TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-4-1 Vrijmetselarij: algemeen

ESO-4-1 Vrijmetselarij: algemeen

Akkermans, W.J.M.
Over vrijmetselarij
W.J.M. Akkermans. – ‘s-Gravenhage : Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1981. – 16 p. ; 21 cm. – lijst van in Nederland gevestigde loges, lijst van loges gevestigd buiten Nederland.
sign.: ESO-4-1-AKKE-2 (ESO-DOOS-003)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vrijmetselarij : een verkenningsreis
W.J.M. Akkermans. – ‘s-Gravenhage : Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1988. – 75 p. : ill. ; 21 cm. – index.
ISBN 9070644053
sign.: ESO-4-1-AKKE-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vrijmetselarij : vlucht der verbeelding 
Willem J.M. Akkermans. – [Den Haag] : Fama Fraternitatis, 2000. – 80 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9072032071
sign.: ESO-4-1-AKKE-4
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tradities, ritualen

Vrijmetselarij, een levenshouding
W.J.M. Akkermans. – Lelystad : Stichting IVIO, 1989. – 20 p. : ill. ; 18 cm. – (AO: Actuele Onderwerpen ; no. 2286)
sign.: ESO-4-1-AKKE-3 (ESO-DOOS-003)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Albers, D.
Waarom vrijmetselaar worden?
door D. Albers. – z.p. : Nederlands Verbond van Vrijmetselaren, 19XX. – 18 p. ; 23 cm. – (Nederlands Verbond van Vrijmetselaren ; No. 2)
sign.: ESO-4-1-ALBE-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Algemeen
Algemeen wijsgeerig, geschiedkundig en biographisch woordenboek voor vrijmetselaren : derde deel
door eene Vereeniging van Vrijmetselaren. – Amsterdam : C.L. Brinkman, 18XX. – [2], 374, [1] p. ; 23 cm. – (Woordenboek voor Vrijmetselaren ; Derde Deel [N t/m Z]) – register.
sign.: ESO-4-1-ALGE-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, woordenboeken

Algemeen wijsgeerig, geschiedkundig en biographisch woordenboek voor vrijmetselaren : eerste deel
door eene Vereeniging van Vrijmetselaren. – 2e. maand 5844. – Amsterdam : C.L. Brinkman, 18XX. – [2], 348, [3] p. ; 23 cm. – (Woordenboek voor Vrijmetselaren ; Eerste Deel [A t/m G]) – register.
sign.: ESO-4-1-ALGE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, woordenboeken

Algemeen wijsgeerig, geschiedkundig en biographisch woordenboek voor vrijmetselaren : tweede deel 
door eene Vereniging van Vrijmetselaren. – Amsterdam : C.L. Brinkman, 18XX. – [2], 311 p. ; 23 cm. – (Woordenboek voor Vrijmetselaren ; Tweede Deel [H t/m M]) – register.
sign.: ESO-4-1-ALGE-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, woordenboeken, landmerken

Algemeen Maçonniek tijdschrift : orgaan der orde van vrijjmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden [Tijdschrift] 
orgaan der orde van vrijjmetselaren onder het groot oosten der Nederlanden; 1959/1960.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften

Algeo, J.
Blavatsky, freemasonry, & the western mystery tradition
John Algeo. – London : The Theosophical Society in England, 1996. – 52 p. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1996]) – references.
sign.: ESO-4-1-ALGE-4a

John Algeo. – London : The Theosophical Society in England, 1996. – 52 p. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [1996]) – references.
sign.: ESO-4-1-ALGE-4 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, H.P. Blavatsky, mysteriën, westerse mysterie traditie, geschiedenis, cyclussen, broederschap, graden, geheimen

Baaren, J.I. van
Vrijmetselarij en religie
J.I. van Baaren. – Hilversum : Stichting Moria, 1996. – 32 p. ; 20 cm. – (446) – aanbevolen literatuur.
ISBN 9066591617
sign.: ESO-4-1-BAAR-1 (ESO-DOOS-001)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, religie, grote lichten

Bär, A.L.S.
Wat is vrijmetselarij? : leidraad voor een gesprek
door A.L.S. Bär ; uitgegeven in opdracht van de stichting “Fama Fraternitatis”. – Bussum : Van Dishoeck, 1973. – 47 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van Vrijmetselaren ; Nummer 8)
sign.: ESO-4-1-BÄR-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Bericht
Bericht uit de werkplaatsen : voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap
z.p. : Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 197X. – 39 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-BERI-1 (ESO-DOOS-003)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, werkplaatsen, vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap

Beschouwingen
Beschouwingen over de vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren : Het humanisme als historische bodem der Vrijmetselarij / J. Lindeboom. De Vrijmetselarij – door een buitenstaander / J.J. Meyer. Vrijmetselarij en wijsbegeerte / A. Vloemans. Plaatsbepaling der Vrijmetselarij / M.C. van Mourik Broekman
overdenkingen van J. Lindeboom ; J.J. Meyer ; M.C. van Mourik Broekman ; A. Vloemans ; woord vooraf H. van Tongeren, A.F.L. Faubel. – ‘s-Gravenhage : Van Stockum & Zoon, 1931. – [8], 128 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-BESC-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, humanisme, wijsbegeerte

Blavatsky, H.P.
The right angle : H.P. Blavatsky on masonry in her theosophical writings
H.P. Blavatsky ; compiled by G.A. Farthing. – London : Theosophical Publising House ; Blavatsky Trust, 2003. – 84 p. : ill. ; 21 cm. – biographical notes.
sign.: THE-1-1-BLAV-146 (ESO-DOOS-005)

H.P. Blavatsky ; compiled by G.A. Farthing. – London : Theosophical Publising House ; Blavatsky Trust, 2003. – 84 p. : ill. ; 21 cm. – biographical notes.
sign.: ESO-4-1-BLAV-1
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, kaballa, Hiram Abiff, tempeliers, symboliek, genootschappen, Jezuïeten

Bois, G.
Causeries du dimanche ; Première série, Franc-maçonnerie, occultisme, polémique avec “le Diable au XIXe siècle”
Georges Bois. – Paris : Victor Retaux, 1897. – XX, 332 p. ; 19 cm. – Table des Matières.
sign.: ESO-4-1-BOIS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Frankrijk, occultisme

Bosman, L.
Studies in freemasonry
by Leonard Bosman. – [Clapton] : [The Dharma Press], [ca. 1920]. – 101, [5] p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-BOSM-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, studies, religie, filosofie, ethiek, geschiedenis, symboliek, theosofie, H.P. Blavatsky

Bouwsteenen : voor een veelzijdige harmonische levens- en wereldbeschouwing : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan wijsheid en schoonheid van alle tijden : algemeen tijdschrift voor symboliek, mysteriewezen, wijsbegeerte, ethiek en kunst [Tijdschrift] 
driemaandelijks tijdschrift gewijd aan wijsheid en schoonheid van alle tijden; 1927.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, vrijmetselarij, religie, rozenkruisers, theosofie

Brabant, van, P.
In het hart van de loge : rituelen, symbolen en inwijdingen
Piet van Brabant. – Antwerpen : Hadewijch, 1995. – 173 p. : ill. ; 24 cm. – (De ‘witte’ reeks) – noten.
ISBN 9052403236
sign.: ESO-4-1-BRAB-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, riten, symbolen, inwijding

Brandt, W.
De gedichten van een vrijmetselaar 
Willem Brandt. – [Den Haag] : Fama Maçonnieke Uitgeverij, 2003. – 80 p. ; 21 cm.
Eerder verschenen in de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren ; 19
ISBN 9072032047
sign.: ESO-4-1-BRAN-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, gedichten, poëzie, letterkunde

Paswoord : maçonnieke gedichten
Willem Brandt. – Den Haag : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, [1955]. – 38, [2] p. ; 20 cm.
Paswoord
sign.: ESO-4-1-BRAN-2 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, gedichten, poëzie, letterkunde

Brief
Een brief aan een goede vriend van een Br. vrijmetselaar
Amsterdam : Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden, 19XX. – 21 p. ; 28 cm.
sign.: ESO-4-1-BRIE-1
Trefw.: vrijmetselarij, theosofie

Buck, J.D.
Mystieke vrijmetselarij : of de symbolen der vrijmetselarij en de groote mysteriën der oudheid
door J.D. Buck ; naar den derden herzienen druk uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Duwaer & Van Ginkel, namens de Loge Cazotte der Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij, [ca. 1910]. – XIX, 279 p. : ill. ; 20 cm. – platen.
sign.: ESO-4-1-BUCK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mystiek, symboliek, Hiram Abiff, kabbala, theosofie, opvoeding, ethiek, De geheime leer, mysteriën. oudheid, symbolen

Bulletin
Bulletin des travaux du Suprême conseil de Belgique
Suprême conseil de Belgique. – Bruxelles : M. Weissenbruch Imprimeur du Roi, 1920. – VI, 259 p. ; 22 cm. – (No. 57: 1914-1919)
sign.: ESO-4-1-BULL-57
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Belgie

Bulletin du Centre de Documentation du Grand Orient de France [Tijdschrift] 
1962.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Frankrijk, rituelen, mythen, geschiedenis, literatuur, kunst

Burdinski, F.
Zijt gij vrijmetselaar?
bouwstuk van F. Burdinski. – z.p. : z.u., 19XX. – 10 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-BURD-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bouwstukken

Carpentier Alting, A.S.
Overdenkingen op maçonn.·. gebied : (overdrukken)
door A.S. Carpentier Alting. – Semarang, Soerabaia, ‘s-Gravenhage : Van Dorp, [1907]. – II, 397 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-CARP-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, overdenkingen, beschouwingen, moraal, filosofie, broederschap, esoterische filosofie

Woordenboek voor vrijmetselaren
naar de beste bronnen bewerkt door A.S. Carpentier Alting. – fotomechanische herdr. – Amsterdam : Schors, 19XX. – 8, 468 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-CARP-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, woordenboeken

Carpentier Alting, J.H.
Vrijmetselarij
door J.H. Carpentier Alting. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1915. – 46 p. ; 21 cm. – (Kerk en Secte ; Serie VI, No. 8 ; No. LVII)
sign.: ESO-4-1-CARP-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, vrijmetselaren

Caspari, O.
Die Bedeutung des Freimaurertums : eine Darlegung seiner Ethik, Religion und Weltanschauung
von Otto Caspari. – 3., vermehrte und verbesserte Auflage. – Berlin : Unger, 1916. – XV, 268 p. ; 23 cm. – Namen- und Sachregister.
sign.: ESO-4-1-CASP-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ethiek, religie, wereldbeeld, geschiedenis, Lessing, Goethe, humanisme, kerk, godsbegrip, vrijheid, onsterfelijkheid

Catalogus
Catalogus van de bibliotheek van de Nationale Raad I.O.G.V.M. Nederlandse Federatie “Le Droit Humain”
[Amsterdam] : [Studentendrukkerij “Poortpers”, 1953. – 28 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-CATA-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bibliotheekcatalogi, Le Droit Humain, gemengde vrijmetselarij

Clausen, E.
Die Freimaurer : einführung in das Wesen ihres Bundes
von Ernst Clausen ; aus des Verfassers Nachslass herausgegeben vom Verein deutscher Freimaurer. – 10.-12. Tausend. – Berlin : Verlag von Alfred Unger, 19XX. – 43, [5] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-CLAU-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Clausen, H.C.
Clausen’s commentaries on morals and dogma
by Henry C. Clausen. – 2nd ed. – San Diego, California : The Supreme Concil of the Thirty-third Degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry of the Southern Jurisdiction of the United States, 1976. – xxii, 258 p. : ill. ; 24 cm. – bibliography, index.
sign.: ESO-4-1-CLAU-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, moraal, dogma, commentaren, ritualen, graden, symboliek

Copin-Albancelli, P.
Le pouvoir occulte contre la France
par Copin-Albancelli. – Paris : La Renaissance française, 1908. – 427 p. ; 19 cm.
At head of title: Le drame maçonnique
sign.: ESO-4-1-COPI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Frankrijk,

Correspondentieblad
Correspondentieblad van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ; Hoofdbestuur. – ‘s-Gravenhage : Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren Onder het Grootoosten der Nederlanden, 1932-1933. – 240, 222 p. ; 23 cm.
Bevat tevens: Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden, zes-en-vijftigste jaargang, 1932.
sign.: ESO-4-1-CORR-14
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften

De Ankh : onafhankelijk, maç. tijdschrift [Tijdschrift] 
1959.
Trefw.: esoterie, tijdschriften (vorm), vrijmetselarij, theosofie, astrologie, raja-yoga, tarot, rozekruisers, kabbala, levensboom, kleine arcana, grote arcana, numerologie, Atlantis, tabernakel

De swastika : driemaandelijksch tijdschrift voor de studie van symboliek, vrijmetselarij en aanverwante onderwerpen [Tijdschrift] 
1916.
Trefw.: esoterie, tijdschriften (vorm), vrijmetselarij, symboliek, landmerken, kabbala, Egypte, theosofie

De vrijmetselaar : driemaandelijksch tijdschrift van de “Maconnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen” [Tijdschrift] 
Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van symbolen en ritualen; 1910.
Trefw.: tijdschriften, esoterie, vrijmetselarij, symboliek, ritualen

De vrijmetselaar : tijdschrift van de “maçonnieke vereeniging tot bestudeering van symbolen en ritualen”. : II. meestertijdschrift [Tijdschrift] 
De “Maçonnieke vereenigng tot bestudeering van symbolen en ritualen”.; 1935.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, maçonnieke vereeniging, vrijmetselarij, mysterieën, inwijdingen

Denier van der Gon, W.H.
De driewerf-grootste Hermes over de wedergeboorte
door W.H. Denier van der Gon ; vert. uit het Grieksch met eenige toel. door W.H. Denier van der Gon. – Amsterdam : Maçonnieke Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 41 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-DENI-2 (ESO-DOOS-003)
Trefw.: wedergeboorte, esoterie, vrijmetselarij

De vrijmetselarij
door W.H. Denier van der Gon. – Buitenpost : Kalis, 1918. – 118 p. ; 19 cm. – (Het Nieuwe Boek ; 3)
sign.: ESO-4-1-DENI-1 (ESO-DOOS-003)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, landmerken, symboliek, vrouwen, graden

Dialoog & perspectief : periodiek van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ” Le Droit Humain ” [Tijdschrift] 
[-], periodiek van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ” Le Droit Humain “; 1994/1995.
Trefw.: tijdschriften (vorm), esoterie, vrijmetselarij

Dierickx, M.
De vrijmetselarij : de grote onbekende 1717-1967 : een poging tot inzicht en waardering
Michel Dierickx, woord vooraf N.M. Wildiers ; voorwoord P.J. van Loo. – Antwerpen ; Utrecht : Nederlandsche Boekhandel ; Ambo, 1967. – 264 p. : ill. ; 22 cm. – (Mens & Tijd ; 1) – voornaamste geraadpleegde literatuur.
sign.: ESO-4-1-DIER-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, symboliek, ritualen, landmerken

Dijk, K. van
Het eeuwige oosten ; Maçonnieke penningen
Kor van Dijk ; Jes Elserman ; voorw. H. Behr. – Groningen : Loge l’Union Provinciale, 1976. – 30 p. : ill. ; 21 cm. – opgave van geschonken maçonnieke penningen.
sign.: ESO-4-1-DIJK-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bouwstukken, dood, filosofie, leven na de dood, voortbestaan na de dood, reïncarnatie, penningen, munten, kunst, symboliek

Dionysos : périodique de rélexion maçonnique = tijdschrift voor maçonnieke overweging [Tijdschrift] 
1983.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Frans

Dissel, D.J. van
Honderd en een vragen over de Vrijmetselarij
door D.J. van Dissel. – 3e herz. dr. – Den Haag : Stichting Fama Fraternitatis, 1996. – [12], 91 p. : ill. ; 20 cm. – (Beschouwingen van Vrijmetselaren ; nr. 20) – register.
ISBN 9072032055
sign.: ESO-4-1-DISS-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, rituelen, tempel, inwijdingen, geschiedenis, organisatie

Dominicus, J.
De vrijmetselarij
door J. Dominicus. – 2e herz. dr. – Den Bosch : Geert Grote Genootschap, 1960. – 98 p. ; 20 cm. – (Periodieke Uitgave van het Geert Groote Genootschap ; Nr. 711)
sign.: ESO-4-1-DOMI-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, stichting, geloof, godsbegrip, doelen, beginselen, kerk, lidmaatschap, vrouwen, organisatie, loges, tempelarbeid, politiek, Nederland

Eigenhuis, J.
Zelfkennis
door J. Eigenhuis. – overdruk uit “De Vrijmetselaar” . – ‘s-Gravenhage : Maç. Uitgevers-Maatschappij, 1911. – 21 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-EIGE-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, zelfkennis

Eleusis : Organ des Deutschen Obersten Rats der Freimaurer des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus [Tijdschrift] 
1959.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, vrijmetselarij, Illuminati, humanisme, rozen, religie

Endres, F.C.
Het geheim van den Vrijmetselaar
door F.C. Endres ; geautoriseerde vert. naar de vijfde Duitsche uitgave. – Den Haag : Van Stockum & Zoon, 1929. – VIII, 226 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-ENDR-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, wijsheid, kracht, schoonheid

Engel, H.
Vrijmetselarij en broederschap
door H. Engel. – Amsterdam : Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, Nederlandse Federatie, 1959. – 34 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-ENGE-1a (ESO-DOOS-002)

door H. Engel. – Amsterdam : Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, Nederlandse Federatie, 1959. – 34 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-ENGE-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, broederschap

Erdtsieck, I.
Vrijmetselarij
I. Erdtsieck ; red. E.G. Hoekstra, J.B.G. Jonkers en R. Kranenborg. – Kampen : Kok, 2006. – 112 p. : ill. ; 21 cm. – (Serie Wegwijs) – noten, bijlage, geraadpleegde literatuur.
ISBN 97890435122220
sign.: ESO-4-1-ERDT-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, graden, ritualen, symboliek

Faubel, A.F.L.
Het standpunt der Orde van Vrijmetselaren ten aanzien van het aannemen van candidaten
door A.F.L. Faubel. – 2e dr. – Delft : Techn. Boekhandel & Drukkerij J. Waltman Jr, 1922. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-FAUB-2 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, kandidaten, grondwetten, Grootoosten der Nederlanden

De vrijmetselarij en haar tegenstanders
door A.F.L. Faubel. – ‘s-Gravenhage : ‘s-Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Gebr. Giunta D’Albani, 1923. – 52 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-FAUB-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Rome, Leon Taxil, Bolland, loges

Fiat Lux : orgaan van de Grootloge der Nederlanden [Tijdschrift] 
1959.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften

Fokker, T.F.
Wat is vrijmetselarij?
een Broeder [=T.F. Fokker]. – Naarden : Le Droit Humain, Loge 812 Serapis, O Naarden, 19XX. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-FOKK-1a (DOOS11)

een Broeder [=T.F. Fokker]. – Naarden : Le Droit Humain, Loge 812 Serapis, O Naarden, 19XX. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-FOKK-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, religie, VKK, theosofie

Forestier, R. le
Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande
R. le Forestier. – Paris : Librairie Hachette, 1914. – 729 p. ; 28 cm. – index.
sign.: ESO-4-1-FORE-1
Trefw.: esoterie, Illuminati, vrijmetselarij, geheime genootschappen, Duitsland, geschiedenis

Geestelijk
Het geestelijk wezen der Vrijmetselarij : proeve van beschrijving der wezenlijke beteekenis van het maçonnieke geestesleven
door het hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ; woordvooraf H. van Tongeren, A.F.L. Faubel. – ‘s-Gravenhage : Stockum & Zoon, 1937. – 57, [2] p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-GEES-1
Trefw.: esoterie, Vrijmetselarij

Ginkel, H.J. van
Inlichtingen omtrent de algemeene gemeenschappelijke vrijmetselarij onder het bestuur van den suprême conseil universel mixte puissance maçonnique génératrice et régulatrice pour l’univers entier : des ateliers mixtes du 1er au 33e et dernier degré
H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Hermes, 19XX. – 24 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-GINK-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Uitgeversmaatschappij Hermes, 1911. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-GINK-3 (ESO-DOOS-002)

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Uitgeversmaatschappij Hermes, 1911. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-GINK-3a (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie

Orde van internationale gemengde vrijmetselarij : vrijmetselarij onder de arbeidersstanden 
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : N.V.T.U.M., [1917]. – 23 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-GINK-4 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetelarij, Gemengde Vrijmetselarij, theosofie, arbeiders

Over vrijmetselarij als koninklijke kunst
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Maçonnieke Uitg. Mij. Hermes, 1914. – 32 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-GINK-2 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, koninklijke kunst

Haack, F.-W.
Freimaurer
Friedrich-Wilhelm Haack. – 4. Aufl., 14.-16. Tausend. – München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1978. – 43 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-HAAC-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Haan, M.J.M. de
Robert Burns, dichter en vrijmetselaar : over een man die bovenal mens wilde zijn
M.J.M de Haan. – Den Haag : Fama Fraternitatis ; De Nieuwe Haagsche, 198X. – 103 p. : ill. ; 20 cm. – toelichting bij de illustraties, bibliografie, register.
ISBN 9072766288
sign.: ESO-4-1-HAAN-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarlij, Robert Burns, gedichten, biografieën

Het Rozekruis : orgaan van de hoge graden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel in Nederland [Tijdschrift] 
1990.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, vrijmetselarij

Hoogewerff, J.J.
Gemengde vrijmetselarij : ordre maçonnique mixte international “Le Droit Humain” : co-masonry
door J.J. Hoogewerff. – Den Haag : Van Stockum, 1949. – [4], 80 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-HOOG-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Hutchinson, W.
The spirit of masonry
by William Hutchinson ; introduction by Trevor Stewart. – Wellingborough, Northamptonshire : Aquarian Press, 1987. – xliv, vii, 237, 17, [8] p. ; 22 cm. – (Masonic Classics Series) – appendices.
ISBN 0850305314
sign.: ESO-4-1-HUTC-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis

Hutin, S.
Les franc-maçons
par Serge Hutin. – z.p. : Éditions du Seuil, 1964. – 188, [4] p. : ill. ; 18 cm. – (Collections microcosme “Le Temps qui Court” ; 19) – index, chronologie, bibliographie.
sign.: ESO-4-1-HUTI-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, sekten, inwijdingen, Hiram

Informatie
Informatie voor belangstellenden
z.p. : z.u., 19XX. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-INFO-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Ireland, W.A.
Robert Burns and masonry
W. Adamson Ireland. – repr. – Edinburgh : People’s Friend, 1908. – 40 p. ; 12 cm.
sign.: ESO-4-1-IREL-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Robert Burns

Jongbloed, P.
Vrijmetselarij en oorlog : enkele gedachten over broederschap, oorlog en oorlogs-toerusting
door P. Jongbloed. – Haarlem : Gebr. van Staden, 19XX. – 32 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-JONG-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, oorlog, theosofie, broederschap

Justman Jacob, L.
Theosophie en vrijmetselarij
door L. Justman Jacob. – Rotterdam : Gebrs. Niël, 1911. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-JUST-1
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij

Keller, L.
De geestelijke grondslagen der vrijmetselarij en het openbare leven
Ludwig Keller ; uit het Duitsch vert. door J.F. Sikken. – geautoriseerde uitgave. – Amsterdam : Uitgeversmaatschappij Hermes, 1914. – 154 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-KELL-1a

Ludwig Keller ; uit het Duitsch vert. door J.F. Sikken. – geautoriseerde uitgave, 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak Gnosis, 1926. – 153 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-KELL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geestelijke achtergrond, theosofie

Knight, Chr.
De sleutel van Hiram
Christopher Knight en Robert Lomas ; [vert. uit het Engels: Jan Smit ; eindred.: Yolande Michon … et al.]. – 2e dr. – Baarn : Tirion, 1997. – 389 p., [16] p. : foto’s. ; 24 cm.
Vert. van: The Hiram key. – London : Century, 1996 – bijlagen, noten, register.
ISBN 9051216645
sign.: ESO-4-1-KNIG-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, gnosticisme, esoterische wetenschappen, Hiram

Kooij, H.A.
Vrijmetselarij en hare betekenis voor den komenden tijd : openbare voordracht, gehouden in de Loge Vincit Vim Virtus te Haarlem op 10 april 1918
door H.A. Kooij. – overgedr. uit “De Teekenplank”. – ‘s-Gravenhage : Maç. Uitgevers-Maatschappij, 1918. – 24 p. ; 23 cm. – bibliogr..
sign.: ESO-4-1-KOOI-1
Trefw.: vrijmetselarij, mensheid, filosofie, wijsheid, symboliek, orde, loge, toekomst

Kruisheer, J.
Vrijmetselarij : haar afkomst, doel en werk
door J. Kruisheer. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1926. – [2], 47, [1] p. ; 16 cm.
sign.: ESO-4-1-KRUI-1a (ESO-DOOS-002)

door J. Kruisheer. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel “Minerva”, 1926. – [2], 47, [1] p. ; 16 cm.
sign.: ESO-4-1-KRUI-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, landmerken, geschiedenis

La chaine d’union : revue mensuelle de documentation et d’informations maç.’. [Tijdschrift] 
1939.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Frans

Langeveld, L.A.
Tempelridders en vrijmetselaren
door L.A. Langeveld. – ‘s-Gravenhage : Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren, 1925. – 187, [2], VII p. : ill. ; 21 cm. – literatuur, alphabeth.
sign.: ESO-4-1-LANG-1
Trefw.: vrijmetselarij, tempelridders

Le Droit Humain : uitgegeven door de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” [Tijdschrift] 
uitgegeven door de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”; 1978.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften (vorm), geschiedenis, landmerken

Le Droit Humain [uitsluitend bestemd voor gezel-vrijmetselaren] : uitgegeven door de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” [Tijdschrift] 
19XX.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, gezellen

Le Droit Humain [uitsluitend voor meester-vrijmetselaren] : uitgegeven door de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” [Tijdschrift] 
1978.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, meesters

Leeuwen, A.J.H. van
Waarom vrijmetselarij nu? : de mogelijke bijdrage van de maçonnieke mysteriën in het huidige maatschappelijke bestel
A.J.H. van Leeuwen. – Amsterdam : Droit Humain, 1968. – 40 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-LEEU-1a (ESO-DOOS-002)

A.J.H. van Leeuwen. – Amsterdam : Droit Humain, 1968. – 40 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-LEEU-1 (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mysteriën, vrouwen, organisatie, theosofie

Lennhoff, E.
Internationales Freimaurerlexikon
Eugen Lennhoff, Oskar Posner. – Zürich, Leipzig, Wien : Amalthea-Verlag, 1932. – 54, 1780 sp. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-LENN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, naslagwerken, lexicon’s

Lingbeek, M.S.
“In den beginne was de logos”
door M.S. Lingbeek. – 2e dr. – Arnhem : Loge “de Oude Landmerken” , 1948. – 76 p. ; 21 cm. – literatuur.
sign.: ESO-4-1-LING-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, logos, Hiram-mythe

Livres
Livres et périodiques sur la Franc-Maçonnerie = Books and periodicals on freemasonry : vente publique – to be sold by auction ; internationaal antiquariaat Menno Hertzberger, Amsterdam, 1956
Gières (Isère) : Bibliotheque Chateau “Le Brignon”, 1956. – 117 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-LIVR-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, boeken, tijdschriften, veilingcatalogi, filosofie, geschiedenis, occultisme, magie, magnetisme, alchemie, geheime genootschappen, naslagwerken

Ludendorff, E.
Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse
neubearbeitet von Erich Ludendorff. – 151.-153. Tausend. – München : Ludendorffs Volkswarte Verlag, 1933. – 117, [2] p. ; 24 cm. – Quellennachweis.
sign.: ESO-4-1-LUDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geheimen, vernietiging, religie, jodendom, Joodse loges, Duitsland, nazipropaganda

Lux Orientis : officieel orgaan der Nederlandsch-Indische Federatie der Internationale Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” : tweemaandelijksch tijdschrift [Tijdschrift] 
Nederlandsch-Indische Federatie der Internationale Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”; Nederlandsch-Indische “Le Droit Humain”; Le Droit Humain; 1941.
Trefw.: tijdschriften (vorm), esoterie, vrijmetselarij

Maandblad [2e graad] van de I.O.G.V.M. “Le Droit Humain” Nederlandse Federatie [Tijdschrift] 
1955.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, gezellen

Maandblad [3e graad] van de I.O.G.V.M. “Le Droit Humain” Nederlandse Federatie [Tijdschrift] 
1953.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, meesters

Maandblad van de I.O.G.V.M. “Le Droit Humain” Nederlandse Federatie [Tijdschrift] 
1960-1961.
Trefw.: tijdschriften (vorm), esoterie, vrijmetselarij

Mac
De Mac. Vereeniging tot bestudeering van ritualen en symbolen
‘s-Gravenhage : [Mac. Vereeniging tot bestudeering van ritualen en symbolen], 1916. – 16 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-MAC-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, symboliek

Mackey, A.G.
II. Encyclopedia of Freemasonry : including Freemasonry and similar rites, from ancient times to after World War II
by Albert G. Mackey ; [new ed.], revised and enlarged by Robert I. Clegg, with supplemental volume by H.L. Haywood ; with illustrations and descriptive index. – revised and enlarged ed., 9th pr. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply, `1966. – [6], 607-1121 p. : ill. ; 26 cm. – (Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; Volume II: M to Zurthost)
On cover: Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; On spine, v. 1-2: H. L. Haywood memorial edition – index.
sign.: ESO-4-1-MACK-2II
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, encyclopedieën, naslagwerken

I. Encyclopedia of Freemasonry : including Freemasonry and similar rites, from ancient times to after World War II
by Albert G. Mackey ; [new ed.], revised and enlarged by Robert I. Clegg, with supplemental volume by H.L. Haywood ; with illustrations and descriptive index. – 9th pr. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply, 1966. – X, 606 p. : ill. ; 26 cm. – (Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; Volume I: A to Lyons, Congress of)
On cover: Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; On spine, v. 1-2: H. L. Haywood memorial edition – index.
sign.: ESO-4-1-MACK-2I
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, encyclopedieën, naslagwerken

Mackey’s symbolism of freemasonry : its science, philosophy, legends, myths and symbols
Mackey ; revised by Robert Ingham Clegg. – London : The Masonic History Company, 1921. – xiv, 309 p. ; 21 cm. – (Freemasonry ; third book) – synoptical index.
sign.: ESO-4-1-MACK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, wetenschap, filosofie, mythologie, rituelen

III. Supplement to Mackey’s encyclopedia of Freemasonry : including Freemasonry and similar rites, from ancient times to after World War II
by Albert G. Mackey ; [new ed.], revised and enlarged by Robert I. Clegg, with supplemental volume by H.L. Haywood ; with illustrations and descriptive index. – revised and enlarged ed., 9th pr. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply, 1966. – [6], 1143-1577 p. : ill. ; 26 cm. – (Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; Volume III: A to Zuni Indians)
On cover: Mackey’s Revised encyclopedia of Freemasonry ; Vols. 2-3 have special t. p. only – index.
sign.: ESO-4-1-MACK-2III
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, encyclopedieën, naslagwerken, theosofie, H.P. Blavatsky

Maçonniek
Maçonniek handboekje
[uitg. van] de Nederlandse Federatie der I.O.G.V.M. “Le droit humain”. – 2e dr. – Amsterdam : Nederlandse Federatie der I.O.G.V.M. “Le droit humain”, 1949. – [4], 111 p. ; 17 cm.
Oorspr. uitg.: 1928
sign.: ESO-4-1-MAçO-2 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, handboeken, naslagwerken

Maçonniek weekblad [Tijdschrift] 
Naamlooze Vennootschap “Maçonniek Weekblad” door Vrijmetselaren geschicht ; red. H. van Assendelft; 1914.

Maçonnieke
Maconieke levensbeschouwing : een verzameling bijdragen van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
in opdracht van het hoofdbestuur dier orde bijeengebracht door G.J. van Sierenberg de Boer. – Bussum : Van Dishoeck, 1961. – 184 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-MAçO-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Maçonnieke kalender 1954
‘s-Gravenhage : Loge “Hiram Abiff”, 1954. – [3, 365] p. ; 12 cm.
sign.: ESO-4-1-MAçO-1954
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, kalenders, scheurkalenders, cicaten

Masonic
Masonic and esoteric heritage : new perspectives for art and heritage policies : proceedings of the First International Conference of the OVN, foundation for the advancement of academic research into the history of freemasonry in the Netherlands : Masonic and esoteric heritage : new perspectives for art and heritage policies / Andréa Kroon. Western esotericism and the status of the image / Wouter Hanegraaff. Esoteric manuscripts in the Swedish collection of Gustav Adolph Reuterholm (1756-1813) / Hendrik Bogdan. The English Grand Lodge as patron of the arts : the commission of architecture and art for Freemasons Hall’ London / Diane Clements. The symbol-strewn landscape : esoteric and initiatic symbolism in European gardens in the 18th and 19th century / Christopher McIntosh. The influence of Jacob Böhme’s theosophical ideas on the “Farbentheorie” by Philip Otto Runge’ / Melanie Öhlenbach. Rudolf Steiner and the Johannesbau in Dornach (1913-1922) : understanding the functions of occult space / Helmut Zander. Alchemical, kabbalist and occult symbolism in the work of Pablo Picasso and his contemporaries / Marijo Ariëns. Wall & tower : freemasonry in the art of Giorgio De Chirico / Giovanna Costantini. The reconstruction of the Ground Zero Area and the rescue of the façade of 211 Pearl Street : unearthing the esoteric interests of the architect Ithiel Town and the Owner William Colgate / Alan B. Solomon. Masonic symbolism in the memorial grove at Jægerspris Castle : the importance of understanding masonic symbolism in the conservation of private and public historical gardens / Erik Westengaard. 19th Century masonic temples in Egyptian style in Brussels and Antwerp : shared responsibilities for heritage organizations and masonic orders / Eugène Warmenbol. Masonic musical, poetical and theatrical heritage : unexplored territories in public and private archives / Malcolm Davies. The material culture of freemasonry in the Netherlands : history, destruction and conservation / Andréa Kroon. The building of the Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam by K.P.C. de Bazel : the conservation and adaptation of theosophical architecture to its future utilization by the Amsterdam City Archive / Marty Bax. Position or profession in the profane world : 4300 Swedish freemasons from 1731 to 1800 / Andreas Önnerfors and Jonas Andersson. Freemasonry as a part of national heritage ; the conservation of esoteric and fraternal heritage in Great Britain / Andrew Prescott. The pilot study ‘Masonic heritage in the Netherlands, 1735-1945’ / Andréa Kroon
foreword by Andréa Kroon ; Wouter J. Hanegraaf ; Henrik Bogdan ; Diane Clements ; Christopher McIntosh ; Melanie Öhlenbach ; Helmut Zander ; Marijo Ariëns-Volker ; Giovanni Costantini ; Alan B. Solomon ; Erik Westgaard ; Eugène Warmenbol ; Malcom Davies ; Andréa Kroon ; Marty Bax ; Andreas Önnerfors and Jonas Andersson ; Andrew Prescott ; Andréa Kroon. – Den Haag : OVN : Foundation for the Advancement of Academic Research into the History of Freemasonry in the Netherlands, 2005. – 246 p. : ill. ; 21 cm. – notes, bibliography.
ISBN 10908077782X
sign.: ESO-4-1-MASO-1a

foreword by Andréa Kroon ; Wouter J. Hanegraaf ; Henrik Bogdan ; Diane Clements ; Christopher McIntosh ; Melanie Öhlenbach ; Helmut Zander ; Marijo Ariëns-Volker ; Giovanni Costantini ; Alan B. Solomon ; Erik Westgaard ; Eugène Warmenbol ; Malcom Davies ; Andréa Kroon ; Marty Bax ; Andreas Önnerfors and Jonas Andersson ; Andrew Prescott ; Andréa Kroon. – Den Haag : OVN : Foundation for the Advancement of Academic Research into the History of Freemasonry in the Netherlands, 2005. – 246 p. : ill. ; 21 cm. – notes, bibliography.
ISBN 10908077782X
sign.: ESO-4-1-MASO-1
Trefw.: vrijmetselarij, esoterie, geschiedenis, kunst, architectuur, consevatie, cultuurgoed, esoterische filosofie, congressen

Meesterconvent
Meesterconvent 8 oktober 1988 : de externe voorlichting van de orde
J.M. Barents ; M. de Koning ; D.J. van Dissel ; M. van de Meeberg ; . – ‘s-Gravenhage : Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1988. – 61 p. ; 21 cm. – enquête, samenvatting.
sign.: ESO-4-1-MEES-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, voorlichting

Mercury a journal of esoterism and the higher masonry = Mercvry [Tijdschrift] 
1925.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, vrijmetselarij

Newton, J.F.
De bouwers : een studie over vrijmetselarij
door Dr. Joseph Fort Newton ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – 1e Hollandsche editie. – Amsterdam : Nationalen Raad van de Algemeene Gemengde Vrijmetselarij in Nederland, 1921. – XI, 194, [4] p. ; 23 cm. – bibliografie.
sign.: ESO-4-1-NEWT-1a

door Dr. Joseph Fort Newton ; uit het Engelsch vertaald door H.J. van Ginkel. – 1e Hollandsche editie. – Amsterdam : Nationalen Raad van de Algemeene Gemengde Vrijmetselarij in Nederland, 1921. – XI, 194, [4] p. ; 23 cm. – bibliografie.
sign.: ESO-4-1-NEWT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, grondslagen, werktuigen, geloof, Geheime Leer, geschiedenis, gezellen, aangenomen metselaren, Grootloge van Engeland, filosofie, maçonnieke wijsbegeerte, landmerken

De godsdienst der vrijmetselarij : een vertolking
door Joseph Fort Newton ; uit het Engelsch vertaald door A. Schlesinger-Kerkdijk. – Amsterdam : Maçonnieke Uitgeversmaatschappij, 1928. – XII, 191 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-NEWT-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, godsdienst, religie

Officieel bulletin van de gemengde vrijmetselarij in Nederland en koloniën “Le Droit Humain” [Tijdschrift] 
Orgaan van den vertegenwoordiger van den Suprême Conseil Universel Mixte; 1920.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Nederland, Nederlands-Indië, theosofie

Ontdek
Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij
Den Haag : Orde van Vrijmetselarij onder het Grootoosten der Nederlanden, [2007]. – 15 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-ONTD-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mysteriën

Oorschot, A.Ch. van
Waarom vrijmetselaar? : voordracht gehouden in de Loge La Vertu te Leiden
door A.Ch. van Oorschot. – Semarang ; Soerabaia ; ’s Gravenhage : Van Dorp, 1914. – 39 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-OORS-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Op
‘Op de werkvloer’ : beschouwingen van vrijmetselaren
uitgegeven in opdracht van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. – Bussum : Het Wereldvenster, 1981. – 191 p. ; 21 cm.
ISBN 0-29395680
sign.: ESO-4-1-OPDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beschouwingen, symboliek, koninklijke kunst

Opheldering
Opheldering inzake vrijmetselarij en hare bestrijding
door het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der nederlanden. – 2e herz. dr. – Den Haag : Van Stockum & Zoon, 1939. – 66 p. ; 23 cm. – bijlage.
sign.: ESO-4-1-OPHE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Oppel, K.
Freimaurerei und ägyptisches Priesterthum : Rede, gehalten beim Jahresschlusse in der Loge Sokrates zur Standhaftigkeit im O.·. Frankfurt am Main 
von Karl Oppel. – Frankfurt am Main : Ferdinand Boselli, 1860. – 20 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-1-OPPE-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Egypte, priesters

Order of international co-freemasonry “Le Droit Humain” : international bulletin [Tijdschrift] 
1980.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Engels

Ordre
Ordre maçonnique mixte international “Le Droit Humain” : Federazione Italiana
Milano : Federazione Italiana, 19XX. – 17 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-ORDR-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Italië

Ordre maçonnique mixte international = Order of international co-freemasonry “Le Droit Humain” : Bulletin international : paraissant aux deux St-Jean sous la direction du Suprême Conseil de l’Ordre = International bulletin : appearing at the two feasts of St-John under the direction of the Supreme Council of the Order [Tijdschrift] 
bulletin international & international bulletin; 1956.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Frans, Engels

Outline
Outline of the origin, constitution, principles and objects of Co-Freemasonry “Le Droit Humain” 
issued by the Sydney Lodge, No. 404. – Sydney : Sydney Lodge, 1913. – 11 p. ; 19 cm. – (Sydeny Lodge Pamphlet ; No. 1)
sign.: ESO-4-1-OUTL-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Paasschen, F.J. van
Wat is vrijmetselarij? : (proeve van beantwoording)
F.J. van Paasschen. – 3e duizendtal. – ‘s-Gravenhage : F.J. van Paasschen, 19XX. – 15 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-PAAS-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Paus Leo XIII
Humanum genus : encycliek van Z.H. Paus Leo XIII van 20 april 1884 over de Vrijmetselarij
[paus Leo XIII] ; [uitgeg. en uit het Lat.] vert. door F.A.J. van Nimwegen. – 2e dr. – Hilversum : Gooi & Sticht, 1941. – 51 p. ; 21 cm. – (Ecclesia docens)
sign.: ESO-4-1-PAUS-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, esoterische filosofie,

Peregrinus, Br.
Was muss man von der Freimaurerei wissen? : eine allgemeinverständliche Darstellung des Ordens der Freimaurer, der Illuminaten und Rosenkreuzer 
von Br. Peregrinus ; [=Theodor Reuss]. – Berlin : Hugo Steinitz Verlag, [1901]. – 80 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-1-PERE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Illuminati, Rozenkruisers

Pieyns, R.
Encyclopedie van de blauwe vrijmetselarij
René Pieyns ; [vert. uit het Frans]. – Brussel : Fonds Marcel Hofmans, 2003. – 821 p. ; 25 cm.
Vert. van: Encyclopédie des grades bleues de la franc-maçonnerie. – Aalst : Zenner, 2003
sign.: ESO-4-1-PIEY-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, naslagwerken, encyclopedieën, blauwe vrijmetselarij

Ram, Th.J.J.
Vrijmetselarij en de ” Wetenschap der Sterren”
door Th. J.J. Ram. – Epe : Stoomdrukkerij Hooiberg, 19XX. – 36 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-RAM-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, astrologie, wetenschap, theosofie

Ros-Vrijman, W.A.L.
Nieuwe banen in de vrijmetselarij : voordracht uitgesproken voor de leden en genoodigden der Loge Racokzy van het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren op 9 februari 1925
door W.A.L. Ros-Vrijman. – Den Haag : Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren, 1925. – 20 p. ; 23 cm. – (Geschriften van het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren ; No. 3)
sign.: ESO-4-1-ROS-1 (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie

Samen
Samen de stilte ingaan : gedachten over de stilte geschreven door vrijmetselaren en monniken
geschreven door vrijmetselaren en monniken. – Antwerpen, Amsterdam : De Nederlandsche Boekhandel, 1976. – 76 p. ; 20 cm. – aanbevolen literatuur.
ISBN 9028902198
sign.: ESO-4-1-SAME-1 (ESO-DOOS-005)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, meditaties, stilte, monniken, religie, opstellen, gedichten, ervaringen, schoonheid, waarheid

Scheichelbauer, B.
Die Johannis Freimauerei : versuch einer Einführung
Bernard Scheichelbauer. – Wien : Verlag O. Kerry, 1953. – 158, [2] p. ; 21 cm. – Literaturnachweis.
sign.: ESO-4-1-SCHE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Schouwink, J.B.
De geestelijke waarde van de vrijmetselarij : (vrijmetselarij nog?…, of: juist nu?) 
door J.B. Schouwink ; met een voorw. van A.F.L. Faubel. – vermeerderde 3e dr. – Den Haag : Van Stockum, 1956. – 213 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-SCHO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, plichten, symboliek, arbeid, levenskunst

Selectie
Selectie uit “Het Rozekruis” van de laatste 50 jaren
Den Haag : Hoge Graden, 1985. – 112 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-SELE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Seydel, R.
Katholicismus und Freimaurerei : ein Wort zur Entgegnung auf die vom Freiherrn von Ketteler, Bischof von Mainz wider den Freimaurorbund erhobenen Anklagen 
von Rudolf Seydel. – Leipzig : Hermann Luppe, 1862. – 24 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-1-SEYD-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, katholicisme

Smit, E.
Vrijmetselaar of….Christen
door E. Smit. – Amsterdam : Evangelische Wereld Pers, [197X]. – 96 p. : ill. ; 19 cm. – geraadpleegde bronnen.
sign.: ESO-4-1-SMIT-1
Trefw.: vrijmetselaars, Christenen, maconnerie, jezuieten, verlichting, liberalisme, kabbala, tora, zohar, I-Tsjing, Tarot, tempelzuilen, yoga, hakenkruis, lucifer, gnostiek, tempelieren, illuminati,

Spaan, J.G.
Eenige beschouwingen betreffende vrijmetselarij
door J.G. Spaan. – ‘s-Gravenhage : Commissie ter Verbreiding der Beginselen van de Vrijmetselarij, 199X. – 22 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-SPAA-1a (DOOS011)

door J.G. Spaan. – Amsterdam : Becht, 1938. – 44 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-1-SPAA-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vrijmetselarij
J.G. Spaan. – Den Haag : Mouton, 19XX. – 24 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-1-SPAA-3 (ESO-DOOS-006)

J.G. Spaan. – Zaandijk : Heijnis, 1957. – 104 p. ; 20 cm. – literatuur.
sign.: ESO-4-1-SPAA-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Stevens, Th.
Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962 
door Th. Stevens ; voorw. R. Schultink. – Hilvesum : Verloren, 1994. – 400 p. : ill., tab. ; 25 cm.
Met samenvatting in het Engels – bijlagen, literatuur, register.
ISBN 9065503919
sign.: ESO-4-1-STEV-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, sociale aspecten, Indonesië, esoterische filosofie, geschiedenis, Nederlands Oost-Indië, Nederland, loges, VOC, Batavia, Semarang, A.S. Carpentier Alting, samenleving, Tweede Wereldoorlog

Straeter, J.
Vrijmetselarij, wat doe ik ermee?
J. Straeter. – Breda : De Ster, cop. 1990. – 106 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9065564020
sign.: ESO-4-1-STRA-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Taxil, L.
De geheimen der vrijmetselarij
ontsluierd door Léo Taxil ; voor Nederland bewerkt en voorzien van een aanhangsel over de Nederlandsche vrijmetselarij uit officieele bronnen. – Leiden : J.W. van Leeuwen, 1890. – ix, 1038 p., LVII bl. pl. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilée. – 1887 – aanhangsel.
sign.: ESO-4-1-TAXI-1 (BWK1)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geheimen

Term, J.P. van
Driehoek, delta en Davidsschild : studiën over algemeene en Joodsche vrijmetselarij
door Jac. P. van Term. – Hilversum : Paul Brand, 1931. – XVI, 234 p. : ill. ; 22 cm.
Met circa 400 citaten
sign.: ESO-4-1-TERM-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, kabbala, jodendom, religiei

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselaren
Jac. P. van Term ; met 333 citaten en 6 facsimiles. – Bussum : Paul Brand, 1919. – XIX, 333 p. : ill. ; 22 cm. – lijst van geraadpleegde werken.
sign.: ESO-4-1-TERM-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, onstaan, doeleinden, geschiedenis, bouwgilden, alchemisten, tempeliers, gnostieken, mysteriën, loges, riten, graden, blauwe vrijmetselarij, rode vrijmetselarij, Egyptische ritus, Schotse ritus, Joodse ritus, vrouwenloges, geheim…

Van heidendom tot paganisme : studiën over vrijmetselarij
Jac. P. van Term ; met 333 citaten en 9 facsimiles. – Hilversum : Paul Brand, 1925. – XXVI, 579 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-1-TERM-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, heidendom, paganisme, theosofie, Babyloniërs, Perzen, Hindoes, Egyptenaren, Grieken, jodendom, talmud, kabbala, Essenen, gnosis, Tempeliers, Rozenkruisers, alchemie, zwarte kunst, heksensabbath, hekserij, kerk, gra…

The Australian Co-Mason : international co-freemasonry, Australian Federation [Tijdschrift] 
1972.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, Australië, gemengde vrijmetselarij

The Blazing Star : organ of international society for masonic research [Tijdschrift] 
International Society for Masonic Research ; J.J. van der Leeuw, Herbrand Williams, K. van Gelder, Keith Dear, John Mackay; 1923.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, religie, Egypte, rituelen, China, symboliek, Plotinus, rozekruisers, Christian Rosencreutz, inwijdingen, Francis Bacon, loges, graden, geheime genootschappen,

The bulletin : issued by The Consistory of the British Federation, Universal Co-Masonry [Tijdschrift] 
1933.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften, theosofie, Annie Besant

The Co-Mason [Tijdschrift] 
organ of the order of universal co-freemasonry: a quarterly devoted to the investigations of freemasonry concordant orders; 1913.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften

The international freemason : the journal of the British Federation, International Co-Freemasonry [Tijdschrift] 
1975.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, vrijmetselarij, kabbala

The Masonic Record [Tijdschrift] 
1923/1924.

The morning star : journal of the eastern federation international co-freemasonry [Tijdschrift] 
journal of the eastern federation: international co-freemasonry; 1979.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, gemengde vrijmetselarij

Thierens, A.E.
Het wezen der vrijmetselarij : en hare taak in den komenden tijd
door A.E. Thierens. – ‘s-Gravenhage : Luctor et Emergo, 1914. – 15 p. ; 26 cm.
sign.: ESO-4-1-THIE-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie

Thoth : tijdschrift voor Vrijmetselaren [Tijdschrift] 
1976.
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tijdschriften (vorm) geschiedenis, landmerken

Treasure
A treasure of masonic thought
edited by Carl Glick ; foreword by Charles W. Froessel ; introduction by William Sherwood. – London : Robert Hale Limited, 1961. – 271 p. ; 23 cm. – index.
sign.: ESO-4-1-TREA-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, literatuur, poëzie, gedichten

Trentowski, F.B. von
Vrijmetselarij : geschetst in hare zedeleer
F.B. von Trentowski ; naar het Hoogduitsch door S.H. ten Cate. – Zwolle : Van Hoogstraten & Gorter, 1873. – VIII, 282 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-TREN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, moraal

Venzi, F.
Studies on traditional freemasonry
Fabio Venzi. – [Hersham, Surrey] : Lewis Masonic, cop. 2013. – 240 p. ; 20 cm.
Originally published in Italy in 2012 under the title “Introduzione alla Massoneria. – Rome : Atanor, 2012 – appendices.
ISBN 9780853184461
sign.: ESO-4-1-VENZ-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, studies, geschiedenis, filosofie, symboliek, alchemie, psychoanalyse, kerk

Vermeulen, W.J.
Het gradenstelsel in de vrijmetselarij
opgedragen aan Juan Francesco de Borja door W.J. Vermeulen. – Bilthoven : De Ankh, 19XX. – 42 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-VERM-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterij, vrijmetselarij, graden

Wat is vrijmetselarij?
opgedragen aan vrijmetselaren en aspiranten in deze en de komende tijd door W.J. Vermeulen. – Bilthoven : De Ankh, 19XX. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-VERM-1a (ESO-DOOS-006)

opgedragen aan vrijmetselaren en aspiranten in deze en de komende tijd door W.J. Vermeulen. – Bilthoven : De Ankh, 19XX. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-VERM-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vermeulen-Kool, C.
De Ankh
C. en H. Vermeulen-Kool. – [Bilthoven] : [C. en H. Vermeulen-Kool], 19XX. – 2 kol. ; 12 cm.
sign.: ESO-4-1-VERM-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, mysteriën, Maandblad Pluto, ritualen, symboliek, kaballa, tarot

Vledder, P. van
Bouwsteenen voor den tempel : keur van “goede gedachten” tot opbouw van ons geestelijk leven
verzameld door Br. P. van Vledder ; met een aanbevelend woord van Br. A. S. Carpentier Alting. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1908. – xxiii, 295 p. ; 15 cm.
Bevat 1698 bouwstenen. Omslagtitel: Bouwsteenen
sign.: ESO-4-1-VLED-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, spreuken, gesstelijk leven, religie, bidden, arbeiden, broederschap, geloof, geluk, leven, liefde, sterven, waarheid

Vrijmetselarij
Vrijmetselaar zijn : een maçonniek sextet
Bussum : Van Dishoeck, 1964. – 123 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van vrijmetselaren ; nr. 2)
sign.: ESO-4-1-VRIJ-6
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bewustzijn, wetenschap, religie, geschiedenis

Vrijmetselarij
[‘s-Gravenhage] : Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1973. – 10 p. ; 16 cm.
sign.: ESO-4-1-VRIJ-4 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vrijmetselarij actueler dan ooit
J. Dol ; J.J.J. van Sluys ; B. Ludolphy ; Maurice Verbist ; A.L.S. Bär ; uitg. in opdracht van de stichting “Fama Fraternitatis”. – Bussum : Van Dishoeck, 1972. – 91 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van vrijmetselaren ; nr. 7)
sign.: ESO-4-1-VRIJ-5
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beschouwingen, inwijdingen, beginselen

Vrijmetselarij een intellectueel spel… of meer? : De mens als reiziger / Sj. Groenman ; De zin van het leven / J. Kistemaker ; De Godsvoorstelling / A.L.S. Bär
Jb. Zeijlemaker Jnz. ; Sj. Groenman ; J. Kistemaker ; A.L.S. Bär ; inleiding Het bestuur van de Stichting Fama Fraternitatis. – Bussum : Van Dishoeck, 1968. – 110 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van vrijmetselaren ; nr. 4)
sign.: ESO-4-1-VRIJ-7
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, religie, zinsbegrip, godsbeeld

Vrijmetselarij in kort bestek: 1. Wat houdt het in? ; 2. Voorgeschiedenis en ontwikkeling ; 3. Symbolen en ritualen ; 4. En maatschappij ; 5. Is vrijmetselarij religieus? Ja, is vrijmetselarij een religie? nee ; 6. Vragen over Vrijmetselarij
‘s-Gravenhage : Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der , z.j.. – 6 p. ; 21 cm. – (In Kort Bestek ; 1 t/m 5)
Zes brochures in de reeks: “In kort bestek”
sign.: ESO-4-1-VRIJ-8 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, symboliek, religie

Vrijmetselarij, 75 vragen beantwoord
2e dr. – Den Haag : Nederlandse federatie van de internationale orde der gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain, 1988. – 25 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-VRIJ-10 (ESO-DOOS-006)

2e dr. – Den Haag : Nederlandse federatie van de internationale orde der gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain, 1988. – 25 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-VRIJ-10a (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, vragen

Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie : speelse bespiegelingen in volle ernst
uitgegeven in opdracht van de stichting “Fama Fraternitatis”. – Bussum : Van Dishoeck, 1971. – 112 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van Vrijmetselaren ; Nummer 6)
sign.: ESO-4-1-VRIJ-9
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Vrijmoedig
Vrijmoedig over vrijmetselarij voor mannen en vrouwen : een open boekje
2e herz. dr. – [Den Haag] : International Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, 19XX. – 24 p. : ill. ; 21 cm. – literatuur.
ISBN 9073702011
sign.: ESO-4-1-VRIJ-3 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mannen, vrouwen, Le Droit Humain

Waite, A.E.
A new encyclopaedia of freemasonry (ars magna latomorum) : and of cognate instituted mysteries : their rites, literature and history
by Arthur Edward Waite ; introduction by Emmet McLoughlin. – combined ed. – New York ; Avenel, New Jersey : Wings Books, 1996. – xxxvi, 458, 488 p. : ill. ; 24 cm. – (Volume I + Volume II) – description of plates, illustrations in the text, technology of rites and grades, conspectus of cross references.
ISBN 0517191482
sign.: ESO-4-1-WAIT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mysteriën, rituelen, literatuur, geschiedenis, encyclopedieën, naslagwerken

Ward, J.S.M.
Freemasonry : its aims and ideals
by J.S.M. Ward. – London : William Rider & Son, 1923. – vi, 232 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-1-WARD-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, doelstellingen, idealen, politiek, sociologie, ritualen, archeologie, mystiek, mannen, vrouwen, discriminatie, geschiedenis

Wat
Wat is vrijmetselarij?
populaire verhandeling door een Broeder Vrijmetselaar. – ‘s-Gravenhage : Laurens Jansz. Coster, 19XX. – 52 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-1-WAT-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, graden

Wat is vrijmetselarij? ; Radio-rede
in Augustus gehouden door J.J. Hoogewerff, den Haag. – behoort bij maandblad “Le Droit Humain” Februari 1955. – [Den Haag] : Nationale Raad van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, 1955. – 11 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-WAT-3 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, gemengde vrijmetselarij

Westrik-Westers, I.
Vrijmetselarij
I. Westrik-Westers. – 2e verbeterde uitg. – Soerabaia : Fuhri, 19XX. – 87 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-1-WEST-1 (ESO-DOOS-006)

I. Westrik-Westers. – 2e verbeterde uitg. – Soerabaia : Fuhri, 19XX. – 87 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-1-WEST-1a (DOOS011)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Wijne, J.S.
Vrijmetselaren over ‘waarden en normen’ : een drietal beschouwingen over historische, theologische en psychologische aspecten van ‘Waarden en normen’ in een samenleving 
door de vrijmetselaren Joh. S. Wijne, K. van Warven, J.D. van Rossum. – [Den Haag] : Fama Maçonnieke Uitgeverij, 2003. – 48 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9072032128
sign.: ESO-4-1-WIJN-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, waarden en normen, geschiedenis, theologie, psychologie, religie, christelijke ethiek

Zeevalking, H.J.
De maçonnieke werkplaats
H.J. Zeevalking. – Amsterdam : Gé Nabrink, 1971. – 84 p. : ill. ; 21 cm. – (literatuur)
sign.: ESO-4-1-ZEEV-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, loges, ritus, kenmerken

Vrijmetselarij
H.J. Zeevalking. – ‘s-Gravenhage : Het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1977. – 40 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-ZEEV-2a (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, cultuur, geschiedenis, organisatie, broederschap

Vrijmetselarij : een Westeuropees cultuurverschijnsel
H.J. Zeevalking. – ‘s-Gravenhage : Het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, [1965]. – 40 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-1-ZEEV-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, cultuur, geschiedenis, organisatie, broederschap

Zeijlemaker Jzn., Jb.
De waarde van de mens
door Jb. Zeijlemaker Jnz. ; uitgegeven in opdracht van de stichting “Fama Fraternitatis”. – Bussum : Van Dishoeck, 1963. – 114 p. ; 20 cm. – (Beschouwingen van Vrijmetselaren ; 1)
sign.: ESO-4-1-ZEIJ-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beschouwingen, broederschap, verdraagzaamheid

Zuidema, W.
Vrijmetselarij
W. Zuidema ; Jac. P. van Term. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1910. – 32 p. ; 26 cm. – (Pro en Contra : betreffende vraagstukken van algemeen belang ; Serie III, No. 9)
sign.: ESO-4-1-ZUID-1a (ESO-DOOS-006)

W. Zuidema ; Jac. P. van Term. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1908. – 32 p. ; 25 cm. – (Pro en Contra : betreffende vraagstukken van algemeen belang ; Serie III, No. 9)
sign.: ESO-4-1-ZUID-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, kritieken, godsdienst, kerk, staat, maatschappij, geschiedenis

Zuylen, B.J. van der
Het geheim van het alphabeth
door B.J. v.d. Zuylen. – Amsterdam : Maçonnieke Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 8 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-1-ZUYL-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, alfabet, letters