TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-2-1 Filosofie

RAN-2-1 Filosofie

25
25 Eeuwen oosterse filosofie : teksten, toelichtingen
onder redactie van Jan Bor & Karel van der Leeuw ; eindred. Errit Petersma. – Amsterdam : Boom, 2003. – 605 p. : ill. ; 22 cm. – bibliografie.
ISBN 9053528229
sign.: RAN-2-1-VIJF-1
Trefw.: filosofie, geschiedenis, oosterse filosofie, naslagwerken, bloemlezingen, boeddhisme, Tibet, islam, China, Japan

Aalders, W.J.
Bruno
door W.J. Aalders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Mystieken ; Tweede Serie ; No. 1)
sign.: RAN-2-1-BRUN-11
Trefw.: religie, mystici, Giordano Bruno, filosofie

Abellio, R.
La structure absolue : essai de phénoménologie génétique
Raymond Abellio. – [Paris] : NRF Éditions Gallimard, 1965. – 527 p. : ill. ; 23 cm. – (Bibliothèque des Idées)
sign.: RAN-2-1-ABEL-1
Trefw.: filosofie

Ajemian, J.A.
Shorn of our masks : realizing globalization’s co-opting of the soul
by James A. Ajemian. – San Diego : Point Loma Publications, 2002. – viii, 159 p. ; 22 cm. – additional references, index.
ISBN 1889598089
sign.: RAN-2-1-AJEM-1
Trefw.: filosofie, bewustzijn, globalisering, theosofie, wetenschap

Alberts, J.C.P.
Één God
door Joh. C.P. Alberts ; bandversiering door Wim Bosma. – Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 19XX. – 92 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-ALBE-1
Trefw.: filosofie, religie, theosofie

Mystiek, erotiek, loutering : proeve van aquariaansche scholastiek
Joh. C.P. Alberts. – Den Haag : Waterman, 1949. – 61 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-ALBE-2
Trefw.: filosofie, mystiek, erotiek, loutering, scholastiek

Het nieuwe weten (het harte weten)
Joh. C.P. Alberts. – Amsterdam : Heijnes, 1938. – 44 p. ; 16 cm.
sign.: RAN-2-1-ALBE-3
Trefw.: filosofie

Altizer, T.J.J.
Truth, myth, and symbol
ed. by Thomas J.J. Altizer, William A. Beardslee, J. Harvey Young . – Englewoods Cliffs : Prentice-Hall, 1962. – X, 170 p. ; 21 cm. – (A Spectrum book ; S-40)
sign.: RAN-2-1-ALTI-1
Trefw.: waarheid, symboliek, mythen, filosofie, wetenschap

Altman, N.
The nonviolent revolution : a comprehensive guide to ahimsa, the philosophy of dynamic harmlessness
Nathaniel Altman. – Dorset : Element Books, 1980. – x, 180 p. : ill. ; 22 cm. – appendices, index.
ISBN 1852300280
sign.: RAN-2-1-ALTM-1
Trefw.: filosofie

Andes, G.H.
De profeet van San Fransisco : Rijkdom en geluk voor állen
Wasperveen : Hobbitstee, z.j.. – 95.
sign.: RAN-2-1-AND-1

Arber, A.
The manifold and the one
by Agnes Arber. – London : John Murray, 1957. – xiii, 146 p. ; 22 cm. – list of books and memoirs cited, index.
sign.: REL-2-2-ARBE-1a

by Agnes Arber. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1967. – 146 p. ; 20 cm. – (A Quest Book) – list of books and memoirs cited, index.
sign.: RAN-2-1-ARBE-1
Trefw.: religie, mystiek, mysticisme, filosofie, Zen, religie, contemplatie, oneindige, transcedentie, immanentie, theosofie, heelheid

Ariëns Kappers, C.U.
Natuur en geest
door C.U. Ariëns Kappers. – Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschapp?, 1941. – 124 p., [1] bl. pl. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-ARIE-1
Trefw.: filosofie, lichaam en geest, geloof, wetenschap

Zielsinzicht en levensopbouw
door C.U. Ariëns Kappers. – Amsterdam : H.J. Paris, [1922]. – [IV], 191 p. ; 21 cm. – [noten].
sign.: RAN-2-1-ARIE-2
Trefw.: filosofie, religie, wetenschap, psycho-analyse, intuïtie, Bergson, verstand, instinct, geloof

Ash, M.
New renaissance : essays in search of wholeness
Maurice Ash ; foreword John Lane. – Bideford : Green Books, 1987. – 196 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 1870098005
sign.: RAN-2-1-ASH-1
Trefw.: filosofie, holisme, heelheid

Aspden, W.
Op zoek naar de werkelijkheid
William Aspden ; [geautoriseerde vert.: C. Verhulst]. – Den Haag : Servire, [1953]. – 32 p. ; 19 cm. – (“Het Oude Loo” reeks ; 3)
sign.: RAN-2-1-ASPD-1
Trefw.: filosofie, werkelijkheid, esoterische filosofie, Oude Loo, redes

Assagioli, R.
Money and the spiritual life : a study in their relationship
[Roberto Assagioli]. – New York : S.E.S. Inc., 198X. – 17 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-ASSA-1
Trefw.: filosofie, geld, spiritualiteit

Bahm, A.J.
Comparative philosophy : western, Indian and Chinese philosophies compared
revised ed. – Albuquerque : World Books, 1995. – vi, 103 p. ; 21 cm.
ISBN 0911714103
sign.: RAN-2-1-BAH-1
Trefw.: filosofie, religie, wereldgodsdiensten

Bakker, H.
Wijsgeerige ziel- en levenskunde
door H. Bakker. – Baarn : Hollandia-drukkerij, 1933. – 111 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BAKK-1
Trefw.: filosofie, wijsbegeerte, geest, denken, ziel, bewustzijn, geweten, emotionaliteit, gevoel, associatie, belangstelling

Barendse, B.A.M.
Thomas van Aquino : een geloof op zoek naar inzicht
B.A. M. Barendse ; . – Baarn : Het Wereldvenster, 1968. – 133 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-AQUI-2
Trefw.: filosofie, Thomas van Aquino, geloof, God

Barthélemy-Madaule, M.
Sociale politiek in de wereldbeschouwing van Teilhard de Chardin
[Madeleine Barthélemy-Madaule … et al.] . – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1968. – 125 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 17) – noten.
sign.: RAN-2-1-TEIL-14
Trefw.: filosofie, sociale politiek godsdienstfilosofie, M.-J.P. Teilhard de Chardin

Baumer, F.
Herman Hesse
2. – New York : Frederick Ungar Publishing, 1970. – 119.
sign.: RAN-2-1-BAU-1
Trefw.: filosofie, biografie

Berdjajew, N.
Vrijheid en geest
Nikolaj Berdjajew ; geaut. vert. [uit het Fransch] door H. Buys . – Den Haag : Servire, [1946]. – 391 p. ; 20 cm.
Vert. van: Esprit et liberté, 1933
sign.: RAN-2-1-BERD-1
Trefw.: filosofie, westerse filosofie, vrijheid, symboliek, mystiek, theosofie, religie

Bergh van Eysinga, G.A. van den
Hegel
Den Haag : J. Philip Kruseman, 19XX. – 105 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-3
Trefw.: filosofie, Hegel, onderwijs, pedagogiek

Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E. van den
Het lied, dat niemand kan leeren : (Openbaring 14:1-7)
rede, uitgesproken in de Broederkerk te Zutphen door H.W.Ph..E. van den Bergh van Eysinga. – Zutphen : Starink, [1913]. – 22 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-8
Trefw.: filosofie, religie, christendom, redes

Voor den nieuwen tijd : opstellen
van H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga. – Amsterdam : Versluys, 1901. – 224 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-6
Trefw.: filosofie, opstellen

Het weidsch ornaat : een gift aan zoekenden
H.W. PH. E. van den Bergh van Eysinga. – 1. – Amsterdam : L.J.Veen, [1917]. – 230. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-2
Trefw.: filosofie

De ziel der menschheid
Amsterdam : N.V. Gebr. Graauw’s Uitg.-Mij, 1922. – 260 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-1III
Trefw.: filosofie, religie, politiek, geestesleven

De ziel der menschheid : een boek van geestelijke waarden : eerste bundel
Zwolle : J. Ploegsma, 1915. – 311.
sign.: RAN-2-1-BERG-1

Bergh-van Dantzig, J.E. van den
Aspecten
1. – Deventer : Kluwer, 1941. – 116.
sign.: RAN-2-1-BERG-2
Trefw.: filosofie

Het eeuwige ogenblik
1. – Deventer : Kluwer, ?. – 41.
sign.: RAN-2-1-BERG-1
Trefw.: filosofie

De horizon van het ogenblik
1. – Amsterdam : De spiegel, 1935. – 128.
sign.: RAN-2-1-BERG-4
Trefw.: filosofie

Pantogenese : over de wording van de eenheid van het zijn
1. – Amsterdam : Bureau Auteursbelangen, 1959. – 88.
sign.: RAN-2-1-BERG-7
Trefw.: filosofie

Het tijdruimtespectrum
1. – Deventer : Kluwer, ?. – 45.
sign.: RAN-2-1-BERG-3
Trefw.: filosofie

Bergh-van Eijsinga, H.W.Ph. van de
De ziel der menschheid : een boek van geestelijke waarden : tweede bundel
2e dr. – Zeist : Ploegsma, 1922. – (10), 276 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-BERG-1II
Trefw.: filosofie, mystiek, cultuur, religie, geloof, geschiedenis

Bergson, H.
L’énergie spirituelle : essais et conférences
par Henri Bergson. – sèptième éd. – Paris : Librarie Félix Alcan, 1922. – [6], 227 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BERGS-1
Trefw.: filosofie, energiën, spiritualiteit, essays, antropologie, beswustzijn, ziel en geest, geesten, droomsymboliek

Essai sur les données immédiates de la conscience [I. De l’intensité des états psychologiques ; II. De la multiplicité des états de conscience: l’idée de durée ; III. De l’organisation des états de conscience -La liberté]
par Henri Bergson. – douzième ed. – Paris : Librairie Félix Alcan, 1913. – VIII, 184 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BERGS-6
Trefw.: filosofie, bewusztijn, vrije wil

Essays over bewustzijn en verandering
Henri Bergson ; vertaling [uit het Frans]: Joke van Zijl ; bewerking: Francien Homan ; inleiding: Arthur d’Ansembourg. – Leusden : ISVW Uitgevers, 2016. – 128 p. : portret. ; 18 cm.
Bevat: Hoe verandering wordt waargenomen. – Vertaling van: La perception du changement. – 1911 ; Bewustzijn en leven. – Vertaling van: La conscience et la vie. – 1911 ; Het mogelijke en het werkelijke. – Vertaling van: Le possible et le réel. – 1930 ; Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: 2014 – noten.
ISBN 9789491693786
sign.: RAN-2-1-BERGS-11
Trefw.: filosofie, contemporaine, tijd, bewustzijn, mogelijke, werkelijke, essays

L’évolution créatrice
par Henri Bergson. – vingt-ciquième éd. – Paris : Félix Alcan, Éditeur, 1921. – VIII, 403 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BERGS-2
Trefw.: filosofie, evolutie, metafyssica

Inleiding tot de metaphysica
Henri Bergson ; bew. [naar het Frans] door Antoon Vloemans. – ‘s-Gravenhag : Leopold, 1928. – 97 p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Introduction à la métaphysique. – Paris, 1903
sign.: RAN-2-1-BERGS-5
Trefw.: filosofie, wetenschap, metafysica

Matière et mémoire : essai sur la relation du corps a l’esprit
par Henri Bergson. – dix-septième édition. – Paris : Librairie Félix Alcan, 1921. – XII, 279 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BERGS-3
Trefw.: filosofie, lichaam, geest, ziel, herinnering

De scheppende evolutie
Henri Bergson ; vert. [uit het Frans] en ingeleid door W.G. de Marez Oyens. – Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1925. – 471 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: L’évolution créatrice
sign.: RAN-2-1-BERGS-4
Trefw.: filosofie

Berman, M.
Coming to our senses : body and spirit in the hidden history of the west
London, Sydney, Wellington : Unwin Paperbacks, 1990. – 425 p. ; 21 cm.
ISBN 004440719X
sign.: RAN-2-1-BERM-1
Trefw.: filosofie, theosofie, H.P. Blavatsky, occultisme, cultuurgeschiedenis, wetenschapsfilosofie, religie, nazisme, lichamelijkheid

Besant, A.
Giordano Bruno : theosophy’s apostle in the sixteenth century: a lecture delivered in the Sorbonne at Paris, on June 15, 1911 and the story of Giordano Bruno
by Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1913. – 52, [4] p. : photo’s. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-BRUN-4

by Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1913. – 52, [4] p. : photo’s. ; 25 cm.
sign.: THE-2-1-BESA-54

by Annie Besant. – Adyar, Madras : The Theosophist Office, 1913. – 52, [4] p. : photo’s. ; 25 cm.
sign.: THE-2-1-BESA-54a
Trefw.: theosofie, Giordano Bruno, hermetica, mystiek, alchemie, westerse tradities, biografieën, lering, esoterie, geschiedenis, filosofie

Bier, A.
De ziel
Den Haag : Leopolds uitg.mij, 1941. – 181.
sign.: RAN-2-1-BIER-1

Bierens de Haan, J.D.
Grondslagen der samenleving : sociologische problemen in overganstijd
door J. Bierens de Haan. – 3e herziene dr. – Haarlem : H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1952. – 243 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-BIER-7
Trefw.: filosofie, samenleving, sociologie, cultuur, kunst, wetenschap, taal, godsdienst, zedelijke waarden

Idee=studies
door J.D. Bierens de Haan. – 3e vermeerderde dr. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1920. – 242 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BIER-9
Trefw.: filosofie, Parzival

Innerlijk bestand zijn
door J.D. Bierens de Haan. – 2e dr. – Baarn : Uitgeverij “In den Toren”, [ca. 1942]. – 53 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BIER-4
Trefw.: filosofie

Menschengeest : rede, zedelijkheid, schoonheidszin, religie
door J.D. Bierens de Haan. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1926. – VIII, 431 p. ; 20 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-BIER-10
Trefw.: religie, geest, rede, zedelijkheid, bewustzijn, normen, kwaad, idealen, ethiek, verbeelding, schoonheid, mystiek, godsbegrip

Het rijk van de geest
Zeist : Ploegsma, z.j.. – 190. – (De Ploegserie)
sign.: RAN-2-1-BIER-3

Schopenhauer
3. – Den Haag : Kruseman, 1970. – 160. – (Grote figuren uit heden en verleden)
sign.: RAN-2-1-SCHO-1

De verborgen harmonie : studies
door J.D. Bierens de Haan. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1916. – VI, 245 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-BIER-6
Trefw.: filosofie, idealisme

De weg tot het inzicht : een inleiding in de wijsbegeerte
door J.D. Bierens de Haan. – Amsterdam : Van Looy, 1909. – 359 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-BIER-8
Trefw.: filosofie, inzicht, wijsbegeerte

Wereldorde en geestesleven
door J.D. Bierens de Haan. – 2e vermeerderde dr. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1922. – XIV, 389 p. ; 20 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-BIER-5
Trefw.: filosofie, wereldorde, geestesleven, persoonlijkheid, bewustwording

Bierens de Haan-Keuls, E.
Toeval of voorbestemd
E. Bierens de Haan-Keuls. – Breda : De Ster, 1990. – 95 p. ; 22 cm.
ISBN 9065563121
sign.: RAN-2-1-BIER-11
Trefw.: filosofie, toeval, symboliek

Blaauw, A.H.
Evenwicht en levensrichting : I: De grondslag der gevoeligheid. II: Goed en kwaad. III: Socialisatie van het onderwijs als plicht en als oplossing. IV: Opvoeding, overlading, onderwijs als tijdgeest-trio. V: Almacht of Bouwmeester. VI: Geloof en werkelijkheid
door A.H. Blaauw. – Baarn : Hollandia, 1921. – 6 dl. (VIII, 313 p.). ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-BLAA-1
Trefw.: filosofie, religie, sociologie, theosofie, opvoeding, geloof

Blok, J.A.
Wijsbegeerte en theosofie
J.A. Blok. – z.p. : z.u., 19XX. – 14 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BLOK-1
Trefw.: filosofie, theosofie, wijsbegeerte

Bolland, G.J.P.J.
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede
door G.J.P.J. Bolland. – 2e dr. – Leiden : Adriani, 1919. – 261 p. ; 25 cm. – bij A.H. Adriani te Leiden zijn verschenen de navolgende werken en uitgaven van prof. Bolland.
sign.: RAN-2-1-BOLL-7
Trefw.: filosofie

De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest : academische les uit de leerzaal van zuivere rede
door G.J.P.J. Bolland. – 2e dr. – Leiden : Adriani, 1917. – 80 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-BOLL-3
Trefw.: filosofie

Nieuwe kennis, oude wijsheid : eene poging tot voorlichting
door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1910. – 83 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-BOLL-4
Trefw.: filosofie, oude wijsheid

Schelling, Hegel, Fechner en de nieuwere theosophie : eene geschiedkundige voor- en inlichting
door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : A.H. Adriani, 1910. – 168 p. ; 25 cm.
Hierachter: De “absolute” meetkunde. Door G.J.P.J. Bolland
sign.: RAN-2-1-BOLL-2

door G.J.P.J. Bolland. – Leiden : A.H. Adriani, 1910. – 168 p. ; 25 cm.
Hierachter: De “absolute” meetkunde. Door G.J.P.J. Bolland
sign.: RAN-2-1-BOLL-2a
Trefw.: filosofie, theosofie, Schelling, Hegel, Fechner, geschiedenis

Het wereldraadsel : wijsgeerige verhandelingen
van G.J.P.J. Bolland. – Leiden : Adriani, 1896. – [8], 620, [2] p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-BOLL-5
Trefw.: filosofie, wijsbegeerte, verhandelingen, natuurwetenschap, objectivisme, lichamelijke verschijnselen, ruimtevoorstellingen, tijd, denken, godsbegrip, wereldbeschouwing, metafysica, christendom

Zuivere rede en hare werkelijkheid : een boek voor vrienden der wijsheid
door G.J.P.J. Bolland. – 3e uitg. – Leiden : Adriani, 1912. – LXII, 1374 p. ; 25 cm. – zaakregister, persoonsregister.
sign.: RAN-2-1-BOLL-1
Trefw.: filosofie, redeleer, Hegel, natuur, leven, ziel, geest, samenleving, maatschappij, ethiek, Jezus, religie, godsdienst, theosofie, Adyar, Schelling, Fechner, spreuken, waarheid, Aristoteles, Augustinus, A. Besant, H.P. Blavatsky, Cicero, J.G. Fichte, E. v…

Bonebakker, L.A.
[Briefkaart aan] zeer geachte heer Poortman
L.A. Bonebakker. – Rotterdam-Oost : L.A. Bonebakker, 19XX. – 1 p. ; 9 x 14 cm.
sign.: RAN-2-1-BONE-1
Trefw.: filosofie, J.J. Poortman, theosofie, Umm al-Barahin

Bor, J.
De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie
onder red. van Jan Bor, Errit Petersma en Jelle Kingma (beeld) ; Th. de Boer … [et al.] ; m.m.v. C. Anbeek, S. Drieman, L. Ramaker. – 3e dr. – Amsterdam/Antwerpen : Contact, 1996. – 400 p. : ill. ; 31 cm. – bibliografie, register.
ISBN 9025400396
sign.: RAN-2-1-BOR-1
Trefw.: filosofie, naslagwerken, encyclopedieën, westerse wereld, oosterse wereld, geschiedenis, oudheid, India, China, Nabije Oosten, middeleeuwen, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw

Boué, L.F.
Le spiritualisme social d’après “via mundi”
Brussel : Editons Socepi, 1946. – 47. – Bibliogr..
sign.: RAN-2-1-BOU-1

Brakell Buys, W.R. van
Het godsbegrip bij Spinoza : een inleiding tot het monisme
door dr. W.R. van Brakell Buys. – Utrecht : E.J. Bijleveld, 1934. – 147 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-BRAK-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, Baruch de Spinoza, godsbegrip, monisme

Ter herdenking van Dr. J.D. Bierens de Haan
W.R. van Brakell Buys. – Naarden : Uitgeverij “In de Toren”, 1944. – 72 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-BRAK-3
Trefw.: filosofie, Bierens de Haan

Broederschaps-Federatie
Huishoudelijk reglement Broederschaps-Federatie
Amersfoort : z.u., 1958. – 7.
sign.: RAN-2-1-BRO-2

Vrede, almacht, liefde : wij willen alle menschen als broeders beschouwen en er naar streven ons voelen en denken en handelen daarmede in overeenstemming te brengen
4e uitg. – Naarden, Apeldoorn : Broederschaps-Federatie, 1934. – 56.
sign.: RAN-2-1-BRO-1

2e uitg. – Nijmegen, Rotterdam : Broederschaps-Federatie, 1921. – 64 p.
sign.: RAN-2-1-BRO-3
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, religie, stromingen, geschiedenis, J. Krishnamurti, Odd Fellows

Bruno, G.
Kabbala, Kyllenischer Esel, Reden, Inquisitionsakten
Giordano Bruno ; ins Deutsche übertragen von Ludwig Kuhlenbeck. – Jena : E. Diederichs, 1909. – XXX, 234 p. : ill. ; 22 cm. – (Gesammelte Werke ; Band 6)
sign.: RAN-2-1-BRUN-1
Trefw.: filosofie, kabbala, esoterie, redes, religie

Von der Ursache, dem Anfangsgrund, und dem Einen
Giordano Bruno ; verdeutscht und erlaeutert von Ludwig Kuhlenbeck ; mit Titelzeichnung von Emil Rudolf Weiss. – Jena : Diederichs, 1906. – XX, 157 p. : ill. ; 21 cm. – (Gesammelte Werke ; Band 4)
sign.: RAN-2-1-BRUN-2
Trefw.: filosofie, oorzaak, ene

Bruteau, B.
Evolution toward divinity : Teilhard de Chardin and the Hindu Traditions
by Beatrice Bruteau. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1974. – (10), 270 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BRUT-1a

by Beatrice Bruteau. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1974. – 270 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BRUT-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, God, evolutie, hindoeïsme, religie, tradities

Buber, M.
Between man and man
London : kegan paul, 1947. – 209.
sign.: RAN-2-1-BUB-3

Ik en Gij
Utrecht : Erven Bijleveld,J, 1959. – 143.
sign.: RAN-2-1-BUB-2

Martin Buber : zijn leven en zijn werk
Martin Buber ; verzameld en bewerkt door Juliette Binger ; ingeleid door W. Banning. – ‘s-Gravenland : De Driehoek, 1947. – 243 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-BUBE-4
Trefw.: filosofie, Martin Buber, biografieën, jodendom

Sluitsteen
Martin Buber. – Rotterdam : Lemniscaat, 1966. – 255. ; 23 cm.
Oorspronkelijke titel: Nachlese (Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1966)
sign.: RAN-2-1-BUB-5
Trefw.: bloemlezing, filosofie

Twee wijzen van geloven
Martin Buber ; geautoriseerde vert. [uit het Duits M.C.W. Wegeling. – Den Haag : Servire, [1950]. – 136 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Zwei Glaubenweisen
sign.: RAN-2-1-BUBE-8
Trefw.: filosofie, geloof

Calcar, E. van
Gevleugelde zaden : ideeën van beroemde denkers
Nijmegen : Blomhert & Timmerman, 1876. – vii, 396 p. ; 16 cm.
sign.: RAN-2-1-CALC-1
Trefw.: filosofie, beroemde denkers

Caroutch, Y.
Giordano Bruno : le voyant de venise
par Yvonne Caroutch. – Paris : Culture, Art, Loisirs, 1975. – 255 p. ; 25 cm. – (Collection Historique et Romanesque)
sign.: RAN-2-1-BRUN-5
Trefw.: esoterie, alchemie, Giordano Bruno, Hermes Trismegistus, astronomie, magie, mystiek

Cavendish, R.
Hellevuur en hemels licht
Richard Cavendish ; [vert. uit het Engels door Rosemarie Hoekstra-Hinze … et al.]. – Amsterdam [etc.] : Het Spectrum, cop. 1977. – 128 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: Visions of heaven and hell. – London : Orbis Publishing, 1977 – noten, register.
ISBN 9031896896
sign.: RAN-2-1-CAVE-2
Trefw.: kunst, hiernamaals, religie, mythologie, iconografie, paradijs, hel, onderwereld, hemel, visioenen, leven na de dood, reïncarnatie

Chaudhuri, H.
Being, evolution, and immortality : an outline of integral philosophy
by Haridas Chaudhuri ; forew. Frederic Spiegelberg. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1974. – XIII, 204 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – index.
ISBN 0835604497
sign.: RAN-2-1-CHAU-1a

by Haridas Chaudhuri ; forew. Frederic Spiegelberg. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1974. – XIII, 204 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – index.
ISBN 0835604497
sign.: RAN-2-1-CHAU-1
Trefw.: filosofie, theosofie, zijn, evolutie, onstefelijkheid, Aurobindo, wereldbeeld, nondualisme, rationalisme, essentialisme, absoluut, individualisme, geest, goed en kwaad, bewustzijn, wetenschap

The evolution of integral consciousness
by Haridas Chaudhuri ; foreword by John W. White. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1977. – 140 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – references and notes.
ISBN 0835604942
sign.: RAN-2-1-CHAU-2

by Haridas Chaudhuri ; foreword by John W. White. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1977. – 140 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – references and notes.
ISBN 0835604942
sign.: RAN-2-1-CHAU-2a
Trefw.: filosofie, evolutie, integraal bewustzijn, bewustzijn, theosofie, geschiedenis, psychologie, onderwijs, wetenschap

Cicero
Cicero : een bloemlezing uit zijn redevoeringen, brieven en andere werken ; Klassieke bibliotheek
vert. [uit het Latijn] en ingel. door K. Sprey ; [ill. van Willem van den Berg]. – Haarlem : De Spaarnestad, 1950. – 318 p. : ill. ; 20 cm. – (Klassieke bibliotheek ; 9) – lijst van namen, lijst van illustraties.
sign.: RAN-2-1-CICE-1
Trefw.: filosofie, Marcus Tullius Cicero , bloemlezingen, Romeinse Rijk

Somnium scipionis : vision of Cicero
[E.E.O]. – San Diego : Wizards Bookshelf, 199X. – 19 p. ; 18 cm. – (Pocket Pamphlet Series ; No. 1)
sign.: RAN-2-1-CICO-2

[E.E.O]. – San Diego : Wizards Bookshelf, 199X. – 19 p. ; 18 cm. – (Pocket Pamphlet Series ; No. 1)
sign.: RAN-2-1-CICO-2a
Trefw.: filosofie, Marcus Tullius Cicero , bloemlezingen, Romeinse Rijk, theosofie

Colerus, E.
Leibniz : de levensroman van een universeelen geest
door Egmont Colerus ; [vert. door Eduard Wormer]. – ‘s-Gravenhage ; Brussel : Holle & Co. ; Meddens, [1943]. – 602 p. ; 20 cm.
Vert. van: Leibniz : der Lebensroman eines weltumspannenden Geistes. – Berlin [etc.] : Zsolnay, 1934
sign.: RAN-2-1-LEIB-1
Trefw.: filosofie, monadenleer, metafysica, G.W. Leibniz, universum

Collier, J.
The religion of an artist
? : ?, ?. – ?.
sign.: RAN-2-1-COL-1

Coudenhove-Kalergi
Paneuropa
Den Haag : Edi Paneuropeenes, 1028. – ?.
sign.: RAN-2-1-KAL-1

Courtois, A.
Ammonius Saccas : de theodidaktos
[A. Courtois]. – [Antwerpen] : [verantwoordelijke uitgever A. Courtois c/o G.L.T.], [1988]. – 19 p. ; 21 cm. – (GLT-Reeks I ; Nr. 8, Okt. 1988)
sign.: RAN-2-1-SACC-3
Trefw.: theosofie, filosofie, Ammonius Saccas, wijsheidsreligie, neoplatonisme, religie

Marsilio Ficino
[A. Courtois]. – [Antwerpen] : [verantwoordelijke uitgever A. Courtois c/o G.L.T.], 1992. – 14 p. : ill. ; 21 cm. – (GLT-Reeks V ; Nr. 7, Sept. 1992) – noten.
sign.: RAN-2-1-FICI-6

[A. Courtois]. – [Antwerpen] : [verantwoordelijke uitgever A. Courtois c/o G.L.T.], 1992. – 14 p. : ill. ; 21 cm. – (GLT-Reeks V ; Nr. 7, Sept. 1992) – noten.
sign.: RAN-2-1-FICI-6a
Trefw.: filosofie, Marsilio Ficino, theosofie

Cuénot, C.
Teilhard de Chardin : leven, werk, visie
Claude Cuénot ; [vert. uit het Frans door W. Hidden]. – Utrecht/ Antwerpen : Het Spectrum, cop. 1967. – 189 p. ; 19 cm. – (Prisma-Boeken ; 1238)
Vert. van: Teilhard de Chardin. – Paris : Ed. du Seuil, 1963 – chronologie, woordenlijst, bronvermelding der illustraties.
sign.: RAN-2-1-CUEN-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën

Delfgaauw, B.
Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte
Bernard Delfgaauw. – 5e dr. – Baarn : Uitgeverij het Wereldvenster, 1965. – 183, (4) p. ; 17 cm. – (Dubbele Antilope Reeks ; No. 10) – register.
sign.: RAN-2-1-DELF-2
Trefw.: filosofie, geschiedenis, wijsbegeerte, Socrates, Plato, Aristoteles, scholen, neoplatonisme, middeleeuwen, scholastiek, patristiek, renaissance, verlichting, kennis

Delfgaauw, B.M.I.
Teilhard de Chardin
Bernard Delfgaauw. – 11e dr. – Baarn : Het Wereldvenster, 1965. – 126 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-DELF-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën, evolutie, christendom, religie

Descartes, R.
Over de methode : inleiding over de methode: hoe zijn verstand goed te gebruiken en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen
René Descartes ; vert. [uit het Frans] en inl. van Th. Verbeek . – 4e dr. – Amsterdam : Boom, 1994. – 128 p. : ill. ; 20 cm.
Vert. van: Discours de la méthode
ISBN 9060092554
sign.: RAN-2-1-DESC-1
Trefw.: filosofie, Descartes, wetenschappen

Deussen, P.
The elements of metaphysics : being a guide for lectures and private use : with an appendix, containing the author’s address before the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society “On the philosophy of the Vedanta” in its relations to occidental metaphysics
by Paul Deussen ; translated from the second German edition with the personal collaboration of the author by C.M. Duff. – London ; New York : MacMillan and Co. ; The MacMillan Company, 1894. – xxiv, 337, [7] p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-DEUS-1
Trefw.: filosofie, metafysica, vedanta, religie, wetenschap

Diferee, H.C.
Herbert Spencer en zijn tijd
Adam : Cohen zonen, zj. – 262. – (De grootste denkers der eeuwen)
sign.: RAN-2-1-DIF-1
Trefw.: wijsbegeerte

Dongen, H.
Bergson
Hendrikus van Dongen. – Amsterdam : Boom, 2014. – 148 p. ; 22 cm. – (Profielen) – biografie.
ISBN 9789089531926
sign.: RAN-2-1-BERGS-10
Trefw.: filosofie, levensbeschrijvingen; contemporaine filosofie (20e en 21e eeuw), tijd, vrijheid, evolutie, Henri Louis Bergson

Dorren, I.
Metafysica
Ilse Dorren. – Wassenaar : Mirananda, 1983. – 91 p. ; 18 cm. – aanbevolen literatuur.
ISBN 9062716970
sign.: RAN-2-1-DORR-1
Trefw.: metafysica, wijsbegeerte, filosofie, liefde, huwelijk, vriendschap, ziekte en dood, goed en kwaad, oorlog en vrede, goeroes, karma, reïncarnatie

Dubbink, J.H.
Coëxistentie in de metafysika : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Proklos in de metafysika in het licht der theosofie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 17 februari 1967
door J.H. Dubbink. – Leiden : Universitaire Pers, 1967. – 22 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-DUBB-1
Trefw.: filosofie, theosofie, wetenschap, metafysika, redes, Stichting Proklos, Leiden, Inaugurele redes, godsdienstfilosofie

Enige beschouwingen over de Russische wijsbegeerte
openbare les gehouden op 21 october 1952 door J.H. Dubbink. – Assen : Van Gorcum & Comp, 1952. – 16 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-DUBB-2 (DOOS008)
Trefw.: filosofie, theosofie, Rusland

V.I. Nesmelof (1863-1920) ; een vergeten voorloper van het Christelijk-existentialisme
door J.H. Dubbink. – overdruk. – z.p. : z.u., 1960. – 608-616 p. ; 25 cm.
Overdruk uit het tijdschrift voor Philosophie, 22e jrg. nr. 4, dec. 1960
sign.: RAN-2-1-DUBB-3 (DOOS008)
Trefw.: filosofie, theosofie, V.I. Nesmelof, religie, christendom

Duintjer, O.D.
Rondom metafysica : over ‘transcendentie’ en de dubbelzinnigheid van metafysica
1e dr. – Meppel Amsterdam : Boom, 1988. – 131. ; 21 cm. – voorwoord, noten, over de auteur.
ISBN 9060098161
sign.: RAN-2-1-Dui-2
Trefw.: Metafysica, transcendentie, empirie, semantiek, ontologie

Durant, W.
In den hof der wijsbegeerte : een critische uiteenzetting van de groote vragen van dezen tijd
Will Durant ; vertaald en ingeleid door Helena C. Pos. – 9e dr. – Den Haag : Boucher, 1947. – 692 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-DURA-2
Trefw.: filosofie

Van Socrates tot Bergson : hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken
Will Durant ; ingeleid door H.J. Pos ; vertaald [uit het Engels] door Helena C. Pos. – 7e dr. – Den Haag : Boucher, 1941. – 544 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The story of philosophy – verklarende woordenlijst.
sign.: RAN-2-1-DURA-1
Trefw.: filosofie, Plato, Aristoteles en de Grieksche wetenschap, Bacon, Spinoza, Voltaire en de Fransche Verlichting, Immanuel Kant en het Duitsche idealisme, Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzche, Croce, Russell, Dewey en Bergson

Duyn, R. van
De boodschap van een wijze kabouter : Een beschouwing over het filosofische en politieke werk van Peter Kropotkien in verband met onze huidige keuze tussen katastrofe en kabouterstad
Amsterdam : Kritiese Bibliotheek Meulenhoff Nederland, 1969. – 96. – (Kritiese Biblitheek)
sign.: RAN-2-1-DUY-1

Eijnatten, J. van
Hogere sferen : de ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831)
Hilversum : Verloren, 1998. – 768 p. : ill. ; 24 cm. – bibliografie ; register.
ISBN 9065505857
sign.: RAN-2-1-EIJ-1
Trefw.: filosofie, Willem Bilderdijk, Newton, neo-platonisme, romantiek, Swedenborg, religie, Lessing, Kant, christelijke theosofie, eenheid, engelen, geesten, gnosticisme, jodendom, kabbala, Leibniz, manicheïsme, natuurfilosofie, neologie, theosofie, H.P. Blava…

Eisler, R.
Der psychophysische Parallelismus : eine philosophische Skizze
von Rudolf Eisler. – Leipzig : Verlag von Wilhelm Friedrich, [1893]. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-EISL-1
Trefw.: filosofie, psychologie

Emerson, R.W.
The complete prose works of Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson. – London : Ward, Lock & Co, 1900. – 658 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-6
Trefw.: filosofie, proza

Essays by Ralph Waldo Emerson : First and second series
Ralph Waldo Emerson. – Boston and New York : Houghton, Mifflin and Company, 1900. – 343, 270 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-8
Trefw.: filosofie

Levensgedrag
door Ralph Waldo Emerson ; vert. van E.C.H. van Reyn Snoeck. – Utrecht : Honig, 1914. – 238 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-5
Trefw.: filosofie

De overziel
door R.W. Emerson ; uit het Engelsch vert. door Ré Levie. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1904]. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-1a

[door R.W. Emerson ; uit het Engelsch vert. door Ré Levie]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1904]. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-1b

[door R.W. Emerson ; uit het Engelsch vert. door Ré Levie]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1904]. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-1
Trefw.: filosofie, God, reïncarnatie, theosofie, ziel

Verheug U te leven : bloemlezing uit zijne werken
Emerson ; door Y. D. Muller Massis ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : Dalmeijerss blauwe boeken, 19XX. – 168 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-2
Trefw.: filosofie, natuur, ziel, karakter, liefde, wetten

Vertegenwoordigers der menschheid : (representatieve mannen) : over den dienst, die ons door groote mannen bewezen wordt: Plato, of de philosoof ; Swedenborg, of de mysticus ; Montaigne, of de scepticus ; Shakespeare, of de dichter ; Napoleon, of de man van de wereld ; Goethe, of de schrijver
Ralph Waldo Emerson ; vert. [uit het Engelsch] en ingel. door J. Mees Rzn.. – 2e dr., 6e, 7e, 8e duizend. – Amsterdam : De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. – XXVIII, 205, [7] p. : ill. ; 19 cm. – (Wereld Bibliotheek ; no. 144-145)
Vert. van: Representative men
sign.: RAN-2-1-EMER-3
Trefw.: filosofie, Plato, Swedenborg, mystiek, Montaigne, Shakespeare, Napoleon, Goethe

Works of Ralph Waldo Emerson : Essays, first and second series ; Representative men ; Society and solitude ; English traits ; The conduct of life ; Letters and social aims ; Poems ; Miscellanies, embracing nature, addresses, and lectures
Ralph Waldo Emerson. – London ; Manchester ; New York : Routledge and Sons, 1895. – iv, 634 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-EMER-7
Trefw.: filosofie

Zeven essays : (Zelfvertrouwen – Verevening – Wetten des Geestes – Liefde – Vriendschap – Verstandigheid – Heldhaftigheid)
Ralph Waldo Emerseon ; voorwoord L. Simons ; vertaald [uit het Engels] door Just Havelaar en N. Havelaar-Mees. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 19XX. – VI, 153 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 294)
sign.: RAN-2-1-EMER-4
Trefw.: filosofie, theosofie, essays, zelfvertrouwen, verevening, wetten des geestes, liefde, vriendschap, verstandigheid, heldhaftigheid

Emmens, W.
Kant + Nietzsche : een paedagogische uiteenzetting
Zeist : J. Ploegsma, 1921. – 5, (4) p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-EMME-1
Trefw.: filosofie; Kant, Emmannuel; Nietzsche, Friedrich; pedagogiek, onderwijs

Epictetus
Encheiridion = Handboekje : gevolgd door capita selecta uit ‘de gesprekken’
Epictetus ; [vert. uit het Grieks door de Stichting School voor filosofie, Amsterdam]. – Amsterdam : De Driehoek, [1975]. – 100 p. ; 19 cm. – (Symposion reeks) – bibliografie.
ISBN 9060301846
sign.: RAN-2-1-EPIC-1

Epictetus ; [vert. uit het Grieks door de Stichting School voor filosofie, Amsterdam]. – Amsterdam : De Driehoek, [1975]. – 100 p. ; 19 cm. – (Symposion reeks) – bibliografie.
ISBN 9060301846
sign.: RAN-2-1-EPIC-1a
Trefw.: filosofie, teksten, ethiek, stoïcisme, Romeinse filosofie, religie, Griekenland, aforismen, Encheiridion, Enchiridion

Enchiridion : zedekundig handboekje
van Epictetus ; vert. en van een inl. voorz. door D.F. Scheurleer . – 4e onverand. dr. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1939. – XVI, 277, [1] p. ; 10X14 cm. – aanteekeningen.
sign.: RAN-2-1-EPIC-1a
Trefw.: filosofie, teksten, ethiek, stoïcisme, Romeinse filosofie, religie, Griekenland, aforismen, Encheiridion, Enchiridion

The moral discourses of Epictetus
[Epictetus] ; translated by Elizabeth Carter. – repr. – London ; New York : Dent & Sons ; Dutton, 1911. – xxviii, 356 p. ; 18 cm. – (Everyman’s library ; Classical) – notes, glossary.
sign.: RAN-2-1-EPIC-2
Trefw.: filosofie, teksten, ethiek, stoïcisme, Romeinse filosofie, religie, Griekenland, aforismen, Encheiridion, Enchiridion

Epicurus
Uit den tuin van Epicurus
[Epicurus] ; door J.H. Leopold ; [aangevuld met een essay van Peter van Eeten] . – Nieuwkoop : Heureka, 1976. – 85 p. ; 20 cm.
Fotomech. herdr. van de uitg.: 2e dr. – Rotterdam : Brusse, 1920 – bibliografische notities.
ISBN 9062620019
sign.: RAN-2-1-EPIC-4
Trefw.: filosofie, Epicurus

Erasmus, D.
Lof der zotheid
Desiderius Erasmus ; met de tek. van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515 ; vert. [uit het Latijn], geann. en ingel. door Petty Bange. – Nijmegen : SUN, cop. 2000. – 166 p. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. uitg.: Moriae encomium, id est Stultitiae laus. – Paris, 1511
ISBN 9061685753
sign.: RAN-2-1-ERAS-2
Trefw.: religie, filosofie, vertalingen, proza, humanisme

Famulus, Th.
Over het wonder : Het wezen, de mogelijkheid, de werkelijkheid, de kenbaarheid en de bewijskracht van het wonder
Amsterdam : Boek-centrale, 1918. – 82.
sign.: RAN-2-1-FAM-1

Farabi, A.
Principles of ancient philosophy
by Al-Fararbi. – Cairo : Salafyah Library, 1910. – [59] p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-FARA-1
Trefw.: filosofie, islam, oude wijsheid, neoplatonisme

Fechner, G.T.
Nanna, oder über das Seeleben der Pflanzen
von Gustav Theodor Fechner ; mit einer Einl. von. Kurd Lasswitz. – 5. Aufl. – Leipzig : Verlag von Leopold Voss, 1921. – XV, 303 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-FECH-1
Trefw.: filosofie, zieleleven, planten

Fichte, I.H.
Anthropologie : die Lehre von der menschlichen Seele, neubegründet auf naturwissenschaftlichem Wege für Naturforscher, Seelenärzte und wissenschaftlich Gebildete überhaupt
von Immanuel Hermann Fichte. – 2. verm. und verb. Aufl. – Leipzig : Brockhaus, 1860. – XXXIX, 623 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-FICH-1
Trefw.: filosofie, antropologie, menskunde, ziel, menselijke ziel, natuurwetenschappen, onderzoek

Ficino
Ficino : brug naar de Hermetische Gnosis : symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Lectorium Rosicrucianum . – Haarlem : Rozekruis Pers, cop. 2001. – 56 p. : ill. ; 22 cm. – (Symposionreeks ; 2)
ISBN 9067322504
sign.: RAN-2-1-FICI-7
Trefw.: filosofie, geestelijk leven, wijsbegeerte, psychologie, Marsilio Ficino, metafysica, esoterie, rozenkruisers

Ficino, M.
De brieven van Marsilio Ficino [Dl. 1]
Marsilio Ficino ; [vert. uit het Engels naar de oorspr. Lat?nse uitg. door een vertaalgroep van de School voor Filosofie]. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1993. – 252 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: The letters of Marsilio Ficino. Vol. 1. – London : Shepheard-Walwyn, 1975. – Oorspr. uitg.: Epistolae libri XII. – Venetië, 1495 – aanhangsel, noten bij de brieven, bibliografie, register.
ISBN 906732101x
sign.: RAN-2-1-FICI-5
Trefw.: filosofie, Plato, Renaissance, brieven

Hoe bedriegelijk is menselijke voorspoed : Marsilio Ficino schrijft Bernardo Bembo
Marsilio Ficino. – z.p. : z.u., 19XX. – 8 p. ; 30 cm.
sign.: RAN-2-1-FICI-3
Trefw.: filosofie

Marsilio Ficino : een universeel mens
red. Michael Shepherd ; voorwoord van Joost Ritman ; inleiding Michael Shepherd ; vertaling / bewerking: dr A.E.G. van der Meer. – Deventer : Ankh-Hermes, 2002. – 195 p. ; 25 cm. – (Logos)
Oorspr. titel: Marsilio Ficino, Friend to Mankind. – London : Shepheard-Walwyn, 1999
ISBN 9020285610
sign.: RAN-2-1-FICI-2
Trefw.: filosofie, Marsilio Ficino, geneeskunde, astrologie, magie, Shakespeare, humanisme, neo-platonisme, hermetica, God, Plato,

Theologica Platonica : eerste deel
Marsilio Ficino ; vert. en uitgegeve door studenten van de School voor Filosofie. – Amsterdam : School voor Filosofie, 1999. – 97 p. ; 23 cm. – (Eerste Deel)
sign.: RAN-2-1-FICI-4
Trefw.: filosofie

Uit het brievenboek van Marsilio Ficino [Dl.2]: Essays
Marsilio Ficino ; [vert. en calligrafische vormgeving door de leden van de School voor Filosofie te Amsterdam]. – Amsterdam : De Driehoek i.s.m. School voor Filosofie, [1981]. – 159 p. ; 27 cm. – aantekeningen.
ISBN 9060302540
sign.: RAN-2-1-FICI-1
Trefw.: filosofie, neo-platonisme, brieven

Filofotos
Een werker van den geest : het leven van Willem Frederik Meng
medegedeeld door Filofotos. – Amsterdam : Licht en Waarheid, 1919. – 222 p. : ill. ; 20 cm.
Titel op rug: Het leven van Willem Frederik Meng – storende drukfouten.
sign.: RAN-2-1-FILO-1
Trefw.: biografieën, religie, protestantisme, W.F. Meng, theosofie

Flemming, R.
Der Wille zum Dienst
Hamburg : Theosophische Gesellschaft Adyar, 1932. – 76-82. – (Theosophische Studien ; IV. Jahrgang 1932 Doppelheft II-III)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Flusser, E.
Oorlog als ziekte
door Emil Flusser ; met een voorwoord van Albert Einstein ; naar de Nederlandse vertaling bewerkt door C. van Emde Boas. – Amsterdam : Contact, 1938. – 110 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-FLUS-1
Trefw.: filosofie, oorlogen, gezondheid, theosofie, polemologie

Fox, M.
Manifesto for a global civilization
by Matthew Fox & Brian Swimme. – 3rd ed. – Santa Fe, New Mexico : Bear & Company, 1982. – 54 p. ; 22 cm.
ISBN 0939680068
sign.: RAN-2-1-FOX-1

Gandhi, M.K.
Gandhi’s leer
verz. door D.S. Sarma ; geaut. vert. [uit het Indisch] van E.C. Geervliet-Dorlas . – Amsterdam, Antwerpen : Contact, cop. 1948. – 186 p. ; 20 cm.
Vert. van: Gandhi sutras – aanhangsel.
sign.: REL-11-1-GAND-8
Trefw.: religie, Mahatma Gandhi, filosofie, India, veda’s, dharma, God, waarheid, geweldloosheid, liefde, satyagrahi, ethiek, moraal

Gelder, G.M. de
Wijsgerige studiën
‘s-Gravenhage : “Humanistas”, 1950. – 151 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-GELD-1
Trefw.: filosofie, spiritualiteit, cultuur, schilderkunst, Rusland

Gerding, J.L.F.
Filosofische bespiegelingen rond spiritualiteit
rede uitgesproeken door J.L.F. Gerding. – Leiden : Universiteit Leiden, 2013. – 16 p. ; 21×21 cm.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Metafysica in de Geest van de Theosofie aan de Universiteit Leiden op vrijdag 1 februari 2013 – noten, literatuur.
sign.: RAN-2-1-GERD-3

rede uitgesproken door J.L.F. Gerding. – Leiden : Universiteit Leiden, 2013. – 16 p. ; 21×21 cm.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Metafysica in de Geest van de Theosofie aan de Universiteit Leiden op vrijdag 1 februari 2013 – noten, literatuur.
sign.: RAN-2-1-GERD-3a
Trefw.: spiritualiteit, filosofie, Schopenhauer, mystiek, mystieke ervaring, transcendentie, Bergson, J.J. Poortman, afscheidsrede, Proklos, Metafysica in de Geest van de Theosofie

Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hooleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de Universiteit Leiden op 4 februari 2005
door J.L.F. Gerding. – Leiden : Universiteit Leiden, 2005. – 27 p. ; 21 cm. – noten, literatuur.
sign.: RAN-2-1-GERD-1

door J.L.F. Gerding. – Leiden : Universiteit Leiden, 2005. – 27 p. ; 21 cm. – noten, literatuur.
sign.: RAN-2-1-GERD-1a
Trefw.: filosofie, redes, theosofie

Kant en het paranormale
Johan Lambert Frederik Gerding. – Utrecht : Parapsychologisch Instituut, 1993. – 234 p. ; 24 cm.
Proefschrift Universiteit van Amsterdam – literatuur, register.
ISBN 9072605063
sign.: RAN-2-1-GERD-2
Trefw.: filosofie, I. Kant, parapsychologie, paranormale verschijnselen, redes

Gerhard, A.H.
Vroomheid
2e dr. – Amsterdam : Ontwikkeling, 1924. – VIII, 146 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-GERH-1

Gerlings, H.J.M.
De machten van de basis tot de top
Adam : Born, 1961. – ?.
sign.: RAN-2-1-GER-1

Gerritsen, W.P.
Van Aiol tot de Zwaanridder : personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voorleven in literatuur, theater en beeldende kunst
redactie, W.P. Gerritsen & A.G. van Melle . – Nijmegen : SUN, 1993. – 447 p. ; 22 cm.
ISBN 9061683823
sign.: RAN-2-1-GERR-1
Trefw.: literatuur, verhaalkunst, middeleeuwen, theater, beeldende kunst, letterkunde

Gide, A.
De levende gedachten van Montaigne
belicht door André Gide ; [Nederlandse bew. naar het Frans verz. door Frank de Vries]. – Den Haag : Servire, 1939. – 192 p. ; 19 cm. – (Levende gedachten ; Reeks 1 ; nr. 2; The living thougts library)
sign.: RAN-2-1-GIDE-1
Trefw.: filosofie, Montaigne, letterkunde

Giltay, H.
De levende Epictetus : een nieuw handboekje naar Epictetus’ Diatribae
[Epictetus] ; samengest. en van een inl. en aant. voorz. door H. Giltay. – ‘s-Gravenhage : W.P. van Stockum en Zoon, 1946. – 56 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-EPIC-3
Trefw.: filosofie, teksten, ethiek, stoïcisme, Romeinse filosofie, religie, Griekenland, aforismen

Giordano
Giordano Bruno : de heroïsche mens in het oneindige universum : symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Haarlem : Rozekruis Pers, 2002. – 70 p. ; 22 cm. – (Symposionreeks)
ISBN 9067322679
sign.: RAN-2-1-BRUN-9
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno, teksten, symposia, universum, goddelijk licht, symboliek, kosmos, magie, monades, waarheid, esoterie, rozenkruisers

Glasenapp, H. von
Die Philosophie der Inder : eine Einführung in ihre Geschichte und ihre Lehren
Helmuth von Glasenapp . – Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 1949. – xi, 501 p. ; 18 cm. – (Kröners Taschenausgabe ; 195) – Bibliographie, Anmerkungen, Register.
sign.: REL-11-1-GLAS-5
Trefw.: religie, India, filosofie, sekten, veda’s, hindoeïsme, boeddhisme

Goetschalckx, S.
De invloed van de theosofie op de Nederlandse letterkunde tussen 1880 en 1930
eindverhandeling licentie Germaanse filologie Simone Goetschalkx. – Leuven : Katholieke Universiteit Leuven Wijsbegeerte en let, 1982. – (6), 191 p. ; 21 cm. – aantekeningen, literatuurlijst.
sign.: RAN-2-1-GOET-1
Trefw.: literatuur, theosofie, letterkunde, geschiedenis, politiek, Felix Timmermans, Frederik van Eeden

Graham, G.S.
The secular abyss : an interpretation of history and the human situation
by Gerard S. Graham and John Alexander. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1968. – 320 p. ; 21 cm. – (A Quest Book)
sign.: RAN-2-1-GRAH-1

by Gerard S. Graham and John Alexander. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1968. – 320 p. ; 21 cm. – (A Quest Book)
sign.: RAN-2-1-GRAH-1a
Trefw.: wetenschap, historie, mensheid, filosofie

Grim, P.L.
O Holland! – zult gij hooren?
z.p. : z.u., 1945. – 20 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-GRIM-1
Trefw.: filosofie

Groenveld, P.
Cornelis Boeke (1884-1966) : de radicale Quaker-pedagoog
Groningen : Rijks Universiteit Groningen, 1974. – 79 p. : ill. ; 34 cm.
sign.: RAN-2-1-GROE-1
Trefw.: onderwijs, religie, christendom, Quakers, Cornelis Boeke

Gumppenberg, H. von
Philosophie und okkultismus
München : Rösl & Cie, 1921. – 138.
sign.: RAN-2-1-GUM-1

Haar
De wereldbeschouwing van een oude man
Amsterdam : z.u., 1952. – 16.
sign.: RAN-2-1-HAAR-1

Haeckel, E.
Ernst Häckel en zijn monisme
[Ernst Haeckel]. – Amsterdam : Cohen Zonen, [1903]. – 400 p. ; 21 cm. – (De groote denkers der eeuwen : algemeene bibliotheek van wijsbegeerte ; [9])
sign.: RAN-2-1-HAEC-3
Trefw.: filosofie, Häckel, monisme

Die Welträthsel : gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie
von Ernst Haeckel. – 151-170. Taus. – Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, [1899]. – 176 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-HAEC-1
Trefw.: filosofie, wereldraadsel, studies, monisme, metafysica, religie, antropologie, theologie, zedeleer, godsdiensten, christendom, God, natuur, wereld, kosmologie, onsterfelijkheid, reïncarnatie, bewustzijn, ziel, biologie

De wereldraadselen : populaire studiën over monistische philosophie
Ernst Haeckel ; geautoriseerde vert. [uit het Duits] door M.H. Flothuis. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1913. – XX, 232 p. ; 22 cm.
Vert. van: Welträtsel. – 1899
sign.: RAN-2-1-HAEC-2
Trefw.: filosofie, wereldraadsel, studies, monisme, metafysica, religie, antropologie, theologie, zedeleer, godsdiensten, christendom, God, natuur, wereld, kosmologie, onsterfelijkheid, reïncarnatie, bewustzijn, ziel, biologie

Hanson, V.
The sage from Concord : the essence of Ralph Waldo Emerson
compiled by Virginia Hanson and Clarence Pedersen.. – 2nd pr. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1987. – 127 p. ; 15 cm. – (A Quest Book)
ISBN 0835605930
sign.: RAN-2-1-EMER-9
Trefw.: filosofie, Emerson, theosofie

Harmsen, T.
Drink from this fountain : Jacques Lefèvre d’Étaples, inspired humanist and dedicated editor
[text and catalogue: Theodor Harmsen] ; pref. Frans A. Janssen. – Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2004. – 64 p. : ill. ; 26 cm. – chronology, abbreviations, bibliography.
sign.: RAN-2-1-HARM-1
Trefw.: humanisme, Jacques Lefèvre d’Étaples, religie, tekstuitgaven, tentoonstellingscatalogi, mystiek, hermetica

Hartog, A.H. de
Overdenkingen
Zeist : J. Ploegsma, 1921. – 128.
sign.: RAN-2-1-HAR-1
Trefw.: filosofie

Heijloo, R.
Filosofen lexicon : leven, werk en citaten van tweehonderd grote denkers
Ruben Heijloo & Erno Eskens (red.) ; [met medew. van Micha Boon … et al. ; wetenschappelijke supervisie: Han van Ruler]. – 2e de. – Diemen : Veen Magazines, 2004. – 206 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9076988161
sign.: RAN-2-1-HEIJ-1
Trefw.: filosofie, naslagwerken, lexicons, encyclopedieën

Hemleben, J.
Teilhard de Chardin : zijn leven in brieven en documenten
Johannes Hemleben ; met de visie op Teilhard de Chardin van Julian Huxley … [et al.] ; vert.door J.M. Tillema de Vries. – Rotterdam : Lemniscaat, 1966. – 176 p. ; 21 cm. – (Lemniscaat paperback)
Vert. van: Teilhard de Chardin. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1966 – korte bibliografie.
sign.: RAN-2-1-HEML-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën

Heraclitus
Spreuken
Heraclitus ; vert. [uit het Grieks], ingel. en toegel. door Cornelis Verhoeven. – Baarn : Ambo, 1993. – 152 p. ; 22 cm. – (Ambo-Klassiek)
Spreuken ook in het Grieks – epiloog, literatuur, lijst van besproken fragmenten, register.
ISBN 9026311915
sign.: RAN-2-1-HERA-1
Trefw.: filosofie, spreuken, aforismen, Griekse letterkunde

Het nieuwe leven [Tijdschrift]
1920/1921.

Heussenstamm, K.
Creative spirit
by Karl Heussenstamm. – New York : Philosophical Library, 1961. – [12], 125 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-HEUS-1
Trefw.: filosofie, creativiteit

Heyting, A.
Bilderdijk, Napoleon en diens dichters : Willem Bilderdijk als dichter nieuwe studies derde deel
Den Haag : Trifos, 1948. – 133. – (Triforeeks ; 22)
sign.: RAN-2-1-HEY-1

Bindingen : Op het gebied der Nederlandse geschiedenis, cultuur en letteren
Den Haag : Trifos, 1947. – 297. – (Trifosreeks)
sign.: RAN-2-1-HEY-1

Hill, J.L.
The enlightened society
John L. Hill. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, cop. 1987. – ix, 240 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – appendix, bibliography, index.
ISBN 0835606155
sign.: RAN-2-1-HILL-1
Trefw.: theosofie, filosofie, psychologie, beschavingen

Hirschig, A.
Bundel uitgelezen brieven van den wijsgeer Seneca : bevattende: lessen van levenswijsheid, en vermaningen tot deugdsbetrachting
Amsterdam : Johannes van der Hey en zoon, 1836. – XXIV, 254, (2).
sign.: RAN-2-1-SEN-1 (BWK1)
Trefw.: filosofie

Hoeller, S.A.
Freedom : alchemy for a voluntary society
by Stephan Hoeller. – a Quest original, 1st ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1992. – xviii, 245 p. ; 21 cm. – (Quest Books) – bibliography, index.
ISBN 0835606783
sign.: RAN-2-1-HOEL-1

by Stephan Hoeller. – a Quest original, 1st ed. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1992. – xviii, 245 p. ; 21 cm. – (Quest Books) – bibliography, index.
ISBN 0835606783
sign.: RAN-2-1-HOEL-1a
Trefw.: filosofie, gnosticisme, ziel, sjamanisme, vrijheid, theosofie

Hookham, P.
Art and development : (from the occultist’s point of vieuw)
by Paul Hookham. – [London] : The Theosophical Publishing Society, 1907. – 15 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-HOOK-1
Trefw.: kunst, theosofie, ontwikkeling, occultisme

Horreüs de Haas, G.
Redelijke religie : beginselen en problemen van eene godsdienstige wereldbeschouwing
Amsterdam, Rotterdam : Ontwikkeling, 1922. – 83.
sign.: RAN-2-1-HOR-1
Trefw.: godsdienst, christendom, godsbegrip, onsterfelijkheid, reïncarnatie, maatschappij

Houwens Post, H.
Bergson, de philosophie der intuïtie
H. Houwens Post. – Den Haag : H.P. Leopolds Uitgevers Mij. N.V., 1940. – 95 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek voor weten en denken ; Nr. 5)
sign.: RAN-2-1-BERGS-9
Trefw.: filosofie, intuïtie, vrije wil, evolutie, religie, moraal

Hoyack, L.
Autarkie : Een oeconomisch-ethische studie
Deventer : Kluwer,AE.E, z.j. – 160.
sign.: RAN-2-1-HOY-1

En het woord is scheep gegaan : Beschouwingen over leer en leven van Paulus
Deventer : Kluwer, 1951. – 182.
sign.: RAN-2-1-HOY-9

De groote ontdekkingsreis : studie over de toestanden der ziel in het hiernamaals
L. Hoyack. – Deventer : Kluwer, 19XX. – 152 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-HOYA-2
Trefw.: ziel, hiernamaals

De Hebreeënbrief
L. Hoyack. – overdruk uit “De Soefi-Geachte”, Maart 1952. – Deventer : Kluwer, [1952]. – 14 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-HOYA-1 (DOOS008)
Trefw.: filosofie

Heeft het leven een doel
Louis Hoyack. – Deventer : Kluwer, 1957. – 128 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-HOY-7

Homo adorans : beschouwingen over godsdienst en mythologie
Louis Hoyack. – Deventer : Kluwer, 19XX. – 208 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-2-1-HOYA-16
Trefw.: filosofie, religie, godsdienst, mythologie

Ideeen over kunst en schoonheid
Deventer : Kluwer, z.j.. – 128.
sign.: RAN-2-1-HOY-12

Klinkend heelal : Natuur- en geestesphilosophische synthes op mystiek-religieusen grondslag
L. Hoyack. – Antwerpen : Sikkel, 1937. – 223. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-HOY-5

Ou va le machinisme? : Analyse sociologique des temps modernes
Parijs : Marcel Riviere, 1931. – 225. – (Librairie des sciences politiques et sociales)
sign.: RAN-2-1-HOY-11

De philosophie der verveling
Louis Hoyack. – Deventer : Kluwer, 1954. – 115 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-HOY-15

Retour a l’univers des anciens : Etude astrologique et philosphique
Parijs : Bibliotheque Chacornac, 1929. – 192.
sign.: RAN-2-1-HOY-6

Schets eener spontaneïteitsphilosophie
door L. Hoyack. – Deventer : Kluwer, 19XX. – [8], 75 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-HOYA-3
Trefw.: filosofie, spontaniteit

Tijdgeest : Een cultuurphilosophische studie
Deventer : Kluwer, z.j.. – 202.
sign.: RAN-2-1-HOY-10

Deventer : Kluwer, z.j.. – 202.
sign.: RAN-2-1-HOY-13

De toekomst der machineSymbolisme in den staat : Sociologische analyse van den modernen tijd
Deventer : Kluwer, 1931. – 181.
sign.: RAN-2-1-HOY-14

Wereldziel : Hoofdstukken eener panpsychistische philosophie
L. Hoyack. – Antwerpen ; Deventer : Sikkel ; Kluwer, 1938. – 137. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-HOY-4

Hugenholtz, P.H.
Ethisch pantheïsme : een studie
Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1903. – [6], 291 p. ; 21 cm. – aanteekeningen.
sign.: RAN-2-1-HUGE-2
Trefw.: filosofie, pantheïsme, ethiek, religie, veda’s, vedanta, Bhagavadgita, Socrates, Plato, christendom, jodendom, Jezus, evangeliën, heidenen, manicheïsme, gnosticisme, Giordano Bruno, mystiek, soefisme, heiligen, Goethe, Spinoza, dualisme, evolutie, onster…

Levenslicht uit vroeger eeuwen
Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1910. – XIII, 424.
sign.: RAN-2-1-HUG-1
Trefw.: indiërs, chineezen, egyptenaren, babyloniers, assyriers, persen, germanen, grieken, romeinen, christelijke kerkvaders, joodsche en arabische literatuur, middeleeuwsch christendom, hervormingseeuw

Huizinga, J.
Erasmus
door J. Huizinga. – 6e dr. – Rotterdam : Donker, 1978. – 258 p. ; 21 cm.
ISBN 9061001552
sign.: RAN-2-1-ERAS-3
Trefw.: filosofie, Erasmus

Huxley, A.
De eeuwige wijsheid
Aldous Huxley ; ingel. door Simon Vinkenoog ; [vert. uit het Engels]. – 10e dr. – Utrecht : Servire, cop. 2004. – 318 p. ; 24 cm. – (Klassieken van wijsheid)
Oorspr. titel: De eeuwige wijsheid. – ‘s-Gravenhage : Servire, 1950 ; Vert. van: The perennial philosophy. – London : Chatto & Windus, 1946. – Oorspr. uitg.: 1944 – literatuur, register.
ISBN 9021540673
sign.: RAN-2-2-HUXL-1
Trefw.: wetenschap, metafysica, filosofie, oude wijsheid, religie, mystiek

The perennial philosophy
by Aldous Huxley. – New York : Harper & Row, 1970. – 21 cm. ; 21 cm. – (Perennial Library)
ISBN 060901918
sign.: RAN-2-1-HUXL-1
Trefw.: filosofie, psychologie, mystiek, mystici

Hyde, L.
Isis and Osiris
Londen : Rider & Co, 1964. – 231.
sign.: RAN-2-1-HYD-1

Ideal
Ideal philosophy
by the editors of the Shrine of wisdom. – Fintry : Shrine of Wisdom, [1965]. – 123 p. ; 19 cm. – ([Shrine of Wisdom Manual])
Bevat: 1. Introduction ; 2. Purpose ; 3. Ideals ; 4. Morality ; 5. Science ; 6. Religion ; 7. Philosophy ; postscript – bibliography.
sign.: RAN-2-1-IDEA-1
Trefw.: filosofie, mystiek, religie, doeleinden, idealen, moraal, wetenschap, religie

Idee en mythe [Tijdschrift]
1939/1940.
Trefw.: filosofie, tijdschriften, filosofie, Hegel

IJssel de Schepper, P.
De Bellamy-gedachte en de Bergrede
door P. IJssel de Schepper. – Hoorn : Vermande Zonen, [1936]. – 48 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-IJSS-1
Trefw.: filosofie, Bellamy, christendom, bergrede

Iken, A.M.
Giordano Bruno and his influence on sir Philip Sidney
A.M. Iken. – Utrecht : a.u., 1984. – 91 p. ; 30 cm.
Doctoraal scriptie – notes, bibliography.
sign.: RAN-2-1-BRUN-6
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno, Philip Sidney, neoplatonisme, mysterie-scholen, Ramon Lull, Johannes Scotur Erigena, Renaissance

Jager, H. de
Het beeldende denken : leven en werk van Mathieu Schoenmaekers
met bijdragen van Henk de Jager, Hendrik G. Matthes, M.H.J. Schoenmaekers. – Baarn : Ambo, 1992. – 159 p. : ill. ; 21 cm. – bibliografie, personenregister, zakenregister.
ISBN 9026311516
sign.: RAN-2-1-BEEL-1

met bijdragen van Henk de Jager, Hendrik G. Matthes, M.H.J. Schoenmaekers. – Baarn : Ambo, 1992. – 159 p. : ill. ; 21 cm. – bibliografie, personenregister, zakenregister.
ISBN 9026311516
sign.: RAN-2-1-BEEL-1a
Trefw.: filosofie, theosofie, esoterie, Mathieu Schoenmaekers, biografieën

Jaspers, K.
The great philosophers : the foundations, the paradigmatic individuals: Socrates, Budda, Confucius, Jesus ; the seminal founders of philosophical thought: Plato, Augustine, Kant
Karl Jaspers ; edited by Hannah Arendt ; translated by Ralph Manheim. – 1st ed. – New York : Harcourt, Brace & World, cop. 1962. – xx, 396 p. ; 24 cm. – (Great philosophers ; vol. 1) – bibliography, index of names.
sign.: RAN-2-1-JASP-1
Trefw.: filosofie, filosofen, Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, Plato, Augustinus, Kant

Kleine leerschool van het filosofisch denken
Karl Jaspers ; [vert. uit het Duits door Paul Beers]. – 2e dr. – Utrecht : Bijleveld, 1995. – 158 p. ; 21 cm. – (Collectie labyrint)
Vert. van: Kleine Schule des philosophischen Denkens
ISBN 9061316561
sign.: RAN-2-1-JASP-2
Trefw.: filosofie, wijsbegeerte

Jensma, G.Th.
Erasmus : de actualiteit van zijn denken
red.: G.Th. Jensma … [et al.]. – Zuthpen : Walburg Pers, 1996. – 184 p. : ill. ; 29 cm.
Oorspr. uitg. t.g.v. de Erasmusherdenking Rotterdam 1986 – register.
ISBN 9060119630
sign.: RAN-2-1-ERAS-1
Trefw.: filosofie, Erasmus, humanisme

Jewel
The jewel in the lotus : om mani padme hum
edited, foreword by Raghavan Iyer. – 3rd printing. – London, Santa Barbara, New York : Concord Grove Press, 1988. – 605 p. : ill. ; 28 cm. – (The Pythagorean Sangha) – key, index to titles, acknowledgements.
ISBN 0886950007
sign.: RAN-2-1-JEWE-1
Trefw.: filosofie, meditaties, theosofie, religie, invocaties, mystiek

Jong, K.H.E. de
Philosofen en dieren
K.H.E. de Jong, met een inleidend woord van Felix Ortt. – Den Haag : Ant vivisectie stichting, 1954. – 32 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-JON-2D (D5)
Trefw.: dieren, dierenrechten, filosofen

Plotinus of Ammonius Saccas?
door K.H.E. de Jong. – Leiden : Brill, 1941. – 16 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-SACC-1
Trefw.: filosofie, Ammonius Saccas, Plotinus, theosofie, eclectische theosofie, wijsheidsreligie, neoplatonisme, religie

De stoa : Een wereld-philosophie
Amsterdam : Becht, z.j.. – 194.
sign.: RAN-2-1-JONG-3

Jonker, G.J.A.
De beteekenis van Nietzsche voor de hedendaagsche moraal
door G.J.A. Jonker. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1915. – 36 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-NIET-4
Trefw.: filosofie, Friedrich Nietzsche, moraal, theosofie

Juliusburger, O.
Giordano Bruno und die Gegenwart
von Otto Juliusburger. – Leipzig : Seemann, 1902. – 38 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-BRUN-3
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno

Jung, K.W.
Die Kultur- und Wirtschaftkrisis im Lichte der Theosophie
z.p. : Theosophische Gesellschaft Adyar, 1932. – 63-66. – (Theosophische Studien ; IV. Jahrgang 1932 Doppelheft II-III)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: theosofie

Kant, I.
Over de macht van den geest door den wil alleen onze ziekelijke gevoelens te beheerschen
Immanuel Kant ; bew. en van aant. voorz. door C.W. Hufeland ; met een korte levensschets van beiden door den Hollandschen vert. arts B.. – ‘s-Gravenhage : C. Bredée, [1910]. – 43 p. ; 24 cm.
Vert. van: Von der Macht des Gemüths
sign.: RAN-2-1-KANT-1
Trefw.: filosofie

Träume eines Geistersehers : erläutert durch Träume der Metaphysik
von Immanuel Kant ; Text der Ausgabe (A) 1766, unter Berücksichtigung der Ausgaben B und C hrsg. von Karl Kehrbach. – Leipzig : Fhilipp Reclam Verlag, [1880]. – XXXIII, 75 p. ; 15 cm.
sign.: RAN-2-1-KANT-2
Trefw.: filosofie, wetenschap, Emanuel Swedenborg

Katz, M.
Earth’s answer
1. – Harper : Lindisf arne, 1977. – 130.
sign.: RAN-2-1-KAT-1

Kenney, J.
Thriving in the crosscurrent : clarity and hope in a time of cultural sea change : Introduction : why this book, why now? — Rhyming hope and history — Just changing–or evolving — Four strong winds — Three crossings — Modernity : how can a sea change go wrong? — Who says it’s getting better? — Maelstrom — Life in the renaissance — The second axial age — Thriving in the crosscurrent
Jim Kenney . – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – x, 253 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) – notes, index.
ISBN 9780835608763
sign.: RAN-2-1-KENN-1
Trefw.: filosofie, sociale veranderingen, sociale evolutie, theosofie

Kernvraag
Kernvraag: geestelijke stromingen in Nederland
‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1974. – 74. – (Kernvraag ; 41)
sign.: RAN-2-1-KER-2

‘s-Gravenhage : Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Ka, 1972. – 75. – (Kernvraag ; 29)
sign.: RAN-2-1-KER-1

Ketner, C.H.
Mensch en wereld : eene inleiding tot het psychisch monisme
C.H. Ketner. – Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1929. – VIII, 118 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-KETN-1
Trefw.: filosofie, monisme, bewustzijn, J.J. Poortman, G. Heymans, ethiek, parapsychologie, onsterfelijkheid, individualiteit, stof

Key, E.
Liefde en ethiek : nadere verklaring op mijn boek: De ethiek van liefde en huwelijk
Elle Key. – Amsterdam : Em. Quérido, [1906]. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-KEY-1
Trefw.: filosofie, liefde, ethiek

Keyserling, H.
Betrachtungen der Stille und Besinnlichkeit
Hermann Keyserling . – Neue Aufl. – Wassenaar : Servire, cop. 1975. – 264 p. ; 21 cm.
ISBN 9060774825
sign.: RAN-2-1-KEYS-2
Trefw.: filososofie, stilte, zelfkennis

Das Buch vom Ursprung
Graf Hermann Keyserling. – 1. bis 3. Tausend. – Baden-Baden : Verlag Hans Bühler Junior, 1947. – 307 p. ; 26 cm.
sign.: RAN-2-1-KEYS-3
Trefw.: filosofie

Das Ehe-Buch : eine neue Sinngebung im Zusammenklang der Stimmen führender Zeitgenossen
angeregt und hrsg. von Hermann Keyserling. – Celle : Niels Kampmann, cop. 1925. – 430 p. ; 22 cm.
Bevat: Die Entstehung der Ehe / A.W. Nieuwenhuis
sign.: RAN-2-1-KEYS-4
Trefw.: filosofie, huwelijk, sociologie

Philosophie als Kunst
zur einführung Hermann Keyserling. – Zweite Auflage. – Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1922. – XII, 276, (16). – (Die Werke des Grafen Hermann Keyserling) – Bibliographische nachtrag, index.
sign.: RAN-2-1-KEY-16
Trefw.: filosofie, kunst, idealisme, Duitsland, theosofie

Het reisdagboek van een philosoof ; 1
door Hermann Keyserling ; geautoriseerde Ned. vertaling [uit het Duitsch] van J.L. Pierson. – Baarn : Hollanda-Drukkerij, 1924. – XXVI, 447 p. ; 20 cm. – (Het reisdagboek van een philosoof ; Eerste Deel)
sign.: RAN-2-1-KEYS-1I
Trefw.: filosofie, reisbeschrijvingen, westerse filosofie, Europa

Het reisdagboek van een philosoof ; 2
door Hermann Keyserling ; geautoriseerde Ned. vertaling [uit het Duitsch] van J.L. Pierson. – Baarn : Hollandia-Drukkerijk, 1924. – XX, 490 p. ; 20 cm. – (Het reisdagboek van een philosoof ; Tweede Deel)
sign.: RAN-2-1-KEYS-1II
Trefw.: filosofie, reisbeschrijvingen, westerse filosofie, Europa, J. Krishnamurti, theosofie, religie

Schopferische erkenntnis
Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1922. – 547.
sign.: RAN-2-1-KEY-5

Unsterblichkeit : eine kritik der beziehungen zwischen naturgeschehen und menslicher vorstellungswelt
Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1920. – XXXV, 263, (9).
sign.: RAN-2-1-KEY-6
Trefw.: filosofie, onsterfelijkheid, doodsgebruiken, geloof, eeuwigheid, bewustzijn, mensheid, individu, leven

Van weten tot wijsheid
Enschede : Campagne, 1923. – 48.
sign.: RAN-2-1-KEY-2

Wiedergeburt
Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1927. – 590. – Reg..
sign.: RAN-2-1-KEY-9
Trefw.: wedergeboorte

Khomiakov, A.
On spiritual unity : a slavophile reader
translated and edited by Boris Jakim and Robert Bird. – Hudson, New York : Lindisfarne Books, 1998. – 365, (3) p. ; 24 cm. – bibliography, index.
ISBN 0940262916
sign.: RAN-2-1-KHOM-1
Trefw.: filosofie, religie, Rusland, spiritualiteit, nationalisme, ideologieën, kennis, wil, theologie, dichtkunst, katholicisme, kerk, eenheid, christendom, metafysica, politiek, hegelianisme, liefde, vrijheid, bewustzijn, theosofie, logos, God

Kierkegaard, S.A.
Kierkegaards redevoeringen
gekozen, vert. en ingel. door H.A. van Munster. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1959. – 206 p. ; 18 cm. – (Prisma-Boeken ; 484)
sign.: RAN-2-1-KIER-1
Trefw.: filosofie, Kierkegaard

Over de vertwijfeling : de ziekte tot de dood
Sören Aabye Kierkegaard ; ingeleid, uit het Deens vertaald en van noten voorzien door dr. H.A. van Munster en A.P. Klaver. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1963. – 154 p. ; 18 cm. – (Prisma-boeken ; 893)
sign.: RAN-2-1-KIER-2
Trefw.: filosofie, Kierkegaard

Kingsley, Ch.
Hypatia or, new foes with an old face
by Charles Kingsley. – London ; New York : MacMillian and Co, 1896. – xvi, 345 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-4-KING-1a

[Charles Kingsley]. – London : MacMillian and Co, 1879. – xix, 389 p. ; 20 cm. – (The Works of Charles Kingsley ; Volume IV)
sign.: RAN-1-4-KING-1
Trefw.: romans

Klever, W.N.A.
Poortmans repertoriom der Nederlandse wijsbegeerte deel 3 1958-1967
Amsterdam : Buijten en Schipperheijn, 1968. – 179.
sign.: RAN-2-1-KLE-1
Trefw.: filosofie

Knaudt, M.
Des Universums Werdegang [eine philosophisch-naturalistische Studie]
von M. Knaudt. – Berlin ; Leipzig : Modernes Verlagsbureau ; Curt Wigand, 1910. – 45 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-2-1-KNAU-1 (DOOS008)
Trefw.: filosofie

Kneisel, R.
Die Lehre von der Seelenwanderung : eine populär-philosophische Abhandlung
Leipzig : Druck und Verlag von Oswald Mutze, 1889. – 135 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-KNEI-1
Trefw.: filosofie, goed en kwaad, ontwikkeling der wereld, bewustzijn, gevoel, ziel, zielsverhuizing, reïncarnatie, herinnering, God

Knight, S.
Das Leben des fürtrefflichen Erasmi von Rotterdam, insonderheit aber derjenige merckwürdigste Theil davon, den er in Engeland zugebracht; Worinnen eine Nachricht von seinen gelehrten Freunden wie auch dem Zustand der Religion und Gelehrsamkeit zur selben Zeit, so wohl auf der Universität Cambridge als Oxford ertheilet wird. Nebst einem Anhang unterschiedener rarer Urkunden
Abgefasset von Samuel Knight … Ins deutsche Übers. von Theodor Arnold … . – Leipzig : J.G. Lowe, 1736. – 56, 398, 126, [10] p . ; 17 cm.
sign.: RAN-2-1-ERAS-? (BWK1)
Trefw.: filosofie

Knös, G.
Wereld-federatie van alle landen met nationale ontwapening en internationale politiemacht
vier radiolezingen van den Zweedschen Ingenieur Gunnar Knös. – Utrecht : W. de Haan, 1946. – 29 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-WERE-1

Hilversum : Wereld-Federatie Bond, z.j.. – 19 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-WERE-1a
Trefw.: filosofie, vrede, ontwapening

Knowlton, C.
Fruits of philosophy : an essay on the population question
Cha. Knowlton ; [preface Ch. Bradlaugh, Annie Besant]. – continental ed., reprinted after the 2nd new ed., with notes. – Rotterdam : Van der Hoeven & Buys, 1877. – VI, [1], 56 p. ; 21 cm.
Dedicated by special permission to Mr. Charles Bradlaugh and Miss Annie Besant – appendix.
sign.: RAN-2-1-KNOW-1 (DOOS008)
Trefw.: filosofie, thesosofie, Ch. Bradlaugh, Annie Besant, essays

Knuttel, W.P.C.
Balthasar Bekker : de bestrijder van het bijgeloof
door W.P.C. Knuttel. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1906. – [10], 368 p. ; 24 cm. – register van personen.
sign.: RAN-2-1-KNUT-1
Trefw.: filosofie, bijgeloof, Balthasar Bekker, bibliografieën, Ruslandboeken, protestantisme, Nederland, calvinisme

Koestler, A.
The act of creation
Londen : Hutchinson, 1964. – 751.
sign.: RAN-2-1-KOE-1

Kojc, M.
Het leerboek des levens
Martin Kojc; met een inl. woord van L.A. Rademaker; geaut. vertaling [uit het Duitsch] van A. Voker. – 14e, door de schrijver gew. en aangev. dr. – Wassenaar : Servire, 1969. – 125 p. ; 21m.
Vert. van: Das Lehrbuch des Lebens – Inleidend woord.
sign.: RAN-9-1-KOJC-5
Trefw.: levenskunst, esoterische wijsheid, gezondheid, gedachtenkracht

De weg naar geluk
Martin Kojc ; geautoriseerde vert. van J. Bekker-Fockens. – Den Haag : Servire, [1939]. – 151 p. ; 21 cm.
Vert. van: Der Weg zum Glück. – 1935 – voorwoord.
sign.: RAN-9-1-KOJC-2
Trefw.: levenkunst, voorbeschikking, spirituele groei, gezondheid

Koller, J.M.
Oriental philosophies
2. – NY : Macmillan, 1969. – 369.
sign.: RAN-2-1-KOL-1
Trefw.: filosofie

Korzec, M.
De kitsch van het holisme
? : Veen, 1986. – ?.
sign.: RAN-2-1-KOR-1

Kwee Swan Liat
Ontmoeting tussen oost en west
inl. van J.P. van Praag. – Deventer : N. Kluwer, 1952. – (14), 175. ; 22 cm. – bibliographie.
sign.: RAN-2-1-KWEE-1
Trefw.: filosofie, India, China, wijsbegeerte, karma, wedergeboorte, reïncarnatie

Larsen, J.A.
Van het werkelijke leven : drie voordrachten gehouden in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort
inleiding door T. de R. ; vert. [uit het Engels] door Tony de Ridder. – 4e dr. – Zeist : J. Ploegsma, 1931. – 70, [2] p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-LARS-1a

inleiding door T. de R. ; vert. [uit het Engels] door Tony de Ridder. – 3e dr. – Zeist : J. Ploegsma, 1931. – 70, [2] p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-LARS-1
Trefw.: esoterie, theosofie, cultuur, religie, Ik, filosofie

Larson, C.D.
The hidden secret
by Christian D. Larson. – London : L.N. Fowler & Co, 19XX. – 78 p. ; 17 cm.
sign.: RAN-2-1-LARS-2
Trefw.: filosofie

Laszlo, E.
Het chaospunt : nu werken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen
Ervin Laszlo ; [vert. uit het Engels: Gerard Grasman]. – 2e dr. – Deventer : Ankh Hermes, 2007. – 224p. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: The chaos point. – Charlottesville, VA : Hampton Roads, cop. 2006 – aanhangsel A, B, C, literatuur, register.
ISBN 9789020284485
sign.: RAN-2-2-LASZ-9
Trefw.: wetenschap, evolutie, kosmologie, Akasha, Akashaveld-theorie, filosofie, bewustzijn, systeem theorie, integrale benadering, theorie van alles, kwantummechanica, bewustzijnsverruiming, spiritualiteit, kosmisch bewustzijn, esoterische kennis, onderbewustzi…

Lathouwers, T.
De moed tot het onmogelijke : Kierkegaard en zen
Ton Lathouwers ; Luce Ramaker, Jan Bor ; samenst. en red.: Jan Bor. – Rotterdam : Asoka, 2010. – 299 p. ; 21 cm.
ISBN 9789056702250
sign.: RAN-2-1-KIER-3
Trefw.: filosofie, Kierkegaard, Søren Aabye Kierkegaard, zen, boeddhisme, zen-boeddhisme

Leibniz, G.W.
De monadologie : over samenhang in het universum
G.W. Leibniz ; vert. [uit het Frans] en commentaar Han Boering en Harkolien C. Meinsma. – Alkmaar : De Verandering, cop. 1991. – 80 p. : port. ; 21 cm.
Vert. van: La monadologie. – Paris : Belin, 1952. – Oorspr. uitg.: 1714 – bibliografie, index.
ISBN 9069631725
sign.: RAN-2-1-LEIB-3
Trefw.: filosofie, monadenleer, metafysica, G.W. Leibniz, universum

Lely, E.F.E. van der
De problematiek van oorlog en vrede in het atoomtijdperk : lezingen gehouden te Amersfoort 14/15 november 1964 : Technische – en economische aspecten van de problematiek van oorlog en vrede in het atoomtijdperk / door E.H.F. van der Lely. Het politieke aspect van de problematiek van oorlog en vrde in het atoomtijdperk / door J.L. Heldring. Oorlog en vrede in het atoomtijdperk / [C.J. Schuurman]
E.F.E. van der Lely, J.L. Heldring, C.J. Schuurman. – [Amersfoort] : Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte, 1964. – 9, 11, 6 p. ; 28 cm. – enige literatuur.
sign.: RAN-2-1-LELY-1
Trefw.: filosofie, oorlog, vrede, wetenschap, atoomtijdperk, economie, politiek

Leopold, J.H.
Stoïsche wijsheid
uitgegeven door J.H. Leopold. – 4e ongew. dr. – Rotterdam : W.L & J. Brusse, 1927. – 81 p. ; 19 cm.
Bevat I: Het handboekje van Epictetus. II: Marcus Aurelius tot zich zelven (Boek V, IX, XI)
sign.: RAN-2-1-LEOP-1
Trefw.: filosofie, Stoa, stoïcisme, Griekse en Romeinse filosofie, klassieke oudheid, letterkunde

Lepp, I.
Teilhard de Chardin en het christendom in de moderne wereld
Ignace Lepp ; [vert. uit het Duits door G.A.J. Emonds]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1963. – 188 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 10)
Vert. van: Die neue Erde. – Olten : Walter-Verlag
sign.: RAN-2-1-LEPP-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën, religie, christendom, moderniteit, godsdienstfilosofie

Lloyd, J.W.
De dageraadsgedachte
door J.W. Lloyd ; vert. door Willy H. van Rhijn. – Amersfooort : P. Dz. Veen, 1919. – 173 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-LLOY-1a

door J.W. Lloyd ; vert. door Willy H. van Rhijn. – Amersfooort : P. Dz. Veen, 1919. – 173 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-1-LLOY-1
Trefw.: filosofie, dageraadsgedachte, theosofie

Lorenz, K.
De weerzijde van de spiegel : over de evolutie van de menselijke kennis
K. Lorenz ; uit het Duits vert. door P.M.A. Verwijmeren ; met medew. van D. Hillenius . – Amsterdam : Ploegsma, 1975. – 304 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Die Rückseite des Spiegels. – 1973 – literatuuropgave, personenregister.
ISBN 9021603160
sign.: RAN-2-1-LORE-1
Trefw.: filosofie, wetenschap, kennis

MacAlpin, M.
The book of the living : a hand-book of self-directed philosophy
by Miles MacAlpin. – Los Angeles : De Vorss & Co, 1943. – 158 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-MACA-1

by Miles MacAlpin. – Los Angeles : De Vorss & Co, 1943. – 158 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-MACA-1a
Trefw.: filosofie, theosofie, religie, metafysica, zelf, ontologie

Maeterlinck, M.
Wijsheid en levenslot
Maurice Maeterlinck ; met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan ; vertaling van G.M. van der Wissel-Herderscheê. – 2e, herz. dr. – Amsterdam : C.L.G. Veldt, [1902]. – VIII, 228 p. : portr. ; 20 cm.
Vertaling van: La sagesse et la destinée
sign.: RAN-2-1-MAET-2
Trefw.: filosofie, wijsheid, levenskunst

Het leven der bloemen
Maurice Maeterlinck ; vert. van Andries de Rosa. – Amsterdam : C.L.G. Veldt, 1908. – 244 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-MAET-1
Trefw.: filosofie, planten, opstellen

Main currents in modern thought : the journal of the Foundation for Integrative Education : a cooperative journal to promote the free association of those working toward the integration of knowledge through the study of the whole of things, nature, man, and society, assuming the universe to be one, dependable, intelligible, harmonious [Tijdschrift]
Foundation for Integrative Education; 1958/1959.
Trefw.: tijdschriften, filosofie, kunst, moderne denken, onderwijs, educatie

Manten, A.A.
Vraagtekens rondom… Teilhard de Chardin
door A.A. Manten. – Amsterdam : Stichting IVIO, 1966. – 16 p. : ill. ; 18 cm. – (AO-reeks ; 1107)
sign.: RAN-2-1-TEIL-22 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën, evolutie

Marcus, E.
Theorie einer natürlichen Magie gegründet auf Kants Weltlehre
von Ernst Marcus. – München : Ernst Reinhardt, 1924. – 196 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-MARC-1
Trefw.: filosofie, magie, Kant

Marres, R.
Filosofie van de geest : een kritisch overzicht
R. Marres. – Muiderberg : Coutinho, 1985. – 178 p. ; 22 cm. – bibliografie.
ISBN 9062836461
sign.: RAN-2-1-MARR-1
Trefw.: filosofie, geest, bewustzijn, antropologie

Marsch, M.
A matter of personal survival
Wheaton : Theosophical Publishing House, 1985. – 209.
sign.: RAN-2-1-MAR-1
Trefw.: Quest Book

McArthur, T.
Beyond logic & mysticism
Tom McArthur. – 1st Quest ed. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1990. – 144 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books)
Originally published in 1988 under title: Unitive thinking – index.
ISBN 0835606597
sign.: RAN-2-1-McAR-1

Tom McArthur. – 1st Quest ed. – Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1990. – 144 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books)
Originally published in 1988 under title: Unitive thinking – index.
ISBN 0835606597
sign.: RAN-2-1-McAR-1a
Trefw.: filosofie, mystiek, denken, heelheid, theosofie

Milne, A.A.
Vrede met ere : een onderzoek naar de conventionele begrippen over oorlog
A.A. Milne ; vert. [uit het Engels] Jo van der Laan. – 4e dr. – Bos en Duin : De Driehoek, [1935]. – 245 p. ; 20 cm.
Vert. van: Peace with honour, London : Methuen, 1934
sign.: RAN-2-1-MILN-1
Trefw.: filosofie, oorlog, vrede

Mohr, F.R.
Leven met horizon : het volwaardig mens-zijn in het geding
F.R. Mohr. – Deventer : N. Kluwer, cop. 1970. – 206 p. ; 21 cm.
ISBN 9020235168
sign.: RAN-2-1-MOHR-1
Trefw.: filosofie

Mortelmans, A.
Rechten en plichten van den vrijdenker
door A. Mortelmans. – Antwerpen : [s.n.], 1904. – 16 p. ; 21 cm. – (Tijdschrift / Komiteit voor Geestesontwikkeling ; no. 5)
sign.: RAN-2-1-MORT-1
Trefw.: filosofie, vrijdenkers, rechten, plichten, religie

Morya
Zonde, ziekte, dood : verkort verslag van vier toespraken, gehouden te ‘s-Gravenhage
door Morya. – ‘s-Gravenhage : Synthese, 1926. – 136 p. ; 16 cm.
sign.: RAN-2-1-MORY-1
Trefw.: filosofie, zonde, ziekte, dood, toespraken, gezondheid

Mosmuller-Crull, M.
Zoek het licht dat opgaat in het westen
Mieke Mosmuller-Crull. – Den Haag : Occident, 1994. – 228 p. ; 22 cm. – citatenlijst, geraadpleegde literatuur.
ISBN 9075240015
sign.: RAN-2-1-MOSM-1
Trefw.: filosofie, antroposofie, Hegel, M. Heidegger, J. Krishnamurti, religie, Rudolf Steiner, meditatie, Plato, wetenschap, liefde, Thomas van Aquino, Goethe, levensvraagstukken

Mugnai, M.
Leibniz : filosoof en mathematicus
Massimo Mugnai ; [vert. uit het Italiaans Etta Maris ; red. Rienk Vermij ; index Ansfried Scheifes]. – Amsterdam : Natuurwetenschap & Techniek, cop. 2005. – 159 p. : ill. ; 24 cm. – (Wetenschappelijke biografie ; dl. 10)
Vert. van: Leibniz : vita di un genio tra logica, matematica e filosofia. – Milano : Le Scienze, 2002 – literatuur, index.
ISBN 9076988609
sign.: RAN-2-1-LEIB-6
Trefw.: filosofie, wetenschap, monadologie, wiskunde

Murray, G.
Professor Gilbert Murray’s voordracht over De stoische wijsbegeerte
Gilbert Murray ; uit het Engels [vert.] door J. van Dam. – Lochem : Tijdstroom, [1947]. – 34 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-MURR-1
Trefw.: Stoïcisme, wijsbegeerte, filosofie

Naudts, P.A.
De alchemie, de steen der wijzen en Antoon van Dijck
door Paul-Albert Naudts. – [Brussel] : [Paul-Albert Naudts], 1991. – 128 p. : ill. ; 31 cm.
sign.: RAN-2-1-NAUD-1
Trefw.: alchemie, steen der wijzen, kunst, Antoon van Dijk, alchemistische symbolen

Needleman, J.
The heart of philosophy
San francisco : Harper and row, 1982. – 237.
sign.: RAN-2-1-NEE-1

Nicholson, S.
Gaia’s hidden life : the unseen intelligence of nature
compiled by Brenda Rosen & Shirley Nicholson. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1992. – [15], 290 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books)
ISBN 0835606856
sign.: RAN-2-1-NICH-1a

compiled by Brenda Rosen & Shirley Nicholson. – Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1992. – [15], 290 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books)
ISBN 0835606856
sign.: RAN-2-1-NICO-1
Trefw.: filosofie, wetenschap, Gaia, religie, aarde, religieuze aspecten, theosofie, kosmos, evolutie, ecologie, natuur

Nietzsche, F.
Aldus sprak Zarathoestra : een boek voor allen en voor niemand
Friedrich Nietzsche ; inleiding door H. Marsman ; vertaald uit het Dduits door Eduard Coenraads en H. Marsman. – 2e dr. – Amsterdam : Wereld bibliotheek, 1948. – 340 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel : Also sprach Zarathustra
sign.: RAN-2-1-NIET-2
Trefw.: filosofie

De wil tot macht : proeve eener omzetting aller waarden
bewerkt door J.A. Bergmeijer. – Amsterdam : Cohen Zonen, 1904. – 388 p. ; 21 cm. – (Groote Denkers der Eeuwen : (Algemeene bibliotheek der Wijsbegeerte) ; Friedrich Nietzsche)
sign.: RAN-2-1-NIET-1
Trefw.: filosofie, nihilisme, religie, christendom, moraal, wil, wetenschap

Noordlander, F.
Het licht, dat voor mij scheen
door Frank Noordlander. – z.p. : “Licht en Waarheid”, 1909. – 31 p. ; 24 cm.
Herdrukken uit het Tijdschrift “Licht en Waarheid”
sign.: RAN-2-1-NOOR-1
Trefw.: filosofie, religie, taalkunde

Nys, D.
La Notion d’espace
2. – ? : Louvain, 1929. – 388. ; ?.
sign.: RAN-2-1-NYS-1
Trefw.: oude boeken

Officer
The road to the stars : and other essays
by “an officer of the grand fleet”. – London : C. W. Daniel, 1919. – 100 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-OFFI-1
Trefw.: filosofie, mens, waarheid, leven en dood, hel, wil, evolutie, vierde dimensie

Ontwikkeling
De ontwikkeling van de mens
Amsterdam : School voor filosofie, 199X. – 34 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-ONTW-1
Trefw.: filosofie, wetenschap, mens, vrijheid

Oosterling, H.
Met drie ogen : interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit
Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.). – Rotterdam : Asoka, cop. 2005. – 228 p. ; 21 cm. – noten, bibliografie, personalia, register namen en zaken.
ISBN 9056701304
sign.: RAN-2-1-OOST-1
Trefw.: spiritualiteit, filosofie

Os, Ch.H. van
Aspecten der evolutie: in het bijzonder aan de hand van de denkbeelden van P. Teilhard de Chardin en A.N. Whitehead [voordracht gehouden te Naarden op 17 oktober 1961]
door Ch.H. van Os. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afdeling, 1965. – 12 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofische Research Centrum)
sign.: RAN-2-1-OS-1a

door Ch.H. van Os. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afdeling, 1965. – 12 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofische Research Centrum)
sign.: RAN-2-1-OS-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, A.N. Whitehead, evolutie, theosofie, voordrachten

Ovidius Naso, P.
Les métamorphoses d’Ovide ; 1
[Ovide] ; trad. nouvelle par de Bellegarde ; avec des explications à la fin de chaque fable. – Amsterdam : Aux dépens d’Etienne Roger, 1716. – [20], 432 p. : ill. ; 17 cm. – (1)
sign.: RAN-2-1-OVID-1I (BWK1)
Trefw.: filosofie, religie, fabels, scheppingsverhalen, christendom, Griekenland, metamorfosen, Latijnse letterkunde, mythologie, Griekse mythologie, Griekse literatuur

Les métamorphoses d’Ovide ; 2
[Ovide] ; trad. nouvelle par de Bellegarde ; avec des explications à la fin de chaque fable. – Amsterdam : Aux dépens d’Etienne Roger, 1716. – [8], 415, [5] p. : ill. ; 16 cm. – (2)
sign.: RAN-2-1-OVID-1II (BWK1)
Trefw.: filosofie, religie, fabels, scheppingsverhalen, christendom, Griekenland, metamorfosen, Latijnse letterkunde, mythologie, Griekse mythologie, Griekse literatuur

The metamorphoses of Ovid
[Ovid] ; translated and with an introduction by Mary M. Innes. – Harmondsworth, Middlesex, England ; New York : Penguin Books, 1955. – 393 p. ; 19 cm. – (Penguin classics ; L58)
ISBN 0140440585
sign.: RAN-2-1-OVID-2
Trefw.: filosofie, religie, fabels, scheppingsverhalen, christendom, Griekenland, metamorfosen, Latijnse letterkunde, mythologie, Griekse mythologie, Griekse literatuur

Ovink, B.J.H.
Henri Bergson
door B.H.J. Ovink. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1920. – 40 p. ; 24 cm. – (Groote Denkers (NIeuwe Reeks) ; Vierde Serie ; No. 1)
sign.: RAN-2-1-BERGS-7
Trefw.: filosofie, Henri Bergson

Pascal, B.
Gedachten
Blaise Pascal ; ingeleid, vertaald en uitgelegd door J.A.C. Lenders. – 4e dr. – Utrecht; Antwerpen : Spectrum, 1967. – 219 p. ; 18 cm. – (Prisma-Boeken ; 765)
sign.: RAN-2-1-PASC-1
Trefw.: filosofie, Blaise Pascal, wiskunde, denkers, gedachten

Paulsen, F.
System der Ethik : Mit einem Umrik der Staats- und Gesellschaftslehre
7. – Stuttgart; Berlin : Gottasche Buchhandlung, 1906. – ?.
sign.: RAN-2-1-PAU-1

System der Ethik mit einem umrisch der Staats- und Gesellschaftslehre : Zweiter Band
siebente und achte verbesserte auflage. – Stuttgart und Berlin : J.G. Gotta’fche Buchhandlung Nachfolger, 1906. – VIII, 654 p. ; 22 cm. – Met: register.
sign.: RAN-2-1-PAU-2
Trefw.: filosofie, ethiek

Peithmann, E.C.H.
Demokrit ; Biographia Antiqua : oder ein Bericht über das Leben und die Schriften des ältern und neueren Magier, Kabbalisten und Philosophen, sowie einiges über die Grundsätze und Lehren der ersten Urheber und Stifter der magischen und okkulten Wissenschaften
von pastor E.C.H. Peithmamm. – Bitterfeld und Leipzig : Verlag von F.E. Baumann, 1902. – 16 p. ; 23 cm. – (Biographia Antiqua ; Zweite Serie, V: Demokrit ; Aeltere griechische Philosophen. Berichte uber deren Leben, Lehren und Schriften)
sign.: RAN-2-1-PEIT-1
Trefw.: filosofie, oudheid, magie, kabbala, kabbalisten, leringen, occultisme, theosofie

Pen, K.J.
Van Kant naar Hegel : eenige hoofdlijnen in de ontwikkeling der philosophie
door K.J. Pen. – Groningen, Den Haag : Wolters, 1930. – 128 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-PEN-1
Trefw.: filosofie, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nieuwe westerse filosofie, 17e-19e eeuw

Plutarchus
Een bloemlezing uit zijn gescnhriften
Haarlem : De Spaarnestad, 1950. – 341.
sign.: RAN-2-1-PLU-2

Plutarchus’ boekje over de juiste gemoedsstemming
vertaald en ingeleid door J.J. Hartman. – 2e dr. – Leiden : S.C. van Doesburgh, 1925. – [4], 159 p. ; 10 cm.
sign.: RAN-2-1-PLUT-1a

Zutphen : W.J.Thieme & cie, zj. – 159.
sign.: RAN-2-1-PLUT-1

Plutarchus’ Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar
[Plutarchus] ; [uit het Grieksch] vert. door M.B. Mendes da Costa. – Amsterdam : Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1925. – VIII, 241 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 475)
sign.: RAN-2-1-PLUT-3
Trefw.: filosofie, Alexander de Grote, Julius Caesar, geschiedenis

Poortman, J.J.
Advaita en neoplatonisme
door J.J. Poortman. – overdruk uit Algemeen Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie – mei 1964. – z.p. : z.u., 1964. – 9 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

door J.J. Poortman. – overdruk uit Algemeen Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie – mei 1964. – z.p. : z.u., 1964. – 9 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-22
Trefw.: filosofie, advaita, neoplatonisme, theosofie, religie

Bestaat er een speciale kracht van het oog?
door J.J. Poortman. – Bussum : Emil Wegelin, 1939. – 44 p. ; 26 cm. – (Tijdschrift voor Parapsychologie ; Jg. XI)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

door J.J. Poortman. – Bussum : Emil Wegelin, 1939. – 44 p. ; 26 cm. – (Tijdschrift voor Parapsychologie ; Jg. XI)
sign.: RAN-2-1-POOR-42a
Trefw.: filosofie, parapsychologie, telepathie

De beweging voor een theosofische wereld-universiteit
z.p. : z.u., z.j.. – 23-28.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Bewust eclecticisme
z.p. : Servire, 1941. – 65-67. – (Uitzicht ; derde jaargang – no. 3 – augustus 1941)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Dr. Gerda Walther’s beschouwingen over de mystiek
door J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1956. – 20 p. ; 24 cm. – (Nederlandsch Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-45

door J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1956. – 20 p. ; 24 cm. – (Nederlandsch Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-45a

door J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1956. – 20 p. ; 24 cm. – (Nederlandsch Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-45b
Trefw.: filosofie, theosofie, mystiek, Gerda Walther

Drei vorträge über Philosophie und Parapsychologie
von Johannes J. Poortman. – Leiden : Sijthoff, 1939. – 77 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-48
Trefw.: filosofie, voordrachten, parapsychologie, theosofie, occultisme

E. Douglas Fawcett en Raynor C. Johnson
door J.J. Poortman. – overdruk uit Theosophia maart en mei 1958, Jaargang 59, no. 2 en 3. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1958. – 16 p. ; 24 cm. – (Nederlandsch Theosofisch Research Centrum) – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-46

door J.J. Poortman. – overdruk uit Theosophia maart en mei 1958, Jaargang 59, no. 2 en 3. – Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1958. – 16 p. ; 24 cm. – (Nederlandsch Theosofisch Research Centrum) – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: filosofie, E. Douglas Fawcett, Raynor C. Johnson, theosofie

Enkele beschouwingen over theosofie en christendom
door J.J. Poortman. – overgedrukt uit Theosofia Jg. 49 – 1948. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., 1949. – 39 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-2

door J.J. Poortman. – overgedrukt uit Theosofia Jg. 49 – 1948. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., 1949. – 39 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-2a

door J.J. Poortman. – overgedrukt uit Theosofia Jg. 49 – 1948. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd., 1949. – 39 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-2b
Trefw.: theosofie, religie, christendom, tegenstellingen, syncretisme, oecumenische beweging, katholicisme, protestantisme, filosofie

Enkele kanttekeningen
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1958. – 4. – (Theosofia ; jrg. 59, no. 11, november 1958)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Een ethisch perspectief
Leiden : E.J. Brill, 1939. – 147-169. – (Tijdschrift voor Strafrecht ; deel 49, afl. 2)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

The feeling of being stared at
reprinted. – Londen : Society for Pychical Research, 1959. – 12.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Een felle bliksem?
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1964. – 185-189. – (Theosofia ; no. 6, 1964)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Die Fruchtbarkeit der Grundgedanken des Vedanta für die Abendländische philosophische Problematik
Köln : Kölner Universitätsverlag, 1960. – 438-445. – (Kant-Studien ; Band 51, Heft 4, 1959/1960)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De grondparadox : en andere voordrachten
Assen : Van Gorcum & Comp., 1948. – 115-123. – (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie ; Jrg. 41, no. 3)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De grondparadox en andere voordrachten en essays
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp. ; H.J. Prakke en H.M. Prakke, 1961. – 366 p. ; 23 cm. – appendix, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-24

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp. ; H.J. Prakke en H.M. Prakke, 1961. – 366 p. ; 23 cm. – appendix, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-24a
Trefw.: filosofie, essays, theosofie

Het hegemonikon en zijn aandacht van den tweeden graad
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum, 1939. – 48 p. ; 21 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr 31) – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-37a

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum, 1939. – 48 p. ; 21 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr 31) – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-37
Trefw.: filosofie, hegemonikon

Hernieuwde belangstelling voor het vraagstuk der reïncarnatie
z.p. : Nederlands Theosofisch Research Centrum, 1957. – 12. – (Theosofia ; Jrg. 58, no. 9 en 10, sept. en okt. 1957)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: reïncarnatie

Heymans als parapsycholoog
z.p. : z.u., z.j.. – 246-250.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Iets over het voorkomen van den geslachtsnaam Po(o)rtman(n) : en over de afstamming van het aldusgenaamde Zuid-Hollandsche geslacht
z.p. : z.u., 1938. – 9. – (Eigen Volk ; Jrg. 10, aflev. 6, november 1938)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Immanuel Kant en de parapsychologie
door Prof. Dr. J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1963. – 14 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-17b

door Prof. Dr. J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1963. – 14 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-17

door Prof. Dr. J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Ned. Afd, 1963. – 14 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofisch Research Centrum) – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-17a
Trefw.: filosofie, parapsychologie, Immanuel Kant, theosofie

Indeterminisme of determinisme? : een beschouwing naar aanleiding van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm’s “Vrije wil of determinisme”
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum, 1949. – 38, [2] p. ; 25 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-POOR-40
Trefw.: filosofie

Is de parapsychologie gebaat bij een psycholphysisch parallelisme of bij een wisselwerkingstheorie?
door J.J. Poortman. – z.p. : z.u., 1932. – 20 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-49
Trefw.: parapsychologie, wetenschap, theosofie

Is een nieuwe uiteenzetting van de theosofie en een nieuwe instelling nodig?
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1956. – 9. – (Theosofia ; jan.-feb. 1956)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: theosofie, Theosofia

J. Krishnamurti en de wijsbegeerte
Assen : Van Gorcum & Comp., 1951. – 129-143. – (Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie ; Jrg. 43 nr. 3)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Assen : Van Gorcum & Comp., 1951. – 129-143. – (Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie ; Jrg. 43 nr. 3)
sign.: RAN-2-1-POOR-41
Trefw.: filosofie, wijsbegeerte, J. Krishnamurti

Johann Friedrich Oberlin : een “Heilige van het Protestantisme”
door J.J. Poortman. – [overdr. uit Theosofia juni-juli, jaargang 56, 6 en 7]. – Amsterdam : Theosofia, 1955. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-7
Trefw.: filosofie, Johann Friedrich Oberlin, religie, protestantisme, theosofie

Kann man von der Materilistischen psychologie einer reihe von Kirchenvätern reden?
von Johannes J. Poortman. – Sonderdruck. – Leiden : Brill, 1967. – 189-199 p. ; 25 cm.
Sonderdruck aus: Glaube, Geist, Geschichte / Festschrift für Ernst Benz zum 60. Geburtstage am 17. November 1967. Hrsg. von Gerhard Müller und Winfried Zeller
sign.: RAN-2-1-POOR-35

von Johannes J. Poortman. – Sonderdruck. – Leiden : Brill, 1967. – 189-199 p. ; 25 cm.
Sonderdruck aus: Glaube, Geist, Geschichte / Festschrift für Ernst Benz zum 60. Geburtstage am 17. November 1967. Hrsg. von Gerhard Müller und Winfried Zeller
sign.: RAN-2-1-POOR-35a
Trefw.: filosofie, Ernst Benz, theosofie, materialisme, kerkvaders, religie

Karel Hendrik Eduard de Jong
Leiden : E.J. Brill, 1961. – 89-93. – (Jaarboek van de Maatschappij der Nedelandse Letterkunde te Leiden ; 1960-1961)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Kroniek : vergadering van het Heymans-Genootschap te Utrecht op 22 september 1946
z.p. : z.u., 1947. – 151-154. – (Tijdschrift voor Philosophie ; Jrg. 9, nr. 1 – februari 1947)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Ks. Hoorweg’s “Bezwaren van een Wijsgeer tegen den Christelijken Godsdienst
Assen : Van Gorcum & Comp., z.j.. – p. 29. – (Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Mededeling : het bibliographische kaartsysteem van wijlen den heer E.E. Eckstein
Assen : Van Gorcum & Comp., z.j.. – 1. – (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie ; Jrg. 33, no. 5)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Moet het Kantianisme verlaten worden of voltooid?
z.p. : Mens en Kosmos, 1953. – 73-85. – (Mens en Kosmos ; jrg. IX, no. 2 – maart 1953)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Nearer, my God, to thee!
z.p. : z.u., 1936. – z.p.. – (The Liberal Catholic ; 1936)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De Nederlandse studievereniging voor “Psychical Research” 50 jaar
door J.J. Poortman. – overdr. – Den Haag : Leopold, 1970. – 3 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-50
Trefw.: parapsychologie, filosofie, theosofie

Eine neue Wesensbestimmung der Theosophie
Hamburg : Theosophische Gesellschaft Adyar, 1932. – 57-63. – (Theosophische Studien ; IV. Jahrgang 1932 Doppelheft II-III)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: theosofie

Nogmaals de vliegende schotels
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1955. – 3. – (Theosofia ; nov. 1955)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Nogmaals Desmond Leslie : Charles Fort
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1958. – 5. – (Theosofia ; Jrg. 59, no. 10, okt. 1958)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De noodzaak der eenzijdigheid
door J.J. Poortman. – Assen : van Gorcum & Comp, 1936. – 32 p. ; 21 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr. 21)
sign.: RAN-2-1-POOR-18a

door J.J. Poortman. – Assen : van Gorcum & Comp, 1936. – 32 p. ; 21 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr. 21)
sign.: RAN-2-1-POOR-18
Trefw.: theosofie, wijsbegeerte, tegenstellingen, eenzijdigheid, dialectiek, filosofie

Een occulte roman van George Sand
z.p. : Theosofia, 1953. – 3. – (Theosofia ; april 1953)
sign.: RAN-2-1-POOR-1

Het occultisme van Victor Hugo : Dennis Saurat en het occultisme
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1952. – 16. – (Theosofia ; Jrg. 53, no. 9-11, sept.-nov. 1952)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) : academisch proefschrift
door Johannes Jacobus Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp N.V – G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, 1954. – 183 p. ; 24 cm.
Academisch proefschrift ter verkrijging van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – litteratuurlijst.
sign.: RAN-2-1-POOR-5
Trefw.: wedergeboorte, reïncarnatie, zielsverhuizing, proefschriften

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) ; De zin van het hylisch pluralisme ; Dl. A: Historische samenvattingen
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [15], 248 p. ; 24 cm. – (Ochêma ; Deel VI-A)
sign.: RAN-2-1-POOR-21

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [15], 248 p. ; 24 cm. – (Ochêma ; Deel VI-A)
sign.: RAN-2-1-POOR-21a
Trefw.: filosofie, theosofie

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) ; De zin van het hylisch pluralisme ; Dl. B: Fenomenologische dwarsdoorsneden
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [5], 249-456 p. ; 24 cm. – (Ochêma ; Deel VI)
sign.: RAN-2-1-POOR-8a

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [5], 249-456 p. ; 24 cm. – (Ochêma ; Deel VI)
sign.: RAN-2-1-POOR-8
Trefw.: filosofie, theosofie

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) ; De zin van het hylisch pluralisme ; Dl. C/D: C: De waarheid van het hylisch pluralisme. D: Enige perspectieven
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [5], 456-746 p. ; 23 cm. – (Ochêma ; Deel VI-CD) – register.
sign.: RAN-2-1-POOR-23a

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp., 1967. – [5], 456-746 p. ; 23 cm. – (Ochêma ; Deel VI-CD) – register.
sign.: RAN-2-1-POOR-23
Trefw.: reïncarnatie, metempsychose, filosofie, theosofie

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) ; Dl.1: [Inleiding : het hylisch pluralisme bij de natuurvolken. Het hylisch pluralisme in verscheidene oude, min of meer primitieve culturen]
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum, 1954. – 179 p. ; 23 cm. – (Ochêma ; I)
sign.: RAN-2-1-POOR-6a

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum, 1954. – 179 p. ; 23 cm. – (Ochêma ; I)
sign.: RAN-2-1-POOR-6
Trefw.: filosofie, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, hylisch pluralisme, dualisme

Ochêma : geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (het z.g. dualistisch materialisme) ; Dl.2: Het hylisch pluralisme in het oosterse denken
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp N.V, 1958. – 169 p. : ill. ; 23 cm. – (Ochêma ; II) – synopsis, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-4

door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum & Comp N.V, 1958. – 169 p. : ill. ; 23 cm. – (Ochêma ; II) – synopsis, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-4a
Trefw.: wedergeboorte, zielsverhuizing, samsara, reïncarnatie

Over de éne waarheid en de grenzen van het scepticisme
door J.J. Poortman. – overdruk uit Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, Aflevering 4, juni 1963. – z.p. : z.u., 1963. – 17 p. ; 25 cm.
Voordracht gehouden voor het Genootschap voor Wetenschappel?ke Philosophie
sign.: RAN-2-1-POOR-22
Trefw.: filosofie, waarheid, scepticisme

Over eenige min of meer occulte motieven in de wereldliteratuur
J.J. Poortman . – Assen : Van Gorcum & Comp, 1937. – 26 p. ; 27 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr. 26)
sign.: RAN-2-1-POOR-13

J.J. Poortman . – Assen : Van Gorcum & Comp, 1937. – 26 p. ; 27 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr. 26)
sign.: RAN-2-1-POOR-13b

J.J. Poortman . – Assen : Van Gorcum & Comp, 1937. – 26 p. ; 27 cm. – (Vragen-van-Nu ; nr. 26)
sign.: RAN-2-1-POOR-13a
Trefw.: literatuur, theosofie, occultisme, esoterie, wereldliteratuur

Over sommige denkbeelden van Charles Bonnet : (1720-1793)
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1952. – 8. – (Theosofia ; Jrg. 53, no. 1 en 2, jan. en feb. 1952)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Het paranormale verschijnsel en de normale gewaarwording
Den Haag : Leopold, 1957. – 33-35. – (Tijdschrift voor Parapsychologie ; Jrg. 25, no. 1, jan. 1957)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Die Parapsychologie als neue Wissenschaft in ihrem Verhältnis zur Philosophie und Weltanschauung
Berlijn : Christoph Schröder, 1938. – 65-96. – (Zeitschrift für metapsichische Forschung ; 9. Jahrgang, 3. Heft)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Philosophy Theosophy Parapsychology : some essays on divers subjects
Leiden : Sythoff, 1965. – 132.
sign.: RAN-2-1-POOR-1

Leiden : Sythoff, 1965. – 132.
sign.: RAN-2-1-POOR-12
Trefw.: filosofie

Plichtsconflicten
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1957. – 4. – (Theosofia ; Jrg. 58, maart 1957)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De positie der parapsychologie
z.p. : z.u., z.j.. – 12-24.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Psycho-physical parallelism or interactionism? : which provides the more satisfactory philosophical background for psychical research?
z.p. : z.u., 1937. – 23. – (Journal of the American Society for Psychical Research ; febr. 1937)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie
J.J. Poortman ; een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer ; met een voorwoord van C.A. van Peursen. – Assen : Van Gorcum, 1976. – [9], 184 p. ; 24 cm.
Bevat: Voortbestaan en voortbestaan ; Religie en wereldbeschouwing ; Filosofie – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-3a

J.J. Poortman ; een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer ; met een voorwoord van C.A. van Peursen. – Assen : Van Gorcum, 1976. – [9], 184 p. ; 24 cm.
Bevat: Voortbestaan en voortbestaan ; Religie en wereldbeschouwing ; Filosofie – noten.
sign.: RAN-2-1-POOR-3
Trefw.: filosofie, oosterse filosofie, westerse filosofie, biologie, zielsverhuizing, mystiek, theosofie, religie, syncretisme, Heilige Drieëenheid, metafyscia, christendom

Relativering van den dood
z.p. : Servire, z.j.. – 73-78. – (Uitzicht)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte
Amsterdam, Antwerpen : Wereld Bibliotheek, 1958. – 168. – (Repertorium ; II: Supplement, eerste deel: begrippen, tweede dee)
sign.: RAN-2-1-POOR-10

Amsterdam, Antwerpen : Wereldbibliotheek N.V., 1948. – 403. – (Repertorium ; I: Middeleeuwen tot en met 1947)
sign.: RAN-2-1-POOR-19
Trefw.: filosofie bibliografie

Een ruimere definitie van theosofie
J.J. Poortman. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling], [1932]. – [5] p. ; 22 cm.
Overdruk uit: De Theosofische Beweging, 1932, pag. 199-203
sign.: RAN-2-1-POOR-9a

z.p. : z.u., z.j.. – z.p..
sign.: RAN-2-1-POOR-16

J.J. Poortman. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling], [1932]. – [5] p. ; 22 cm.
Overdruk uit: De Theosofische Beweging, 1932, pag. 199-203
sign.: RAN-2-1-POOR-9
Trefw.: theosofie, definities

Spinoza, Louis Hoyack en het hylisch pluralisme
door J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1967. – 16 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofisch Research Centrum)
sign.: RAN-2-1-POOR-14

door J.J. Poortman. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1967. – 16 p. ; 24 cm. – (Nederlands Theosofisch Research Centrum)
sign.: RAN-2-1-POOR-14a
Trefw.: theosofie, Spinoza, Louis Hoyack, pluralisme

Het streven naar zuiver theoretische, zo omvattend mogelijke en algemeen geldigheid beogende kennis (of metaphysica) als principiële grondslag van het Hoger Onderwijs in de Wijsbegeerte
z.p. : Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte , z.j.. – 169-172.
sign.: RAN-2-1-POOR-16

Synthese, analyse en de objectiviteit der a priori verwerkte kennis
Assen : Van Gorcum & Comp., 1947. – 135-140. – (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie ; Jrg. 39, afl. 4 – mei 1947)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De theodicee, het continuïteitsbeginsel en de grondparadox
door J.J. Poortman. – Leiden : A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1951. – 48 p. ; 25 cm. – aantekeningen, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-38

door J.J. Poortman. – Leiden : A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1951. – 48 p. ; 25 cm. – aantekeningen, register.
sign.: RAN-2-1-POOR-38a
Trefw.: filosofie, theosofie, religie, J. Krishnamurti, continuïteitsbeginsel, H.P. Blavatsky, Annie Besant

Theologisch of redelijk denken : oscilleren of grondparadox
z.p. : Idee, 1953. – 8. – (Idee ; Jaargang XXXI, 1953)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

De Theosdicee het continuiteitsbeginsel en de grondparadox
Leiden : Sijthoff, 1951. – ?.
sign.: RAN-2-1-POOR-15D (D5)

De twee Sophia’s of der verhouding van theosofie en wijsbegeerte
door J.J. Poortman. – overdr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1962. – 20 p. ; 24 cm. – (Nederlands theosofisch research centrum)
Voordracht gehouden te Amsterdam op 14 oktober 1961 ; Overdruk uit Theosofia, Jaargang XILII – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-11

door J.J. Poortman. – overdr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1962. – 20 p. ; 24 cm. – (Nederlands theosofisch research centrum)
Voordracht gehouden te Amsterdam op 14 oktober 1961 ; Overdruk uit Theosofia, Jaargang XILII – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-POOR-11a
Trefw.: theosofie, wijsbegeerte, filosofie, onderzoek

Tweeërlei subjectiviteit : ontwerp eener “centrale philosophie”
door J.J. Poortman. – Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. – XI, 555 p. ; 26 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-POOR-20

door J.J. Poortman. – Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. – XI, 555 p. ; 26 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-POOR-20a
Trefw.: filosofie, subjectiviteit, kennistheorie, grondparadox

Variaties op één en meer themata : verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie
door J.J. Poortman. – Leiden : A. W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1947. – 210 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-33a

door J.J. Poortman. – Leiden : A. W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1947. – 210 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-33
Trefw.: wijsbegeerte, parapsychologie, theosofie, opstellen, dood, telepathie, ethiek, kwaad, oorzaak en gevolg, waarheid

Vehicles of consciousness : the concept of hylic pluralism (ochēma) ; 1
by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 289 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 1)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-29

by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 289 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 1)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-25
Trefw.: filosofie, theosofie, pluralisme, materialisme, parapsychology, metafysica, hylisch pluralisme, filosofie, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, hylisch pluralisme, dualisme, Egypte, Assyrie, Babylon, Persie, germanen, kelten, veda’ s, religie, h…

Vehicles of consciousness : the concept of hylic pluralism (ochēma) ; 2
by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 241 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 2)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-26

by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 241 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 2)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-30
Trefw.: filosofie, theosofie, pluralisme, materialisme, parapsychology, metafysica, hylisch pluralisme, filosofie, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, hylisch pluralisme, dualisme,India, China, Pre-socraters, Plato, Aristoteles, Epicuren, Stoicijnen, I…

Vehicles of consciousness : the concept of hylic pluralism (ochēma) ; 3
by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 212 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 3)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-27

by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 212 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 3)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-31
Trefw.: filosofie, theosofie, pluralisme, materialisme, parapsychology, metafysica, hylisch pluralisme, filosofie, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, hylisch pluralisme, dualisme, engelen, demonen, sacramenten, opstanding, zintuigen, prana, materie, s…

Vehicles of consciousness : the concept of hylic pluralism (ochēma) ; 4
by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 308 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 4)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-28

by J.J. Poortman ; [transl. from the Dutch by N.D. Smith]. – Utrecht [etc.] : The Theosophical Society in the Netherlands, in association with the Theosophical Publishing House, 1978. – 308 p. ; 23 cm. – (Ochema ; 4)
Vert. van: Ochēma. – Assen : Van Gorcum, 1954 ; Originally presented as the author’s thesis (doctoral-Universiteit van Amsterdam, 1954)
ISBN 0835602400
sign.: RAN-2-1-POOR-32
Trefw.: filosofie, theosofie, pluralisme, materialisme, parapsychology, metafysica, hylisch pluralisme, filosofie, wedergeboorte, zielsverhuizing, reïncarnatie, hylisch pluralisme, dualisme, waarheid, fenomenologie, parapsychologie, biologie, leven na de dood, a…

De vruchtbaarheid van de grondgedachten (1) : van de Vedânta voor westers-wijsgerige probleemstellingen
z.p. : De Vlaamse Gids, 1959. – 779-787. – (De Vlaamse Gids ; 43, 12)
sign.: RAN-2-1-POOR-16

W. Bilderdijk en het fijnstoffelijk lichaam
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1953. – 4. – (Theosofia ; Jrg. 54 juni 1953)
sign.: RAN-2-1-POOR-15

De wijsgerige projectie : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 31 oktober 1958
door J.J. Poortman. – Assen : Van Gorcum ; Hak & Prakke, 1958. – 20 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-36
Trefw.: filosofie, redes, theosofie

Zielsverhuizing of zielereis?
z.p. : Theosofia, 1953. – 15. – (Theosofia ; jg. 54, 9 en 10 (september-october))
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: reïncarnatie

Praag, H. van
Dialoog der generaties
H. van Praag. – [2e dr.]. – Amsterdam : Teleboek, 1976. – 170 p. ; 20 cm.
ISBN 9061224470
sign.: RAN-2-1-PRAA-2
Trefw.: filosofie, normen, schaduw, toekomstvisie, ethiek

Levende filosofie
H. van Praag. – [Hilversum] : Teleac / Van Loghum Slaterus, 1969. – 90 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-PRAA-1
Trefw.: filosofie, religie, monisme, idealisme, realisme, rationalisme, empirisme, criticisme, positivisme, intuïtionisme, personalisme, wijsbegeerte, wetenschap, biologie, kunst, techniek, moraal, bewustwording

Priestly,J.B
Man and time
first ed.. – London : Aldus Books, 1964. – 319 p. : ill. ; 28 cm. – index, illustration credits, artist credits, house credits.
sign.: RAN-2-1-PRIE-1
Trefw.: tijd, biologische tijd, absolute tijd, chronologische tijd, drugs, existentialisme, hypnose, mythologie, mystiek, onbewuste, totemmisme

Proclus
The fragments that remain of the lost writings of Proclus surnamed the Platonic successor
additional notes for the Wizard edition ; transl. from the Greek by Thomas Taylor. – [reprint]. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1988. – xi, 113 p. ; 23 cm. – (Secret Doctrine Reference Series)
ISBN 1913510580
sign.: THE-7-6-PROC-1
Trefw.: filosofie, theosofie, religie, gnosticism, Proclus

Rademaker, L.A.
Aan de poort van den nieuwen tijd : onze geestelijke en maatschappelijke revolutie
L.A. Rademaker. – Amsterdam : Strengholt, 19XX. – 303 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-RADE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschap, J. Krishnamurti, theosofie, Rudolof Steiner, Spinoza, filosofie, christendom, bijbel, wereldgodsdiensten

Aan de poort van een nieuwe wereld
L.A. Rademaker. – Amsterdam : Strengholt’s Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 303 p. ; 26 cm.
sign.: RAN-2-1-RADE-2
Trefw.: filosofie, Socrates, Pythagoras, Plato, Aristoteles, Rudolf Steiner, theosofie, J. Krishnamurti, Spinoza, God, theodicee, lijden, schepping, ziel, Kojc, mensheid, christendom, godsmysterie, humanisme

Radhakrishnan, S.
Fellowship of the spirit
Sarvepalli Radhakrishnan. – Cambridge, Mass : Published by the Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, cop. 1961. – VI, 40 p. ; 24 cm. – index of proper names.
sign.: RAN-2-1-RADH-2
Trefw.: filosofie, religie, wereldgodsdiensten

The reign of religion in contemporary philosophy
by S. Radhakrishnan. – London : Macmillan and Co, 1920. – xii, 463 p. ; 23 cm. – index.
sign.: RAN-2-1-RADH-2
Trefw.: filosofie, religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen

Rein’l, R.
Objectivity and consciousness
Robert Rein’l. – 1st printing. – Santa Barbara, California : Concord Grove Press, 1978. – 28 p. ; 25 cm. – (Institute of World Culture)
sign.: RAN-2-1-REIN-1
Trefw.: filosofie, objectiviteit, bewustzijn, theosofie, Kant, Plato

Reisel, M.
Maimonides
M. Reisel. – Den Haag : Kruseman, 1963. – 78 p. ; 18 cm. – (Helden van de Geest ; Deel 30)
sign.: REL-7-1-REIS-1

Den Haag : Kruseman, 1963. – 78 p. ; 18 cm. – (Helden van de Geest ; Deel 30)
sign.: RAN-2-1-REIS-1
Trefw.: judaïsme, religie, jodendom, filosofie, wijsgeren

Reiser, O.L.
Cosmic humanism and world unity
New york : Gordon and Breach, 1975. – ?.
sign.: RAN-2-1-REI-2

Renaissance
The renaissance philosophy of man
selections in translation, edited by Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, John Herman Randall, jr.. – 4th impression. – Chicago : The University of Chicago Press, 1956. – vi, 405 p. ; 21 cm. – (Phoenix Books ; P1) – selective bibliography, index.
sign.: RAN-2-1-RENA-1
Trefw.: filosofie, renaissance, Italië, Francesco Petrarca, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Giovanni Pico Della Mirandolla, Pietro Pompnazzi, Juan Luis Vives

Ritter, P.H.
De monadenleer van Leibniz
door Pierre Henri Ritter. – Leiden : S.C. van Doesburgh, 1882. – XII, 168 p. ; 23 cm.
Proefschrift Leiden
sign.: RAN-2-1-LEIB-4
Trefw.: filosofie, monadenleer, metafysica, G.W. Leibniz, universum

Robertson, J.M.
A history of freethought in the nineteenth century ; 1
by J.M. Robertson. – London : Watts & Co, 1929. – xxxv, 312 p. ; 23 cm. – (A history of freethought in the nineteenth century ; Vol. I)
sign.: RAN-2-1-ROBE-1I
Trefw.: filosofie, geschiedenis, Vrijdenkers, vrijdenkerij, rationalisme

A history of freethought in the nineteenth century ; 2
by J.M. Robertson. – London : Watts & Co, 1929. – 313-635 p. ; 23 cm. – (A history of freethought in the nineteenth century ; Vol. II) – index.
sign.: RAN-2-1-ROBE-1II

Roeder, E. von
Proklos
Hamburg : Theosophische Gesellschaft Adyar, 1932. – 66-76 p. ; 23 cm. – (Theosophische Studien ; IV. Jahrgang 1932 Doppelheft II-III)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: theosofie, Proclus, Proklos, neo-platonisme

Roland Holst, H.
Broederschap in de levenspraktijk ; Kunst en broederschap
Henr. Roland Holst ; H.P. Berlage. – Den Haag : Servire, 1933. – 54 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-ROLA-1
Trefw.: filosofie, kunst, theosofie, broederschap

Rowland, I.D.
Giordano Bruno : philosopher/heretic : The hooded friar — A most solemn act of justice — The Nolan philosopher — “Napoli e tutto il mondo” — “The world is fine as it is” — “I have, in effect, harbored doubts” — “I came into this world to light a fire” — Footprints in the forest — A thousand worlds — Art and astronomy — Trouble again — Holy asininity — The signs of the times — A lonely sparrow — Thirty — The gifts of the Magi — The song of Circe — “Go up to Oxford” — Down risky streets — The art of magic — Canticles — Squaring the circle — Consolation and valediction — Infinities — Return to Italy — The witness — The adversary — Gethsemane — Hell’s purgatory — The sentence — The field of flowers — The four rivers
Ingrid D. Rowland. – 1st ed. – New York : Farrar, Straus and Giroux, [2008]. – viii, 335 p. ; 24 cm. – appendix, notes, bibliography, index.
ISBN 9780809095247
sign.: RAN-2-1-BRUN-8
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno, filosofie, ketterij

Ruhe, A.
Henri Bergson : An account of his life and philosophy
by Algot Ruhe and Nancy Margaret Paul. – London : Macmillan and Co, 1914. – VII, 245 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BERGS-8

Russell, B.
Geschiedenis der westerse filosofie : in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
Bertrand Russell ; [vert. uit het Engels door Rob Limburg]. – 17e dr. – Cothen : Servire, 1995. – 924 p. ; 22 cm.
Vert. van: History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day. – London : Allen & Unwin, 1961. – Oorspr. uitg.: 1946 – register.
ISBN 9063250703
sign.: RAN-2-1-RUSS-1
Trefw.: filosofie, geschiedenis, westerse filosofie, politiek, sociologie

Heeft de mens een toekomst?
Bertrand Russell ; [vert. uit het Engels: F. Bijlsma]. – Amsterdam : Meulenhoff, cop. 1962. – 126 p. ; 18 cm. – (Meulenhoff pockets ; 98)
Vert. van: Has man a future? – London, 1961
sign.: RAN-2-1-RUSS-4
Trefw.: filosofie, mensen, toekomst

Macht : een nieuwe sociale analyse
Bertrand Russell ; [vert. uit het Engels van P. Verhagen en R. Beek]. – Amsterdam : Meulenhoff, 1978. – 256 p. : prt. ; 20 cm. – (Ideeën; Meulenhoff editie ; 484)
Oorspr. titel: Power : a new social analysis. – London : Allen and Unwin, 1938 – noten.
ISBN 9029006161
sign.: RAN-2-1-RUSS-2
Trefw.: filsofie, macht

Mystiek en logica
Bertrand Russell ; [vert. uit het Engels door Ellen Geerlings] . – Katwijk : Servire, 1986. – 216 p. ; 21 cm.
Vert. van: Mysticism and logic, and other essays. – Londen : Allen & Unwin, 1963. – (Unwin books ; no. 45) – index.
ISBN 9063251211
sign.: RAN-2-1-RUSS-5
Trefw.: filosofie, mystiek, logica, wetenschap, wiskunde, metafysica, natuurkunde, goed en kwaad, tijd, eenheid, pluraliteit, rede, intuïtie, essays

Waarom ik geen christen ben en andere essays over religie en verwante onderwerpen
Bertrand Russell ; [vert. uit het Engels door Addy Kaiser ; inleidende teksten door Paul Edwards samenst.]. – 3e dr. – Amsterdam : Meulenhoff, 1980. – 154 p. ; 20 cm. – (Ideeën; Meulenhoff editie ; E 404)
1e dr., verschenen Amsterdam : Moussault, 1966 ; Vert. van: Why I am not a Christian and other essays on religion an related subjects. – London : Allen & Unwin, 1957
ISBN 9029008310
sign.: RAN-2-1-RUSS-3
Trefw.: filosofie, essays, religie

Saint-Yves d’Alveydre, A.
La France vraie : (mission des Francais)
Saint-Yves D’Alveydre. – troisième ed. – Paris : Calmann Lévy Éditeur, A la Librarie Nouvelle, 1887. – 311, 542 p. ; 19 cm. – (I, II)
sign.: RAN-2-1-SAIN-1 (DOOS007)
Trefw.: filosofie, politiek, Frankrijk

Sallust
Sallust on the gods and the world : the Pythagoric sentences of Demophilus, five hymns by Proclus, five hymns by the translator
Sallust ; introd. pref. by Manly P. Hall ; transl. from the originals by Thomas Taylor. – fascimile reprint, limited edition. – Los Angeles, California : The Philosophical Research Society, 1976. – (5), xvi, 169 p. ; 24 cm.
ISBN 0893144010
sign.: RAN-2-1-SALL-1

Sallust ; introd. pref. by Manly P. Hall ; transl. from the originals by Thomas Taylor. – fascimile reprint, limited edition. – Los Angeles, California : The Philosophical Research Society, 1976. – [5], xvi, 169 p. ; 24 cm.
ISBN 0893144010
sign.: RAN-2-1-SALL-1a
Trefw.: filosofie, Pythagoras, Proclus, goden, religie, theosofie, gnosticisme

Sassen, F.
Thomas van Aquino
Ferd. Sassen. – 2e herz. dr. – Den Haag : Kruseman, 1961. – 165 p. ; 19 cm. – (Helden van de geest ; no. 10) – lijst van afkortingen, personenregister.
sign.: RAN-2-1-AQUI-3
Trefw.: filosofie, Thomas van Aquino, geloof, God

Scaligero, M.
A treatise on living thinking : a path beyond Western philosophy, beyond yoga, beyond Zen
Massimo Scaligero ; translated by Eric L. Bisbocci. – Great Barrington, MA : Lindisfarne Books, 2014. – 103 p. ; 21 cm.
Translated from the Italian: Trattato del pensiero vivente : una via oltre le filosofie occidentali, oltre lo yoga, oltre lo zen. Rome : Libreria Tilopa, 2006 – appendix.
ISBN 9781584201793
sign.: RAN-2-1-SCAL-1
Trefw.: filosofie, denken, gedachten, religie, theosofie, yoga, Zen

Scharwächter, L.P.
De betekenis van J.J.Poortmans metafysika voor het religiebegrip en de godsdienstfilosofie
van L.P. Scharwächter ; skriptiebegeleider w. Dupré. – 1. – Nijmegen : Centrale Interfakulteit Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988. – 129 p. ; 30 cm. – appendix.
sign.: RAN-2-1-SCHAR-1
Trefw.: filosofie, metafysika, godsdienstfilosofie, theosofie

Schelling, F.W.J.
Bruno, oder Über das Göttliche und Natürliche Princip der Dinge
F.W.J. Schelling ; mit einleitung und registern herausgegeben von Christian Herrmann. – Hamburg : Felix Meiner, [1954]. – 127 p. ; 19 cm. – Sachregister.
sign.: RAN-2-1-BRUN-10
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno

Schilfgaarde, P. van
Klein wijsgerig woordenboek
door P. van Schilfgaarde. – Wassenaar : Servire, cop. 1968. – 235 p. ; 20 cm. – register.
sign.: RAN-2-1-SCHI-1
Trefw.: filosofie, naslagwerken, woordenboeken, wijsbegeerte, encyclopedieën

School
World renewal and the “new materialism” : Subjective group conference : school for esoteric studies
New York : School for esoteric studies, 1980. – 24.
sign.: RAN-2-1-SCHO-1

Schopenhauer, A.
Uren met Schopenhauer : een keur van stukken uit zijne werken
Schopenhauer ; vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door B.H.C.K. van der Wijck. – 2e dr. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1916. – 251 p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid)
sign.: RAN-2-1-SCHO-3
Trefw.: filosofie, Arthur Schopenhauer

De vier hoeksteenen der wereld en haar bouwmeester
Arthur Schopenhauer ; in het Nederduitsch overgebracht en van aanteekeningen voorzien door Daniël Kiehl. – ‘s-Gravenhage : D.N.F. Kiehl, 1893. – XLIV, 160, 192, VI, 196, 188 p. ; 20 cm.
Vertaalde bloemlezing uit de werken van Schopenhauer
sign.: RAN-2-1-SCHO-2
Trefw.: filosofie, dood, onverdelgbaarheid wezen, wil, smart, lijden, leven, heil, askesis, zelfzucht, zelfmoord, vrouwen, erfelijheid, geslachtsliefde, zelfbewustzijn, behoeften, godsdienst, christendom, tijd, ruimte, stof

Schulte, N.
Kennis is gestructureerd in bewustzijn : de mogelijke subject-object verhoudingen in het licht van de wetenschap der creatieve intelligentie
N. Schulte . – 2e dr. – Den Haag : MIU Nederland pers, 1976. – 93 p. ; 21 cm. – noten.
sign.: RAN-2-1-SCHU-1
Trefw.: filosofie, wijsbegeerte, kennis, wetenschap, intelligentie, creativiteit, religie, meditatie, transcendente meditatie, hindoeïsme

Schumacher, E.F.
Gids voor de verdoolden
vertaald [uit het engels] door Marjan Zijlmans. – 2e druk. – Baarn : Amboboeken, 1977. – 159 p. ; 21 cm.
A quide for the perplexed – noten.
ISBN 9026303971
sign.: RAN-2-1-SCHU-1
Trefw.: filosofie, spiritualiteit, wetenschap, Descartes, Maurice Nicoll, Thomas van Aquino, René Guénou, Ouspensky

Schuré, Éd.
De profeten van de renaissance : Dante – DaVinci – Raphael – Michel Angelo – Correggio
Ed. Schuré. – Amsterdam : W.N. Schors, 19XX. – 279 p. : ill. ; 22 cm. – platenlijst.
ISBN 9063780117
sign.: RAN-2-1-SCHU-2
Trefw.: filosofie, profeten, renaissance, wetenschap, schoonheid, geloof, liefde, kracht, Dante, DaVinci, Raphael, Michel Angelo, Correggio

Schuurman, C.J.
Bezieling en Overtuiging
Den Haag : Servire, 1963. – 91.
sign.: RAN-2-1-SCH-1

Shapiro, E.
The Way ahead : a visionary perspective for the new millennium
edited by Eddie and Debbie Shapiro ; foreword by Richard Gere. – Shaftesbury, Dorset [England] ; Rockport, Mass : Element, 1992. – xviii, 268 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 1852303174
sign.: RAN-2-1-SHA-1
Trefw.: filosofie, spiritualiteit, ecologie, religie, wetenschap

Siémons, J.-L.
Ammonius Saccas and his “Eclectic Philosophy” as presented by Alexander Wilder
Jean-Louis Siémons ; foreword James A. Santucci. – Fullerton, California : Theosophical History, 1994. – 31 p. : portr. ; 22 cm. – (Theosophical History Occasional Papers ; Volume III) – bibliography.
ISBN 1883279038
sign.: RAN-2-1-SACC-2
Trefw.: theosofie, filosofie, Ammonius Saccas, eclectische theosofie, wijsheidsreligie, neoplatonisme, religie

Sikkes, J.W.T.E.
Spinoza : leer en leven
J.W.T.E. Sikkes. – Den Haag : Servire, 1946. – 229 p. ; 20 cm. – beknopte bibliographie.
sign.: RAN-2-4-SIKK-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, Baruch de Spinoza

Skolimowski, H.
Ecofilosofie : schets van een nieuwe manier van leven
Henryk Skolimowski ; vertaling [uit het Engels] door Frans Wildenborg. – Nijmegen : Markant, 1985. – 140 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Eco-philosophy
ISBN 9067720011
sign.: RAN-2-1-SKOL-5
Trefw.: filosofie, ecofilosofie, kosmologie, ethiek, cultuur, religie

Ecologische renaissance
Henryk Skolimowski ; [vert. uit het Engels: Louis Geertman]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1993. – 18 p. ; 21 cm. – (Brochure Reeks)
Oorspr. uitg.: Ecological renaissance. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre
sign.: RAN-2-1-SKOL-1

Henryk Skolimowski ; [vert. uit het Engels: Louis Geertman]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1993. – 18 p. ; 21 cm. – (Brochure Reeks)
Oorspr. uitg.: Ecological renaissance. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre
sign.: RAN-2-1-SKOL-1b

Henryk Skolimowski ; [vert. uit het Engels: Louis Geertman]. – herdruk. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1999. – 18 p. ; 21 cm. – (Brochure Reeks)
Oorspr. uitg.: Ecological renaissance. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre
sign.: RAN-2-1-SKOL-1a

Henryk Skolimowski ; [vert. uit het Engels: Louis Geertman]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1993. – 18 p. ; 21 cm. – (Brochure Reeks)
Oorspr. uitg.: Ecological renaissance. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre
sign.: RAN-2-1-SKOL-1c
Trefw.: filosofie, ecologie, theosofie, duurzaamheid, spiritualiteit, levensweb

Economics today : what do we need?
by Henryk Skolimowski. – London : Green Alliance, 1980. – 18 p. : ill. ; 21 cm. – (Green politics : the new paradigm ; 1)
sign.: RAN-2-1-SKOL-2
Trefw.: filosofie, theosofie, economie

Eco-theology : toward a religion for our times
by Henryk Skolimowski. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre, 1985. – [3], 64 p. : ill. ; 18 cm. – (ECO-Philosophy Publication ; No. 2)
sign.: RAN-2-1-SKOL-4a

by Henryk Skolimowski. – Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre, 1985. – [3], 64 p. : ill. ; 18 cm. – (ECO-Philosophy Publication ; No. 2)
sign.: RAN-2-1-SKOL-4
Trefw.: filosofie, ecologie, religie, theosofie

The theatre of the mind : evolution in the sensitive cosmos
Wheaton ; Madras ; London : Theosophical Publishing House, 1984. – [8], 167 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest) – index.
ISBN 0835605884
sign.: RAN-2-1-SKOL-3a

Wheaton ; Madras ; London : Theosophical Publishing House, 1984. – [8], 167 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest) – index.
ISBN 0835605884
sign.: RAN-2-1-SKOL-3
Trefw.: filosofie, theosofie, evolutie

Smedes, E.
De religie van den Kosmischen God als grondslag van een nieuwe cultuur
Haarlem : z.u., z.j.. – 102.
sign.: RAN-2-1-SME-1

Smith, H
Beyond the postmodern mind : the place of meaning in a global civilization
3rd edtion, updated and revised. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 2003. – xiii, 295 p. ; 22 cm. – notes, index.
ISBN 0835608301
sign.: RAN-2-1-SMIT-1a
Trefw.: religie, filosofie, psychologie, God, metafysica

Smith, H.
Beyond the post-modern mind
Weaton : The Theosophical Publishing House, 1982. – xiii, 201 p. ; 21 cm. – index.
ISBN 0835605922
sign.: RAN-2-1-SMIT-1
Trefw.: theologie, filosofie, religie, psychologie, mythologie

Forgotten truth : the primordial tradition
New York : Harper Colophon Books, 1977. – x, 182 p. ; 21 cm. – appendix, index.
ISBN 006090576X
sign.: RAN-2-1-SMIT-2
Trefw.: religie, filosofie, kosmos, dromen, archetypen, occultisme, ziel, mystici, neo-Darwinisme, Polanyi

Smits, F.
3 Parelen
ingeleid en uitgeleid door Frans Smits, in den oester dezer wereld. – z.p. : z.u., 19XX. – 61 p. ; 14 cm.
sign.: RAN-2-1-SMIT-3

ingeleid en uitgeleid door Frans Smits, in den oester dezer wereld. – z.p. : z.u., 19XX. – 61 p. ; 14 cm.
sign.: RAN-2-1-SMIT-3
Trefw.: theosofie, filosofie, analogieën

Snethlage, J.L.
David Hume
Den Haag : Kruseman, 1963. – 171. – (Helden van de geest ; 24)
sign.: RAN-2-1-SNE-2

Kant
door J.L. Snethlage. – ‘s-Gravenhage : J. Philip Kruseman, 1942. – 140. : ill. ; 25 cm. – (Helden van den Geest ; Deel VI)
sign.: RAN-2-1-SNET-3
Trefw.: filosofie, Immanuelle Kant, ethiek, godsdienst

Schiller
Den Haag : Kruseman, 1962. – 160. – (Helden van de geest ; 21)
sign.: RAN-2-1-SNE-4

Snijders, C.J.
Op zoek naar een universele levensbeschouwing
door C.J. Snijders. – Arnhem : Refoli, [ca. 1973]. – [I], 84 p. : fig. ; 21 cm. – literatuur, alfabetisch register.
sign.: RAN-2-1-SNIJ-1
Trefw.: filsofie, levensbeschouwingen, broederschap, esoterie, theosofie, vrijmetselarij, symboliek, geloof

Sorokin, P.A.
De crisis onzer eeuw
Pitirim A. Sorokin ; met een woord vooraf van J.H. van der Hoop ; uit het Engels vertaald door J.A. Blok. – Deventer : Kluwer, 1950. – XII, 264 p. : diagr. ; 24 cm.
Oorspr. titel: The crisis of our age
sign.: RAN-2-1-SORO-1
Trefw.: filosofie, wetenschap, geschiedenis, mensheid, cultuurgeschiedenis, materialisme, crisis, kunst, religie, sociologie

Spinoza, B. de
Ethica
van Benedictus de Spinoza ; vert. door H. Gorter. – ‘s-Gravenhage : Loman en Funke, 1895. – III, 288 p. ; 26 cm.
sign.: RAN-2-4-GORT-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Staargaard, W.F.
Logos : logische wetten en centrale wetenschap (inleidend)
Baarn : Hollandia, 1923. – XI, 739 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-1-STAA-1
Trefw.: filosofie, theosofie, logos, wetenschap, bewustzijn, religie, wil

Steen, D.C. v.d.
Geschiedenis van de westerse filosofie ; 20e Eeuw ; Analytische wijsbegeerte
D.C. v.d. Steen. – Arnhem : D.C. v.d. Steen, [1985]. – 85 p. ; 30 cm.
sign.: RAN-2-1-STEE-1
Trefw.: filosofie, geschiedenis, westerse filosofie

Steiner, R.
Friedrich Nietzsche : ein Kämpfer gegen seine Zeit
Rudolf Steiner. – 3. Aufl. – Dornach : Rudolf Steiner Verlag, 1977. – 219 p. ; 18 cm. – (Taschenbuchausgaben ; 621) – Anmerkungen, Personenregister, Literaturhinweis.
ISBN 3727462108
sign.: RAN-2-1-NIET-5
Trefw.: esoterie, antroposofie, Friedrich Nietzsche, theosofie

Stikker, A.
Tao, Teilhard en westers denken
Allerd Stikker. – 4e dr. – Amsterdam : Bres, 1987. – 181 p. : ill. ; 22 cm. – noten, geraadpleegde literatuur.
ISBN 9062290132
sign.: RAN-2-1-STIK-1
Trefw.: filosofie, religie, taoïsme, Pierre Teilhard de Chardin, westers denken, cultuurfilosofie

Störig, H.J.
Geschiedenis van de filosofie I
Hans Joachim Störig ; vertaald [uit het Duits] door P. Brommer. – 17e dr. – Utrecht : Spectrum, 1982. – 380 p. ; 19 cm. – (Prisma Boeken ; 409)
Oorspr. titel: Kleine Weltgeschichte der Philosophie – register.
ISBN 9027404798
sign.: RAN-2-1-STOR-1I
Trefw.: geschiedenis, filosofie

Geschiedenis van de filosofie II
Hans Joachim Störig ; vertaald [uit het Duits] door P. Brommer. – 17e, bijgewerkte dr. – Utrecht : Spectrum, 1982. – 310 p. ; 19 cm. – (Prisma Boeken ; 410)
Oorspr. titel: Kleine Weltgeschichte der Philosophie – register.
ISBN 9027404798
sign.: RAN-2-1-STOR-1II
Trefw.: geschiedenis, filosofie

Struijcken, H.J.L.
Vivisectie
Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1905. – 31. – (Pro en Contra: betreffende vraagstukken van algemeen belang ; serie I, no. 7)
sign.: RAN-2-1-STR-1

Suchtelen, N. van
Oorlog : feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus : den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog. Waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus’ vertoog over het spreekwoord: dulce bellum inexpertis (wie zoet hem niet kent d’oorlog niet)
3e dr. – Amsterdam : Wereldbibliotheek N.V., 19XX. – 142 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-SUC-2
Trefw.: filosofie, D. Erasmus, oorlogen, vrede, theosofie

Swan, J.
Dialogues with the living earth : new ideas on the spirit of place from designers, architects, & innovators
compiled by James Swan & Roberta Swan. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras : Theosophical Publishing House, 1996. – xv, 359 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest Books) – index.
ISBN 0835607283
sign.: RAN-2-1-SWA-1
Trefw.: filosofie, ziel van de aarde, kracht van de aarde, geest, theosofie, architectuur, psychologie

Talens-Ebbens, A.E.
De weg der vrouw….ook nu!
Deventer : Kluwer, z.j.. – 27.
sign.: RAN-2-1-TAL-1

Teilhard de Chardin, P.
De activering van de menselijke energie
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door W. Hidden]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1969. – 117 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 23)
Vert. van: L’activation de l’énergie III. – Paris : Éd. du Seuil, 1963 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-15
Trefw.: filosofie, evolutie, antropologie, geloof, godsdienstfilosofie, wetenschap

Brieven uit Egypte
Pierre Teilhard de Chardin ; voorrede van H. De Lubac ; [vert. uit het Frans door Frans van Oldenburg-Ermke]. – Brugge, Utrecht : Desclée De Brouwer, cop. 1965. – 223 p. ; 20 cm. – (Camera : nieuwe boeken voor nieuwe mensen)
Vert. van: Lettres d’Egypte. – [Paris] : Aubier-Montaigne
sign.: RAN-2-1-TEIL-1
Trefw.: filosofie, brieven, Egypte, religie

Centrologie
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door W. Hidden]. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1969. – 126 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 21)
Oorspr. titel en uitg. L’activation de l’énergie I. Parijs, 1963 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-13
Trefw.: filosofie, antropologie, theologie, godsdienstfilosofie, centrologie, oorlog, opstellen

Dialectiek van de geest
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door W. Hidden]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1969. – 121 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 22)
Vert. van: L’activation de l’énergie II. – Paris : Éd. du Seuil, 1963 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-17
Trefw.: filosofie, populaire cultuur, antropologie, godsdienstfilosofie

Het goddelijk milieu : essay over het innerlijk leven
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok]. – 8e dr. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1969. – 135 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 5)
Vert. van: Le milieu divin. – Paris : Editions du Seuil
sign.: RAN-2-1-TEIL-2
Trefw.: filosofie, religie, antropologie, christendom, God, mensen, essays

Liefde
Pierre Teilhard de Chardin ; geautoriseerde vert. [uit het Frans] R.L. Witteveen de Vries-Feyens . – 1e dr. – Katwijk : Servire, cop. 1979. – 89 p. ; 15 cm.
ISBN 9060779568
sign.: RAN-2-1-TEIL-3
Trefw.: filosofie, liefde

Loflied
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok] . – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1965. – 127 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 18)
Oorspr. titel: Hymne de l’universe. – Paris : Editions du Seuil, 1961 – bronvermelding van de gedachten, verklaring van termen.
sign.: RAN-2-1-TEIL-4
Trefw.: filosofie, spiritualiteit, Christus, religie, mystiek, kosmologie

De mens in de evolutie
Pierre Teilhard de Chardin ; vert. [uit het Frans] door A. Kolsteren . – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1962. – 145 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 4)
Vert. van een gedeelte uit: La vision du passé
sign.: RAN-2-1-TEIL-5
Trefw.: filosofie, evolutie, antropologie, godsdienstfilosofie

Menselijke energie
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door W. Hidden] . – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1968. – 194 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 13)
Vert. van: L’énergie humaine. – Paris : Éd. du Seuil, 1962
ISBN 9063250894
sign.: RAN-2-1-TEIL-6
Trefw.: filosofie, geloof, wetenschap, pneumatologie, godsdienstfilosofie, antropologie, metafysica

De menselijke groep : structuur en eigenaardigheden
Pierre Teilhard de Chardin ; vert. [uit het Frans] door W. Hidden. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1965. – 143 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 12)
Vert. van een gedeelte uit: L’apparition de l’homme. – Paris : Éd. du Seuil, 1956 – verklaring van termen.
sign.: RAN-2-1-TEIL-18
Trefw.: filosofie, evolutie, mensen, theologie, godsdienstfilosofie

De opbouw van de toekomst
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door A. Kolsteren] . – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1964. – 181 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 8)
Vert. van een gedeelte uit: L’avenir de l’homme. – 1959
sign.: RAN-2-1-TEIL-7
Trefw.: filosofie, evolutie, toekomst, godsdienstfilosofie, religie, mensen

De plaats van de mens in de natuur
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door A. Kolsteren]. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1963. – 127 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; no. 6)
Vert. van: Le groupe zoologique humain. – Paris : Michel, 1956 – verklaring van termen.
sign.: RAN-2-1-TEIL-21
Trefw.: filosofie, evolutie, mensen, antropologie, godsdienstfilosofie, religie

Reisbrieven 1923-1955
Pierre Teilhard de Chardin ; met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A. Portmann ; vert. door Toon Bartels . – Hilversum-Antwerpen : Brand, 1963. – 325 p. ; 20 cm.
Vert. van: Der Pfeil des Humanen / Adolf Portmann ; Lettres de voyage 1923-1939 ; Nouvelles lettres de voyage 1939-1955
sign.: RAN-2-1-TEIL-16
Trefw.: filosofie, brieven, westerse filosofie

De toekomst van de mens
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door A. Kolsteren] . – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1963. – 181 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; no. 8)
Vert. van een gedeelte uit: L’avenir de l’homme. – 1959 – verklaring van termen, verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-20
Trefw.: filosofie, vooruitgangsgedachte, toekomst, godsdienstfilosofie, wetenschap

Het verschijnen van de mens op aarde
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. door W. Hidden] . – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1965. – 135 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 11)
Vert. uit: L’apparition de l’homme
sign.: RAN-2-1-TEIL-8
Trefw.: filosofie, evolutie, mensheid, kosmologie, religie, godsdienstfilosofie

Het verschijnsel mens
Pierre Teilhard de Chardin ; [uit het Frans vert. door Daniël de Lange]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1958. – 267 p. ; 18 cm. – (Aula-Boeken ; 35)
Vert. van: Le phénomène humain. – Paris : Seuil, 1955
sign.: RAN-2-1-TEIL-9
Trefw.: filosofie, mens, heelal, leven, denken, religie

De visie van het verleden
Pierre Teilhard de Chardin ; vert. [uit het Frans] door A. Kolsteren. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1962. – 117 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 3)
Vert. van een gedeelte uit: La vision du passé. – Paris : Editions du Seuil, 1957 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-19
Trefw.: filosofie, evolutie, evolutietheorie, godsdienstfilosofie

Het voorspel [1]: 1914/1916
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok] . – Utrecht/ Antwerpen : Het Spectrum, 1963. – 132. : krt. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 1)
De brieven in dit deel zijn gekozen uit: Genèse d’une pensée. – Paris : Grasset, 1961
sign.: RAN-2-1-TEIL-10
Trefw.: filosofie, religie, godsdienstfilosofie, brieven

Het voorspel [2]: 1917/1919
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok]. – Utrecht/ Antwerpen : Het Spectrum, 1963. – 124 p. : krt. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 2)
De brieven in dit deel zijn gekozen uit: Genèse d’une pensée. – Paris : Grasset, 1961
sign.: RAN-2-1-TEIL-11
Trefw.: filosofie, religie, godsdienstfilosofie, brieven

Vroege geschriften ; I
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1966. – 166 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 14)
Vert. uit: Écrits du temps de la guerre 1916-1919 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-12I
Trefw.: filosofie, theologie, godsdienstfilosofie, religie, christendom, massapsychologie, evolutie, materie, God, antropologie

Vroege geschriften ; II
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1966. – 132 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 15)
Vert. uit: Écrits du temps de la guerre 1916-1919 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-12II
Trefw.: filosofie, theologie, godsdienstfilosofie, religie, christendom, massapsychologie, evolutie, materie, God, antropologie

Vroege geschriften ; III
Pierre Teilhard de Chardin ; [vert. uit het Frans door M. Mok]. – Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1967. – 126 p. ; 21 cm. – (Bibliotheek Teilhard de Chardin ; 16)
Vert. uit: Écrits du temps de la guerre 1916-1919 – verantwoording.
sign.: RAN-2-1-TEIL-12III
Trefw.: filosofie, theologie, godsdienstfilosofie, religie, christendom, massapsychologie, evolutie, materie, God, antropologie

Temenos
Temenos 7 : a review devoted to the arts of imagination
? : ?, ?. – ?.
sign.: RAN-2-1-DIV-7

Temenos 9 : a review devoted to the arts of the imagination
? : ?, ?. – ?.
sign.: RAN-2-1-DIV-8

Tenhaeff, W.H.C.
Parapsychologie
door W.H.C. Tenhaeff. – z.p. : z.u., 19XX. – 11 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: parapsychologie

Terpstra, J.
Liber amicorum Dr. Frederik van Eeden : aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, 3 april 1930
[door een commissie onder voorzitterschap van J.Terpstra]. – Amsterdam : Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, 1930. – 212 p. : ill. ; 28 cm. – (Wereldbibliotheek) – lijst van medewerkers.
sign.: RAN-2-1-TERP-1
Trefw.: filsosofie, opstellen, Frederik van Eeden, letterkunde, Nederlands, feestbundels, kunst, theosofie

Terra, H. de
Teilhard als reisgenoot
Helmut de Terra ; [vert. uit het Duits door R. Boltendal]. – Baarn : Het Wereldvenster, 1963. – 118 p. ; 21 cm. – aantekeningen.
sign.: RAN-2-1-TERR-1
Trefw.: filosofie, Pierre Teilhard de Chardin, biografieën

They
They are not dead! : thoughts concerning the immortality of the soul chosen from the writings of notable authors
by Eric Arthur and Mrs. Wilbraham Ward. – London : George G. Harrap, 19XX. – 127 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: RAN-2-1-THEY-1
Trefw.: filosofie, spreuken, gezegden, theosofie, C.W. Leadbeater, gedachten, ziel

Thijs, K.
Naturologische chronieken : tractaten voor het 3de millenium: ai!, aid!, aids!; mariaverschijningen
Hasselt : Genootschap voor Naturologie, 1985. – 160.
sign.: RAN-2-1-THIJ-1

Thompson, A.Th.C.
Arthur Schopenhauers : zijn tijd en zijn philosophie
A. Th. C. Thompson ; [vertaald uit het Engels]. – Amsterdam : Cohen Zonen, 19XX. – 237, (1) p. ; 21 cm. – (Algemeene Bibliotheek van Wijsbegeerte)
sign.: RAN-2-1-THOM-1
Trefw.: filosofie, Arthur Schopenhauer, biografieën, wil, kunst, dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

Thoreau, H.D.
The natural man : a Thoreau Anthology
compiled by Robert Epstein and Sherry Philips. – Wheaton ; Madras ; London : The Theosopical Publishing House, 1978. – xvii, 199 p. ; 15 cm. – (A Quest Book ; A Quest Miniature)
sign.: RAN-2-1-THO-2
Trefw.: filosofie, theosofie

Tolstoi, L.
De Kreutzer-Sonate : een verhaal over de zinnelijke liefde vóór en tijdens het huwelijk
van Leo Tolstoi. – 6e dr. – Rotterdam : D. Bolle, 19XX. – 134 p. ; 20 cm .
sign.: RAN-2-1-TOLS-3
Trefw.: zinnelijke liefde, roman, huwelijk

Tolstoy, L.
Beschouwing over het huwelijk : nawoord en verklaring van de “Kreutzer-Sonate”
door Leo Tolstoy : uit het Duitsch. – 4e dr. – Soest : Chreestarchia Afd. Uitgeverij, 1913. – 29, [3] p. ; 20 cm. – (Bibliotheek voor Reiner Leven ; No. XX)
sign.: RAN-2-1-TOLS-2
Trefw.: filosofie, huwelijk, Kreutzer-Sonate

Law of violence and the law of love
translated [from the Russian] by Vladimir Tchertkoff. – London [etc.] : Concord Grove Press, 1988. – 87 p. ; 23 cm. – (Institute of World Culture)
ISBN 0886950163
sign.: RAN-2-1-TOLS-1
Trefw.: filosofie, geweldloosheid, christendom, Rusland, religie, moraal, vrijheid, revolutie

Tricht, H.W. van
Frederik van Eeden : denker en strijder : gedeelten naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile
H.W. van Tricht. – Amsterdam : Lankamp & Brinkman, [1944]. – 170 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-TRIC-1
Trefw.: romans, Frederik van Eeden

Turner, A.K.
De geschiedenis van de hel
Alice K. Turner ; vert. [uit het Engels] door Chris Mouwen . – Baarn : Bodoni, 1994. – 269 p., [32] p. pl. : ill. ; 26 cm.
Vert. van: The history of hell. – New York [etc.] : Harcourt Brace, 1993 – bibliografie, register.
ISBN 9055260223
sign.: RAN-2-1-TURN-1
Trefw.: kunst, Hel, onderwereld, eschatologie, cultuurgeschiedenis, Egyptische Dodenboek, religie, zoroaster, Hades, Plato, Romeinen, gnosticisme, manicheïsme, christendom, laatste oordeel, Apocalyps, middeleeuwen, mysteriespelen, vagevuur, Dante, Reformatie, Em…

Ulatowska, L.
Handboek voor wereldburgers : naar een wereld samenleving, afgestemd op de natuurlijke ordening
z.p. : z.u., 2002. – 34 p. ; 30 cm.
sign.: RAN-2-1-ULAT-1
Trefw.: samenleving, spiritualiteit, politiek, wereldburgerschap, economie

Vandekerkhove, Chr.
Johannes Jacobus Poortman, het hylisch pluralisme en de multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling
proefschrift voor het behalen van de graad van master of arts in de vergelijkende godsdienstwetenschappen door Christian Vandekerkhove. – Wilrijk-Antwerpen : Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, 2006. – 155 p. : ill. ; 30 cm. – biografische nota, bibliografie, index.
sign.: RAN-2-1-VAND-1
Trefw.: filosofie, J.J. Poortman, hylisch pluralisme, epistemologie, religie, wetenschap, waarheidsbeleving, oudheid, wereldgodsdiensten, esoterie, parapsychologie

Veltman, W.F.
Spirituele impulsen in het Avondland
W.F. Veltman. – Rotterdam : Hesperia, cop. 1989. – [116] p. ; 21 cm. – noten, namenregister.
ISBN 9071505057
sign.: RAN-2-1-VELT-1
Trefw.: filosofie, cultuurgeschiedenis, antroposofie, geest en stof, spiritualiteit

Ven, C. van der
Van oude mensen… : de twintigste eeuw weerspiegeld in twintig levensverhalen
Colet van der Ven ; met een voorw. van Jan Greven ; [foto’s: Adrie Mouthaan]. – Baarn : Ten Have, 1997. – 143 p. : foto’s. ; 22 cm.
Bevat hoofdstuk van Co Post over theosofie
ISBN 902594681X
sign.: RAN-2-1-VEN-1
Trefw.: filosofie, levensverhalen, religie, theosofie, wereldgodsdiensten, kerk, samenleving

Verhulst, C.
Tony van Verre ontmoet Carolus Verhulst : een radicale bruggenbouwer
Carolus Verhulst ; Tony van Verre. – Wassenaar : Mirananda, 1982. – 91 p. ; 18 cm.
ISBN 9062716679
sign.: RAN-2-1-VERH-2
Trefw.: filosofie, Carolus Verhulst, Mirananda, geloof, mensheid, religie, interviews, levensbechrijvingen, radiogesprekken, J. Krishnamurti, Kahlil Gibran, Gandhi, Bhagwan, opvoeding, kerk, politiek

Verweyen
Der Lebenswert der Dienstbereitschaft
z.p. : Theosophische Gesellschaft Adyar, 1932. – 46-56. – (Theosopische Studien ; IV. Jahrgang 1932 Doppelheft II-III)
sign.: RAN-2-1-POOR-16
Trefw.: theosofie

Vincent, H.R.
Ons wereldbeeld en het integrale denken : op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap
Hans R. Vincent. – Kampen : Agora, 2000. – 217 p. ; 22 cm. – apendices, literatuur opgave.
ISBN 9039108188
sign.: RAN-2-1-VINC-1
Trefw.: religie, filosofie, wetenschap, wereldbeeld, denken, soefisme, theosofie, Krishnamurti, antroposofie, esoterie, cultuur, Sorokin, Gebser, Capra, toekomst, kennis, mystiek, Jung, Bohm, Sheldrake, spiritualiteit, Duintjer, Lemaire, bewustzijn, Wiegel, dual…

Vloemans, A.
Leibniz
A. Vloemans. – Den Haag : Kruseman, [1964]. – 160 p. ; 18 cm. – (Helden van de geest ; 33) – literatuur.
sign.: RAN-2-1-LEIB-5
Trefw.: filosofie, monadenleer, metafysica, G.W. Leibniz, universum

Leven en leer der groote denkers : geschiedenis van de wijsbegeerte
door Antoon Vloemans. – ’s Gravenhage : H.P. Leopold’s Uitgevers-Maatschappij, 1928. – XV, 580 p. : ill. ; 24 cm. – naamlijst.
sign.: RAN-2-1-VLOE-2
Trefw.: filosofie, geschiedenis

Pascal
A. Vloemans. – Den Haag : Kruseman, 1962. – 155 p. ; 18 cm. – (Helden van de geest ; 18)
sign.: RAN-2-1-PASC-2
Trefw.: filosofie

De wijsbegeerte van het Oosten
Antoon Vloemans. – 2de geheel herz. dr. – Den Haag : H.P. Leopolds Uitgevers-Mij, 1948. – 242, [1] p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-VLOE-1
Trefw.: religie, filosofie, China, Lao-Tze, Confucius, metafysica, Upanishads, brahman-atman-leer, leven als eeuwige kringlopen, kennis, verlossing, sankhya, Boeddha, boeddhisme, India, pantheisme, ethica, filosofie, sankhya

De wijsbegeerte van Spinoza : haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie
Ant. Vloemans. – Amsterdam : Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, 1932. – 253 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 589) – bibliographie, naamlijst.
sign.: RAN-2-4-VLOE-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, wijsbegeerte, Nederland

Vorstenbosch, J.
Twaalf huishoudelijke apparaten : filosofische bespiegelingen
Jan Vorstenbosch. – Amsterdam : Nieuwezijds, cop. 2000. – 109 p. : ill. ; 16 cm. – (Annuïteiten van de Internationale School voor Wijsbegeerte ; dl. 01) – noten.
ISBN 9057120976
sign.: RAN-2-1-VORS-1
Trefw.: filosofie, cultuurfilosofie, huishoudelijke apparaten

Vries, Ph. de
Voltaire : burger en edelman
Bussum : F.G.kroonder, 1951. – 255.
sign.: RAN-2-1-VRI-1

Wells, H.G.
Arbeid, welvaart en geluk der menschheid
door H.G. Wells ; [geaut. bew. van Rob Limburg naar de speciaal door den schrijver bijgewerkte Engelsche uitg.]. – Den Haag : Servire, 1934. – xi, 651 p. ; 25 cm.
Vert. van: The work, wealth and happiness of mankind
sign.: RAN-2-1-WELL-1
Trefw.: filosofie, arbeid, welvaart, geluk, mensheid, economie, denken, voeding, goederen, rijkdom, armoede, vrouwen, politiek, bevolking, opvoeding, toekomst

Whitby, C.
Back to the sun : on three typical grades of occult awareness
by Charles Whitby. – London : C. & J. Temple, 1959. – 196 p. ; 22 cm. – notes, references, index.
sign.: RAN-2-1-WHIT-1
Trefw.: filosofie, occulte waarneming, drie graden, esoterie, bewustzijn

Wigersma, B.
G.J.P.J. Bolland : een schets
door B. Wigersma. – Haarlem : Boissevain & Co, 1922. – 62 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-1-BOLL-6
Trefw.: filosofie, vrijmetselarij, theosofie

Wijck, B.H.C.K. van der
Uren met Nietzsche : een keur van stukken uit zijne werken
vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door B.H.C.K. van der Wijck. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1917. – 241, [3] p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid)
sign.: RAN-2-1-NIET-3
Trefw.: filosofie, Nietzsche, theosofie

Winckel, A.W. van
S. Thomas van Aquino : bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst
uitg. door A.W. van Winckel en F. van Goethem ; met medew. van J.Th.Beijsens … [et al.] ; de verzameling en de verklaring van de pltn. werden bezorgd door B.H. Molkenboer. – Hilversum : Paul Brand, 1927. – 228 p, 88 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: RAN-2-1-AQUI-1
Trefw.: filosofie, religie, kunst, Thomas van Aquino, iconografie, middeleeuws christendom, heiligen

Wolf, H.
Inleiding in de wijsbegeerte
door Herman Wolf. – 2e dr. – Leiden : Sijthoff, 1939. – [viii], 257 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-1-WOLF-1
Trefw.: filosofie, rationalisme, metaphysica, wijsbegeerte

Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem
door Herman Wolf. – Leiden : Sijthoff, 1933. – 275 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-2-1-WOLF-2
Trefw.: onsterfelijkheid, reïncarnatie, ziel

De ziel van het Oosten en de geest van het Westen : beschouwingen over Chineesche en Indische wijsbegeerte en hun beteekenis voor het Westen
door Herman Wolf. – Amsterdam : Becht, [ca. 1939]. – 274 p. ; 24 cm. – (Athenæum-bibliotheek) – bibliographie.
sign.: RAN-2-1-WOLF-3
Trefw.: filosofie, China, India, beschouwingen, Indische filosofie, Chineese filosofie

Wynne-Tyson, E.
The philosophy of compassion : the return of the goddes
by Esme Wynne-Tyson. – London : Vincent Stuart, 1962. – vii, 282 p. ; 23 cm. – bibliography, index.
sign.: RAN-2-1-WYNN-1
Trefw.: filosofie, vrouwen, Grote Moeder, mededogen

Yates, F.A.
Giordano Bruno and the hermetic tradition
by Frances A. Yates ; introduction by J.B. Trapp. – Londen, New York : Routledge, 2002. – xxvi, 507 p. : ill. ; 20 cm. – (Routledge Classics) – index.
ISBN 041527849X
sign.: RAN-2-1-YATE-1

by Frances A. Yates . – reprinted. – London : Routledge and Kegan Paul, 1971. – xiv, 466 p. : ill. ; 23 cm. – (Routledge Classics) – index.
ISBN 0710023375
sign.: RAN-2-1-BRUN-7
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno, hermetica, Hermes Trismegistus, Ficino, Pico Mirandolla, Cornelius Agrippa, religie, magie, kabbala, theologie

Lull & Bruno ; Collected essays
Frances A. Yates. – London [etc.] : Routledge & Kegan Paul, 1982. – XII, 279 p., [32] p. pl. : ill. ; 25 cm. – (Collected essays / Frances A. Yates ; vol. 1) – notes, index.
ISBN 0710009526
sign.: RAN-2-1-YATE-2
Trefw.: filosofie, Giordano Bruno, Lull

Yram
Aimez-vous les uns les autres : analyse et synthèse de l’amour universel
Yram. – Paris : Editions Adyar, 1925. – 212 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-2-1-YRAM-1
Trefw.: filosofie, liefde, evolutie

Zippert, E.
Crisis der wereldbeschouwing
Erwin Zippert ; vertaald [uit het Duits] door Carolus Verhulst. – Den Haag : Servire, 1955. – 35 p. ; 18 cm. – (“Het Oude Loo” reeks ; No. 2)
Oorspr. titel: Die inneren gruende fuer die weltanschauungsnoete der gegenwart
sign.: RAN-2-1-ZIPP-1
Trefw.: wereldbeschouwing, ontwikkeling