TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-9-2 Felix Ortt

RAN-9-2 Felix Ortt

Ortt, F.
Aan mijn zusje : brief over het geslachtsleven : 
door Felix Ortt. – Amersfoort : Uitgave Drukkerij “Vrede”, 1903. – 51 p. ; 20 cm. – (Rein Leven=Bibliotheek ; No. IV)
sign.: RAN-9-2-ORTT-1
Trefw.: gezondheid, sexualiteit, liefde

Apen en menschen
door Felix Ortt. – ’s Gravenhage : De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, 1907. – 24 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-18
Trefw.: vivisectie, gezondheid, sexualiteit

De astrale levensdraad
door Felix Ortt. – Rotterdam : Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten “Harmonia”, 1943. – 24 p. ; 21 cm.
Prijs: 50 cent
sign.: RAN-9-2-ORTT-3
Trefw.: parapsychologie, esoterie, astrale gebieden, astraal snoer, astraallichaam, Tenhaeff, Muldoon, Rochas, Durville, wetenschap, zintuigen, zilveren koord

Bezwaren en bedenkingen tegen het vegetarisme
weerlegd door Felix Ortt. – Soest : Nederlandse Vegetariërbond, 1921. – 48 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-4
Trefw.: gezondheid, vegetarisme

Brieven aan een vriendinnetje over religieuze begrippen
door Felix Ortt. – Blaricum : Vrede, 1903. – 160 p. ; 20 cm.. – Inhoudsopgave.
sign.: RAN-9-2-ORTT-5
Trefw.: geloof. bijbel, evolutie, godsdienst

Brieven over gezondheid : in het bizonder gericht door arbeiders
door Felix Ortt met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. – herziene 13e en 14e duizendtal. – Soest : Nederlandschen Vegetariërsbond, 124. – 64 p. ; 23 cm.. – Voorwoord, Inhoud.
sign.: RAN-9-2-ORTT-6
Trefw.: gezondheid, vivisectie, sociologie

Denkbeelden van een Christen-anarchist
door Felix Ortt. – derde druk. – Rotterdam : J.P Honnef, 1917. – 79 p. ; 19 cm.. – Inhoud.
sign.: RAN-9-2-ORTT-7
Trefw.: godsdienst, socialisme, geloof

door Felix Ortt. – derde druk. – Rotterdam : J.P. Honnef, 1917. – 79 p. ; 19 cm.. – Inhoud.
sign.: RAN-9-2-ORTT-4a
Trefw.: godsdienst, socialisme, geloof

door Felix Ortt. – derde druk. – Rotterdam : J.P. Honnef, 1917. – 79 p. ; 19 cm.. – Inhoud.
sign.: RAN-9-2-ORTT-4
Trefw.: godsdienst, socialisme, geloof

De dieren in het hiernamaals
door Felix Ortt. – Den Haag : Anti-vivesectie Stichting, 19XX. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-8
Trefw.: dieren, hiernamaals

De droom : het vraagstuk van den droom
door Felix Ortt. – Amsterdam : Seyffardt’s Boek- en Muziekhandel, 19XX. – 83 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-9
Trefw.: dromen, waak- en droompsyche

Het droomleven
door Felix Ortt. – Den Haag : W.P. van Stockum & Zoon, 1951. – 226 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-10
Trefw.: dromen, droomleven, helderziende dromen, voorspellende dromen, het tweede gezicht, eeuwigheidsdimensie, parapsychologie, waak- en droomkarakter

Elfen en kabouters : uitsluitend verdichtsel ….. of …..???
door Felix Ortt ; voorw. J. Kakebeeke. – Rotterdam : Ned. Ver. van Spiritisten “Harmonia”, [1940]. – 24 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-58
Trefw.: paranormale wezen, elfen, kabouters, spiritisme

Felicia : het boek der vervulling
door Felix Ortt. – Den Haag : Vrede, 1905. – 345 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-11
Trefw.: roman, vervulling

God en mens
door Felix Ortt. – Rotterdam : Ned. Ver. van Spiritisten “Harmonia”, 19XX. – 80 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-12
Trefw.: spiritisme, God, zielsbehoefte, heelal

Godsvertrouwen
Felix L. Ortt. – [Soest] : [Felix Ortt], [ca. 1950]. – 22 p. ; 21 cm.
“Voor mw. Mellie Uyldert van Felix Ortt met dank …..59”
sign.: RAN-9-2-ORTT-59
Trefw.: geloof, religie, godsvertrouwen

Heelal, opperwezen, religie
Felix Ortt. – Den Haag : Servire, 19XX. – 110 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-13
Trefw.: spiritisme, religie, opperwezen, heelal, God, Satan, christendom

Felix Ortt. – Den Haag : Servire, 19XX. – 110 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-6
Trefw.: spiritisme, religie, opperwezen, heelal, God, Satan, christendom

Het Heilig avondmaal
door Felix Ortt. – Soest : Uitgeverij “Chreestarchia”, 19XX. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-14
Trefw.: religie, christendom, Heilig Avondmaal, sacrament, rooms-katholiek, eucharistie

Hoe kan de vegetariër zich voldoende voeden?
door Felix Ortt. – 3e dr. – Amsterdam : Nederlandsche Vegetariërsbond, [192X]. – 28 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-56
Trefw.: voeding, vegetarisme, gezondheid

Hoe staan de vivisectiebestrijders tegenover de serum-vaccintherapie?
door Felix Ortt. – Hilversum : Ned. Bond tot bestrijding der Vivisectie, 19XX. – 58, (1) p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-15
Trefw.: vivisectie, vaccin, serum, therapie

Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme
Felix Ortt. – 2e (verbeterde) druk. – Leiden : Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1934. – Leiden. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-16
Trefw.: God, natuurwetenschap, leven en ziel, ethiek, energie, entelechie, verwerkelijking, realisatie

De koepokinenting
door Felix Orttvoorw. Y. Hettema. – Hilversum : Ned. Bond tot Bestrijding der Vivisectie, 1928. – 19 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-17
Trefw.: gezondheid, vivisectie, vaccinatie, geneeskunde, koepokinenting

Kosmos en superkosmos : een verklaringshypothese voor vele spiristische verschijnselen
door Felix Ortt. – Rotterdam : Harmonia, 1947. – 20 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-18
Trefw.: spiritisme, kosmologie, parapsychologie, zweven, apporten, materalisatie, dematerialisatie

Leven en laten leven : 1894 – 1944
opgedragen Suze Groshand en Felix Ortt ; inleiding G. van Nederveen. – ? : Nederlandse Vegetariërsbond, z.j.. – 63 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-19 (D9)
Trefw.: dierenbescherming, vegetarisme, vivisectie

Het lichaam van Christus 
Felix Ortt . – Rotterdam : Nederlandse Vereniging van Spiritisten “Harmonia”, [ca. 1900]. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-61
Trefw.: religie, christendom, Christus

Liefde en huwelijk
door Felix Ortt. – Nieuwe, geheel omgewerkte uitgave. – Den Haag : Drukkerij Vrede, 1905. – 31 p. ; 20 cm. – (Bibliotheek voor Reiner Leven ; No. IX)
sign.: RAN-9-2-ORTT-19
Trefw.: filosofie, huwelijk

Mens en dier : beschouwingen en schetsen
door Felix Ortt. – Tweede druk. – Soest : Chreestarchia, 1948. – 140 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-21
Trefw.: vivisectie, mensen, dieren, dierenbescherming

Menschwaardig arbeidsleven
door Felix Ortt. – Soest : Chreestarchia, 1919. – 82 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-22
Trefw.: politiek, socialisme, klassestrijd

De methode-pasteur tegen hondsdolheid
door Felix Ortt. – overdruk uit “Ons Standpunt”. – Hilversum : Ned. Bond tot Bestrijding der Vivisectie, 1927. – 21 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-23
Trefw.: vivisectie, honden, dieren, hondsdolheid

Naar het groote licht
door Felix Ortt. – Amsterdam : W. Versluys, 1899. – 423 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-24
Trefw.: romans

De natuurlijke geneeskracht van het lichaam
door Felix Ortt. – Sost : Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, z.j. – 43 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-25
Trefw.: gezondheid, genezing, vitalisme, mechanisme

Nieuwe beschouwingen over den droom en de droompsyche
door Felix Ortt. – Amsterdam : Seyffardt’s Boek- en Muziekhandel, 1927. – 70 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-26

door Felix Ortt. – Amsterdam : Seyffardt’s Boek- en Muziekhandel, 1927. – 70 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-5
Trefw.: dromen, symboliek, ziel, bewustzijn, leven na de dood, reïncarnatie

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
door Felix Ortt ; met een inleidend woord van Willem Groen. – Den Haag : Anti-Vivisectie Stichting, 1958. – 23 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-27
Trefw.: bijbel, vivisectie

Het Nieuwe wereldbeeld ; geschetst voor wiskundig niet geschoolden
Soest : Retèl & Felkers, 1948. – 55 p. ; 13 cm.. – voorbericht.
sign.: RAN-9-2-ORTT-29
Trefw.: wiskunde, natuurkunde, filosofie, godsdienst

Ons standpunt verdedigd door Felix Ortt
tweede druk. – Hilversum : Nederlandschen Bond tot Bestrijding der Vivisectie, 1927. – 352 p. ; 24 cm.. – voorwoord tot den tweeden druk.
sign.: RAN-9-2-ORTT-29
Trefw.: vivisectie

Onze voeding
door Felix Ortt ; inleidend woord Daniel de Niet. – Zwolle : Vogt & Breunis, 1924. – 91 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-30
Trefw.: gezondheid, vegetarisme, natuurgeneeswijze

Over de dierenziel
Felix Ortt. – Den Haag : Servire, 1933. – 71 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-31
Trefw.: dieren, ziel, occultisme vermogens, psychologie, dierenziel, dierpsychologie

Over God en het schepsel Gods
door Felix Ortt. – Zwolle : Ploegsma & Co, ?. – 71 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-32
Trefw.: mensheid, god, evolutie, geloof

Over religie
door Felix Ortt. – Zwolle : Centrale Brochurehandel “Harmonia”, 19XX. – 24 cm. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-33
Trefw.: religie, filosofie

Parapsychologische geneeswijze van bezetenen
door Felix Ortt. – Soest : Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, zj. – 15 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-34
Trefw.: gezondheid, genezing, bezetenheid

Het Probleem der ziel
Felix Ortt. – tweede. – ’s Gravenhage : W.P. van Stockum en Zoon, 1951. – 336 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-52
Trefw.: ziel, volksziel, psychometrie, pneumat

Felix Ortt. – 2de dr. – ’s Gravenhage : W.P. van Stockum en Zoon, 1951. – 336 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-2
Trefw.: ziel, volksziel, psychometrie, pneumat

De psychische energie als levensbeginsel
door Felix Ortt. – Soest : Uitgave der nederlandse Vereniging voor Natuurgeneeswijze, 1947. – 39 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-36
Trefw.: religie, pychische energie, levensbeginsel

De psychische energie als oorzaak der occulte verschijnselen
door Felix Ortt. – Rotterdam : Nederlandse vereniging van spiritisten Harmonia, z.j.. – 39 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-36
Trefw.: spiritisme, leven, gezondheid, ziekte en dood, psychische energie

Psychometrie
Felix Ortt. – [Zwolle] : [Harmonia], [ca. 1925]. – 24 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-38

Radiesthesie en geneeskunst
Felix Ortt. – overdr. uit het tijdschrift “De Natuurgeneeswijze”. – Soest : Chreestarchia, [1952]. – 10 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-60
Trefw.: gezondheid, radiësthesie, geneeskunst, straling

De Rein Leven-Beweging : ontstaan, doel, beginselen en organisatie der Rein Leven-Beweging
kort uiteengezet door Felix Ortt. – [Den Haag] : Centrale Commissie, 1908. – 13, [1] p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-57
Trefw.: gezondheid, Rein leven beweging

kort uiteengezet door Felix Ortt. – 2e herz. dr. – [Den Haag] : Centrale Commissie, 1909. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-57a
Trefw.: gezondheid, Rein leven beweging

Het reïncarnatie vraagstuk
door Felix Ortt. – [Soest] : z.u., [ca.1950]. – 39 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-39
Trefw.: reïncarnatie, esoterie, rozenkruisers, Max Heindel, boeddhisme, theosofie, Alexandra David-Neel, zielsherinneringen

Roken en gezondheid
door Felix Ortt. – 3de belangrijke herz. Dr. – Drachten : Laverman, 1953. – 90 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-40
Trefw.: gezondheid, roken, genotsmiddelen

De Schepping
door Felix Ortt. – Amsterdam : Maatschappij voor de goede en goedkoope lectuur, ?. – 124 p. ; 19 cm. – (Religieuze inwijding ; 1)
sign.: RAN-9-2-ORTT-41
Trefw.: kosmologie, fysica, evolutie, geologie, god, bijbel

Het spiritisme : een studie
door Felix Ortt. – 4e nieuw bew. dr. – Blaricum : De Waelburgh, [1920]. – [III], 187 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-42
Trefw.: spiritisme, animisme, religie, filosofie, christendom, esoterische wetenschappen

De strijd tegen de vivisectie
gemotiveerd door Annie Ruys en Felix Ortt ; in opdracht van den Nederlandschen Bond tot Bestrijding der Vivisectie, te ‘s-Gravenhage. – Haarlem : Uitgeverij “De Librije”, 1941. – 125 p. ; 21 cm.. – register.
sign.: RAN-9-2-ORTT-43
Trefw.: vivisectie, dierproeven, ethiek

De superkosmos
door Felix Ortt. – ’s Gravenhage : W.P. van Stockum & Zn, 1949. – 328 p. ; 23 cm.. – Inhoudsregister.
sign.: RAN-9-2-ORTT-3
Trefw.: gezondheid, ziekte, dood, paranormale verschijnselen, parapsychologie, animisme, godsdienst

Troost ; voor hen die achterbleven : 
door Felix Ortt. – Rotterdam : Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten Harmonia, 19XX. – 43 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-45
Trefw.: spiritisme, god, predestinatie

Troost voor Stervenden
door Felix Ortt. – 2e. – Maassluis : Waltman, 1917. – 95 p. ; 16 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-46

Van de planeet Mars
Felix Ortt. – Amersfoort : Drukkerij Vrede, 1904. – 29 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-47
Trefw.: militarisme, anarchisme, staatsinrichting, oorlog, bijbel

Het vegetarisme in het licht van de ethiek ; Het vegetarisme van economisch standpunt bezien ; Stoornissen in de gezondheid, die in verband staan met onze voedingsgebruiken
door Felix Oort, C. Kool, Christine Bader. – Amsterdam : De Nederlandsche Vegetariërsbond, 1936. – 47 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-48
Trefw.: gezondheid

door Felix Oort, C. Kool, Christine Bader. – Amsterdam : De Nederlandsche Vegetariërsbond, 1936. – 47 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-1
Trefw.: gezondheid

Vertellingen uit den bijbel voor de kleintjes ; eerste boekje voor kinderen van 4-7 jaar
door Felix Ortt. – Maassluis : Waltman, 1918. – 27 p. : tek.. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-49
Trefw.: paradijs, ziekte, dood, Jezus

Voor een rustig uurtje ; op het zachte mos in de malsche weide op de bloeiende heide, aan het zonnige zeestrand in het schaduwrijk bosch
Dicht en proza verzameld door Felix Ortt. – derde. – ? : Rein leven beweging, 1916. – 32 p. ; 16 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-50
Trefw.: gedichten

Voordelen ener naturistische voeding
Felix Ortt. – ? : vereniging van nederlandse reformhuizen, ?. – 63 p. : tek. ; 22 cm.. – voorwoord, recepten.
sign.: RAN-9-2-ORTT-51
Trefw.: gezondheid, voeding, recepten

De vrije mensch
studies door Felix Ortt. – Amersfoort : Vrede, 1904. – 260 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-53
Trefw.: dood, geboorte, kunst, literatuur, Zarathoestra, opvoeding, Israël, humanisme, religie, huwelijk, liefde, vivisectie, sprookjes

Wetenschappelijke dierenmarteling
door Felix Ortt. – 4e. – Hilversum : Ned. Bond tot Bestrijding der Vivisectie, 1927. – 32 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-55
Trefw.: gezondheid, vivisectie, dierenmishandeling

Het Wezen der geestverschijningen
door Felix Ortt. – Rotterdam : Nederlansche Vereeniging van Spiritisten Harmonia, 19XX. – 31 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-54
Trefw.: spiritisme, paranormale verschijnselen

Het wezen der homoeopathische geneeswijze
door Felix Ortt ; met een voorw. van Y. Hettema. – Hilversum : Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, 1930. – 20 p. ; 25 cm. – (Brochure reeks uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze ; No. 4)
sign.: RAN-9-2-ORTT-62
Trefw.: gezondheid, homoeopathie, alternatieve geneeswijzen

Zuur- en basenoverschot
Felix Ortt. – 2e dr. – Soest ; Amsterdam : Nederlandsche Vegetariërgbond en Nederlandse Vereniging voor Natuurgeneeswijze, 1939. – 8 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-63
Trefw.: voedingsleer, voedingsmiddelen

Ubink, J.B.
Het testament van mijn jeugd ; De school aan de Houbrakenstraat 
J.B. Ubink. – Groningen, Djakarta : J.B. Wolters, 1950. – 244 p. ; 22 cm.
Oorspr. uitg.: ‘s-Gravenhage : N. Veenstra, 1917
sign.: RAN-9-2-UBIN-1
Trefw.: autobiografieën, J.B. Ubink, onderwijs, opvoeding

Vrede-tijdschrift [Tijdschrift] 
Trefw.: boedhisme, syphilis, communisme, ziel, Lourdes, Besant, theosofie, onsterfelijk, engelen, handoplegging

De vrije mensch [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften, Felix Ortt

De vrije mensch (vrede-tijdschrift) [Tijdschrift]