TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie

Rubriek Religie

De rubriek Religie omvat onder andere vergelijkende godsdienstwetenschap, mystiek, esoterisch christendom en gnosis. Veel aandacht wordt geschonken aan de grote wereldgodsdiensten. Er is een uitgebreide oosterse collectie van boeddhistische en hindoeïstische literatuur, met veel aandacht voor yoga en meditatie. Ook de indiaanse, shamanistische en tantrische tradities zijn in de collectie vertegenwoordigd. De bibliotheek bezit een bijzonder grote en unieke collectie werken van en over J. Krishnamurti. Verder aan bod komen veel andere leraren in oosterse en westerse mystieke tradities. De rubriek religie wordt in de volgende subrubrieken onderverdeeld:

REL-1-1 Inleiding wereldgodsdienten
REL-2-1 Vergelijkende godsdienstwetenschap
REL-2-2 Mystiek
REL-2-3 Shamanisme
REL-3-1 Diverse godsdiensten
REL-4-1 Egyptische godsdiensten

REL-4-2 Griekse mysteriën
REL-4-3 Etruskische godsdienst
REL-4-4 Pythagoras
REL-4-5 Griekse & Romeinse Godsdienst
REL-5-1 Gnosticisme
REL-6-1 Christelijke canonieke & apocriefe geschriften
REL-6-2 Diverse christelijke auteurs
REL-6-3 Christelijke spirituele technieken
REL-6-4 Geschiedenis van Jezus
REL-6-5 Vergelijking christendom met andere religies
REL-6-6 Christelijke mystiek
REL-6-7 Diverse christelijke kerken & sekten
REL-6-8 Vrij-Katholieke Kerk
REL-6-9 Esoterisch christendom
REL-6-10 Emanuel Swedenborg
REL-6-11 Jacob Lorber
REL-6-12 Meister Eckhart
REL-7-1 Judaïsme
REL-7-2 Essenen
REL-7-3 Friedrich Weinreb
REL-8-1 Islam
REL-9-1 Bahaí
REL-10-1 Sikhs
REL-11-1 Indiase religies: algemeen
REL-11-2 Hindoeïsme: algemeen
REL-11-3 Bhagavad Gita & commentaren
REL-11-4 Upanishads & commentaren
REL-11-5 Veda’s & andere canonieke geschriften
REL-11-6 Vedanta
REL-11-7 Yoga-Sutra’s van Patanjali
REL-11-8 Yoga
REL-11-9 Ramakrishna & Vivekananda
REL-11-10 Sri Ramana Maharshi
REL-11-11 Yogananda & Sri Yoekteswar
REL-11-12 Sri Aurobindo
REL-11-13 Krishna-Consciousness
REL-11-14 Diverse Hindoe-gurus
REL-11-15 Tantra

REL-11-16 Sai Baba

Rel-11-17 Sanskriet Woordenboeken

REL-11-18 Sacred Books of the East
REL-12-1 Boeddhisme: algemeen
REL-12-2 Boeddhistische canonieke geschriften
REL-12-3 Tibetaans Boeddhisme
REL-12-4 Zen-Boeddhisme
REL-13 Japanse godsdiensten
REL-14-1 Chinese godsdiensten: algemeen
REL-14-2 I Ching
REL-14-3 Taoïsme
REL-14-4 Confucius & klassieke teksten
REL-15-1 Zoroastrianisme
REL-16-1 Indiaanse religies
REL-16-2 Carlos Castaneda
REL-17-1 Oud-Germanen
REL-17-2 Druïden
REL-18-1 Oosterse vechtkunsten
REL-20-1 Maharishi
REL-20-2 Vimala Thakar
REL-20-3 Bhagwan Rajneesh
REL-20-4 Alan Watts
REL-20-5 Von Dürckheim
REL-20-6 Jiddu Krishnamurti (Engels)
REL-20-7 Jiddu Krishnamurti (Nederlands)
REL-20-8 Over J. Krishnamurti: diverse auteurs
REL-21-1 Religie: diversen
REL-22-1 Diverse sekten

Download de totale rubriek Religie (update 2022) in WORD of PDF