TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-4-1 Egyptische godsdiensten

REL-4-1 Egyptische godsdiensten

Adams, W.M.
The Book of the Master : or the Egyptian doctrine of the light born of the Virgin Mother
by W. Marsham Adams . – London ; New York : J. Murrary ; G.P. Putnam’s Sons, 1898. – xxii, 204 p., [4] leaves of plates. : ill. ; 21 cm.. – notes.
sign.: REL-4-1-ADAM-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, astronomie, tempels, piramideteksten, mystiek, initiaties

Aegyptische
Aegyptische Sonnenlieder
übersetzt und eingeleitet von Alexander Scharff. – Berlin : Karl Curtius, 1921. – 108 p.. : ill., tek.. ; 21 cm.. – (Kunst und Altertum ; Band IV) . – Anmerkungen, Reihenfolge und Quellen der Abbildungen.
sign.: REL-4-1-AEGY-1
Trefw.: Egypte mythologie, dodenboek, gebeden, zonnelied

Ahituv, S.
Canaanite toponyms in ancient Egyptian documents
Shmuel Ahituv. – Jerusalem ; Leiden : Magnes Press, Hebrew University ; Brill, cop. 1984. – 215 p. : ill. ; 23 cm.. – Hebrew index, geographic index.
ISBN 9652235644
sign.: REL-4-1-AHIT-1
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, namen, geografie, oudheid, toponiemen

Andrews, C.
The Rosetta stone : Hieroglyphs before decipherment — The discovery of the Rosetta stone — How the stone came to England — Description of the stone — The earlier decipherers of the Rosetta stone — The method of decipherment — The contents of the Rosetta stone — The Greek section of the Rosetta stone — The ancient Egyptian language — The hieroglyphic alphabet
Carol Andrews. – 24th impr. – [London] : The British Museum, 2003. – 31 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 0714109312
sign.: REL-4-1-ANDR-1
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische taalkunde, hiërogliefen, Steen van Rosette, ontcijfering

Baaren, Th.P. van
Mensen tussen Nijl en Zon : de godsdienst van het oude Egypte : 
Th. P. van Baaren. – Zeist : W. de Haan, 1963. – 172 p.. : tek., fot., ill., krt.. ; 19 cm.. – (Phoenix Pockets ; 93) . – literatuuropgave, belangrijkste heilige plaatsen, egyptologische musea, chronologisch overzicht, register.
sign.: REL-4-1-BAAR-1
Trefw.: Egypte mythologie, theologie, cultus, religie

Baines, J.
Atlas of ancient Egypt
by John Baines and Jaromír Málek. – Oxford : Phaidon, 1980. – 240 p.. ; 30 cm… – glossary, list of illustrations, bibliography, gazetteer, index, list of maps.
ISBN 0714819581
sign.: REL-4-1-BAIN-1
Trefw.: kunstgeschiedenis, mythologie, egypte, architectuur, piramiden, religie, cultuur, theologie

Bell, H.I.
Cults & Creeds in Graeco-roman Egypt : being the Forwood lectures for 1952
by H. Idris Bell. – Chicago : Ares Publishers, 1975. – x, 117 p. ; 21 cm.. – addenda, bibliography, index.
ISBN 0890050880
sign.: REL-4-1-BELL-1
Trefw.: religie, cultuur, godsdienst, joden, Egypte, Christendom

Benédite, G.
L’art Égyptien dans ses lignes générales
par Georges Benédite. – Parijs : A Morancé, 1923. – 75 p.. : fot., ill.. ; 15 cm..
sign.: REL-4-1-BENÉ-1
Trefw.: Egypte, kunstgeschiedenis, architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst

Bissing, W. von
Die Kultur des alten Aegyptens
von W. v. Bissing. – Leipzig : Verlag von Quelle & Meyer, 1913. – 87 p.. : ill., fot.. ; 19 cm.. – (Wissenschaft und Bildung ; 121)
sign.: REL-4-1-BISS-1
Trefw.: Egypte, mythologie, geschiedenis, kunst, religie, literatuur, wetenschap

Blackden, M.W.
Fragments from “The Book of the Dead”
z.p. : z.u., z.j.. – 9, 8, 10, 9, 7,. ; 25 cm..
sign.: REL-4-1-BLAC-1
Trefw.: Egypte, Egyptisch Dodenboek

Het rituaal van het mysterie van het oordeel der ziel
uit een ouden Egyptischen papyrus vert. en weergegeven door M.W. Blackden ; in het Nederlandsch vertolkt door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 26 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Ritual of the mystery of the judgement of the soul
sign.: REL-4-1-BLAC-3a
Trefw.: religie, Egypte, ritualen, inwijdingen, theosofie, esoterie, Egyptisch dodenboek, rozenkruisers

uit een ouden Egyptischen papyrus vert. en weergegeven door M.W. Blackden ; in het Nederlandsch vertolkt door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1915. – 26 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Ritual of the mystery of the judgement of the soul
sign.: REL-4-1-BLAC-3
Trefw.: religie, Egypte, ritualen, inwijdingen, theosofie, esoterie, Egyptisch dodenboek, rozenkruisers

Ritual of the mystery of the judgment of the soul
from an ancient Egyptian papyrus translated en edited by M.W. Blackden. – Londen : Bernard Quaritch, Societas Rosicruciana in Anglia, z.j.. – 36 p.. ; 22 cm… – Introduction.
sign.: REL-4-1-BLAC-2
Trefw.: Egypte, inwijding, esoterie, Egyptisch dodenboek, theosofie

Bleeker, C.J.
Die Geburt eines Gottes : eine Studie über den Aegyptischen Gott Min und sein Fest mit 2 Tafeln
von C. Jouco Bleeker ; Deutsche Übersetzung von Magrita J. Freie. – Leiden : Brill, 1956. – 102 p.. ; 25 cm.. – (Studies in the History of Religions (supplements to Numen) ; 3)
sign.: REL-4-1-BLEE-1
Trefw.: Egypte, mythologie, Min, religie

Het oord van stilte : dood en eeuwigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef
C.J.Bleeker. – Katwijk : Servire, 1979. – 127 p.. : ill., fot.. ; 24 cm..
ISBN 9060775996
sign.: REL-4-1-BLEE-2
Trefw.: Egypte, religie, mythologie, magie, grafritueel, dodencultus

De overwinning op den dood naar oud-Egyptisch geloof : naar oud-Egyptisch geloof
door C.J. Bleeker. – Den Haag : Servire, 1942. – 80 p., 8 p.pl. : ill. ; 17 cm. – (Servire’s encyclopaedie in monografieën. Afd. B4c, Godsdienst ; 7) . – lijst van afbeeldingen.
sign.: REL-4-1-BLEE-3
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, dodencultus, begravenisrituelen, Egyptisch dodenboek

Boeser, P.A.A.
De godsdienst van het oude Egypte
door P.A.A. Boeser Lector voor de Aegyptologie aavn de Rijks Universiteit te Leiden. – Baarn : Hollandia, 1911. – 46 p.. ; 20 cm.. – (Groote Godsdiensten ; no. 2)
sign.: REL-4-1-BOES-1
Trefw.: geschiedenis, theologie, kosmologie

Book
The Book of the Dead
Londen : British Museum, 1920. – ?.
sign.: REL-4-1-BOO-2
Trefw.: Egypte mythologie dodenboek

Borghouts, J.F.
Egyptische sagen en verhalen
J.F. Borghouts. – 8e druk. – Houten : De Haan, 1988. – 198 p. : ill. ; 21 cm.. – register van veel voorkomende namen en begrippen.
ISBN 902883399
sign.: REL-4-1-BORG-1
Trefw.: religie, Egypte, sagen

Bosc, E.
Isis dévoilée, ou, L’égyptologie sacrée
Ernest Bosc . – 2e éd., rev. et corr. – Paris : Perrin et Cie, 1897. – VI, 356 p. ; 18 cm. – (Librairie académique Didier)
sign.: REL-4-1-BOSC-1
Trefw.: religie, Egypte, hierogliefen, mythen, symboliek, psychologie, filosofie

Bosch, M.E. van de
Egyptische mysteriën : verslag van een inwijding : naar een 18e eeuws manuscript
M.E. v.d. Bosch ; [bew. naar een achttiende-eeuws Duits manuscript door M.E. v.d. Bosch]. – Amsterdam : Schors, [1981]. – XI, 136 p. : tek.. ; 23 cm.
ISBN 9063780664
sign.: REL-4-1-BOSC-1
Trefw.: religie, inwijding, Egyptische godsdienst, sphinx, beproevingen, geheimen, mystiek

Breasted, J.H.
Geschiedenis van Egypte : met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden benevens 3 kaarten
J.H. Breasted ; in het Nederlandsch overgebracht [vert.uit het Amerikaans] door J.A. Eymers ; met medew. voor het illustratief gedeelte van W.D. van Wijngaarden . – Amsterdam : Uitgeversgenootschap “Groot Nederland”, 19XX. – 297 p. : fot, ill., krt. ; 24 cm.
sign.: REL-4-1-BREA-1
Trefw.: Egypte, mythologie, geschiedenis, piramiden

Brier, R.
Zauber und Magie im alten Ägypten : das geheime Wissen und die geheimnisvollen Praktiken, die das Leben im Pharaonenreich beherrschten
Robert Brier ; [Übers. aus dem Amerikan. von Herbert Drube]. – Bern [etc.] : Scherz, 1981. – 318 p. : ill. ; 22 cm.
Übers. von: Ancient Egyptian magic. – Literaturverzeichnis, Personen- und Sachregister.
ISBN 35021609694
sign.: REL-4-1-BRIE-1
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische godsdiensten, esoterie, tovenarij, magie, oudheid, dodencultus

Bromage, B.
The occult arts of ancient Egypt
by Bernard Bromage. – Londen : The Aquarian Press, 1953. – 204 p.. : fot.. ; 22 cm. .
sign.: REL-4-1-BRO-1
Trefw.: religie, occultisme kunst, Egypte, mythologie, zwarte magie, bestemming der ziel, astrologie, dromen

Buck, A. de
Egyptisch leesboek deel 2 : teeken- en woordenlijst : 
door A. de Buck. – Leiden : Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten, 1941. – ?. ; 27 cm..
sign.: REL-4-1-BUCK-2
Trefw.: Egypte, hiërogliefen

Egyptische grammatica
tweede vermeerderde druk. – Leiden : Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten, 1944. – XII, 120. ; 27 cm. .. – Gids tot de teksten, Concordantie, Erratum.
sign.: REL-4-1-BUCK-3
Trefw.: Geschiedenis schrijftaal

Egyptische verhalen
uit het Oud-Egyptisch vert. door A. de Buck. – Santpoort : C.A. Mees, 1928. – 151 p., [10] bl. pl. ; 20 cm. – (Oostersche Bibliotheek ; Vertalingen)
sign.: REL-4-1-BUCK-6
Trefw.: religie, romans, Egypte, verhalen, literatuur, geschiedenis

De egyptische voorstellingen betreffende den oerheuvel : proefschrift
door Adriaan de Buck. – Leiden : Eduard IJdo, 1922. – 104 p.. ; 30 cm..
sign.: REL-4-1-BUCK-4

De zegepraal van het Licht : voorstellingen en symbolen uit den oud-Egyptischen zonnedienst : 
door A. de Buck : Lector aan de universiteit van Leiden. – Amsterdam : Paris, 1930. – 87 p.. : fot.. ; 20 cm.. – (De weg der Menschheid : Monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie) . – lijst van afbeeldingen, literatuurlijst.
sign.: REL-4-1-BUCK-1a
Trefw.: Egypte, symbolen, religie, piramiden, sfinx, obelisken

door A. de Buck : Lector aan de universiteit van Leiden. – Amsterdam : Paris, 1930. – 87 p.. : fot.. ; 20 cm.. – (De weg der Menschheid : Monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie) . – lijst van afbeeldingen, literatuurlijst.
sign.: REL-4-1-BUCK-1
Trefw.: Egypte, symbolen, religie, piramiden, sfinx, obelisken

Het zonnelied van Achnaton
[Achnaton] ; vert. en ingel. door A. de Buck. – Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1938. – 14 p. : tek. ; 22 cm.
sign.: REL-4-1-BUCK-5
Trefw.: religie, Egypte, letterkunde, Achnaton, Egyptische godsdienst, verering, gedichten

Budge, E.A.W.
Assyrian texts : being extracts from the annals of Shalmaneser II, Sennacherib, and Assur-Bani-Pal with philological notes
by Ernest A. Budge. – Londen : Trubner and Co., 1880. – 44 p. : ill. ; 24 cm. – (Archaic Classics) . – Errata, Notes.
sign.: REL-4-1-BUDG-5
Trefw.: Egypte, geschiedenis, Hittieten, Babylon, Assur, Lydië

The book of opening the mouth : the Egyptian texts with English translations : Vol. II.
by E.A. Wallis Budge. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd, 1909. – VI, 228 p. : ill. ; 20 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. XXVII) . – index.
sign.: REL-4-1-BUDG-1XXVII
Trefw.: religie, Egypte, ceremonie, lichaam, dood, hart-ziel, dubbel, onsterfelijkheid, geest-ziel, herbelichaming, dood en leven, reïncarnatie

The book of opening the mouth : the Egyptian texts with English translations : Volume I.
by E.A. Wallis Budge. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1909. – XV, 246 p. : ill. ; 20 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. XXVI)
sign.: REL-4-1-BUDG-1XXVI
Trefw.: religie, Egypte, ceremonie, lichaam, dood, hart-ziel, dubbel, onsterfelijkheid, geest-ziel, herbelichaming, dood en leven, reïncarnatie

The book of the dead : an English translation [from the Egyptian] of the chapters, hymns, etc., of the Theban recension, with introducion, notes, etc. : Vol. I. – Introduction and chapters I. – XV
by E.A. Wallis Budge. – 2nd ed., revised and enlarged. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1909. – CCVI, 78 p. : ill, krt. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. VI)
sign.: REL-4-1-BUDG-1VI
Trefw.: Egypte, dodenboek, magie, religie, geschiedenis

The book of the dead : an English translation of the chapters, hymns, etc. of the Theban recension, with introduction, notes, etc. : Vol. II. -Chapters XV. – CXXXV.
by E.A. Wallis Budge. – 2nd ed., revised and enlarged. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1909. – XV, 80-406 p. : ill, krt. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. VII)
sign.: REL-4-1-BUDG-1VII
Trefw.: Egypte, Dodenboek, religie, magie, geschiedenis

The book of the dead : an English translation of the chapters, hymns, etc. of the Theban recension, with introduction, notes, etc. : Vol. III. – Chapters CXXXVI. – CXC.
by E.A. Wallis Budge. – 2nd ed., revised and enlarged. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1909. – IX, 409-698 p. : ill, krt. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. VIII) . – index.
sign.: REL-4-1-BUDG-1VIII
Trefw.: Egypte, Dodenboek, religie, magie, geschiedenis

The book of the dead : the papyrus of Ani, scribe and treasurer of the temples of Egypt, about B.C. 1450 : Vol I
by E.A. Wallis Budge. – New York, Londen : G.P. Putnam’s Sons, Philip Lee Warner, 1913. – VI, 337 p. : ill. ; 26 cm. – (The Papyrus of Ani ; In two volumes, volume one)
sign.: REL-4-1-BUDG-2I
Trefw.: religie, Egypte, dodenboek, Osiris, eeuwig leven, God, mythologie, begrafenis ceremoniën, hieroglyfen

The book of the dead : the papyrus of Ani, scribe and treasurer of the temples of Egypt, about B.C. 1450 : Vol II
by E.A. Wallis Budge. – New York, Londen : G.P. Putnam’s Sons, Philip Lee Warner, 1913. – VIII, 339-704 p. : ill. ; 26 cm. – (The Papyrus of Ani ; In two volumes, volume two) . – Ind..
sign.: REL-4-1-BUDG-2II
Trefw.: religie, Egypte, dodenboek, Osiris, eeuwig leven, God, mythologie, begrafenis ceremoniën, hieroglyfen

The book of the dead : vol. I. – introduction and chapters I.-XV. ; vol. II. – chapters XV (continued). – CXXXV. ; vol. III. – chapters CXXXVI. – CXC.
by E.A. Wallis Budge with twenty-two plates and four hundred and twenty vignettes ; an English transl. of the chapters, hymns, etc., of the Theban recension, with introduction, notes, etc.. – 2nd ed., revised and enlarged (2nd impression). – London ; New York : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. ; E.P. Dutton, 1923. – ccvi, 698, [36] p. : ill. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldea ; I, II, III)
sign.: REL-4-1-BUDG-3
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische godsdiensten, esoterie, dodenboek, leven na de dood, wedergeboorte, onsterfelijkheid, reïncarntie

The book of the dead : with twenty-five illustrations
[E. A. Wallis Budge. Department of Egyptian and Assyrian antiquities, British Museum] ; printed by order of The Trustees. – London : Harrison & Sons, 1920. – 43 p. : ill. ; 25 cm.. – note.
sign.: REL-4-1-BUDG-4
Trefw.: religie, Egypte, Boek der doden, mummies, Papyrus, Anubis, Horus, Ra, Osiris, Thoth, Egyptische godsdiensten, begravenisrituelen, onderwereld

The decrees of Memphis and Canopus in three volumes : The Rosetta stone : Volume 1 : vol. I: the Rosetta stone
by E.A. Wallis Budge. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1904. – XIV, 226 p. : ill. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. XVII)
sign.: REL-4-1-BUDG-1XVII
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische taalkunde, hiërogliefen, Steen van Rosette, ontcijfering, geschiedenis

The Egyptian heaven and hell : Vol. I. : The book Am-Tuat 
by E.A. Wallis Budge. – London and Boston : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1905. – VIII, 278 p. : with 180 ill. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. XX)
sign.: REL-4-1-BUDG-1XX
Trefw.: Egypte, religie, dodencultus

I. An Egyptian hieroglyphic dictionary : with an index of English words, king list, and geographical list with indexes, list of hieroglyphic characters, Coptic and Semitic alphabets, etc
by Sir E. A. Wallis Budge. – New York : Dover Publications, 1978. – cliv, 580 p. : ill. ; 26 cm.
Republication of the work originally published … by John Murray, London, in 1920. – bibliography.
ISBN 0486236153
sign.: REL-4-1-BUDG-22I
Trefw.: religie, Egypte, naslagwerken, woordenboeken, hierogliefen, karakters, koningsnamen, taalkunde, farao’s, alfabetten, Koptisch

II. An Egyptian hieroglyphic dictionary : with an index of English words, king list, and geographical list with indexes, list of hieroglyphic characters, Coptic and Semitic alphabets, etc
by Sir E. A. Wallis Budge . – New York : Dover Publications, 1978. – 581-1314 p. : ill. ; 26 cm.
Republication of the work originally published … by John Murray, London, in 1920
ISBN 0486236161
sign.: REL-4-1-BUDG-22II
Trefw.: religie, Egypte, naslagwerken, woordenboeken, hierogliefen, karakters, koningsnamen, taalkunde, farao’s, alfabetten, Koptisch

Egyptian ideas of the future life [Egyptian religion]
by E.A. Wallis Budge. – 2nd ed. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1900. – XII, 198 p. : with eight illustrations. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. I)
sign.: REL-4-1-BUDG-1I
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, God, Osiris, oordeel, doden, wederopstanding , onsterfelijkheid, reïncarnatie, toekomstig leven

Egyptian language : easy lessons in Egyptian hieroglyphics with sign list 
by E.A. Wallis Budge. – 13th impr. – New York : Dover Publications, 1976. – VIII, 246 p. : ill. ; 19 cm. – (Books on Egypt and Chaldaea ; Vol. III)
ISBN 0486213943
sign.: REL-4-1-BUDG-1III
Trefw.: religie, Egypte, hierogliefen, taalkunde

Egyptian magic
by E.A. Wallis Budge. – 3rd impr. – London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1899. – XV, 234 p. : with twenty illustrations. ; 19 cm. – (Books on Egypte and Chaldaea ; Vol. II)
sign.: REL-4-1-BUDG-1II
Trefw.: magie, religie, Egypte, goden, geesten

A general introductory guide to the Egyptian collections in the British Museum
E.A. Wallis Budge, preface H.R. Hall. – new edition, revised and enlarged. – [London] : British Museum ; Printed by Order of Trustees, 1930. – xv, 460 p. : with 233 illustrations. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-4-1-BUDG-8
Trefw.: religie, Egypte, musea, gidsen (vorm), geschiedenis, kalenders, balsemen, farao’s, architectuur, kunst, literatuur, land en volkenkund

The gods of the Egyptians : or studies in Egyptian mythology, in two volumes, Volume II : 
by E.A. Wallis Budge. – New York : Dover Publications, Inc., 1969. – 431 p. ; 24 cm. – (volume I) . – list of plates, list of illustrations.
sign.: REL-4-1-BUDG-10II
Trefw.: Egypte mythologie

by E.A. Wallis Budge. – New York : Dover Publications, Inc., 1969. – XXII, 525 p. ; 24 cm. – (volume I) . – list of plates, list of illustrations.
sign.: REL-4-1-BUDG-10I
Trefw.: Egypte mythologie

The gods of the Egyptians or studies in Egyptian mythology : in two volumes: volume II
New York : Dover Publications, Inc., 1969. – viii, 431 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 486220567
sign.: REL-4-1-BUDG-20
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, goden

A guide to the Egyptian collections in the British Museum : with 53 plates and 180 illustrations in the text : 
[prep. by E.A. Wallis Budge]. – London : Order of the Trustees, 1909. – XIV, 325 p., LIII bl. pl. : ill. ; 22 cm.. – list of plates, list of illustrations in the text, list of prinicipal kings of Egypt, cartouches of principal kings of Egypt, index.
sign.: REL-4-1-BUDG-7
Trefw.: religie, Egypte, gidsen, literatuur, educatie, geschiedenis, oudheden, British Museum, plastische kunst, reliëfs, catalogi, kunst, Egyptische oudheid

A guide to the first and second Egyptian rooms : predynastic antiquities, mumies, mummy-cases, and other objects connected with the funeral rites of the Ancient Egyptians : 
E.A. Wallis Budge. – second edition. – Londen : Printed by Order of the Trustees, 1904. – VIII, 156 p. ; 22 cm.. – List of Plates, the Egyptian Alphabet.
sign.: REL-4-1-BUDG-9
Trefw.: Egypte, mythologie, lijkbezorging, begrafenisritueel

Osiris and the Egyptian resurrection : volume II
by E.A. Wallis Budge. – London : The Medici Society, Ltd, 1911. – 440 p. : ill. ; 25 cm. – (Osiris and the Egyptian resurrection ; Volume II)
sign.: REL-4-1-BUDG-11II
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, maan, stier, Afrika, geloof, dood, offers, kanibalisme, verminking, geschiedenins, iconografie, wederopstanding, onsterfelijkheid, reïncarnatie, ziekte, huwelijk, magie, astronomie, Isis

by E.A. Wallis Budge. – London : The Medici Society, Ltd, 1911. – XXXV, 404 p. : ill. ; 25 cm. – (Osiris and the Egyptian resurrection ; Volume I)
sign.: REL-4-1-BUDG-11I
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, maan, stier, Afrika, geloof, dood, offers, kanibalisme, verminking, geschiedenins, iconografie, wederopstanding, onsterfelijkheid, reïncarnatie, ziekte, huwelijk, magie, astronomie, Isis

by E.A. Wallis Budge. – London, New York : Philip Lee Warner, G.P. Putnam’s Sons, 1911. – viii, 440 p. : ill. ; 25 cm. – (Osiris and the Egyptian resurrection ; Volume II) . – appendix, index.
sign.: REL-4-1-BUDG-12
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, onsterfelijkheid, ziel, transmigratie, reïncarnatie, leven, dood, magie, Isis, wederopstanding

The Rosetta stone
E.A. Wallis Budge ; printed by order of the Trustees of the British Museum ; Department of Egyptian and Assyrian Antiquities. – reprinted. – London : Harrison and Sons, 1922. – 8 p. : ill. ; 32 cm.
sign.: REL-4-1-BUDG-14
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische taalkunde, hiërogliefen, Steen van Rosette, ontcijfering

[E.A. Wallis Budge] ; British Museum, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities. – repr. – London : Trustees of the British Museum, 1971. – 8 p. : ill. ; 32 cm.
ISBN 0714109118
sign.: REL-4-1-BUDG-14a
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische taalkunde, hiërogliefen, Steen van Rosette, ontcijfering

The rosetta stone in the British museum : the Greek, Demotic and Hieroglyphic texts of the decree inscribed on the Rosetta stone conferring additional honours on Ptolemy V Epiphanes (203-181 B.C.)
by E.A. Wallis Budge. – Londen : The Religious Tract Society, 1929. – VIII, 325 p. : fot, tek. ; 22 cm.. – Bibliography, index, appendix 1, appendix 2.
sign.: REL-4-1-BUDG-13
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische taalkunde, hiërogliefen, Steen van Rosette, ontcijfering, Romeinen, Ptolemeën, Kopten, Champollion

The teachings of Amen-Em-Apt, son of Kanekht : The Egyptian hieroglyphic text and an english translation, with translations of te moral and religious teachings of egyptian kings and officials illustrating the development of religious philosophy in egypt during a period of about two thousand years
by E.A Wallis Budge. – Londen : Martin Hopkinson, 1924. – XV, 260 p. ; 22 cm.. – list of plates, list of illustrations.
sign.: REL-4-1-BUDG-15

Capart, J.
Memphis : a l’ombre des pyramides : à l’ombre des pyramides
par Jean Capart. – Parijs : Chez Vromant & Co., Éditeurs, 1930. – XVII, 415 p. : ill, fot. ; 32 cm.. – tables des chapitres, tables des illustrations, tables systématique des illustrations.
sign.: REL-4-1-CAPA-1
Trefw.: pyramiden, bouwkunde, archeologie, mythologie, Egypte

Thèbes : la gloire d’un grand passé : 
par Jean Capart. – Parijs : Chez Vromant & Co., Éditeurs, 1925. – 362 p. : ill, fot, tek. ; 32 cm.. – Notes bibliographiques du texte, notes bibliographiques, sources bibliographiques des figures, table des matières, table des figures.
sign.: REL-4-1-CAPA-2
Trefw.: Egypte, architectuur, religie, geschiedenis, hierogliefen

Casson, L.
Het oude Egypte
door Lionel Casson en de redaktie van Time/Life uitgaven ; S. Montuley. – Amsterdam : Het Parool, 1966. – 192 p. ; 28 cm. – (bloeiperioden der mensheid, Parool/Life ; 5) . – historische data, twaalf Egyptische topgoden, foto en illustratieregister, naamregister.
sign.: REL-4-1-CASS-1
Trefw.: Egypte beschavingsgeschiedenis mythologie

Cavalli, T.F.
Embodying Osiris : the secrets of alchemical integration : In the land of his birth — Alchemy, magic and Osiris — Disturbance in the matrix — Dark deeds — Party to a murder — Rise up! — Isis, Heka, and alchemy — Solve et coagula — Changing of the gods — Courting opposites — Ma’a-kheru — Embodying god 
Thom F. Cavalli. – 1st Quest ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – xv, 277 p. : ill. ; 23 cm. – (Queste Books) . – appendix 1, appendix 2, notes, bibliography, index.
ISBN 9780835608800
sign.: REL-4-1-CAVA-1
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, alchemie, transformatie, pyschologie, C.G. Jung, theosofie

Cazemier, L.J.
Oud-Egyptiese voorstellingen aangaande de ziel
door Lukas Jan Cazemier . – Wageningen : Veenman, 1930. – 134 p. ; 22 cm.
Proefschrift Groningen. – afkortingen.
sign.: REL-4-1-CAZE-1
Trefw.: religie, Egypte, ziel, Ka, Baw, Ba, eeuwigheid, dood, sterren, pantheisme, reïncarnatie

Churchward, A.
The signs and symbols of primordial man : the evolution of religious doctrines from the eschatology of the ancient Egyptians : 
by Albert Churchward. – 2 reprint. – Londen : George Allen & Unwin Ltd., 1923. – XXVII, 501. : fot, tek. ; 25 cm.. – Ind., appendices.
sign.: REL-4-1-CHUR-1
Trefw.: egypte, vrijmetselarij, religie, symbolen, Aboriginals, indianen, druiden, Semieten, Boeddhisten, prehistorie, piramiden, socialisme

Coryn, S.G.P.
The Faith of Ancient Egypt
by Sidney G.P. Coryn. – New York : TPC, 1913. – 58 p. : tek. ; 23 cm.. – Publishers note.
sign.: REL-4-1-CORY-1
Trefw.: Egypte, mythologie , religie, Steen van Rosetta

Cott, J.
Isis and Osiris : exploring the goddess myth
Jonathan Cott. – 1st ed. – New York : Doubleday, 1994. – 209 p. : ill. ; 25 cm.. – appendix, index.
ISBN 0385417977
sign.: REL-4-1-COTT-1
Trefw.: religie, Egypte, Isis, Osiris, goden, Egyptische goden, theosofie, cultus

Cotterell, M.C.
De voorspellingen van Toetanchamon : het verbijsterende geheim van de Maya’s, de Egyptenaren en de vrijmetselaars
Maurice M. Cotterell ; [vert. uit het Engels Piet Spek]. – Vianen : The House of Books, 2000. – 381 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: The Tutankhamon prophecies. – London : Headline, 1999. – Met lit. opg., reg.
ISBN 9044300458
sign.: REL-4-1-COTT-1
Trefw.: Egypte, religie, farao’s, Toetanchamon, Anubis, het getal van het beest, bouwmeesters, vrijmetselaars, rozekruisers, tempelridders

Dal
Het dal der koningen : De graven en graftempels van West-Thebe
redactie : Kent R. Weeks ; Aad van der Kooij, Anja de Lombaert en Erika Venis. – Lisse : Zuid Boekproducties b.v., 2004. – 434 p. : fot, tek, ill. ; 36 cm.
ISBN 9058410846
sign.: REL-4-1-DAL-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, tombes, farao, tempels

David, A.R.
The Egyptian kingdoms
by A. Rosalie David. – London : Elsevier-Phaidon, cop. 1975. – 152 p. : ill. ; 29 cm. – (The making of the past) . – further reading, acknowledgments, glossary, index.
ISBN 0729000109
sign.: REL-4-1-DAVI-1
Trefw.: religie, Egypte, oudheid, piramides, ontdekkingsreizen, Tutankhamun, tempels, bouwkunst

Desroches-Noblecourt, C.
Graf- en tempelschilderingen in Egypte
Amsterdam : Meulenhoff/UNESCO, 1962. – ?.
sign.: REL-4-1-DES-1
Trefw.: Egypte mythologie kunstgeschiedenis

Leven en dood van een farao : Toetanchamon
Christiane Desroches-Noblecourt ; kleurenfoto’s van F.L. Kenett ;voorwoord door Saroite Okachee ; vertaling door Heleen Boelen. – 6e druk. – Amsterdam : Becht, 1963. – 312 p. : ill. ; 27 cm.. – dramatis personae, uitgebreide beschrijvingen van de kleurenfoto’s, index.
ISBN 9023000072
sign.: REL-4-1-DESR-1
Trefw.: Egypte, Toetanchamon, goden, godenbeelden, Horemheb, Thebe, tempel van Karnak

Devi, S.
Een zoon van God : leven en leer van Ichnaton, koning van Egypte
Savitri Devi ; bandverzorging Pam Rueter ; vertaald [uit het Engels] en ingeleid door E.J. Welz. – 1st dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1950. – xxiii, 247 p. : ill. ; 21 cm.
Oorspr. titel: A son of God. – bibliografie.
sign.: REL-4-1-DEVI-1a
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, geschiedenis, wijsbegeerte, godsdienst, theosofie, Aknaton, Ichnaton

Savitri Devi ; bandverzorging Pam Rueter ; vertaald [uit het Engels] en ingeleid door E.J. Welz. – 1st dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1950. – xxiii, 247 p. : ill. ; 21 cm.
Oorspr. titel: A son of God. – bibliografie.
sign.: REL-4-1-DEVI-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, geschiedenis, wijsbegeerte, godsdienst, theosofie, Aknaton, Ichnaton

Drioton, E.
Sakkarah : the monuments of Zoser : 
by Étienne Drioton, Jean-Philippe Lauer. – Imprimerie de L’Institut Francais d’Archéologie Orientale. – Caïro : Imprimerie de L’Institut Francais d’Archéologie Orientale, 1939. – ?. : tek, fot. ; 21 cm.. – a few words of history, description of the monuments, description of the plates.
sign.: REL-4-1-DRIO-1
Trefw.: Egypte, bouwgeschiedenis

Eaton, E.
The hours of Isis : based on the legend of Isis, with illustrations ancient and modern
by Evelyn Eaton. – London : Baskerville Press, 1928. – vii, 89, [4] p. : tek. ; 22 cm.. – appendix.
sign.: REL-4-1-EATO-1
Trefw.: religie, Egypte, magie, symboliek, legendes, Isis, Osiris

Ebers, G.
Eene Egyptische koningsdochter : historische roman
van George Ebers. – 5e dr, bew. door H.C. Rogge. – Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1899]. – 503 p. : ill. ; 21 cm. – (Meesterwerken van George Ebers)
sign.: REL-4-1-EBER-1
Trefw.: religie, Egytische godsdiensten, Egypte, romans, vertalingen, Duitse letterkunde, historische romans, Egyptische oudheid

Warda : roman uit het oude Egypte
door George Ebers ; in het Nederlandsch bew. door H. C. Rogge. – 5e dr. – Amsterdam : Van Holkema en Warendorf, [1899]. – 509 p. ; 21 cm. – (Meesterwerken van George Ebers)
sign.: REL-4-1-EBER-2
Trefw.: religie, Egytische godsdiensten, Egypte, romans, vertalingen, Duitse letterkunde, historische romans, Egyptische oudheid

Edwards, I.E.S.
Tutankhamun : His tomb and its treasures : 
I.E.S. Edwards, foreword Thomas Hoving. – London : Gollancz, 1979. – 256 p. : fot. ; 29 cm.
ISBN 0575027142
sign.: REL-4-1-EDWA-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, religie, grafrituelen

Egyptian
The Egyptian book of the dead : the book of going forth by day, being the papyrus of Ani (royal scribe of the divine offerings) : 
translated by Raymond O. Faulkner ; with additional translations and a commentary by Ogden Goelet ; with color illustrations from from the fascimile volume produced in 1890 under the supervision of E.A. Wallis Budge ; introduced by Carol A.R. Andrews ; edited by Eva von Dassow ; in an edition conceived by James Wasserman. – San Francisco : Chronicle Books, 1994. – 175 p. : ill. ; 36 cm.. – glossary.
ISBN 0811807924
sign.: REL-4-1-EGYP-3
Trefw.: religie, Egypte, Egyptisch dodenboek

Egyptian literature : comprising Egyptian tales, hymns, litanies, invocations, the book of the dead, and cuneiform writings
with a special introduction by Epiphanus Wilson. – revised edition. – Londen en New York : The Colonial Press, z.j.. – 398 p. : ill. ; 23 cm.. – illustrations.
sign.: REL-4-1-EGYP-2
Trefw.: Egypte, mythologie, magie, dodenboek, spijkerschrift

Egyptian tales and romances :Pagan, Christian and Muslim : 
translated by Ernest A. Wallis Budge. – Londen : Thornton Butterworth, 1935. – 423 p. : fot. ; 22 cm.. – Introduction, List of illustrations.
sign.: REL-4-1-EGYP-1
Trefw.: Egypte, Maspero, bijbel, Egyptische goden, heiligen, hekserij

Ellis, N.
Dreams of Isis : a woman’s spiritual sojourn 
Normandi Ellis. – Wheaton, Illinois, Madras : The Theosophical Publishing House, 1995. – ix, 417 p. ; 24 cm. – (Quest Books) . – notes, bibliography.
ISBN 0835607062
sign.: REL-4-1-ELLI-1
Trefw.: religie, Egypte, theosofie, biografieën, reizen, spiritualiteit

Normandi Ellis. – Wheaton, Illinois, Madras : The Theosophical Publishing House, 1995. – ix, 417 p. ; 24 cm. – (Quest Books) . – notes, bibliography.
ISBN 0835607062
sign.: REL-4-1-ELLI-1a
Trefw.: religie, Egypte, theosofie, biografieën, reizen, spiritualiteit

Feasts of light : celebrations for the season of life based on the Egyptian goddess mysteries
Normandi Ellis. – 1st Quest ed. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1999. – xvii, 171 p. : ill. ; 28 cm. – (Quest Books) . – notes ; bibliography ; index.
ISBN 0835607445
sign.: REL-4-1-ELLI-2
Trefw.: religie, Egypte, seizoenen, goden, godinnen, feesten, licht, theosofie, mysteriën

Normandi Ellis. – 1st Quest ed. – Wheaton : Theosophical Publishing House, 1999. – xvii, 171 p. : ill. ; 28 cm. – (Quest Books) . – notes ; bibliography ; index.
ISBN 0835607445
sign.: REL-4-1-ELLI-2a
Trefw.: religie, Egypte, seizoenen, goden, godinnen, feesten, licht, theosofie, mysteriën

Emery, W.B.
Het oudste Egypte
Walter B. Emery, ten geleide van M.E.L. Mallowan ; vertaald door Titia Jelgersma. – 1963. – Utrecht en Antwerpen : Aula-boeken, 1961. – 222 p. : tek, fot. ; 18 cm. – (Aula ; 137)
Archaic Egypt. – Appendis, Bibliografie, Register.
sign.: REL-4-1-EMER-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, kunst, architectuur, handel, landbouw, cultuur, religie

Enel
La langue sacrée
Enel. – Paris : P. Leymarie, Éditeur, 1934. – 351 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: REL-4-1-ENEL-1
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, Egypte, esoterie, kaballa, mystiek, symboliek, symbolentaal, bijbel, hierogliefen, Hebreeuwse taal

A message from the sfinx
Enel. – London : Rider and Co, 1936. – 299 p. : ill. ; 22 cm.. – list of illustrations, list of tables and plates.
sign.: REL-4-1-ENEL-2
Trefw.: Egypte, mythologie, sfinx, Kabbala, astrologie, magie, kunst, religie

Erman, A.
Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum
geschildert von Adolf Erman. – Tübingen : Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, [1885]. – xvi, 742 p., [14] leaves of plates. : ill. ; 26 cm.. – Sachregister, Verzeichnis.
sign.: REL-4-1-ERMA-7
Trefw.: religie, Egypte, oudheid

Die Ägyptische Religion
von Adolf Erman. – Berlijn : Druck und Verlag Georg Reimer, 1905. – VI, 261 p. : tek. ; 22 cm. – (Handbücher der Königlichen Museen zu Berlin) . – Vorbemerkung, Einleitendes, Sachregister.
sign.: REL-4-1-ERMA-1
Trefw.: Egypte, religie, cultuur, tovenarij, dodencultus

Ägyptisches Handwörterbuch
bearbeitet und herausgegeben von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961. – x, 232 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: REL-4-1-ERMA-6
Trefw.: religie, Egypte, naslagwerken, woordenboeken, taalkunde, hierogliefen

Die Hieroglyphen
von Dr Adolf Erman. – Berlin ; Leipzig : Göschen’sche Verlagshandlung, 1912. – 91, 32 p. ; 16 cm. – (Sammlung Göschen)
sign.: REL-4-1-ERMA-2
Trefw.: religie, Egypte, hierogliefen, letterkunde

Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik
Adolf Erman . – 6., unveränderter Abdruck. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. – 64 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: REL-4-1-ERMA-5
Trefw.: religie, Egypte, taalkunde, grammatica, hierogliefen

Life in ancient Egypt
Adolf Erman with a new introduction by Jon Manchip White, preface by Helen Mary Tirard ; translated by H.M. Tirard. – New York : Dover Publications, Inc., 1971. – xx, 570 p. ; 22 cm.. – List of Plates, Table of Abbreviations, Index.
ISBN 0486226328
sign.: REL-4-1-ERMA-3
Trefw.: religie, Egypte, geschiedenis, cultuur, bestuur, kunst, handel, oorlog

Die religion der Ägypter : ihr werden und vergehen in vier Jahrtausenden, mit 10 Tafeln und 1886 Abbildungen in Text : 
von Adolf Erman. – Berlin und Leipzig : Walter de Gruyter & Co., 1934. – XVI, 465 p. ; 24 cm.. – Einteilung der âgyptischen Geschichte, Zur einleitung, Anmerkungen, Register.
sign.: REL-4-1-ERMA-4
Trefw.: religie, Egypte, cultuur, geschiedenis, dodencultus

Faulkner, R.O.
The Ancient Egyptian Pyramid Texts : 
translated into english by R.O. Faulkner. – Oxford : Clarendon, 1969. – 330 p. ; 25 cm.. – Abbreviations, Note to reader, Translations and Notes, Indexes.
sign.: REL-4-1-FAUL-1
Trefw.: Egypte, mythologie, pyramiden, piramidetekst

Flinders Petrie, W.M.
The Arts and Crafts of Ancient Egypt
by W.M. Flinders Petrie. – Edinburgh & London : T.N. Foules, 1923. – xv, 165 p. : fot, tek. ; 20 cm.. – periods and kings referred to in this volume, list of illustrations, index, bibliogarphy.
sign.: REL-4-1-FLIN-2
Trefw.: Egypte, mythologie, kunstgeschiedenis

Religious life in ancient Egypt
by Flinders Petry. – Londen enzovoort : Constable & Company, 1924. – 221 p. ; 19 cm. – (belangwekkend stofomslag bijgebonden) . – Index, References,.
sign.: REL-4-1-FLIN-1
Trefw.: Egypte, religie, goden, volksgeloof, rituelen

Fowden, G.
The Egyptian Hermes : a historical approach to the late pagan mind : Modes of Cultural Interaction –The durability of Egypt –The gods of Egypt –Hermes Trismegistus –The Hermetica –Translation and interpretation –Aretalogies of Isis and Asclepius –Manetho and Chaeremon –Books of Thoth and technical Hermetica –Instructions and philosophical Hermetica –The Way of Hermes –Magister omnium physicorum –Sympatheia –Magic –Occult properties and alchemy –Astrology –Religio mentis –The philosophical paideia –Gnosis –Towards a via universalis –Technique and philosophy: interactions –Zosimus of Panopolis –Pre-Iamblichan theurgy –Iamblichus of Apamea –Hermetism and theurgy –The role and understanding of ritual –Bitys –The Milieu of Hermetism –Hermetism in Egypt –The evidence of the Hermetica –First-century Alexandria — and beyond –Temples and priests –Upper Egypt –Late antique Alexandria –The milieu of Hermetism: a socio-intellectual description –Aegypti sacra deportata –Earliest testimonies to the name ‘Hermes Trismegistus’. 
Garth Fowden. – 1st Princeton paperback. – Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1993. – xxv, 244 p. ; 24 cm. – (Mythos) . – bibliography, index.
ISBN 0691024987
sign.: REL-4-1-FOWD-1
Trefw.: religie, Egypte, hermetica, esoterie, paganisme, goden, Hermes Trismegistus, Isis, Asclepius, Manetho, Chaeremon, Thoth, filosofie, Magister omnium physicorum, magie, occultisme, alchemie, astrologie, gnosticisme, Zosimus of Panopolis, Iamblichius, rituelen, tempels, priesters

Frankfort, H.
De levensopvattingen der oude Egyptenaren
door H. Frankfort ; door V. Groenewegen-Dumont. – Amsterdam : De Spieghel, 1950. – 170 p. : fot, tek. ; 23 cm.
Ancient Egyptian religion. – Chronologische tabel, Bronnen en Aantekeningen, Register, Lijst van Illustraties.
sign.: REL-4-1-FRA-1
Trefw.: Egypte, mythologie, moraal, staatskunde, literatuur, kunst

Gadalla, M.
Egyptische kosmologie
Moustafa Gadalla ; vert. [uit het Engels] Gerard Grasman. – Deventer : Ankh-Hermes, 2000. – 162 p. : ill. ; 21 cm.. – literatuur, verklarende woordenlijst, register.
ISBN 9020281933
sign.: REL-4-1-GADA-1
Trefw.: religie, Egypte, kosmologie, mythen, symboliek, schepping, hierogliefen, dieren, goden, reïncarnatie

Geffroy, H.-Ch.
‘Osiris’ : le miracle du Blé
[par] H.Ch. Geffroy ; pref. Pierre Sauvageot. – Paris : Geffroy, 1949. – 173. ; 26 cm.
sign.: REL-4-1-GEFF-1
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, voeding, landbouw

Geru, M.A.
Het Egyptische dodenboek
in het Nederlands vertaald door M.A. Geru ; inl. van B. van der Meer ; voorw. van Edzina A. Rutgers . – 3e dr.. – Deventer : Ankh-Hermes, 1985. – 204 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9020248316
sign.: REL-4-1-GERU-1
Trefw.: dodenboek, religie, spreuken, piramidenteksten, mysteriën, leven na de dood, papyrusrollen

Gids
Gids voor de tentoonstelling van Egyptische kunst uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, te houden te Amsterdam, 15 Maart-8 Mei 1927 
Amsterdam : [s.n.], 1927. – 28 p. : ill. ; 20 cm.
Gedeeltelijk ontleend aan de Gids voor de Egyptische Afdeeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
sign.: REL-4-1-GIDS-1
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische kunst, tentoonstellingscatalogi, catalogi, beeldende kunst, oudheid

Giels, P.H.F.
Het oude Egypte : thema voor het eerste leerjaar
P.H.F. Gieles. – ’s Hertogenbosch : KLEIO, 1971. – 30 p.. : fot., ill.. ; 24 cm..
sign.: REL-4-1-GIEL-1
Trefw.: geschiedenis, hiërogliefen, kunsr, cultuur

Goden
Goden en farao’s
[wetenschappelijk onderzoek en catalogus: Dietrich Wildung en Günter Grimm] ; [vert. uit het Duits: B. ter Molen-den Outer en J.C. Ebbinge Wubben]. – Rotterdam : Museum Boymans-Van Beuningen, 1979. – 36 p., [290] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm.
Tentoonstelling, Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, 1 maart – 29 april 1979 (verlengd tot en met 6 mei 1979). – aanbevolen literatuur.
sign.: REL-4-1-GODE-1
Trefw.: religie, Egypte, goden, museums, tentoonstellingen, catalogi, Boymans-van Beuningen, kunst, geschiedenis

Greenlees, D.
The gospel of the pyramids : the king is indeed God, and the son of God
with an introduction, explanatory commentary, full anotations and appendices by Duncan Greenlees ; edited and newly translated from the Egyptian of the pyramid texts, the proverbs of Ptahhotep, the Shabaka text, etc.. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – clxx, 326 p. ; 18 cm. – (The World Gospel Series ; 9) . – index, bibliography.
sign.: REL-4-1-GREE-1a
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, pyramiden, oude wijsheid, onsterfelijkheid, goddelijke ladder, hemel, terugkomst, theosofie

with an introduction, explanatory commentary, full anotations and appendices by Duncan Greenlees ; edited and newly translated from the Egyptian of the pyramid texts, the proverbs of Ptahhotep, the Shabaka text, etc.. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – clxx, 326 p. ; 19 cm. – (The World Gospel Series ; 9) . – index, bibliography.
sign.: REL-4-1-GREE-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, pyramiden, oude wijsheid, onsterfelijkheid, goddelijke ladder, hemel, terugkomst, theosofie

Hamlyn, P.
Egyptian mythology
Paul Hamlyn. – London : Westbook House, 1965. – 152 p. : fot., ill. ; 29 cm.. – list of animals whose heads appear on Egyptian divinities, index.
sign.: REL-4-1-HAML-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, goden, kosmologie, heilige dieren, Osiris cultus, pharao, leven na de dood, reïncarnatie, schepping, geboorte, dood

Harris, E.L.
Ancient Egyptian divination and magic
Eleanor L. Harris. – York Beach, Maine : Samuel Weiser, 1998. – xii, 227 p. : ill. ; 21 cm.. – glossary of terms, Egyptian resources, bibliography, index.
ISBN 1578630363
sign.: REL-4-1-HARR-1
Trefw.: religie, Egypte, divinaties, magie, esoterie, filosofie, rituelen, amuletten, geschriften, goden, godinnen

Hart, G.
Ancient Egyptian Gods & Goddesses
George Hart. – London : British Museum Press, 2001. – 48 p. : ill. ; 20 cm.. – Inex of Gods and Goddesses.
ISBN 0714119482
sign.: REL-4-1-HART-1
Trefw.: Egypte, religie, symboliek, culttuur

Egyptian myths 
George Hart. – 8th impr. – [London] : The British Museum Press, 2000. – 80 p. : ill. ; 24 cm. – (The Legendary past)
Bevat: Creation legends — The myth of kingship — Isis Great in Magic — The myth of cataclysm — The underworld journey of the sun god — From history into legend — Tales of fantasy. – suggestions for further reading, index and picture credits.
ISBN 0714120642
sign.: REL-4-1-HART-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, scheppingsverhalen, koningsschap, Isis, magie, onderwereld, geschiedenis, legenden

Heerma van Voss, M.S.H.G.
De oudste versie van dodenboek 17a : coffin texts spreuk 335a : 
door Matthieu Sybrand Huibert Gerard Heerma van Voss. – Leiden : Groen, 1963. – 95 p. ; 25 cm. – (Proefschrift Leiden) . – Summary, Afkortingen, Register op aangehaalde passages uit Piramideteksten, Coffin Texts en Dodenboeken.
sign.: REL-4-1-HEER-1
Trefw.: Egypte, mythologie, filologie

Hofker, J.
Vrijmetselarij en Egypte : hoofdstukken over den weg naar het licht
door J. Hofker. – een uitgave voor den meestergraad. – DenHaag : Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1937. – XV, 256 p. : platen. ; 25 cm.
sign.: REL-4-1-HOFK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Egypte, religie, wierook, hierogliefen, rituelen, kleurensymboliek, tempels

Holbrook, I.B.
The path of light in the house of the hidden places
Isabel B. Holbrook. – z.p. : Rainbow Helps, 19XX. – [17] p. ; 24 cm. – (Egyptian Studies ; number one)
sign.: REL-4-1-HOLB-1
Trefw.: egypte, rebirth, wedergeboorte, reïncarnatie

Hope, M.
Practical Egyptian magic : [a complete manual of Egyptian magic for those actively involved in the western magicial tradition]
by Murry Hope. – Wellingborough, Northamptonshire : Aquarian Press, 1984. – 192 p. : ill. ; 22 cm.. – appendix, bibliography, index.
ISBN 0850303613
sign.: REL-4-1-HOPE-1
Trefw.: religie, Egypte, magie, esoterie, Dodenboek, spiritualiteit, Goden, piramidekrachten, tombes, Hermes Trismegistus, leringen, Iamblichios, symboliek, archetypen, loges, ceremoniën, technieken

Hopfner, T.
Der religionsgeschichtliche Gehalt des grossen demotischen Zauberpapyrus
Von Theodor Hopfner. – ? : ?, z.j.. – 32. ; 25 cm. – (deel van een “Archiv”-reeks)
sign.: REL-4-1-HOPF-1
Trefw.: Egypte, mythologie, godsdienstgeschiedenis

Hornung, E.
Ägyptische Unterweltsbücher
eingeleitet, übersetzt, und erläutert von Erik Hornung ; mit 114 Illustration. – 2., erw. Aufl. – Zürich ; München : Artemis-Verlag, 1984. – 527 p. : ill. ; 18 cm. – (Die Bibliothek der alten Welt. Reihe Der alte Orient) . – Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Index.
sign.: REL-4-1-HORN-3
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, Egypte, onderwereld, toekomstig leven, Amdoeat, dodenboeken, reïncarnatie, onsterfeljikheid

Der Eine und die Vielen : Altägyptische Götterwelt
Erik Hornung. – 6., vollst. überarb. u. erw. Aufl. – Darmstadt : Primus, 2005. – 302, [12] p. : ill. ; 23 cm. – (Deutsche Bibliothek) . – Glossar der wichtigsten Gottheiten, Index, Tafelteil.
ISBN 3896785397
sign.: REL-4-1-HORN-1
Trefw.: religie, Egypte, oud-egypte, godenwereld, symboliek, goden, godsvoorstellingen, oudheid, Amduat

The secret lore of Egypt : its impact on the west
Erik Hornung ; translated from the German by David Lorton. – Ithaca, London : Cornell University Press, 2001. – viii, 229 p. : ill. ; 25 cm.
Oorspr. titel: Das esoterische Aegypten. – München : Beck, 1999. – chronology, glossary, bibliography, index.
ISBN 0801438470
sign.: REL-4-1-HORN-2
Trefw.: religie, Egypte, occultisme, geschiedenis, alchemie, gnosticisme, hermetica, magie, Isis, Osiris, middeleeuwen, hierogliefen, rozenkruisers, vrijmetselarij, romantiek, theosofie, antroposofie, piramides

Hulme, A.J.H.
Ancient Egypt Speaks : A Miracle of “Tongues”
by A.J. Howard Hulme and Frederic H. Wood. – Londen : Rider & Co, z.j.. – 191 p. : fot. ; 22 cm.. – List of illustrations, Appendix.
sign.: REL-4-1-HULM-1
Trefw.: Egypte, mythologie, medium, channeling, geschiedenis, Amenhotep

Iamblichos
Theurgia or the Egyptian mysteries : reply of Abammon, the teacher to the letter of Porphyry to Anebo, together with solutions of the questions therein contained
[transl. from the greek] Alexander Wilder. – Londen : William Rider & Son, Ltd., 1911. – 283 p. ; 25 cm.. – table of errata.
sign.: REL-4-1-IAMB-2
Trefw.: religie, Egypte, mysteriën, rituelen, symbolen, Goddelijkheid, krachten, symbolisme, demonen, priesters

Iamblichus
Iamblichus on the mysteries of the Egyptians, Chaldeans, and Assyrians
translated from the Greek by Thomas Taylor. – San Diego : Wizards Bookshelf, 1984. – xxvi, 376 p. ; 23 cm. – (Secret Doctrine Reference Series) . – new bio-bibliogr. glossary.
ISBN 913510513
sign.: REL-4-1-IAMB-1a
Trefw.: religie, Egypte, engelen, ziel, magie, gebed, demonen, theosofie, Chaldea, Assyrie

translated from the Greek by Thomas Taylor. – 2nd ed.. – London : The Theosophical Publishing Society, 1895. – xxvi, 365 p. ; 23 cm.. – additional notes.
sign.: REL-4-1-IAMB-1
Trefw.: religie, Egypte, engelen, ziel, magie, gebed, demonen, theosofie, Chaldea, Assyrie

Ueber die Geheimlehren : die Mysterien der Aegypter, Chaldäer und Assyrer
Jamblichus. – Schwarzenburg : Ansata-Verlag, 1978. – XXIV, 277 p. ; 24 cm. – (Bibliotheca Hermetica ; II) . – Sach- und Namenregister.
ISBN 3715700122
sign.: REL-4-1-IAMB-3
Trefw.: religie, Egypte, engelen, ziel, magie, gebed, demonen, theosofie, Chaldea, Assyrie

De Ibis : driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging ‘Sjemsoethot’ [Tijdschrift] 
Trefw.: religie, Egypte, tijdschriften (vorm)

Inwijdingen
Inwijdingen en mysteriën van het oude Egypte
z.p. : Licht en Waarheid, 1914. – IV, 40 p. ; 20 cm.
sign.: REL-4-1-INWI-1b
Trefw.: religie, inwijdingen, mysteriën, Egypte, letters, alfabet, symboliek, theosofie

z.p. : Licht en Waarheid, 1914. – IV, 40 p. ; 20 cm.
sign.: REL-4-1-INWI-1
Trefw.: religie, inwijdingen, mysteriën, Egypte, letters, alfabet, symboliek, theosofie

z.p. : Licht en Waarheid, 1914. – IV, 40 p. ; 20 cm.
sign.: REL-4-1-INWI-1a
Trefw.: religie, inwijdingen, mysteriën, Egypte, letters, alfabet, symboliek, theosofie

Ions, V.
Egyptian mythology
Veronica Ions. – new ed. – London : Hamlyn, 1968. – 141 p. : ill. ; 29 cm.. – further reading list, index.
ISBN 0600023656
sign.: REL-4-1-IONS-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, Egyptische godsdiensten

Jaarbericht
Jaarbericht van het vooraziatische-egyptisch genootschap Ex Oriente Lux
Leiden : Brill, 1957-1958. – 248, XII p. : ill. ; 28 cm. – (Jaarbericht ; No. 15)
sign.: REL-4-1-JAAR-15
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Leiden : Brill, 1953-1954. – 265-408, LVIII_LXXXIX, V p. : ill. ; 27 cm. – (Jaarbericht ; No. 13)
sign.: REL-4-1-JAAR-13
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Leiden : Brill, 1943. – XLII, 762-816 p. : met 42 platen, 100 figuren in den tekst en 5 uitslaande kaarten. ; 28 cm. – (Jaarbericht ; Deel II (Nos 6-8) (1939-1942) : Voorwerk en Slot)
sign.: REL-4-1-JAAR-2
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Leiden : Brill, 1949-1950. – 120, XXVII p. : ill. ; 28 cm. – (Jaarbericht ; No. 11)
sign.: REL-4-1-JAAR-11
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Leiden : Brill, 1940. – 289-564, [19] p. : ill. ; 27 cm. – (Jaarbericht ; No. 7)
sign.: REL-4-1-JAAR-7
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Leiden : Brill, 1951-1952. – 121-264, XXVIII-LVII, 1 p. : ill. ; 28 cm. – (Jaarbericht ; No. 12)
sign.: REL-4-1-JAAR-12
Trefw.: religie, Egypte, egyptische godsdiensten, jaarberichten

Janssen, J.J.
Two Ancient Egyptian Ship’s logs : Papyrus Leiden I 350 verso and Papyrus Turin 2008+2016
door Jacobus Johannes Janssen. – Leiden : Brill, 1961. – 114 p. : fot, afb. ; 29 cm. – (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden) . – List of Abbreviations, Indexes, Plates I-IV.
sign.: REL-4-1-JANS-1
Trefw.: Egypte, economische geschiedenis, zeevaart, proefschrift

Jéquier, G.
Histoire de la civilisation Egyptienne des origines à la conquête d’Alexandrie
Gustave Jéquier. – neuvième edition. – Parijs : Payot, 1913. – 329 p. : fot, tek. ; 20 cm.. – index, bibliographie, tables des gravures, tables des matières.
sign.: REL-4-1-JEQU-1
Trefw.: Egypte, beschavingsgeschiedenis, religie, kunst, cultuur, bouwkunst, piramiden

Klasens, A.
Egyptische kunst uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
A. Klasens. – ? : Openbaar Kunstbezit, z.j.. – 64 p. : ill. ; 27 cm. – (Nederlands Kunstbezit uit openbare verzamelingen)
sign.: REL-4-1-KLAS-1
Trefw.: Egypte, mythologie, kunst

Egyptologie avant la lettre : Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 19 mei 1961 : 
door A. Klasens. – Leiden : E.J. Brill, 1961. – 30 p. ; 22 cm.. – noten.
sign.: REL-4-1-KLAS-2
Trefw.: Egypte, geschiedenis, archeologie

Lange, K.
De cultuur van Egypte : 3000 jaar architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst in beeld : 
ingeleid en verzameld door Kurt Lange en Max Hirmer ; Nederlandse vertaling door Paul van Schilfgaarde. – Utrecht : W de Haan, 1956. – 95 p. : fot, tek. ; 31 cm.
Aegypten – Architektur, Plastik, Malerei in drei Jahrtausenden. – Literatuur, Register, Inhoudsopgave.
sign.: REL-4-1-LANG-1
Trefw.: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, mythologie, Egypte

Egypte : Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur : 
Kurt Lange met een woord vooraf van H.W. Obbink ; Nederlandse vertaling van John Kooy. – Utrecht : De Haan, 1953. – viii, 257 p. : tek, fot. ; 25 cm.
Piramiden, Sphinxe, Pharaonen. – Ten geleide, de oud-Egyptischen goden en heilige dieren, Tijdtafel, Beschrijving der platen, Register van namen, plaatsnamen en zaken met verwijzing naar de afbeeldingen.
sign.: REL-4-1-LANG-2
Trefw.: Egypte, cultuurgeschiedenis, piramiden, magie, religie

Lanoye, F. de
Ramses le Grand ou l’Egypte : il y a 3300 ans : 
par Ferdinand de Lanoye. – deuxième édition. – Parijs : Librarie Hachette, 1872. – 326 p. : krt, tek. ; 18 cm.. – Table des Matières, Appendice.
sign.: REL-4-1-LANO-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis

Leeder, S.H.
Veiled mysteries of Egypt and the religion of Islam
by S.H. Leeder … with photographs by the author, G. Lekegian, and P. Dittrich, Cairo. – London : Eveleigh Nash, 1912. – xvi, 411, 16 p. : ill. ; 23 cm.. – notes, index.
sign.: REL-4-1-LEED-1
Trefw.: religie, Egypte, islam, moslims, mysteriën, dagelijks leven, moskeeën, feesten

Leeuw, G. van der
Achnaton : een religieuze en aesthetische revolutie in de veertiende eeuw voor Christus : 
G. van der Leeuw. – Amsterdam : H.J. Paris, 1927. – 71 p. : fot, tek. ; 20 cm.. – Lijst der afbeeldingen, Aanbevelingswaardige literatuur.
sign.: REL-4-1-LEEU-1
Trefw.: Egypte, mythologie, kunstgeschiedenis, religie

Legrain, G.
Les temples de Karnak
fragment du dernier ouvrage de Georges Legrain. – Paris : Chez Vromant & C., Éditeurs, 1929. – 270 p. : ill. ; 33 cm. – (Fondation Égyptologique Reine Élisabeth) . – appendice.
sign.: REL-4-1-LEGR-1
Trefw.: religie, bouwkunde, archeologie, Egypte, Karnak, tempels

Lezingenserie
Lezingenserie over Egypte in de oudheid
Amsterdam : z.u., 1955. – [7] p. : ill. ; 31 cm.
sign.: REL-4-1-LEZI-1
Trefw.: religie, Egypte, oudheid, lezingen, kunst, mysteriën, geschiedenis, wetenschap, Thoth, dodenboek, astrologie

Lurker, M.
Symbole der alten Aegypter : Einführung und kleines Wörterbuch : 
Manfred Lurker. – Weilheim : OW Barth, 1964. – 152 p. ; 21 cm. – (Zeichen und Symbole) . – Kurze Erklärung der Fremdwörter, Sachregister, Bildregister, Literarturnachweis.
sign.: REL-4-1-LURK-1
Trefw.: Egypte, mythologie, symbolen, religie, goden

Magnus, A.
Being the approved, verified, sympathetic and natural Egyptian secrets : or white and black art for man and beast : Vol. I + II + III : the book of nature and the hidden secrets and mysteries of life unveiled; being the forbidden knowledge of ancient philosophers
Albertus Magnus ; translated from the German. – [reprint]. – Kila, MT. : Kessinger Publishing Company, 19XX. – iv, 208 p. ; 27 cm. – (Rare Esoteric Books) . – index.
ISBN 1564593568
sign.: REL-4-1-MAGN-1
Trefw.: religie, esosterie, magie, theosofie, Egypte, witte magie, zwarte magie

Martin, P.F.
Egypt old and new ; a popular account of the land of the pharaohs fromt the traveller’s and economist’s point of vieuw ; with many engravings, nearly 50 coloured plates and a map
by Percy F. Martin. – reprint. – London : George Allen & Unwin, 1924. – 223 p. : ill. ; 22 cm.. – index.
sign.: REL-4-1-MART-1
Trefw.: religie, Egypte, pyramiden, agricultuur, Nijl, tempels, beschaving

Massey, G.
I. A book of the beginnings : Egyptian origines in the British isles : containing an attempt to recover and reconstitute the lost origins of the myths and mysteries, types and symbols, religion and language, with Egypt for the mouthpiece and Africa as the birthplace
by Gerald Massey. – London : Williams and Norgate, 1881. – viii, 503 p. ; 28 cm. – (A book of the beginnings ; Volume I: Egyptian origins in the British isles)
sign.: REL-4-1-MASS-1I
Trefw.: religie, Egypte, Engeland, Afrika, mythologie, mysteriën, woordenschat, hieroglyfen, namen, symboliek

Gerald Massey. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 1992. – [4], 503 p. ; 27 cm. – (A book of the beginnings ; Volume I: Egyptian origins in the British isles)
ISBN 1564591492
sign.: REL-4-1-MASS-1Ia
Trefw.: religie, Egypte, Engeland, Afrika, mythologie, mysteriën, woordenschat, hieroglyfen, namen, symboliek

II. A book of the beginnings : Eyptian origines in the Hebrew, Akkado-Assyrian and Maori : containing an attempt to recover and reconstitute the lost origins of the myths and mysteries, types and symbols, religion and language, with Egypt for the mouthpiece and Africa as the birthplace
Gerald Massey. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 1992. – [7], 684 p. ; 27 cm. – (A book of the beginnings ; Volume II: Egyptian origins in the Hebrew, Akkado-Assyria) . – notes.
ISBN 1564591492
sign.: REL-4-1-MASS-1IIa
Trefw.: religie, Egypte, Jodendom, Assyrië, Maori, religie, Egypte, Afrika, mythologie, mysteriën, woordenschat, hieroglyfen, namen, symboliek

by Gerald Massey. – London : Williams and Norgate, 1881. – [4], 684 p. ; 28 cm. – (A book of the beginnings ; Volume II: Egyptian origins in the Hebrew, Akkado-Assyria) . – notes.
sign.: REL-4-1-MASS-1II
Trefw.: religie, Egypte, Jodendom, Assyrië, Maori, religie, Egypte, Afrika, mythologie, mysteriën, woordenschat, hieroglyfen, namen, symboliek

The devil of darkness in the light of evolution
a lecture by Gerald Massey. – London : Villa Bordighiera, 18XX. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: REL-4-1-MASS-2
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, demonologie, duivel, evolutie, lezingen

Gerald Massey’s lectures : The historical (Jewish) Jesus and the mythical (Egyptian) Christ ; Paul as a gnostic opponent, not the apostle of historic Christianity ; The logia of the Lord, or the pre-christian sayings ascribed to Jesus the Christ ; Gnostic and historic christianity ; The Hebrew and other creations fundamentally explainend ; The devil of darkness, or evil in the ligth of evolution ; Luniolatry, ancient and modern ; Man in search of his soul, during fifty thousand years, and how he found it ; The seven souls of man, and their culmination in the Christ ; The coming religion
Gerald Massey. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 1992. – [3], 287 p. ; 27 cm. – (Rare and Out-of-Print Books)
ISBN 1564591743
sign.: REL-4-1-MASS-5
Trefw.: religie, Egypte, gnosticisme, Jezus, geschiedenis, jodendom, Egypte, Paulus, christendom, duivel, kwaad, evolutie, ziel, komende religie, redes, mystiek

The Hebrew and other creations fundamentally explained : with a reply to professor A.H. Sayce
a lecture by Gerald Massey. – London : Villa Bordighiera, 18XX. – 36 p. ; 22 cm.
sign.: REL-4-1-MASS-3
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, Christelijke apologie. jodendom, lezingen

I. The natural genesis : or second part of ” A book of the Beginnings” : containing an attempt to recover and reconstitute the lost origins of the myths and mysteries, types and symbols, religion and language, with Egypt for the mouthpiece and Africa as the birthplace
Gerald Massey. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 1992. – xvi, 552 p. ; 27 cm. – (The natural genesis ; Volume I: [Section I t/M VIII])
ISBN 1564591190
sign.: REL-4-1-MASS-4Ia
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, mysteriën, symboliek, taal, Afrika

by Gerald Massey. – London : Williams and Norgate, 1883. – xvi, 552, ii p. ; 28 cm. – (The natural genesis ; Volume I: [Section I t/M VIII])
sign.: REL-4-1-MASS-4I
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, mysteriën, symboliek, taal, Afrika

II. The natural genesis : or second part of “A book of the beginnings” : containing an attempt to recover and reconstitute the lost origins of the myths and mysteries, types and symbols, religion and language, with Egypt for the mouthpiece and Africa as the birthplace
Gerald Massey. – [reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing Company, 1992. – vi, 535 p. ; 27 cm. – (The natural genesis ; Volume II: [Section IX t/m XIII]) . – vocabulary of Sanskrit and Egyptian ; index.
ISBN 1564591190
sign.: REL-4-1-MASS-4IIa
Trefw.: religie, Egypte

by Gerald Massey. – London : Williams and Norgate, 1883. – vi, 535 p. ; 28 cm. – (The natural genesis ; Volume II: [Section IX t/m XIII]) . – vocabulary of Sanskrit and Egyptian ; index.
sign.: REL-4-1-MASS-4II
Trefw.: religie, Egypte

Masters, R.
The goddess Sekhmet : the way of the five bodies
by Robert Masters. – New York : Amity House, 1988. – xxiv, 204 p. : ill. ; 23 cm.. – Acknowledgement, Preface and words of caution.
ISBN 0916349X
sign.: REL-4-1-MAST-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, Sekhmet, goden

McDermott, B.
Egyptische hiërogliefen : het ontcijferen van de mysterieuze taal van de farao’s
Bridget McDermott ; voorw. door Joann Fletcher ; [hoofdred.: Charles Phillips ; red.: Joanne Clay … et al. ; red.-assistentie: Kelly Bishop … et al. ; ontwerp krt.: Neil Gower ; hiërogliefen gemaakt door Nigel Strudwick … et al. ; vert. uit het Engels: Gerlof Abels … et al.] . – Kerkdriel : Librero, cop. 2004. – 171, [6] p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Decoding egyptian hieroglyphs. – London : Duncan Baird, cop. 2001. – index.
ISBN 9057645092
sign.: REL-4-1-MCDE-1
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische hiërogliefen, steen van Rosette, alfabet, goden, magie, inscripties, grafschrift, piramideteksten, sarcofaagteksten, het dodenboek, namen, hemelse werelden, grammatica

Mercer, S.A.B.
Growth of religious and moral ideas in Egypt
by Samuel A.B. Mercer. – Milwaukee en Londen : Morehouse, 1919. – 109 p. ; 17 cm. – (Biblical and Oriental Series) . – Index, a selected bibliography.
sign.: REL-4-1-MERC-1
Trefw.: Egypte, mythologie, moraal, religie

Mérejkovsky, D.
Les mystères de l’orient : Égypte – Babylone : 
D, Mérejkovskt ; traduit du russe par Dumesnil de Gramont. – Parijs : L’artisan du livre, 1927. – 396 p. ; 19 cm.
sign.: REL-4-1-MERE-1
Trefw.: Egypte, Babelonië, religie, goden, geschiedenis, zondvloed, Gilgames, bijbel

Mikaal
Hyipta and Egypt : revealing unrecorded facts of Hyipta and Egypt after the sinking of Lhamanha : given in the Sanctuary of the Silver Lily under the adepts of the hierarchy of God
from the Lord Mikaal, author of “The Winds of Truth”, etc., Lord under God of the facnic cosmic ray of power and master of the cosmos. – 2nd ed. – Glastonbury, Somerset : [The Group of Solar Mystism], 1955. – [4], 25 p. ; 22 cm.
Op schutbladen: Hyipta and Egypt : the truths relating to Hyipta and Egypt ; Hyipta and Egypt : the land of power and mysticism, the land of Drunhia in Yanini
sign.: REL-4-1-MIKA-2 (DOOS003)
Trefw.: religie, Hyipta, Egypte, machten, krachten, mystiek, spiritisme, waarheid, Drunhia, Yanini, Lhamanha

Hyipta en Egypte : het land van macht, kracht en mystiek [het land van Drunhia in Yanini]
door Heer Mikaal ; [bew. uit het Engels] . – ‘s-Gravenhage : De Brug, [1981]. – 15 p. ; 21 cm.
Bewerkt naar de oorspr. tekst uitgegeven onder de naam: The records of ancient Egypt and Hyipta. – Glastonbury, Somerset
sign.: REL-4-1-MIKA-1 (DOOS003)
Trefw.: religie, Hyipta, Egypte, machten, krachten, mystiek, spiritisme, waarheid, Drunhia, Yanini, Lhamanha

Milton Stewart, Th.
The Symbolism of the Gods of the Egyptians and the Light they Throw on Freemasonry
by Thomas Milton Stewart. – Londen : The Baskerville Press, 1927. – 126 p. : ill. ; 22 cm.. – Glossary, Illustrations.
sign.: REL-4-1-STEW-1
Trefw.: Egypte, mythologie, vrijmetselarij, religie, Rozenkuizers, symboliek

Montgon, A. de
L’Egypte
A. de Montgon. – Parijs : Nathan, 1939. – 159 p. : fot, tek. ; 21 cm.. – chronologie de l’egypte antique.
sign.: REL-4-1-MONT-1
Trefw.: Egypte, anecdotische geschiedenis, religie, Napoleon, goden

Moret, A.
Mystères Égyptiens : avec cinquante-sept gravures dans le texte et seize planches hors texte
Alexandre Moret. – Parijs : Librairie Armand Colin, 1923. – 326 p. : fot, tek. ; 19 cm.. – Index Sommaire, Table des gravures dans le texte, Table des planches hors texte, Table des matières.
sign.: REL-4-1-MORE-2
Trefw.: egypte, religie, geschiedenis

Rois et Dieux d’Egypte : avec vingt gravures dans le texte, seize planches en phototypie et une carte hors texte
Alexandre Moret. – Parijs : Librairie Armand Colin, 1922. – 320 p. : fot, tek, krt. ; 19 cm.. – Avertissement, Index Sommaire, Table des gravures dans le texte, table des planches hors texte, Carte, Table des matières.
sign.: REL-4-1-MORE-1
Trefw.: osiris, isis, egypte, homerus, hierogliefen, religie, goden

Moreux, Th.
De geheimzinnige wetenschap der Pharao’s
door Th. Moreux ; uit het fransch vertaald door T.J. Boks. – Wageningen : Zomer en Keuning, z.j.. – 164 p. : fot, tek. ; 21 cm.. – Aanhangsel.
sign.: REL-4-1-MORE-3
Trefw.: Egypte, mythologie, sfinx, pyramide, bouwkunst, geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis

Murray, M.A.
Egyptian Temples
by Margaret A. Murray. – Londen : Sampson Low, Marston & Co, z.j.. – 246 p. : fot, tek. ; 22 cm.. – Index, List of authors quoted by name in the text.
sign.: REL-4-1-MURR-2
Trefw.: Egypte, mythologie, bouwkunde

Oude Egyptische legenden
door M.A. Murray ; naar het Engelsch bewerkt door H.F.. – Zutphen : Thieme, 1921. – 124 p. ; 17 cm.. – Lijst van de namen der Goden.
sign.: REL-4-1-MURR-1
Trefw.: Egypte, mythologie

Obbink, H.Th.
De beteekenis van Egypte en Babylonië in de oude religieuze denkwereld
door H.Th. Obbink. – ‘s-Gravenhage : W.A. Beschoor, 1910. – 30 p. ; 25 cm.
Inaug. rede Universiteit van Amsterdam uitgesproken den 17 October 1910
sign.: REL-4-1-OBBI-1 (DOOS003)
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, Mesopotamië, godsdienstgeschiedenis, redes, Oude Testament

Over oud-Aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven
door H.Th. Obbink. – Nijmegen : H. ten Hoet, 1913. – 35 p. ; 24 cm.
Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, uitgesproken den 22den September 1913
sign.: REL-4-1-OBBI-2 (DOOS003)
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, Egypte, leven en dood, voorstellingen, redes

Obbink, H.W.
De magische beteekenis van den naam inzonderheid in het oude Egypte
door Hendrik Willem Obbink. – Amsterdam : H.J. Paris, 1925. – VI, 143 p. ; 22 cm.
Proefschrift Utrecht. – stellingen.
sign.: REL-4-1-OBBI-3
Trefw.: religie, Egypte, namen, magie

Oscott, F.L.
The Secret of the Sphinx by pharaoh Amigdar
F. L. Oscott ; translated from the Italian by Gavin Gibbons. – Suffolk : Neville Spearman, 1977. – 173 p.. : tek., folt.. ; 23 cm..
Originally published: in Italian. Rome : Edizioni Mediterranee, 1975. . – glossary.
sign.: REL-4-1-OSCO-1
Trefw.: Egypte, mythologie, Sfinx, Gizeh, grote piramide, Egyptische goden, Egyptische cultuur

Owusu, H.
Egyptische symbolen
Heike Owusu ; [vert. uit het Duits: Hans P. Keizer ; ill.: Heike Owusu]. – Hoevelaken ; Soest : Verba ; RuitenbergBoek, 1999. – 302 p. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: Symbole Ägyptens. – Darmstadt : Schirner, 1998. – index.
ISBN 9055133612
sign.: REL-4-1-OWUS-1
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, Egypte, symboliek, oudheid

Ozaniec, N.
The elements of the Egyptian wisdom
Naomi Ozaniec. – Shaftesbury, Dorset : Element, 1994. – [9], 139 p. : ill. ; 20 cm.. – glossary, selected bibliography, index.
ISBN 1852304979
sign.: REL-4-1-OZAN-1
Trefw.: religie, Egypte, wijsheid, goden, rituelen, mythologie, spiritualiteit

Patrick, R.
All colour book of Egyptian mythology
by Richard Patrick ; introduction by Margaret Drower. – London : Octopus Books, 1972. – 72 p. : ill. ; 30 cm.. – acknowledgmentes.
ISBN 0706400763
sign.: REL-4-1-PATR-1
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, goden, leven na de dood, reïncarnatie, heilige dieren, kunst

Pierson, J.L.
De achttiende dynastie van Oud-Egypte (1580-1350 v.C.) : wier pharao’s hun land tot een wereldrijk en Thebe tot een wereldstad maakten : 
door J.L. Person. – Amsterdam : Van Holkema en Warendorf, 1936. – 187 p. : fot, krt, tek. ; 25 cm.. – Lijst van illustraties, Voornaamste tijdperken uit de geschiedenis van Oud-Egypte, kaart van Oud-Egypte en Nubië.
sign.: REL-4-1-PIER-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, Achnaton

Posener, G.
Lexikon der Ägyptischen Kultur
von Georges Posener in Zusammenarbeit mit Jean Yoyotte, Serge Sauneron mit einem Vorwort von H.W.Müller ; aus dem Französischen übertragen von Jürgen und Irmgard von Beckerath. – Wiesbaden : R. Löwit, 1960. – 328 p. : ill. ; 22 cm.
Dictionnaire de la Civilation Égyptienne. – Zeittafel, Register Bildverzeichnis, Bildnachweis.
sign.: REL-4-1-POSE-1
Trefw.: religie, Egypte, kunst, cultuur

Ptah-Hotep
The instruction of Ptah-Hotep and the instruction of Ke’gemni: the oldest books in the world : vert. BG Gunn
translated from the Egyptian with an introduction and appendix by Battiscombe G. Gunn. – 3. – Londen : J Murray, 1909. – 75 p. ; 17 cm. – (The wisdom of the east) . – inroduction, appendix.
sign.: REL-4-1-GUNN-1
Trefw.: Egypte, mythologie

Ranke, H.
Meisterwerke der Aegyptischen Kunst
Herman Ranke. – Basel : Holbein, 1948. – ?. : fot, tek. ; 32 cm.. – Benerkungen zu den Abbildungen, Zeittafel der Ägyptische, Geschichte.
sign.: REL-4-1-RANK-1
Trefw.: kunst, relgie, mythologie, Egypte

Rawlinson, G.
Ancient Egypt
by George Rawlinson with the collaborration of Arthur Gilman. – 11. – Londen : T. Fisher Unwin Ltd., 1920. – XXI, 408 p. : tek, fot, krt. ; 20 cm.. – Index, List of illustrations.
sign.: REL-4-1-RAWL-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, bijbel, piramide, Israël, religie

Reed, B.
Rebel in the south : a sacred text of ancient Egypt : 
translation and commentary by Bika Reed ; publishers preface Ehud C. Sperling. – New York : Inner Traditions, 1978. – 141 p. : fot, tek. ; 28 cm.
ISBN 0892810041
sign.: REL-4-1-REBE-1
Trefw.: Egypte, mystiek, esoterie, poëzie, kunst, symboliek

Renouf, P. le Page
The Egyptian book of the dead
translation and commentary by P. le Page Renouf ; continued and completed by E. Naville ; with vignettes and other illustrations. – London : Society of biblical Archaelogy, 1904. – xxi, 376 p. : ill. ; 29 cm.
sign.: REL-4-1-RENO-1 (BWK1 – Plank 1)
Trefw.: religie, Egypte, dodenboek

Richardson, A.
The inner guide to Egypt
Alan Richardson, B. Walker-John. – Bath : Arcania Press, 1991. – xiii, 177 p. : ill. ; 22 cm.. – appendix, bibliography, index.
ISBN 1873596006
sign.: REL-4-1-RICH-1
Trefw.: religie, Egypte

Roeder, G.
Urkunden zur Religion des alten Ägypten
übersetzt und eingeleitet von Günther Roeder. – Jena : Eugen Diederichs, 1915. – LX, 328 p. ; 21 cm. – (Religiöse Stimmen der Völker; herausgegeben von Walter Otto) . – Ritual der Einbalswamierung, Namen und Sachregister, Stellenregister, Berichtungen.
sign.: REL-4-1-ROED-1
Trefw.: Egypte, religie, dodenboek

Rossiter, E.
Het Egyptische dodenboek : beroemde Egyptische papyri
Evelyn Rossiter ; vertaling [uit het Engels] Willem Oorthuizen ; met adviezen van Karel Innemee. – Alphen aan den Rijn : ICOB, 1985. – 122 p. : ill. ; 28 cm.
Vert. van: The book of the dead. – New York : Miller Graphics, 1979
ISBN 9061131707
sign.: REL-4-1-ROSS-1
Trefw.: religie, Egypte, Egyptische dodenboek, papyri, symboliek, Ani, Hoenefer, Anhai

Sacred
Sacred symbols : Ancient Egypt
London : Thames and Hudson, 1995. – [80] p. : ill. ; 13 cm. – (Sacred symbols) . – Chronological Table of Ancient Egypt.
ISBN 0500060134
sign.: REL-4-1-SACR-1
Trefw.: Egypte, symboliek, religie, cultuur

Schäfer, H.
Die mysterien des Osiris in Abydos unter könig Sesostris III : nach dem denkstein des oberschatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner museum 
von Heinrich Schäfer. – Leipzig : J.G. Hinrichs, 1904. – 42 p. : ill. ; 29 cm. – (Untersuchungen zur geschichte und altertumskunde Aegyptens ; IV ; 2)
sign.: REL-4-1-SCHA-1
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, Abydos, mysteriën, Sesotris III

Schuré, Éd.
Groote leeraren der oudheid : Hermes-Pythagoras
door Ed. Schuré ; vert. van A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosof. Uitgeversmaat-Schappij, 1907. – 226 p. ; 21 cm.
sign.: REL-4-1-SCHU-3
Trefw.: religie, Egypte, Hermes, sphinx, dood, Griekenland, Pythagoras, oudheid, Griekse mysteriën

door Ed. Schuré ; vert. van A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : C.L.G. Veldt, 1907. – 226 p. ; 19 cm.
sign.: REL-4-1-SCHU-3a
Trefw.: religie, Egypte, Hermes, sphinx, dood, Griekenland, Pythagoras, oudheid, Griekse mysteriën

Heiligdommen van het oosten : Egypte
door Eduard Schuré ; vert. van G.W. Soeter. – Purmerend : J.D. Schuitemaker, 19XX. – 94 p. ; 22 cm.
sign.: REL-4-1-SCHU-1
Trefw.: religie, Egypte, Isis, Osiris, Thebe, Denderah, wedergeboorte, reïncarnatie, dood, ziel, onderwereld, Abydos, Memphis, pyramide, sfinx, gevleugelde zon, oudheid, kennis

Hermes and Plato
by Edouard Schuré ; translated by F. Rothwell. – London : William Rider & Son, Limited, 19XX. – 117, 24 p. ; 20 cm.
sign.: REL-4-1-SCHU-2
Trefw.: religie, esoterie, Egypte, Hermes, Isis, inwijdingen, Osiris, dood, wederopstanding, visioenen, Plato, Griekenland, Socrates, filosofie, mysteriën, Eleusis

Schwaller de Lubicz
Sacred Science : The King of Pharaonic Theocracy : 
R.A. Schwaller de Lubicz ; translated by André and Goldian Vandenbroeck. – New York : Inner Traditions, 1982. – 302 p. : ill. ; 24 cm.
Le Roi de la Théocratie Pharaonique. – Translators´Note, Introduction, Bibliography, Index.
ISBN 0892810076
sign.: REL-4-1-SCHW/4
Trefw.: Egypte, mythologie, religie, symboliek, magie, filosofie, astronomie, geschiedenis

Schwaller de Lubicz, I.
Her-Bak : Egyptian initiate
Isha Schwaller de Lubicz ; translated from the French by Ronald Fraser. – [repr.]. – New York : Inner Traditions International Ltd., 1978. – 396, (3) p. : ill. ; 23 cm. – (Books from Inner Traditions) . – Illustrations in the text.
ISBN 0892810025
sign.: REL-4-1-SCHW7
Trefw.: religie, Egypte, inwijdingen, mythologie, astonomie, astrologie, occultisme

Her-Bak : volume 1: chick-pea; the living face of ancient Egypt : 
Isha Schwaller de Lubicz ; translatede from the french by Charles Edgar Sprague. – Baltimore, Maryland : Penguin Books Inc., 1972. – xix, 466, (10). : ill. ; 18 cm.. – List of illustrations.
ISBN 014003448X
sign.: REL-4-1-SCHW-6
Trefw.: religie, Egypte, symboliek, astrologie, esoterie

The opening of the way : a practical guide to the wisdom of ancient Egypt
by Isha Schwaller de Lubicz. – New York : Inner Traditions International, 1981. – 208, (2). ; 23 cm.. – index.
ISBN 0892910157
sign.: REL-4-1-SCHW-1
Trefw.: esoterie, Egypte, magie, oude wijsheid, occultisme

L’ouverture du chemin
Isha Schwaller de Lubicz. – Parijs : Caractères, 1957. – 376 p. ; 20 cm. – (Collection du Potier) . – Introduction, Appendice, Relations et Dependances de Chaque Organe.
sign.: REL-4-1-SCHW-5
Trefw.: reïncarnatie, karma, orgaanfuncties, mystiek, religie, Egypte

Schwaller de Lubicz, R.A.
Symbol and the Symbolic : Ancient Egypt, Science and the Evolution of Consciousness
R.A. Schwaller de Lubicz ; tranlsated by Robert & Deborah Lawlor. – New York : Inner Traditions, 1978. – 94 p. : tek. ; 21 cm.
Symbol et Symbolique
ISBN 089281022X
sign.: REL-4-1-SCHW-2
Trefw.: Egypte, symbolisme, geometrie, hierogliefen

Le temple de l’homme : Apet du sud à Louqsor Tome II Planches : 
R.A. Schwaller de Lubicz. – Parijs : Dervy, 1977. – 410 p. : ill. ; 28 cm. – (Le Temple de L´Homme ; III Texte) . – Tables, Figures dans la Texte, Liste des Auteurs.
ISBN 2850760439
sign.: REL-4-1-SCHW3III
Trefw.: Egypte, mythologie, bouwkunde, geometrie, esoterie, symboliek

R.A. Schwaller de Lubicz. – Parijs : Dervy, 1977. – 776 p. : ill. ; 28 cm. – (Le Temple de L´Homme ; I Texte) . – Introduction, Table Analytique des Matieres, Figures dans la Texte, Liste des Auteurs, Table des Matières.
ISBN 2850760439
sign.: REL-4-1-SCHW3I
Trefw.: Egypte, mythologie, bouwkunde, geometrie, esoterie, symboliek

R.A. Schwaller de Lubicz. – Parijs : Dervy, 1977. : ill. ; 28 cm. – (Le Temple de L´Homme ; II Illustrations)
ISBN 2850760439
sign.: REL-4-1-SCHW3II
Trefw.: Egypte, mythologie, bouwkunde, geometrie, esoterie, symboliek

The temple in man : sacred architecture and the perfect man
R.A. Schwaller de Lubicz ; illustrated by Lucie Lamy ; transl. by Robert & Deborah Lawlor. – New York : Inner Traditions International, 1981. – 132 p. : ill. ; 23 cm.
Translation of: Le temple dans l’homme
ISBN 0892810211
sign.: REL-4-1-SCHW-8
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, Egypte, tempel, schedel, kroon, symboliek, bouwkunst, heilige geometrie, symbolische meetkunde

Slavenburg, J.
Van Ankh tot Hermes
Jacob Slavenburg ; met een voorw. van Paul Kluwer. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2005. – 95 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 3000) . – bijlage.
ISBN 9020201859
sign.: REL-4-1-SLAV-1
Trefw.: religie, Egypte, hermetica, esoterie, Ankh-Hermes

Spence, L.
The mysteries of Egypt : or the secret rites and traditions of the Nile
by Lewis Spence. – London : Rider & Co, [1929]. – 285 p. : with sixteen illustrations. ; 23 cm.
sign.: REL-4-1-SPEN-1
Trefw.: religie, Egypte, inwijdingsriten, mysteriën, wedergeboorte, reïncarnatie, raadselachtigheden, oudheid

Mythen en legenden van Egypte
door Lewis Spence ; voor Nederland bewerkt door J.W. van Rooijen. – 2e dr. – Zutphen : W.J. Thieme, 1922. – XI, 390 p., [48] p. pl. : met 48 gekleurde en zwarte platen. ; 22 cm.
Vert. van: Myths and legends of ancient Egypt. – London : Harrap, 1915. – register.
sign.: REL-4-1-SPEN-2
Trefw.: religie, Egypten, mythen, legenden, fabels, sprookjes, Egyptische oudheid, geschiedenis, priesters, mysteriën, Osiris, goden, literatuur

door Lewis Spence ; voor Nederland bewerkt door J.W. van Rooijen. – 2e dr. – Zutphen : W.J. Thieme, 1922. – XI, 390 p., [48] p. pl. : met 48 gekleurde en zwarte platen. ; 22 cm.
Vert. van: Myths and legends of ancient Egypt. – London : Harrap, 1915. – register.
sign.: REL-4-1-SPEN-2a
Trefw.: religie, Egypten, mythen, legenden, fabels, sprookjes, Egyptische oudheid, geschiedenis, priesters, mysteriën, Osiris, goden, literatuur

Myths & legends of ancient Egypt
by Lewis Spence ; with sixteen plates in colour by Evelyn Paul and thirty-two other illustrations. – London : George G. Harrap & Company, 1917. – IX, 369 p. : ill. ; 23 cm.
Bevat: Introductory — Exploration, history, and customs — The priesthood: mysteries and temples — The cult of Osiris — The great gods — Egyptian literature — Magic — Foreign and animal gods: the late period. – glossary and index.
sign.: REL-4-1-SPEN-3
Trefw.: religie, Egypten, mythen, legenden, fabels, sprookjes, Egyptische oudheid, geschiedenis, priesters, mysteriën, Osiris, goden, literatuur

by Lewis Spence ; with sixteen plates in colour by Evelyn Paul and thirty-two other illustrations. – London : George G. Harrap & Company, 1915. – IX, 369 p. : ill. ; 23 cm.
Bevat: Introductory — Exploration, history, and customs — The priesthood: mysteries and temples — The cult of Osiris — The great gods — Egyptian literature — Magic — Foreign and animal gods: the late period. – glossary and index.
sign.: REL-4-1-SPEN-3a
Trefw.: religie, Egypten, mythen, legenden, fabels, sprookjes, Egyptische oudheid, geschiedenis, priesters, mysteriën, Osiris, goden, literatuur

Sporry, B.T.
Het wereldrijk der farao’s 
Bob Tadema Sporry ; [eindred. R. J. Demarée ; foto’s door Auke A. Tadema] . – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1975. – 191 p . : ill. ; 31 cm .
ISBN 9022839826
sign.: REL-4-1-SPOR-1
Trefw.: farao’s, piramiden, mummies, graven, tempels, obelisken, Toetanchanmon, Cleopatra

Strauss und Torney, V. von
Der altägyptische Götterglaube ; 1: Die altägyptischen Götter und Göttersagen
D. Victor von Strauss und Torney. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1889. – X, 505 p. ; 23 cm. – (Der altägyptische Götterglaube ; 1) . – Berichtigungen, Namen und Quellen Register.
sign.: REL-4-1-STRA-1I
Trefw.: religie, Egypte, mythen, geschiedenis, geloof, goden, sagen, oudheid

Der altägyptische Götterglaube ; 2: Entstehung und Geschichte des altägyptischen Götterglaubens
Victor von Strauss und Torney. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1891. – VI, 404 p. ; 23 cm. – (Der altägyptische Götterglaube ; 2) . – Register.
sign.: REL-4-1-STRA-1II
Trefw.: religie, Egypte, geschiedenis, filosofie, oudheid, geloof

Uxkull, W. von
Eine Einweihung im alten Ägypten 
nach dem Buch von Toth geschildert von Woldemar von Uxkull ; mit 22 Rekonstruktions-Zeichnungen im Text von Leo Sebastian Humer nach dem Bilderzyklus im Einweihungstempel zu Memphis. – 6.-10. Tausend. – Berlin : Roland-Verlag dr. Albert Mundt, 1931. – 121 p. ; 23 cm.
sign.: REL-4-1-UXKU-1
Trefw.: religie, Egypte, inwijdingen, Memphis, Egyptische godsdiensten

De inwijding in het oude Egypte
W. von Uxkull ; inleiding W.Tjj. Klumper ; vert. [uit het Duits] Geesteswetenschappelijk Centrum. – Utrecht : Geesteswetenschappelijk Centrum, [ca. 1930]. – 86 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-4-1-UXKU-2
Trefw.: religie, Egypte, inwijdingen, Memphis, Egyptische godsdiensten

Vandenberg, P.
Ramses de Grote : de bijbelse farao – schepper van wereldwonderen
Philipp Vandenberg ; vertaald [uit het Duits] door M. W. Blok. – 2e dr. – Amsterdam : Meulenhoff, 1978. – 291 p. : ill. ; 23 cm.
Oorspr. titel : Ramses der Grosse
ISBN 9022402584
sign.: REL-4-1-VAND-1
Trefw.: religie, Ramses de Grote, Ramses II, Egypte, farao

Vergote, J.
De godsdienst van de Egyptenaren
J. Vergote. – Roermond : Romen, 1971. – 125 p. ; 21 cm. – (De Godsdiensten der mensheid ; Lijst van de goden en godinnen, Chronologisch overzicht van de egyptische geschiedenis, Lijst van de afkortingen, Aantekeningen bij de tekst, Bibliografie)
ISBN 90228
sign.: REL-4-1-VERG-1
Trefw.: Egypte, mythologie, religie,

Völter, D.
Aegypten und die Bibel : die urgeschichte Israels im licht der aegyptischen mythologie
von Dr. Daniel Völter . – Leiden : Brill, 1903. – 112 p. ; 25 cm.
sign.: REL-4-1-VOLT-2
Trefw.: religie, Egyptische godsdiensten, bijbel, christendom, Egypte, mythologie, Israel

Jahwe und Mose im Licht aegyptischer Parallelen
Daniel Völter. – 2., völlig neu bearb, Aufl. – Leiden : Buchhandlung und Druckerei vormals E.J. Brill, 1919. – 42 p. ; 26 cm.
sign.: REL-4-1-VOLT-1
Trefw.: religie, Egypte, God, Jahwe, Mozes, goden, Sopdu, Thoth, bijbel, jodendom

Ward, J.
A popular treatise on Egyptian scarabs in art and history : 
by John Ward, Five hundred examples of scarabs and cylinders, the translation by F. Llewellyn Griffith. – Londen : John Murray, 1902. – XVI, 114 p. : fot, tek. ; 22 cm.. – List of illustrations,, List of collotype plates.
sign.: REL-4-1-WARD-1
Trefw.: Egypte, symboliek, religie, geschiedenis

Weigall, A.
Ichnaton
Arthur Weigall met een inleiding van H.T. Obbink ; vertaald naar de zevende Engelsche uitgave door A. van der Hoeven. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, z.j. – 281 p. ; 23 cm.. – Lijst van de illustraties, illustraties in den tekst.
sign.: REL-4-1-WEIG-1
Trefw.: Egypte, geschiedenis, religie

West, J.A.
Serpent in the sky : the high wisdom of ancient Egypt
John Anthony West. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras : Theosophical Publishing House, 1993. – xx, 266 p. : ill. ; 25 cm. – (Quest Books) . – bibliography, index.
ISBN 0835606910
sign.: REL-4-1-WEST-1

John Anthony West. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras : Theosophical Publishing House, 1993. – xx, 266 p. : ill. ; 25 cm. – (Quest Books) . – bibliography, index.
ISBN 0835606910
sign.: REL-4-1-WEST-1a
Trefw.: religie, Egypte, theosofie, slang, oude wijsheid, occultisme, Pythagoras, wetenschap, kunst, mythologie, symboliek, slangsymboliek, taal, literatuur, Atlantis, sphinx

De tempel van de mens : een totaal nieuwe visie op het Oude Egypte 
door John Anthony West ; [vert. uit het Engels door Gerard Grasman]. – Den Haag : Zuidgroep, 1978. – 288 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: The serpent in the sky. – bibliografie, bronvermelding met betrekking tot de citaten in dit boek.
ISBN 9062480438
sign.: REL-4-1-WEST-2
Trefw.: religie, Egypte, mythologie, symboliek, Egyptische oudheid, cultuurgeschiedenis, R.A. Schwaller de Lubicz

The travelers’s guide to ancient Egypt : a guide to the sacred places of ancient Egypt
John Anthony West. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras : The Theosophical Publishing House, 1995. – xiv, 498 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books) . – appendix, notes, index.
ISBN 0835607240
sign.: REL-4-1-WEST-3

John Anthony West. – 1st Quest ed. – Wheaton, Madras : The Theosophical Publishing House, 1995. – xiv, 498 p. : ill. ; 21 cm. – (Quest Books) . – appendix, notes, index.
ISBN 0835607240
sign.: REL-4-1-WEST-3a
Trefw.: religie, Egypte, reisgidsen, theosofie, geschiedenis, religie, pyramides, Giza, Sakkara, Memphis, Cairo, Luxor, Abu Simel, Alexandria

Westcott, W.W.
The Isiac tablet or the Bembine table of Isis
by W. Wynn Westcott ; introductory preface by Manly P. Hall. – facsimile reprint of the 1887 ed., limited edition. – Los Anges, California : The Philosophical Research Society, 1976. – [13], 20 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 089314410X
sign.: REL-4-1-WEST-4
Trefw.: religie, Egypte, gnosticisme, Isiac tablet

Wynne, B.
Achter het masker van Toetanchamon
Barry Wynne ; Parma van Loon. – Leeuwarden : Bruna Pockethuis, 1982. – 147 p. : fot. ; 18 cm.
Behind the mask of Tutankhamen
ISBN 9044919989
sign.: REL-4-1-WYNN-1
Trefw.: Egypte, farao, geschiedenis, religie, mythe

Zandee, J.
Death as an enemy according to ancient Egyptian conceptions : Proefschrift Leiden
Leiden : Brill, 1960. – ?. – (ook als Supplements to NVMEN, Studies in the History of Religions ; 5)
sign.: REL-4-1-ZAN-1
Trefw.: Egypte mythologie

Egyptische tempels en goden
J. Zandee. – Kampen : J.H. Kok, 1965. – 259 p. : ill. ; 19 cm.. – literatuurlijst, chronologische koningslijst, buitentekstplaten, register, inhoud.
sign.: REL-4-1-ZAND-2
Trefw.: religie, Egypte, tempels, goden