TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-4-3 Ritualen van de Vrijmetselarij

ESO-4-3 Ritualen van de Vrijmetselarij

Algemeene
Algemeene gemeenschappelijke vrijmetselarij [in Ned. Indië] : rituaal voor den eersten of A.’. L.’. Graad
Weltevreden : Den vertegenwoordiger van den Opperraad der A.G.V.M. voor de N.-I. jurisdictie, 1926. – 91 p. ; 17 cm.
sign.: ESO-4-3-ALGE-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: vrijmetselarij, ritualen, ceremoniën, inwijding, mystiek, loges, arbeid

Carpentier Alting, A.S.
Loge-ritualen voor den leerling-graad
door A.S. Carpentier Alting. – 2e dr. – Semarang, Soerabaia, ‘s-Gravenhage : G.C.T. van Dorp & Co, 1908. – XII, 119 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-3-CARP-1I (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingengraad

Loge-ritualen voor den meester-graad
door A.S. Carpentier Alting. – Semarang, Soerabaia, ‘s-Gravenhage : G.C.T. van Dorp & Co, 19XX. – [6], 95 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-3-CARP-1III (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meester-graad

Loge-ritualen voor den metgezellen-graad
door A.S. Carpentier Alting. – Semarang, Soerabaia, ‘s-Gravenhage : G.C.T. van Dorp & Co, [ca.1885]. – [6], 82 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-3-CARP-1II (ESO-DOOS-006)

door A.S. Carpentier Alting. – Leiden : Noothoven van Goor, [1878]. – [6], 85 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-3-CARP-1IIa
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, metgezellen-graad

Denier van der Gon, W.H.
Een leerlingsinwijding
door W.H. Denier van der Gon. – overdruk. – ‘s-Gravenhage : Orde van Vrijmetselaren, 1934. – 22 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-3-DENI-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, inwijdingen, ritualen, leerlingen

De leerlingsinwijding en de leerlingsgraad
door W.H. Denier van der Gon. – geh. herz. 2e uitg. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbol, 1916. – [3], 144 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-3-DENI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Huisman Jzn., R.J.
Een nieuwe visie op vrijmetselarij
Rienko Jan Huisman Jzn.. – Amersfoort : [Huisman], 1983. – 140 p. : ill. ; 20 cm. – (Een Nieuwe Visie op Vrijmetselarij ; 1)
sign.: ESO-4-3-HUIS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingen, beginselen, mysteriescholen, tempel, loge, openingsrituaal, sluitingsrituaal, lichten

Een nieuwe visie op vrijmetselarij 2
Rienko Jan Huisman Jzn.. – Amersfoort : [Huisman], 1988. – 103 p. : ill. ; 21 cm. – (Een Nieuwe Visie op Vrijmetselarij ; 2) – aanbevolen literatuur.
sign.: ESO-4-3-HUIS-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, opzieners, dekker, meesters, gezellen, reizen, tableau, graan, inwijdingen

Jackson, A.C.F.
The scripture references to the Rose Croix ritual
A.C.F. Jackson. – [reprint]. – Addlestone, Surrey : Lewis Masonic, 19XX. – [12] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-3-JACK-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, rozenkruisersgraden

Johnson, R.
The assistant officers : a practical guide
Richard Johnson. – Hersham, Surrey : Lewis Masonic, 2002. – 88 p. : ill. ; 22 cm. – further reading.
ISBN 0853182280
sign.: ESO-4-3-JOHN-1
Trefw.: esoterie, ritualen, officieren, gidsen

Leadbeater, C.W.
The hidden life in freemasonry
by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – 6th repr. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1988. – XV, (1), 376 p. : ill. ; 23 cm. – index.
ISBN 8170591066
sign.: THE-2-5-LEAD-17a

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926. – XV, 352 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: ESO-4-3-LEAD-1

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – 5th ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1963. – XV, 376 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-2-5-LEAD-17d

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926. – XV, 352 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-2-5-LEAD-17

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – 2nd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1928. – xviii, 405 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-2-5-LEAD-17e

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926. – XV, 352 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-2-5-LEAD-17b

by C.W. Leadbeater ; foreword Annie Besant. – 6th printing, Theosophical Society Centenary printing. – Adyar ; London ; Wheaton : Theosophical Publishing House, 1975. – xv, [1], 376 p. : ill. ; 22 cm. – index.
ISBN 8170591066
sign.: THE-2-5-LEAD-17c
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

Twee wonderbare ritualen
door C.W. Leadbeater ; voorbericht W.H. Denier van der Gon ; geautoriseerde vertaling naar het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 37 p. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: ESO-4-3-LEAD-3 (ESO-DOOS-006)

door C.W. Leadbeater ; voorbericht W.H. Denier van der Gon ; geautoriseerde vertaling naar het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 37 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: THE-2-6-LEAD-35

door C.W. Leadbeater ; voorbericht W.H. Denier van der Gon ; geautoriseerde vertaling naar het Engelsch. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschappij, 1927. – 37 p. : ill. ; 20 cm. – (Theosofische Studie-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: THE-2-6-LEAD-35a
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, ritualen, helderziendheid, Egypte, tempel, kolommen, engelen, bouwen, verborgen licht, offerranden, Osiris, sacramenten, ceremoniën

Het verborgen leven in de Vrijmetselarij
door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: ESO-4-3-LEAD-2

door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38a

door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

Leerling
De leerling vrijmetselaar : handleiding voor de Nederlandse vrijmetselaar
samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw. – 1e herdr. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, [1967]. – 351 p. : ill. ; 23 cm. – register.
sign.: ESO-4-3-LEER-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, graden, leerlingen, arbeid, tempel, inwijdingen

Het leerlingboekje : beschouwingen over de leerlinggraad
voorwoord J.M. Sepers, D.P. de Graaf. – geheel herz. uitg. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1993. – 96 p. : ill. ; 23 cm. – lijst van afbeeldingen.
sign.: ESO-4-3-RITU-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingen, beschouwingen, voorbereidingen, openingsrituaal, sluitingsrituaal, drie reizen, inwijdingen, tableau, lichten, muziek

Leerlings
Een leerlings-instructie : overzicht van bouwstukken uit “De Vrijmetselaar” : 1. Symboliek / W.H. Denier van der Gon ; 2. Symboliek / J. Meursing ; 3. Over inwijding in het algemeen / H.J. Kerbert ; 4. Symboliek en levenskunst / J. Eigenhuis ; 5. Door de D.K. tot voor de Tempelpoort / K. Schouten ; 6. De kamer van overpeinzing / J.J. Degeler ; 7. Het symbool van de O.B.d.H. / J. Eigenhuis ; 8. De gereedschappen van de leerling / W.H. Denier van de Gon ; 9. De drie kleine lichten / J.H. de Sitter ; 10. De drie groote lichten / J. Eigenhuis ; 11. De lichten van passen en winkelhaak / G.G.P. Heyting ; 12. Kolommen en lichten / R. Raemaekers ; 13. Passer en winkelhaak / W.H. Denier van der Gon ; 14. De twee zuilen of kolommen / J. Eigenhuis ; 15. Ons tableau / J. Raemaekers ; 16. De teekenplank / W.H. Denier van der Gon ; 17. De mozaïeke vloer / W.H. Denier van der Gon ; 18. Het rituaal / W.H. Denier van der Gon ; 19. De drie reizen / L.W.J. Hol ; 20. Het schootvel / H.Z. Zegers de Beyl ; 21. Het schietlood / W.H. Denier van der Gon ; 22. Het waterpas / W.H. Denier van der Gon ; 23. De hamer / J. Eigenhuis ; 24. De broederketen / W.H. Denier van der Gon ; 25. De bittere beker / W.H. Denier van der Gon ; 26. Een gegeven over Tubal Kaïn / W.H. Denier van der Gon ; 27. Het kabeltouw / J. Raemaekers ; 28. Het zwaard / H. von Roesgen von Floss ; 29. Het koord / J. Eigenhuis ; 30. De vensters / D.S. ; 31. De troffel / J. Eigenhuis ; 32. Het alziend oog en het oog / W.H. Denier van der Gon ; 33. Het getal 3 / F. Buys ; 34. Uit de studie der getallenleer / W.H. Denier van der Gon ; 35. Iets uit zes- en vijfpunt / J. Raemaekers ; 36. De boom / J. Eigenhuis ; 37. Kleursymboliek ; J.D. Ninck Blok ; 38. Rituaalherziening : bezinning of verandering / M.S. Lingbeek
voorwoord F. Schortemeyer ; Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van symbolen en ritualen ; [F. Schortemeyer ; W.H. Denier van der Gon ; J. Meursing ; H.J. Kerbert ; J. Eigenhuis ; K. Schouten ; J.J. Degeler ; J.H. de Sitter ; G.G.P. Heyting ; R. Raemaekers ; L.W.J. Hol ; H.Z. Zegers de Beyl ; H. von Roesgen von Floss ; F. Buys ; J.D. Ninck Blok ; M.S. Lingbeek]. – jubileum-uitgave. – Den Haag : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, [1929]. – VIII, 346 p. ; 25 cm. – bladwijzer.
sign.: ESO-4-3-LEER-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingen, instructies, bouwstukken, symboliek, inwijdingen, levenskunst, tempelpoort, kamer van overpeinzing, gereedschappen, drie kleine lichten, drie grote lichten, passer, winkelhaak, twee zuilen, kolommen, tablea…

Leeuwen, A.J.H. van
Maçonnieke beschouwingen : over de graden van de vierde tot en met de zestiende van de oude en aangenomen Schotse ritus
door A.J.H. van Leeuwen 32e ; vert. O.R.I.O.G.V.M. Indonesische Fed.. – Bandung : Druk Vorkink, 1949. – 111 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-3-LEEU-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, yoga, ELU-graden, Historische graden, cyclussen

Maçonnieke beschouwingen II : over de graden van de zeventiende tot en met de drie en dertigste van de oude en aangenomen Schotse ritus
door A.J.H. van Leeuwen 33e ; vert. O.R.I.O.G.V.M. Indonesische Fed.. – Baarn : Drukkerij Bakker, 1955. – 174, [5] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-3-LEEU-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, Hogere graden, Geestelijke graden, Overgangs-graden, Kadosh-graden, Opper-Raad-graden, levensboom

Meesterboekje
Het meesterboekje
6e dr. – ‘s-Gravenhage : Stichting Ritus en Tempelbouw, 19XX. – 62 p. ; 23 cm. – literatuuropgave.
sign.: ESO-4-3-MEES-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meesters, inwijdingen, verheffingen, Hiram-mythe, instructies

Nederlandsch
Het Nederlandsch rituaal van 1820 en 1865 voor de graden van gezel- en meester-vrijmetselaar
Stichting “Ritus en Tempelbouw” werkende ten bate der vrijmetselarij onder het Grootoosten der Nederlanden. – z.p. : Stichting “Ritus en Tempelbouw”, 1947. – 70 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-3-NEDE-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, gezel-vrijmetselaar, meester-vrijmetselaar, inwijdingen

Het Nederlandsch rituaal van 1820 en 1865 voor den graad van leerling-vrijmetselaar
Stichting “Ritus en Tempelbouw” werkende ten bate der vrijmetselarij onder het Grootoosten der Nederlanden. – z.p. : Het Grootoosten der Nederlanden, 1947. – 54 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-3-NEDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerling-vrijmetselaren, 1e graads inwijdingen

Pike, A.
Morals and dogma of the ancient and accepted Scottish rite of freemasonry ; Digest-index of “Morals and Dogma”
Albert Pike ; prepared for the supreme council of the thirty-third degree for the southern jurisdiction of the United States and published by its authority ; T.W. Hugo. – new and revised ed. – Washington : Supreme Council of the thirty-third Degree for the Southern Jurisdiction of the United States, 1960. – v, 861, iv, 218 p. : ill. ; 24 cm. – digest-index.
sign.: ESO-4-3-PIKE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, moraal, dogma, Schotse ritus, graden

Pott, P.H.
‘… Om met u te werken…’ : de traditionele arbeid in de Loges in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw ; een aanzet met een verantwoording
voor publikatie bewerkt door P.H. Pott. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1984. – VIII, 166 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-3-POTT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, Nederland, inwijdingen, leerlingen, gezellen, meesters

Rich, F.
A handbook for the worshipful master
Frank Rich. – rev. ed. – Hersham, Surrey : Lewis Masonic, 2001. – 160 p. ; 22 cm. – index.
ISBN 0853182256
sign.: ESO-4-3-RICH-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meesterritualen

Rituaal
Rituaal voor de graad van gezel-vrijmetselaar
herdr. – ‘s-Gravenhage : Orde van Vrijmetselaren, 1958. – 19 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-3-RITU-4 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, gezellen, inwijdingen, bevorderingen

Rituaal voor de graad van meester-vrijmetselaar
herdr. – ‘s-Gravenhag : Orde van Vrijmetselaren, 1960. – 22 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-3-RITU-5 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meesters, inwijdingen, verheffingen

Rituaal voor de installatie van een voorzittend meester en mededeling van de “Gehh… van de Tr…” in een Blauwe of Symbolische Loge : tweede gedeelte (uitsluitend voor geinst… mm…)
Amsterdam : Nationale Raad van de Algemene Gemengde Vrijmetselarij in Nederland, 1968. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-3-RITU-6
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, installaties, voorzittend meesters, blauwe loges, ceremoniën, aanroepen, eed, mythen, gereedschappen, begroetingen, proclamaties, Opening van de Loge, Sluiten van de Loge

Rituaalboeken
Rituaalboeken I: rituaalboek van den leerlingsgraad
voorw. W.H. Denier van der Gon, J. Eigenhuis, G.G.P. Heyting, H.A. Kooy, J. Raemaekers. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1919. – 158 p. ; 26 cm. – (Rituaalboeken ; I) – aanteekeningen.
sign.: ESO-4-3-RITU-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingengraden

Ritual
Ritual of passing (2nd degree) of the Order of Freemasons under the Grand East of the Netherlands
translated by Bro. J. Sefton Jënkins. – The Hague : Albani, 1949. – 14 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-3-RITU-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, rituelen, inwijdingen, Groot Oosten, bevorderingen

Ritual of raising (3rd degree) of the Order of Freemasons under the Grand East of the Netherlands
translated by Bro. J. Sefton Jënkins. – The Hague : Albani, 1949. – 18 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-3-RITU-3 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, rituelen, inwijdingen, Groot Oosten, verheffingen

Springett, B.H.
The Mark degree : its early history, its variations in ritual, its symbolism and teaching
by Bernard H. Springett. – London : A. Lewis, 1968. – 68 p. ; 17 cm. – index.
sign.: ESO-4-3-SPRI-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, Merk-graden, geschiedenis, symboliek, leringen

Text-book
The text-book of advanced freemasonry : containing for the self-instruction of candidates, the complete rituals of the higher degrees : viz. Royal Ark Marineers, Mark Master, Royal Arch, Red Cross of Rome and Constantine, and Perfect Prince Mason, Knights Templar and Rose Croix ; and also monitorial instructions in the 30th to 33rd and last degree of freemasonry
[reprint]. – z.p. : Kessinger, 199X. – 275 p. ; 28 cm. – (Rare Mystical Reprints)
ISBN 1564593347
sign.: ESO-4-3-TEXT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, graden

Toelichting
Toelichting op het 3e graads rituaal
H.E.. – [kopie]. – [Amsterdam] : Nederlandse Federatie der I.O.G.V.M. “Le Droit Humain”, 1970. – 24 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-4-3-TOEL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meestergraad, commentaren, Tempel van Salomo, Hiram Abiff

Vraagbaak
Vraagbaak voor de vrijmetselaar : 40 jaar vraag en antwoord uit Thoth
gebundeld en bewerkt door E.J.P. Beekes, D.C.J. van Peype, J.A. Verhage. – Den Haag : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1991. – 168 p. : ill. ; 23 cm. – woordregister.
sign.: ESO-4-3-VRAA-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, inwijdingen, leerlingen, gezellen, meesters, symboliek

Waite, A.E.
The templar orders in freemasonry
Arthur Edward Waite. – Edmonds : Holmes Publishing Group, 2001. – 23 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 1558181334
sign.: ESO-4-3-WAIT-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, tempel ordes, ritualen

Ward, J.S.M.
The EA’s handbook
J.S.M. Ward. – Shepperton, Surrey : Lewis Masonic Books, 1988. – 76 p. ; 15 cm.
ISBN 0853180792
sign.: ESO-4-3-WARD-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingenrituaal

The FC’s handbook
J.S.M. Ward. – [repr.]. – Hersham, Surrey : Lewis Masonic Books, 2004. – 55 p. ; 15 cm.
ISBN 0853180806
sign.: ESO-4-3-WARD-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, gezellenritualen

The MM’s book
J.S.M. Ward. – 11th impr. – Shepperton, Midddx : Lewis Masonic Books, 1997. – x, 83 p. ; 15 cm.
ISBN 0853180814
sign.: ESO-4-3-WARD-3 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, meesterritualen

Wilkinson, R.J.L.
The cryptic rite : an historical treatise
by the late colonel R.J.L. Wilkinson. – 2nd ed. – z.p. : The Grand Council of Royal and Select Masters of England and Wales, 1977. – 32, [2] p. ; 17 cm. – appendices.
sign.: ESO-4-3-WILK-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen

Zeijlemaker Jnz., Jb.
Beschouwingen over de Hiram-mythe en de Meestergraad
Jb. Zeijlemaker Jnz.. – [Den Haag] : Stichting Fama Fraternitatis, 1976. – 222 p. ; 22 cm. – geraadpleegde en aangehaalde litteratur, alfabetisch register.
sign.: ESO-4-3-ZEIJ-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, symboliek, Hiram-mythe, graden, meesters, verheffingen