TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-4-4 Symboliek van de Vrijmetselarij

ESO-4-4 Symboliek van de Vrijmetselarij

Akkermans, W.J.M.
Orde, loges, en gebouwen : een studie van het maçonnieke bouwbeleid gedurende de twintigste eeuw
Willem J.M. Akkermans. – Baarn : Bakker, 1991. – 197 p. : ill., foto’s, krt., tab., tek. ; 21 cm.
Uitg. ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van de Stichting Maçonniek Bouwfonds – bijlagen.
ISBN 907064407X
sign.: ESO-4-4-AKKE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bouwkunst, architectuur, religieuze bouwkunst, loges, geschiedenis, symboliek

Blok, J.D.N.
Het schootsvel
[uitgave] Stichting “Ritus en Tempelbouw” werkende ten bate der vrijmetselarij onder het Grootoosten der Nederlanden. – z.p. : Stichting “Ritus en Tempelbouw”, 1949. – 103 p. : 38 afbeeldingen. ; 24 cm. – (Studiebladen ; No. 11) – geraadpleegde bronnen.
sign.: ESO-4-4-BLOK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, schootsvellen

Bolland, G.J.P.J.
De achtergrond van de vlammende ster : aanteekeningen uit vier academische lessen, den 7den, 14den, 28sten april en den 12den mei 1921 te Amsterdam gegeven
[door G.J.P.J. Bolland] ; tot nadere verklaring en aanvulling van zijne toegift voor vrijmetselaren, uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt. – Leiden : Adriani, 1923. – 74, [2] p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-4-BOLL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, vlammende ster

Bos, J.G.
De mens als symbool in de vrijmetselarij
J.G. Bos. – ‘s-Gravenhage : Van Stockum en Zoon, 1950. – 28 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-4-BOS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, mens, licht

Bright, J.
The candidates companion to the masonic bible
compiled and edited by Jack Bright. – Leicester : Toye, Kenning & Spencer, 1993. – 55 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-4-BRIG-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, bijbel, interpretaties, kandidaten

Freemasonry : some deeper considerations
by Jack Bright. – Leicester : Toye, Kenning & Spencer, 1992. – 58 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-4-BRIG-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beschouwingen, symboliek

Brown, A.
The fourth gospel and the eighteenth degree : a correlation of two systems of symbolism
by Arthur Brown. – London : Rockliff, 1956. – ix, 177 p. ; 23 cm. – index of references to the fourth gospel, general index.
sign.: ESO-4-4-BROW-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vrijmetselarij, symboliek, graden, evangeliën, 18e graad, rozenkruisersgraad

Case, P.F.
The masonic letter G
Paul Foster Case. – Richmond, Virginia : Macoy Publishing & Masonic Supply, 1981. – 80 p. ; 15 cm.
ISBN 0880530669
sign.: ESO-4-4-CASE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, letter G, kabbala, hebreeuwse letters

Churchward, A.
The arcana of freemasonry
by Albert Churchward. – London : George Allen & Unwin, 1915. – XVI, 326, [10] p. : fully illustrated. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-4-CHUR-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Cox, E.W.K.
Beginselen van vrijmetselaars-symboliek
E.W.K. Cox. – Roermond : E.W.K. Cox, 1973. – 80 p. ; 20 cm. – noten.
sign.: ESO-4-4-COX-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, leerlingen, Plato, gezellen, Hiram Abiff, meesters

Elements of masonic symbolism
E.W.K. Cox ; translation J.A. Dop. – Leiderdorp : E.W.K. Cox, 1975. – 97 p. ; 30 cm.
Original title: Beginselen van Vrijmetselaars-symboliek, 1973 – notes.
sign.: ESO-4-4-COX-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, leerlingen, Plato, gezellen, Hiram Abiff, meesters

Cryer, N.B.
I just didn’t know that
Neville Barker Cryer. – repr. – Hersham, Surrey : Lewis Masonic, 2002. – 104 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 085312191
sign.: ESO-4-4-CRYE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Cyclus
Cyclus ‘sterven’ werkjaar ’72-’73
voorwoord H. Behr. – Groningen : Loge l’Union Provinciale, 1973. – 34 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-4-CYCL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bouwstukken, sterven, dood, symboliek

Denier van der Gon, W.H.
Een jaar arbeiden aan onszelf
door W.H. Denier van der Gon. – 3e, geheel herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1921. – 82, [2] p. ; 24 cm. – aantekeningen.
sign.: ESO-4-4-DENI-1

door W.H. Denier van der Gon. – ‘s-Gravenhage : F.J. van Paasschen, 1911. – 94 p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-D-1-DENI-1

door W.H. Denier van der Gon. – 3e, geheel herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1921. – 82, [2] p. ; 24 cm. – aantekeningen.
sign.: THE-2-D-1-DENI-1a
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, eenwording, eenheidsgevoel, kennis, inzicht, zelfovergave, zelfbeheersing, waarheid, waarzijn, evenwicht, godsdienst, zelfvertrouwen, zaligheid, levensrichting, inkeer, meditatie, mediatatie, aforismen, citaten

Drie
De drie tableaux
[Wassenaar] : [Stichting ritus en tempelbouw], 1948. – 31 p. : ill. ; 23 cm. – (Studiebladen ; No. 7) – opgave van enige literatuur.
sign.: ESO-4-4-DRIE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, tableau’s, kleuren, ontwerp

F.E.F
Symboliek
door F.E.F.. – Amsterdam : Maçonnieke uitgeversmaatschappij, 19XX. – 10 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-FEF-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Findel, J.G.
Leerboek der vrijmetselarij : haar geest en vorm : handboek voor hen die het zijn en willen worden
Arnhem ; Nijmegen : Gebr. E. & M. Cohen, 19XX. – 226, [2] p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-4-FIND-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beginselen, kunst, landmerken, studie, organisatie, wetten, ritualen, Loge, symboliek, statuten, Drie grote Lichten, Drie Kolommen, muziek, gezelligheid, onderwijs

Godwin, G.
Two letters from George Godwin to Henry Ellis, on certain marks discoverable on the stones of various buildings erected in the Middle Ages : Letter I: read 16th December 1841, Letter II: read February 2, 1843
[George Godwin]. – [London] : [Society of Antiquaries of London], [1844]. – 113-120, [5] p. : ill. ; 30 cm.
In: Masons’ marks observable on buildings of the Middle Ages
sign.: ESO-4-4-GODW-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, bouwkunst, architectuur, symboliek, symbolen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, gebouwen

Gout, M.
Geometrie in de tempel : de maçonnieke bouwsymboliek verklaard aan de hand van de kathedraal van Amiëns
M. Gout ; [foto’s: M.G. Gout … et al. ; red.: J.A. den Ouden ; ill.: W.F. Veen]. – Gouda : De Steensplinter, 2009. – 96 p. : ill. ; 24 cm. – (Kubusreeks ; 11)
ISBN 9789057170263
sign.: ESO-4-4-GOUT-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, religieuze bouwkunst, geometrie, symbolische meetkunde, kathedralen, Amiëns, architectuur

Grote elementenbouw in de Middeleeuwen
M. Gout. – [Maassluis] : [ndustriële Bouwmaatschappij B.V], 1986. – 51 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-4-GOUT-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symbolische meetkunde, religieuze bouwkunst, kathedralen, middeleeuwen, elementenbouw

Tempelbouw : beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950
M. Gout. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1992. – 84 p. : ill. ; 27 cm. – bibliografie.
sign.: ESO-4-4-GOUT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, bouwsymboliek, bouwkunst, architectuur, Nederland, theosofie, kunst, van der Leeuw, Mondriaan

Working tools in early masonry
Gout ; foreword Calvin G. Bond. – New York ; Amsterdam : Gout+Gout ; The Franklin Press, 1986. – 51 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-4-GOUT-4
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symbolische meetkunde, religieuze bouwkunst, kathedralen, middeleeuwen, elementenbouw

Heise, K.
Okkultes Logentum
Karl Heise. – Castrop Rauxel : Christof Uiberreiter Verlag, 2011. – 68 p. ; 21 cm.
ISBN 9783735725271
sign.: ESO-4-4-HEIS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, facsimile

Higgins, F.C.
The apron : its traditions, history and secret significances : this little book is issued as a proclamation to the whole world op philosophic and religious thought that masonry is the original vehicle of divine revelation
Frank C. Higgins. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 19XX. – 24 p. : with 27 illustrations. ; 26 cm. – (Rare Esoteric Books)
ISBN 1564594181
sign.: ESO-4-4-HIGG-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, schootsvel

Hodson, G.
At the sign of the square and compasses
by Geoffrey Hodson. – 1st ed. – Adyar, Madras : The Eastern Federation, International Co-Freemasonry, 1976. – xxii, 300 p. : ill. ; 22 cm. – glossary, some key words and symbols in freemasonry.
ISBN 0835675246
sign.: THE-2-H-2-HODS-6

by Geoffrey Hodson. – 1st ed. – Adyar, Madras : The Eastern Federation, International Co-Freemasonry, 1976. – xxii, 300 p. : ill. ; 22 cm. – glossary, some key words and symbols in freemasonry.
ISBN 0835675246
sign.: ESO-4-4-HODS-1
Trefw.: theosofie, lodge, leerling, inwijding, invocatie, vrijmetselarij, symbolen

Hofker, J.
Vrijmetselarij en Egypte : hoofdstukken over den weg naar het licht
door J. Hofker. – een uitgave voor den meestergraad. – Den Haag : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1937. – XV, 256 p. : platen. ; 25 cm.
sign.: REL-4-1-HOFK-1

door J. Hofker. – een uitgave voor den meestergraad. – Den Haag : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1937. – XV, 256 p. : platen. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-HOFK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Egypte, religie, wierook, hierogliefen, rituelen, kleurensymboliek, tempels

Horneffer, A.
Symbolik der Mysterienbünde
von August Horneffer. – Nachdruck der Ausgabe Heidelberg 1924. – Schwarzenburg, Schweiz : Ansata-Verlag, 1979. – 244, [10] p. ; 24 cm. – (Bibliotheca Hermetica) – Schussbemerkung: Nachweise.
ISBN 371570019X
sign.: ESO-4-4-HORN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, geheime genootschappen, mysteriën

Klinkhamer, J.M.
Onze symbolen in het geometrisch licht gezien
door J.M. Klinkhamer. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1924. – 87, [19] p. : 19 platen. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-KLIN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, symbolen, geometrie, geschiedenis, grondvormen, lichtkruis, leerlings-tableau, ritualen

Kooij, H.A.
De tempel van de ziel : kracht en wijsheid in astrologie en vrijmetselarij
door H.A. Kooij. – Den Haag : W.P. van Stockum & Zoon, [1938]. – 149 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-KOOI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, astrologie, symboliek, geheimen, zon, maan, horoscopen, loges, inrichtingen, tempels, De Drie Lichten, involutie, evolutie, leerlingsgraden, gezellengraden, Alziend Oog, licht, duisternis, Broederketen, meesterschap, Hiram Abiff…

Kroon, A.A.
Schootsvellen : Veranderingen in de interpretatie van het schootsvel van de 18de eeuw tot heden ; De beeldentaal van het schootsvel (1735-1835) ; De beeldentaal van het schootsvel van de hoge graden (1766-1854)
Andréa A. Kroon. – Den Haag : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 2001. – 155-273 p. : ill. ; 23 cm. – (THOTH : tijdschrift voor Vrijmetselaren ; 52ste Jaargang – 2001, nummer 4, Themanummer ‘Schootsvellen’) – noten, literatuur.
sign.: ESO-4-4-KROO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, schootsvellen, beeldentaal, hoge graden

Kruisheer, J.
Vrijmetselarij als mysterie-school 
J. Kruisheer. – Weltevreden : Theosofische Boekhandel Minerva , [1926]. – 94 p. ; 16 cm.
sign.: ESO-4-4-KRUI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mysteriescholen, mysteriën, theosofie, leerlingsgraad, graden, gezellengraad, meestergraad

De wenteltrap der 33 graden
door J. Kruisheer ; voorbericht van de Nat. Raad der I.O.G.V.M. “Le Droit Humain” Nederlandse Federatie. – alleen voor meester-vrijmetselaren. – [Amsterdam] : I.O.G.V.M. “Le Droit Humain”, [1953]. – 33, [1] p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-4-KRUI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, graden, wenteltrappen, symboliek, afkomst, schepping, evolutie, periodiciteit, tempels, graden, blauwe graden, witte graden, riten, levensboom

Landwehr, J.
Sprekende symbolen
John Landwehr. – Den Haag : Stichting Fama Fraternitatis, 1986. – 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. – (De Reeks van Fama Fraternitatis ; nr. 15) – symbolen.
sign.: ESO-4-4-LAND-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, symbolen

Leadbeater, C.W.
Het verborgen leven in de Vrijmetselarij
door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: ESO-4-3-LEAD-2

door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38a

door C.W. Leadbeater ; [inl. W.H. Denier van der Gon ; voorw. Annie Besant] ; geaut. vert. uit het Engels . – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1927. – 324 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The hidden life in freemasonry. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1926 – klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-38
Trefw.: theosofie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, ritualen, tradities, Egypte, loges, tempels, ceremoniën, schootsvel, openingsrituaal, inwijdingen, graden, sluitingsrituaal

MacNulty, W.K.
Freemasonry : a journey through ritual and symbol
W. Kirk MacNulty. – repr. – London : Thames & Hudson, 2001. – 96 p. : ill. ; 28 cm. – (Art and Imagination) – sources.
ISBN 0500810370
sign.: ESO-4-4-MACN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, symboliek, Ken u Zelve, mysteriën, psychologie, graden, oorsprong, evolutie, bewustzijn, vrouwen, geschiedenis, esoterische filosofie

Maurer, H.L.
Symbolen en ritualen : de kenbron der vrijmetselarij : [bouwstuk, opgeleverd op de jaarvergadering der “Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van symbolen en ritualen” te ‘s-Gravenhage op 1 juni 1924]
door H.L. Maurer. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1924. – 11 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-4-MAUR-1
Trefw.: esoterie, symboliek, ritualen, bouwstukken

Over
Over de maçonnieke beleving
voorwoord door het bestuur van de Stichting Fama Fraternitatis. – Bussum : van Dishoeck, 1970. – 140 p. ; 21 cm. – (Beschouwingen van vrijmetselaren ; 5)
sign.: ESO-4-4-OVER-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, Mozart

Percival, H.W.
Masonry and its symbols : in the light of “thinking and destiny”
by Harold Waldwin Percival. – New York : The Word Publishing Company, 1952. – XXIV, 71 p. : ill. ; 22 cm. – index.
sign.: ESO-4-4-PERC-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, broederschap, lidmaatschap, Hiram Abiff, loges

Roberts, A.E.
The craft and its symbols : opening the door to Masonic symbolism
Allen E. Roberts. – Richmond, Virginia : Macoy Publishing and Masonic Supply Company, cop. 1974. – xi, 90 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 0880530588
sign.: ESO-4-4-ROBE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, tableau

Slothouwer, J.G.
Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij op godsdienst-historischen grondslag : met een nabeschouwing over haar beteekenis voor den tegenwoordigen vrijmetselaar 
door J.G. Slothouwer. – ‘s-Gravenhage : Van Stockum, 1947. – 355 p. ; 25 cm. – register van namen en onderwerpen.
sign.: ESO-4-4-SLOT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Steinmetz, G.H.
The royal arch : its hidden meaning
by George H. Steinmetz. – New York : Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1946. – [7], 138, [7] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-4-STEI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, occultisme, koninklijk gewelf, loges, Royal Arch

Symboliek
Symboliek in het boek “Ruth”
z.p. : z.u., 19XX. – 5 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: ESO-4-4-SYMB-2
Trefw.: esoterie, vrijmetsalarij, symboliek, Ruth, bijbelboeken, interpretaties, Zuilen van Salomo, Boaz, Jachin

Tongeren, H. van
Tempelbouw, 1931-1936 [doel: het dienen van de vrijmetselarij door de kunst ; het dienen van de kunst door de vrijmetselarij]
[met een voorw. van H. van Tongeren ; bijdr. van Jan Wils, R. Miedema, A.H. Wegerif, H.A.J. Baanders, Aug. M.R. Beguin, Faubel, A.A. Galestin, Wouter Cool, M.S. Lingbeek, A.E.F. Junod, W.H. Denier van der Gon, I.J. Ibelings, Joannes Reddingius, Jan Walch, A. Ariëns Kappers, J. Eigenhuis, W.J.H. Leuring, H.J. Kerbert, W.H.C. Tenhaeff, B.C. Slotemaker]. – [‘s-Gravenhage] : Vereeniging Tempelbouw, [1936]. – 70 p. : ill. ; 21 x 25 cm.
Uitg. door de Vereeniging Tempelbouw bij het einde van haar eerste lustrum ; Gedenkboek ; Dit plaatwerk is verschenen in April 1936 en gedrukt door Klomp & Bosman’s Drukkerijen te Rotterdam
sign.: ESO-4-4-TONG-1
Trefw.: esoterie, vrijmetelarij, Tempelbouw, architectuur, gedenkboeken, kunst, bouwkunst, gedichten, ex-librissen, Hermannus van Tongeren, grootmeesters, werkmeesters, Jan Wils, Joannes Reddingius, J. Franken Pzn., schatbewaarders, R. Miedema, schatkamers, arbe…

Ward, A.
Masonic symbolism and the mystic way : a series of papers on the true secrets and the lost word
by Arthur Ward. – 3rd ed. – London : Theosophical Publishing House, 1960. – 110, [1] p. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-4-WARD-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, theosofie, mystiek, graden

Wegerif, A.H.
De tempel
[A.H. Wegerif]. – [Wassenaar] : [Stichting ritus en tempelbouw], 1948. – 132 p. : ill. ; 23 cm. – (Studiebladen ; No. 10)
sign.: ESO-4-4-WEGE-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, tempels, bouwkunst, architectuur, geschiedenis

Troon en troonhemel
[uitgave] Stichting “Ritus en Tempelbouw” werkende ten bate der vrijmetselarij onder het Grootoosten der Nederlanden. – z.p. : Stichting “Ritus en Tempelbouw”, 1949. – 54 p. : 36 afbeeldingen. ; 24 cm. – (Studiebladen ; No. 12) – literatuuropgave.
sign.: ESO-4-4-WEGE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, troon, troonhemel

Wilmshurst, W.L.
De beteekenis der vrijmetselarij
door W. L. Wilmshurst ; geautoriseerde vertaling [uit het engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1930. – 226 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-WILM-4a

door W. L. Wilmshurst ; geautoriseerde vertaling [uit het engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1930. – 226 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-WILM-4
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, theosofie, filosofie, graden, mysteriën

De maconnieke inwijding
door W.L. Wilmshurst ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische uitgeverszaak “Gnosis” , 1930. – 244 p. ; 25 cm.
Oorspr. titel: Masonic initiation. – London : William Rider & Son and Percy Lund Humphries & Co, 1924
sign.: ESO-4-4-WILM-2a

door W.L. Wilmshurst ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische uitgeverszaak “Gnosis” , 1930. – 244 p. ; 25 cm.
Oorspr. titel: Masonic initiation. – London : William Rider & Son and Percy Lund Humphries & Co, 1924
sign.: ESO-4-4-WILM-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, religie, inwijdingen, ceremoniën, mysteriën, ladder, koord, schootsvel, geschiedenis

Masonic initiation
W.L. Wilmshurst. – Kila, MT. : Kessinger Publishing Company, 19XX. – vi, 223 p. ; 27 cm. – (Rare Esoteric Books)
ISBN 1564591476
sign.: ESO-4-4-WILM-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, religie, inwijdingen, mysteriën

The meaning of masonry
by W.L. Wilmshurst. – London : William Rider & Son, Limited, 1922. – 216 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-4-WILM-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek, theosofie, filosofie, graden, mysteriën

Zeijlemaker Jnz., Jb.
Vrijmetselarij, symboliek en ritus
door Jb. Zeijlemaker Jnz. – Bussum : Van Dishoeck, 1967. – 124 p. ; 21 cm. – (Beschouwingen van Vrijmetselaren ; 3)
sign.: ESO-4-4-ZEIJ-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, beschouwingen, symboliek, ritualen

Zuylen, B.J. van der
Verlossers
door B.J. v.d. Zuylen. – Amsterdam : N.V. Maçonnieke Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 11 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-4-ZUYL-1 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

Noord-Europa : een der bronnen van de maçonnieke symboliek
door B.J. v.d. Zuylen. – niet in de handel. – Hilversum : Thule, 1955. – 181, 24, [1] p. : ill. ; 24 cm. – aanvulling, literatuurlijst.
sign.: ESO-4-4-ZUYL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Noord-Europa, symboliek, heidendom, broederschap, loges, blauwe graden, voorzittende meesters, opzieners, diakenen, leerlingsinwijdingen, gezelleninwijdingen, meesterinwijdingen, Hiram Abiff, Sint Jans Feesten, kolommen, Drie Zu…