TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-9-3 Onderwijs

RAN-9-3 Onderwijs

Arundale, G.S.
Oude opvattingen voor het moderne onderwijs : openbare lezing gehouden te Amsterdam in Bellevue op 9 april 1925
door G.S. Arundale ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theos. Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, [1925]. – 24 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-3-ARUN-1
Trefw.: onderwijs, opvoeding, theosofie, lezingen

Besant, A.
Opvoeding in het licht der theosophie
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdan : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1910. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-3-BESA-1
Trefw.: opvoeding, theosofie, onderwijs

Bolt, J.H.
Nieuwe wegen in opvoeding en onderwijs
door J.H. Bolt. – Zeist : Ploegsma, 1927. – 160 p. : ill. ; 21 cm.. – literatuuropgave.
sign.: RAN-9-3-BOLT-1
Trefw.: onderwijs, opvoeding, onderwijsvernieuwing, Montessorionderwijs, karaktervorming, Duitsland, Engeland, Nederland, Amerika, Decroly, Ferriere, theosofie

door J.H. Bolt. – Zeist : Ploegsma, 1927. – 160 p. : ill. ; 21 cm.. – literatuuropgave.
sign.: RAN-9-3-BOLT-1a
Trefw.: onderwijs, opvoeding, onderwijsvernieuwing, Montessorionderwijs, karaktervorming, Duitsland, Engeland, Nederland, Amerika, Decroly, Ferriere, theosofie

Vernieuwing van opvoeding en onderwijs : L.O. en U.L.O.
door J.H. Bolt ; inl. P.J. Bouman. – Amsterdam : H.J. Paris, 1939. – X, 83 p. ; 20 cm. – (Bouwstenen voor een Nieuwe Samenleving ; 1)
sign.: RAN-9-3-BOLT-2
Trefw.: onderwijs, opvoeding, onderwijsvernieuwing, voortgezet onderwijs

Calcar, E. van
Frederik Fröbel : hoe hij opvoeder werd en wat de kinderwereld hem openbaarde
door Elise van Calcar ; met een voorrede van J.H. Gunning Wzn. – 2e dr. – Amsterdam : H. Wierts van Coehoorn, 1910. – XXXII, 224 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-9-3-CALC-1
Trefw.: onderwijs, opvoeding, F. Fröbel, kinderen, theosofie

Doe, M.
10 Principles for spiritual parenting : nurturing your child’s soul
Mimi Doe with Marsha Walch. – New York : HarperPerennial, 1998. – xx, 378 p. ; 21 cm.. – suggested books for young childeren, index.
ISBN 0060952415
sign.: RAN-9-3-DOE-1
Trefw.: spiritualiteit, opvoeding, religie, kinderen, God, religieuze aspecten, dromen

Gravin van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford, P.
Vredesopvoeding : van het jonge kind in school en huis
P. Gravin Van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford ; met voorwoord van H.D. F. Westerouen van Meeteren. – Assen : Van Gorcum & Comp N.V., 1935. – 36 p. ; 21 cm. – (Vragen van Nu ; nr 23)
sign.: RAN-9-3-GRAV-1
Trefw.: educatie, pedagogiek, opvoeding, psychologie, vrede, onderwijs

Hainstock, E.G.
The essential Montessori : an introduction to the woman, the writings, the method, and the movement
Elizabeth G. Hainstock ; foreword by Lee Havis. – revised and updated ed. – Harmondsworth, Middlesex : A Plume Book, 1997. – xiv, 140 p. ; 20 cm.. – appendix.
ISBN 0452277965
sign.: RAN-9-3-HAIN-1
Trefw.: onderwijs, basisonderwijs, Maria Montessori, de Methode, theosofie

Lambrechts, G.
Je lichaam als kans : Lichamelijke ekspressie als verruiming van de sexulele opvoeding
G. Lambrechts. – Amsterdam : Nederlandse Boekhandel, 1975. – 272 p. ; 21 cm.. – literatuurlijst, inhoud.
ISBN 902890055110
sign.: RAN-9-3-LAMB-1
Trefw.: opvoeding, onderwijs, creativiteit, sexualiteit

Lane, H.
Opvoeding tot socialen dienst
Homer Lane ; ingeleid door A.A. David ; geautoriseerde vertaling van H. van der Stok-Schalkwijk. – Den Haag : Servire, 1934. – 197 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Talks to parents and teachers. – aanhangsel.
sign.: RAN-9-3-LANE-1
Trefw.: opvoeding, sociologie, onderwijs, kinderspel

Mierop, L. van
Jeugdopvoeding
door Lod. van Mierop. – Blaricum : De Waelburgh, 19XX. – 55 p. ; 16 cm. – (Waelburgh-Brochure)
sign.: RAN-9-3-MIER-1
Trefw.: opvoeding, jeugd, samenleving, liefde, ouders, onderwijs

Montessori, M.
The child
Maria Montessori. – 10th repr. – Adyar, Wheaton, Londno : Theosophical Publishing Society, 1986. – 20 p. ; 18 cm.
ISBN 8170590302
sign.: RAN-9-3-MONT-3a
Trefw.: onderwijs, opvoeding, theosofie, kinderen

Maria Montessori. – 10th repr. – Adyar, Wheaton, Londno : Theosophical Publishing Society, 1986. – 20 p. ; 18 cm.
ISBN 8170590302
sign.: RAN-9-3-MONT-3
Trefw.: onderwijs, opvoeding, theosofie, kinderen

Het geheim van het kinderleven
2e dr. – Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 19XX. – 294 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-3-MONT-1

[vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1937. – 284 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-3-MONT-1
Trefw.: onderwijs, montesossorionderwijs, theosofie, kinderen, gevoelige perioden, intelligentie, opvoeding

De methode Montessori : zelfopvoeding van het jonge kind
door Maria Montessori ; inleiding van Dr. D. Herderschêe ; uit het Italiaans vertaald door T. Bruyn. – Zwolle : J. Ploegsma, 1916. – 325 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-9-3-MONT-2
Trefw.: onderwijzen, anthroplogie, spraak en taal, leermiddelen, theosofie, zelfopvoeding

Peace and education 
Maria Montessori. – 2nd ed.. – Adyar, Chennai : Theosophical Publishing House, 2002. – 58 p. ; 14 cm.
ISBN 8170593565
sign.: RAN-9-3-MONT-4a
Trefw.: onderwijs, opvoeding, vredesonderwijs, theosofie

Maria Montessori. – 4th repr. – Adyar, Wheaton, London : Theosophical Publishing Society, 1986. – 31 p. ; 18 cm.
ISBN 8170590051
sign.: RAN-9-3-MONT-4
Trefw.: onderwijs, opvoeding, vredesonderwijs, theosofie

Reconstruction in education
by Maria Montessori. – 2nd ed. – Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1948. – 13 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-9-3-MONT-5
Trefw.: onderwijs, opvoeding, theosofie, montessorionderwijs

by Maria Montessori. – 7th repr. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1986. – 14 p. ; 18 cm.
ISBN 8170590043
sign.: RAN-9-3-MONT-5a
Trefw.: onderwijs, opvoeding, theosofie, montessorionderwijs

Olcott
Olcott Harijan free schools : 75th anniversary celebrations : february 17 to 20, 1970
Adyar : The Vasanta Press, 1970. – 40 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-3-OLCO-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, onderwijs, Theosofische Vereniging, H.S. Olcott, scholen, Olcott Harijan free schools

Adyar : The Vasanta Press, 1970. – 40 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-3-OLCO-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, onderwijs, Theosofische Vereniging, H.S. Olcott, scholen, Olcott Harijan free schools

Ons kind [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften, onderwijs, opvoeding, theosofie, theosofische leringen, ethiek, gezinsleven, jeugdboeken, jeugdverhalen

Pagan, E.H.C.
Kinderopvoeding
E.H.C. Pagan ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 19XX. – 22 p. ; 15 cm.
sign.: RAN-9-3-PAGA-1b
Trefw.: opvoeding, kinderen, theosofie

E.H.C. Pagan ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 19XX. – 22 p. ; 15 cm.
sign.: RAN-9-3-PAGA-1a
Trefw.: opvoeding, kinderen, theosofie

E.H.C. Pagan ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, 19XX. – 22 p. ; 15 cm.
sign.: RAN-9-3-PAGA-1
Trefw.: opvoeding, kinderen, theosofie

Poortman, J.J.
De beweging voor een Theosofische Wereld-Universiteit : handboekje der Nederlandsche Associatie voor de Theosofische Wereld-Universiteit
door J.J. Poortman. – gedeeltelijk een overdruk uit Theosophia. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschap, 1927. – 32 p. ; 23 cm. – (Ashrama-reeks ; No. 2)
sign.: RAN-9-3-POOR-1
Trefw.: theosofie, onderwijs, opvoeding, universiteiten

door J.J. Poortman. – gedeeltelijk een overdruk uit Theosophia. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers Maatschap, 1927. – 32 p. ; 23 cm. – (Ashrama-reeks ; No. 2)
sign.: RAN-9-3-POOR-1a
Trefw.: theosofie, onderwijs, opvoeding, universiteiten

Prospectus
Prospectus van de Wilhelmina-Catharinaschool, Weteringsschans 259-261 – Falckstraat 6, Amsterdam
z.p. : Vereeniging voor Onderwijs en Opvoeding, 192X. – 16 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-9-3-PROS-1
Trefw.: onderwijs, opvoeding, scholen, Amsterdam, theosofie, Fricke, montessorionderwijs

Schwegman, M.
Maria Montessori 1870-1952 : kind van haar tijd, vrouw van de wereld
Marjan Schwegman. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 1999. – 256 p. : ill. ; 24 cm.. – noten, gebruikte bronnen en literatuur, fotoverantwoording.
ISBN 9053563008
sign.: RAN-9-3-SCHW-1
Trefw.: onderwijs, Maria Montessori, biografieën, Italië, basisonderwijs, montessorionderwijs, theosofie

Thierens, A.E.
Drie opstellen over karaktervorming en opvoeding
door A.E. Thierens. – ‘s-Gravenhage : Luctor et Emergo, 1910. – 102, [4] p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-3-THIE-1

door A.E. Thierens. – ‘s-Gravenhage : Luctor et Emergo, 1910. – 102, [4] p. ; 20 cm.
sign.: RAN-9-3-THIE-1a
Trefw.: theosofie, karaktervorming, opvoeding, onderwijs, zedelijkheid

Tilkema, D.
Opmerkingen over theosofie en opvoeding : toelichting bij een voordracht, uitgesproken op het Congres van de Nederlandsch-Indische Theosofische Vereeniging op zaterdag 26 Maart
door Douwe Tilkema. – Batavia : Boekhandel Minerva, 1932. – 65 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-3-TILK-1a
Trefw.: theosofie, opvoeding, onderwijs, congresverslagen, Java, Lotusklassen, Tafelronde, Gandhi, Tagore, religie, Brahmavydia Ashrama, Indië, Rudolf Steiner, Annie Besant, George Arundale, H.S. Olcott

door Douwe Tilkema. – Batavia : Boekhandel Minerva, 1932. – 65 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-3-TILK-1b
Trefw.: theosofie, opvoeding, onderwijs, congresverslagen, Java, Lotusklassen, Tafelronde, Gandhi, Tagore, religie, Brahmavydia Ashrama, Indië, Rudolf Steiner, Annie Besant, George Arundale, H.S. Olcott

door Douwe Tilkema. – Batavia : Boekhandel Minerva, 1932. – 65 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-9-3-TILK-1
Trefw.: theosofie, opvoeding, onderwijs, congresverslagen, Java, Lotusklassen, Tafelronde, Gandhi, Tagore, religie, Brahmavydia Ashrama, Indië, Rudolf Steiner, Annie Besant, George Arundale, H.S. Olcott

Vletter, A. de
Hand in eigen boezen : openhartige opmerkingen over de middelbare school in crisistoestand
door A. de Vletter. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1936. – 66 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-3-VLET-1
Trefw.: onderwijs, montessorionderwijs, opvoeding, leraren

Wierts van Coehoorn-Stout, J.
De kindertuin : handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3-7 jaar, volgens de methode van Fröbel
door Joha Wierts van Coehoorn-Stout. – Amsterdam : Wierts van Coehoorn, 1904. – XI, 463 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-9-3-WIER-1
Trefw.: ontwikkelingspsychologie, opvoeding, methode van Fröbel, elementair onderwijs