]. – Haarlem : Rozekruis-pres, 1963. – 39 p. ; 21 cm.
Vert. van: Vom übersinnlichen Leben. – 1622
sign.: ESO-14-1-BöHM-13a
Trefw.: esoterie, mystiek, spiritualiteit, religie, geestelijk leven, rozenkruisers

De roede des drijvers verbroken : een bloemlezing uit het werk van Jacob Boehme
een bloemlezing uit het werk van Jacob Boehme door J.L.G. de Hartog-Meyjes. – 3e, gemoderniseerde dr. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2000. – 43 p. : ill. ; 21 cm. – (Crystalserie ; 7) – lit. opg.
ISBN 9067322415
sign.: ESO-14-1-BöHM-14
Trefw.: esoterie, mystiek, bloemlezingen, geloofsleven, rozenkruisers

Schriften Jakob Böhmes : mit der Biographie Böhmes von Abraham von Franckenberg und dem kurzen Auszug Friedrich Christoph Oetingers
Jakob Böhme ; ausgewaehlt und herausgegeben von Hans Kayser ; mit der Biographie Boehmes von Abraham von Franckenberg und dem Kurzen Auszug Friedrich Christoph Oetingers. – 4. bis 7. Tausend. – Leipzig : Im Insel = Verlag, 1923. – 422, [1] p. : tab. ; 24 cm. – Register.
sign.: ESO-14-1-BöHM-15

Seraphinisch Blumen-Gärtlein : oder Geistliche Extracten aus allen Jacob Boehmens Schriften
Auslese aus Jakob Böhmes mystischen Schriften ; nach der Amsterdamer Originalausgabe von 1700 neu herausgegeben und vermehrt von A. v.d. Linden. – Berlin : Hermann Barsdorf Verlag, 1918. – XXIII, 251 p. : mit drei alten Titelkupfern und dem Bildnis Böhmes. ; 20 cm. – (Geheiem Wissenschaften ; Sechzehnter Band)
sign.: ESO-14-1-BöHM-16
Trefw.: esoterie, mystiek, bloemlezingen, geestelijk leven

Sex puncta Theosophica : oder von Sechs theosophischen Punkten hohe und tiefe Gründung : eine offene Pforte aller Heimlichkeiten des Lebens darinnen die Ursachen aller Wesen erkannt werden
geschrieben von Jakob Böhme [alt. Jakob Boehme], sonst Teutonicus genannt (im Jahr 1620). – neu herausgegeben nach der Ausgabe von 1730. – Leipzig : Insel-Verlag, 1921. – 95 p. ; 19 cm. – (Insel-Bücherei ; Nr. 337)
sign.: ESO-14-1-BÖHM-17

geschrieben von Jakob Böhme [alt. Jakob Boehme], sonst Teutonicus genannt (im Jahr 1620). – neu herausgegeben nach der Ausgabe von 1730. – Leipzig : Insel-Verlag, 1921. – 95 p. ; 19 cm. – (Insel-Bücherei ; Nr. 337)
sign.: ESO-14-1-BÖHM-3
Trefw.: esoterie, mystiek, theosofie, groei, goed en kwaad, eewige leven, God, duivel, ziel, zonde, Christus, magie, mysteries, duisternis, mystiek

The signature of all things and other writings
by Jacob Boehme ; introd. Clifford Bax. – London : James Clarke & Co, 1969. – xii, 295 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-14-1-BöHM-18
Trefw.: esoterie, mystiek

Six theosophic points (an open gate of all the secrets of life wherein the causes of all beings become known) : also included in this book are these other illuminating writings by Jacob Boehme : Six mystical points ; On the earthly and heavenly mystery ; On the divine intuition
Jacob Boehme ; transl. by John Rolleston Earle. – Kila, Mt. : Kessinger Publishing Company, z.j.. – 220 p. ; 27 cm. – (Rare Esoteric Books)
ISBN 1564592405
sign.: ESO-14-1-BöHM-19
Trefw.: esoterie, mystiek, theosofie, groei, goed en kwaad, eewige leven, God, duivel, ziel, zonde, Christus, magie, mysteries, duisternis, mystiek

Theosophische Sendbriefe I
Jakob Böhme ; herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. – vollständigen Ausg. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1979. – 205 p. ; 21 cm. – (Theosophische Sendbriefe ; I)
ISBN 3591080934
sign.: ESO-14-1-BöHM-20I
Trefw.: esoterie, mystiek, theosofie, brieven

Theosophische Sendbriefe II
Jakob Böhme ; herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. – vollständigen Ausg. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1979. – 233 p. ; 21 cm. – (Theosophische Sendbriefe ; II)
ISBN 3591081167
sign.: ESO-14-1-BöHM-20II

Uit Jacob Böhme 
Jacob Böhme ; bijeengebracht door H.W. Nachenius ; [vert. uit het Duits]. – Leiden : A.H. Adriani, 1904. – 48, [16] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-14-1-BöHM-21

Jacob Böhme ; bijeengebracht door H.W. Nachenius ; [vert. uit het Duits]. – Leiden : A.H. Adriani, 1904. – 48, [16] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-14-1-BöHM-21a
Trefw.: esoterie, rede, wil, toorn, melancholie, wedergeboorte, gebeden, Jacob Böhme, theosofie

Uren met Jacob Boehme : een keur van stukken uit zijne werken
Jacob Boehme ; vert. en van een inl. en aanteekeningen voorzien door A.H. de Hartog ; [vert. uit het Duits]. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1915. – [4], 240 p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid)
sign.: ESO-14-1-BöHM-22

Jacob Boehme ; [vert. uit het Duits] en van een inl. en aanteekeningen voorzien door A.H. de Hartog. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1915. – [4], 240 p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid)
sign.: BOEH Uren
Trefw.: esoterie, mystiek, Jacob Boehme

Vom lebendigen Glauben : ausgewählte Schriften
Jakob Böhme ; [herausgegeben übertragen und eingeleitet von Gerhard Stenzel]. – [Gutersloh] : Sigbert Mohn Verlag, [1960]. – 255, [8] p. ; 18 cm. – ([Denker : eine Schriftenreihe]) – Literatur.
sign.: ESO-14-1-BöHM-25
Trefw.: esoterie, geloof, mystiek, natuurfilosofie

Von der Gnadenwahl : oder von dem Willen Gottes über die Menschen
Jakob Böhme ; herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. – Freiburg im Breisgau : Aurum Verlag, 1978. – 217 p. ; 21 cm. – Literaturhinweise.
ISBN 3591080551
sign.: ESO-14-1-BöHM-23
Trefw.: esoterie, mystiek

Böhme, J.
The way to Christ
by Jacob Boehme. – 3rd impr. – London : John M. Watkins, 1964. – 159 p. ; 21 cm.
“Reprinted from the Bath edition of 1775
sign.: ESO-14-1-BOHM-26
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme

Egmond, D. van
Aurora : de theosofie van Jacob Böhme : studieweekend door Daniël van Egmond
dit is een licht bewerkte transcriptie van een studieweekend gegeven door Daniël van Egmond met als thema de theosofie van Jabob Böhme, 16/17 oktober 1993. – Arnhem : Blavatsky Instituut, 1993. – 38, V, 54 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: ESO-14-1-EGMO-1
Trefw.: esoterie, theosofie, Jacob Böhme, studiemateriaal, engelen, zevenvoud, mystiek

Gibbons, B.J.
Gender in mystical and occult thought : Behmenism and its development in England 
B.J. Gibbons. – New York : Cambridge University Press, 1996. – xi, 247 p. ; 24 cm. – (Cambridge studies in early modern British history) – bibliography, index.
ISBN 0521480787
sign.: ESO-14-1-GIBB-1
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, sekse verschillen, vrouwen, mystiek, occultisme, Engeland, religie, geschiedenis, kerkgeschiedenis, 17e eeuw, 18e eeuw

Harlek, G.C.A. von
Jacob Böhme und die Alchymisten : ein Beitrag zum Verständnis J. Böhme’s : nebst zwei Anhängen: J.G. Gichtel’s Leben und Irrthümer und über ein Rosenkreuzerisches Manuscript
von G.C. Adolf von Harlek. – 2. vermehrthe Ausg. – Leipzig : J.G. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1882. – IX, 194 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-14-1-HARL-1
Trefw.: esoterie, mystiek, Jacob Böhme, Gichtel, alchemie, rozenkruisers

Harmsen, T.
Jacob Böhmes Weg in die Welt : zur Geschichte der Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland 
hrsg. von Theodor Harmsen. – Amsterdam ; Stuttgart-Bad Cannstatt : In de Pelikaan ; Frommann-Holzboog [distr.] ; Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2007. – 541 p. : ill., portr. ; 26 cm. – (Pimander : texts and studies ; 16)
Uitg. t.g.v. de tentoonstelling Jacob Böhmes weg in de wereld, gehouden in de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam, 26 oktober 2007-1 mei 2008 – met lit. opg., reg.
ISBN 9783772824463
sign.: ESO-14-1-HARM-1
Trefw.: esoterie, Jacob Böhme, handschriften, verzamelingen, tentoonstellingen, gelegenheidsuitgaven, esoterische kennis, gnosticisme, theosofie, spiritualeit, mystiek

Koole, B.
Man en vrouw zijn een : de androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme : = Man and woman are one : androgyny in Christianity, particularly in the works of Jacob Boehme (with a summary in English)
door Boudewijn Koole. – Utrecht : HES Uitgevers, 1986. – 341 p. ; 22 cm. – lit. opg., noten.
ISBN 9061940869
sign.: ESO-14-1-KOOL-1
Trefw.: esoterie, J. Boehme, J. Böhme, christendom, religie, theosofie, god, schepping, evangeliën, proefschriften

Krappe, W.
Jakob Bohme sein Leben und seine lehre ; Von der Verinnerlichung des Lebens
von Wally Krappe, Gertrud Balke. – 1. Sonderheft der “Theosophischen Kultur”. – Leipzig : Theosophischer Kultur Verlag, 1924. – 323-352 p. ; 24 cm. – (Theosophische Kultur ; XVI. Jahrgang, November 1924, Heft 11)
sign.: ESO-14-1-KRAP-1
Trefw.: esoterie, Jacob Bohme, biografieën, theosofie, mystiek, religie, innerlijk leven, leringen

Law, W.
Selected mystical writings of William Law : edited with notes and twenty-four studies in the mystical theology of William Law and Jacob Boehme and an inquiry into the influence of Jacob Boehme on Isaac Newton
[William Law] ; by Stephen Hobhouse ; foreword by Aldous Huxley . – 2nd ed., revised. – London : Rockliff, 1948. – xxiii, 425 p. ; 22 cm. – index of names.
sign.: ESO-14-1-LAW-1
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, mystiek, Isaac Newton, religie, theologie, regeneratie, Dr. Trapp, gebeden, goddelijke kennis, liefde, God, hemelvaart, engelen, symboliek, ziel

Mayer, P.
Jena romanticism and its appropriation of Jakob Böhme : theosophy, hagiography, literature
Paola Mayer. – London : McGill-Queen’s University Press, 1999. – x, 242 p. ; 24 cm. – bibliography, index.
ISBN 0773518525
sign.: ESO-14-1-MAYE-1
Trefw.: esoterie, romantie, Jacob Böhme, theosofie, hagiografie, literatuur, Duitsland, filosofie, mystiek, vrijheid, kwaad

Mikeleitis, E.
Het verborgen licht : in het leven van Jacob Boehme
Edith Mikeleitis ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] E. van Eeden. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 276 p. ; 21 cm. – (Mystieke Verhalen)
Oorspr. titel: Das ewige Bildnis. – Braunschweig : George Westermann Verlag, 1942
ISBN 9020255606
sign.: ESO-14-1-MIKE-1a

Edith Mikeleitis ; geautoriseerde vertaling [uit het Duits] E. van Eeden. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 276 p. ; 21 cm. – (Mystieke verhalen)
Oorspr. titel: Das ewige Bildnis. – Braunschweig : George Westermann Verlag, 1942
ISBN 9020255606
sign.: ESO-14-1-MIKE-1

Edith Mikeleitis ; geautoriseerde vertaling [uit het Duits] E. van Eeden. – Den Haag : Servire, 1963. – 276 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Das ewige Bildnis. – Braunschweig : George Westermann Verlag, 1942
sign.: MIKE Verb

Edith Mikeleitis ; geautoriseerde vertaling [uit het Duits] E. van Eeden. – Den Haag : Servire, 1963. – 276 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Das ewige Bildnis. – Braunschweig : George Westermann Verlag, 1942
sign.: ESO-14-1-MIKE-1

Edith Mikeleitis ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] E. van Eeden. – Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 276 p. ; 21 cm. – (Mystieke Verhalen)
Oorspr. titel: Das ewige Bildnis. – Braunschweig : George Westermann Verlag, 1942
ISBN 9020255606
sign.: ESO-14-1-MIKE-1
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, mystiek, verhalen, zoektochten, inzichten, waarheid, visioenen, biografieën, theosofie

Spunda, F.
Das mystische Leben Jakob Böhmes
Franz Spunda. – Freiburg im Breisgau : Verlag Hermann Bauer, 1961. – 365, [3] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-14-1-SPUN-1
Trefw.: esoterie, mystiek, Jacob Bohme, biografieën

Wehr, G.
Jacob Boehme, een biografie
Vert. [uit het Duits] door Rob Gruben en Corrie Bersee- van den Berg . – Haarlem : Rozekruis Pers, 2000. – 198 p. : ill.. ; 22 cm.
Jakob Böhme – Noten, chronologisch overzicht, getuigenissen, bibliografie, namenregister, bronvermelding van de afbeeldingen..
ISBN 9067322423
sign.: ESO-14-1-WEHR-1
Trefw.: Boehme, Böhme, Jacob Boehme, Jacob Böhme, helderziende, Theosofie, Kosmosofie, Antroposofie, Christosofie,

Jakob Böhme – Geistige Schau und Christuserkenntnis
Gerhard Wehr. – Schaffhausen : Novalis Verlag, 1976. – 218 p. ; 21 cm. – Quellennachweis, Literaturhinweise.
ISBN 3721400267
sign.: ESO-14-1-WEHR-1
Trefw.: esoterie, mytiek, Jacob Bohme, geestelijk leven, biografieën

Weiss, V.
Die Gnosis JaKob Böhmes
Victor Weiss. – 1. Aufl. – Zürich : Origo Verlag, 1955. – 88 p. ; 21 cm. – (Lehre und Symbol) – übersicht über die Schriften Böhmes.
sign.: ESO-14-1-WEIS-1
Trefw.: esoterie, mystiek, gnosticisme, religie, Aurora