TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-5-3 Max Heindel

ESO-5-3 Max Heindel

Aanvullende
Aanvullende kursus filosofie nr. 7-20
[Den Haag] : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 10 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-AANV-7/20
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, filosofie, dood, vagevuur, gelukzaligheid, wedergeboorte, oorzaak en gevolg, ziel, zielelichamen, zielegroei, pad der volmaking, eerstehandskennis, geestelijk gezicht, gebeden, inwijdingen, steen der wijzen, alchemie,…

Bijbel
Bijbel – cursus : les No. 1 – les No. 28 : De zonne mythe ; De Tabernakel in de woestijn ; De schepping ; De individualisatie van de mens ; De val van de mens ; Jezus en Christus Jezus ; De Ster van Bethlehem ; Het mysterie van Golgotha ; Het Onze Vader ; De sacramenten ; De onbevlekte ontvangenis ; Interpretaties ; Babel en het nieuwe Jeruzalem
[Den Haag] : [The Rosicrucian Fellowship], 19XX. – 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 5 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-BIJB-1/28a (DOOS020)

[Den Haag] : [The Rosicrucian Fellowship], 19XX. – 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 5 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-BIJB-1/28
Trefw.: esoterie, bijbel, bijbelcursussen, rozenkruisers

Bulletin
Bulletin : orgaan van The Rosicrucian Fellowship – september/oktober 2003 – juni/augustus 2009
Den Haag : The Rosicrucian Fellowship, 2003-2009. – 3, 3, 3, 3, 3, [3], [4], 3, [3], 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 6 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-BULL-2003/2009
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, esoterische astrologie, religie

De zienswijze der toekomst : maandblad gewijd aan de leer der Rozekruisers, occulte bijbelstudie, wijsbegeerte, medische bijdragen, astrologie, voedingsleer [Tijdschrift] 
The Rosicrucian Fellowship; 1936.
Trefw.: tijdschriften (vorm), esoterie, Rozekruisers, occultisme, religie, bijbel, astrologie, gezondheid, filosofie

Enige
Enige inlichtingen over het Rozekruisers Genootschap, Hoofdkwartier voor Nederland en Koloniën, Hedastraat 36 – Haarlem : aan alle vrienden en belangstellenden
Soerabaia : Drukkerij De Toekomst, 1935. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-ENIG-1 (DOOS005)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Rozekruisers Genootschap, Haarlem, Het Rozekruis, bijbelstudie, genezingswerk, astrologie

Etherisch
Het etherisch omhulsel van de aarde ; cosmologie avond
‘s-Gravenhage : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 18 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-ETHE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kosmologie, levenslichaam, levende ether

Filosofie-les
Filosofie-les [studentenles] : juli/augustus 2003 – april/juni 2009
Den Haag : The Rosicrucian Fellowship ; Esoterische afdeling, 2003-2009. – 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-FILO-2003/2009
Trefw.: esoterie, rozenkuisers, Max Heindel, cursusmateriaal, esoterische filosofie

Foss-Heindel, A.
Erdgebunden
Augusta Foss-Heindel. – Sils-Maria : Max Heindel Verlag, 199X. – 24 p. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Earthbound
sign.: ESO-5-3-FOSS-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Memoirs about Max Heindel and The Rosicrucian Fellowship
by Augusta Foss Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1997. – iii, [16], 125, [12] p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 0881120693
sign.: ESO-5-3-FOSS-2

by Augusta Foss Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1997. – iii, [16], 125, [12] p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 0881120693
sign.: ESO-5-3-FOSS-2a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, memoires, biografieën, Max Heindel, Rozekruisersgenootschap

Geluk : maandblad gewijd aan de leringen van Max Heindel [Tijdschrift] 
Rosicrucian Fellowship Non Sect Church, Afd. Nederland; 1950/1951.

Gerhardt, H.
Ernährung und leistung : alte Erfahrungen und neue Erkenntnisse
zusammengestellt von Hella Gerhardt. – Sils-Maria : Max Heindel Verlag, 199X. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-GERH-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gezondheid, voeding

Heindel, A.F.
The birth of the Rosicrucian Fellowship : its history from inception in 1909 to date, including an account of Max Heindel’s previous preparation and work in the occult field 
by Mrs. Max Heindel. – Oceancide, California : The Rosicrucian Fellowship, 1923. – 24 p. ; 19 cm.
Omslag: Christmas greetings from Mt. Ecclesia, Max Heindel
sign.: ESO-5-3-HEIN-123
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, Max Heindel

Heindel, M.
Alte und neue Einweihung
von Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neuaufl. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 1999. – 154 p. : ill. ; 21 cm.
Titel des Originals: Ancient and modern initiation. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship – index.
ISBN 3906414175
sign.: ESO-5-3-HEIN-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, tabernakel, Atlantis, mysteriën, brandofferaltaren, koperen wasvat, tempels, Ark des Verbonds, Shekina, heerlijkheid, nieuwe maan, christelijke mystiek, onbevlekte ontvangenis, ritus, doop, verzoeking, Laatste Avondm…

Ancient and modern initiation
by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1931. – 148, [12] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, tabernakel, Atlantis, mysteriën, brandofferaltaren, koperen wasvat, tempels, Ark des Verbonds, Shekina, heerlijkheid, nieuwe maan, christelijke mystiek, onbevlekte ontvangenis, ritus, doop, verzoeking, Laatste Avondm…

Astro-diagnose : een handleiding bij de genezing : een verhandeling over geneeskundige astrologie en diagnosen uit horoscoop en hand
door Max Heindel en Augusta Foss-Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Gnosis, 1932. – XII, 233 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-3

door Max Heindel en Augusta Foss-Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Gnosis, 1932. – XII, 233 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-7-5-HEIN-1
Trefw.: astrologie, geneeskunde, horoscoop, esoterie, rozenkruisers

Astro-diagnose : ein führer zur heilung : eine Abhandlung über medizinische Astrologie und Diagnose durch das Horoskop und die Hand
Max Heindel, Augusta Foss Heindel. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 199X. – [XV], 319, [12] p. : ill. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Astro-diagnosis, a guide to healing – Sachverzeichnis.
ISBN 3906414108
sign.: ESO-5-3-HEIN-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, genezing, medicijnen, horoscopen, handlijnkunde, anatomie

Astro-diagnosis : a guide to healing
Max Heindel and Augusta Foss Heindel. – 2nd ed. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1929. – 482, [14] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-5

Max Heindel and Augusta Foss Heindel. – 2nd ed. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1929. – 482, [14] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-7-5-HEIN-2

Astrologie (the message of the stars) : handboek
door Max Heindel en Augusta Foss Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Amersfoort : Veen, 1924. – 273, [3] p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel: The message of the stars
sign.: ESO-5-3-HEIN-6

door Max Heindel en Augusta Foss Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Amersfoort : Veen, 1924. – [6], 273, [3] p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel: The message of the stars
sign.: RAN-7-2-HEIN-1
Trefw.: astrologie, esoterie, rozenkruisers, geboortehoroscopie, dierenriem, symboliek, evolutie, beoordelingen, horoscopen, planeten, zon, maan, denkvermogen, geluk, huwelijk, medische astrologie, ziekten

Astrologie : ihr Zweck und ihre Begrenzung
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-7 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: astrologie, esoterie, rozenkruisers

Astrologie : nuttige oefeningen en beperkingen
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 10)
sign.: ESO-5-3-HEIN-8 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, christendom, oefeningen

Astronomische allegorieën in den bijbel
door Max Heindel ; vert. uit het Engels. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca. 1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruisers-Christendom ; No. 9)
sign.: ESO-5-3-HEIN-9 (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside Californië U.S.A.. – Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1929. – 16 p. ; 22 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 9)
sign.: ESO-5-3-HEIN-9b (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [uit het Engels vert.]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 1929. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruisers-Christendom ; No. 9)
sign.: ESO-5-3-HEIN-9a (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, astronomie, bijbel, religie, christendom, rozenkruisers

Blavatsky and The secret doctrine
by Max Heindel ; with a short biography of the author ; introduction by Manly Hall. – repr. – Mokelumne Hill, Calif. : Health Research, 1967. – 133, (4) p. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-4-4-HEIN-1a

by Max Heindel ; with a short biography of the author ; introduction by Manly Hall. – 1st ed. – Los Angeles : Phoenix Press, 1933. – 133, [8] p. ; 19 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-10

by Max Heindel ; with a short biography of the author ; introduction by Manly Hall. – repr. – Mokelumne Hill, Calif. : Health Research, 1967. – 133, (4) p. ; 22 cm. – index.
sign.: THE-4-4-HEIN-1
Trefw.: HPB, Geheime Leer, theosofie, H.P. Blavatsky, biografieën, esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, Theosofische Vereniging

De boodschap der sterren : een esoterische uiteenzetting van geboorte en medische astrologie : verklarende de kunst van het lezen van de horoscoop en het stellen der diagnose der ziekten
door Max Heindel en Augusta Foss-Heindel ; geheel belangeloos vert. door een der leden van het Rotterdams Studie-Centrum naar de 7e Engelse dr. – Rotterdam : Rotterdams Studie-Centrum, 1936. – 363 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-11

door Max Heindel en Augusta Foss-Heindel ; geheel belangeloos vert. door een der leden van het Rotterdams Studie-Centrum naar de 7e Engelse dr. – Rotterdam : Rotterdams Studie-Centrum, 1936. – 363 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-7-2-HEIN-2
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, horoscopen

Die Botschaft der Sterne
von Max Heindel ; einzig autorisierte Übersetzung von Rudolf von Sebottendorf ; Einzig autorisierte übersetzung von Rudolf van Sebottendorf. – Leipzig : Theosophisches Verlagshaus, 1921. – 382 p. ; 24 cm. – (Astrologische Bibliothek ; XIII)
sign.: RAN-7-2-HEIN-3

Max Heindel, Augusta Foss Heindel ; Neuübersetzung der amerikanischen Ausgabe von 1973. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 199X. – XII, 574, [12], 20 p. ; 21 cm. – (Esoterische Astrologie)
titel Originalsausgabe: The message of the stars – Die gezeichneten Horoskope.
ISBN 3906414086
sign.: ESO-5-3-HEIN-12
Trefw.: astrologie, esoterie, rozenkruisers, geboortehoroscopie, dierenriem, symboliek, evolutie, beoordelingen, horoscopen, planeten, zon, maan, denkvermogen, geluk, huwelijk, medische astrologie, ziekten

Briefe an Studenten
von Max Heindel ; [deutsche Übersetzung nach der amerikanischen Originalausgabe]. – Neunaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 1999. – XIII, 198 p. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Origianalsausgabe: Letter to students. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
ISBN 3906414043
sign.: ESO-5-3-HEIN-13
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brieven

Broederschap en het komende ras
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 20 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 20)
sign.: ESO-5-3-HEIN-14
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, broederschap

Het christendom der rozekruisers ; No. 11: Geestelijk gezicht en inzicht
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door Dr. A. Hattinga Raven ; naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Cal. U.S.A.. – Haarlem : [Rozekruisers Genootschap], 1931. – 16 p. ; 15 p. – (Het christendom der Rozekruisers ; No. 11)
sign.: ESO-5-3-HEIN-128
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, christendom

The coming force – vril! or what?
by Max Heindel. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909. – 15, [1] p. : ill. ; 19 cm. – (Rosicrucian Christianity Series ; Series No. 19)
sign.: ESO-5-3-HEIN-15
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vril, krachten

Compiled information concerning Archetypes
from the writings of Max Heindel. – Oceanside, Calif : Rosicrucian Fellowship, 1950. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-124a

from the writings of Max Heindel. – Oceanside, Calif : Rosicrucian Fellowship, 1950. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-124
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, archetypes, bestemming

De cosmogonie der rozekruisers
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 4e druk. – Aubenas : La Maison Rosicrucienne, 1980. – 475 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-16
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, de werelden, natuurrijen, evolutie, cosmogenesis, anthropogenesis, zonnestelsel, ontwikkeling, inwijding

Death; and the life in purgatory
by Max Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship ; International Headquarters, [1909]. – 16 p. ; 20 cm. – (Rosicrucian Christianity Series ; No. 5)
sign.: ESO-5-3-HEIN-119
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vagevuur, leven en dood, reïncarnatie

The desire body
by Max Heindel. – Oceanside, California ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1953. – 160 p. : ill. ; 20 cm. – bibliography.
sign.: ESO-5-3-HEIN-114
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, begeertelichaam, theosofie, evolutie, onzichtbare werelden

Die Rosenkreuzer-Mysterien : ein Grundriss ihrer Geheimlehren
von Max Heindel. – Leipzig : Theosophisches Verlagshaus, [1920]. – [4], 169, [3] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-76a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, filosofie, broederschap, begeerte lichaam, levens lichaam, gedachtewereld, leven, dood, mediums, vagevuur, hemel, theosofie

Dood en het leven in het louteringsgebied
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca. 1925]. – 24 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 5)
sign.: ESO-5-3-HEIN-17a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vagevuur, leven en dood, reïncarnatie

De dood en het leven in het vagevuur
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Californië. – Haarlem : Rozekruisergenootschap, 1928. – 16 p. ; 22 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 5)
Bijvoegsel van “Het Rozekruis”
sign.: ESO-5-3-HEIN-17
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vagevuur, leven en dood, reïncarnatie

Echoes from Mount Ecclesia
edited by Max Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1998. – iii, 574, [10] p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 0881120707
sign.: ESO-5-3-HEIN-121
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, Mount Ecclesia

Die Engel als Vollzieher der Evolution
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Verlag, 19XX. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-18
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, engelen, evolutie

De engelen als factoren in de evolutie
door Max Heindel. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 20 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 13)
sign.: ESO-5-3-HEIN-19 (18)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, engelen, evolutie

Freemasonry and Catholicism : an exposition of the cosmic facts underlying these two great institutions as determined by occult investigation
by Max Heindel. – 5th edition. – London : L.N. Fowler & Co, 1944. – 110 p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-20
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, rozenkruisers, katholicisme, occultisme, Lucifer, Koningin van Sheba, spirituele alchemie, initiatie, Armageddon, kosmologie, mysteriën, Melchizedek, alchemie, steen der wijzen, inwijdingen

Freimaurerei und Katholizismus : ein Auslegung der diesen beiden grossen Institutionen zugrundeliegenden kosmischen Tatsachen, wie sie sich durch okkulte Forschungen ergeben haben
Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Sils-Maria : Max Heindel Verlag, 199X. – 112, [12] p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Freemasonry and catholicism. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship – index.
ISBN 3906414205
sign.: ESO-5-3-HEIN-21
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, rozenkruisers, katholicisme, occultisme, Lucifer, Koningin van Sheba, spirituele alchemie, initiatie, Armageddon, kosmologie, mysteriën, Melchizedek, alchemie, steen der wijzen, inwijdingen

Het gebed des Heeren
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 18)
sign.: ESO-5-3-HEIN-22 (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 18)
sign.: ESO-5-3-HEIN-22a (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, gebed, bidden, rozenkruisers, gebeden, religie, christendom

Gebet : eine magische Anrufung
von Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 9 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-23 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, gebed, bidden, rozenkruisers, gebeden, religie

Geboorte als viervoudig proces
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside Californië U.S.A.. – Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1929. – 16 p. ; 22 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 7)
Bijvoegsel 15 Maart
sign.: ESO-5-3-HEIN-24 (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [uit het Engels vertaald]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 24 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 7)
sign.: ESO-5-3-HEIN-24a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geboorte

Geestelijk gezicht en de geestelijke werelden
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A. v. W. = A. van Warendorp. – Amsterdam : Rozekruisers Genootschap, 1923. – 16 p. : ill. ; 20 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 3)
sign.: ESO-5-3-HEIN-25a (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A. v. W. = A. van Warendorp. – Amsterdam : Rozekruisers Genootschap, 1923. – 16 p. : ill. ; 20 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 3)
sign.: ESO-5-3-HEIN-25 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, religie, rozenkruisers

Geestelijk gezicht en inzicht
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 24 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 11)
sign.: ESO-5-3-HEIN-26 (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Cal. U.S.A.. – Haarlem : Pub. Bur. v/h Rozekruisers Genootschap, 1931. – 16 p. ; 15×22 cm. – (Het christendom der Rozekruisers ; no. 11)
sign.: ESO-5-3-HEIN-26a (ESO-DOOS-002)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geestelijk inzicht

Geestelijk gezichtsvermogen en de geestelijke werelden
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 3)
sign.: ESO-5-3-HEIN-27 (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 3)
sign.: ESO-5-3-HEIN-27a (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geestelijk gezichtsvermogen, werelden

Das Geheimnis der Drüsen
ein Freund von Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neuaufl. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 1999. – 96 p. : ill. ; 21 cm.
Titel des Originals: The mystery of the ductless glands. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship – Fussnoten.
ISBN 3906414124
sign.: ESO-5-3-HEIN-28
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Druzen

Geistige Schau und geistiges erkennen
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 17 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-29
Trefw.: esoterie

Das Gewebe des Schicksals : wie es geschaffen und wie es aufgelöst wird ; Die okkulten Wirkungen unserer Gemütsregungen ; Gebet – eine magische Anrufung ; Praktische Methoden zur Erlangung des Erfolges : eine Folge von Lektionen über die verborgene Seite des Lebens, welch die okkulte Kräfte zeigt, die unser Schicksal gestalten
von Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neueaufl. – Sils-Maria : Max Heindel Verlag, 1999. – 142 p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Web of destiny. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
ISBN 390641406X
sign.: ESO-5-3-HEIN-30
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, gebed

Gezondheid en genezing : okkulte beginselen
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – z.u. : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 117 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-118
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, beginselen, gezondheid, genezing, menselijk lichaam, stoffelijk lichaam, evolutie, levenslichaam, begeertelichaam, ziekten, erfelijkheid, alcohol, wetenschap, voeding, astrologie, slaap, gezondheid, verstand, bloed, m…

Gleanings of a mystic : a series of essays on practical mysticism
by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1922. – 196, [12] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-31

by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1922. – 196, [12] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-31a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, essays, mystiek, praktische mystiek, inwijdingen, theosofie, Sacramenten, avondmaal, doop, huwelijk, zonde, verloren zielen, komende christus, komende tijdperk, eten, drinken, evolutie, witte magie, zwarte magie, onzichtbaar best…

Gottesdienste
Max Heindel. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 199X. – 30 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-32 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, genezingsdienst, tempeldienst, rituelen, gebed, symboliek

H.P. Blavatsky en De Geheime Leer ; I
door Max Heindel ; met een korte biografie van den auteur ; inl. door Manly P. Hall. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, 1934. – 33, [3] p. ; 23 cm. – (H.P. Blavatsky en De Geheime Leer ; Biblia ; I)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer X – Oceanside – California (U.S.A.)
sign.: ESO-5-3-HEIN-33I (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; met een korte biografie van den auteur ; inl. door Manly P. Hall. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, 1934. – 33, [3] p. ; 23 cm. – (H.P. Blavatsky en De Geheime Leer ; Biblia ; I)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer X – Oceanside – California (U.S.A.)
sign.: ESO-5-3-HEIN-33Ia (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, H.P. Blavatsky, De Geheime Leer,

H.P. Blavatsky en de Geheime Leer ; II
door Max Heindel ; inleiding door Manly P. Hall. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie Centrum, 1934. – 34-58, [2] p. ; 23 cm. – (H.P. Blavatsky en de Geheime Leer ; Biblia ; II)
sign.: ESO-5-3-HEIN-33II (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, H.P. Blavatsky, Geheime Leer, theosofie, biografieën

Handboek voor astrologie
door Max Heindel en Augusta Foss Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 268 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-7-2-HEIN-4

door Max Heindel en Augusta Foss Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 268 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-34
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, handboeken

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst?
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. naar eene uitg. van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië. – Amsterdam : Rozekruisers Genootschap, 1927. – 24 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-35
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, wederkomst van Christus, Broederschap der Rozenkruisers

Initiation ancienne et initiation moderne
par Max Heindel ; traduit de la première édition par J.H. B.. – Paris : Éditions Niclaus, 1939. – 147 p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-36
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen

Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers
door Max Heindel ; uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [ca. 1938]. – 40 p. ; 20 cm. – (1e + 2e deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-37 (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kinderopvoeding, opvoeding, beginselen, onderwijs, astrologie, kindersterfte, erfelijkheid

Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 1e deeltje
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [ca. 1938]. – 20 p. ; 20 cm. – (Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 1e deeltje)
Uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel
sign.: ESO-5-3-HEIN-37I (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [ca. 1938]. – 20 p. ; 20 cm. – (Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 1e deeltje)
Uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel
sign.: ESO-5-3-HEIN-37Ia (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kinderopvoeding, opvoeding, beginselen, onderwijs, astrologie, kindersterfte, erfelijkheid

Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 2e deeltje
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [ca. 1938]. – 21-40 p. ; 20 cm. – (Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 2e deeltje)
Uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel
sign.: ESO-5-3-HEIN-37II (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 1e dr. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [ca. 1938]. – 21-40 p. ; 20 cm. – (Kinderopvoeding volgens de beginselen der Rozekruisers ; 2e deeltje)
Uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel
sign.: ESO-5-3-HEIN-37IIa (ESO-DOOS-008)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kinderopvoeding, opvoeding, beginselen, onderwijs, astrologie, kindersterfte, erfelijkheid

De komende kracht. Vril! of wat?
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca.1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 19)
sign.: ESO-5-3-HEIN-38a (ESO-DOOS-008)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca.1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 19)
sign.: ESO-5-3-HEIN-38 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Vril

Der Lebensleib der Empfindungsleib
Neueauflage. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 1999. – XI, 132, [7], 160 p. : Diagrammen. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Originalsausgabe: The vital and the desire body – Quellenverzeichnis.
ISBN 3906414051
sign.: ESO-5-3-HEIN-95
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, Jezus, inwijdingen, zielslichaam, wedergeboorte, reïncarnatie, onzichtbare werelden, gezondheid, ziekten

Leeringen van een ingewijde
door Max Heindel ; voorwoord Augusta Foss-Heindel ; uit het Engelsch vertaald door G.A. Jansen. – Haarlem : Publicatiebureau Rozekruisers Genootschap, 1931. – 162, [2] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-40a

door Max Heindel ; voorwoord Augusta Foss-Heindel ; uit het Engelsch vertaald door G.A. Jansen. – Haarlem : Publicatiebureau Rozekruisers Genootschap, 1931. – 162, [2] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-40
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen, Noach, Christus, geestelijk werk, wijsheid, mystiek, Paasfeest, geestelijke ontwikkeling, hemel, godsdienst

Lehren eines Eingeweihten
von Max Heindel. – Neueauflage. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 1999. – 226 p. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Teachings of an initiate – index.
ISBN 3906414132
sign.: ESO-5-3-HEIN-41
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen, ingewijden, Noach, meesters, wijsheid, dood, ziel, occultisme, wereldoorlog, hemel, religie, gezondheid,

Leven en werkzaamheid in de hemelwereld
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside Californië U.S.A.. – Haarlem : [Rozekruisersgenootschap], 1928. – 16 p. ; 22 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 6)
Bijvoegsel van “Het Rozekruis” van 15 December 1928
sign.: ESO-5-3-HEIN-42a (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca. 1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 6)
sign.: ESO-5-3-HEIN-42 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, hemel, rozenkruisers, hemelwereld

The lord’s prayer
by Max Heindel. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1910. – 15, [1] p. : ill. ; 19 cm. – (Rosicrucian Christianity Series ; Series No. 18)
sign.: ESO-5-3-HEIN-43 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gebeden

Lucifer : verleider of weldoener of beide?
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 14)
sign.: ESO-5-3-HEIN-44a (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 14)
sign.: ESO-5-3-HEIN-44 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lucifer

Die Macht des Gedankes
Max Heindel. – Sils-Maria : Max-Heindel-Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 199X. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-45 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gedachtenkracht

Max Heindel’s brieven aan proefleerlingen van The Rosicrucian Fellowship : 1911 tot en met 1918
Max Heindel ; vertaald [uit het Engels] en herdrukt voor het uitsluitend gebruik van proefleerlingen. – 1e dr. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1926. – 179 p. ; 28 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-46

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Oceanside, Californië : The Rosicrucian Fellowship, [1925]. – 243 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-47

Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Oceanside, Californië : The Rosicrucian Fellowship, [1925]. – 243 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-47a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brieven, studenten

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 1
[Max Heindel]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [1925]. – 28 p. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; Eerste Deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47I (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 2
[Max Heindel ; vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925]. – 29-56 p. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; Tweede Deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47II (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 3
[Max Heindel ; vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925]. – 57-80 p. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; Derde Deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47III (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 4
[Max Heindel ; vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca.1925]. – 81-108 p. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; Vierde Deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47IV (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 7
[Max Heindel ; vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925]. – 165-192. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 7)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47VII (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 8
[Max Heindel ; vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925]. – 193-216 p. ; 20 cm. – (Max Heindel’s brieven aan studenten : dec. 1910 – jan. 1919 ; 8)
sign.: ESO-5-3-HEIN-47VIII (ESO-DOOS-007)

Max Heindel’s letters to students : dec. 1910 to jan. 1919, inclusive
Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1925. – 237, [11] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-48

Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1925. – 237, [11] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-48a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brieven, studenten

The message of the stars : an esoteric exposition of natal and medical astrology explaining the arts of reading the horoscope and diagnosing disease
by Max Heindel and Augusta Foss Heindel. – 6th ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1927. – 712, [16] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-49

by Max Heindel and Augusta Foss Heindel. – 17th ed., 3rd printing paper cover ed. – Oceanside ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1976. – 734, [8] p. : ill. ; 19 cm. – index to natal astrology ; index to medical astrology.
sign.: RAN-7-2-HEIN-5
Trefw.: astrologie, esoterie, rozenkruisers, geboortehoroscopie, dierenriem, symboliek, evolutie, beoordelingen, horoscopen, planeten, zon, maan, denkvermogen, geluk, huwelijk, medische astrologie, ziekten

Mevrouw Blavatsky en de Geheime Leer
Max Heindel ; voorw. Manly P. Hall ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 18, 20-72 p. ; 21 cm. – (I + II)
sign.: ESO-5-3-HEIN-33
Trefw.: HPB, Geheime Leer, theosofie, H.P. Blavatsky, biografieën, esoterie, rozenkruisers

Het mysterie van den heiligen graal
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca.1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 17)
sign.: ESO-5-3-HEIN-50 (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca.1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 17)
sign.: ESO-5-3-HEIN-50a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, graal, mysteriën

Het mysterie van Golgotha en het reinigende bloed
door Max Heindel. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 18 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 15)
sign.: ESO-5-3-HEIN-51a (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 18 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 15)
sign.: ESO-5-3-HEIN-51 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mysteriën, Golgotha, bloed, Jezus Christus

De mysteriën der groote opera’s : Faust, Parsifal, de Ring – der Niebelungen, – Tannhäuser, Lohengrin
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – California ; Rotterdam : The Rosicrucian Fellowship ; Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 192 p. ; 19 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-52a

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – California ; Rotterdam : The Rosicrucian Fellowship ; Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 192 p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-52
Trefw.: esoterie, mysteriën, opera’s, Faust, Parsifal, De Ring der Niebelunen, Tannhäuser, Lohengrin, muziek, rozenkruisers

Die Mysterien der grossen Opern
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 150 p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Mysteries of the great operas. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship – index.
ISBN 3906414078
sign.: ESO-5-3-HEIN-53
Trefw.: esoterie, mysteriën, opera’s, Faust, Parsifal, De Ring der Niebelunen, Tannhäuser, Lohengrin, muziek, rozenkruisers

De mysteriën van het rozekruis : een elementaire uiteenzetting van hun geheime leeringen
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1926. – (6), 136 p. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-54a

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1926. – (6), 136 p. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-54
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, leringen, samenstelling van de mens, leven en dood, opvoeding

Mysteries of the great operas : Faust, Parsifal, The ring of the Niebelung, Tannhauser, Lohengrin
by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1921. – 176, [8] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-55

by Max Heindel. – 4th ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1921. – 176 p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-55a
Trefw.: esoterie, mysteriën, opera’s, Faust, Parsifal, De Ring der Niebelunen, Tannhäuser, Lohengrin, muziek, rozenkruisers

Das Mysterium Magnum des Rosenkreuzers
von Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 6 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-56 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mysteriën

Das mysterium von Golgatha und das reinigende Blut des Christus
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 11 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-57 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie

The mystery of the ductless glands, (part 1)
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 8 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; [Part 1), May 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58I (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 2) ; the adrenals
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 9 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 2, June 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58II (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 3) : types produced by the ductless glands
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 9 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 3, July 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58III (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 4) : the spleen
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 9 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 4, August 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58IV
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 5) ; the thymus gland
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 9 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 5, September 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58V (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 6) ; the thyroid gland
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 8 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 6, October 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58VI (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the ductless glands, (part 7) ; the thyroid
[Max Heindel]. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1934. – 10 p. ; 15 cm. – (Student’s Monthly Lesson ; Part 7, November 1, 1934)
sign.: ESO-5-3-HEIN-58VII (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, klieren

The mystery of the holy grail
by Max Heindel. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909. – 16 p. ; 19 cm. – (Rosicrucian Christianity Series ; Series No. 17)
sign.: ESO-5-3-HEIN-59 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, heilige graal, mysteriën, Parsifal

De mystieke beteekenis van kerstmis
voorw. Max Heindel ; uit het Engelsch vert. naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, California. – Amsterdam : Rozekruisers genootschap, 1927. – 34, (5) p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-60 (ESO-DOOS-007)

voorw. Max Heindel ; uit het Engelsch vert. naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, California. – Amsterdam : Rozekruisers genootschap, 1927. – 34, (5) p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-60a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kerstfeest, mystiek, christus, kosmologie

De mystieke opvatting van kerstmis
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, 1920. – 28 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-61 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kerstfeest, mystiek, christus, kosmologie

Die mystische Auslegung von Ostern
Max Heindel ; Autorisierte, deutsche Ausgabe der amerikanischen Originalfassung. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 2000. – [5], 59, [5] p. ; 21 cm.
Titel Originalausgabe: The mystical interpretation of easter. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
ISBN 3906414191
sign.: ESO-5-3-HEIN-62
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, paasfeest, mystiek

Die mystische Auslegung von Weihnachten
Max Heindel ; Autorisierte, deutsche Ausgabe amerikanischen Originalfassung. – Neunaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 2000. – [4], 38, [4] p. : ill. ; 21 cm.
Titel Originalsausgabe: The mystical interpretation of christmas. – Oceanside, California : Rosecrucian Fellowship
ISBN 3906414183
sign.: ESO-5-3-HEIN-63
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kerstfeest, mystiek

Nachlese eines Mystikers : eine Serie von Abhandlungen über praktische Mystik
Max Heindel ; vorwort Augusta Foss-Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neuaufl. – Sils-Maria : Max Heindel Verlag, 1999. – 212 p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Gleanings of a mystic. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
ISBN 3906414140
sign.: ESO-5-3-HEIN-64
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, essays, mystiek, praktische mystiek, inwijdingen, theosofie, Sacramenten, avondmaal, doop, huwelijk, zonde, verloren zielen, komende christus, komende tijdperk, eten, drinken, evolutie, witte magie, zwarte magie, onzichtbaar best…

Nature spirits and nature forces 
by Max Heindel ; foreword by Augusta Foss Heindel. – 3rd pr. – Oceanside, Calif : The Rosicrucian Fellowship, 1945. – 43 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-122

by Max Heindel ; foreword by Augusta Foss Heindel. – 3rd pr. – Oceanside, Calif : The Rosicrucian Fellowship, 1945. – 43 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-122
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, natuurgeesten, natuurkrachten, occultisme, mystiek, ether, wetten, Christus, elfjes, aarde, vulkanisme

Naturgeister und Naturkräfte
Max Heindel ; mit einem Vorwort von Augusta Foss-Heindel ; Aus dem Englische übersetzt. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 37, [6] p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Nature spirits and nature forces. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
sign.: ESO-5-3-HEIN-65
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, natuurgeesten, natuurkrachten, occultisme, mystiek, ether, wetten, Christus, elfjes, aarde, vulkanisme

Occult principles of health and healing
by Max Heindel. – 6th ed. – California : The Rosicrucian Fellowship, 1938. – viii, 248, [10] p. : ill. ; 19 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-66
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, beginselen, gezondheid, genezing, menselijk lichaam, stoffelijk lichaam, evolutie, levenslichaam, begeertelichaam, ziekten, erfelijkheid, alcohol, wetenschap, voeding, astrologie, slaap, gezondheid, verstand, bloed, m…

Occulte beginselen van gezondheid en genezing
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 1954. – 116 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-67a

Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 1954. – 117 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-67
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, beginselen, gezondheid, genezing, menselijk lichaam, stoffelijk lichaam, evolutie, levenslichaam, begeertelichaam, ziekten, erfelijkheid, alcohol, wetenschap, voeding, astrologie, slaap, gezondheid, verstand, bloed, m…

Okkulte prinzipien der gesundheit und heilung
Max Heindel. – Neueauflage. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 1999. – 260 p. ; 21 cm.
Titel der amerikanische Originalsausgabe: Occult principles of health and healing – index.
ISBN 3906414167
sign.: ESO-5-3-HEIN-68
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, beginselen, gezondheid, genezing, menselijk lichaam, stoffelijk lichaam, evolutie, levenslichaam, begeertelichaam, ziekten, erfelijkheid, alcohol, wetenschap, voeding, astrologie, slaap, gezondheid, verstand, bloed, m…

Het onstaan van het Rozekruizers Genootschap
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Hollandsche Vertegenwoordiging van het Rozekruiser, 1925. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-69 (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Hollandsche Vertegenwoordiging van het Rozekruiser, 1925. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-69a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, ontstaan

Oude en nieuwe inwijding
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : The Rosicrucian Fellowship], 19XX. – 75 p. : ill. ; 31 cm.
Oorspr. titel: Ancient and modern initiation. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1931
sign.: ESO-5-3-HEIN-120
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, tabernakel, Atlantis, mysteriën, brandofferaltaren, koperen wasvat, tempels, Ark des Verbonds, Shekina, heerlijkheid, nieuwe maan, christelijke mystiek, onbevlekte ontvangenis, ritus, doop, verzoeking, Laatste Avondm…

Parsifal : Wagner’s famous mystic music drama
by Max Heindel. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909. – 15, (1) p. ; 19 cm. – (Roscrucian Christianity Series ; Series No. 12)
sign.: ESO-5-3-HEIN-70 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Parsifal, muziek, mystiek, Wagner, drama’s, kunst

Parsifal ; Wagner’s beroemde mystieke muziekdrama
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 12)
Vert. van: Parsifal : Wagner’s famous mystic music drama. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909
sign.: ESO-5-3-HEIN-71a (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [1925]. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 12)
Vert. van: Parsifal : Wagner’s famous mystic music drama. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909
sign.: ESO-5-3-HEIN-71 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Parsifal, muziek, mystiek, Wagner, drama’s, kunst

Het probleem der voeding, gezondheid en langdurige jeugd, wetenschappelijk beschouwd
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. Hattinga Raven, naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside Californië, U.S.A.. – Haarlem : [Rozekruisers Genootschap], 1929. – 16 p. ; 23 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 8)
Bijvoegsel van 15 Juni 1929
sign.: ESO-5-3-HEIN-110a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, voeding, gezondheid, verjonging

Het raadsel van leven en dood
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 28 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 1)
sign.: ESO-5-3-HEIN-72 (ESO-DOOS-007)

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A. v. W., naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Californië. – Amsterdam : [Rozekruisers Genootschap], 1922. – 16 p. ; 20 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 1)
sign.: ESO-5-3-HEIN-72a (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven en dood, reïncarnatie

Ratschläge für geistig Strebende
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 5 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-73 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie

Die Rätsel von Leben und Tod
Max Heindel. – Sils-Maria : Max-Heindel-Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 199X. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-74 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven en dood

Die Rosen am Kreuz
Max Heindel. – Sils-Maria : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie Verlag, 199X. – 11 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-75 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Rosenkreuzer mysterien : ein Grundriss ihrer Philosophie
von Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 1999. – 128 p. ; 21 cm.
Titel des Originals: The rosicrucian mysteries. – Oceanside, California : Rocicrucian Fellowship
ISBN 3906414159
sign.: ESO-5-3-HEIN-76
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, filosofie, broederschap, begeerte lichaam, levens lichaam, gedachtewereld, leven, dood, mediums, vagevuur, hemel, theosofie

Die Rosenkreuzer Weltanschauung : oder mystisches Christentum : eine elementare Abhandlung über de vergangene Entwicklung, die gegenwärtige Zusammensetzung und die zukünftige Entfaltung des Menschen
von Max Heindel, seine Botschaft und sein Auftrag ; Neu überarbeitete deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalfassung von R. und G. Bierig in enger Zusammenarbeit mit B. Liebe. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 2003. – 722 p. : ill. ; 21 cm.
oorspr. titel: The rosicrucian cosmo conception – alphabetisches Stichwortverzeichnis, Sachregister, alphabetischer Index, Addendum A, B, C.
ISBN 3906414000
sign.: ESO-5-3-HEIN-77
Trefw.: rozenkruisers, esoterie, kosmologieën, mystiek, christendom, religie, evolutie, zichtbare en onzichtbare werelden, theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, wedergeboorte, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, tijdperken, zonnestelsel, lemurië, rasse…

Das Rosenkreuzerische Christentum
von Max Heindel ; [deutsche Übersetzung nach der amerikanischen Originalausgabe]. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 1999. – 456 p. : ill. ; 21 cm. – Index, Diagrammen.
ISBN 3906414019
sign.: ESO-5-3-HEIN-78
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, christendom, leven en dood, spiritisme, slaap, dromen, broederschap, Vril, heilie graal, mystiek, Golgota, Christus, evolutie, Parcival, astrologie, astronomie, theosofie, reïncarnatie

Rosenkreuzer-Philosophie : in Frage und Antwort : Band I
von Max Heindel ; aus dem Englischen übersetzt. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 1999. – X, 356 p. : ill. ; 21 cm.
Titel des Originals: The rosicrucian philosophy in question and answers, vol. I – Sachregister, Diagramme zu den Rosenkreuzerlehren.
ISBN 3906414027
sign.: ESO-5-3-HEIN-79
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wijsbegeerte, filosofie, huwelijk, kinderen, slaap, dromen, leven na de dood, crematie, vagevuur, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, bijbel, religie, schepping, spiritisme, mediumschap, helderziendhe…

Rosenkreuzer-Philosophie : in Frage und Antwort : Band II
von Max Heindel ; deutsche Übersetzung nach der amerikanischen Originalausgabe. – Neuenaufl. – Sils-Maria, Ch. : Max Heindel Rosenkreuzer-Philosophie-Verlag, 1999. – X, 412 p. : ill. ; 21 cm.
Originalausgabe: The rosicrucian philosophy in questions and answers, volume II – Index, Diagramme zu den Rosenkreuzerlehren.
ISBN 3906414035
sign.: ESO-5-3-HEIN-80
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, wedergeboorte, reïncarnatie, gezondheid, genezingen, onzichtbare werelden, inwijdingen, religie, bijbel, astrologie, theosofie

The rosicrucian cosmo-conception : or christian occult science : an elementary treatise upon man’s past evolution, present constitution and future development
by Max Heindel. – 1st ed. – Seattle ; Chicago : Rosicrucian Fellowship ; Independent Book Co., 1909. – 536, [8] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-81

The rosicrucian cosmo-conception : or mystic christianity : an elementary treatise upon man’s past evolution, present constitution and future development
by Max Heindel. – [reprint]. – [Kila, MT, U.S.A.] : Kessinger Publishing, 1998?. – [2], 597, [1] p. : ill. ; 28 cm. – (Rare Esoteric Books) – list of words indexed, index, index of diagrams and tables.
ISBN 0766104354
sign.: ESO-5-3-HEIN-82b

by Max Heindel. – 3rd edition, revised, enlarged and indexed. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1911. – 602, [6] p. : ill. ; 20 cm. – list of words indexed, index, index of diagrams and tables.
sign.: ESO-5-3-HEIN-82a

by Max Heindel. – 17th ed., renewed. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship, 1937. – 702, [16] p. : ill. ; 20 cm. – list of words indexed, index, alphabetical index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-82
Trefw.: rozenkruisers, esoterie, kosmologieën, mystiek, christendom, religie, evolutie, zichtbare en onzichtbare werelden, theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, wedergeboorte, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, tijdperken, zonnestelsel, lemurië, rasse…

The rosicrucian mysteries : an elementary exposition of their secret teachings
by Max Heindel. – 2nd ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowhip ; Fowler, 1916. – 198, XIX, [10] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-83

by Max Heindel. – [reprint]. – [Kila, MT, U.S.A.] : Kessinger Publishing, 1998?. – [2], 198, XIX, [2] p. ; 28 cm. – (Rare Esoteric Books) – index.
ISBN 0766105261
sign.: ESO-5-3-HEIN-83b

by Max Heindel. – 2nd ed. – Oceanside ; London : Rosicrucian Fellowhip ; Fowler, 1916. – 198, XIX, [10] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-83a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen, mysteriën

The rosicrucian philosophy questions and answers
by Max Heindel. – 2nd ed. – Oceanside, California ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1910. – 422, [10] p. : ill. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-84

by Max Heindel. – 3rd ed., 4th printing. – Oceanside, California ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1922. – 418, [26] p. : ill. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-84a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, filosofie

Rozekruisers cosmologie of mystiek christendom = Leer der Rozekruisers : een eenvoudige verhandeling over de evolutie van den mensch in het verleden, zijn huidige samenstelling en zijn ontwikkeling in de toekomst
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. A.J.J. Hattinga Raven. – 2e nieuw bew. dr. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1924. – 552 p. : ill. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-85a

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1913. – 552 p. : ill. ; 20 cm. – (De Leer der Rozekruisers ; I) – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-85

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. A.J.J. Hattinga Raven. – 2e nieuw bew. dr. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1924. – 552 p. : ill. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-85b
Trefw.: rozenkruisers, esoterie, kosmologieën, mystiek, christendom, religie, evolutie, zichtbare en onzichtbare werelden, theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, wedergeboorte, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, tijdperken, zonnestelsel, lemurië, rasse…

Simplified scientific astrology : a complete textbook on the art of erecting a horoscope with philosophic encyclopedia and tables of planetary hours
Max Heindel. – 4th ed., enlarged and revised. – Oceanside, California ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1919. – 198, [8] p. : ill. ; 20 cm. – tables.
sign.: ESO-5-3-HEIN-86

Max Heindel. – 18th printing. – Oceanside, California ; London : Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1973. – 198, [6] p. : ill. ; 20 cm. – tables.
sign.: RAN-7-6-HEIN-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, tabellen, berekeningen, horoscopen

Simplified scientific ephemeris 1860-1879
[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1918. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1860-1879)
sign.: ESO-5-3-HEIN-87
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, berekeningen, tabellen, ephemeriden

Simplified scientific ephemeris 1880-1899
[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1918. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1880-1899)
sign.: ESO-5-3-HEIN-88

[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1918. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1880-1899)
sign.: RAN-7-6-HEIN-2
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, berekeningen, tabellen, ephemeriden

Simplified scientific ephemeris 1900-1919
[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1918. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1900-1919)
sign.: RAN-7-6-HEIN-3

[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1918. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1900-1919)
sign.: ESO-5-3-HEIN-89
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, berekeningen, tabellen, ephemeriden

Simplified scientific ephemeris 1920-1939
[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 19XX. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1920-1939)
sign.: RAN-7-6-HEIN-4

[Max Heindel]. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 19XX. – z.p.. : ill. ; 20 cm. – (Simplified Scientific Ephemeris ; 1920-1939)
sign.: ESO-5-3-HEIN-90
Trefw.: esoterie, astrologie, rozenkruisers, berekeningen, tabellen, ephemeriden

Simplified scientific tables of houses : latitudes 25 to 60 degrees, north and south : with longitudes and latitudes of about 1500 cities of the world, including most American Cities having a population of 10.000 or more
Max Heindel. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1919. – 158, [2] p. : ill. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-91

Max Heindel. – Oceanside, California : Rosicrusian Fellowship, 1919. – 158, [2] p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-7-6-HEIN-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, berekeningen, tabellen, steden, Amerika

Simplified scientific tables of houses : No. 3 ; Latitudes 49 to 60 degrees : north and south : with longitudes and latitudes of about 1500 cities of the world, including most American Cities having a population of 10.000 or more
Max Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1919. – 62, [2] p. : ill. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-97

Max Heindel. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship, 1919. – 62, [2] p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-7-6-HEIN-7
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, berekeningen, tabellen, steden, Amerika

Slaap, dromen, hypnotisme, mediumschap en krankzinnigheid
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Haarlem : Rozekruispers, 1936. – 16 p. ; 20 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 4)
sign.: ESO-5-3-HEIN-92b
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, slaap, dromen, hypnotisme, mediumschap, krankzinnigheid

Slaap, droomen, hypnotisme, mediumschap en krankzinnigheid
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A. v. W, naar een uitg. van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Californië. – Amsterdam : Rozekruisers Genootschap, 1925. – 16 p. ; 20 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 4)
A. v. W. is: A. van Warendorp
sign.: ESO-5-3-HEIN-92a

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 23 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 4)
A. v. W. is: A. van Warendorp
sign.: ESO-5-3-HEIN-92 (ESO-DOOS-007)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, slaap, dromen, hypnotisme, mediumschap, krankzinnigheid

Sprokkelingen van een mysticus
door Max Heindel ; vertaald met toestemming van The Rosicrucian Fellowship Oceanside (California) ; [voorw. Augusta Foss Heindel]. – Haarlem : Uitgevers Maatschappij “Hora Est”, 1934. – 228 p. ; 19 cm.
Vert. van: Gleanings of a mystic a series of essays on practical mysticism. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship, 1922
sign.: ESO-5-3-HEIN-93

door Max Heindel. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 83 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-93b

door Max Heindel. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 83 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-93c

door Max Heindel ; vertaald met toestemming van The Rosicrucian Fellowship Oceanside (California) ; [voorw. Augusta Foss Heindel]. – Haarlem : Uitgevers Maatschappij “Hora Est”, 1934. – 228 p. ; 19 cm.
Vert. van: Gleanings of a mystic a series of essays on practical mysticism. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship, 1922
sign.: ESO-5-3-HEIN-93a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, essays, mystiek, praktische mystiek, inwijdingen, theosofie, Sacramenten, avondmaal, doop, huwelijk, zonde, verloren zielen, komende christus, komende tijdperk, eten, drinken, evolutie, witte magie, zwarte magie, onzichtbaar best…

The star of Bethlehem : a mystic fact
by Max Heindel. – Seattle : Rosicrucian Fellowship Auditorium, 1909. – 16 p. ; 19 cm. – (Rosicrucian Christianity Series ; Series No. 16)
sign.: ESO-5-3-HEIN-94
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ster van Bethlehem, mystiek, kerstfeest, Christus, wijzen uit het oosten, symboliek

De ster van Bethlehem : een mystiek feit
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 24 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 16)
sign.: ESO-5-3-HEIN-95
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ster van Bethlehem, mystiek, kerstfeest, Christus, wijzen uit het oosten, symboliek

Der Stern von Bethlehem – eine mystische Begebenheit
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-96
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ster van Bethlehem, mystiek, kerstfeest, Christus, wijzen uit het oosten, symboliek

Teachings of an initiate
by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside, California ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1927. – 212, [12] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-98

by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside, California ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1927. – 212, [12] p. ; 20 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-98a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen

Urtypen
eine Zusammenfassung aus Schriften von Max Heindel ; vollständige Neubearbeitung von L. Kilian. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – VIII, 34, [6] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-99
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, oertypen

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie
door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door H.S.E. Burgers. – Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis” : Amsterdam, 1928. – 232, [3] p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Simplified scientific astrology : a complete textbook on the art of erecting a horoscope, with philosophic encyclopedia and tables of planetary hours . – Oceanside, Calif. : Rosicrucian Fellowship, 1919
sign.: RAN-7-6-HEIN-6

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door H.S.E. Burgers. – Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis” : Amsterdam, 1928. – 232, [3] p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Simplified scientific astrology : a complete textbook on the art of erecting a horoscope, with philosophic encyclopedia and tables of planetary hours . – Oceanside, Calif. : Rosicrucian Fellowship, 1919
sign.: ESO-5-3-HEIN-100

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door H.S.E. Burgers. – Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis” : Amsterdam, 1928. – 232, [3] p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Simplified scientific astrology : a complete textbook on the art of erecting a horoscope, with philosophic encyclopedia and tables of planetary hours . – Oceanside, Calif. : Rosicrucian Fellowship, 1919
sign.: ESO-5-3-HEIN-100a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, berekeningen, tabellen, theosofie, wetenschap, horoscopen

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 1 : een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen
door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 28 p. : ill. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 1e deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, berekeningen, tabellen, theosofie, wetenschap, horoscopen

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 2 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 29-56 p. : ill. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 2e deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, berekeningen, tabellen, theosofie, wetenschap, horoscopen

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 3 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 57-84 p. : ill. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 3e deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100III

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 4 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiencentrum, [ca. 1925?]. – 86-112 p. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 4e deeltje)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100IV

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 5 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 113-140 p. : ill. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 5)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100V

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 6 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 141-168 p. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 6e deeltjes)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100VI

Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 7 : [een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen met wijsgerige encyclopedie en uurtabellen]
[door Max Heindel ; vert. [uit het Engels] en uitgegeven met toestemming van Mrs. Max Heindel, Oceanside, Californië, U.S.A.]. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, [ca. 1925?]. – 169-200 p. : ill. ; 20 cm. – (Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie ; 7e deeltjes)
sign.: ESO-5-3-HEIN-100VII

Vereinfachte wissenschaftliche Astrologie
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – X, 173, [6] p. : ill. ; 21 cm.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Simplified scientific astrology. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship – Tabellen, Anhang.
ISBN 3906414094
sign.: ESO-5-3-HEIN-101
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie

The vital body
by Max Heindel. – 1st ed. – Oceanside, California ; London : The Rosicrucian Fellowship ; Fowler, 1950. – 198. [2] p. ; 20 cm. – bibliography.
sign.: ESO-5-3-HEIN-115
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, evolutie, gezondheid, ziekten, dromen, dood, onzichtbare werelden, wedergeboorte, dieren, planten, spirituele ontwikkeling, gebed, rituelen, oefeningen, inwijdingen, Jezus

Vrijmetselarij en katholicisme : een verklaring van de cosmische feiten, welke aan deze twee grote instellingen ten grondslag liggen en vastgesteld zijn door occult onderzoek
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Haarlem : Publicatiebureau Rozekruisersgenootschap, 1929. – 125, [3] p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Freemasonry and Catholicism. – 1919 – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-102a

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 1955. – 52 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: Freemasonry and Catholicism. – 1919
sign.: ESO-5-3-HEIN-102
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, rozenkruisers, katholicisme, occultisme, Lucifer, Koningin van Sheba, spirituele alchemie, initiatie, Armageddon, kosmologie, mysteriën, Melchizedek, alchemie, steen der wijzen, inwijdingen, Hiram Abiff, Atlantis, bloed, engelen…

Waar zijn de dooden?
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, 19XX. – 24 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 2)
sign.: ESO-5-3-HEIN-103

door Max Heindel ; uit het Engelsch vert. door A.v.W., naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Californië. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruisersgenootschap, 1928. – 16 p. ; 22 cm. – (Het Christendom der Rozekruisers ; No. 2)
sign.: ESO-5-3-HEIN-103a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, reïncarnatie

Het web van het lot : I. Het wen van het lot ; II. Het occult gevolg onzer aandoeningen ; III. Gebed – een magische aanroep ; IV. Practische methoden om succes te bereiken
door Max Heindel. – Zeist : The Rosicrucian Fellowship, 19XX. – 57 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-105b

Het web van het lot : hoe geweven en te niet gedaan ; I, bovendien: het occult effect van onze aandoeningen ; gebed – een magische aanroep ; practische methoden om – resultaat te bereiken – : een serie lessen over de verborgen zijde van het leven, de verborgen krachten aantoonende, die ons lot vorm geven
door Max Heindel. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, 1935. – 28 p. : ill. ; 23 cm. – (Het web van het lot ; Biblia ; I)
Gepublicieerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer X – Oceanside – California (U.S.A.)
sign.: ESO-5-3-HEIN-105I

Het web van het lot : hoe geweven en te niet gedaan, bovendien: het occult effect van onze aandoeningen ; gebed – een magische aanroep ; practische methoden om – resultaat te bereiken – : een serie lessen over de verborgen zijde van het leven, de verborgen krachten aantoonende, die ons lot vorm geven
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : R’Damsch Studiecentrum, 1935. – 90, [2] p. ; 22 cm. – (Esoterisch Christendom)
sign.: ESO-5-3-HEIN-105a

door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : R’Damsch Studiecentrum, 1935. – 90, [2] p. ; 22 cm. – (Esoterisch Christendom)
sign.: ESO-5-3-HEIN-105
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, occultisme, lotsbestemming, gezondheid, aandoeningen, ziektes, geestelijk onderzoek, zielelichamen, natuur, Wachter op de drempel, geesten, demonen, elementalen, bezetenheid, mensen, dieren, Ego, begeerte, kleuren, aan…

Het web van het lot : hoe het tot stand komt en te niet gedaan wordt, benevens de occulte uitwerking van onze aandoeningen ; gebed – een magische aanroep ; practische methoden om succes te bereiken : een reeks lessen over de verborgen zijde van het leven, de occulte krachten belichtend, die ons lot vorm geven
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1928. – 121, [3] p. ; 22 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-104a

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1928. – 121, [3] p. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-104

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1928. – 121, [3] p. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-104b
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, occultisme, lotsbestemming, gezondheid, aandoeningen, ziektes

Het web van het lot ; Deel 1, 2, 3, 4 : 1. Geestelijk onderzoek – het zielenlichaam ; 2. De Christus in ons – het geheugen der natuur ; 3. De wachter op de drempel – aardgebonden geesten ; 4. Het zondelichaam – bezetenheid door zelfgeschapen demonen – elementalen ; 5. Bezetenheid bij mens en dier ; 6. Het creëren van een omgeving – de oorsprong van verstandelijk en lichamelijk gehandicapt zijn ; 7. De oorzaak van ziekte – pogingen van de geest om uit zijn lichaam te ontsnappen – gevolgen van wellust ; 8. De Christusstralen vormen de innerlijke drang – etherisch gezicht – gemeenschappelijk lot ; Boek 2: De occulte gevolgen van onze gevoelens ; 1. De functie van begeerte ; 2. Kleureffecten van gevoelens tijdens massabetogingen – het isolerende gevolg van tobben ; 3. De gevolgen van oorlog op het begeertelichaam – de gevolgen van kanon gebulder op het levenslichaam ; 4. De eigenschappen van etheratomen – de noodzaak van evenwichtigheid ; 5. De gevolgen van berouw – gevaren van abnormaal veel baden ; Boek 3: Gebed, een magische aanroeping: 1. Aard van en voorbereiding tot gebed ; 2. De vleugelen en de stuwkracht – de aanroeping – de climax ; Boek 4: Practische methoden om resultaat te bereiken: 1. Gebaseerd op het behoud van seksuele kracht
[Max Heindel ; bewerking Ger Westenberg?]. – [Laag-Soeren] : [Ger Westenberg], 199X. – 36 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-127
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Wegweiser
Gesammelt aus den Schriften Max Heindels ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 6 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-106
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder Mystisches Christentum : eine elementare Abhandlung über die vergangene Entwicklung, die gegenwärtige Zusammensetzung und die künftige Entfaltung der Menschheid
von Max Heindel. – Leipzig : Theosophisches Verlagshaus, 19XX. – 602, [6] p. : ill. ; 22 cm. – register.
sign.: ESO-5-3-HEIN-107
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie

De wereldbeschouwing der Rozekruisers ; De Zienswijzer der Toekomst : voorbereidende cursus : Les 1. Vragen over de stoffelijke wereld ; Les 2. Vragen over de begeertewereld ; Les III. Vragen over de begeertewereld ; Les IV. Vragen over de gedachte wereld ; Les V. Vragen over de vier Rijken ; Les VI. Vragen over de vier Rijken ; Les VII. Vragen over den mensch en zijn wijze van ontwikkeling ; Les VIII. Vragen over den mensch en zijn ontwikkeling ; Les IX. Vragen over den Mensch en zijn Ontwikkeling ; Les 10 ; Les XI. Vragen over herbelichaming en de Wet van Oorzaak en Gevolg ; Les XII
[Mrs. Max Heindel]. – Rotterdam : [Rozekruisers Genootschap], 19XX. – [24] p. : ill. ; 14×21 cm.
sign.: ESO-5-3-WERE-1 (DOOS004)
Trefw.: esoterie, rozekruisers, cursusmateriaal, stoffelijke wereld, begeertewereld, gedachte wereld, ontwikkeling, herbelichaming, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, karma

I. De wereldbeschouwing der Rozekruisers of mystiek christendom : een elementaire verhandeling over vroegere evolutie, huidigen levensvorm en toekomstige ontwikkeling van den mensch
door Max Heindel ; opnieuw vertaald [uit het Engels] naar den dertienden druk van de oorspronkelijke uitgave. – Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1934. – 116 p. : ill. ; 23 cm. – (De Wereldbeschouwing der Rozekruisers ; Eerste Deel)
sign.: ESO-5-3-HEIN-109I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

II. De wereldbeschouwing der Rozekruisers of mystiek christendom : een elementaire verhandeling over vroegere evolutie, huidigen levensvorm en toekomstige ontwikkeling van den mensch
[Max Heindel] ; [vert. uit het Engels]. – [Haarlem] : [Rozekruisers Genootschap], 1936. – 119-244 p. : ill. ; 23 cm. – (De Wereldbeschouwing der Rozekruisers ; Tweede Deel)
sign.: ESO-5-3-HEIN-109II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wereldbeschouwing

De wereldbeschouwing der Rozekruizers of mystiek christendom : een elementaire verhandeling over de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn toekomstige samenstelling en zijn toekomstige ontwikkeling
door Max Heindel ; geautoriseerde vertaling [uit het Engels]. – 2e dr. – Rotterdam : Rotterdams Studiecentrum, 1935. – 479 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-108
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, werelbeschouwing

III. De wereldbeschouwing der Rozekruizers of mystiek christendom : een elementaire verhandeling over vroegere evolutie, huidigen levensvorm en toekomstige ontwikkeling van den mensch
[door Max Heindel] ; [vert. uit het Engels]. – [Haarlem] : [Rozekruisers Genootschap], 193X. – 247-357, [6] p. : ill. ; 23 cm. – (De Wereldbeschouwing der Rozekruisers ; Derde Deel)
sign.: ESO-5-3-HEIN-109III
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wereldbeschouwing

De wereldbeschouwing der Rozenkruisers of esoterisch christendom : een eenvoudige verhandling over de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn huisige samenstelling en zijn ontwikkeling in de toekomst
door Max Heindel ; [uit het Engels vert. door A.J.J. Hattinga Raven ; bew. door Ger Westenberg]. – Den Haag : Stichting Zeven, 2000. – 464 p. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The Rosicrucian Cosmo-Conception, uitgegeven door The Rosicrucian Fellowship, Oceanside, California, U.S.A. 1909 – register.
ISBN 9073736293
sign.: ESO-5-3-HEIN-125
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, werelbeschouwing, zichtbare en onzichtbare werelden, natuurrijken, kosmogenese, antropogenese, Bijbel, inwijdingen, zonnestelsels

De wetenschap van voeding gezondheid en verjonging
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studie-Centrum, [ca. 1925]. – 22 p. ; 21 cm. – (Rozekruizers-Christendom ; No. 8)
sign.: ESO-5-3-HEIN-110
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, voeding, gezondheid, verjonging

Wie die Rosenkreuzer die Kranken heilen
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-111
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zieken, genezingen, gezondheid

De wijsbegeerte der Rozekruisers in vragen en antwoorden
door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – VIII, 343, [1] p. : ill. ; 21 cm. – vragenlijst, index, diagrammen.
sign.: ESO-5-3-HEIN-112

door Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1927. – VIII, 343, [1] p. : ill. ; 21 cm. – vragenlijst, index, diagrammen.
sign.: ESO-5-3-HEIN-112a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wijsbegeerte, filosofie, huwelijk, kinderen, slaap, dromen, leven na de dood, crematie, vagevuur, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, oorzaak en gevolg, bijbel, religie, schepping, spiritisme, mediumschap, helderziendhe…

De wijsbegeerte der Rozekruisers in vragen en antwoorden ; I
door M. Heindel ; [vert. uit het Engelsch]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [1934]. – 307 p. : ill. ; 22 cm. – (De wijsbegeerte der Rozekruisers in vragen en antwoorden ; Biblia ; I)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer X – Oceanside – California (U.S.A.) – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-116I

door M. Heindel ; [vert. uit het Engelsch]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [1934]. – 307 p. : ill. ; 22 cm. – (De wijsbegeerte der Rozekruisers in vragen en antwoorden ; Biblia ; I)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer X – Oceanside – California (U.S.A.) – index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-116Ia

De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden ; Dl. II
Max Heindel ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] Ger Westenberg. – Den Haag : Stichting Zeven, 1990. – 536 p. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The rosicrucian philosophy in questions and answers, volume II. – Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowhip, 1947 – register.
ISBN 907336307
sign.: ESO-5-3-HEIN-116II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wijsbegeerte, filosofie, leven na de dood, vagevuur, hemel, dood, wedergeboorte, vorige levens, herinneringen, onsterfelijkheid, evolutie, gezondheid, genezing, onzichtbare werelden, geestelijk inzicht, inwijdingen, bijbel, astro…

Wo sind die Toten?
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-113
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, reïncarnatie

Het zilveren koord en de zaadatomen
door Max Heindel ; [samensteller Ger Westenberg]. – [Laag-Soeren] : [Ger Westenberg], 20XX. – 24 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-126
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zilveren koord, zaadatomen, geboorte, groei, slaap, dood, ontwikkeling, overerving, begeertewereld

Het Rozekruis : maandblad gewijd aan esoterisch Christendom [Tijdschrift] 
Rozekruisersgenootschap. Nederlandsche Afdeeling, Amsterdam; 1930.
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, tijdschriften, John Twine

Hoe
Hoe de Rozekruisers de zieken genezen : De oudere broeders ; de onzichtbare helpers ; Een zuiver leven nodig om te genezen ; Geneeskracht ; De oorzaak van ziekte ; Het recht op gezondheid ; Het schenden van de wetten der gezondheid ; Geestelijke genezing ; Goed voedsel is het natuurlijke geneesmiddel ; Fluïde door middel van een wekelijksch bericht overgebracht ; Tijd, noodig om te genezen ; Genezingssamenkomsten op ’t Hoofdkwartier
uit het Engelsch vert. door A. v. W., naar eene uitgave van ’t Rozekruisers Genootschap te Oceanside, Californië. – Amsterdam : [Rozekruisers Genootschap], 1921. – 8 p. ; 16 cm.
A. v. W is: A. van Warendorp
sign.: ESO-5-3-HOE-1 (DOOS005)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gezondheid, zieken, genezingen, Broederschap der Rozekruisers, esoterische filosofie

Lente
Lente – Zonnedienst : “mijn waarde Zusters en Broeders, moge de rozen bloeien op uw kruis!”
z.p. : z.u., 19XX. – 10 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-LENT-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, rituelen, Paasfeest, Christus, mystiek

Manual
Manual of forms of The Rosicrucian Fellowship
Oceanside, California : International Headquarters, 1940. – 48 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-5-3-MANU-1 (D8)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ritualen, gebed, genezingsdiensten, huwelijk, sterven, dood

Moorhead, C.K.
Gegenangriff ist nicht das Richtige
von Cecil K. Moorhead ; [aus dem Englischen übersetzt]. – Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-MOOR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Ontspannings-oefening
Ontspannings-oefening
z.p. : [The Rosicrucian Fellowship], 19XX. – 1 p. ; 13×22 cm.
sign.: ESO-5-3-ONTS-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gezondheid, meditatie, oefeningen, gezondheid, ademhaling

Parchment, S.R.
The middle path — the safest : the religion of “Head and Heart” ; a labour of love in the cause of universal brotherhood
by S.R. Parchment. – 1st ed. – San Francisco, California ; Boston, New York, Chicago : San Francisco Center – Rosicrucian Fellowship ; Pilot Publishing, 19XX. – 119, [2] p. : 2 diagrams. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-PARC-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, broederschap

Proefleerlingenbrief
Proefleerlingenbrief : juli/augustus 2003 – april/juni 2009
Den Haag : The Rosicrucian Fellowship ; Esoterische afdeling, 2003-2009. – 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 1, 2 p. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-PROE-2003/2009
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Max Heindel, christendom, mystiek, gezondheid, esoterische astrologie

Rays from the rose cross : magazine of mystic light [Tijdschrift] 
editor Max Heindel; 1926.
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, tijdschriften

Rich, A.C.
Christus of Boeddha : [een helder verstand ; een liefdevol hart ; een gezond lichaam]
Annet C. Rich ; voorw. Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [1926]. – 37, [1] p. ; 23 cm. – (Biblia)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer 10 – Oceanside – California
sign.: ESO-5-3-RICH-1

Annet C. Rich ; voorw. Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : Rotterdamsch Studiecentrum, [1926]. – 37, [1] p. ; 23 cm. – (Biblia)
Gepubliceerd met goedkeuring van Mrs. Max Heindel, Drawer 10 – Oceanside – California
sign.: ESO-5-3-RICH-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, Boeddha, wijsheidsleer, westerse esoterie, occultisme, geschiedenis, Christian Rozenkreuz, involutie, evolutie, trance, slaap, dromen, bloed, sexe, mysteriën, dood, kindersterfte

Christus of Boeddha : een vergelijking van de westersche wijsheidsleer met het oostersch occultisme
door Annet C. Rich ; met een voorwoord van Max Heindel ; uit het Engelsch vertaald. – Amsterdam : Rozekruisers Genootschap, 1926. – 38 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-3-RICH-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, Boeddha, wijsheidsleer, westerse esoterie, occultisme, geschiedenis, Christian Rozenkreuz, involutie, evolutie, trance, slaap, dromen, bloed, sexe, mysteriën, dood, kindersterfte

Ritusdiensten
Ritusdiensten van The Rosicrucian Fellowship
[Den Haag] : [The Rosicrucian Fellowship], 19XX. – 28 p. ; 26 cm.
sign.: ESO-5-3-RITU-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, rituelen, brieven, tempeldiensten, genezingsdiensten, lente-equinox, winter-equinox, rouwdiensten, liederen, muziek, voorschriften, Max Heindel

Rosicrucian Fellowship
Zodiacal and astrological signs
z.p. : z.u., 19XX. – 86 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: ESO-5-3-ROSI-1
Trefw.: zodiak, astrologie, filosofie, diagrammen

Rozekruisers
Het Rozekruisers Genootschap
[mevr. A. van Warendorp]. – z.p. : [Amsterdam], 19XX. – 1 p. ; 17×9 cm.
sign.: ESO-5-3-ROZE-11
Trefw.: esoterie, rozenkruiser, Rozekruisers Genootschap, christendom

Het Rozekruisers-gebed
z.p. : z.u., 19XX. – 1 p. ; 20×13 cm.
sign.: ESO-5-3-ROZE-10
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gebeden, teksten, religie

Stralen van het Rozenkruis [Tijdschrift] 
officieel orgaan van de samenwerkende groepen in het Nederlandse taalgebied van The Rosicrucian Fellowship, Oceanside California (U.S.A.); 1976-1977.
Trefw.: esoterie, tijdschriften (vorm), rozenkruizers, Max Heindel

Totenbestattungsdienst
Totenbestattungsdienst : das Ritual des Bestattungsdienstes der Rosenkreuzer-Gemeinschaft
Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. – 9 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-TOTE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, rouwloges, ritualen

Trafford, R.
Der Sonnenzyklus : eine unschätzbare Lebenshilfe durch die zwölf Monate des Jahres
Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 19XX. – 68, [12] p. ; 21 cm.
Titel des Originals: Sun cycle. – Oceanside, California : Rosicrucian Fellowship
ISBN 3906414116
sign.: ESO-5-3-TRAF-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zonnecyclussen, astrologie

Westenberg, G.
The disciples’ exercise
with explanatory comments by Ger Westenberg. – Laag-Soeren : Ger Westenberg, 2000. – 45 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-WEST-2 (DOOS020)

with explanatory comments by Ger Westenberg. – [Laag-Soeren] : [Ger Westenberg], 200X. – [19], 15-41 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-WEST-2a (DOOS020)

with explanatory comments by Ger Westenberg. – [Laag-Soeren] : [Ger Westenberg], 200X. – [19], 15-41 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: ESO-5-3-WEST-2b (DOOS020)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, oefeningen, meditaties, commentaren

Max Heindel en de Rosicrucian Fellowship
G. Westenberg. – [Zaandam] : [Ger Westenberg], [1969]. – vii, 133 p. : met 27 illustraties. ; 27 cm. – literatuur.
sign.: ESO-5-3-WEST-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Max Heindel, geschiedenis, Rozenkruisers Genootschap, biografieën, theosofie, H.P. Blavatsky

Westenberg, M.
Max Heindel and The Rosicrucian Fellowship
by Ger Westenberg ; [transl. from the Dutch by Elizabeth C. Ray]. – Madison, WI : The Rosicrucian Fellowship MMX U.A, 2010. – 381 p. : ill., portr. ; 23 cm.
Vert. van: Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship. – Den Haag : Stichting Zeven, 2003 – chronology, literature.
ISBN 9073736331
sign.: ESO-5-3-WEST-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Max Heindel, geschiedenis, Rozenkruisers Genootschap, biografieën, theosofie, H.P. Blavatsky