ESO-5-2 Amorc

Andrea, R.
The technique of the disciple
by Raymund Andrea. – 2nd ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of Amorc, 1945. – 190 p. ; 21 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume XVI)
sign.: ESO-5-2-ANDR-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, technieken, discipelen, neofieten

The technique of the master .. or .. the way of cosmic preparation
by Raymund Andrea. – San Jose, California : Rosicrucian Press, 1932. – 187 p. ; 21 xm. – (Rosicrucian Library ; Volume XIII)
sign.: ESO-5-2-ANDR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, technieken, meesters, kosmisch bewustzijn

Bont, M.H. de
Spiritisme versus mysticisme : de Rozekruis Orde A.M.O.R.C.
verhandeling door M.H. de Bont. – ‘s-Gravenhage : AMORC-Nederland, 19XX. – 19 p. ; 21 cm. – (AMORC-Akademie ; 17)
sign.: ESO-5-2-BONT-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, AMORC, spiritisme, mystiek

Borbouse, J.M.
Rose-Croix en ton nom j’accuse!
J. Marie Borbouse. – Bruxelles : Boite a Bouquins, 1973. – 120 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-BORB-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De roos : officieel orgaan van de Rozekruisers Orde (AMORC) [Tijdschrift] 
Den Haag ; s-Gravenhage; 1982.
Trefw.: esoterie, tijdschriften, Rozenkruisers

Enige
Enige aspecten van de Rozekruisersorde Amorc
‘s-Gravenhag : De Rozekruisers Boekerij, 1977. – 93 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-2-ENIG-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Amorc, broederschap

Kapp, M.W.
Glands – our invisible guardians
by M.W. Kapp. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of Amorc Printing and Publishing Department, 1939. – 110 p. : ill. ; 22 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume XVIII) – index.
sign.: ESO-5-2-KAPP-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, onzichtbare helpers, klieren, alchemie, endocrine klieren, typen

Kind
Kind en kultuur ; Dl. I
[geauthoriseerde vert. uit het Engels door de Stichting AMORC-Nederland]. – ‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C, [1989]. – 264 p. ; 20 cm. – (Kind en Kultuur ; Dl. I)
Vert. van: Child culture institute. – San José, Cal. : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1982
ISBN 9071098-133
sign.: ESO-5-2-KIND-1I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Amorc, opvoeding, onderwijs, esoterische visie, gezondheid, kinderpsychologie

Kind en kultuur ; Dl. II
[geauthoriseerde vert. uit het Engels door de Stichting AMORC-Nederland]. – ‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C., [1989]. – 128 p. ; 20 cm. – (Kind en Kultuur ; Dl. II)
Vert. van: Child culture institute. – San José, Cal. : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1982
ISBN 9071098141
sign.: ESO-5-2-KIND-1II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Amorc, opvoeding, onderwijs, esoterische visie, gezondheid, kinderpsychologie

Lewis, H. Spencer
De geheime leringen van Jezus
H. Spencer Lewis ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Wassenaar : Servire, 1975. – 142 p. : ill. ; 22 cm. – (De Rozekruisers Boekerij ; deel 2)
Oorspr. titel: The secret doctrines of Jesus – index.
ISBN 9060775171
sign.: ESO-5-2-LEWI-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geheime leringen, Jezus, religie

Meesterschap en noodlot met de cycli van het leven
door H. Spencer Lewis ; [geaut. vert. uit het Engels]. – 29e dr. – ‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Boekerij ; A.M.O.R.C., 1976. – 157 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9071098087
sign.: ESO-5-2-LEWI-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, meesterschap, noodlot, cyclussen, leven

Missions of the soul : the cosmic conception
by H. Spencer Lewis. – 2nd ed. – San Jose, California : Rosicrucian Press, 1933. – 348 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume No. XI)
sign.: ESO-5-2-LEWI-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ziel, kosmisch bewustzijn, mystiek, Jezus

The mystical life of Jesus
by H. Spencer Lewis. – 3rd ed. – San Jose, California : The Rosicrucian Press, 1933. – 325 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume No. 3)
sign.: REL-6-4-LEWI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mystiek, Jezus, religie, gnosticisme, Essenen, Avatars, priesterschap, leringen, wonderen, waarheid, kruisiging, wederopstanding

Het mystieke leven van Jezus
H. Spencer Lewis ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – Wassenaar : Servire, 1974. – 190 p. : ill. ; 22 cm. – (De Rozekruisers Boekerij ; deel 1)
Oorspr. titel: The mystical life of Jezus. – San Jose, Calif. : Rosicrucian press, AMORC college, 1929
ISBN 9060774922
sign.: ESO-5-2-LEWI-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mystiek, Jezus, religie, gnosticisme, Essenen, Avatars, priesterschap, leringen, wonderen, waarheid, kruisiging, wederopstanding

Paleizen van de ziel : de cosmische conceptie ; de wedergeboorte van de ziel op aarde ; volledige uitleg van de reïncarnatie
H. Spencer Lewis. – ‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Boekerij, 1979. – 191 p. ; 19 cm. – (De Rozekruisers Boekerij van A.M.O.R.C.)
sign.: ESO-5-2-LEWI-6
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kosmisch bewustzijn, wedergeboorte, ziel, reïncarnatie

Rosicrucian manual
prepared under the supervision of H. Spencer Lewis. – 12th ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1952. – 214 p. : ill. ; 23 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume No. 8) – index.
sign.: ESO-5-2-LEWI-7
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, naslagwerken, handboeken, geschiedenis, AMORC, Imperator, organisatie, instructies, Sanctum-leden, mystiek, symboliek, tempels, kristallografie, gezondheid, voeding, zenuwstelsel, evolutie, wetenschap, alchemie, John Dalton, elem…

Rosicrucian principles : for the home and business
by H. Spencer Lewis. – 18th ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1974. – 241, [15] p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume II)
sign.: ESO-5-2-LEWI-8
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, principes

Rozekruisers handboek
samengest. onder toezicht van H. Spencer Lewis ; [vert. uit het Engels]. – [‘s-Gravenhage] : De Opperste Groot-Loge van AMORC, [1977]. – [8], 237 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Rosicrucian manual. – 23e dr. – San Jose, Calif. : Supreme grand loge of AMORC – [alfabetisch register].
sign.: ESO-5-2-LEWI-9
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, naslagwerken, handboeken, geschiedenis, AMORC, Imperator, organisatie, instructies, Sanctum-leden, mystiek, symboliek, tempels, kristallografie, gezondheid, voeding, zenuwstelsel, evolutie, wetenschap, alchemie, John Dalton, elem…

Self mastery and fate with the cycles of life
by H. Spencer Lewis. – 7th ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1938. – 264 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume VII)
sign.: ESO-5-2-LEWI-10
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cyclussen, reïncarnatie

The symbolic prophecy of the Great pyramid
by H. Spencer Lewis. – 3rd ed. – San Jose, Calif : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1945. – 212 p. : ill. ; 20 cm. – (Rosicrucian library ; Vol. 14)
sign.: RAN-8-4-LEWI-1

by H. Spencer Lewis. – 16th ed. – San Jose, Calif : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1982. – 192, [13] p. : ill. ; 20 cm. – (Rosicrucian library ; Vol. 14)
sign.: ESO-5-2-LEWI-12
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, pyramides, symboliek, voorspellingen, mysteriën, geheimen, inwijdingen, kennis, Egypte, religie, geografie, bouwkunst, symbolische meetkunde, geometrie

A thousand years of yesterdays : a strange story of mysic revelations
by H. Spencer Lewis ; with an introduction by George R. Chambers. – 5th ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1935. – 80, [14] p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume VI)
sign.: ESO-5-2-LEWI-11
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mystiek

Lewis, R.M.
Cosmic mission fulfilled
by Ralph M. Lewis. – 1st ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1966. – 379 p. : ill. ; 20 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume XXVIII)
sign.: ESO-5-2-LEWI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Amorc, H. Spencer Lewis, Rozekruisers Genootschap

Manifesto
Manifesto : positio Fraternitatis Rosae Crucis
z.p. : AMORC, 2001. – 31 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-MANI-1 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, manifest, AMORC

Meesterschap
Meesterschap over het leven
een vertrouwelijk geschrift uitgegeven met toestemming van het departement van Publicaties Supreme Grootloge A.M.O.R.C.. – Den Haag : Rozekruisers Orde, 1968. – 32 p. : ill. ; 24 cm. – (Officiële Uitgave ; Nummer 19)
sign.: ESO-5-2-MEES-1 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Mystics
Mystics at prayer
compiled by Many Cihlar ; with introduction by H. Spencer Lewis. – San Jose, California : Rosicrucian Press, 1932. – 50, [6] p. ; 21 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume IX)
sign.: ESO-5-2-MYST-1 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mystiek, gebeden

Patientus, F.R.C.
De pelgrimstocht der ziel
door Patientus F.R.C.. – z.p. : De Orde Rosae Crusis, 19XX. – 8 p. ; 21 cm. – (De Orde Rosae Crusis : inleidende lezingen ; No. 2)
sign.: ESO-5-2-PATI-2 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, pelgrimstocht, ziel, reïncarnatie

Twaalf inleidende lezingen : mysticisme ; de pelgrimstocht der ziel ; de vier sleutels tot wijsheid ; het leerlingspad ; meditatie en concentratie ; het doel van meditatie en concentratie ; voorbereiding ; de orde is niet dogmatisch ; de plichten van den leerling ; de leer van Christus in de orde ; helderziendheid ; de geschiedenis der orde
door Patientus F.R.C.. – z.p. : De Orde Rosae Crucis, 19XX. – 91 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-PATI-1 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, lezingen

Ramatherio, S.
Aan u gun ik
door Sri Ramatherio ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhag : De Rozekruisers Boekerij, cop. 1979. – 117 p. ; 19 cm. – (De Rozekruisers Boekerij van A.M.O.R.C.)
Vert. van: Unto thee i grant. – 32e dr. – California : Supreme Grootloge of Amorc San José, 1979
ISBN 9071098095
sign.: ESO-5-2-RAMA-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Unto thee I grant
revised by Sri Ramatherio. – 10th ed. – San Jose, California : Supreme Grand Lodge of AMORC, 1940. – 111 p. ; 19 cm. – (Rosicrucian Library ; Volume No. V)
sign.: ESO-5-2-RAMA-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Rebisse, C.
De rozekruisers : geschiedenis en mysteriën
Christian Rebisse ; [vert. uit het Frans]. – Leeuwarden : Elikser, 2009. – 411 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: Rose-croix : histoire et mystères. – Le Tremblay : Diff. traditionnelle, 2003 – thematische bibliografie, chronologie, register van persoonsnamen.
ISBN 9789089541307
sign.: ESO-5-2-REBI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, AMORC, geschiedenis, mysteriën, Egypte, hermetica, religie, mystiek, Christian Rosenkreutz, Confessio Fraternitatis, Johann Valentin Andreae, filosofie, vrijmetselarij, magnetisme, theosofie, Golden Dawn, Amerika, Harvey Spencer …

Rosicrucian digest [Tijdschrift] 
1970.
Trefw.: esoterie, tijdschriften (vorm), rozekruisers, Amorc

Rozekruisers
De Rozekruisers onthullen hun geheim
de Opperste Raad van de Rozekruisers Orde AMORC ; [vert. uit het Frans] . – Leeuwarden : Elikser, 2008. – 251 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Les Rose-Croix lèvent le secret. – Paris : Lanore, 2008
ISBN 9789089540706
sign.: ESO-5-2-ROZE-1
Trefw.: esoterie, rozekruisers, AMORC, spiritualiteit, materie, bewustzijn, leven, symboliek, filosofie, gezondheid, ziel, psyche, geest, ziel, wonderen, Jezus, tempeliers, evolutie, alchemie, sterrenkunde, manifesten, goed en kwaad, geluk, God, geneeskunde, Egy…

De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. : vragen en antwoorden
[geautoriseerde vert. uit het Frans door de Stichting A.M.O.R.C.-Nederland] . – Den Haag : AMORC-Boekerij, 1999. – 143 p. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: L’ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. en questions. – 1996. – (Collection Rose-Croix = ISSN 1160-3275)
ISBN 9071098117
sign.: ESO-5-2-ROZE-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Amorc

Verkerk Pistorius, H.Th.
Meditatie, concentratie en contemplatie
door H.Th. Verkerk Pistorius. – 2e dr. – [‘s-Gravenhage] : Souvereine Grootloge der Rozekruisers Orde AMORC Nederland, 1961. – 36 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-VERK-1 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, meditatie, concentratie, contemplatie

Meditation, concentration and contemplation : an introduction to the inner light
by H.Th. Verkerk Pistorius. – [‘s-Gravenhage] : Souvereign Grand Lodge Rosicrucian Order A.M.O.R.C., the Netherlands, 1961. – 32 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-VERK-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, meditatie, concentratie, contemplatie

Wat
Wat de A.M.O.R.C. in werkelijkheid is
‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C., 198X. – 20 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-WAT-1 (ESO-DOOS-007)

‘s-Gravenhage : De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C., 198X. – 20 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-2-WAT-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, AMORC

Wat is, wil en doet het moderne Rozekruisers Genootschap?
4e herz. dr. – Haarlem : Rozekruiserspers, 1949. – 62 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-2-WAT-1

4e herz. dr. – Haarlem : Rozekruiserspers, 1949. – 62 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-2-WAT-1a

6e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1962. – 85 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-5-2-WAT-1b (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, organisatie, inwijdingen, Broederschap van Shamballa, hoeksteenvrijmetselarij, transfiguratie, bijbel, politiek, humanisme, economie, waarheid, geluk

Weed, J.J.
How you can predict the future [complete guide to oracle and prophecy methods]
Wellingborough : A. Thomas, 1978. – 222 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-2-WEE-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, voorspellingen, toekomst, orakels, gidsen

Wisdom of the mystic masters
by Joseph Weed. – Wellingborough, Northamptonshire : A. Thomas and Company, 1978. – xii, 208 p. ; 22 cm.
ISBN 0854540539
sign.: ESO-5-2-WEED-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wijsheid, mystiek, meesters