TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-1-8 Gedichten

RAN-1-8 Gedichten

Boutens, P.C.
Carmina
P.C. Boutens. – 2dr uitg. – Amsterdam : Van Kampen, 1917. – IV, 112 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-1-8-BOUT-2
Trefw.: gedichten, letterkunde, Nederland, poëzie, Nederlandse letterkunde

Lente-maan
door P.C. Boutens. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1917. – 70 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-8-BOUT-1
Trefw.: gedichten, letterkunde, Nederland, poëzie, Nederlandse letterkunde

Karadja, P.
Towards the light : a mystic poem
by Princess Karadja. – 1st thousand. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1908. – 57 p. : portr. ; 16 cm.
sign.: RAN-1-8-KARA-1
Trefw.: gedichten, mystiek

Klaver, A.
Berusting
door A. Klaver. – Huis ter Heide : “De Tijdstroom”, 1928. – 60 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-8-KLAV-1
Trefw.: gedichten, letterkunde, Nederland, poëzie, Nederlandse letterkunde, esoterie, vrijmetselarij

Kosters, N.
Aphorismen
van Nic. Kosters. – Soeerabaia : H. van Ingen, 1923. – 117 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: RAN-1-8-KOST-1
Trefw.: literatuur, aphorismen, mystiek, vrijmetselarij

Lia
De heilige vreugd : verzen van Lia
Lia. – Hilversum : Wierts van Coehoorn, 1924. – 38 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-8-LIA-1b
Trefw.: gedichten, theosofie, religie

Lia. – Hilversum : Wierts van Coehoorn, 1924. – 38 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-8-LIA-1
Trefw.: gedichten, theosofie, religie

Lia. – Hilversum : Wierts van Coehoorn, 1924. – 38 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-8-LIA-1a
Trefw.: gedichten, theosofie, religie

Marijnen, J.
Kosmisch geloof (de weg naar de opperste waarheid)
Johannes Marijnen ; met tekeningen van Jos de Wil. – Antwerpen : Stichting Dichtersgroep Dimensie, 1980. – 105 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9064120110
sign.: RAN-1-8-MARIJ-1
Trefw.: gedichten

Nolthenius, H.
De cicade op de speerpunt : de Griekse oudheid in 160 epigrammen
gekozen en vert. [uit het klassieke Grieks] door Helene Nolthenius. – Amsterdam : Querido, 1992. – 70 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9021477254
sign.: RAN-1-8-NOLT-1
Trefw.: bloemlezingen, epigrammen, griekse oudheid, kunst

Pols, C.
Korte metten
Carla Pols ; foto’s J.A.J. Boekhout . – Deventer : Ankh-Hermes, 1979. – 94 p. : foto’s. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 55)
ISBN 9020206176
sign.: RAN-1-8-POLS-1
Trefw.: sculptuur, gedichten

Lichtsignalen
Carla Pols . – Deventer : Ankh-Hermes, 1981. – 96 p. ; 20 cm. – (Ankertjes-serie ; 70)
ISBN 9020206362
sign.: RAN-1-8-POLS-2
Trefw.: gedichten

Oever peinzingen
Carla Pols ; [foto’s Wilberth Pols]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1985. – 96 p. : foto’s. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 109)
ISBN 9020206966
sign.: RAN-1-8-POLS-3
Trefw.: aforismen, gedichten, overpeinzingen

Over één stemmen
Carla Pols ; [foto’s van Anno Huidekoper]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1982. – 128 p. : ill. ; 21 cm. – (New age)
ISBN 9020246348
sign.: RAN-1-8-POLS-4
Trefw.: dichtkunst, beeldsnijkunst, kunst, gedichten, aforismen

Polsstokjes
Carla Pols. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 96 p. ; 20 cm. – (Ankertjes ; 80)
ISBN 9020206486
sign.: RAN-1-8-POLS-5
Trefw.: gedichten

Weerspiegelingen
Carla Pols ; [foto’s Wilberth Pols] . – Deventer : Ankh-Hermes, 1984. – 96 p. : foto’s . ; 20 cm. – (Ankertjes-serie ; 108)
ISBN 9020206737
sign.: RAN-1-8-POLS-6
Trefw.: sculpturen, gedichten

Raine, K.
Selected poems
Kathleen Raine. – Ipswich : Golgonooza Press, 1988. – 157 p. ; 22 cm.
ISBN 0903880385
sign.: RAN-1-8-RAIN-1
Trefw.: gedichten

Reddingius, J.
Morgenrood : een gedicht
door Joannes Reddingius. – Zwolle : Ploegsma, 1917. – 76 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-8-REDD-1
Trefw.: gedichten, letterkunde, Nederlands, mystiek, esoterie, vrijmetselarij, theosofie

Zonnewende
door Joannes Reddingius. – Apeldoorn : De Zonnebloem, 1917. – 93, [4] p. ; 20 cm. – (Zonnebloem-boekjes ; No. 4-5)
sign.: RAN-1-8-REDD-2
Trefw.: literatuur, gedichten, theosofie

Ridder, T. de
Songs of the soul
by Tony de Ridder ; ill. by Ina Rahusen. – Zeist : Ploegsma, 1925. – 29 p. : ill. ; 18 cm.
sign.: RAN-1-8-RIDD-2
Trefw.: literatuur, gedichten, theosofie

Witte wegen
door T. de Ridder. – 4e dr. – Zeist : J. Ploegsma, 1937. – 61 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-1-8-RIDD-1
Trefw.: literatuur, gedichten, theosofie

Schalk, H.R.H. van der
Tusschen tijd en eeuwigheid
Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. – 2e dr. – Rotterdam : Brusse’s, 1934. – 72 p. ; 26 cm.
sign.: RAN-1-8-HOLS-2
Trefw.: gedichten

Verzonken grenzen
Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte. – 2e dr. – Rotterdam : Brusse’s, 1920. – 121 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-8-HOLS-3
Trefw.: gedichten

Soeroto, N.
Fluisteringen van de avondwind
Noto Soeroto. – 2e dr. – Deventer : Van Hoeve, [1920]. – 68 p. : portr. ; 20 cm.
1e uitg.: Amsterdam : Van Looy, 1917
sign.: RAN-1-8-SOER-2
Trefw.: romans, letterkunde, gedichten, Indonesië

Lotos en morgendauw
[door] Noto Soeroto ; [penteekeningen van Menno] . – 2e dr. – Deventer : W. van Hoeve, 19XX. – 50 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-8-SOER-1
Trefw.: gedichten

Tuyll, Renee van
Secret de mon etre
Agnes Renée van Tuyll van Serooskerken-Pauw van Wieldrecht. – Wassenaar : Servire, 1967. – [104] p. : ill. ; 18 cm.
sign.: RAN-1-8-TUYL-1
Trefw.: gedichten

Vestdijk, S.
Mnemosyne in de bergen : een episch gedicht in negen zangen 
Simon Vestdijk. – Amsterdam : Bezige Bij, 1946. – 144 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-1-8-VEST-1
Trefw.: literatuur, gedichten, epen, Nederlandse letterkunde, meditatie, astrologie, mythologie, alchemie, vrijmetselarij, boeddhisme, religie, dagdromen

Wheeler-Wilcocx, E.
Poems of pleasure
by Ella Wheeler-Wilcox. – London : Siegle, Hill, 19XX. – (23) p. : ill. ; 16 cm.
sign.: RAN-1-8-WHEE-1
Trefw.: literatuur, gedichten

Whitman, W.
Grashalmen : (leaves of grass)
Walt Whitman. – Amsterdam : De maatschappij voor gode en goedkoope lectuur, 1917. – X, 103 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-1-8-WHIT-1
Trefw.: poezie

Wittemans, Fr.
Levenszangen
Frans Wittemans ; penteekeningen van Elsa van Hagendoren. – Antwerpen : “De Ster”, 1932. – 64 p. : ill. ; 21 cm.
Bevat: Eerste ingeving ; Geestelije liederen ; Wijding ; Natuuroden ; Het koninkrijk des geluks ; Engelenklanken
sign.: RAN-1-8-WITT-1
Trefw.: literatuur, gedichten, esoterie, rozenkruisers, theosofie

Frans Wittemans ; penteekeningen van Elsa van Hagendoren. – Antwerpen : “De Ster”, 1932. – 64 p. : ill. ; 21 cm.
Bevat: Eerste ingeving ; Geestelije liederen ; Wijding ; Natuuroden ; Het koninkrijk des geluks ; Engelenklanken
sign.: RAN-1-8-WITT-1a
Trefw.: literatuur, gedichten, esoterie, rozenkruisers, theosofie